Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 7. část (1988 - 1989)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    6. část    8. část


27.1.1988

oprava oprava
Chodba v zadní části tzv. Důchodu, vstup v rohu, u pivovaru. + Vlevo schodiště do bývalých bytů v 1. patře.

oprava oprava
Prostor před sušící věží, v pozadí dvířka do patra sušící věže. + Přízemí navazující na pivovar.

oprava oprava
Patro ve věži sušárny sladu, ve stěně jsou viditelné otvory, kterými byl přiváděn teplý vzduch z kotelny;
všechny patra v sušárně jsou z kovových roštů.

oprava oprava
Odvětrání třídičky obilí na půdě pivovaru.

oprava
Dodatečně instalované zařízení na půdě bývalého pivovaru pro pytlování šrotu nasyceného antibiotiky (krmných směsí).

oprava oprava
Poslední patro sušící věže sladu, v horní části odvětrání sušícího systému do komína.
Schodiště na půdě nad tzv. Důchodem (vlevo stěna sušící věže).


květen 1988

oprava
Zaměstnanec Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno při instalaci měděných háků
pro uchycení záchytných lan při opravách a údržbě šindelové střechy.

oprava
Zaměstnanec Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno při instalaci poslední řady šindelů na střeše Kaple.

oprava
Instalace poslední řady šindelů na střeše Kaple; v pozadí areál firmy Danisco.

oprava
Vlevo dole Městské kulturní středisko Dvorana v původní podobě před rekonstrukcí, vlevo nahoře budova mlýna, později šrotovna.

oprava
Areál firmy Danisco.

oprava
Zleva budova MěÚ před obnovou fasády, dále pokračují mlýnské bytové domy, poslední budova vpravo je původní mlýn.

oprava
Mlýnský areál (mlýnské bytové domy a budova bývalého mlýna).

oprava
Budova Městského kulturního střediska Dvorana před rekonstrukcí.


9.9.1988

oprava
Zleva p. Václav Klimeš a p. Miloslav Pour při čištění šindele před prvním nátěrem.

oprava
Zleva p. Václav Klimeš a p. Miloslav Pour při nátěru šindele.

oprava

oprava


3. a 4.10.1988

oprava
Budova Kaple pod lešením se skluzem pro stavební odpad.

oprava
Budova Kaple pod lešením po nátěru střechy.


8.6.1989

oprava
P. Ing. Lubomír Kupka v šachtě bývalé kanalizace firmy Malburg a syn, která ústila do dnes již
zasypaného mlýnského náhonu (nalezeno při výkopech pro teplovod do Kaple).

oprava oprava
Zástupce investora, p. Václav Klimeš spolu s p. Ing. Lubomírem Kupkou u výkopu pro teplovod do Kaple.

oprava
Restaurátorka při čištění štukové výzdoby stropu Kaple.

oprava
Trhliny na stropě Kaple; dole patrná kontrolní sádrová páska.

oprava
Restaurátor při čištění štukové výzdoby stropu Kaple.


27.7.1989

oprava
Štuková výzdoba stropu Kaple.

oprava
Restaurátor při čištění štukové výzdoby stropu Kaple.

oprava
Strop Kaple po očištění přemaleb – patrné jsou zde poznámky řemeslníků z předcházejících fází údržby

oprava
Strop Kaple po očištění přemaleb – patrné jsou zde poznámky řemeslníků z předcházejících fází údržby.

oprava
Restaurátor při čištění štukové výzdoby stropu Kaple.

oprava
Restaurátorka při čištění štukové výzdoby stropu Kaple.

oprava
Štuková výzdoba stropu Kaple; v centrální části otvor pro zavěšení benátského lustru patrné je poničené zlacení žeber.

oprava
Štuková výzdoba stropu Kaple; patrné je poničené zlacení žeber.

oprava
Zeď Kaple nad oknem, v již očištěné štukové výzdobě je patrná značně poškozená freska ještě před restaurováním

oprava
Restaurátorka při čištění štukové výzdoby stropu Kaple.


srpen 1989

oprava
Část tzv. Důchodu přiléhající k pivovaru ve stavu po převzetí areálu městem Smiřice.

oprava
Vstupní portál s diamantovým tympanonem do vstupní chodby před Kaplí ve stavu po převzetí areálu městem Smiřice.

oprava
Prostor stáčírny piva, který později sloužil městu Smiřice jako skladiště.

oprava oprava
Trojlodní prostory původní pivovarské spilky, později sloužící k různým účelům, např. k uskladnění brambor apod.

oprava oprava
Trojlodní prostory původní pivovarské spilky, později sloužící k různým účelům, např. k uskladnění brambor apod.

oprava
Sklepní prostory pivovaru.

oprava
Vrata do bývalé stáčírny piva, vlevo přízemí sušící věže a dále navazují prostory tzv. Důchodu ve stavu po převzetí areálu městem Smiřice.

oprava
Přízemí sušící věže, vpravo vrata do bývalé stáčírny piva, vlevo zadní vstup do tzv. Důvodu ve stavu po převzetí areálu městem Smiřice.

oprava
Zadní část tzv. Důchodu se zadním vstupem po převzetí areálu městem Smiřice.

oprava
Zleva sušící věž, v popředí komín kotelny pivovaru, v popředí bývalá truhlárna a bednárna.

oprava
Průjezd do areálu zámku u Kaple, vstup do podvěžní místnosti, kde pobýval vrátný s rodinou ve stavu po převzetí areálu městem Smiřice.