Smiřice - setkání absolventů Státní zemědělské školy v r. 1979

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku        Fotografie z praxe       Fotografie ze Školního statku   V roce 1920 se splnilo dávné přání jaroměřského okresu a pro zemědělský dorost Jaroměřska byla zřízena odborná škola v prostorách smiřického zámku. Byla to celoroční rolnická škola a zimní dvouletá odborná hospodářská škola. V zimní hospodářské škole začalo vyučování 25. listopadu 1920 s 36 žáky a v rolnické škole 21. prosince téhož roku s 20 žáky.
   V budově zámku byly učebny, ředitelna, poradna pro zemědělce, účtárna, internátní jídelna a ložnice žáků, žákovské dílny a byty zaměstnanců.
   V prvních letech chodili posluchači na státní dvůr do Holohlav. V letech 1924 až 1925 získala škola vlastní pozemky u silnice do Rodova. Tam byla postavena budova školního statku. Na školním statku si žáci ověřovali své znalosti moderního hospodaření. Mohli se pochlubit úředně uznaným chovem hovězího dobytka a prasat. Již tehdy používali traktor. Na parcelách po 10 arech zkoušeli různé druhy obilovin.
   Ke změně došlo v době okupace, kdy byla v roce 1943 / 44 založena lidová škola zemědělská. Měla oddělení pro chlapce a pro dívky. V roce 1944 byla škola přemístěna do budovy obecné školy a přišla o internát. Počty žáků se snížily. V posledním válečném školním roce pro totální nasazení bylo vyučování zastaveno.
   Od 3.září 1945 se škola vrátila zpět do zámku a obě zemědělské školy zahájily svou činnost. V důsledku zásadních změn ve struktuře školství po roce 1948 končí oba typy škol svou existenci. V dalším školním roce byla zde založena jednoroční rolnická škola (později nazývaná chovatelská - měla být rozšířena na dva roky). V roce 1952 byla rolnická škola chovatelská přemístěna do Opočna.
Zdroj článku: ALMANACH 1921 - 2001


absolventi
Setkání se konalo v prosinci 1979.

absolventi

absolventi

absolventi

absolventi

absolventi
Toto školní tablo pro časové určení nemám.

absolventi

Státní rolnická škola - tabla         Státní hospodářská škola - tabla