Smiřice - přístavba školy, 8. část (1966 - 1985)

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu a od Miroslava Voláka
Texty jsou převzaty z výtisku "200 let pravidelného vyučování ve Smiřicích", autor Miroslav Volák.

Zpět na hlavní stránku       Stavba školy v roce 1894       Předcházející fotografie      Další fotografiePřístavba kotelny ZDŠ v roce 1966

   V roce 1966 je zahájena výstavba nové kotelny školy a současně je prováděna i rekonstrukce ústředního topení. Přízemí školní budovy bylo z tohoto důvodu vyřazeno z provozu. Proto se muselo opět směnovat. Žáci při těchto pracích také pomáhali a odpracovali celkem více než 2 000 hodin. V tomto roce byly pro žáky zavedeny mléčné svačiny.


škola škola

školaŠkolní tělocvična

   Ve školním roce 1973/74 se realizuje v souladu se studií dostavby základní školy dodavatelským způsobem výstavba nové tělocvičny o rozměrech 30 x 15 x 8 metrů. Stojí za zmínku, že v době její dostavby to byla největší tělocvična na našem okrese. Tělocvična byla postavena nákladem 2 milióny 100 tisíc Kčs. Společně s výstavbou tělocvičny byla v akci „Z“ zahájena výstavba nové centrální šatny mezi tělocvičnou a budovou školy. Hodnota šatny po dokončení výstavby byla 825 000 Kčs. Při brigádách bylo na obou akcích odpracováno učiteli i žáky 5 000 hodin.


škola
Kopání základů centrální šatny.

škola
Konstrukce tělocvičny

škola

škola

škola Smiřice

škola Smiřice
Začátek školního roku před smiřickou školou v roce 1975.

Pan Volák, od kterého je fotografie, popisuje jména osob zleva:
ředitel školy p. Novotný, okresní škol. inspektorka Ilona Hrůzová, vedoucí školského odboru ONV Jarmila Schvarzová, tajemník ONV Popelka, Jaroslav Peřina, Josef Čermák, Josef Liška, tu dívčinu nepoznám, pak je dnešní pan doktor Jan Čeněk, tehdejší školník pan Fajmon (po Fajmonovi, který zemřel byla školnicí jeho paní a později pan Jasinek). Vpravo vzadu stojí učitel této a později ředitel smiřické zvláštní školy Jiří Kuchta.


škola Smiřice
Tajemník ONV Popelka přestřihuje pásku, při slavnostním otevření provozu nové šatny a nové tělocvičny v roce 1975.
Vzadu na náměstí ještě nestojí budova restaurace.

   Začátek školního roku 1975/76 byl ve znamení významných změn v životě školy. Na slavnosti začátku školního roku byli přítomni kromě zástupců SRPŠ, MěstNV, patronátních závodů, rodičů i zástupci z Okresního národního výboru v Hradci Králové: tajemník ing. František Popelka, vedoucí odboru školství ONV Jarmila Schwarzová a okresní školní inspektorka Ilona Hrůzová. Jedním z důvodů k této návštěvě bylo zahájení provozu v nově vybudované tělocvičně školy a nové šatny s novým vchodem do školy. Na uveřejněném snímku vidíme ing. Františka Popelku při přestřihování pásky.škola škola
Výměna dveří

   Ve školním roce 1977/78 zavládl ve školní budově opět stavební ruch. V prvé řadě se podařilo zavést vodu do všech učeben, kde byla instalována většinou dvě umyvadla. Do učeben i na chodby bylo zavedeno dokonalejší zářivkové osvětlení. K lepšímu vzhledu uvnitř budovy přispěla výměna starých dveří.
Nový pavilon smiřické školy

(Fotografie od Miroslava Voláka)

   V lednu 1983 byla zahájena výstavba učebnového pavilonu školy. Na železobetonové patky byl nejdříve pomocí stavebního jeřábu postaven železobetonový skelet. Do skeletu hlavního pavilonu byly tradičním postupem dozdívány obvodové zdi a příčky. Při této práci vydatně pomáhali brigádníci hlavně ze řad rodičů.


škola
Vpravo stojí "malá" školní budova.

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola