Smiřice - škola

Zpět na hlavní stránku       Stavba školy      Přestavba školyškola Smiřice
Milan Plšek vyfotografoval podobu školy po opravě fasády 18.11.2019.

škola Smiřice
Foto Milan Plšek 18.11.2019

škola Smiřice
Střední část je zateplená. Foto Miroslav Volák 20.11.2019škola Smiřice

razítko   V roce 1789 byla zřízena ve Smiřicích škola. V prvním patře dřevěného obecního domu ( staré radnice - naproti zámku ) měl pan učitel Josef Dominik v jedné třídě celkem 66 dětí ( 30 dívek a 36 chlapců ). Počet žáků postupně přibýval, přibývaly i třídy. Kolem roku 1876, kdy byla školní docházka prodloužena na 8 let, docházelo do 4 tříd zdejší školy 360 žáků. Snadno se dá spočítat, že do třídy tehdy docházelo neuvěřitelných 90 žáků . V roce 1883 byla škola rozdělena na školu obecnou ( dnešní 1. stupeň ) a na školu měšťanskou ( dnešní 2. stupeň školy ). Ve školním roce 1893 / 94 bylo na škole ve Smiřicích 5 tříd obecné školy a 3 třídy měšťanské školy - ta byla jen pro chlapce. Prostorové poměry školy byly tehdy zcela nevyhovující a v této době bylo ve třídě i více než 100 dětí. Tehdy bylo rozhodnuto postavit v Jiráskově ulici novou školní budovu. Stavba byla zahájena v roce 1894 a již srpnu 1895 byla dokončena a připravena k vyučování. Její výstavba přišla na 37 000 zlatých. První modernizace proběhla o prázdninách 1926. Bylo zavedeno ústřední vytápění, rozvod vody a odpadový kanáí. Proti bytu školníka byla zřízena školní kuchyně.
  Smiř. archiv a Zpravodaj

škola Smiřice
Jiráskova ulice s třemi spojenými budovami školy.
Vpravo spojuje školu s tělocvičnou budova šaten. 1.4.2012

škola Smiřice škola Smiřice

škola Smiřice
Začátek přístavby patra školy. 3.6.1960

škola Smiřice
Nová fasáda na přistavěné škole. Foto od pí. Karliakové.

škola Smiřice
Budova uprostřed se začala stavět v roce 1983 a 17. února 1986 byl objekt otevřen, budova byla postavena za pět a půl miliónu korun,
přibylo 12 učeben. Fotografie je ze dne 28.ledna 2005.

škola Smiřice
Městský národní výbor - Sdružení rodičů a přátel školy - Základní škola ve Smiřicích
Vás zvou na
Slavnostní otevření nového 12. třídního pavilonu školy na počest XVIII. sjezdu KSČ spojené s prohlídkou učeben
v pondělí dne 17. února 1986 v 7.45 hodin.
Městský národní výbor Karel Kutil - SRPŠ Petr Hromádko - Základní škola Josef Liška.
Pozvánku mi okopírovala J. Čulíková. Děkuji.

škola Smiřice
Školní jídelna a třídy družiny. 27.1.2016

škola Smiřice
Vlevo stojí budovy školy, uprostřed šatny a vpravo tělocvična. 21.12.2007

škola Smiřice škola Smiřice
Vlevo: V září 2004 je vše připraveno pro prvňáčky - učebna v nové budově.
Vpravo: Chodby v nové budově.- září 2004

škola Smiřice
Začátek školního roku před smiřickou školou v roce 1975.
Pan Volák, od kterého mám fotku, popisuje jména zleva:
ředitel školy p. Novotný, okresní škol. inspektorka Ilona Hrůzová, vedoucí školského odboru ONV Jarmila Schvarzová, tajemník ONV Popelka, Jaroslav Peřina, Josef Čermák, Josef Liška, tu dívčinu nepoznám, pak je dnešní pan doktor Jan Čeněk, tehdejší školník pan Fajmon ( po Fajmonovi, který zemřel byla školnicí jeho paní a později pan Jasinek ). Vpravo vzadu stojí učitel této a později ředitel smiřické zvláštní školy Jiří Kuchta.


škola Smiřice
Tajemník ONV Popelka přestřihuje pásku, při slavnostním otevření provozu nové šatny a nové tělocvičny v roce 1975.
Vzadu na náměstí ještě nestojí budova restaurace.

škola Smiřice
Pohled na vchod do šaten a do tělocvičny školy. Původní skla ve dveřích byla vyměněna za plech. 26.9.2009

škola Smiřice
Nové chodníky a dveře z roku 2017, chybí přístřešek. 4.1.2018

škola Smiřice
11.7.2019


Prostranství proti škole.

škola Smiřice
Proti školní budově byl sad, 2.12.1908 zde byla nákladem 1800.- Kč vybudována veřejná jubilejní studna.

škola Smiřice
V zimě se naproti škole také často budovalo kluziště. Leden 1962, od pí. Knapové.

škola Smiřice
Kluziště bývalo rozděleno na část pro hokej a pro menší děti. 1964 Od pí. Knapové.

škola Smiřice škola Smiřice
Vlevo: Stejné místo před výstavbou hřiště. Vzadu je vidět budova tenistů a část tenisových kurtů.
Vpravo: Hřiště s umělým povrchem před dokončením v roce 2004.
Další fotografie tohoto prostoru jsou --- na této stránce ---.