Smiřice - čp. 199 po požáru

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v Cukrovarské ulicičp. 199
Čp. 199
Na obrázku budují opěrnou zeď pro navážku odstavné plochy vedlejší firmy Brukov. 26.2.2008

   V letech 2000 až 2001 získalo město (po požáru) obytný dům čp. 199 v Cukrovarské ulici. Nákladem 10 milionů korun zde vzniklo 11 bytů. Těch 10 milionů město doslova „vydupalo“ z ministerstva financí, tj. ze státních prostředků. Městská pokladna zůstala nedotčena a majetek města je větší o hodnotu 10 milionů. Mnozí občané mohou namítnout, že to byla zbytečná investice, ale mohu vás ubezpečit, že uzavřené nájemní smlouvy nedávají neplatičům šanci. Roční příjem nájemného z domu čp. 199 činí 300 tisíc Kč, přičemž náklady na dům budou minimální, protože dům je prakticky nový.
   Pro smiřický Zpravodaj 4/2001 napsala Vítězslava Klůzová, tajemnice MěÚFotografováno 27.1.2000

čp. 199
Pohled na vyhořelý dům přes železniční koleje z Hradecké ulice.
Budova bližšího skladu firmy Kotas vyhořela v dubnu 2016.

čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199Fotografováno 11.6.2000

čp. 199

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199

čp. 199čp. 199
Z tunýlku pod železniční tratí vede chodník k cestě kolem příslušenství domu čp. 199. Objekt už neexistuje.

čp. 199
Betonová zeď patří k bývalému cukrovaru. Vedení teplovodu z kotelny cukrovaru vytápělo statkové dílny.

čp. 199
Oprava střechy

čp. 199

čp. 199 čp. 199Fotografováno 3.8.2000 - podsklepení domu

čp. 199

čp. 199 čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199

čp. 199
Stejné podsklepení bylo ve vedlejším skladu. celý areál byl postaven baronem Liebigem jako pila.
Více informací o bývalé pile je ---- na této stránce ----.

čp. 199

čp. 199