Smiřice - slavnostní otevření kostela Zjevení Páně a
stálé expozice ukázky tvorby Milana Knoblocha

Fotografie pořízené Václavem Prostředníkem jsou uložené ve smiřickém archivu.
Nejsou popsané a ani číslované, proto nemusí jejich pořadí časově odpovídat.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o tomto kostele    Renovace kostela a okolíotevření kostela
Pozvánku na slavnostní otevření kostela 29.5.2002, mi nechal okopírovat pan Matyáš.

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen
   Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických občanů si nenechalo ujít příležitost podívat se znovu – a většinou i poprvé – do znovuotevřeného kostela, který se po restaurátorských pracích zaskvěl v plné kráse. Mnozí z nich se zúčastnili i koncertů, při nichž se naplno projevila vynikající akustika této barokní stavby. S nacvičenými skladbami zde vystoupili žáci zdejší a hradecké umělecké školy. Své umění zde předvedl komorní orchestr a pěvecké sbory. Velmi hodnotným bylo vystoupení smiřického rodáka Dr. Michala Šusta, který přijel jen pro tuto příležitost až z USA.
   Oficiální označení smiřického chrámu je „kostel Zvěstování Páně“. Několik smiřických občanů vyjádřilo výhrady k tomuto pojmenování zdejšího kostela. K tomu vysvětlení. Pan ing. Kupka ještě jako starosta požádal církevní úřady o vyjádření. Kancléř Římskokatolického farního úřadu sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči P. Josef Růt odpověděl takto:
   „Zámecký kostel ve Smiřicích bývá v církevních dokladech označován jako
   zámecký kostel Epiphaniae Domini tj. zámecký kostel Zjevení Páně.
   Citace z Donátorovy kartuše mluví také o kostele „Třem východním králům adorujícím Spasiteli tento kostel by zasvěcen Nejjasnějším Pánem Panem Janem Josefem – hrabětem ze Šternberka...“ (Pozn.: kartuše je umístěna v kostele nad kruchtou – text je psán latinsky a jeho plné znění již bylo ve Zpravodaji uvedeno – označení v textu Ecclesia = kostel).
   P. Josef Růt ve své odpovědi ještě doplnil: „Označení jako kaple sv. Tří králů je lidové označení stejného obsahu církevního zasvěcení. Dne 6. ledna je církevní slavnost Zjevení Páně, řeckolatinsky Sollemnitas Epiphaniae Domini a lidově Svátek sv. Tří králů.“
   P. Josef Růt ve své odpovědi ještě dále uvádí, že lze těžko definovat rozdíl mezi kostelem a kaplí. Někdy se rozlišují podle velikosti objektu – ovšem některá zámecká kaple může být větší než některý vesnický kostel. U zámeckých bohoslužebních staveb či prostor se obvykle uvádí označení kaple. U velkých objektů (takový je určitě i smiřický chrám) je ovšem vžité označení zámecký kostel.

-----------------

Do kostela přiletěl až z USA zazpívat i smiřický rodák Michal Šust
   V roce 1985 se nevrátil ze zájezdu v Jugoslávii tehdy ještě mladičký Michal Šust. Jako emigrant se dostal až do USA. Zde vystudoval a získal titul doktor hudebních věd. Jeho začátky v USA nebyly jednoduché – nejdříve vystupoval v barech, restauracích a na svatbách. Postupně se vypracoval a stal se ředitelem hudebních a uměleckých aktivit při presbyterním křesťanském sboru Christ Evangelical Presbyterian Church v texaském Houstonu. Zároveň spolupracuje s řadou hudebních společností při inscenaci světové operní tvorby. Při současné práci zpěváka a dirigenta produkuje koncerty i dramatická představení. Má za sebou muzikálové inscenace a vede církevní pěvecké sbory. Stále vzpomíná na domov a ani v daleké cizině nezapomíná na českou hudbu.
   Může nás velmi potěšit, že si nyní už Dr. Michael Šust nenechal ujít příležitost účinkovat při znovuotevření smiřického zámeckého kostela. Při této příležitosti přijel do Smiřic a svým krásným basbarytonem umocněným krásnou akustikou kostela poskytl přítomným posluchačům neopakovatelný zážitek. Michal tak přijel pozdravit svou vlast, své rodné Smiřice – přijel zazpívat smiřickým i své mamince. Vřelé díky!
   Společně s Dr. Michaelem Šustem vystoupili při otevření kostela žáci uměleckých škol ze Smiřic i z Hradce Králové, Pěvecký sbor Smetana, Komorní orchestr Primavera a Mužský pěvecký sbor.
   Zdroj: smiřický Zpravodaj 21.6.2002

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela otevření kostela

otevření kostela otevření kostela
Pan Klimeš (vlevo) měl k opravám co říci, podílel se na nich velkou měrou.

otevření kostela otevření kostela

otevření kostela otevření kostela
Michal Šust

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela
Květiny pro maminku.

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela
Akademický sochař a medailér, čestný občan Smiřic, Milan Knobloch.

otevření kostela

otevření kostela otevření kostela
Vpravo stojí František Jandera.

otevření kostela

otevření kostela
Mistr s Lubomírem Kupkou

otevření kostela
Další informace o mistrovi je na smiřických stránkách.
Fotografie expozice Milana Knoblocha ve smiřickém zámeckém areálu je převzata ze stejných stránek

otevření kostela

otevření kostela

otevření kostela
Jiří Heřman, tehdejší starosta města.