Holohlavy - budování areálu "Náves" ve Školní ulici, 3. část

Zpět na hlavní stránku        Předcházející stránkanáves
Upravený chodník do parku z ulice Na Státní. 15.3.2023

náves
Množství betonových dílů k instalaci. 15.3.2023

náves
15.3.2023

náves
15.3.2023

náves
Po zimní přestávce opět začala práce na stavbě.
Vybetonované základy opěrné zdi. 9.3.2023