Škola Smiřice - žáci narození v letech 1955/1956

Ženy mají rodná příjmení

Zpět na hlavní stránku ročenky.      Fotografie doplňují tuto stránku.Od J. Klapkové jsem opsal nekompletní seznam žáků našich tříd:


Andrejsová Václava vdaná Kavalíková,
Andrýs Přemysl,
Bednářová Jaroslava,
Beránková Miluše vdaná Nechutová,
Berger Radim,
Brož Petr,
Bureš Jiří,
Citová Jitka,
Cstřechová Radmila vdaná Polánská,
Čapková Jana vdaná Krtičková,
Černý Karel,
Čiháková Nataša vdaná Vandasová,
Čochňář Ladislav,
Dančuk Jaroslav,
Dančuková Jana vdaná Friezelová,
Dobiáš Ladislav,
Doležal Václav,
Fajmanová Naděžda vdaná Nováková,
Fejgl Josef,
Felbrová Zdena vdaná,
Firkušný Jaroslav,
Friezel Zdeněk,
Hanušová Květa vdaná Šmidrkalová,
Havel Václav,
Havrda Jiří,
Hlaváček Jaromír,
Hrdina Radko,
Jakl Vladimír,
Jirousek Jiří,
Jonešová Marie vdaná Sedláčková,
Kavková Miroslava vdaná Černilovská,
Klobučníková Jaroslava vdaná Klapková,
Kmínek Petr,
Krtičková Marie vdaná Severinová,
Kubeček Vlastimil,
Kubeš Zdeněk,
Kutíková Božena,
Kutilová Věra vdaná Tomandová,
Legátová Jaroslava vdaná Šafránková,
Lelková Zdena vdaná Jarinová,
Machová Věra vdaná Opletalová,
Malina Jiří,
Martínková Jarmila vdaná Brandejsová,
Maťátková Bohumila vdaná Králiková,
Matějíček Jiří,
Matoušová Miloslava,
Melgrová Zdena vdaná Luciaková,
Merkl Jaroslav,
Moravcová Dagmar vdaná Knitlová,
Morávková Zdena vdaná Zítková,
Muzikant Svatopluk,
Němeček Miroslav,
Nepokoj Jaroslav,
Nosek Josef,
Nováková Eva vdaná Šteflová,
Pilňáček Josef,
Plšek Petr,
Pourová Jiřina vdaná Knajflová,
Rožnovský Miroslav,
Semeráková Miroslava vdaná Vaňková,
Sešinová Jiřina,
Sladký Jiří,
Slezáková Naděžda vdaná Hudková,
Snášel Ladislav,
Strnad Otakar,
Střechová Radmila,
Szakal Jaroslav,
Škvrna Jaroslav,
Šmíd Jindřich,
Špaček Pavel,
Šust Václav,
Tarantíková,
Vachková Věra vdaná Navrátilová,
Valášková Zdena vdaná Kozová,
Vaňková Eva vdaná Hastmanová,
Vopinka Vladimír,
Zápařka Jan,
Zemková Eva vdaná Semeráková,
Zmatlík Jan,
Žídková Olga vdaná Čápová,

Tyto fotografie přinesla na sraz v r. 2011 pí. Jarinová roz. Lelková. Prosím doplňte mi jména.
Ofoceno, omluvte kvalitu.

sraz

sraz

sraz

sraz

sraz

sraz
Výlet ?
První řada zleva:
Jaroslava Klobučníková, ?, ?, Jitka Citová, Květa Hanušová,
Druhá řada zleva:
Naděžda Fajmanová, Miloslava Matoušová, Naděžda Slezáková, ?, učitelka Marie Krumlová, Jaroslava Bednářová, ?, Marie Krtičková
Popisoval Přemek Andrýs v červnu 2006.

výletvýlet
Vlevo: 2b výlet v do Bílé Třemešné, bazén cestou na Zvičinu. Popis Jiří Sladký.
Na druhé straně jsou podepsaní Vopinka, Rejchrt, Plšek, Šust, Sladký, Rožnovský, Muzikant, Škvrna.
Tyto 3 fotografie přinesla na sraz v r. 2006 p. Klapková roz. Klobučníková.
Fotografie ze srazu, pořádaného po 35 letech od odchodu ze základní školy. 10.6.2006.

srazsraz

srazsraz

srazsraz

srazsraz

srazsraz

Fotografie ze setkání dne 24.9.2011

Jména žen jsou za svobodna

Před srazem jsme navštívili smiřickou školu. ---- zde je foto --- .

sraz
Naši třídní učitelku Marii Krumlovou přivítal Václav Havel.

srazsraz
Jiří Bureš a Jiří Sladký / Jaroslav Nepokoj a Petr Plšek

srazsraz
Jiří Matějček a Radmila Střechová / Jana Čapková a Zdena Lelková

sraz
Třídní učitelka Marie Krumlová a Věra Kutilová

srazsraz
Zdena Valášková, Miroslava Kavková a Květa Hanušová

srazsraz
Otakar Strnad a Zdeněk Friezel / Vlastimil Kubeček a Ladislav Dobiáš

sraz
Zleva: Zdeněk Friezel, Jaroslav Merkl, Jaroslava Klobučníková a Marie Krtičková

srazsraz
Zdena Morávková a Jaroslav Merkl / Přemysl Andrýs a Petr Brož

srazsraz
Jindřich Šmíd a Jiřina Sešinová / Radim Berger a Petr Brož

srazsraz
Eva Nováková vypravuje / Jindřich Šmíd

sraz
Hudba hrála k tanci. Miroslav Němeček tančí s Radmilou Střechovou a Jan Zmatlík s Květou Hanušovou.

Snad jsem na někoho nezapomněl. :-)