Smiřice - přístavba školy, 8. část (1966 - 1983)

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu, z negativů V. Prostředníka a od Miroslava Voláka
Texty jsou převzaty z výtisku "200 let pravidelného vyučování ve Smiřicích", autor Miroslav Volák.

Zpět na hlavní stránku       Stavba školy v roce 1894       Předcházející fotografie      Další fotografiePřístavba kotelny ZDŠ v roce 1966

   V roce 1966 je zahájena výstavba nové kotelny školy a současně je prováděna i rekonstrukce ústředního topení. Přízemí školní budovy bylo z tohoto důvodu vyřazeno z provozu. Proto se muselo opět směnovat. Žáci při těchto pracích také pomáhali a odpracovali celkem více než 2 000 hodin. V tomto roce byly pro žáky zavedeny mléčné svačiny.


škola škola

školaŠkolní tělocvična a šatna    -    další fotografie

   Ve školním roce 1973/74 se realizuje v souladu se studií dostavby základní školy dodavatelským způsobem výstavba nové tělocvičny o rozměrech 30 x 15 x 8 metrů. Stojí za zmínku, že v době její dostavby to byla největší tělocvična na našem okrese. Tělocvična byla postavena nákladem 2 milióny 100 tisíc Kčs. Společně s výstavbou tělocvičny byla v akci „Z“ zahájena výstavba nové centrální šatny mezi tělocvičnou a budovou školy. Hodnota šatny po dokončení výstavby byla 825 000 Kčs. Při brigádách bylo na obou akcích odpracováno učiteli i žáky 5 000 hodin.


škola
Kopání základů centrální šatny.škola škola
Výměna dveří - únor 1978

   Ve školním roce 1977/78 zavládl ve školní budově opět stavební ruch. V prvé řadě se podařilo zavést vodu do všech učeben, kde byla instalována většinou dvě umyvadla. Do učeben i na chodby bylo zavedeno dokonalejší zářivkové osvětlení. K lepšímu vzhledu uvnitř budovy přispěla výměna starých dveří.
Nový pavilon smiřické školy

(Fotografie od Miroslava Voláka)

   V lednu 1983 byla zahájena výstavba učebnového pavilonu školy. Na železobetonové patky byl nejdříve pomocí stavebního jeřábu postaven železobetonový skelet. Do skeletu hlavního pavilonu byly tradičním postupem dozdívány obvodové zdi a příčky. Při této práci vydatně pomáhali brigádníci hlavně ze řad rodičů.


škola
Vpravo stojí "malá" školní budova.

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola
23.1.1983

škola
11.6.1983

škola
11.6.1983

škola
11.6.1983

škola
11.6.1983

škola
Pánové Kopecký a Pácalt. 11.6.1983

škola
Rudolf Zákravský a Přemysl Rousek. 11.6.1983

škola
Nedatováno

škola
Jiří Hájek, září 1983

škola
Jiří Piter a Jan Zápařka, září 1983

škola
Miroslav Volák, září 1983

škola
15.10.1983

škola
15.10.1983

škola škola
15.10.1983

škola
15.10.1983

škola škola
Luděk Sukup 15.10.1983

škola škola
Vpředu Milan Surmaj a Jaroslav Smékal 15.10.1983

škola