smiřice

Historie kopané ve Smiřicích

Zdroj textů: archiv smiřických fotbalistů, Zpravodaj Smiřic a web.
Z článků jsou vynechané nepodstatné části.

Fotografie hráčů a další materiály o smiřickém fotbale jsou na --- této stránce ---.
Oficiální stránky klubu SK Smiřice jsou na -- této stránce ---

Zpět na hlavní stránku
Pan Ladislav Černý napsal text o začátcích fotbalu ve Smiřicích v roce 1996

  České kopané je letos 75 let. Hrála se v našich zemích již dříve. První zmínky pocházejí už z roku 1885, Kolem roku 1890 se hrála kopaná např. v Roudnici, v Chrudimi, v Budějovicích a jinde. Na jaře 1896 bylo v Praze již sedm organizovaných družstev, mezi nimi i SK SLAVIA a AC SPARTA. Ale teprve v roce 1901 dostala kopaná v Čechách pevný řád a organizaci - byl založen Český svaz fotbalový a proto vzpomínáme 75 let organizované kopané,
  K nám se dostala kopaná až o dvacet let později, po první světové válce. Přinesli ji studenti z Prahy, ale i z Hradce Králové, kde už dávno byl Sportovní fotbalový klub ( od roku 1901 ).
  Ovšem kopalo se již předtím, zejména o prázdninách, ale to byla jen klukovská utkání s hadrákem na hřišti u školy, kde brány tvořily lípy ve stromořadí. Navečer se scházeli trénovat ti odrostlejší, ovšem pokud bylo hřiště volné. A to bylo málokdy, protože v Sokole se cvičilo tenkrát pravidelně po celý rok a pokud to šlo, i na hřišti, kde se hrála sokolská házená a odbíjená. Mimo to kopané z kázeňských důvodu a určité předpojatosti nepřála ani tehdejší škola ani Sokol a to nejen ve Smiřicích, ale všude - ústředně.

1921 - 1925
  Přesto zájem rostl a začalo se mluvit o založení fotbalového klubu. Doklad o tom jsem našel v jednací knize tehdejšího kroužku mládenců ROVNOST, kde se v zápise o jednání ve schůzi výboru 2.3.1921 píše:
  „Projednává se návrh více členů, aby zřízen byl fotbalový klub a dává se souhlas, aby pokladník vydal kol. O. Černému za duši do míče potřebný obnos, jemu pak samotnému za obal Kč 50. Dále dáno na starost jednateli, aby se postaral o informace ohledně hřiště.“
  Dne 23.3.1921 jednáno dále o otázce kopané:
  „Termín na trénování stanoven, pokud nebude Sokol ničeho namítati, každý den večer. Vyvěšeno též oznámení u kolegy Kerna, aby se zájemci hlásili.“

  1. dubna 1921 se pak sešli na pozvání Richarda Vořechovského zájemci na ustavující schůzi v hotelu Andrejsek ( budova naproti velkoprodejně ) a založili Sportovní klub (SK) SMlŘlCE.
  Předsedou byl zvolen pan Schütz, skladník ČSD, místopředsedou R. Vořechovský, jednatelem H. Hanuš, kapitánem VI. Bezstarosta. Členy výboru byli také V. Karpíšek, Vyhnálek, Hrnčíř, O. Černý. Ani jeden z nich už není ve Smiřicích, hodně z nich již nežije. kde se hrálo
  A nastaly starosti, jak opatřit hřiště, peníze na inventář a na provoz atd. Ředitelství státních statků pronajalo Sportovnímu klubu louku v DUBINACH ( za dnešní elektrárnou - chodilo se tam uličkou kolem Boznerových a dál podle Labe) za roční nájemné 1000 Kč.Mapa vpravo ukazuje staré a nové ( čárkovaně ) řečiště Labe.
Sokolské cvičiště je dnešní malý stadion. Tyršův most ještě nestál a přes Labe se jezdilo zámeckým mostem ( v parku ) a cestou přes splav dnešní ulicí U Stadionu. 1. – první hřiště, 2. – druhé hřiště  Sbírka na závodech a na veřejnosti vynesla asi 2000 Kč. Za ně bylo koupeno 12 páru kopaček, látky na dresy, dva míče, dříví na brány a lavičky. Potřebné práce na hřišti udělali členové klubu, šatny domácích byly v prádelně Městského hotelu, hosté se strojili v Besedě ( dnešní schůzová místnost ).

  K prvnímu zápasu nastoupili smiřičtí na hřišti v Dubinách proti SK Josefov v bílých košilích s červenou hvězdou na levé straně a v modrých trenkách v sestavě:
  Vořechovský - Hrnčíř, Kopecký - Firkušný, Horák, Voltr - Klouček, Holman F., Bezstarosta, Chalupa, Síla. Domácí zvítězili 3:2.

  Mužstvo mělo poměrně dobrou výkonnost. Hrálo přátelské zápasy s blízkými kluby a vojenskými jedenáctkami. Platilo se jim cestovné pro 12 hráčů a 2O Kč na koš s výstrojí. Branky byly bez síti, hřiště si hráči upravili před zápasem sami. Mistrovské zápasy se nehrály, ale za to v pohárových zápasech Východočeské župy měly Smiřice dobré úspěchy.
   V prvním roce porazily Josefov, Opočno. Hořice, Rychnov n / Kněžnou a prohrály teprve v pátém kole s Červeným Kostelcem. V následujícím roce prohrály až ve čtvrtém kole se Spartou Sychrov - Úpice, Škoda, že v dalších letech se domácí pro poměrně vysoké finanční náklady a daleké dojíždění museli účasti v pohárových zápasech vzdát.

  Příjmy ze vstupného ( sedadlo 3 Kč, kč, k stání 2 Kč ) byly doplňovány výnosem z mikulášských a tanečních zábav a z divadelních představeni, která pořádal kroužek Rovnost.

  Dvě sezóny se hrálo v původní sestavě, pak přišli Rückenstein, Toman ( z Josefova ), Řehák, Belinger a jiní. Pro velký zájem bylo ustaveno i B družstvo dospělých, které však sehrálo jen málo utkání, neboť byla nouze o soupeře. Po odchodu některých hráčů ze Smiřic bylo z rezervy doplňováno I. mužstvo a tak se tam objevují nová jména:
  Karel a Ludvík Munzarové, Olda Černý, Franta Novák ( padl na barikádě v Praze 1945 ), Franta a Vašek Holrnanové, Horský, Jelínek, Fanta, Knap, Pikola, Fr. a jiní.

  Žáci ani dorostenci tenkrát nehráli. Pamatuji se, že jsme si asi v roce 1923 ustavili studentskou XI ( SSSS - Sportovní sdružení smiřických studentů ), pro kterou jsem z kreslících čtvrtek vyrobil i legitimace, Říkalo se jí také ševcovská XI, protože v ní hrála řada obuvnických učedníků ( Spurný, Svatoň, Tlustý, Netík ). Měli jsme vlastní zelené skautské košile, Černé trenky a hráli jsme ve vlastních botách. Hráli jsme jen několik zápasů proti rezervě a v Jezbinách, pak se někteří dostali do B mužstva. Jiní kopané nechali, protože se o nás nikdo nestaral, kdežto v sokolské házené jsme měli výborného vedoucího Edu Nováka.

  Ale vraťme se ke kopané. Měnili se hráči, kteří odcházeli za zaměstnáním, měnili se i funkcionáři. Výkonnost hráčů klesala, neboť'chybělo pevné vedení Hráči se nedostavovali na tréninky, často ani na zápasy jich nebyl dostatečný počet. Proto přestali chodit i diváci. Krize vyvrcholila v roce 1925. V tom roce jsem se dostal do I. mužstva a do výboru SK. To už byl velký nedostatek hráčů. Hráli s námi i chlapci Z okolních vesnic ( Veverka a Hejzlar z Vlkova, Havel a Hojný z Čibuze a jiní). Sehráli jsme už jen několik utkání ( v Jezbinách, Hořicích, Předměřicích ) a na podzim bylo rozhodnuto rozpustit klub, dokud nejsou dluhy. Výstroj si hráči většinou ponechali, několik párů kopaček a modré dresy jsme koupili pro házenou. Brány a lavičky někdo odvezl na topení a z hřiště se stala opět louka. Většina mladých hráčů se vrátila k házené a odbíjené, někteří šli na vojnu, jiní přešli do jiných klubů ( např. bratři Horákové do Předměřic a pod. ). Tak skončilo první období smiřické kopané, které trvalo pět let - od roku 1921 do roku 1925. Pamětníků už moc nežije nebo jsou mimo Smiřice. Aktivně pracuje v kopané už jen pisatel této vzpomínky. Bohužel se nezachovaly žádné písemné doklady z té doby, kromě zmíněné jednací knihy Rovnosti. Tento krátký článek vznikl ze vzpomínek bývalých hráčů Karla Horáka a Ludvy Munzara a z toho, co jsem si z té doby zapamatoval.

  Sportovní klub tedy zanikl, ale kopaná ve Smiřicích neumřela. Kopali kluci na hřišti u školy nebo na prostranství u stodol ( Na obci ), kopalo se u cukrovaru a na podzim na lukách, protože kopaná byla pro mládež vždycky přitažlivým sportem. Ale teprve v roce 1934 začali fotbaloví nadšenci reálně uvažovat o obnovení organizované činnosti.

1934 - 1937
sokol smiřice   Přípravný výbor zažádal v létě toho roku o schválení stanov a na podzim zahájil nový Sportovní klub oficielně svou činnost. Měl při založení asi 60 členů. Ustavující valná hromada se konala až 24. ledna1935.
  Prvním předsedou byl zvolen stavitel P. Belingr, sekretářem R. Malík technickým vedoucím P. Valtr, členy výboru P. Sezima, Šotola, Lenfeld, R. Svatoň, J. Fanta, M. Halák, L. Ježek„ Spolkovou místností byl opět Městský hotel, kde byla i šatna. Později byla na hřiště převedena dřevěná bouda z Bělidla a v ní se hráči přestrojovali.

  Na hřiště uvolnily Státní statky opět louku, tentokrát za Tyršovým mostem, u dnešních Plivátek. Roční nájem byl 1000 Kč. Poněvadž musela být složena kauce a bylo potřeba peněz do začátku, uspořádal SK sbírku na niž přispěly všechny místní závody.

  Částka, kterou M. Halák a J. Nitka vybrali, stačila i na vybavení mužstva. Byly pořízeny kopačky, modré trenky a oranžová trička s městským znakem, jehož používání povolil městský úřad a podmínkou, že ho nebude nijak zneužito. Hřiště bylo oploceno, brány neměly sítě. Jen za bránou u Labe byla vysoká drátěná síť, aby míč nespadl do vody. Přesto ho správce hřiště Halák často lovil z Labe a někdy za ním musel běžet hodné daleko.
  Fotbalovou činnost začal SK na posvícení 1934 přátelským utkáním s Předměřicemi Smiřice nastoupily v sestavě: Šrajer - Řehák, Malík - Féra, O. Klíž, R. Zákravký – F. Sychrovský, O. Hlaváček, Schleche, J. Nitka, Pultr. Smiřice vyhrály 1 : 0, ale ztratily oba obránce ( Malík - zlámaná noha, Řehák - natržená achilovka ).

  V roce 1935 začal SK Smiřice hrát mistrovskou soutěž v okrsku Jaroměř, v roce 1936 byl přeřazen do okrsku Hradec Králové. Soupeři Smiřic byty nejdříve Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Velíchovky, Poříčí u Trutnova, Kudrnáč Náchod, Dvůr Králové - potom Předměřice, Třebechovice, Dobřenice, Syrovátka, Nový Hradec Králové, Nový Bydžov a jiní. Výsledky zápasů již nikdo nepamatuje záznamy nejsou. Ještě jména hráčů, kteří se v období tří let vystřídali:
  brankáři: Šrajer, V. Šmída, F. Sychrovský, M.Halák, J. Plšek
  obránci : J. Svatoň, R. Malík, R. Zákravský, O. a R. Hlaváčkové
  záložníci: J. Féra, K. Štěpánek, J. Havel, J. Nitka, St. Klíž
  útočníci : J. Kubeš, Just, V. a Vr. Nitka, Schleche, Balda, Tábořík, Řehák, Pultr, Halák, B. a O. Klížové, Fabián, Grešl, Bača, J. a L. Fantové, Adamíra, St. Havel a jiní.
  Teda hráčů na tři jedenáctky, ale nebylo ani B družstvo, dorost ani žáci - a na to se brzy doplatilo.

