Sokol Smiřice - fotografie sportovců do roku 1945

Děkuji panu Ing. MIlanu Plškovi za fotografie a za jeho práci s popisem.

Zpět na hlavní stránku         Další stránky o sportu ve Smiřicích

Sokol Smiřice
Sokol Smiřice 1925
Foceno na školním hřišti! Za živým plotem bývalá Souradova zahrada a dům, pak Klapka, dnes Náměstí Míru, mezi lipami se běhalo 60m.

Stojící zleva: Sychrovský Karel, Hrazdílek Rudolf, Horák Karel, Vácha Karel (*1900) Čeněk Josef (*1894 - ruský legionář), Kubeš Stanislav, Trmal František, Hájek Václav, Fluxa
Sedící zleva: Petrýdes Karel, Sychrovský Jan (*1902, od r. 1937 náčelník Sokola), Kopal, Kutík Jan, Černý Jan (řed. školy, *1888), Novák Eduard
Ležící zleva: Pospíšil Jaroslav, Šíma František

Hrazdílek Rudolf, *cca 1908 byl důstojník. Patřil do vedení pražského povstání, člen gen. štábu armády. Komunisty byl odsouzen pro výstrahu k trestu smrti, dožil v Ilavě, vojenské věznici s nemocnicí, poté co zešílel.
Foto od Ing. L. Kupky, popis L. Kupka a M.Vágnerová


Sokol Smiřice
Foceno na cvičení v Jaroměři 1925
stojící zleva: Lefnar J., Černý V., mezi ženami vpravo stojí: František Svatoň klečící ženy: 3. zleva A. Černá-Zahálková poslední vpravo pí. Ruferová
Foto Milan Plšek, popis paní M. Vágnerová

Sokol Smiřice Sokol Smiřice
Foceno na cvičení v Jaroměři 1925.
Klikněte pro velké formáty obrázku. Foto Milan Plšek

Sokol Smiřice
1925
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
1925
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
1925
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
1925
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
1925
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
Sokolští vodáci na Labi u Boznerových, vedoucí Eda Novák. 1929
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
Akademie konaná 22. listopadu 1931 - živé obrazy
Foto od Lad. Kopáče

Sokol Smiřice
Akademie konaná 22. listopadu 1931 - živé obrazy
Nahoře Lad. Kopáč, vlevo vztyčená paže Kryst, zcela vpravo s knihou Rajmayer
Foto od Lad. Kopáče, popis M. Vágnerová

Sokol Smiřice
Akademie konaná 22. listopadu 1931 - živé obrazy
Foto od Lad. Kopáče

Sokol Smiřice Sokol Smiřice
Akademie konaná 22. listopadu 1931 - živé obrazy
Foto od Lad. Kopáče

Sokol Smiřice
Akademie konaná 22. listopadu 1931 - živé obrazy
Foto od Lad. Kopáče

Sokol Smiřice
Akademie konaná v roce 1931
Zleva stojí: Kroupová Věra, Voltová, Černá Anna, Doležalová, Laburdová, Poháčková
Foto a popis archiv Sokola, B. Šmejda a Zd. Runkas

Sokol Smiřice
1932 - muži, volejbal
Zleva: Kmínek, Nitka, Kopal, Hrazdílek, Kudlička, Horák J.
Foto a popis archiv Sokola.

Sokol Smiřice
Besídka v roce 1933. Zleva: Kuthanová, roz. Voltová, ?, Černá roz. Holečková, ?
Foto archiv Sokola,.popis M. Vágnerová

kozáček
Besídka, cvičení Kozáček z roku 1935 v hotelu Andrejsek.
Zleva stojí: Karel Sladký, Karel Juliš, ? možná Jaroslav Jirousek, ? Klíma, ? Dítě, ?
Klečící zleva: Boh. Špryňar, ?, Záviš Tylš, Mir. Semrád, ?, Ladislav Sladký
Sedící zleva: ?, ? Meczerod, Karel Horák ( *1926, hrál házenou )
Foto od Karla Juliše, Ing. L. Kupka.

kozáček
Cvičení Kozáček z roku 1935. Foto od Karla Juliše.

