Holohlavy - domobranec Josef Merkl

Zpět na hlavní stránku      Fotografie       Fotografie

Za možnost okopírování dokumentů děkuji Jaroslavu Merklovi.Merkl
Merkl
Domobranecká legitimace ze dne 8.10.1914.
Dokument je pro svou velikost oskenovaný nadvakrát.

Merkl
Merkl
Domobranecká legitimace ze dne 7.7.1916.
Dokument je pro svou velikost oskenovaný nadvakrát.

Merkl
Na druhé straně dokumentu nahoře je razítko z Černožic.

-------------------------------------

   Merkl Václav majitel hospodářství v Holohlavech čp. 31. okres Dvůr Králové otec jediného syna Merkla Josefa rolníka toho času zeměbrance 29 polního dělostřeleckýho pluku doplňovací kádr v Hradci Králové C klasifikovaného ku zbrani neschopného prosí o jeho sproštění od služby vojenské k zastávání prací polních a hospodářských.

Vrchní velitelství branné moci v Praze.

   V hluboké úctě podepsaný Merkl Václav prosí o sproštění služby vojenské k zastávání prací polních a vedení hospodářství svého jediného syna Merkla Josefa z následujících důvodů: Je v roce 1894 rozený v Holohlavech, byl v únoru 1917 ve Dvoře Králové při prohlídce co zbraně schopný uznán a k společnému vojsku zařazen, k 29 dělostřeleckému pluku doplňovací kádr v Hradci Králové přidělen. Tam při přehlídce superarbitrován a co zbraně neschopný C klasifikován ke kádru přidělen kde se nachází a byl ministerstvem zeměbrany služby vojenské sproštěn.
   Druhý syn který co vojín sloužil zemřel následkem vojenských útrap v Novém Pazaru, kde je pochován.
   Hospodářství moje je ve výměře 21 Ha 5a orné půdy, ve stáji je 6 koní, 12 kusů hovězího 4 kusy vepřového chovného dobytka. V míru bylo nás k obstarávání hospodářských prací 5 mužských sil a sice: hospodář, 2 synové, 2 chasníci nyní jsem sám 55 roků stár s 16 roků starým hochem poněvadž i čeledinové museli se k vojsku dostavit.
   Bez pomoci mého syna není mi možno tak velké hospodářství zastávati jsem 55. roků stár od těžkých polních prací sešlý, dále jsem vždy od hejtmanství do komisi stanoven, tak že tím mnoho času strávím a syn hospodářství zastávat musí.
   Z těchto pak pro hospodářství, obec, okres a aprovizaci tak důležitých příčin prosím o milostivé sproštění mého jediného syna od služby vojenské. Holohlavech okres Dvůr Králové 2. dubna 1919.

   Stvrzují se důvody v žádosti obsažené za správné, a přimlouvá se obecní úřad za brzké vyřízení. - razítko.

------------------

(Informace v textu se opakují na formulářích dole.)

Merkl
Ukázka rukopisu Václava Merkla ze žádosti o propuštění svého syna Josefa.

Merkl
Merkl
Sprošťovací evidenční listina I.(existuje i formulář II. je stejný)
Dokument je pro svou velikost oskenovaný nadvakrát.

Merkl

Merkl
Sprošťovací evidenční listina - vnitřní strany dvojlistu (oříznuto).

Merkl
Sprošťovací evidenční listina - čtvrtá strana dvojlistu (oříznuto).

Merkl
Tabulka pro návrh na sproštění samostatných hospodářů, jejich synů aneb hospodářských úředníků. Leva strana - oříznuto.

Merkl
Pravá strana tiskopisu nahoře.

Merkl
Druhá strana tiskopisu nahoře.

Merkl
Osvobození Josefa Merkla od vojenské služby od 18.4.1919 do 30.9.1919.

Merkl
Propouštěcí list datovaný 21.června 1922.

Merkl
Druhá strana dokumentu nahoře. - Hlášení ku dalšímu pobytu 6.7.1922 + razítko.