Smiřice - škola

Zpět na hlavní stránku       Stavba školy      Přestavba školyškola Smiřice
Milan Plšek vyfotografoval podobu školy po opravě fasády 18.11.2019.

škola Smiřice
Foto Milan Plšek 18.11.2019.

škola Smiřice
Po renovaci fasády.
Na této straně budovy školy je jídelna a dole místnosti družiny. 7.9.2020

škola Smiřice
Pohled na školu z léta 2020.
Kliknutím se fotografie zvětšíškola Smiřice

razítko   V roce 1789 byla zřízena ve Smiřicích škola. V prvním patře dřevěného obecního domu (staré radnice - naproti zámku) měl pan učitel Josef Dominik v jedné třídě celkem 66 dětí (30 dívek a 36 chlapců). Počet žáků postupně přibýval, přibývaly i třídy. Kolem roku 1876, kdy byla školní docházka prodloužena na 8 let, docházelo do 4 tříd zdejší školy 360 žáků. Snadno se dá spočítat, že do třídy tehdy docházelo neuvěřitelných 90 žáků . V roce 1883 byla škola rozdělena na školu obecnou (dnešní 1. stupeň) a na školu měšťanskou (dnešní 2. stupeň školy). Ve školním roce 1893 / 94 bylo na škole ve Smiřicích 5 tříd obecné školy a 3 třídy měšťanské školy - ta byla jen pro chlapce. Prostorové poměry školy byly tehdy zcela nevyhovující a v této době bylo ve třídě i více než 100 dětí. Tehdy bylo rozhodnuto postavit v Jiráskově ulici novou školní budovu. Stavba byla zahájena v roce 1894 a již srpnu 1895 byla dokončena a připravena k vyučování.
   Její výstavba přišla na 37 000 zlatých. První modernizace proběhla o prázdninách 1926.
   Bylo zavedeno ústřední vytápění, rozvod vody a odpadový kanál. Proti bytu školníka byla zřízena školní kuchyně.
  Smiř. archiv a Zpravodaj

škola Smiřice
Smiřická škola na fotografii z padesátých let.

škola Smiřice škola Smiřice

škola Smiřice
Jiráskova ulice s třemi spojenými budovami školy.
Vpravo spojuje školu s tělocvičnou budova šaten. 1.4.2012

škola Smiřice
Nová fasáda na přistavěné škole. Foto od pí. Karliakové.

škola Smiřice
Vlevo stojí budovy školy, uprostřed šatny a vpravo tělocvična. 21.12.2007

škola Smiřice škola Smiřice
Vlevo: V září 2004 je vše připraveno pro prvňáčky - učebna v nové budově.
Vpravo: Chodby v nové budově.- září 2004


Prostranství před školou

škola Smiřice
Proti školní budově byl sad, 2.12.1908 zde byla nákladem 1800.- Kč vybudována veřejná jubilejní studna.

škola Smiřice
V zimě se naproti škole také často budovalo kluziště. Leden 1962, od pí. Knapové.

škola Smiřice
Kluziště bývalo rozděleno na část pro hokej a pro menší děti. 1964 Od pí. Knapové.

škola Smiřice škola Smiřice
Vlevo: Stejné místo před výstavbou hřiště. Vzadu je vidět budova tenistů a část tenisových kurtů.
Vpravo: Hřiště s umělým povrchem před dokončením v roce 2004.
Další fotografie tohoto prostoru jsou --- na této stránce ---.