Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 8. část (1989 - 1991)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    7. část    9. část


18.10.1989

oprava
Restaurátoři - pozlacovači při obnově zlacení štukových žeber klenby.

oprava

oprava

oprava

oprava
Restaurátoři - pozlacovači při obnově zlacení kartuší pod freskami proroků.

oprava
Klenba Kaple z posledního patra lešení při restaurátorských pracích.


1.11.1989

oprava
Klenba Kaple a zde již očištěná štuková výzdoba, vlevo od žebra opadané části freskové výzdoby.

oprava
Restaurátorka provádí injektáž podkladní omítky, po doplnění těchto odpadlých částí omítek byla provedena barevná retuš.

oprava
Restaurátorka provádí čištění fresek od nečistot.

oprava
Injektáž podkladní omítky zpevňujícím emulzí.

oprava
Viditelná poškození freskové výzdoby klenby.


27.2.1990

věž kostela
Vichřicí stržená špice (na vrcholu zakončená makovicí a hvězdou), na levé straně je viditelné poškození dřevěné konstrukce (hnilobou).

věž kostela
Vichřicí stržená špice na vrcholu zakončená makovicí a hvězdou; v zadní části ochranný tunel chodníku pod Kaplí při obnově střechy.

věž kostela
Zástupce investora, pan Václav Klimeš, po vyzvednutí dvou měděných schránek s historickými dokumenty z makovice střežené vichřicí

oprava
Zdemolovaná makovice a šesticípá šternberská hvězda po pádu věže.

oprava

oprava oprava
Věž Kaple bez vrcholové části stržené vichřicí.
Deformovaná šesticípá šternberská hvězda po pádu z věže po vichřicí.

věž kostela
Pohled z Městského úřadu na Kapli pod lešením.


2.10.1990

(Fotograf Václav Prostředník měl na negativu text: akademická malířka Šolteská)

oprava
Restaurátorky při barevných retuších očištěných fresek; na spodní fresce Sibyly Gumei jsou patrné praskliny.

oprava oprava
Freska Sibyly Erithrea po očištění a zatmelení prasklin před barevnou retuší; v dolní části je patrná signatura malíře J. J. Steinfelse.

oprava oprava
Freska po očištění a zatmelení prasklin před barevnou retuší (štuková výzdoba je již očištěna).


17.10.1990

oprava
Restaurátorky při barevných retuších očištěných fresek (freska Sibyly Erithrea se signaturou malíře J. J. Steinfelse).

oprava
Restaurátorky při barevných retuších očištěných fresek (freska Sibyly Erithrea se signaturou malíře J. J. Steinfelse).


21.2.1991

oprava
Fasáda tzv. Důchodu v zadní části k pivovaru před obnovou.

oprava
Fasáda tzv. Důchodu, vpravo pivovarská věž před obnovou.

oprava
Pohled na zadní část pivovaru před obnovou

oprava
První patro tzv. Důchodu při vybourávání nepůvodních příček a stropů – v této části sídlila kasárna Lidových milicí.

oprava
Klenba v části tzv. Důchodu, kde sídlila kasárna Lidových milicí; vzadu stěna tradic Lidových milicí.

oprava
První patro tzv. Důchodu při vybourávání nepůvodních příček a stropů – v této části sídlila kasárna Lidových milicí.

oprava
První patro tzv. Důchodu při vybourávání nepůvodních příček a stropů – v této části sídlila kasárna Lidových milicí.

oprava
Pohled na zámek z parku.

oprava
Bývalá konírna, pohled od parku.

oprava
Bývalá pila, pohled z parku; v pozadí vpravo bývalá jízdárna, dnes byty.

oprava
Průhled od parku mezi pilou a jízdárnou do areálu zámku.

oprava
Zákoutí zámku u tzv. Kaplanky.

oprava
Pohled na zámek a spojovací krček s Kaplí.

oprava oprava
Průjezd do areálu zámku při pohledu z Palackého ulic – ochranný tunel při obnově střechy.
První patro spojovacího krčku s dočasně uloženým mobiliářem městského muzea.