  Po Belingrovi byl předsedou Sezlma a sekretářem Hanuš, pak vedl klub F. Valtr. Ale přibývalo potíží. Chyběly peníze na provoz, hráči se nescházeli ani na zápasy, natož na tréninky a tak rok 1937 se stal závěrečnou etapou druhého období smiřické kopané. Poslední zápas se hrál v už všelijak slepené sestavě na Novém Hradci Králové M. Halák se na něj dobře pamatuje, protože mu cestou prasklo kolo a tak musel jít domu pěšky, neměl peníze na dráhu. Taková byla tenkrát těžká doba !

  Hráči se rozprchli. Někteří hráli v Hořiněvsi ( Bača, Štěpánek, Tábořík ), Kubeš v Jaroměři. Zmizel inventář, zápisy, brány - všechno..................
  Ladislav ČERNÝ, Smiřice - prosinec 1976.z oslav 80. let
Fotografie pořízená při oslavách 80 let smiřického fotbalu v roce 2001. Foto a popis Josef Spurný.
Zleva stojí: Kudr Luboš, Malý František, Martinů František, Samek Jaroslav, Novák Milan, Hanzlíček Rudolf, ?, Horák Josef,
Telecký Zdeněk, Štěpánek Karel, Cejtl Josef, Svatoň Miroslav, Spurný Josef, Kratochvíl Josef, Dušek Jiří, Zákravský Rudolf, Obst Miroslav
Sedící zleva Rousek Přemysl, Dušek František, Kalenda Karel, Janoušek Jaroslav, Filip Jindřich, Špaček Ladislav

Zajímavá reakce vyšla ve Zpravodaji k publikaci vydané k dalšímu výročí.
Pan Horák a další chtějí zvýraznit zásluhy hráčů dorostu ze školního hřiště:


80 LET SMIŘICKÉ KOPANÉ

  V sobotu 7. července 2001 se na smiřickém fotbalovém stadiónu konala pěkná oslava osmdesátin smiřické kopané. Návštěvníci shlédli několik utkání: ve vzájemném zápase se představila dvě smiřická družstva žáků, místní dorostenci sehráli utkání s vrstevníky z Černilova, následovalo utkání dvou družstev bývalých hráčů Smiřic (starých gard) a nakonec sehrálo současné 1. mužstvo zajímavý zápas se soupeřem z družebního polského města Boguszóv-Gorce.
  Před tímto utkáním byli někteří bývalí hráči a funkcionáři obdarováni mezi jiným též publikací 80 LET SMIŘICKÉHO FOTBALU. Jsou tu uveřejněny i údaje z let 1921 - 1925 a 1934 - 1937. Je jen škoda, že se údajů z těchto let zachovalo tak málo. Nám pamětníkům je v publikaci připomenuto období, ve kterém jsme po skončení druhé světové války začínali kopanou hrát.
  Citát: "Ačkoliv neorganizována, hrála smiřická mládež fotbal. Útočištěm se stal dolíček na dnešním tzv. "malém stadiónu", který TJ SOKOL vybudoval v roce 1938. Tam se každý den navečer, když nebylo sokolské cvičení, scházelo tolik zájemců, že se na všechny nedostalo."
  Ano, s tím souhlasíme, ale, ale, ale ... Toto sokolské cvičiště totiž nebylo jediné místo ve Smiřicích, kde se kopalo do míče. Jedním z dalších těchto míst bylo také školní hřiště. Tady se scházívali chlapci většinou dorosteneckého věku a mladší. Získávali první zkušenosti s ovládáním míče, i když branky tvořily jen dva a dva kmeny lip, obklopující tehdy celé hřiště. Na "staďáku" si ovšem mohli málokdy zahrát, neboť tam hráli většinou starší hráči ( také ti z předválečných let ) a cvičenci Sokola.
  Myslíme si, a jsme o tom přesvědčeni, že tou hybnou silou obnovení oddílu kopané byli právě hoši ze školního hřiště, i když ho museli založit dospělí ( a to bylo tehdy, když se za myšlenku obnovení oddílu kopané postavil i tehdejší náčelník Sokola František Svatoň - možná, že k tomu přispěly i naše novinové články ). A proč to byli právě tito chlapci ?
  1) Tito hoši totiž sami usilovali o založení oddílu kopané jednáním s předválečným předsedou'klubu panem stavitelem Belingrem (nebyli totiž plnoletí), ale neúspěšně.
  2) Tito hoši jezdili do škol a do učení většinou do Hradce Králové. Jejich někteří spolužáci či spoluučňové byli členy fotbalových klubů v okolí a tak si dojednali a také sehráli mezi sebou několik utkání. Máme jich evidováno 7:
  HOŘINĚVES - SMIŘICE 2 : 2 (0 : 2). V neděli 24.dubna 1949 jeli smiřičtí chlapci na kolech do Hořiněvsi, kde sehráli od půl jedenácté svůj první zápas v sestavě : Fumfera - Voltr, Pikola - Tichý, J. Horák, H. Horák - Špaček, Váchek, Munzar, Synák, Kratochvíl proti mužstvu Hořiněvsi ( Machek - Hak, Kovářík ( Hamáček ) - Holman, Struna, Linka - Půr, Zákravský, Doubrava, Rejfek, Kubeš ). Hrálo se 2 x 35 minut za rozhodování domácího Haka. V prvé půli získali domácí vedení po kopu z rohu ( Rejsek ) a ještě do poločasu zvýšil Doubrava na 2 : 0, když vystřelil a brankář Fumfera mu míč vyrazil k noze. Po změně stran rozhodoval domácí Kovařík a smiřičtí ve 13. minutě snížili na 1 : 2 ( Špaček přehodil brankáře ) a po několika minutách Munzar po pěkném prohození dělovkou vyrovnal. Do konce zápasu se vyznamenávala obrana a záloha smiřických, když s úspěchem odvracela lavinovité útoky domácích.
  JAROMĚŘ - SMIŘICE 0 : 2, hráno ha sokolském cvičišti v Jaroměři - branky Munzar a J. Špaček,
  DOHALICE - SMIŘICE 5:0 (1:0)
  HOŘÍNĚVES - SMIŘICE 5:1 (1 : 0), branku vsítil Vachek.
  SMIŘICE - DOHALICE 4 : 4, poprvé hráno ve Smiřicích. Branky Vít, J. Špaček, Tichý, Horák.
  SMIŘICE - NEDĚLIŠTĚ 3 : 2, branky Sochor, J. Špaček, Vít. 31. 10.1949
  DOHALICE - SMIŘICE 3 : 3, hráno v chumelenici, branky Horák, Vachek, Klíž. 1.11.1949
  Hráli jsme většinou na hřištích soupeře, jezdili jsme tam na kolech a jen do Dohalic jsme jeli lokálkou ( samozřejmě za své peníze ). A oblečení? Paní Bačova nám dala 7 oranžových hokejových dresů (to už byl Láďa uvězněn) a zbývající hráči hráli ve svých bílých tílkách. Boty, kecky nebo tenisky měli všichni vlastní.
  Před zápasem s Dohalicemi (4 : 4) byly tehdy na sokolském cvičišti postaveny provizorní branky ( jen tyče bez břevna ) z tehdy bouraného altánku na Voženílkově zahradě. 7 zápasů sehráli Josef Kratochvíl, Jaroslav Voltr, Josef Špaček a Josef Horák, .6 zápasů Karel Vachek, 5 zápasů Luděk Munzar, Jaroslav Pikola, Josef Tichý, Josef Vít, 4 zápasy Jiří Fumfera ( ten byl ale hráčem Dohalic ) a méně zápasů Jaroslav Kopecký, Josef Čapek, Hugo Horák, Zdeněk Klíž, Ota Špaček, František Šimek, Jaroslav Janoušek, Míla Sochor, Karel Synák, František Zilvar, ...
  3) Po některých zápasech hoši napsali články pro noviny a ty byly uveřejněny:
  Dohalice - Smiřice 5:0
  Ve Smiřicích se dříve hrávala kopaná, ale neměla dlouhého trvání. Také házená patřila mezi dobré celky v kraji. Před časem veškerá tělovýchova ve Smiřicích odumřela a poměrně velké místo stalo se jedním z těch, kde se tělovýchova nepěstuje. Teprve sjednocená tělovýchova probudila mládež k činům a již opět vidíme házenou při práci, i když nedosahuje bývalé výše. Také kopaná se již probouzí k životu a tuto provozují zatím dorostenci, kteří mají zajistit budoucnost smiřické kopané. Zatím mají velké nedostatky v nedostatečném hřišti a v trenéru. Pod dobrým vedením by jistě smiřičtí chlapci plně rozvinuli své schopnosti. Ujme se funkce některý bývalý hráč Smiřic ? RUDÉ PRÁVO 6. X.1949
  Smiřice - Dohalice 4 :4 (2:1)
  Ve Smiřicích se rodí oddíl kopané z mladých chlapců. V neděli sehráli Smiřičtí přátelský zápas se S. Dohalice a dosáhli nerozhodného výsledku. Branky dal Vít, Špaček, Tichý a Horák, za hosty Třebeška, Šimek, Bečička a Žitek. RUDÉ PRÁVO 19. X. 1949
  Na ustavující schůzi oddílu kopané 26. února 1950 se dostavilo dost hráčů ze školního hřiště a také ve výboru měli 2 zástupce: Jana Hartiga a Františka Šímu.
  4) Když se 2. dubna 1950 na sokolském cvičišti hrálo první utkání nově založeného oddílu v nově zakoupeném oblečení ( červená trička, bílé trenýrky, modré punčochy, nové kopačky a štulpny ) s družstvem Hořiněvsi 8 : 1 (3 :1), nastoupili za Smiřice s jedinou výjimkou hráči pocházející z mužstva na školním hřišti. Sestava: Kopecký - Voltr, Kratochvíl - Halák, Šíma, Vít - Černý, Munzar, Klíž, J. Špaček, J. Horák. Za rozhodování Jana Volejníka vstřelili branky: Horák 3, Munzar a Kliž po 2 a Špaček 1.
  Podepsáni: ,Josef Horák, Jaroslav Janoušek, Jaroslav Kopecký, Josef Kratochvíl, Luděk Munzar, Jaroslav Pikola, Josef Špaček, Josef Tichý, Karel Vachek, Josef Vít, Jaroslav Voltr, František Zilvar
  Zprávu k osmdesátinám smiřické kopané sestavil pan Josef Horák.

  SK Smiřice - oddíl kopané oznamuje s hlubokým zármutkem, že pan Horák ještě před uveřejněním své zprávy ve věku 69 tet zemřel. Byl dlouholetým hráčem, funkcionářem, kronikářem a příznivcem fotbalu. Čest jeho památce!

