Tenisový oddíl TJ Sokol Smiřice

Zpět na hlavní stránku        Další stránky o smiř. tenistech


čtyřhry 2006
Pro radost - proto se přece hry hrají.
Zleva: Havlíček Michal, Říha Josef, Filip Petr (zády), Plšek Milan - čtyřhry 2006


TENIS - z historie oddílu
dle zápisů v kronice Sokola a v kronice města Smiřice

tenis kolem r.1924 - údaje o lihovaru, firma Malburg
k závodu přiléhá rozlehlý park, v něm záhony, skleníky, ... a tenisový dvorec
/ první zmínky o tomto tenis. dvorci z r.1908, viz.foto „Tenisové hry u Malburgů“ /
Pro větší foto klikni na náhled vpravo:

24.července 1929 - založen Tenisový klub ve Smiřicích !!!
Mající za účel pěstovati, rozšiřovati a podporovati tenis a jiné sporty tomuto podobné neb s ním související. Při ustavení čítal klub 16 členů a prvním předsedou zvolen byl inspektor Čsl.státních drah Bohdan Kopal, kapitánem Ing.Ivan Kukla, správce St. dvora Holohlavy.
/20.4.1942 Kukla zastřelen fašisty za účast na vydávání falešných dokladů./

na jaře 1930 - místní tenisový klub zahajuje činnost
na pozemku zakoupeném od obce za školním hřištěm, 1 kurt /dvorec/

na jaře 1932 - místní tenisový klub přikoupil pozemek od Václava Munzara, místního tesařského mistra, na rozšíření svého dosavadního hřiště a zřídil na něm druhý dvorec /kurt/.
Aby oba kurty měly dostatečnou výměru, pronajala obec část svého pozemku /školní hřiště/.

jaro 1945 - osvobození, čas nadšení a plánů
úvahy o sjednocení veškeré tělovýchovy, jednání v Praze však nikam nevedou

1948 - 25.3. vládní nařízení o direktivním sjednocení tělovýchovy a sportu do Sokola

10.8. tenisový klub splynul s TJ Sokol jako tenisový oddíl

1949 - I. ročník turnaje „O pohár města Smiřice“, MNV věnoval putovní cenu

1950 - aby byl tenis přístupný široké veřejnosti, rozhodl výbor uhradit členské příspěvky za nemajetné žactvo a dorost
II.ročník propagačního turnaje pod záštitou MNV, 27.srpna, za účasti 43 hráčů
současně sehrán turnaj žáků s dřevěnými pálkami, vítěz obdržel skutečnou tenisovou raketu

1951 - tenis přidělen pod patronaci cukrovaru
v září sehrán okresní turnaj, vítězem Polák před Šimonem

1952 - tenis si vede dobře, hřiště udržuje ve vzorném pořádku, daří se získávat omladinu i školní mládež, v utkáních s okolními oddíly dosahuje slušných výsledků

1953 - počátkem sezóny uspořádali tenisté V.ročník mistrovství Smiřic
činnost oddílu 2x přerušena poškozením čerpadla, kdy nebylo možné kropit kurty

1954 - oddíl vytrvale pracoval pod vedením B. Šmejdy, zápisy pečlivě vedl Fr.Polák

1955 - 8.9. oddíl si pronajal od pí.Julišové 15 m2 zahrady pro zbudování šatny

1956 - brigádnicky zbudována dřevěná šatna

1957 - KV ČSTV poukázal 1200,- Kč na zakoupení nové pumpy pro kropení kurtů
7.5. sehrán přebor oddílu, vítězem Fr. Polák, v dorostu Svatoň
foto a informace z roku 1957

1958 - 30.a 31.8. přebor oddílu, muži: 1. Adamíra, 2. Podolník, 3. J.Zahálka, ženy: 1. O.Zemková, 2. Vl.Zahálková, 3. L.Šmejdová


kurt tenisové kurty
Šipkou je označen tenisový kurt v roce 1932 vlevo, vpravo již dva kurty okolo roku 1960.
Vzadu kolem školy prochází Jiráskova ulice.


