Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 1. část (1982)

Fotografie pořídil Václav Prostředník, jsou uloženy ve smiřickém archivu. Fotografie popsal Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    2. část


kostel Smiřice kostel Smiřice
vlevo červen 1969

kostel Smiřice


Smiřický zámek

kostel Smiřice
Výměna břidlicové krytiny zámku za eternit. Pod břidlicí se našla stará krytina z šindele, tak jak je nyní na Kapli.
V této době byla na zámku ubytovna učnic z Drůbežářských závodů v Černožicích, díky lešení se některé zde také provdaly.
15.6.1982

kostel Smiřice
Výměna břidlicové krytiny zámku za eternit. Pod břidlicí se našla stará krytina z šindele, tak jak je nyní na Kapli. 15.6.1982

kostel Smiřice
Kaple ještě s krytinou z bobrovek, nepůvodním rizalitem nad průčelím a nepůvodním příčnými hřebenem.
Tato varianta střechy nadměrně zatěžovala celou stavbu a při obnově byla odstraněna.
15.6.1982

----------------------------

Pan Kupka ve smiřickém Zpravodaji č. 59 píše:
   Druhou částí, o které bych chtěl mluvit, je péče o interiér i exteriér zámeckého kostela. Tato evropsky významná památka je stavebně ohrožena vlivem řady příčin. Ani zde MěstNV nezanedbává svou povinnost řádného hospodáře a podniká všechny nutné kroky ke stavebnímu zabezpečení i restauraci budovy.
   Interiér byl zrevidován, odborně oceněn a jsou prováděny soustavné zabezpečovací práce, vedoucí k tomu, aby kulturně i věcně velmi cenné předměty nepodléhaly zkáze.
   Díky nesmírnému úsilí několika našich občanů byla odlehčena klenba chrámové lodi, na které ležely za léta nahromaděné vrstvy staré krytiny a stavebních odpadů.
   O kulturním významu interiéru chrámu svědčí to, že na výstavu barokního umění, konanou v současné době v Paříži, byly vybrány a zaslány obě oltářní sochy a obraz „Klanění sv. tří králů“ od Petra Brandla.
   O to více je nutno vyvíjet tlak na urychlené uvedení budovy do naprostého pořádku, neboť v příštích obdobích lze očekávat značný nápor zahraničních návštěvníků.
----------------------------

Kostel Zjevení Páně 1982

kostel Smiřice
Vladimír Liška a Václav Klimeš budují podlahu na prostorovém lešení v interiéru Kaple, v pozadí malý oltář Sv. Blažeje
s Brandlovým obrazem datovaným kolem roku 1713. říjen 1982

kostel Smiřice
Průhled prostorovým lešením na oltář Pany Marie Růžencové s obrazem od Ondřeje Maywalda.
říjen 1982

kostel Smiřice
Průhled prostorovým lešením na oltář S. Jana Nepomuckého s obrazem Glorifikace Jana Nepomuckého od Carla Carloneho z roku 1724.
říjen 1982

kostel Smiřice
Václav Klimeš při čištění plastik /autor snímku: Jiří František Pacák/ od nánosů prachu a impregnaci napadeného dřeva červotočem.
říjen 1982

kostel Smiřice
Václav Klimeš při základním ošetření plastik /autor J. F. Pacák/ z hlavního oltáře. říjen 1982

kostel Smiřice
Část rozebraného mobiliáře v provizorním depozitáři v tzv. Tajné místnosti /dnešní bufet/, kde čeká na odborné restaurování
říjen 1982

kostel Smiřice
Vladimír Liška při čištění zlaceného rámu obrazu, obraz byl později ukraden, pachatel chycen, ale obraz byl dle jeho výpovědi prodán v Rakousku.
říjen 1982

kostel Smiřice
Sv. Jáchym, sv. Anna /dílo Jiřího Františka Pacáka/ z hlavního oltáře a další mobiliář připravený k restaurování.

kostel Smiřice
Hlavice a kladí pilastrů, lešení připravené pro restaurátory.

----------------------------

Sousoší Jana Nepomuckého vedle kostela

kostel Smiřice
Restaurátor Jan Vokálek při restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého před Kaplí údajně z dílny Matyáše Bernarda Brandla. 1982

kostel Smiřice kostel Smiřice
Restaurátor Jan Vokálek při modelování nových prstů anděla, původní byly uraženy.
Vpravo: Zrestaurované sousoší sv Jana Nepomuckého na Malém náměstí v Hradci Králové údajně od stejného autora. 17.8.2020.