Vzpomínka pana Litomiského

  Kterak smiřický žáček - poškoláček porazil (ať mi to promine pan Spurný senior) slavnou Spartu 7 : 0 a 8 : 1... Katastrofa kontra historické vítězství?! Ano, i my jsme jako kluci, „posluchači" smiřické školy, hrávali fotbálek. Hrávali jsme ho, jak se kde dalo, jen jsme se vyhýbali s velkým respektem školnímu hřišti, respektive panu učiteli Černému. Ten totiž přímo nenáviděl kopanou. Stačilo se jen dotknout nohou míče a ani si dotyčný nemusel kopnout. Když to uviděl pan učitel, hned byl oheň na hřišti a přistižený žáček -„čutálista" psal stokrát trest o zákazu kopané na hřišti ( na školním, protože jiné v tu dobu ve Smiřicích nebylo ).
  Někdy jsme si zakopali „na požahovně". Co to byio a kde to bylo? To dnes tam u nás doma ( ve Smiřicích ) jistě ví už jen málokdo. Nad „Lednicí", když se šlo vpravo ke hřbitovu, stál takový barák bez oken, spíše sklad. A tam bylo uloženo všelijaké nářadí na požahování sudů. Požahování bylo vypalování a vysmolování obrovských pivních sudů. Tato práce se prováděla jednou za čas na tom plácku, který jsme my mívali za hřiště. Hrálo se na jednu „branku", kterou tvořily 2 čepice. Za jeden gól se počítaly i tři rohy. Někdy si mezi nás přišel zakopat nebo i zachytat kluk z vedlejší vesnice, tuším že Skalický. Chodil do smiřické školy a měl zde příbuzné.
  Čas utíkal a my za ním, aby nám neutekl. Tak jsme se pomalu seznamovali i s opravdovým fotbalem. Nezapomenutelné pro mne bylo, když tehdy s Pepíkem Jechem nás doprovodil do Náchoda jeho tatínek a my mohli shlédnout první ligu SK Náchoda v Bělovsi. Sem nerady jezdily pražské kluby, protože hřiště mělo trochu sklon a bylo užší, vše ale bylo v rámci pravidel. A tak jsme mohli poznat Pláničku ( toho jsem dokonce v Bělovsi vyfotografoval ), Breineho a další tehdejší osobnosti fotbalu - dnes se jim říká cizím slovem „celebrity"!
Karel Finek na Spartě
  A čas běžel dál a najednou - s dovolením pane Spurný za slavnou pražskou Slavii chytal neobyčejně mrštný a spolehlivý čahoun ( v biografu na něj lidé stále křičeli, aby si sedl, i když způsobně seděl ). Prostě vynikající brankář SK Slavie a bývalý smiřický žáček Karel FinekKliknutím na obrázek se dostanete na stránku o K. Finkovi .Karel byl dobrým kamarádem. Byl klidný a rozumný a jak se mi podařilo zjistit, včas emigroval do Německa. Usídlil se blízko hranic, aby to měl k nám blízko. Osamostatnil se tam a pracuje tam jako uznávaný výtvarník. Víc o něm však nevím. Pro mne o něm zůstalo v paměti jako nejzajímavější, že přispěl ke dvojímu senzačnímu vítězství SK Slavie nad Spartou - 7. prosince 1941 v poměru 7 : 0 a 15. března 1942 v poměru 8:1. Ještě dnes vám mohu vyjmenovat tehdejší slavnou sestavu pražské Slavie: Finek - Černý, Luka - Vycpálek, Průcha, Jezbera - Holman, Bradáč, Bican, Kopecký a Bradáč.

  Smiřice měli vůbec na brankáře štěstí, hlavně při tehdy nejpopulárnější házené - výborných golmanů bylo opravdu dost. Nejslavnější Karpa (Karpíšek) byl velmi populární a opravdu výborný brankář. Postupně nastoupilo docela slušné množství dalších a všichni byli opravdu dobří. Populární byl „Palacký" - Karel Jech, malý Olda Šubrt a Pepík Laburda. Poslední, kterého si ještě tak pamatuji, byl výborný brankář M. Šmejda. Smiřická házená byla na velmi dobré úrovni a to bych musel jmenovat moc a moc hráčů a nerad bych ve svých 86 létech na některého zapomněl. Na všechny teď rád, opravdu upřímně rád, vzpomínám a děkuji jim za krásný a slušný sport, kdy více platilo heslo „Sportem ku zdraví' a které se, bohužel, dnes mění na heslo „Sportem k penězům" - případně i k invaliditě!
  Přidám ještě malou poznámku: Výborný fotbalista Pepík Ježek, který hrával s pozdějším národním koučem za Jaroměř, měl přestoupit do Ligy v Hradci Králové. Pro zdravotní potíže k tomu nedošlo a rozloučil se s hráčskou aktivitou.
  Přeji smiřickému sportu a sportovcům hodně úspěchů a aby následovali těch několik skutečných špičkových smiřických sportovců, kteří Smiřicím dělali dobrou pověst a jméno!
Litomiský Jaroslav, Praha ( foto ze zápasu Sparty a Slávie od p. Tuzara )Podrobně zapsané fotbalové výsledky z let 1950 - 1960 od p. Horáka
jsou na ---- na této stránce ----

1950 - nově ustavený fotbalový klub
Dne 26. února 1950 byla do Městského hotelu svolána ustavující schůze odboru kopané při TJ Sokol Smiřice. Předsedou byl zvolen Karel Štěpánek. Ihned byly zahájeny přípravy k vybudování nového hřiště pro kopanou.
Pro začátek bylo klubu povoleno hrát na malém stadionu, i když rozměry příliš nevyhovovaly ( 90 x 46m ). Zrušilo se zde volejbalové hřiště.
První začali hrát dorostenci, neboť měli od loňského roku sehrané mužstvo. Vedoucí František Špringer.
Dorost: v poháru okresu Jaroměř získali 2. místo.
Muži: ještě nehráli mistrovské zápasy1951
Počátkem roku byl oddíl přejmenován na ZSJ ČSSS Smiřice ( Závodní sokolská jednota Československé státní statky ), ale vystupoval pod názvem Sokol ČSSS.
7.1.1951 je zvolen předsedou oddílu Josef Haž, jednatelem J. Telecký. Oddíl má 46 členů.
Muži: byli 4. v okresním přeboru. ( hrála dvě mužstva mužů ).
Dorost: hrála dvě mužstva1952
Muži A: se stali přeborníkem okresu Jaroměř a byli zařazeni do krajské soutěže1953
smiřice Na schůzi 20. ledna 1953 se přejmenovala jednota na DSO Dynamo Smiřice ( Dobrovolná sportovní organizace). Předseda Jaroslav Haž
Muži A: skončili nejhůře na 8. místě v krajské soutěži skupiny B.
Muži B: hráli okresní jaroměřskou soutěž.
Dorostenci: hráli předzápasy proti dorostencům stejných klubů jako první mužstvo.
Byl odehrán první zápas na novém stadionu se Slavojem Vyškov.1954
Předseda Ludvík Ježek.
Muži A: skončili na 5 místě v krajské soutěži B 2, skóre 54:42 Trenéři František Kuchta a J. Skála
František Kuchta byl první československý internacionál, který hrál ligu ve Francii.
Muži B: se v okresním přeboru Jaroměřska umístili na 4. místě, skóre 51:38
Vzniklo mužstvo žáků, trenér Ladislav Černý st.
V říjnu byl uspořádán první turnaj o putovní pohár žáků. Smiřice obsadili 1 místo ze šesti mužstev.1955
Předsedou oddílu je Ludvík Ježek.
Muži A: obsadilo 8. místo v krajské soutěži B, skóre 35:60
Muži B: se v okresním přeboru Jaroměřska umístili na posledním osmém místě, skóre 9:61.
Dorost: hrál krajskou soutěž B.
Žáci: znovu vyhráli na malém stadiónu Smiřický turnaj žáků, při účasti 8 tělovýchovných jednot z okolí.1956
Muži A: skončili na 6. místě v krajské soutěži skupiny I B, skóre 55 : 41.
Muži B: hráli Okresní přebor. Vedl ho p. Čech
Starší žáci: zvítězili potřetí ve smiřickém turnaji žáků a získali putovní pohár do trvalého vlastnictví.
Oddílu byla povolena výjimka - místo dorostu bude hrát mistrovství okresu Jaroměř družstvo žáků (vede L. Černý)1957
V tomto roce byly zrušeny krajské soutěže a vznikla l.B třída.
Muži: v A skupině 1.B třídy začali hrát soutěž jaro-podzim-jaro a na podzim po 22. kole bylo na desátém místě. Soutěž se dohrávala příští rok jedenácti koly. Dále se už hrálo podzim – jaro Trenér Stejskal z HK.
Dorost: na jaře skončil na 2.místě krajské I. B třídy ( 67:65 ) a byl do podzimní části zařazen do l.A třídy,
Žáci: v okresním přeboru obsadili 2. místo. Nejlepší střelec Koudelka dal 23 branek
20.června 1957 zemřel osmnáctiletý obránce Dalibor Bozner. Utonul při koupání pod jezem elektrárny.Sezóna 1957 – 1958
Muži A: ve skupině A první B třídy mužstvo skončilo na 10. místě. ( 55:92 )
Dorost: skončil na 6. místě v krajské I. A třídě ( 58:47 ).
Žáci: měli dvě družstva.Sezóna 1958 - 1959
23.listopadu 1958 byl zvolen předsedou Josef Skála. Oddíl má 90 členů.
Muži: skončili předposlední ( 45:57), krajskou l.B třídu sk. A opustili
Dorostenci: obsadili 3. místo v krajské 1. A třídě ( 58:31 ).
2. srpna 1959 se stali dorostenci ve Smiřicích přeborníky okresu Jaroměř.
3. a 4. října vyhrál dorost v Jaroměři pohár ZAZ.Sezóna 1959 – 1960
22.11.1959 byl zvolen předsedou oddílu Josef Skála
Muži A: obsadili 6. místo v II. třídě skupiny C. Od začátku roku 1960 trénuje Markvart, bývalý hráč SK Hr. Kr.
Dorost: obsadil 2. místo v krajské I. A třídě. Postoupili do nově organizovaného krajského přeboru ( divize )
Žáci: vyhráli 18.6. okresní turnaj v Jaroměři. Získali 1. místo v okresní soutěži žáků ve skupině A ( 44:3 )
22.5.1960 hráli žáci ve Smiřicích o přeborníka okresu, žáci A Smiřic vyhráli.V roce 1960
v rámci nového územního rozdělení do větších krajů ( kraje Hradecký a Pardubický ještě s jinými okresy vytvořily Východočeský kraj, okres Jaroměř a Dvůr Králové zanikly ) bylo Dynamo Smiřice zařazeno do okresního přeboru okresu Hradec Králové.
V roce 1961 byl Krajský přebor dorostu rozdělen na dvě skupiny, tím odpadly dlouhé cesty smiřického mužstva za zápasy např. do Svitav, České Třebové apod.Sezóna 1960 – 1961
smiřice 4.12.1960 se předsedou stal Richard Grygera.
Muži A: obsadili 9. místo v okresním přeboru (38:59) Trénuje Josef Kubeš.
Dorost: obsadil předposlední 9. místo v krajském přeboru. Trenér L. Černý.
Žáci: obsadili 1. místo v okresní soutěži ve skupině A (61:8). Vítězové skupin A, B a C bojovali na našem hřišti o přeborníka okresu se Slovanem Hradec Králové a Novým Bydžovem. Smiřice byly třetí.V letech 1960 – 1962 neměl tehdejší Spartak Hradec Králové v této dorostenecké soutěži dorostenecké mužstvo, tak smiřičtí dorostenci hráli předzápasy před ligovými zápasy na malšovickém stadionu. Předzápas před utkáním Spartak Hradec Králové AC Sparta Praha naši dorostenci s Třebechovicemi vyhráli 4:1 a utkání sledovalo 22 000 diváků.Sezóna 1961 – 1962
Oddíl vedl Richard Grygera
Dorost: skončil na 9. místě v krajském přeboru skupiny A ( 16:47 ). Trenér Lad. Černý st.
Žáci: skončili na 3. místě ve skupiněSezóna 1962 – 1963
9.12.1962 byl zvolen předsedou oddílu Jaroslav Hojný
Muži: skončili v okresním přeboru na předposledním 11. místě
Dorost: skončil poslední v krajském přeboru skupiny A, sestoupil ( 18:74 )
Žáci: skončili v okresním soutěži na 2. místě.
30.9.1962 zemřel v 59 letech Ludvík Ježek, byl několikrát předsedou oddílu.
19.6.1963 byla založena fotbalová soutěž podnikových jedenáctek.Sezóna 1963 – 1964
8.12.1963 byl zvolen předsedou oddílu František Malý st.
Muži: obsadili 6. místo v okresním přeboru Vedoucí J. Skála.
Dorost: obsadil 1. místo v okresním přeboru, v kvalifikaci do krajské A třídy prohrál se Spartakem HK B. Vedoucí Adolf Berger a J. Křížek.
Žáci: skončili na 5. místě okresní soutěže. Vedoucí Ladislav Černý st.
V roce 1964 měl oddíl kopané 33 žáků, 20 dorostenců, 46 dospělých ( 26 hráčů ).Sezóna 1964 – 1965
Vedoucí oddílu je František Malý
Muži: obsadili 4. místo okresním přeboru. Nejlepší střelec Kopecký 14 branek. Vedoucí mužů J. Skála
Dorost: obsadili 2. místo okresním přeboru. Nejlepší střelec Křížek st. 24 branek. Vedoucí Adolf Berger.
Žáci: obsadili 2. místo v okresní soutěži. Nejlepší střelec B. Hampl 18 branek. Vedoucí Ladislav Černý.
V turnaji podnikových jedenáctek družstvo Cukrovaru definitivně získalo putovní pohár.Sezóna 1965 - 1966
Předsedou byl František Malý
Muži A: skončili na 6 místě. ( 39:43 ) Vedoucí Jiří Sychrovský
Dorost: v okresním přeboru skupiny A skončili na 3 místě. ( 55:29 )
Žáci: skončili na 1. místě v okresní soutěži skupiny A. ( 58:13 ). Do okresního přeboru však postupuje 2. mužstvo Lokomotiva Hradec Králové, jelikož Dynamo Smiřice svou účast z finančních důvodů odvolalo.Sezóna 1966 – 1967
Předsedou byl František Malý.
Muži: skončili na 9. místě
Dorost: skončil na 4. místě
Žáci:skončili na 1. místě ( 56:13 )Sezóna 1966 – 1967
Předsedou byl František Malý
Dorost: skončil v 1. třídě okresního přeboru skupiny A na 5. místě ( 35:46 )Sezóna 1967 – 1968
26.11.1967 byl zvolen předsedou František Malý.
Muži A: trénují V. Zákravský, Telecký a Volejník.
Dorost: skončil v 1. třídě okresního přeboru skupiny A na 7. místě ( 31:56 ) Trénují Halák, Berger a Rousek.
Žáci: Trenéři Černý a Hojný.Sezóna 1968 – 1969
Předsedou byl František Malý
Dorost: skončil na 7. místě ( 33:36 )
Žáci: skončili v okresní soutěži na 2. místě ( 62:5 )Sezóna 1969 – 1970
Předsedou byl František Malý
Muži: skončili ve II. třídě na 7. místě ( 40:43 )
Dorost: skončil v přeboru na 6. místě (25:36 )
Žáci: skončili na 1. místě v okresní soutěži B ( 60:13 )Sezóna 1970 – 1971
Předsedou byl František Malý
Muži: skončili na 3. místě
Dorost: skončil na 2. místě
Žáci:skončili v okresní soutěži na 2. místě ( 48:14 )Sezóna 1971 – 1972
Předsedou byl František Malý
3.7.1971 se konala oslava 50 let od založení klubu. Byly sehrány zápasy žáků, staré gardy a nakonec A mužstva mužů s jedenáctkou internacionálů Sparty Praha ( prohráli jsme 2:3).
Muži A: skončili na 1. místě v okresním přeboru a vrátilo se po letech do I. B třídy.
Zásluhu na tom měli hráči: Obst – Holeček M., Kudr, Petráček - Pavel, Černý, Pácalt - Novák, Hampl, Rynt, Hanzl, Hradský, J. Němeček, Koudelka, P. Berqer a další.
Dorost: se probojoval do krajské A třídy a držel se v ní do r. 1975. Trenér K. Telecký
Žáci: skončili na 1. místě v okresní soutěži ( 55:8 )Sezóna 1972 – 1973
Předsedou byl František Malý
Dorost: skončil na 10. místě ( 30:46 )
ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice vybavil v roce 1973 všechna mužstva novými dresy s nápisem Sokol Velkovýkrmny Smiřice a zakoupil 30 kusů teplákových souprav se stejným nápisem.
V tomto roce sehrál Ladislav Černý mladší za Smiřice už 500 zápasů.
Předseda oddílu František Malý a hospodář Ladislav Černý st. se vzdali funkcí ze zdravotních důvodů.Sezóna 1973 – 1974
8.12.1974 byl zvolen předsedou Otakar Ježek ( po Adamírovi )
Dorost: skončil v 1. třídě skupiny B na 11. místě ( 33:44 )
Žáci: skončili na 1. místě v okresní soutěži ( 46:8 )Sezóna 1974 – 1975
Předsedou oddílu je Otakar Ježek.
29.12.1975 byla uspořádána oslava 70ti let Ladislava Černého s předáním vyznamenání „Veřejné uznání III. stupně za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy“.Sezóna 1975 - 1976
Muži: soupiska: L.Černý ml., P. Berger, Bouček, Pácalt, Neubauer, Kroulík, J. Ropický, Hradský, Hampl, Horyna, Hanzl, Obst, Mencl, Novák Milan, Špacír, Hebelka Fr. Němeček Jos., Rynt, Šolc, Poláček, Valenta, Pavel Jiří, Pospíšil Václav a Kudr Lubomír. Trenér Berger st., vedoucí Hebelka,
Dorost: sestoupil z krajské I. B třídy do okresního přeboru. Sestava: trenér Karel Telecký, vedoucí Zd. Zákravský, hráči: Holeček, Bydžovský, Kloubec, Wahle, Felbr Josef, Matyáš, Telecký ml., Ropický J., Berousek, Nesládek, Kratochvíl.
Žáci: obsadili 1. místo v okresní soutěži a získali po dvaceti letech Hradecký pohár.Sestava: Šereš, Vít, Vaníček, Pavlík, E. Černý, Očenáš, Malina, Paško, Koutil, Rapouch, Souček, Paradi, Košek, Knap, Krista, Bartoň a Tvrdý. Trenér Obst, vedoucí L.Černý st.,1977
18.5.1977 zemřel F. Adamíra, bývalý předseda oddílu kopané, člen výboru a místopředseda TJ Sokol Smiřice
9.6.1977 zemřel R. Vořechovský první smiřický fotbalový brankář. razítko1978
Zemřel trenér K. Telecký ve věku 49 let.1979
Oddíl kopané se osamostatňuje od TJ Sokol Smiřice a přechází pod Velkovýkrmny Smiřice, jako samostatná jednota pod názvem TJ Dynamo VOP SmiřiceSezóna 1979 -1980
razítko
Dorost Smiřice na jaře roku 1980
Mužstvo vybojovalo postup do I. třídy skupiny B.

