Holohlavy - budování areálu "Náves" ve Školní ulici, 3. část

Zpět na hlavní stránku        Předcházející stránka        Další stránkanáves
Po zimní přestávce opět začala práce na stavbě.
Vybetonované základy opěrné zdi. 9.3.2023

náves
Upravený chodník do parku z ulice Na Státní. 15.3.2023

náves
Množství betonových dílů k instalaci. 15.3.2023

náves
15.3.2023

náves
15.3.2023

náves
21.3.2023

náves
24.3.2023

náves
24.3.2023

náves náves
24.3.2023

náves
24.3.2023

náves
Rozvržení opěrných zdí v plánu. Šipka ukazuje kde končí zatím hotová zeď. 30.3.2023

náves
Na základy jsou požity dva druhy betonu. Segmenty pasují do připravených drážek. 30.3.2023

náves
V pozadí pracovníci čistí okapy budovy školky. 30.3.2023

náves
Znovu se ochladilo, teploty padají ráno pod nulu. 3.4.2023

náves
Připravené vývody pro světla. 6.4.2023

náves
Základy dalšího poschodí. 6.4.2023

náves
15.4.2023

náves
15.4.2023

náves
15.4.2023

náves
20.4.2023

náves
28.4.2023

náves
28.4.2023

náves
Základy dalšího obložení. 5.5.2023

náves
5.5.2023

náves
11.5.2023

náves
Maminky budou jistě mít větší starost s hlídáním malých dětí při kulturních akcích.
Rozveselení dospělí zase mohou mít problém při zkrácení cesty při odchodu. 20.5.2023

náves
20.5.2023

náves
Poslední stěna. 1.6.2023

náves
Výkopy u vjezdu do parku. 12.6.2023

náves
Připravovaná uzavírka Školní ulice. Zdroj: úřední deska obce. 19.6.2023

náves
Po přeložení inženýrských sítí se vozovka zvýší a vytvoří se zde "hrb" pro zklidnění dopravy.
Nepoužívaná stavba trafostanice bude opravena a budou zde instalovány hodiny.
Příštím rokem by se měla upravit plocha parku. V návrhu plánu uvažovaná proměna tribuny se nebude realizovat.
19.6.2023

náves
Výkopy pro elektřinu pro vedení sloupy osvětlení a monitorovacího systému vedou až za samoobsluhu. 19.6.2023

náves
Pan Voňka s pomocníkem sází strom Malus "Royal Beauty". 19.6.2023

náves
Děti se jistě zabaví "vodním prvkem". Ruční pumpou vyčerpají vodu do kamenného potůčku, který vyústí na vodní mlýnek.
Voda potom odteče samospádem zpět do nádrže. 19.6.2023

náves
28.6.2023

náves
1.7.2023

náves
Koryto pro "potůček". 1.7.2023

náves
1.7.2023

Pokračování fotografií