Smiřice - Brigádnická ulice

Tato ulice se od 8. dubna 1919 jmenovala Legionářská. Na Brigádnickou byla prý přejmenována na žádost občanů,
kteří jako první si svou ulici zbudovali v akci „Z“ v letech 1971 - 73.

V ulici je 5. února 2016 evidováno 17 adres:

čp. 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 245, 246 a 438.

Zpět na hlavní stránku

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.Brigádnická ulice
Levá strana ulice 3.2.2016.

Brigádnická ulice
Pravá strana ulice 3.2.2016.Městský národní výbor ve Smiřicích odeslal 18.12.1972 občanům Brigádnické ulice dopis tohoto znění:

   Vážení spoluobčané,
   rada Městského národního výboru ve Smiřicích hodnotila plnění socialistického závazku ,, Za Smiřice krásnější v roce 1972".
   Při té příležitosti vyslovuje Vám všem za mimořádnou pracovní iniciativu a přistup při zlepšování životního prostředí města
   poděkování za komplexně vykonané práce v Brigádnické ulici a odevzdané dílo v hodnotě 3 714 hodin.
   Vážíme si Vaší pomoci a věříme, že vytvořené prostředí si udržíte a svou iniciativou se budete podílet na další socialistické přestavbě Smiřic.
   Přejeme Vám osobně hodně zdraví, vánoční pohody a dalších pracovních úspěchů v roce 1973.
   Podepsaní Dr. Jandera František - předseda MěNV a Liška Josef - tajemník MěNV


Levá strana ulice

Čp. 246

Brigádnická ulice
Čp. 246 - 25.12.2005.

Brigádnická ulice
Rýsoval architekt Stáňa Pešina, stavitel v dubnu 1910.
Levý dům s čp. 247 je vyfocený --- této stránce --- o Jiráskově ulici.

Ze žádosti:
Volt Slavná městská rado!
Zamýšlím vystavěti zde ve Smiřicích na pozemku č. parc. 243/6 činžovní domek, který by byl rohovým a vedle na téže parcele domek dle nákresů... Domek ten by hraničil s domem p. J. Trmala a byl by delším průčelím obrácen do ulice, kdež to činžák delším průčelím bytvořil frontu školy a kratším průčelím bybylobrácen do ulice.

Protokol
za povolení nové stavby jednopatrového a přízemního domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 343/6 pro Františka Trmala byl sepsán 10. března 1906.
U všech nově postavených domů se píše o chodníku a žlabech:
Ku straně ulice podél novostavby budiž zřízen řádný chodník, obroubený pískovc. okrají v šířce obec úřadem ustanovované, přičemž prah neb schod z venku ze strany ulice do chodníku se nedovoluje.
Ku straně ulice budiž stavení opatřeno dle §. 76 st. ř. ohněvzdornými nepromokavými žlaby.
Čp. 242

Brigádnická ulice 242
Čp. 242 - 25.12.2005

Brigádnická ulice 242
Čp. 242 - 25.12.2005

Brigádnická ulice 242
Nákres na postavení domovního stavení pro p. Františka Trmala rýsoval V. Kottland v únoru 1906.

Trmal Protokol
za povolení nové stavby domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 343/1 pro Františka Trmala byl sepsán 10. března 1906.
Za povolenou společnou zeď zaplatí stavebník do čtvrt roku jménem náhrady částku 100 K.
Stavbyvedoucí byl Josef Andrejsek.

Stavba nového domu čp. 242 ... dne 1. května 1906 započata a dne 10. května 1906 ukončena byla.
Čp. 240

Brigádnická ulice 240
Čp. 240 - 25.12.2005

Brigádnická ulice 240
Plán na postavení nového obytného stavení pro p. Ant. Šťovíčka rýsoval v. Kottland v červnu 1905.

Šťovíček Protokol
za povolení stavby nového domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 343/1 pro Antonína Šťovíčka byl sepsán 29. července 1905.
Za povolenou společnou zeď zaplatí stavebník do čtvrt roku jménem náhrady částku 100 K.
Stavbyvedoucí byl Josef Andrejsek.

Stavba nového domu čp. 240 ... dne 15. srpna 1905 započata a dne 20. března 1906 ukončena byla.

Brigádnická ulice Brigádnická ulice
Vlevo: Starší pohled na čp. 240. Další dům má čp. 242. Foto od Milana Kundrta.
Vpravo: Bohužel nekvalitní letecká fotografie, pořízená do roku 1975. Zde ještě stromy podél ulice stojí. Sm. archiv.Čp. 239

Brigádnická ulice 239
Čp. 239 - 25.12.2005

Vaniček Protokol
za povolení nové stavby domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 340/1 pro Františka Vaníčka byl sepsán 20. května 1905.
Stavbyvedoucí byl Josef Špaček.