Zleva klečí: Pavlík, Špetla, Marek, Vaníček, Holeček Miloslav, Šaroun a Luděk Malina
Stojí zleva trenér Vítek, Zákravský, Vít, Otčenáš, Knap, Středa, Holeček Jaromír, Kerhart, Janáček, Stránský, Votrubec.
Na fotce chybí hráč E. Černý.


Foto nahoře bylo u tohoto článku z ( mě neznámých ) novin:
  Smiřický dorost skončil letos úspěšně náročnou cestu do fotbalové I. třídy, kde již v minulosti řadu let působil. Vždyť před 20 lety dokonce postoupil do krajského přeboru, kde obsadil třetí místo. Potom však řada hráčů odešla, přišla slabší léta a fotbalové Smiřice se pohybovaly střídavě v okresní a krajské soutěži. Přičemž posledních pět let měřili Smiřičtí síly pouze s dorostenci okresu.
  Až letos se podařil návrat do I. třídy, Třebechovice, Dohalice, Chlumec, Malšova Lhota a další soupeři museli nakonec kapitulovat Díky obětavosti trenéra Vítka a vedoucího Votrubce se podařilo při maximálním nadšení hráčského kolektivu splnit závazek, kterým byl právě postup.
  Vždyť v sezóně 1979 – 1980 neprohráli Smiřičtí ani jeden mistrovský zápas, ztratili 3 body,nastříleli 97 a inkasovali pouze 14 branek. Kádr mužstva tvořili Vít, Otčenáš, Středa, J. Holeček, E. Černý, Knap, Šaroun, M. Holeček, Špetla, Pavlík a Malina, když příležitost dostávali i další mladí odchovanci smiřické kopané.
  Úspěchy dorostenců ocenil i patronátní podnik Velkovýkrmny Smiřice. Dvaceti chlapcům i jejich vedoucím poskytl týdenní pobyt v družebním podniku v Německé demokratické republice, kde budou dorostenci sbírat na mořské pláži síly do podzimní sezóny. Neboť chtějí i v krajské soutěži vzorně reprezentovat své město, tělovýchovnou jednotu i podnik Velkovýkrmen ve Smiřicích.
Článek a foto mi poslal L. Malina1981
Složení výboru: Otakar Ježek, bratři Zákravští, Votrubec, ing. Nezval, ing. Porubčanský, Martínek, Holeček, Černovol a Fejgl.
Pravidelně se mužstva zúčastnila různých turnajů, v únoru 1981 Dynamo A skončilo druhé na turnaji SČSP.
SK uspořádal oslavy 60. výročí činnosti klubu kopané. Začátek pořádání turnajů žáků.
Muži: trenéři Hradský, Verner, Černovol
Dorost: trenéři Vítek, Votrubec
Mladší žáci: trenér Fr. Kocián1982
Předseda oddílu je Otakar Ježek
Muži: trenéři Černovol, Martínek1983
Předseda oddílu je p. Černovol Josef
Dorost: trenér Hromádko
Starší žáci: trenér Müller
Mladší žáci: trenéři P. Petráček a Kovář st.
V červnu 1983 na turnaji žáků v Hoříněvsi pod vedením Votrubce skončili žáci na druhém místě, stejné místo vybojovali i dorostenci na turnaji v Josefově pod vedením J. Kroulíka.1984
Muži: trenéři Martínek Pavel, Zápařka Jan, Obst Ladislav, Hradský Bohumír
Dorost: trenér Hromádko, Kocián
Starší žáci: trenér Ruffer
Mladší žáci: trenéři P. Petráček a Horyna1985
Muži: trenéři V. John, Zápařka, Obst, - Ježek, Novák
Dorost: trenéři Kroulík, Hampl
Starší žáci: trenéři Hromádko, Ruffer
Mladší žáci: trenéři Petráček, Kvapil
V roce 1985 měl fotbalový klub 140 členů, příjmy za rok 1985 byly ve výši 149 200 Kč a výdaje 143 700 Kč.1986
V roce 1986 mužstvo dospělých vyhrálo turnaj v sálové kopané z osmi družstev.
Mužstvo dospělých sehrálo několik utkání německém Bobitzu ( s jednou remízou a jednou prohrou ). Družstvo německých fotbalistů se utkalo s našimi fotbalisty i ve Smiřicích.1987
Změna názvu jednoty se mění podle patronátního závodu TJ Dynamo Státní statek Smiřice.1988
Muži: trenéři Sekyra, John
Dorost: trenéři Obst, Jarkovský, Zákravský
Starší žáci: trenéři Křížek, Zákravský, Zemek
Mladší žáci: trenéři Zápařka, Klíž
Přípravka: trenéři Šolc, Fejgl1990
Muži: trenér B. Hradský
Dorost: trenéři Obst, Křížek
Starší žáci: trenéři Zápařka, Jarkovský
Mladší žáci: trenéři Šolc, Fejgl
Přípravka: trenéři Hájek, KnittelSezóna 1993 - 1994
Předseda oddílu je Ladislav Obst
místopředseda: Skalický Jiří
pokladník: Samek Jaroslav
sekretář: Rousek Pavel
poradce: Andrejs Václav
člen výboru: Ježek Otokar, Šolc Pavel, Zákravský Rudolf
Muži: po 21 kole okresního přeboru jsou na 1 místě tabulky. Soupiska: brankáři - Zdeněk Votruba, Michal Jarkovský, obránci - Martin Strakatý, Petr Helešic, Stanislav Kerhart, Milan Hovad, Petr Petráček, Radek Müller, záložníci - Robert Kocián, Petr Hodoval, Sláva Slavíček, Ladislav Paradi, Zdeněk Procházka, Karel Pacák, útočníci - Martin Kuchta, Dušan Jurdák, Marian Šrámek, trenér Petr Hodoval, vedoucí Rudolf Zákravský
Dorost: trenér Šolc Starší žáci: Mladší žáci:1995
Předseda oddílu je Ladislav Obst,
Muži: trenéři Rajmont, Hradský
Dorost: trenér Šolc
Starší žáci: trenér Obst
Mladší žáci: trenér L. Černý ml.Sezóna 1995 – 1996
Předseda oddílu je Ladislav Obst
pokladník - Jaroslav Samek
členové - Rudolf Zákravský, Otokar Ježek, Jiří Ježek, Václav Špryňar a Jiří Křeček
Muži: vyhráli okresní přebor a postoupili do I.B třídy ( 52:27, 54 bodů - o 1 bod před Lhotou pod L.). Sestava: Jarkovský - Káranský, Vosáhlo, Jirman - Müller, Kalousek, Kačer, Hruška, Havlena, Šubjak - A. Hůlka, Krejčí, Jansa. Trenér Hradský, asistent: Jiří Křeček, vedoucí: Jiří Ježek, tech. vedoucí Rudolf Zákravský. Nejvíc gólů Vosáhlo 10 branek.
Dorost: skončili v okresním přeboru na 7. místě ( 34:38 )
Starší žáci: skončili v oblastní soutěži na 5. místě ( 41:28 )
Mladší žáci: skončili v oblastní soutěži na 9. místě ( 43:78 )