Sokol Smiřice
Sokol muži na malém stadionu 1937
zleva – stojící: Fila, Reitmayer Svatomír, Sychrovský František, Jech Karel, Kryst Karel, Trmal František, Sychrovský Jan-náčelník, Hynek, Sychrovský Josef-„Odyp“, Svatoň Václav, Svatoň František klečící: Zákravský Rudolf, Štěpánek Karel, Černý Josef, Volt Václav, Zahálka Petr-„Capl“, Hlava František, Marko, Dohnálek Josef, Litomiský Jaroslav
sedící: Meszerod, Pecina Josef, Kučera Jan, Hanuš Hynek, Sláma František
Foto věnoval Zdeněk Trmal, popis B. Šmejda a L. Kupka


Sokol Smiřice
Sokol 1937
sál u Andrejsků ( později kino, vysoká budova naproti prodejně pana Brože )
Zleva stojí: 1. Černý Jan, 2. Kryst Karel, 3. Sychrovský Josef, 4. Hájek Josef, 5. Hlava František, 6. Volt Václav, 7. Sychrovský Jan ?, 8. Pácalt Jaromír, 9. Sychrovský František, 10. ?, 11. Sychrovský Karel, 12. Svatoň František, 13. Kučera Jan, 14. Kopáč Ladislav
3,7,9 a 11 byli bratři
Foto Ing. Kupka, popis pí. Vágnerová a Ing. Kupka


Provazníková
Provazníková Náčelnice ČOS Marie Provazníková ve Smiřicích - 28.9.1937.
Jan Černý, ředitel smiřické školy stojí druhý zprava v první řadě. Učitel Petr Zahálka stojí vlevo v poslední řadě. ( ČOS - Česká Obec Sokolská ). Smiř. archiv.

Marie Provazníková ( 1890 -1991 ) – výjimečná osobnost sokolského hnutí, od 1932 do 1938 náčelnice ČOS, průkopnice sportů a pobytu v přírodě.
Vysokoškolská profesorka v Praze i v USA ( po roce 1948 ). V emigraci význačná činovnice zahraničního sokolstva. Zemřela ve věku 101 let,
v roce 1992 vyznamenána Řádem TGM in memoriam. Zdroj: www.sokol-lysa.cz
Na stránce http://www.radio.cz/cz/clanek/25374 , odkud je také malá fotografie vpravo, je záznam hlasu Marie Provazníkové.


Sokol Smiřice
Sokolský slet 1938 Praha Strahov
Zleva dorostenci Šmejda, Hynek, Bača, Rynt, Runkas
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas

cvičení Smiřice
Okrskové cvičení 11.6.1939 ve Smiřicích
Okrskové cvičení před župním sletem, Sokol, průvod byl od Němců zakázán, po dopolední zkoušce se strhl prudký liják, poté se ale opět vyjasnilo a kaluže rychle vysychaly, na malém stadionu vystoupilo 9 skupin cvičenců, cvičení bylo zakončeno zápasem v házené, župní slet se pak konal v Novém Hrádku
Na fotografii: zahájení cvičení na malém stadionu, slavnostní nástup a projev, hraje Čertnerova kapela, v sokolském kroji je Lad. Černý
Foto od p. Zdeňka Vorla, popis L. Kupka a M. Vágnerová


cvičení Smiřice
Okrskové cvičení v roce 1939 - mladší žactvo
Foto sokolský archiv.

cvičení Smiřice
Okrskové cvičení v roce 1939 - starší žáci
V první řadě uprostřed v podřepu je Karel Juliš, na ramenou Luďka Kučery sedí Antonín Seliger. Foto a popis od Ing. Plška, pocházejí od Karla Juliše.
Další fotografie z tohoto vystoupení je --- na této stránce. ----

cvičení Smiřice
Okrskové cvičení v roce 1939. Foto od p. Zdeňka Vorla.

Sokol Smiřice
Sokol 1939 - již za okupace – župní slet Nový Hrádek
zleva stojící:Hlava, Sláma, Nitka, Jech, Štěpánek, Hynek, Šmejda
v pokleku: Kučera Jan, Rynt Fr., Reitmayer, Malík, Klíma
dole: Sychrovský Fr., Bača Lad.
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas


Sportovci po roce 1945