Eduard Karel v kalendáři z roku 2012

Za kalendář děkuji paní Jaroslavě Navrátilové.

Zpět na hlavní stránku       stránka o umělci        Rodina Karlova ze SmiřicEduard Karel Eduard Karel
Kalendář vydala Státní tiskárna cenin pro rok 2012

Eduard Karel Eduard Karel

Eduard Karel Eduard Karel

Eduard Karel Eduard Karel

Eduard Karel Eduard Karel

Eduard Karel Eduard Karel

Eduard Karel Eduard Karel
Kalendář jsem v roce 2019 předal do archivu města Smiřice.