  Oslavy 75. výročí založení kopané ve Smiřicích
  U příležitosti 75. výročí založení kopané ve Smiřicích a postupu týmu dospělých do I. B třídy, se na smiřickém stadionu uskutečnily velké oslavy.
  V rámci sportovního odpoledne se hrála tři fotbalová utkání v nepříznivém děštivém počasí, sluníčko se též ukázalo, ale poskrovně. Na zeleném pažitu vystoupily mažoletky z Libčan a vyvrcholením bylo střetnutí mezi SK Smiřice a bývalými hráči Spartaku Hradec Králové.
  O přestávce přišel slavnostní okamžik, kdy byli za dlouholetou práci ve prospěch smiřické kopané.
  Výsledky utkání: Dorost SK Smiřice - Předměřice 2:1, Stará garda Smiřice- Předměřice 1:2 ( pro silnou průtrž mračen nebylo utkání dohráno ), muži SK Smiřice-Spartak HK 4:4
  Sestava staré gardy: Smiřic: Andrejs, Baborák, Jarkovský st., Fejgl, Kloubec, Berger, Hanzl, Křeček, Lad. Černý, Šolc, Hradský, Čermák, Kopecký a Hampl
  Sestava mužů: Jarkovský ml., R. Müller, Jirman, Havlena, Brož, Krejčí, Zimerman, Šubjak, Hruška, Kalousek, Melichárek, Jansa, M. Müller, A. HůlkaSezóna 1996 - 1997
Muži: jako nováček v krajské I. třídy skupiny B obsadili 2 místo ( 55:33 50 bodů, první Týniště mělo 64 bodů ) Obvyklá základní sestava: ( Helešic ) - Jarkovský - Jansa, Jirman, Koudelka, Kalousek, Šubjak, ( Hampl ), Hruška, Horák, ( Kačer ), Zimmerman, ( Krejčí ), Melichárek L., ( Brož ), Hůlka Aleš. Nejvíc branek Hulka 18
Dorost: skončil na 1. místě okresního přeboru a postoupil do krajské soutěže ( 71:15, 44 bodů - o 7 bodů víc než druhé Libčany ) 14 vyhraných zápasů, dvě remizy a dvaprohrané zápasy na hřištích soupeřů. rekordní výhra 20:0 nad Černěvsí. Základní sestava: Melichárek D. - Bureš, Janeček, Vencl, Fejgl M., Vicenec, Bohatý, Koutník, Malina, Hanzlíček, Kovanda, střídali Špetla, Starý, Vlk, Procházka a Martínek. Nejvíc branek 17 Hanzlíček. Martin Knap hráče připravoval na trénincích a Pavel Šolc družstvo vedl při zápasech
Starší žáci: skončili na 8. místě ( 37:41 )
Mladší žáci: skončili na 10. místě ( 20:73 )

Dorost:
  Po velmi pěkné podzimní části a přesvědčivém vítězství v prvním jarním kole, přišel na mužstvo jarní útlum. Ve třech následujících zápasech získalo družstvo jen jedno hubené vítězství a po druhé porážce venku - na Novém Hradci Králové 0:6 rázem ztratilo vedení v tabulce. Rozhodující zápas se hrál s dorostem Libčan doma, kde po dobrém výkonu jsme zaslouženě vyhráli nad dosud vedoucími Libčanami.
  Protože v následujících čtyřech zápasech už naši hoši nezaváhali, dotáhli svoje snažení za postupem do vítězného konce.Sezóna 1997 – 1998
Muži: skončili na 8 místě v krajské 1.B třídě skupiny B ( 51:55 ). s 9 vítězstvími, 7 remízami a 10 porážkami. Nejvíc gólů vstřelil Šubjak (13), sestava mužstva: Jarkovský, Vích - Jansa, Jirman, Horák, Kalousek, Zimmmermann, Javůrek, Brož, Hampl, Hruška, Kačer, Krejčí, Klíž, Melichárek, Šubjak, Vosáhlo, Hovad, Helešic a Voltr. Na podzim trénoval Hradský, na jaře L. Obst. Vedoucí B. Hampl a J Ježek.
Dorost: jako nováček I.A třídy sk. B byl na 5 místě. Trenér Martin Knap, vedoucí Pavel Šolc. 10 branek Vicenec
Starší žáci: skončili v oblastní soutěži na 7. místě (39:66 ). Nejlepším hráčem byl J.Záruba, 12 branek Kubec .
Mladší žáci: obsadili 8 místo v oblastní soutěži ( 25:62). Na podzim trénoval L. Obst, který poté přešel k mužstvu dospělých, v jarní části ho vystřídali M.Černý a Z. Pavlík. Nejlepším střelcem byl Martin MatějčekSezóna 1998 – 1999
Hospodářem oddílu se stal pro jaro 1998 Luboš Kudr
V roce 1998 byl uspořádán první ročník žákovského turnaje o putovní pohár Českomoravské stavební spořitelny.Sezóna 1999 – 2000
Předseda ZákravskýSezóna 2000 – 2001
Od 9.2.2001 je předsedou Roman Haman.
Muži: skončili na 13. místě krajské I.B třídy skupiny B ( 21:64 ) sestup do okresního přeboru, příchod staronového trenéra Jana Rólka
v dubnu odvolán trenér Vích. Trenér I. mužstva p. Obst L. asistenti Černý Martin a Helešic Petr.
Dorost: sestoupil do okresního přeboru, trenéři Koutník, Šolc
Dne 9. února 2001 se uskutečnila ve Dvoraně valná hromada fotbalového klubu FK Smiřice. Přítomní poděkovali členům odstupujícího výboru na čele s p. Zákravským za práci…byl zvolen nový výbor ve složení: Roman Haman – předseda, Martin Černý – místopředseda, Vojtěch Obst – sekretář, Petr Krejčí a Barbora Obstová.

V sobotu 7. července 2001 se na smiřickém fotbalovém stadiónu konala oslava osmdesátin smiřické kopané. Ve vzájemném zápase se představila dvě smiřická družstva žáků, místní dorostenci sehráli utkání s mužstvem Černilova, následovalo utkání dvou družstev bývalých hráčů Smiřic (starých gard) a nakonec sehrálo mužstvo mužů A zápas se soupeřem z družebního polského města Boguszóv-Gorce.Sezóna 2001 – 2002
Muži: hráli okresní přebor, trénuje Milan Doubrava
Dorost: hrál okresní přebor, vede Ladislav Černý a Petr Hampl
Starší žáci: vede Petr Krejčí a Michal Středa
Mladší žáci A: vede Martin Černý
Mladší žáci B ( elévové ): vede Radek Urgela

Okresní přebor začal
  Pod vedením nového trenéra Milana Doubravy začalo první mužstvo svou soutěž - okresní přebor. Po slibných vítězných utkáních v přípravě .(s Hořicemi 5 : 3, s juniorkou Fomy 4 : 3 a s Hořiněvsí 8 : 2) se první utkání A mužstvu vůbec nepovedlo. Před dobrou diváckou kulisou po mnoha vyložených šancích prohrálo s Dohalicemi 0:1. Další zápasy se zdařily - vítězství nad Chlumcem B a především vítězství nad Předměřicemi B, smůlu si tým vybral v přestřelce v Lovčicích (6 : 5). Poslední vítězství v Kobylicích (1 : 3) a divoká přestřelka s Roudnicí (7 : 5) vynesly mužstvo na druhé místo tabulky o bod za Černilov.
  Milan Doubrava má k dispozici kádr 19 hráčů, nováčky v týmu jsou Richard Walter ze Sendražic a Jurij Surov ze Lhoty p.L. (který se v průběhu prvních kol zranil), z hostování na Novém Hradci se vrátil Michal Klíž, který se usadil na čele střelců Okresního přeboru a dále se jedná o posílení kádru Milošem Mícou z Myštěvse.
  Dorostenci sehráli na počátku okresního přeboru úspěšné souboje s vítězným koncem ( s Malšovou Lhotou ,Třebší, remíza s Předměřicemi, vítězství v Ohnišťanech a porážka Lokomotivy HK ). Do kádru se vrátil ze Spartaku HK Luděk Špetla. Dorostenci se také.se svým trenérem Láďou Černým účastnili otevírání polské fotbalové soutěže v družebním městě Smiřic - polským Boguszów-Gorce. Sehráli zde fotbalové utkání s místními dorostenci s výsledkem 3 : 3. Po prvních kolech se dorostenci usadili v popředí tabulky.
  Do soutěží vstoupila také mužstva starších (kteří tabulku vedou) a dvě mužstva mladších žáků. Příznivci smiřického fotbalu se mohou pravidelně seznámit s utkáním v referátu, který připravuje Rudolf Zákravský do skřínky SK Smiřice u prodejny Pavla Brože.
   Roman Haman