1960 - závodní družstvo obsadilo 2.místo v III.třídě krajské soutěže

1961 - 8.a 9.5. žákovský turnaj, zvítězil Vl. Hradecký z 23 účastníků

1962 - výkonnost hráčů kolísavá, hrálo se více rekreačně než závodně

1963 - oddíl měl 31 členů, v čele Ing.Adamíra z Černožic
dorost vyhrál okresní přebor, činnost dospělých slabá

1964 - pro nedostatek kvalitních hráčů soutěž nehrána

1965 - oddíl jakoby neexistoval, chybí schopný organizátor a trenér, B.Šmejda je pracovně zaneprázdněn na kuželníku, kde je rovněž předsedou klubu

1967 - činnost oddílu nepatrná, problémy i s úpravou kurtů, připraven nábor žactva

1970 - hraje se pouze rekreačně

1971 - tenisté si dost slibují od nového vedení - MUDr. J.Ševčík a V.Štěpán
upraveny kurty a ustaveno soutěžní družstvo

1972 - družstvo dospělých hraje krajskou soutěž, hostují dvě ženy ze Slávie HK
příliš se nedaří, velké rozdíly ve výkonnosti

1973 - úroveň hry se lepší, tři členové absolvovali trenérský kurs, předsedou Ing.Ducháček J.

1974 - III. ročník turnaje „O pohár města Smiřice“, 28 účastníků, vítězem Borůvka z Červeného Kostelce, z našich nejúspěšnější: Brentner, Ducháček a Finek
na kurty zřízena vodovodní přípojka

1975 - 21.9. turnaj o pohár města, vítězem Kopecký z N.M., nejlepší z našich Finek -41 čl.

1976 - ve výboru TJ Sokol zastupuje tenisty i nadále J.Ducháček, tenis prochází hráčskou krizí, řada kvalitních hráčů a funkcionářů se odstěhovala, chybí mládež

1977 - září, turnaj o pohár města: účast 35 hráčů z 10 TJ, vítězem Tvrdoň z Lok. HK
nový předseda Vl. Svatoň úspěšně zakládá spolu s Jiřím Laburdou novou tradici a to:
razítko turnaj pamětníků: I.ročník, 5 hráčů Polák, Šmejda a tři bratři Svatoňové, vítězem F. Polák
(pro hráče starší 40-ti let, Vl. Svatoň s Laburdou sami nehrají, jsou ještě mladí)
Vl.Svatoň získává 30 žáků do tenisové školičky, 10 z nich s tenisem pokračuje trénování dorostu a vyspělejších žáků se ujímá Ing. L.Jirousek

1978 - turnaje o pohár města se zúčastnili 32 hráči, turnaje pamětníků pouze 4 - vítězí Polák
v meziokresní soutěži úspěšná 2 družstva žáků, v soutěži rovněž družstvo dospělých

1979 - turnaj o pohár města vyhrál Finek, turnaj pamětníků vyhrál J.Dvořák -66 čl.

1980 - IX. ročník turnaje o pohár města: 16 hráčů, vítězem Votava ze Slávie HK -68 čl.
IV. ročník pamětníků: 6 hráčů, vyhrál Dvořák J.
soutěž hrají dvě smíšená žákovská družstva a jedno družstvo dospělých
oddíl vykazuje 26 mužů, 8 žen, 20 chlapců a 14 dívek

1981 - X. turnaj o pohár města: vítězem Vondráček ze Slávie HK před naším Ing.Jirouskem
V. turnaj pamětníků: 8 účastníků, vyhrál Jar.Svatoň před M.Adamírou a J.Zahálkou
v soutěži si úspěšně vedou dvě žákovská družstva i družstvo dospělých

