Holohlavy - foto z alba
Rudolf Andrýs *1919 †2009, Holohlavy 20

Zpět na hlavní stránku

Děkuji za fotografie Haně Týfové roz. Andrýsové
Za některé popisy děkuji paní Ludmile Vokřálové, další byly na zadní straně fotografií.Andrýs
Jan Mrázek *1857 a Anna roz. Dubická, jejich dcery Anna (vlevo) a Aloisie
Anna si vzala Hofmana z Habřiny a Aloisie *1892 je budoucí druhá žena Rudolfa Andrýse *1884. Vzali se v roce 1918.

Andrýs
Zleva stojí Jan Andrýs (zemřel v 1. sv. válce), jeho sestra Anna s manželem Václavem Dubickým. Syn František se jim narodil v roce 1906.
Dole sedí Františka Hodková roz. Andrýsová, pí. Dubická s manželem Františkem.

Andrýs
Děti pisatele holohlavské kroniky: Marie Anna a Vojta Prokopovi čp. 13.

Andrýs Andrýs
Vlevo: Josef Tuček řídící hol. školy, p. Kutík, Tuček Jan
Vpravo: Josef Tuček s vnoučaty Jirkou, Josefem a Marií Tučkovými.

Andrýs
Mužská část rodiny Tučkovy
zleva Václav Tuček čp. 52 (hřbitovský) před ním stojí jeho syn Jan, Jan Tuček (kostelník) před kterým stojí syn Josef (učitel v Holohlavech)
a vnuk Josef (učitel ve Smiřicích), Tuček Josef čp. 11 se synem Josefem.

Andrýs
Marie Tučková při promoci zleva:
?, pí. Větrovká máma, Větrovský syn (manžel Matie Tučkové), maminka Františka Tučková, Ludmila Vokřálová, Marie Tučková,
Josef Tuček ml.,otec Josef Tuček st., Jiří Tuček, ?, Josef Klouza (otec p. Vokřálové), ?, ?

Andrýs
Rudolf Andrýs

Andrýs
U Andrýsů čp. 20, za domem je vidět staré Srkalovo stavení (čp. 30) jezdec je neznámý.

Andrýs
Formování májového průvodu u "Brodku"

Andrýs

Andrýs

Andrýs
Josef Klouza a slečna Voňková vdaná Hrochová.

Andrýs
Rudolf Andrýs

Andrýs
Zleva: Ladislav Bohdanecký, Hroch Josef, ?, Rudolf Andrýs, František Bohdanecký, Václav Hencl, Vojtěch Prokop, ?, ?

Andrýs
Nakládání písku.

Andrýs

Andrýs
Rudolf Andrýs projíždí "pod brodkem".

Andrýs
Pohřeb není v Holohlavech.

Andrýs

Andrýs

Andrýs

Andrýs
Rudolf Andrýs v Holohlavech čp. 20 před stodolou. Vzadu je vidět dům Václava Andrýse čp. 28.

Andrýs

Andrýs
Vollejball 1936. Učitelský ústav v Hradci Králové IIa.
Vlevo stojí Líba Štrumhausová (nevdala se), vpravo klečí Pěva Krejčová - obě z Holohlav.

Andrýs
Školní park v Holohlavech 1937.
Zleva V. Hencl, Rudolf Andrýs, řídící Jan Polák, Líba Štrumhausová, a uč. Al. Vaňura. Voják je neznámý.

Andrýs Andrýs
Sokolský slet v roce 1938 - R. Andrýs a Vojtěch Prokop čp. 13.

Andrýs
Návrat ze sokolského sletu 1938.
Zleva: Líba Krejčová, Vojtěch Prokop, Líba Štrumhausová, Rudolf Andrýs, Jaroslav Peřina a Josef Mach.

Andrýs
Dorost Sokol Smiřice.
Zleva: Jarda Hynek, Vojta Prokop, Josef Křeček, Jaroslav Peřina, Sl. Lefnarová, Horáková, Vl. Kosařová, K. Fišerová.

Andrýs
Výlet pěsky do Borku.
Rudolf Andrýs a Růžena Voňková, M. Prokopová, Líba Štrumhausová, Líba Krejčová. Fotila Pěva Krejčová.

Andrýs
Uprostřed vpředu sedí Božena Andrýsová, vzadu Rudolf Andrýs

Andrýs

Andrýs
Zemědělská mládež v Jaroměři
Vlevo sedí Danuška Tichá, za ní Vojtěch Prokop, čtvrtá zleva je Božena Andrýsová vdaná Chlumecká čp. 28.

Andrýs
Zemědělská mládež - výlet Praha, hradní nádvoří.

Andrýs
Zemědělská mládež - výlet Praha, hradní nádvoří.
Zleva Rudolf Andrýs, Božena Andrýsová a Ladislav Bohdanecký.

Andrýs
Kočí Karel Novák drží Rudolfa Andrýse, Aloisie Andrýsová vzadu, je jeho matka.

Andrýs
Zemědělská škola ve Smiřicích, u Labe za školou.
Zleva: V. Fabián Skalice, O. Střihavka Ohnišov, S. Havrda Vrchovnice, Josef Čech Ples, V. Skořepa Habřina,
sedící Josef Rousek Přibyslav a Rudolf Andrýs Holohlavy.

Andrýs
Zájezd do Rychnovka.
Zleva František Chlupatý, Josef Hroch, Rudolf Andrýs a V. Hencl. Děvčata jsou z Rychnovku.

Andrýs
Ladislav Kábrt, hospodářská škola Smiřice.

Andrýs
Pohřeb Václava Andrýse *1888 †1961, Holohlavy čp. 28
Zleva stojí: Václav Andrýs *1948 †2015, Jaroslava Rintová (roz. Andrýsová čp. 20) *1923 †1993, p. Knejp,
Václav Andrýs *1915 †1986 a jeho žena Marie roz. Lašková *1925, Marie Andrýsová *1923 †2007 (čp. 20), ?,
asi Antonín Bečvář, ?, Marie Lašková roz. Jeklová *1896 †1996, Marie a malý Přemysl Andrýsovi (čp.28), ?, J. Sehnoutka.
Popis Přemek Andrýs

Andrýs
Navíc je zde pan Řehák vlevo a náš soused Josef Sehnoutka (čp.21)) se otočil.

Andrýs
Na honu - více fotografií myslivců

Andrýs
Snad před holohlavským domem čp. 38, vzadu je státní silnice.

Andrýs Andrýs
Na lukách pod Chloumkem.

Andrýs
Cesta ze Smiřic kolem soch svatých do holohlavského statku. Přejezd je dnes zrušený.

Andrýs Andrýs
Hana a Rudolf Andrýsovi.

Andrýs
Hana Andrýsová.

Andrýs
Rudolf Andrýs a Míla Chlupatý se setkali s Josefem Zilvarem (uprostřed), který emigroval. Od vnuka pana Zilvara jsem dostal dopis