Smiřice a Holohlavy
zajímavé fotografie roku 2024

Zpět na hlavní stránku     Starší fotografieRezidence Labská
Rezidence Labská

12.2.2024 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva města Smiřic.
  Na pozvánce byl k projednání bod "Urbanistická studie „Rezidence Labská“ Smiřice" což přilákalo mnoho lidí.
  Protože se schůze konala ve velkém sále byl problém se slyšitelností některých mluvčích. Naštěstí zástupce investora přišel mluvit až k divákům. Pozemek vlastní firma JIPA. V územním plánu města je to "plocha občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední" (OM - poznámka dole)
  V projektu se jedná o tři moderní, nájemní, třípatrové, bytové domy a další tři domy. To byl také jeden ze starostí lidí, aby se sem totiž nenastěhovali nepříjemní spolubydlící a nestala se z domů ubytovna.
  Hlavním problémem je ale příjezdová cesta k domům. Jak je vidět na letecké fotografii, není jiná možnost odjezdu a příjezdu, než cestou kolem školy, kolem které již tak jezdí celá jižní část města. Doprava kolem školy by prý stoupla o 8%.
  Pan starosta dal slovo všem zastupitelům, ať se každý vyjádří sám za sebe. Více bude v zápisu ze schůze.
  Diváci dávali jasně najevo, že se jim projekt nelíbí. Řešila se nejvíce jiná cesta z tohoto místa. Návrhy cesty kolem Danisca a rohu zámku, kde prý bude příjezdová cesta hostů k plánovanému projektu zámku, brzdí část pozemku sousední firmy.
  Další otázky byly věnovány projektu revitalizace zámku a parku okolo. Zahrádky budou do konce roku 2026 na délku 35 m od zámku odstraněny.
--------------
Z textové části územního plánu města Smiřice:
   3.1.5. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
   Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb převážně komerční občanské vybavenosti - pro obchodní prodej, veřejné stravování, služby... V územním plánu jsou vymezené jako stávající v k. ú. Smiřice převážně v okolí širšího centra města i v k. ú. Rodov v centru vsi.

cyklokros
Tyto stránky si jistě děti neprohlížejí, ale pro jejich rodiče: kamerový provoz v tomto prostoru je již funkční. Dostal jsem totiž dopis:
"V sobotu přesně ve  14,30 hodin jsem byl v parku při procházce trochu nasraný, když jsem viděl pro mne 3 neznámí 17tileti kluci,
jak na terénních kolech skáčou po nových schodech v parku  Strašná sranda."
Holohlavy  12.2.2024

molo
Po krátké době jsem se mohl přesvědčit, jak molo na Labi (viz dole) pěkně funguje při velké vodě. 12.2.2024

molo
Když jsem viděl nový sloup veřejného osvětlení, připomnělo mi fotografii, kterou jsem pořídil před 19ti roky. 12.2.2024

bobr
Pan Škvrna vyfotil bobří rodinku poblíž Smiřic. 5.2.2023

vánoční stromek
Holohlavy, mezi železniční tratí a potokem Jordán si někdo odvezl vánoční stromek. 30.1.2024

stromy
Vysoké stromy podél cesty u "Malého stadionu" byly odstraněny. 24.1.2024

kostel
Na nějakou dobu napadl sníh. Kostel v Holohlavech. 16.1.2024

molo
Molo ve Smiřicích, v úrovni restaurace u Labe, přečkalo velkou vodu z konce minulého roku snad bez škody. 8.1.2024

Tři Králové
Jedna ze smiřických skupin Tříkrálové sbírky 6.1.2024 se sešla na Náměstí Míru.
Web města Smiřic:
"Koledníkům se podařilo ve Smiřicích do pokladniček vybrat během dne celkem 46 035 Kč (v loňském roce to bylo 38 936 Kč)".

hřbitov
V Holohlavech uplynulo 200 let od založení nového hřbitova. Původně byl okolo kostela. 2.1.2024

Silvestr
Začátek nového roku byl v centru Smiřic opět ohnivý. 1.1.2024