1982 - turnaj o pohár města: 20 účastníků, vítězem Brát z Č. Kostelce před Ing.Baborákem
pamětníci: z 10 účastníků vítězem JUDr.Jar.Šulc před Polákem
v soutěži 4 družstva: mladší a starší žáci, dorost a dospělí
nejúspěšnější R.Jasinek, T.Malý a K.Dvořáková

1983 - turnaj o pohár města: vítězem Krám z Lokomotivy HK, předseda Radko Baborák
pamětníci: 12 účastníků, vyhrál L.Černý před P.Ducháčkem
v tělocvičně uspořádány 4 turnaje pro mládež a 2 pro dospělé, z našich nejúspěšnější M.Provazník a J.Finek, 15 našich hráčů figuruje v krajském žebříčku

1984 - o pohár města: z 16 účastníků se stal vítězem M.Provazník
pamětníci: 10 účastníků, vítězem L.Černý před Dvořákem
v soutěži 1 družstvo dospělých, 1 dorostu a 2 žákovská, v zimě na kurtech zřízeno kluziště
výstavba třetího kurtu a sociálního zařízení zařazena do akce Z města

1985 - o pohár města, 21 hráčů z 6-ti oddílů, zvítězil M.Provazník
pamětníci, 12 hráčů,ve dvou skupinách- mladší vyhrál L.Černý, starší nad 50 let J.Šulc
v tělocvičně uspořádány čtyři turnaje mládeže, na kurtech započato s rozšířením areálu

1986 - o pohár města, turnaj neuspořádán, chybí zázemí dík probíhající výstavbě šatny
X. pamětníci, 13 účastníků, skupinu do 50-ti let vyhrál J.Ducháček, nad 50 M.Sochor
na výstavbě areálu odpracováno spousta hodin, nejvíce Černý, Ducháček P a Provazník

1987 - pamětníci, 15 účastníků, vítězem do 50 let J.Finek, nad 50 M.Sochor -50 čl.
v oddílovém přeboru zvítězil M.Provazník
z důvodu celostátního nedostatku financí zastavena podpora akce Z ze strany MěNV

1988 - pamětníci, 19 hráčů, do 50 let vítězem Finek, nad 50 Sochor -64 čl.
po náboru na ZŠ vede L.Jirousek tenisovou školičku
dokončena úprava kůlny, cvičná zeď, oplocení a chodník, pod vedením P.Ducháčka

1989 - XV. o pohár města: turnaj vyhrál Šimek z Jaroměře, z našich hráčů nejúspěšnější M.Provazník a P.Šimon -72 čl.
pamětníci: 17 účastníků, do 50 let vyhrál Ducháček J., nad 50 Sochor, nad 60 Polák
v soutěži zapojena dvě družstva dospělých a jedno žáků, 30 žáků absolvovalo tenisovou školičku pod vedením P.Rohleny, Vl.Svatoně a K.Zapadla
do provozu uveden třetí kurt

1990 - pamětníci: 17 hráčů, vítězem do 50 let Finek, nad 50 Sochor a nad 60 Šulc -73 čl.
v soutěži dvě družstva dospělých a dvě žákovská, účast na řadě turnajů jednotlivců
16 družstev sehrálo mezipodnikový turnaj, 1. tenisový ples v pohostinství v Holohlavech
zahájena výstavba nových šaten pod vedením Vlastislava Svatoně, betonáž základů


tenisté Smiřice
Letecký pohled na tenisové kurty 10.6.2008
Vlevo u fotbalového hřiště stojí smiřická škola.