SK Smiřice druhé o jeden bod
  Důležitá sezóna smiřických fotbalistů má za sebou první dějství. Naši fotbalisté o jeden bod okupují druhou pozici okresního přeboru a hlavní cíl nového výboru stabilizovat mužstvo se povedl. Do mužstva přišli další hráči: Podlipný z Hradce Králové, Míca z Myštěvse, Duerschmied z Předměřic n. L., brankáři Lorenc z Malšovic a Richter z Třebše. Zásluhou kvalitního trenéra Milana Doubravy se povedlo vytvoření útočného mužstva, vždyť Michal Klíž se svými šestnácti zásahy vede tabulku střelců Okresního přeboru. Kádr mužstva se rozšířil a vznikla potřeba konkurence, která motivuje každého fotbalistu „poprat se" o místo v sestavě. Zlepšila se metodika tréninku a hlavně účast na trénincích, které se konají třikrát týdně.
  Zimní příprava byla zahájena 7. ledna 2002. Mužstvo smiřických fotbalistů se přihlásilo do Zimního turnaje Vč oblasti. V průběhu zimní přípravy se uskutečnilo pětidenní kondiční soustředění na počátku února v multifunkčním sportovním komplexu ve Vítězné.
  Dorost pod vedením Ládi Černého a Péti Hampla předváděl standardní výkony a míří také do vyšší soutěže. Pozornost zasluhují především výkony kapitána Honzy Koutníka, hráčů Vébra, Ponikelského, Špetly či brankáře Rožnovského. V tabulce po podzimní části jsou na výborném druhém místě.
  Starší žáci pod vedením Péti Krejčího a Michala Středy jsou na třetím místě tabulky. Ve střeleckém umění vyniká Martin Čížek se svými dvaceti góly. Hráč Šlezinger byl vybrán do výběru „11" hradeckého okresu.
  Dvě mužstva mladších žáků vstoupila do soutěže rozdílně. B mužstvo pod vedením Radka Urgely většinou tvoří věkem ještě elévové, a proto mužstvo získává zkušenosti, které zúročí v dalších letech. A mužstvo pod vedením Martina Černého se nachází po podzimní části na třetím místě. Střelecky tu vyniká Vašek Tarantík.
  Co se dále podařilo? Především se provedla komplexní oprava a rekonstrukce elektroinstalace s následnou elektrorevizí stadionu.
  Co nás čeká? Vybudování nových tréninkových ploch. Podle posledních informací dojde k převodu „malého" stadionu u současného Domu dětí a mládeže na SK Smiřice. Tady by mělo vyrůst tréninkové hřiště a další hřiště pro tréninkové účely plánujeme přímo v areálu SK Smiřice.
  Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zaslouží o úspěch ve všech věkových kategoriích dobrovolným trenérům a pak výboru SK Láďovi Obstovi, Martinu Černému, Petru Krejčímu, pokladní SK Báře Obstové.
  Těšme se na jarní sezónu, která začala 23. března 2002. Roman Haman, předseda SK SmiřiceSezóna 2002 – 2003
Fotbal se opět probouzí
  Po tuhé zimě začínají opět jarní klání. K čemu došlo během zimní přestávky:
  1) Vítězem výběrového řízení na nového nájemce kiosku na stadionu se stala společnost s r.o. AZ Smiřice - jednatelka Zuzana Hudáková. Nový nájemce převzal kiosek od. 1. březnu 2003. Hlavními plány nového nájemce je zlepšit kvalitu služeb, pořádat více zábav, zkulturnit prostředí atd. Ve spolupráci s výborem fotbalového klubu chce zlepšit veškeré služby na stadionu.
  2) Klub začal rekonstruovat stávající sociální zařízení, tak aby byla připravena na start jarní sezóny.
  3) Klub požádal stavební odbor o povolení ke stavbě dvou tréninkových hřišť. Po získání stavebního povolení začneme s budováním nových tréninkových ploch. Klub požádá o dotaci CMFS v rámci akce Zelený trávník.
  4) V neděli 22. června 2003 se uskuteční již šestý ročník turnaje mladších žáků ve fotbale. Po odchodu sponzora - ČMSS se bude turnaj jmenovat O pohár města Smiřic a záštitu nad turnajem převzal starosta Luboš Tuzar.
  5) V areálu stadionu se také uskuteční Smiřický hrnec dne 21. června 2003. Bližší informace poskytne město Smiřice,
  6) Změna nastala také ve vedení klubu: novým sekretářem klubu se stal od 1. února 2003 Petr Krejčí mladší.
  Ladislav Obst zůstává jako hlavní trenér mužů. Novými správci stadionu se stali Martin Černý a Miroslav Svatoň. A mužstvo vede Ladislav Obst. Vedoucím mužstva zůstal Miroslav Svatoň. Cílem mužstva bude solidní umístění v rámci Okresního přeboru a zvláště příprava na ročník Okresního přeboru 2003/4.
  Dorostenecké mužstvo vede Ladislav Černý, mužstvo od nové sezóny (2003/4) převezme Bohouš HampL který v jarní části bude působit jako jeho asistent. Cílem tohoto mužstva je udržení středu tabulky Krajského přeboru I.B třídy.
  Na halovém dorosteneckém turnaji ve Všestarech družstvo obsadilo z dvanácti mužstev dobré čtvrté místo (v boji o třetí místo prohrálo s Předměřicemi 1:0).
  Mužstvo starších žáků vedené trenérskou dvojicí Martin Černý - Michal Středa po výborném zvládnuti podzimní části soutěže myslí jistě na vysoké ambice.
  Mladší žáci jsou i nadále vedení dvojicí Radek Urgela - Petr Krejčí s asistentem p. Jechem, vedoucím mužstva je p. Koldinský.Sezóna 2003 - 2004
Muži: skončili na 4. místě v okresním přeboru, ( 51:55 ), trenér Zdeněk Markl, po 4. kole do konce sezóny trénoval dr. Dlabáček, Ph.D. z Hradce Králové.
Dorost: obsadil 3. místo v krajském přeboru I.A třídy skupině B, ( 56:42 ). Trenér Josef Siede, Bohouš Hampl
Starší žáci: obsadilo 1. místo okresního přeboru, ( 130:23 ). Trenéři M. Černý, M. Středou a Petrem Koutníkem. Zvítězili také ve finále Okresního poháru starších žáků v Třebechovicích.
Mladší žáci: skončili na 8. místě okresního přeboru, ( 40:79 ), trénuje Standa Kerhart, Radek Urgela,
Přípravku: vede Radek Müller a Petr Hampl

Nova sezóna se rozjela naplno
  Muži vstoupili do Okresního přeboru s novým trenérem Zdeňkem Marklem. Do týmu se vrátili Petr Šubjak ( bohužel hned se zranil ) a Robert Kocián. Na hostování do Předměřic odešel David Melichárek a přestoupil Lukáš Melichárek. Po čtvrtém kole, kdy se mužstvo nacházelo na posledním místě OP, výbor SK Smiřice rozhodl o odvolání trenéra. Novým trenérem se od 5. září 2003 stal bývalý trenér Černilova a dalších celků dr. Dlabaček z Hradce Králové. Jeho úkolem bude stabilizovat situaci mužstva a vyvést mužstvo z krize. První utkání pod jeho taktovkou v Hlušících dopadlo velice příznivě, naši muži vyhráli 4:3. Jen tak dále !
  Dorost v I.B třídě Krajského přeboru pod vedením Josefa Siedeho a Bohouše Hampla po čtyřech kolech okupuje třetí místo tabulky, což je rozhodně úspěšný začátek.
  Mužstva starších a mladších žáků pod vedením Martina Černého a Petra Krejčího svoje soutěže teprve začala. Po úvodních zápasech patří starším žákům přední příčka, mladší žáci se spíše hledají.
  Přípravka pod vedením Radka Müllera a Petra Hampla také zahájila svoje tréninky.
  Dne 8. srpna 2003 proběhla valná hromada klubu SK Smiřice v kiosku na stadionu. Po odstoupivších členech výboru B. Obslové a L. Obslovi byli do výboru SK Smiřice zvoleni Josef Siede a Roman Vrabec. Sekretářem byl potvrzen Petr Krejčí mladší. Předseda klubu přednesl zprávu o hospodaření za období dvou let, místopředseda M. Černý zprávu o sportovní činnosti, dále proběhla diskuze o možných investičních akcích, které nastínil předseda klubu. Na závěr proběhla diskuze a raut, kterého se účastnil i starosta města s poslancem PSP PČR Mgr. Bóhnischem.
  Nová tradice - Výbor fotbalového klubu SK Smiřice vytvořil novou tradici. Nejúspěšnější mužstvo ze všech smiřických mužstev bude přijalo smiřickým starostou a nejúspěšnější hráči družstva odměněni. První setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 11. září 2003 od 16,00 hodin na smiřickém městském úřadě.
  Nejúspěšnějším smiřickým celkem skončené sezóny 2002/2003 se stalo mužstvo starších žáků, které dlouho bojovalo o prvenství v soutěži, když nakonec obsadilo konečné třetí místo Okresního přeboru starších žáků s impozantním skórem 108:47. Trenérem zmíněného celku je Martin Černý spolu s Michalem Středou a Petrem Koutníkem.
  Roman Haman, předseda SK Smiřice

Rozloučení SK Smiřice s půlsezónou
  Listopadovými souboji skončila půlka sezóny nového ročníku 2003-2004. SK Smiřice patří se svými 104 členy mezi největší sportovní spolky Smiňcka a okolí. Ve třech žákovských, jednom dorosteneckém a jednom mužském celku působí celkem 89 fotbalistů. Od sezóny 2004/05 přihlásí SK Smiřice do soutěže také svoje béčko.
  Co se podařilo?
  1. Bylo dokončeno převedení pozemků SK Smiřice. Veškeré pozemky v katastru velkého stadionu jsou nyní majetkem SK Smiřice ( s výjimkou části pozemku za branou, která patří městu).
  2. Pro tréninkové účely byla na tzv. malém stadionu nainstalována na budovu světla pro možnost tréninku v podzimních a zimních měsících. Poděkování patří řediteli DDM Mgr. Šobovi, a p. Laburdovi za perfektní spolupráci.
  3. Starostovi města Luboši Tuzarovi byl výborem SK Smiřice přislíben prostor za vchodem do areálu SK Smiřice pro vybudování skateboardového hřiště.
  4. Výbor SK Smiřice rozhodl o vybudování ochranných sítí za brankami, opravě stolů a sedaček v areálu stadionu a vybudování dětského koutku. To je úkol přes zimní období.
  5. V rámci programu 8 neinvestičních dotací požádal klub o dotaci na údržbu a zhodnocení některých prostorů na stadionu na MŠMT na rok 2004 ( technické zhodnocení sprch a kabin ) a požádá o investiční dotaci v rámci programu Zelený trávník pro rok 2004.
  Rozloučení s půlsezónou se uskutečnilo 1. listopadu 2003 v kuželkárně klubu Zálabák.
  O sedmnáct dní později se uskutečnil už druhý ročník turnaje ve stolním tenise SK Smiřice za účasti sedmnácti stolních tenistů. Vítězem se stal Robert Kocián. Další umístění: 2. Martin Černý, 3. Petr Krejčí, 4. Viktor Popovič, 5. Jirka Křížek, 6. Josef Siede, 7. Rosťa Jech, 8. Roman Haman, 9.Vojta Dlabáček, 10. Mirek Svatoň. V kategorii žáků vyhrál Michael Haman.
  K sportovním výkonům:
  1. Mužstvo mužů: po nevydařeném nástupu do sezóny se trenérského žezla od 5.září 2003 chopil dr. Dlabáček. Mužstvo začalo podávat standardní výkony a po skončení podzimní části sezóny přezimuje na dobrém šestém místě. Do mužstva přišli útočník Slavík z Černilova, obránce Saksl z Malšovic a brankář Kneifl z Týniště. Spolupráce s dr. Dlabáčkem bude pokračovat přinejmenším do skončení sezóny 2003/04. Tabulku střelců a veškeré výsledky všech mužstev najdete na internetové stránce klubu www.sksmirice.regis.cz.
  2. Dorost: smiřičtí dorostenci obsadili v I.A třídě skupině B Krajského přeboru po půlsezóně výborné páté místo, kdy na prvního ztrácejí pouze šest bodů. Parta vedená Josefem Siedem a Bohoušem Hamplem předváděla střídavé výkony, v obraně vynikal Michal Ponikelský, v bráně Martin Matějíček a v útoku duo Čížek-Špetla.
  Starší žáci: začali sezónu nevídaným nástupem. Za celou pulsezónu nastříleli celkem 74 gólů, přičemž obdrželi pouze sedm. Střelecké hody starších žáků jsou následující: Pavel Zapadlo 19 gólů, Dán Smrček 15 a Ondra Runkas 12 gólů. Bezpečně vedou Okresní přebor a předvádějí výborný fotbal, což je hlavně zásluha trenérů Martina Černého. Michala Středy a Petra Koutníka. Mnoho hráčů nastupovalo do okresního výběru U 13; jmenujme Milana Ponikelského, Pavla Zapadla, Dana Smrčka a další.
  Mladší žáci: po polovině podzimní části chytili střeleckou chuť a třikrát za sebou bodovali. Kolektiv mladších žáků pod vedením Petra Krejčího, Standy Kerharta s vedoucím mužstva Radkem Urgelou a pomocníky p. Koldinským a Jechem udělal velký pokrok ve fotbalovém vývoji. Gólman Michael Haman nastupoval za výběr Okresu HK v U 12.
  Přípravka: vedená Radkem Müllerem začala s fotbalem - byl to první kontakt s trénováním. Pokud máte ještě někdo zájem ( věk 6-10 let ), přijďte na stadion se domluvit s trenérem, přípravka je stále otevřená pro nové hochy ( popř. děvčata ).
  Roman Haman, předseda SK Smiřice

