Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 2. část (1983 - 84)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Václav Klimeš fotografie popsal.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    1. část    3. část


Půda kostela, statické zajištění 11.10.1983

oprava
Pracovníci Rudného dolu Jeseník při vrtáním 1 m hlubokých děr pro kotvy k uchycení armatury obvodového železobetonového věnce.
(pozn. P.: Pan Klimeš mi s úsměvem sdělil, že místo vrtáku je ve vrtačce nasazená násada od koštěte.
Na půdě se totiž nesmělo chladit vrták vodou, takže při vyfukování odpadu od vrtáku vzduchem středem vrtáku, bylo mnoho prachu.)

oprava
Pracovník odborné firmy při montáži armatury při montáži příčného vazníku.

oprava
Pracovník odborné firmy s tryskou na nástřik polosuché cementové směsi na atikové zdivo pro zpevnění stavby.
Byl tím vytvořen železobetonový věnec /o síle cca 20cm s dvojí ocelovou armaturou/ kolem celého obvodu kaple.

oprava
Ocelová armatura velkého příčného vazníku připravená k bednění a betonáži.

oprava
Vybetonovaný obvodový věnec s armaturou, připravený na propojení s armaturou příčného vazníku.

oprava
Betonování železobetonového obvodového věnce pod krovem Kaple.

oprava
Původní barokní příčné táhlo s železnou kovanou sponou, za ním nový armovaný betonový příčný vazník.

oprava
Očištěná klenba Kaple; klenba je zděná na sílu pouze jedné cihly.

oprava
Václav Klimeš a pracovníci odborné firmy při betonáži železobetonového obvodového věnce.

oprava
Zadní schodiště na půdu, na zadní stěně je viditelná trhlina s kontrolní sádrovou páskou.

oprava
Závěr krovu nad kněžištěm a ještě zachovalý arkýř; na trámech jsou stopy po tesání.

oprava
Uhnilé paty trámů krovu na nosné zdi, po vyčištění staletých nánosů, všechna poškození byla označena křídou
pro snazší orientaci projektanta a tím urychlení celkové opravy a zajištění statiky.

oprava
Neodborné dodatečné podepření narušeného krovu. Váha střechy byla částečně přenesena na příčné vazné trámy,
ty se začaly prohýbat a byly podepřeny šikmo do paty klenby a tím došlo k roztržení stavby v podélné ose.
Po opravě vlastního krovu byly odstraněny

--------------

20.11.1983

oprava
Původní barokní táhlo; v pozadí armatura velkého příčného vazníku.

oprava
Svařená armatura příčného vazníku připravená pro betonáž.

oprava
Ukotvení armatury velkého příčného vazníku do obvodového věnce.

oprava
Bednění velkého příčného vazníku nad klenbou připravené k betonáži; příčné vazníky jsou pevně zakotvené
do obvodového věnce, armatura je svařená a tyto příčné vazníky se nesmí dotýkat klenby.

oprava
Vybetonovaný malý příčný vazník, za ním očištěná klenba a nad ní bednění pro betonáž vyarmovaného velkého příčného vazníku.

oprava
Malý příčný vazník zabedněný a připravený k betonáži.

oprava
Stavební dvůr pro statické zajištění; v popředí ochranné bednění sousoší Sv. Jana Nepomuckého;
v levé části snímku je viditelná tlaková hadice, kterou se pod tlakem 7,5 atmosfér tlačila suchá cementová směs
(voda byla přidávána přímo do trysky)

oprava
Stavební dvůr pro statické zajištění; v popředí ochranné bednění sousoší Sv. Jana Nepomuckého.

oprava
Tlaková hadice, kterou se pod tlakem 7,5 atmosfér tlačila suchá cementová směs (voda byla přidávána přímo do trysky);
při injektování kotev pro armaturu železobetonového věnce tato směs tlakem vyrazila kus zdiva a cementová směs
stříkala přes komunikaci až na trávník u sousoší Svobody vedle Kaple

--------------

Na lešení v kostele 20.11.1983

oprava
Před započetím prací na statickém zajištění klenby bylo na lešení v interiéru Kaple ručně vynesena 1 tuna
dřevěné vaty pro případné měkké zachycení odpadlé štukové výzdoby; naštěstí k takovému poškození výzdoby interiéru nedošlo

oprava
Celá plocha pod klenbou zakrytá vrstvou dřevěné vaty pro případné měkké zachycení odpadlé štukové výzdoby.

oprava
Prasklé kontrolní sádrové pásky na štukové výzdobě klenby.

oprava
Detail prasklého kontrolního pásku ze dne 21.10.1982 z fotografie nahoře.

--------------

16.1.1984

oprava
Vyzdvižení ocelových U profilů pro zpevnění podélného, středového nosného trámu.

oprava
Navážení materiálu velkým jeřábem do prostoru krovu („U“ profil).

oprava
Navážení materiálu velkým jeřábem do prostoru krovu („U“ profil).

oprava
Navážení materiálu velkým jeřábem do prostoru krovu („U“ profil).

--------------

24.1.1984

oprava
Již hotový malý příčný vazník nad klenbou předsíně Kaple.

oprava
V krovu připravené ocelové „U“ profily na stažení středového nosného trámu.

--------------

21.4.1984

oprava
Zpevnění podélného nosného trámu ocelovými „U“ profily.

oprava
Detail zpevnění podélného nosného trámu ocelovými „U“ profily; vlevo původní krovy.

oprava

oprava
Propojení ocelových „U“ profilů se železobetonovým věncem do jednoho monolitu.