Holohlavy - dálniční křižovatka u školního statku / 2.část

Na stránku fotografuje také Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     Vykopávky pod křižovatkou     1. část    Další stránky o dálnicidálnice
Pracovníci Geodesie vyměřují, jinak se zde zatím nic neděje. 18.2.2020

dálnice
Prostor bývalého školního statku smiřické zemědělské školy, je blízko sjezdu z dálnice. 18.2.2020

most
18.2.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

dálnice
Vlevo vede dálnice, vpravo leží domy Zadní ulice (viz. plán dole). 18.2.2020

sjezd
Schema trasy protihlukového valu podél dálnice u Holohlav.  (návrh)
Popisky:
Trasa valu dl. 340 - 440 m, výška cca 2,75 m nad vozovkou. (Výška valu bude 3,5 až 5.5 m.)
1 m široký pruh pozemku ve vlastnictví státu.
24 m široký pruh pozemku pro výměnu.
V místě plynovodu val přerušit.
V místě vedení SEK? ... k dořešení.
Tato 100 m dl. část ke zvážení účelnosti.
Konec protihlukových zábran u cesty.
Vlevo dole je zalomená stará cesta do Rodova.
Nahoře je zakreslený nadjezd s cestou do Habřiny
   Obec Holohlavy má zájem vybudovat VAL z hlíny u dálnice D 11 1106 na vlastní náklady, jelikož protihluková stěna požadovaná Obcí Holohlavy ve všech vyjádřeních ke stavbě od r. 1996 nebyla zařazena do projektové dokumentace. V současné době už neplatí hluková norma 40 dB. pro noc, nýbrž 50 dB. Hluková norma pro den je navýšena z 50 na 60 dB.
   Pro účely zamýšleného valu je potřeba rychle směnit pozemky, v současnosti se s majitelem jedná.
Zdroj: O.ú. Holohlavy.