Ročník 2003/4 pomalu končí
  Fotbalové jaro pomalu končí sezónu 2003/4. Zbývají poslední čtyři zápasy a zmiňovaný ročník bude minulostí. Jak ho zhodnotit ?
  Muži: trenérem i na jaře zůstal dr. Dlabáček, Ph.D. z Hradce Králové.
  Novou a významnou posilou se stal David Ninger ( hostování z Železného Brodu ). Tým nastupoval nejčastěji v sestavě Knajfl, Středa - Zapadlo, Vrabec, Saksl, Müller, Janeček, Hampl - Koutník Petr, Koutník Jan, Hruška, Bohatý, Ninger - Slavík, Krejčí, Šubjak, Walter a před posledními zápasy obsazuje čtvrté místo v tabulce Okresního přeboru. Cílem stále zůstává boj o postup do I.B třídy v příštím ročníku i z pohledu, že očekáváme postup žáků do kraje. Kraj tak vedle dorostenců budou hrát i žáci.
  Od příštího ročníku bude jistě přínosem vytvoření B mužstva SK Smiřice, které povede současný trenér dorostu Josef Siede.
  Představa výboru SK Smiřice je vytvořit v průběhu měsíce července „kemp" všech hráčů Smiřic, ze kterého bude vytvořeno A i B mužstvo. Vždyť z dorostenců postupuje do chlapů celkem sedm fotbalistů a například dorostenec Karel Zapadlo hraje stabilně za A mužstvo již v tomto ročníku.
  Dorost: vedený Josefem Siedem a Bohoušem Hamplem bojuje o první příčky v krajské I.A třídě. Mezi dorostenci vyrůstá celá řada talentů ( Zapadlo, Matějček, Čížek, Ponikelský, Koza a další ). V příští sezóně bude nutné udržet současnou výkonnost i z pohledu odchodu poloviny mužstva do mužů.
  Starší žáci: postoupili do finále Okresního poháru starších žáků, které se uskuteční 16. června 2004 na třebechovickém stadiónu. Celá sezóna se partě vedené obětavým trenérem Martinem Čemým s pomocníky Petrem Koutníkem a Michalem Středou povedla. Nezakřikněme před definitivním skončením sezóny postup žáku do krajských soutěží, ale jednoznačně mají nakročeno. O to víc potěšující je fakt, že z mužstva odejde pouze jeden fotbalista.
  Výbor SK Smiřice na základě výborných výkonů rozhodl uspořádat v neděli 20. 6. 2004 od 14 hodin zábavné odpoledne na počest žákovských mužstev pod záštitou starosty města.
  V rámci odpoledne se uskuteční fotbalové utkání rodičů ( trenérů ) a funkcionářů proti starším a mladším žákům. Proto zvu všechny rodiče na tuto akci a připomínám, aby si sebou vzali vhodné oblečení a obuv na fotbal.
  Mužstvo již nastřílelo svým soupeřům za sezónu přes 120 gólů. Největší počet gólů vstřelil Ondra Runkas z Habřiny. Výborné výkony podávají i ostatní, kteří za odměnu na konci června shlédnou film v 3D kině Imax v Praze.
  Mladší žáci: se překvapivě dostali do semifinále Okresního poháru mladších žáků, kde ztroskotali na DFC Slavia Hr. Králové. Mnohdy čtrnáctiletá děvčata vyhrála avšak pouze 3:2. Mladší žáci pod vedením Standy Kerharta a Radka Urgely udělali výkonnostní skok a sehráli celou řadu dobrých utkání. Výborné výkony podával především obránce Matouš Jandera.
  Elévové: pod vedením Petra Krejčího se učí první fotbalové krůčky. Potřebujeme získat další nové fotbalisty, jejich spoluhráče. SK chce udržet vysokou kvalitu fotbalu ve Smiřicích i při klesajících počtech dětí, proto je nutné získat co největší množství nových fotbalistů.
  Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům, vedoucím mužstev, funkcionářům, správcům (p. Svatoňovi a Černému), hlavnímu pořadateli (p. Samkovi) a poděkovat také bývalému hlavnímu pořadateli p. Lourkovi, který z vážných zdravotních důvodů musel skončit s touto funkcí, za dlouholetou pomoc smiřickému fotbalu, p. Obstovi za údržbu hřiště, bratrům Šmídovým za pomoc s tombolou, p. Beránkové a Krudencové za pomoc s pokladnami a také rodičům ( zejména manželům Ponikelským ), fanouškům atd.
  Poděkovat bych chtěl za dobrou spolupráci manželům Hudákovým, provozovatelům kiosku na stadionu.
  Roman Hamán, předseda SK Smiřice

Starší žáci dosáhli doublu
   Skončený minulý fotbalový ročník se stal jedním z nejúspěšnějších v historii žákovské smiřické kopané.
   Starší žáci získali doubl, což znamená, že vyhráli jak Okresní přebor, tak Okresní pohár starších žáků. V červnovém finále v Třebechovicích pod Orebem dvěma góly Honzy Pazdziory suverénně porazili celek Lovčic. Je zajímavé, že smiřičtí žáci tuto soutěž vyhrávají v letech, které končí na čtyřku. Smiřičtí se stali vůbec prvními vítězi této soutěže v r. 1974, úspěch zopakovali po dvaceti letech a teď nyní v 31. ročníku Okresního poháru starších žáků Jaroslava Michala.
   Po vítězství v Okresním přeboru postoupili žáci do Krajského přeboru. Mladší žáci nastříleli 130 gólů, přičemž inkasovali pouze 23x. Nejúspěšnějším střelcem se stal Ondra Runkas z Habřiny.
  Mužstvo nejčastěji hrálo v sestavě: Šído, Roušek L. - Janko, Obst, Ponikelský, Fečik, Marko, Runkas, Pazdziora, Korenčík, Smrček, Vondráček, Roušek T., Hryzlík, Tirala, Mochan.
   Trenérem úspěšného celku je Martin Černý, pokračovatel trenérského rodu Černých. Asistenty pak byli hráči úspěšného áčka Michal Středa a Petr Pepe Koutník.
   Poslední červnový týden se uskutečnilo zábavné střetnutí mezi rodiči, funkcionáři a trenéry SK Smiřice s žáky. Žáci nakonec dospělé přehráli 8:6.
   Starší žáci se na konci září setkají se starostou města, který jim už podruhé poděkuje za vzornou reprezentaci Smiřic a zúčastní se také slíbeného zájezdu do multifunkčního kina IMAX v Praze.
   Muži se rozloučili se sezónou pěkným čtvrtým místem v Okresním přeboru. Výbor SK Smiřice se rozloučil s úspěšným trenérem dr. Dlabáčkem, Ph.D. z Hradce Králové a angažoval smiřického trenéra Martina Knapa, asistentem a vedoucím mužstva se v nové sezóně stal Petr Helešic.
   Došlo k dalšímu posílení mužstva: přišli útočník Dušan Petráček hostování z Velichovek a obránce Jirka Kloubec hostováni z Malšovic. Do týmu se po roční přestávce vrátil Ivoš Kotrba a z vojenské služby Honza Koutník. Na hostování v týmu zůstal také reprezentant českého družstva neslyšících David Ninger ( ze Železného Brodu ).
   Začátek sezóny áčku vyšel a po čtyřech kolech jsou na druhém místě, když v derby porazili Předměřice B vysoko 5:0. V počátku sezóny hraje výborně Petr Hampl, který je se čtyřmi brankami kanonýrem Okresního přeboru.
   Současně z počátkem nového ročníku bylo vytvořeno mužstvo B, které vede trenér Josef Siede, hrajícím asistentem mužstva je Roman Vrabec a vedoucím mužstva Mirek Svatoň.
   O účast v béčku byl velký zájem a jak ukázala první střetnutí vzniknuvšího béčka i obrovský zájem fanoušků, kteří zcela ovládli utkání v Malšově Lhotě a Hořiněvsi.
   Dorost: vedený Pavlem Šolcem a Bohoušem Hamplem bojuje o první příčky v krajské I.A třídě. Po čtvrtém kole jsou dorostenci na výborném třetím místě.
   Do týmu přišel na hostování David Pohl z Kolína a ze starších žáků Jarda Fečik. Navazují tak na úspěšné dorostence z minulého ročníku, kteří obsadili výborné třetí místo.
  Mladší žáci: se překvapivě dostali do semifinále Okresního poháru mladších žáků, kde ztroskotali na DFC Slavia Hr. Králové. Mnohdy čtrnáctiletá děvčata vyhrála avšak pouze 3:2. Mladší žáci pod vedením Standy Kerharta a Radka Urgely udělali výkonnostní skok a sehráli celou řadu dobrých utkání. Výborné výkony podával především obránce Matouš Jandera.
  Elévové: pod vedením Petra Krejčího se učí první fotbalové krůčky.
  Roman Haman, předseda SK SmiřiceSezóna 2004 - 2005
Muži A: skončili na 4. místě okresního přeboru, ( 56:44 ), trenér Martin Knap, asistent a vedoucí Petr Helešic.
Muži B: skončili na 3. místě IV. A třídy. Vede Josef Siede a hrající kapitán Roman Vrabec,
Nejvíc branek Petr Šubjak. Lukáš Melichárek a Roman Vrabec.
Dorost: hrál v krajské I.A třídě. Trenéři Pavel Šolc a B. Hampl
Starší žáci: hráli v krajské I.A třídě. Trenér Martin Černý
Mladší žáci: hráli v krajské I.A třídě. Vede Stanislav Kerhart a Radek Urgela

Fotbalový podzim 2004/5
   Fotbal je pojem, který se skloňuje v poslední době snad nejčastěji. Policie České republiky začala vyšetřovat jednu z největších korupčních afér poslední doby. Přitom „máslo na hlavě" nemají jen nejvyšší patra České ligy. Můžeme tento trend jedině přivítat a přát si. aby se do čela CMFS konečně dostal kvalitní člověk, který se pokusí o dokončení obrodného procesu v Českém fotbale. Výbor SK Smiřice podpořil svými podpisy akci za okamžité odstoupení stávajícího výkonného výboru ČMFS.
   Jak si vedli naši fotbalisté ?
   Áčko, které vede dvojice Martin Knap a Petr Helešic, skončilo v podzimní části na pátém místě pouze o tři body za vedoucím Novým Bydžovem B. Mužstvo předvádělo kvalitní fotbal a cíl zůstává stále stejný přiblížit se postupu do I.B třídy.
   Nejlepšími střelci byli Petr Hampl s pěti góly a čtyřgóloví Pavel Hruška a Dušan Petráček.
   Výborné výkony podával Lukáš Bohatý, kterému přejeme brzké ukončení zdravotních potíží. Výbor SK jedná o příchodu nových posil, zejména o pnchodu nového brankáře Palasmana. Zimní příprava začíná 8. ledna 2005 a jarní část sezóny 27. března 2005.
   Béčko, vedené dvojicí Josef Siede a hrajícím kapitánem Romanem Vrabcem, se dotáhlo na horní příčky IV.A třídy. Skončilo na třetím místě také s tříbodovým odstupem od Třebše B.
   Veliké návštěvy na nedělních střetnutích Béčka (zvláště pak rodiny Hujerů). dobrý fotbal a nadšení fotbalistů ukázaly správnost rozhodnutí výboru SK Smiřice založit náhradní tým.
   Samozřejmě ne vše bylo ideální, ale výbor SK si dal za cíl zlepšit koordinaci mezi prvním a druhým týmem Smiřic. Brankostroj béčka (51 gólů) měli na svědomí především Petr Subjak. Lukáš Melichárek a Roman Vrabec.
   Dorost v krajské I.A třídě překvapil kvalitními výkony. Trenéři Pavel Solc a Bohouš Hampl se svými svěřenci dosáhli na sedmé místo tabulky. Před sezónou došlo k výrazné obměně hráčů a na hostování přišel nový záložník Pohl z Neznášova.
   Mladší a starší žáci: zahájili sezónu nově v krajské I.A třídě. Po počátečních rozpacích se starší žáci rozehráli a skončili na pěkném pátém místě. Svěřenci Martina Černého vybojovali neuvěřitelné vítězství v Rasoškách, nadělili rasošským žákům dokonce 23 gólů.
   Mladší žáci pod vedením Stanislava Kerharta a Radka Urgely nečekaně remizovali s Černilovem na jejich hřišti, bojovnost projevovali i v ostatních utkáních, avšak ta nestačila. Po skončené půlsezóně se nacházejí na desátém místě.
   Podařil se nám nábor elévů a ti pod vedením Petra Krejčího rozvíjejí svoje první fotbalové krůčky.
   Závěrečné rozloučení s půlsezónou proběhlo tradičně v kuželně Zálabák ve Smiřicích.
   Roman Haman, předseda SK SmiřiceSezóna 2005 – 2006
Muži A: skončili na 12. místě, ( 50:72 ) Okresního přeboru, nejlepší střelci Hruška a Šubjak 6 branek, Koutník J. 5 branek.
Soupiska mužstva A.: Janeček Petr, Hruška, Hampl, Mochan, Krejčí, Koutník J., Bohatý, Vebr, Koza, Zapadlo, Středa
Muži B: skončili na 8 místě, ( 53:52 ), nejlepší střelec Špetla 12 branek a Čížek 10 branek.
Dorost: skončil na 3. místě, ( 67:29 ), nejlepší střelec Čížek 20 branek.
Starší žáci: skončili na 6. místě, ( 70:67 ), nejlepší střelci Pazdziora 28 branek, Korenčík 18 branek.
Mladší žáci: skončili na 12 místě, ( 8:138 ), nejlepší střelec Kocian 2 branky


smiřice Obrovský úspěch smiřických žáků v Coca-Cola cupu
Senzace v podobě stříbrného umístění smiřického družstva 5. - 7. 6. 2006 na stadioně Sparty.

