Holohlavy - dálniční křižovatka u školního statku / 2.část

Na stránku fotografuje také Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     1. část    3. část    Další stránky o dálnicidálnice
Uprostřed je nájezd na dálnici u Školního statku.
Vlevo vede dálnice, vpravo leží domy Zadní ulice (viz. plán dole). 18.2.2020

sjezd
Schema trasy protihlukového valu podél dálnice u Holohlav.  (návrh)
Popisky:
Trasa valu dl. 340 - 440 m, výška cca 2,75 m nad vozovkou. (Výška valu bude 3,5 až 5.5 m.)
1 m široký pruh pozemku ve vlastnictví státu.
24 m široký pruh pozemku pro výměnu.
V místě plynovodu val přerušit.
V místě vedení SEK? ... k dořešení.
Tato 100 m dl. část ke zvážení účelnosti.
Konec protihlukových zábran u cesty.
Vlevo dole je zalomená stará cesta do Rodova.
Nahoře je zakreslený nadjezd s cestou do Habřiny
   Obec Holohlavy má zájem vybudovat VAL z hlíny u dálnice D 11 1106 na vlastní náklady, jelikož protihluková stěna požadovaná Obcí Holohlavy ve všech vyjádřeních ke stavbě od r. 1996 nebyla zařazena do projektové dokumentace. V současné době už neplatí hluková norma 40 dB. pro noc, nýbrž 50 dB. Hluková norma pro den je navýšena z 50 na 60 dB.
   Pro účely zamýšleného valu je potřeba rychle směnit pozemky, v současnosti se s majitelem jedná.
Zdroj: O.ú. Holohlavy.


dálnice
Pracovníci Geodesie vyměřují, jinak se zde zatím nic neděje. 18.2.2020

dálnice
Prostor bývalého školního statku smiřické zemědělské školy, je přímo u sjezdu z dálnice. 18.2.2020

most
18.2.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

sjezd
Celkový pohled na prostor za Holohlavami. 14.3.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

dálnice
Kostelíček na Chloumku. 14.3.2020

dálnice
Zázemí Eurovie na Školním statku. Podnik z důvodu karantény (Covid) zastavil provoz, nikde nebyla ani noha. 23.3.2020

dálnice
Nájezd na dálnici od Školního statku, směr Jaroměř. 23.3.2020

dálnice
Sjezd z dálnice od Jaroměře, vzadu je Rodov. 23.3.2020

dálnice
Přípravek na betonování. 23.3.2020

dálnice
Parádičky na pilíři. 23.3.2020

dálnice
Po přestávce se opět pracuje. V pozadí je popisovaná křižovatka, navážejí se nájezdy. 9.4.2020

sjezd
16.4.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

dálnice
16.4.2020

dálnice
Připravuje se lešení pro betonování mostovky. 6.5.2020

dálnice
6.5.2020

dálnice
Pohled směrem k Jaroměři. 6.5.2020

dálnice
Pohled směrem k Hradci Králové. 6.5.2020

dálnice
8.5.2020

sjezd
Pohled na stavbu z kopce mezi Rodovem a Habřinou. 18.5.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

dálnice
Cesta k Rodovu. 18.5.2020

dálnice
18.5.2020

dálnice
18.5.2020

dálnice
Pohled k Hradci Králové. 18.5.2020

dálnice
Křižovatka u Školního statku. 12.6.2020

dálnice
12.6.2020

dálnice
Drátování mostovky. 12.6.2020

dálnice
Pohled na vybraný kopec před trotinským mostem. 12.6.2020

dálnice
Pohled k Jaroměři. 12.6.2020

sjezd
4.7.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

dálnice
Pohled na stavbu směrem od Rodova. 9.7.2020

dálnice
9.7.2020

dálnice
9.7.2020