II.část

V této 2. části je předkládán přehled o dění na tenisových kurtech z let, kdy zde aktivně působila řada hráčů, které běžně potkáváme a do kterých bychom to dnes již neřekli. Lze vysledovat stálou a někdy téměř marnou snahu získat mládež a hlavně ji u pravidelného sportování udržet. Za tuto snahu je třeba poděkovat řadě trenérů a funkcionářů, kteří organizování školiček pro začátečníky i vedení tréninků mládeže věnovali spoustu času i energie.1991 - XV. pamětníci: nad 60 let Polák, nad 50 Hradecký, nad 40 Finek -70 čl.
tenisovou školičku vedli: Jirousek, Rohlena, Jasinek, uspořádány dva halové turnaje
soutěž hraje 1 družstvo dospělých a 2 žákovská

1992 - o pohár města: 14 hráčů, vítězem Blažek z Jaroměře před naším P.Šimonem -53 čl.
pamětníci: 17 hráčů, nad 70 let Šulc, nad 60 Sochor, nad 50 Hradecký, nad 40 Jirousek
A družstvo žáků postoupilo do krajské soutěže, P. Kvapilová vyhrála okresní halový turnaj
výstavba nového objektu zadána firmě

1993 - pamětníci: 20 hráčů, nad 60 let vítězem Šulc, nad 50 Černý a nad 40 Jirousek -76 čl.
výstavbu vede Vl. Svatoň, zabezpečuje reklamní plochu na nám. Míru

1994 - pamětníci: 24 hráčů, nad 70 let Polák, nad 50 Filip a nad 40 Jirousek -87 čl
I. roč. podnikového turnaje, pořádá Ing. Jirousek, vítězem Sokol Černožice před Truhlářstvím Matuška a BDK Glass Smiřice
tenisový areál oceněn znalcem na 512 000,-Kč, pozemek pod stavbou pronajat od města tenis

1995 - pamětníci: 21 hráčů, nad 70 let Šmejda, nad 60 Sochor, nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
v soutěži 1 družstvo dospělých a 1 žáků - 45 čl.
podnikový turnaj ve čtyřhrách vyhrál Sokol Černožice před Truhlářstvím Matuška
stavba zastřešena – vazba pobita prkny a lepenkouFoto z turnaje pamětníků r. 1995, od Jaroslava Svatoně

Kategorie nad 60 let, zleva stojí: Šmejda Bohumír, Šulc Jaromír, Runkas Zdeněk, Svatoň Miloslav, Čeněk Josef, Svatoň Jaroslav, Sochor Miloslav1996 - XX. pamětníci: 21hráč, nad 70 let Polák, nad 60 Filip, nad 50 Svatoň, nad 40 Jirousek
podnikový turnaj: So Černožice, ESOF HK, Farmet Česká Skalice -38 čl.
v meziokresní soutěži 1 družstvo dospělých, 4. místo ze sedmi účastníků
firmou Minařík položen kanadský šindel na střeše šaten, nákladem 170 tis. Kčs

šatny 1997 1997 - pamětníci: 25 hráčů, nad 70 let Runkas, nad 60 Svatoň J., nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
podnikový turnaj nedohrán: So Černožice, ESOF HK, BDK Glass Smiřice -39 čl.
soutěžní družstvo dospělých v meziokresní soutěži 4. z osmiVpravo je obrázek hrubé stavby klubovny v roce 1997.
Hraje Jirousek Ladislav.
Foto od ing. Plška.1998 - pamětníci: 19 hráčů, nad 70 let Polák, nad 60 Sochor, nad 50 Svatoň V, nad 40 Jirousek
vítězem podnikového turnaje So Černožice před Clasic Cotton a ESOF -61 člen
dlouholetý předseda tenisu B.Šmejda převzal pamětní medaili města na slavnostní akademii ke 100. výročí založení TJ Sokol ve Dvoraně
družstvo dospělých obsadilo 2.místo v meziokresní soutěží z osmi

1999 - pamětníci: 26 hráčů, nad 70 let Runkas, nad 60 Filip, nad 50 Hradecký,nad 40 Jirousek
podnikový turnaj vyhrál So Černožice před Truhláři a ESOF HK -77 čl.
v soutěži se nedaří, družstvo dospělých skončilo na posledním 8.místě
od města zakoupen pozemek pod 3. kurtem a novou budovou za symbolickou cenu
1,- Kč/m2 a směnu pozemku 94/3 v parku, vybudován rozvod kanalizace