Kliknutím na obrázek se dostanete na stránku s podrobnostmi.
Sezóna 2006 - 2007
smiřice Muži A: skončili na 5 místě okresního přeboru, ( 53 : 52 ) nejlepší střelec Hruška 13 branek .Trenéry jsou Roman Vrabec, Pavel Šolc a Ježek
Daleko lepší výsledky než v soutěži prokazovalo naše A mužstvo v poháru. Nejprve zvítězilo v okresním kole a poté postoupilo až do finále kola krajského. Postupně jsme porazili Dohalice (I. B), Převýšov (KP) a až ve finále jsme nestačili na celek Nového Bydžova (KP).
Muži B: skončili na 5. místě ve IV třídě, ( 62 : 46 ), nejlepší střelec Vrabec 14 branek. Trenéři: Petr Helešic a Ladislav Černý
Dorost: hrál krajskou 1.A třídu skupinu B. Vyhrál skupinu. ( 113 : 28 ), nejlepší střelec Pazdziora 30 br. Trenéři: Martin Černý, Středa a Petr Koutník.
Z důvodu postupu bylo nutno založit družstvo mladšího dorostu.
Starší žáci: skončili předposlední na 11. místě 1. A třídy, ( 18 : 77 ) nejlepší střelec Beránek 7 branek. Trenéři: Müller, Kocián a Hanzlíček
Mladší žáci: hráli 1.třídu A. Skončili poslední na 12. místě, ( 15 :121 ) nejlepší střelec Vítek 5 branek. Trenéři: Müller, Kocián a Hanzlíček

Fotbalová sezóna
  Naši žáci hráli krajskou třídu a mladší obsadili 12. místo se ziskem 6 bodů. Starší byli 11. a získali body 3. Problémem, zejména starších žáků, byl malý počet hráčů. Trenéry mužstev jsou pánové Müller, Kocián a Hanzlíček. Posledně jmenovaný přechází k mladšímu dorostu.
  Obrovského úspěchu dosáhli naši dorostenci, když v těžké konkurenci vyhráli I. A třídu a postoupili do krajského přeboru. Za celou sezónu odešli pouze 2x poraženi ( v obou případech s Kostelcem n. Orl. ) a získali 78 bodů s impozantním skóre 113:28 ! Trenéry byli pánové Černý, Středa a Petr Koutník. Z důvodu postupu bylo nutno založit družstvo mladšího dorostu, které povedou pánové Hanzlíček a Zákravský.
  Naše I. A mužstvo hraje okresní přebor, I. B mužstvo IV. třídu. Obě družstva obsadila shodně 5. místo, když střídala dobré výkony se slabšími. Velké rezervy jsou zejména v účasti na trénincích. Daleko lepší výsledky než v soutěži prokazovalo naše A mužstvo v poháru. Nejprve zvítězilo v okresním kole a poté postoupilo až do finále kola krajského. Postupně jsme porazili Dohalice (I. B), Převýšov (KP) a až ve finále jsme nestačili na celek Nového Bydžova (KP). Trenéry I. A družstva jsou pánové Vrabec, Šolc a Ježek a I. B družstva pánové Petr Helešic a Ladislav Černý.
  Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat za podporu městu Smiřice, všem sponzorům a hlavně našim příznivcům, a všechny zvu na začátek sezóny 2007/08, která započala již 11.8.2007. Martin Černý

Vpravo je obrázek poháru který dostal dorost.
Text na štítku: 1. třída dorostu - sk. B, VÍTĚZ, sezona 2006 / 2007, věnuje Královéhradecký KFSSezóna 2007 – 2008
Předseda klubu : Vrabec Roman
Místopředseda : Helešic Petr
Hospodář : Ponikelský Miroslav
Sekretář : Středa Michal,
Člen výboru : Černý Martin
Správce stadionu: Martinů Jana
Muži A: skončili na 5. místě okresního přeboru ( 56 : 62 ), nejlepší střelec Šubjak 18 branek. Trenéři: Petr Helešic, J. Siede a na jaře i P. Richter.
Muži B: hráli IV.třídu A 4.11.2007 byli na 8. místě po 14 zápasech, skóre 33 : 50. Mužstvo bylo odhlášeno ze soutěže z důvodu nedostatku hráčů.
Starší dorost: skončili na 5. místě krajského přeboru ( 93 : 58 ) - nejlepší střelci Runkas 30 branek a V. Tarantík dal 23 gólů jen za jaro. Družstvo vedli Martin Černý, M. Středa, Petr Koutník a Zdeněk Zákravský
Mladší dorost: skončil na 18. místě krajského přeboru ( 23 : 168 ) - nejlepší střelci Tuček a Beránek 5 branek. Trenéři: Karel Zemek a Petr Koutník měli problém s úzkým kádrem hráčů
Starší žáci: skončili poslední v 1. A třídě, ( 7 : 213 ) - nejlepší střelec L. Olah 3 branky. Většinou se nesešli a hrálo se s menším počtem hráčů, což s projevovalo na skóre. Trenéři: M. Matějček a M. Vicenec.
Mladší žáci: skončili poslední v 1. třídě skupiny A, ( 13 : 128 ) nejlepší střelec Černý L. 5 branek
Trenéři: Müller, Kocián, Nagy

Sezóna 2007 – 2008
  Na podzim 2007 jsme měli v krajských a okresních soutěžích 6 družstev, ale po skončení podzimní části jsme museli z důvodu nedostatku hráčů „B“ mužstvo hráčů odhlásit. Jaro 2008 odehrálo 5 našich týmů.
   Začnu od těch nejmladších, tedy žáčků. Mladší žáci hráli krajskou soutěž „A“ a obsadili 12 místo se ziskem 9 bodů a skóre 13 : 128. Nejlepším střelcem byl Černý L., který dal 5 branek. Mužstvo vedli trenéři Müller, Kocián, Nagy a jejich tým dokazoval v průběhu sezóny vzestupnou formu a hráči jsou velikým příslibem do budoucna.
  Starší žáci taktéž hráli krajskou soutěž „A“ a obsadili 12 místo, když nezískali ani bod a měli nelichotivé skóre 7 : 213. Nejlepším střelcem byl L. Olah se 3 góly. Trenéry mužstva byli M. Matějček a M. Vicenec. kteří neměli vůbec lehkou úlohu, protože jen zřídka měli sestavu kompletní. Většinou se totiž nesešel a hrálo se s menším počtem hráčů, což s projevovalo na skóre.
  Naši dorostenci hráli krajský přebor, což je 4. soutěž v celorepublikovém měřítku a nevedli si vůbec špatně.
  Mladší dorostenci obsadili 18. místo se ziskem 10 bodů a skóre 23 : 168. Nejlepšími střelci byli Tuček a Beránek, kteří vstřelili po 5 brankách. Trenéři K. Zemek a P. Koutník měli problém s úzkým kádrem hráčů a museli často povolat hráče ze žáků či si vypomoci ze staršího dorostu. I přes nepříznivé umístění je v mužstvu několik velice šikovných hráčů a po doplnění by neměli v příští sezóně hrát druhé housle.
  Starší dorost dosáhl velice pěkného umístění, když skončil na 5. místě se 61 bodem a skóre 93 : 58. Nejlepším střelcem byl O. Runkas se 30 góly a V. Tarantík, který se vrátil z hostovaní a za jaro dal 23 gólů. Družstvo vedl Martin Černý, M. Středa, P. Koutník a Z. Zákravský a v jeho středu je několik fotbalistů s velkou budoucností a nyní záleží jen na nich, jak se s tím vypořádají. Výsledek byl dosažen na základě výborné party a téměř 100 procent docházky na trénink.
  Muži obsadili 5. místo se 37 body a skóre 56 : 62. Střelcem týmu byl P. Šubjak s 18 góly. Tým vedli Petr Helešic, J. Siede a na jaře i P. Richter. Mužstvo má určitě na lepší umístění, protože v kádru jsou velice dobří fotbalisté, kteří musí změnit svůj přístup ke kopané, zvláště tréninku. …..
  Martin Černý – člen výboru SK soutěže mládežeSezóna 2008 – 2009
Nový výbor zvolený valnou hromadou dne 29.8.2008
Předseda klubu : Kouba Vladimír
Místopředseda : Pavlík Zdeněk
Hospodář : Ponikelský Miroslav
Sekretář : Středa Michal,
Člen výboru : Koutník Petr,
Správci stadionu : Černý Martin, Martinů Jana
Restauraci dostali do nájmu p. Černý a Matějíček
Muži: skončili na 4. místě okresního přeboru, ( 59 : 56 ) - nejlepší střelec Šubjak 14 branek
Starší dorost: skončili na 5. místě v krajském přeboru, ( 54 : 32 ) - nejlepší střelec Pazdziora 15 branek
Mladší dorost: skončili poslední v krajském přeboru, ( 18 : 188 ) - nejlepší střelec Oláh 5 branek
Starší žáci: skončili poslední v 1. třídě skupiny A ( 6 : 206 ) - nejlepší střelec Kleandr 3 br.
Mladší žáci: skončili poslední v 1. třídě skupiny A ( 8 : 150 ) - Mandan 3 br.Sezóna 2009 - 2010
soutěže mužů Muži: skončili na 4.místě, ( 61 : 35 ) okresního přeboru. Nejlepší střelec Koutník J. 19 branek.
Dorost: skončil na 10.místě, ( 69 : 60 ) v 1.třídě skupiny A. Nejlepší střelec Korenčík 20 branek.
Starší žáci: skončili na 8. místě, ( 45 : 35 ) okresního přeboru. Nejlepší střelec Černý 16 branek.
Mladší žáci: skončili na 7.místě, ( 29 : 49 ) okresního přeboru. Nejlepší střelec Mardar 12 branek.Sezóna 2010 – 2011
Předseda klubu je Kouba Vladimír
Místopředseda : Skalický Jiří
Hospodář : Ponikelský Miroslav
Sekretář : Obst Ladislav
Člen výboru : Koutník Petr, Středa Michal, Černý Martin, Černý Marek, Martinů Jana
Správci stadionu : Černý Martin, Martinů Jana
Muži: hrají okresní přebor
Starší dorost: hrají krajskou soutěž skupinu A
Starší žáci: hráli okresní přebor Pro nízký počet hráčů bylo mužstvo odhlášeno z jarní části soutěže. Do sezóny 2011/12 budou starší žáci opět přihlášeni do soutěže OFS. 8.11.2010 byli na 9. místě, ( 21 : 56 )
Mladší žáci: hrají okresní přeborzískané poháry
Získané poháry vystavené v restauraci na stadionu.

Vedení klubu SK Smiřice
Vedení klubu SK Smiřice v zasedací místnosti na stadioně 5.11.2012 .
Zleva stojí: předseda klubu Vladimír Kouba, sekretář Ladislav Obst, správce stadionu Martin Černý,
místopředseda Jiří Skalický a hospodář Václav Tarantík

Vedení klubu SK Smiřice
Vedení klubu SK Smiřice vyfotil Vladimír Sladký 9.8.2016.
Zleva: Václav Tarantík, Ladislav Obst, Vladimír Kouba, Martin Černý, Radek VotroubekDne 7.8.2020 se konala valná hromada SK Smiřice.
Byl zvolen nový výkonný výbor v tomto složení: Jiří Burian, předseda, Radek Votroubek, místopředseda, Ladislav Obst, sekretář, Václav Tarantík, hospodář, Martin Černý, člen výboru.
Valné hromady se zúčastnilo 17 členů z 24 možných volitelů.

...........

V roce 2022 je vedení spolku: předseda Martin Bureš, místopředseda Radek Votroubek, sekretář Obst Ladislav, pokladník Václav Tarantík, člen výboru Černý Martin.