Smiřice - májové dny 1975

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Zdroj hlavních textů: smiřická kronika

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích


Vatra míru

   30.IV.1975 byl konán pod patronací „májové komise“ průvod městem, od nádraží ke stadionu, kde byla zapálena „vatra míru“ a pořádán koncert dechové hudby. Lampionový průvod oblíbený zejména dětmi, byl předznamenáním zahájení oslav 30. výročí osvobození.

1975
Lampionový průvod 30.4.1975.

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975
Vatra byla podpálena za vchodem na stadion.


1. máj 1975

   Město již připravené na oslavu Svátku práce bylo v 7. hodin probuzeno budíčkem městského rozhlasu, který mezi hudebním programem vysílal pásmo, připravené rozhlasovým kolektivem. Pásmo hodnotilo význam těchto oslav, zmínilo se o prvních májích ve Smiřicích dříve a zejména upozornilo na úspěchy, docílené místními závody a organisacemi, za uplynulý rok.
   Mezitím se shromažďovali účastníci slavnostního průvodu městem v okolí nádraží a připravovaly se četné alegorické vozy, které byly součástí průvodu.
   Za doprovodu dechových hudeb prošel průvod do prostoru před sálem „Městské dvorany“ a zde shlédli četní hosté z tribuny přehlídku alegorických vozů a nové zemědělské techniky. Po skončení průvodu přivítal předseda Mě.O. KSČ s. Koza čestné hosty, pozdravil účastníky průvodu a předal slovo zástupci OV KSČ, který přednesl hlavní projev.
   Za krásného jarního dopoledne, po skončení oficiální části oslav, pokračoval koncert dechové hudby, v prostranství u zámku bylo uspořádáno vystoupení pěveckého souboru ZDŠ Smiřice a hudební pořad skupiny OV SSM.
   Tělovýchovná jednota Sokol připravila na odpoledne bohatý sportovní pořad, kterého se zúčastnilo 157 sportovců v širokém věkovém rozmezí.
   Při této příležitosti byla celodenně otevřena městská pamětní síň, kde desítky občanů a návštěvníků shlédli stálou výstavu "Vývoj Smiřic" a mohli se seznámit s výstavbou města.

1975
Od smiřické školy se děti šly seřadit k nádraží.

1975
Fotografie od paní Vašátkové.

1975
Odchod průvodu od nádraží. Uprostřed jde učitelka Hájková.

1. máj 1975
Kliknutím se fotografie zvětší

1975
Vlajky spřátelených států v čele průvodu.

1975

1975
Kapelník Bělina vede své hudebníky před Městským úřadem, vzadu stojí lihovar.

1.5.1975
Kliknutím se část fotografie zvětší

1975
JZD Háje ze Smržova.

1975
Alegorické vozy.

1975
Přehlídka statkové techniky.
Kliknutím se část fotografie zvětší


Štafeta přátelství 3.5.1975.

   3.V.1975 Městem projížděla „Spartakiádní štafeta přátelství a míru“, pořádaná armádní tělovýchovnou organizací Dukla Praha. Účastníci štafety se zastavili u památníku osvobození, kde po krátké pietní slavnosti připnuli předsedové MěNV s. Peřina, MěV KSČ s. Koza, MěV NF s. RSDr. Jandera, MěV SSM s. Krtička a zástupce TJ Sokol s. Černý ke štafetě pamětní stuhy. Před rozloučením s účastníky byl proveden pamětní zápis do knihy štafety. Slavnost proběhla za účasti početné skupiny občanů a mládeže.

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975
Pomník osvobození před zámkem.

1975

1975


30. výročí osvobození 8.5.1975   -   další fotografie z tohoto dne

   8.5.1975 večer se konalo již tradiční shromáždění občanů a mládeže, na kterém zástupci MěNV a organisací přiblížili občanům význam 9.5.1945 pro život nás všech ....
   Pionýři z místní školy položili upomínkové věnečky k hrobům a pamětním deskám smiřických obětí války, zástupci pracujících a organisací položili věnce k památníku osvobození

1975