Smiřice - Novákovi čp. 105

Zpět na hlavní stránku       hudebník Stanislav NovákNovákovi
Pan Kupka fotografii popsal: "rodina Novákova 17.5.1891"
Jestliže je to správné, tak jsou děti nejblíže věkem k Novákovým z čp. 105.

Novákovi
rodina Novákova - smiřický archiv

Novákovi
Na půdě smiřického domu čp. 105 (vedle Městského úřadu) nalezla paní Iva Urbanová tuto fotografii a výkresy dole.
Novákovi měli v domě obchod. Eduard Novák, stojící vpravo, byl činný ve sportu. Bývá na i dalších fotografiích.Holohlavy čp. 26

Josef Novák, obecní slouha z Holohlav čp. 26, syn zemřelého Jakuba Nováka, chalupníka z Podlesa čp. 22 a zemřelé Anny roz. Matouškové Stanotek čp. 5
a Anna dcera po zemřelém Jan Divišek, ovčákovi z Holohlav čp. 3 a zemřelé matky Brzickyho z Černilova čp. 6
měli děti

   Vít(?) Novák *8.1.1843, Holohlavy čp. 7
   Karel Novák *26.1.1845, Holohlavy čp. 7
   Jan Novák *15.12.1846, Holohlavy čp. 26    ====> pokračování dole
   Ludvík Novák *20.1.1851, Holohlavy čp. 26, zemřel 27.5.1853

Anna roz. Divíšková, vdova po Josefu Novákovi, dělníku v Holohlavech, zemřela 16.5.1884, Smiřice čp. 105 ve věku 78 letSmiřice čp. 105    -     podrobnosti o domě

====> pokračování
Jan Novák *15.12.1846, Holohlavy čp. 26 zemřel 9.3.1890 ve věku 43 let
mistr krejčovský ze Smiřic čp. 105, syn Josefa Nováka, nájemníka z Holohlav čp. 20 a jeho manželky Anny, roz. Diviškovy z Holohlav
1. žena byla
Marie roz. Volfova, zemřela 8.11.1881 ve věku 32 let,
        byla to dcera Vojtěcha Volfa z Jaroměře čp. 118 a jeho ženy Kateřiny Zichovy
    spolu měli:
    Jaroslav Novák *7.4.1876 zemřel 1.8.1877, Smiřice čp. 3, ve stáří 9 měsíců

s 2. ženou se Jan oženil 13.6.1882, byla to
Marie roz. Tyčová *30.12.1859, Smiřice
       nemanželská dcera Anny Tyčovy, dcery Václav Tyč, soused ze Smiřic čp. 105 a jeho manželky Anny, roz. Janko ze Smiřic
    měli děti
Eduard Novák     Ludvik Václav Novák *25.8.1883, Smiřice čp. 105
    Mathilda Anna Nováková *14.3.1886, Smiřice čp. 105, zemřela 7.11.1886, Smiřice čp. 105
    Anežka Karolina Nováková *8.11.1888, Smiřice čp. 105
    Eduard Novák *15.3.1889, Smiřice čp. 105 (později majitel obchodu v domě)    foto ====>
    Božena Anna Nováková *28.10.1890, Smiřice čp. 105, zemřela 5.11.1890

------------

V soupisu obyvatel Smiřic z roku 1910 jsou v čp. 105 uvedeni:
Nováková Marie *30.12.1859, krejčová, v místě bydlí od roku 1881, vdova
Novák Ludvík syn *25.8.1883
Nováková Marie dcera *25.9.1884, při dom
Nováková Anežka dcera *8.1.1888
Novák Eduard syn *15.3.1889, krejčí
Tyčová Marie teta, *26.12.1826, vymínkář, v místě bydlí od roku 1880, svobodnáDalší Novákové ze Smiřic

František Novák *4.4.1838, Žižín, fara Dašice, nájemník ze Smiřic čp. 180 , syn Kašpara Nováka, nádeníka z Vosic čp. 20 a jeho manželky Anny, roz. Hloupý-ho ze Žižína č. 9
se oženil 6.11.1866 (Smiřice čp. 24) s
Anna *8.6.1840, Bohuslavice,
    dcera Václav Suchánek, nájemník z Podveselic čp. 25 a jeho manželky Marie, roz. Kačerové (Kvíčerové) z Bohuslavic č. 30
měli děti
a1) Antonín Novák *12.3.1867 Smiřice čp. 24, zámečník v cukrovaru v Černožicích, bytem ve Smiřicích
    syn Františka Nováka, nájemníka ve Smiřicích čp. 24 a Anny, dcery Václava Suchánka, nádeníka z Podveselic čp. 25
    se oženil s
    Františka roz. Hostáňova, narozena v Neznášově čp. 40,
        dcera Jana Hostáně, chalupníka v Neznášově čp. 40, a Marie, dcery Jana Sklenky, chalupníka z Rožnova čp. 31
    měli děti
    Anna Marie Nováková *15.12.1901, Smiřice čp. 17
    Karel Novák *24.12.1907, Smiřice čp. 191 (? - zatím není přístupná matrika)

a2) Josefa Nováková *10.4.1869, Smiřice čp. 26
a3) Františka Nováková *27.9.1872, Smiřice čp. 16
a4) Antonie Nováková *11.6.1885, Smiřice čp. 180

12.10.1909 zemřela Anna Nováková *8.6.1840, manželka Františka Nováka, povozníka ve Smiřicích č. 231, roz. Suchánková z Veselice (okr. Nové Město)

-----------------

František Novák *1.1.1859, Hrobín, (fara Zříteč), dohlížitel v cukrovaru Smiřickém, syn Jana Nováka, hospodského v Hrobicích čp. 2 a jeho manželky Kateřiny, rozené Koupilové z Blata
se oženil 1.6.1885 (Smiřice čp. 111) s
Antonie *5.1.1852, Smiřice, dcera Jana Vachka, listonoše ze Smiřic č. 112 a jeho manželky Anny, roz. Holečkové ze Smiřic č. 10
měli spolu děti
Stanislav *7.5.1886, Smiřice čp. 112

-----------------

František Novák *19.1.1840 Staré Hradiště, strážník na železnici č. 41, nem. syn Anny Novákové, nem. dcery Rosalie, dcery Jakuba Nováka, podruha ze Starého Hradiště se 1.2.1870 oženil s
Anna Ujec *2.1.1848, Ohraženice, dcera Václava Ujce, chalupníka z Ohraženic č. 8 a manželky jeho Kateřiny, roz. Půlpánové z Neratova č. 16Památka na smiřickou školu:

Novákovi Novákovi
Obálka na výkresy Eduarda Nováka. Obálka a kresby mají nezvykla velký formát.
Vpravo: malovaný list s textem: DLE MODELU 24.2.1898 Lud. Novák. Mimo výřez nahoře :Tř. III. a L 10.

Novákovi Novákovi
Text nahoře Třída III Měšťanská škola chlapecká ve Smiřicích List 10. Text dole: DLE MODELU - 21.1.1904 - E. NOVÁK
Vpravo: text nahoře: Tř. II - L. 12 - VÝPLŇ,
text dole: Samostatně pracováno - 17.3.1903 - E.Novák

Novákovi
Text nahoře: Tř. II - L.13 - PÁS, text dole: Práce samostatná - 16.7.1903 - E. Novák