Stavba nového domu čp. 239 ... dne 1. června 1905 započata a dne 20. března 1906 ukončena byla.
Čp. 238

Brigádnická ulice 238
Čp. 238 - 25.12.2005

Brigádnická ulice 238
Plán na postavení nového obytného stavení pro p. F. Škarytku, rýsoval V. Kottland tesařský mistr v květnu 1906.
Na polohopisu zleva: p. Vaníček, Nová stavba, p. Kutík a p. Vít.
Dům byl postaven za tři měsíce.

Škaritka Podpis Škaritka vpravo:
Na žádosti z května 1906 je podoba jména jiná (otec?):

Protokol
za povolení stavby domu p. Fr. Škarytky byl sepsán 10. června 1906.

Se stavbou nového domu čp. 238 dne 1. července 1906 započato a dne 30. září 1906 skončeno bylo.

Škarytka František          Škarytka Josef
Na povolení pro stavbu domu souseda Václava Kutíka byli spoluvlastníci domu František a Josef podepsaní Škarytka.Čp. 245 a 237

Brigádnická ulice 237 a 245
Vlevo je čp. 245, vpravo, na domě čp. 237, je umístěna pamětní deska Stanislava Nováka. - 25.12.2005.
Více o Stanislavu Novákovi pojednává --- tato stránka ---.

Brigádnická ulice 237 a 245
V domech záchody nebývaly, na půdorysu dřevníků jsou tyto kadibudky vidět.
Plán na postavení dvou domů ... rýsoval Josef Andrejsek v březnu 1909.

Protokol
za povolení nové stavby dvou domků na pozemku čkat: 386/3 pro Josefa Andrejska byl sepsán 15. června 1909.
Sousedé: Škarytka František, Škarytka Josef a slečna Kutíková Františka.
Stavba nových dvou domků ... dne 1. srpna 1909 započala a dne 19. července 1910 ukončena byla.


Brigádnická ulice 237 a 245
Připsané poznámky do plánu: Domek čp. 245 patří nyní Aloisu Nýdrovi. Domek čp. 237 patří nyní Ferd. Novákovi.
Čp. 245 mělo dvě Světnice, druhé číslo čtyři Světnice.
Čp. 236

Brigádnická ulice 236
Čp. 236 - 25.12.2005

Kutík čp. 236

Protokol
za povolení nové stavby domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 340/1 pro Václava Kutíka byl sepsán 7. března 1905.
Stavbyvedoucí je Josef Andrejsek..

Stavba nového domku čp. 236 dne 15. března 1905 započala a dne 15. prosince 1905 ukončena byla.Plán rýsoval J. Andrejsek dne 19. února 1905.

Čp. 235

Brigádnická ulice 235
Čp. 235 - 25.12.2005

Bylina čp. 235

Protokol
za povolení nové stavby nového domu na pozemku čkat: 340/15 pro Josefa Bylinu byl sepsán 17. října 1907.
Sousedé Antonín Kutík vlastník domu čp. 236, ani Josef Vít nemají žádné námitky. Josef Vít stavebníkovi povolil společnou zeď, za kterou byl zaplacen umluvený obnos.

Novostavba domu čp. 35 ve Smiřicích na části pozemku čís. kat 340/15 .. dne 20. listtopadu 1907 započala a dne 25. července 1908 ukončena byla. Povolení k obývání je od 1. srpna 1908.

Plán rýsoval Karel Volt, mistr zednický v srpnu 1907.
Čp. 234

Brigádnická ulice 234
Čp. 234. Tento dům má vchod z Nývltovy ulice.

Brigádnická ulice 234
Plán na postavení obytného stavení pro p. J. Víta rýsoval V. Kottland v únoru 1905.
Ulice k vodárně je dnešní Nývltova.

Vít Protokol
za povolení nové stavby domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 340/1 pro Josefa Víta byl sepsán 7. března 1905.
Stavbyvedoucí je Josef Špaček.

Povolení k obývání dostal Josef Vít od 8. ledna 1906.


Pravá strana ulice

Čp. 233

Brigádnická ulice 233
Čp. 233.
Dům vpravo je budova školní jídelny, patří do Jiráskovy ulice. - 21.3.2006

Brigádnická ulice 233
Návrh na postavení obytného stavení pro pí. M. Adamírovou rýsoval V. Kottland v Smiřicích, v lednu 1905.

Brigádnická ulice 233
Tento přeškrtnutý plán rýsoval Josef Špaček v Černilově v březnu 1905.
Zakresleny jsou jen domy Fanty, Kmínka a Adamírové.

Adamírova Protokol
za povolení nové stavby domu na dílci od obce ukoupeného pozemku čkat: 340/17 pro Annu Adamírovou byl sepsán 7. března 1905.
Stavbyvedoucí je Josef Špaček.

Certifikát o dokončené stavbě:
... stavba nového domu čp. 233 .... dne 1. dubna 1905 započala a dne 5. prosince 1905 skončena byla.
Čp. 232

Brigádnická ulice 232
čp. 232 - 25.12.2005.

Brigádnická ulice 232
Čp. 232 před přestavbou. Foto od P. Kmínka.