2000 - pamětníci: 24 hráči, nad 70 let Šmejda, nad 60 Filip, nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
podnikový turnaj: So Černožice, ESOF HK, Clasic Cotton Jaroměř -76 čl.
stále více převažuje rekreační hraní
Vl.Svatoň skončil s vedením stavby, není kdo by práci převzal

2001 - pamětníci: 18 hráčů, nad 80 let Šmejda, nad 60 Filip, nad 50 Finek, nad 40 Jirousek
podnikový turnaj vyhrál So Černožice před Truhláři Matuška a Tenisem Smiřice -64 čl.
družstvo dospělých obsadilo v meziokresní soutěží předposlední 7.místo
vánoční čtyřhry: 1.Rohlena-Plšek, 2.Jirousek-Hemelík
vedení stavby se ujal předseda oddílu Baborák, reklamní stěnu spravuje Plšek

2002 - pamětníci: 19 hráčů, nad 60 let Filip, nad 50 Ducháček a nad 40 Osladil V. -79 čl.
podnikový turnaj opět vyhrává So Černožice před BDK Glass a ESOF
vánoční čtyřhry: 1.Jirousek Lad.-Hemelík Josef
soutěžní družstvo dospělých v meziokresní soutěži poslední
dík dotaci 100 tis.Kč od ČSTV, celkovým nákladem 260 tis Kč byl konečně zprovozněn objekt šaten - dvě šatny, umývárna, WC, sprcha, včetně dlažby, obkladů, rozvodů elektro a teplé i studené vody, zatím bez fasády

2003 - pamětníci: 22 hráči, nad 70 let Sochor, nad 50 Baborák, nad 40 Zapadlo K. -78 čl.
poprvé se zapojily ženy, vítězí K.Hronešová/Dvořáková/ před Vl.Svatoňovou
podnikový turnaj: finále mezi Sokolem Černožice a BDK Glas Smiřice nedohráno
soutěžní družstvo dospělých obsadilo 3. místo z 6-ti soutěžících klubů
po letech zvolen nový výbor: R.Baborák-předseda, P.Rohlena-hospodář, L.Bednář, J.Kvapil, P.Kvapilová a J.Ryšavý, s nelehkým úkolem oživit zájem o tenis, zejména u mládeže u objektu šaten zbudována terasa, prozatím bez vrchní dlažby
staré šatny 2004


Vpravo je obrázek starých šaten foto z roku 2004
(podává Středa Lukáš, u sítě Plšek Milan)
Foto od ing. Plška.2004 - pamětníci: 20 hráčů, nad 70 Sochor, nad 50 Baborák, nad 40 Zapadlo, K.Hronešová
čtyřhry červen: 1.Petr a Radek Šimonovi, 2.Bednář-Středa, 3.Baborák-Jirousek -82 čl.
družstvo dospělých skončilo v meziokresní soutěži na 3. místě ze šesti družstev, přesto postoupilo do vyšší soutěže
tenisovou školičku vedli Petra a Jan Kvapilovi, spolu s Janem Ryšavým
vánoční čtyřhry: 1.Rohlena-Bednář, 2.Plšek-Říha, 3.Řehák-Šeda
na terase položena zámková dlažba
(v sousedství rekonstrukce školního hřiště nákladem cca 7 mil. Kč, umělý povrch)

2005 - pamětníci: 20 hráčů, nad 70 Svatoň Jar., nad 60 Finek, nad 50 Jirousek, -82 čl.
nad 40 Filip P., 1.Svatoňová, 2.Hronešová
čtyřhry: 1.Kvapil J.-Ryšavý J., 2.Jasinek R.-Šafránek J., založena nová tradice
soutěžní družstvo dospělých obsadilo v meziokresním přeboru 4. místo ze šesti
tenisovou školičku vedou Petra Lžíčařová a Jan Ryšavý
vánoční čtyřhry: 1.Melichárek-Jirousek, 2.Ryšavý-Plšek

