Kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 22. a 23. října 1976

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku     Zastupitelstva města Smiřic     Předvolební schůze 1976Václav Andrýs
Václav Andrýs *17.3.1948
Drahomíra Burešová
Drahomíra Burešová
Miloslava Finková
Miloslava Finková, ředitelka MŠ
Vladimír Hájek
Ing. arch. Vladimír Hájek, *5.3.1927 architekt
Karel Havlíček
JUDr. Karel Havlíček, *23.1.1944 úředník KSVB
Zdeněk Jágr
Zdeněk Jágr, *29.10.1925 kotlář ZVÚ
Jaromír Klapka
Jaromír Klapka
Václav Klimeš
Václav Klimeš
Jaroslav Knejp
Jaroslav Knejp
Jaroslava Koldinská
Jaroslava Koldinská
Stanislava Kozová
Stanislava Kozová
Karel Kratěna
Karel Kratěna
Petr Krejčí
Petr Krejčí
Václav Lhotský
Václav Lhotský
Milada Luňáčková
Milada Luňáčková, *25.9.1916
František Malý
František Malý
Jaroslav Marek
Jaroslav Marek, učitel
Zdeněk Marek
Zdeněk Marek
Anna Matějková
Anna Matějková, učitelka
Svatopluk Muzikant
Svatopluk Muzikant, *9.11.1928 technik
Ladislav Obst
Ladislav Obst
Vladislav Opletal
Vladislav Opletal, *20.10.1926 technik
Jaroslav Peřina
Jaroslav Peřina, *1.4.1919
Zdeněk Rejfek
Zdeněk Rejfek, *14.9.1947
Jaroslava Rejzková
Jaroslava Rejzková
Přemysl Rousek
Přemysl Rousek, *26.11.1939
Josef Řehák
Josef Řehák, *4.4.1933
Milada Stránská
Milada Stránská, ředitelka mateřské školy
František Svoboda
František Svoboda
Jiří Ševčík
JUDr. Jiří Ševčík, zubař
František Šimon
František Šimon
Stanislav Šrámek
Stanislav Šrámek
Václav Štěpán
Václav Štěpán, *5.10.1937
Marie Štréglová
Marie Štréglová (z jiné série fotek)
Miroslav Tuzar
Miroslav Tuzar
Věra Vírová
Věra Vírová
Jaroslav Vít
Jaroslav Vít
Zlatuška Vitoušová
Zlatuška Vitoušová, *12.7.1930
Eva Vítová
Eva Vítová, *15.10.1947, učitelka MŠ
Vítězslav Zákravský
Vítězslav Zákravský, *25.9.1936
Předvolební schůze, říjen 1976 - představení poslanců

zasedání

zasedání

zasedání

zasedání

zasedání

zasedání

zasedání
Václav Rejhon, Jiří Hlaváček, Jarmila Baboráková, Dagmar Hájková, pí. Lišková

zasedání
Zaostřená je paní Rejfková.

zasedání

zasedání

zasedání
Václav Křeček

zasedání

zasedání

zasedání

zasedáníUstavující plenární zasedání Měst NV ve Smiřicích 18.11.1976

zasedání

zasedání

zasedání
Druhá řada na pódiu.
Zleva: Černý, Kutilová, Marek, Štěpán, ?, Zákravský, ?

zasedání

zasedání

zasedání

zasedání zasedání
Milada Luňáčková

zasedání
Eva Vítová

zasedání
Zdeněk Jágr

zasedání
Zdeněk Rejfek

zasedání
Jiří Ševčík

zasedání

zasedání

zasedání


Složení orgánů Městského národního výboru (výběr):
Zdroj: smiřický Zpravodaj č.37, ročník 1976

Ustavující plenární zasedání Městského národního výboru ve Smiřicích konané ve čtvrtek dne 18. listopadu 1976 projednalo pořad zasedání a na základě toho schválilo:

1) do funkce předsedy MěstNV: s. Jaroslava Peřinu
2) do funkce místopředsedy MěstNV: s. Zdeňka Marka
3) do funkce tajemníka MěstNV: s. Václava Štěpána

4) do funkcí členů rady: s. Josefa Řeháka, g. Vladimíra Hájka, s. Dr. Karla Havlíčka, s. Stanislavu Kozovou, s. Petra Krejčího, s. Svatopluka Muzikanta, s. Vladislava Opletala, s. Marii Štréglovou

5) Zřízení 9 komisí:
a) komisi finanční - za předsedu s. Vladislava Opletala se 7 členy
b) komisi místního hospodářství, bytového hospodářství a dopravy - za předsedkyni s. Marii Štréglovou se 7 členy
c) komisi plánovací a výstavby - za předsedu Ing. Vladimíra Hájka s 9 členy
d) komisi obchodu a cestovního ruchu - za předsedu Svatopluka Muzikanta se 7 členy
e) komisi kultury a školství - za předsedu Josefa Řeháka s 9 členy
f) komisi sociální a zdravotní - za předsedkyni Stanislavu Kozovou se 7 členy
g) komisi pro ochranu veřejného pořádku - za předsedu Dr. Karla Havlíčka se 7 členy
h) komisi pro mládež a tělovýchovu - za předsedu Petra Krejčího s 5 členy
i) komisi zemědělskou - za předsedu Václava Lhotského se 3 členy

Za předsedu Městského výboru lidové kontroly poslance s. Vítězslava Zákravského s 9 členy

8 aktivů komise kultury a školství:
a) Letopisecká komise:
Ing. Lubomír Kupka, František Adamíra, František Polák, Jaroslav Novotný, Anna Matějková, Václav Štěpán

b) Rozhlasový kolektiv:
Miroslava Malá, Marie Krumlová, Marie Špryňarová, Marcela Klapková, Libuše Ševčíková, Věra Kozová

c) Knihovní rada:
Libuše Ševčíková, Marie Jarchovská, Libuše Brentnerová, Ludmila Prostředníková, Miroslava Malá, Josef Semrád, Věra Kozová

d) Názorná agitace:
Jan Vašíček, Marie Mrkosová, Jiří Hroch, Ing. Vladimír Janata, mjr. Josef Vyskočil, Milada Stránská, Miroslava Dostálová, Marie Jarchovská, Bohunka Havelková

e) Redakční kolektiv Zpravodaje:
Jaroslav Marek, Ludmila Vokřálová, Ladislav Suk, Vladimír Kopáč, Anna Matějková, Libuše Štrumhausová, Josef Liška

f) Agitační středisko:
Jiří Kuchta, František Šmejcký, Ing. Lubomír Kupka, Bohunka Havelková, Libuše Ševčíková

g) Městské kulturní středisko:
Miroslav Volák, Bohunka Havelková, Karel Novák, Josef Štrégl, Jiří Hájek, Václav Andrýs, Ladislav Bureš, Marie Kmínková, Jana Marková, Dagmar Špačková, Ludmila Prostředníková, František Dušek, Jiřina Jirousková

h) Sbor pro občanské záležitosti:
Eva Vítová, Ludmila Vokřálová, Marie Špryňarová, Eva Filipová, Alena Knittelová, Miloslava Koudelková, Ladislav Groh, Milada Daňková
První schůze rady MěNV po volbách.

zasedání

zasedání