Brigádnická ulice 232
Plán stavby domku Panu Josefu Kminekovi mistru truhl. ve Smiřicích
rýsoval Josef Špaček v Černilově v březnu 1905
Na polohopise je dům J. Kmínek a vpravo A. Adamírová.

Brigádnická ulice 232
Tento plán rýsovala Stavební kancelář Vilema Becka v Nové Pace 27. září 1904.

Josef Kmínek žádal o povolení stavby domku a dílny 1.10.1904.

Kmínek Z protokolu
za povolení nové stavby domu na dílci od obce ukoupeného pozemku pro pana Josefa Kmínka byl sepsán 10. října 1904.
Stavbyvedoucí je Josef Špaček.
... novostavba musí být založena tak, aby výška prahu u hlavního vchodu domu, byla o 15 centimetrů nižší, než prah u nové školy se nalézá.
Já níže podepsaný František Fanta mezující soused a vlastník domu čp: 229 v Smiřicích nemám proti vyvedení novostavby domu Pana Josefa Kmínka vedle mého stavení ničeho k namítání, žádám jen aby ku straně mého domu truhlářská dílna umístěna nebyla, jelikož by tak obyvatele mého domu, boucháním a lomozem byli obtěžováni a vyrušováni.
K žádosti mého souseda svoluji k tomu aby novostavbu domu k mému domu přistavěti mohl, ... když pan Josef Kmínek zaplatí mně jako náhradu za tuto polovici zdi částku 110 korun.

Certifikát o dokončené stavbě:
Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto že stavba nového domu čp. 232 ve Smiřicích na části pozemku č. kat. 340/1 , p. Josefu Kmínkovi náležejícího dne 10. března 1905 započala a dne 10. prosince 1905 dokončena byla.
Čp. 438 a 229

Brigádnická ulice 438
Čp. 438 a čp. 229 uprostřed - 25.12.2005

Fanta Ze žádosti:
V úctě podepsaný hodlám vystavěti na svém od. sl. obce zakoupeném místě nový přízemní dům
Ve Smiřicích dne 4/3 1903 František Fanta

Andrejsek Sháněl
Mezující sousedé Josef Andrejsek a Jan Sháněl nemají v protokolu ze dne 23. března 1903 ničeho k namítání.
Podepsal se také František Černý, mistr zednický co stavbyvedoucí.

Brigádnická ulice 229
Plán na postavení domovního stavení pro p. Fr. Fantu ve Smiřicích čp. 229, rýsoval V. Kottland v únoru 1903.
U řezu vpravo je text: Výška prahu u školní budovy.


Ze žádosti za osvobození od daně:
Stavba byla započata 15.5.1903 a 20.12.1903 úplně dohotovena a užívatelně dokončena.
Brigádnická ulice Brigádnická ulice
Návrh na postavení šesti obytných stavení na pozem. parc. čís. 340/6 pana Josefa Andrejska ve Smiřicích n./L.
rýsoval J. Andrejsek v lednu 1903.
Jeden z rohových domů, na půdorysu dole vede Nývltova ulice.

plán Protokol
za povolení stavby šesti domků na pozemku čkat. 340/6 byl sepsán 15. dubna 1903.
Se stavbou nového domu čp. 224 ve Smiřicích na části pozemku čís. kat. 340/6, panu Josefu Andrejskovi náležejícího dne 1. srpna 1905 započato a dne 20. května 1906 skončeno bylo.

Z povolení:
.... vyvésti prahy nových domů s ohledem na spád dešťové a jarní vody od prahu nové školy založiti, podél domů do ulice dle §. 92 st. ř. a ustanovení sl. obec zastupitelstva slušný chodník v ustanovené šíři zříditi a týž až do dne odevzdání obcí v stavu zcela dobrém udržovati máte. Dále podmiňuje se fasadu jednotlivých domů slušně a s ohledem na krasochuť ulice upraviti, stavby jednotlivých domů vůbec tak provésti, aby důkladnosti a solidnosti všem podmínkám z ohledů veřejných odpovídaly.

Protokol
za účelem vyměření domovní daně třídní z domu čísla pop. 228 náležejícího panu Josefu Andrejskovi (a povolení k obývání) byl sepsán 10. června 1908.

---------------------

Mapa z plánu domu pro pana Kmínka čp. 232 ukazuje polohu často zmiňovaných stodol u školy. Dům pana Bergmana u cesty do pole je dnešní Nývltova ulice. P. Andrejsek je 6 domů vedle a Projekt ulice je Brigádnická ulice.

Brigádnická ulice
Vlevo stojí domy čp. 225 a 226. Pohlednice.

Brigádnická ulice
Stejný pohled jako nahoře ze dne 25.12.2005.Čp. 228

Brigádnická ulice 228
Čp. 228 - 25.12.2005

Čp. 227

Brigádnická ulice
Čp. 227 - 25.12.2005
Na křižovatce s Nývltovou ulicí stojí čp. 226, uprostřed čp. 227.Čp. 226

Brigádnická ulice 226
Čp. 226 - 25.12.2005