2006 - pamětníci: 18 hráčů, nad 60 Hradecký, nad 50 Baborák, nad 40 Osladil, Svatoňová
čtyřhry: 1.Bednář-Středa, 2.Jirousek-Osladil, 3.Ryšavý-Pehl -75 čl.
soutěžní družstvo obsadilo 2. místo ve skupině a postupuje do krajského přeboru
tenisovou školičku převzala pí. Holubová, bývalá tenisová reprezentantka
vánoční čtyřhry: 1.Jirousek-Řehák, 2.Rohlena-Říha, 3.Filip-Havlíček
zhotovena fasáda celé budovy, osazen zbytek plastových oken

září 2012
Pohled od smiřické školy přes fotbalové hřiště k tenisovým kurtům. 20.9.2012

2007 - pamětníci: 17 hráčů, nad 60 Ducháček, nad 50 Ducháček, nad 40 Osladil, Svatoňová
čtyřhry: 1.Ryšavý-Středa, 2. Melichárek-Pehl, 3.Jirousek-Osladil -90 čl.
soutěžní družstvo dospělých skončilo v krajské soutěži 2. třídy A poslední a sestupuje
vánoční čtyřhry: 1.Osladil-Plšek, 2.Filip-Říha, 3.Jirousek-Řehák

2008 - pamětníci: nad 60 Hradecký, nad 50 Jirousek, nad 40 Šimon P., Lžíčařová, Hronešová
čtyřhry: 1.Jirousek-Osladil, 2.Filip P.-Šedivý, 3.Ryšavý-Říha -92 čl.
soutěžní družstvo skončilo na třetím místě v královéhradecké 2. třídě B ze sedmi
vánoční čtyřhry: 1.Jirousek-Raszka, 2.Vrátný-Malina P., 3.Loskot-Šplouchal

2009 - pamětníci: nad 70 Filip J., nad 60 Ducháček, nad 50 Rohlena, nad 40 Osladil -94 čl.
ženy: 1.Lžíčařová, 2.Příkaská a 3.Hronešová
čtyřhry: 1.Ryšavý-Středa, 2.Melichárek-Pehl, o 3. místo nehráno
soutěžní družstvo skončilo na 4. místě ze 7 soutěžících
vánoční čtyřhry: 1.Malina J.-Malina P., 2.Jirousek-Raszka, 3.Filip P.-Rousek T.
dřevěné obložení podhledů klubovny, oprava a nátěr cvičné zdi, nátěr oplocení, betony
po letech konečně dokončeny venkovní práce na tenisové budově, důstojný vzhled
trénování mládeže přebírají profesionální trenéři, pí. Holubová a L. Melichárek !!

2010 - pamětníci: nad 70 Filip J., nad 60 Finek J., nad 50 Jirousek L., nad 40 Osladil V. -95 čl.
čtyřhry: 1.Ryšavý-Bednář, 2.Melichárek-Finek, 3.
soutěžní družstvo se umístilo ve středu tabulky, z pěti zápasů vyhrálo 2x
pokračovaly nátěry oplocení, dokončena terasa včetně nájezdu pro vozíčkáře, dlažba

Dle zápisů v kronice města a Sokola a výročních zpráv sestavil Ing. Milan Plšek. květen 2004, poslední aktualizace: 2013-01-10
oslava 90. let tenisu
V sobotu 7.září 2019 oslavili tenisté 90 let od založení tenisového klubu ve Smiřicích.
Po přivítání účastníků předsedou oddílu Ing. R. Baborákem, s ohledem na nejisté počasí, byl sehrán turnaj ve čtyřhrách ve třech věkových skupinách.
Následovala vydařená společenská část s hudbou i ohňostrojem. Milan Plšek
7.9.2019 fotografoval Vladimír Sladký.