Holohlavy - foto z alba
Danuška Tichá roz. Merklová

Zpět na hlavní stránku         Merklův statek a rodina

Za foto děkuji Zdeňkovi Tichému.

Merklová
Vlevo stojící Josef Merkl měl se svou ženou Annou ( vpravo ) dvě děti, Danušku *1924 a Lubomíra *1925.

Merklová
Na dvoře statku čp. 31 stálo toto stavení
Všimněte si pokrouceného stromu a holubníku, na stránce o holohlavských ulicích je to také vidět
-- tady jsou další fotky statku čp. 31 -- kde žili Merklovi

Merklová
Zvětšená část s pí Merklovou vlevo a Josefem Merklem s rukama v kapsách.

Merklová
Za dětmi je zajímavý pohled na stodolu na kopci, kde ještě nestojí domovní stavení čp. 19 v ullici Na Kopečku.

Merklová
Žně - Merklovi si najímali pracovníky na práci.

Merklová
Pohled na dvůr čp. 31 s Josefem Merklem a koňmi se jmény Šárka a Irma
Vzadu je vidět: vpravo část domovního stavení, které mělo za sloupem stáj. Za JZD tady byly krávy a v budově vlevo prasata.

Merklová Merklová
Táta Josef a syn Lubomír ( píše se o něm v holohlavské kronice )

Merklová Merklová
Na dětském dnu v roce 1939.

Merklová
Na dětském dnu v roce 1939.

Merklová
Holohlavská mládež na výletě ( snad na cestě na Chloumek ) Danuše v klobouku. Božena Andrýsová stojí vpravo.

Merklová
Merklová

Na dvoře v Holohlavech čp. 31, u Merklů. Nepopsané fotografie
Merklová
Merklová

Merklová
Polní práce.

Merklová Merklová
Na poli při žních
Pro ty co nevědí co se děje: obilí se posekalo, na řádkách sebralo do svazků tzv. snopů, ty se svázaly povříslem
( to je svazek několika stébel obilí ). Snopy se postavily do kruhu, aby uschly a následně byly odvezeny pro vymlácení ve stodole.

Merklová
Uprostřed stojí Anna Merklová.

Merklová
Nepopsaná fotografie, Danuše sedí vpředu.

Merklová
Hospodářská škola Dolní Roveň v roce 1941

Merklová
Hospodářská škola Dolní Roveň v roce 1941

Merklová
Hospodářská škola Dolní Roveň v roce 1941

Merklová
Hospodářská škola Dolní Roveň v roce 1941

Merklová
Schůze okresního sdružení chovatelů v Jaroměři v roce 1942.
Třetí zleva sedí Rudolf Andrýs *1919, pátá Danuše Merklová, za její hlavou by podle podoby mohl být Vojtěch Prokop,
osmá sedí Božena Andrýsová *1917 vdaná jako Chlumecká do Brné u Potštejna

Merklová
Schůze okresního sdružení chovatelů v Jaroměři v roce 1942.

Merklová
Schůze okresního sdružení chovatelů v Jaroměři v roce 1942.

Merklová
Dorost I. schůze okresního sdružení chovatelů hospodářského zvířectva v Jaroměři v roce 1942.
Danuše stojí pátá zprava, Božena Andrýsová vdaná Chlumecká druhá zprava.

Merklová
Danuška a Lubomír s Jaroslavou v tmavém kožichu.
Svaz zemědělské mládeže na návštěvě v Praze v roce 1948

Merklová
Sourozenci Danuška a Lubomír Merklovi

Merklová Merklová

Merklová    Merklová