Holohlavy - dům čp. 12

Dlouhá ulice, zde dům stál    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Čp. 12 - 16.7.2005
Bývalá spojka budov se vchodem do Stravovacího zařízení obce Holohlav vlevo, byla později odstraněna,
domy byly po přestavbě sousedního domu čp. 11 odděleny.

Dlouhá ulice
7.1.2006Majitelé domu čp. 12:
1654 – Václav Kupka, 1713 / 1730 – Jan Syruček, Josefínský katastr čp. 11 – Jan Hojnej
  Názvy rolí: na hradečnici – 17 str. 0,5 věr., za cestou -11 a 1, na cihelny – 9 a 2,5, na ouský – 4 a 2,5, u sadu – 2 a 0,5, na hořičkách – 3 str.
  Názvy luk: na suchý, u Labe  Daň 44.33
  Nykodim Syruček připomíná se v r. 1954 na větším statku čp. 32, odkud přešla tato rodina ( po r. 1680, snad nějaké provinění ) na půllán čp. 12. Dle tradice byl Syruček za roboty trestán bitím na lavici a nevrátil se od Chlumce. Starý Syruček se na výměnku čp. 53 oběsil. Viz. Zeman a 65 Pavel Syruček ). Po něm připomínají se Jan Hojnej aj. Joneš, jehož dceru si vzal Fejgl z Máslojed, přiženiv se na čp. 12. Od něho koupil živnost Václav Macháček z Chvalíny, za něhož r. 1860 celé stavení spolu s čp. 14 a 15 vyhořelo a z té doby datuje se stavba, jak vidno z letopočtu na klenutých vratech ( 1862 ). Jeho syn František předal živnost staršímu synovi Josefovi, který oženiv se s Marií roz. Tvrdou z Habřiny ( krejčí Tvrdý „excelence“ ) kteří prodali obytné stavení bez pozemků r. 1936 Josefu a Frant. Tučkovým z č. 11, roli u cihelny J. Kotlantovi čp. 47, u sadu a sad ( čp 53 ) Tučkovi Janovi čp. 52, louku u Labe J. Klouzovi čp. 47 a roli na hořičkách Václavu Andrejsovi z Habřiny. Dlouhá ulice
  Macháčkovi se odstěhovali do Habřiny a odtud obhospodařovali roli ve hradečnici a za cestou. R. 1945 přesídlili do pohraničí do Litiče a potom do Vlčkovic. Jejich pole spravoval M.N.V. Tuček Josef měl již při koupi vlastní pozemky, přikoupené k čp. 11, které po rodičích zdědil ( od čp. 21 a 17 ).

------------------------
Foto vpravo:
Václav Andrýs *1888 si v roce 1914 vzal za manželku Zdeňku roz. Macháčkovou *1891
------------------------

P.T. okresní politické správě ve Dvoře Králové n./Labem
   Podepsaný František Macháček rolník z Holohlav č. 12. protestuje proti zabrání bytu místní bytovou komisí ve schůzi dne 31. května 1921.a žádá, aby usnesení toto bylo zrušeno; žádost svoji odůvodňuje:
   Pro moje hospodářství a 6členou domácnost mám pouze 6 malých místností, které jsou vesměs obydleny, a vzhledem k tomu, že mám 3 dorostlé syny, musí míti služební personál svoji zvláštní místnost, takže v zabraném bytu bydlí děvečka, kterou bych jinak nemohl jinde umístiti. Mimo toho 1 místnost obývá pí. Tomášková, takže uváží-li se ještě, že můj 24letý syn může co nejdříve zaříditi si vlastní domácnost, nebudu míti ani sám pro sebe potřebný výměnečný byt a musel bych sám s jeho rodinou společně bydleti.
   Myslím, že místní bytová komise měla moje bytové poměry srovnati též s domácnostmi jinými jako kupř. na zdejším děkanství ve srovnání s poměry mými musela by zabrati nejméně 6 místností a ještě by pro 5členou tamní domácnost zůstalo obytných místností 7, kdežto pro moji i s hospodářstvím používám pouze 5 daleko menších rozměrů.
   Macháček Doufám, že předeslané odůvodnění stačí, aby sl. okres. polit. správa uznala, že nelze zabírati byt, který jest již obsazen a který v důsledku předeslaných poměrů nemohu naprosto vyprázdniti.
   V Holohlavech 12. června 1921.
Zdroj: Okr. archiv HK

------------------------

Dlouhá ulice Doplnění a popis fotografie vpravo:
  Ze zmíněné rodiny Macháčkovy pochází Hana Dvořáková, manželka Vladimíra Dvořáka 1925 - 1999 ( v pravém a levém rohu nahoře ). Dole na fotografii je uprostřed Jana Krausová roz. Pehrová, dcera Hany Dvořákové ( v pravém rohu nahoře ). holič Stanislav BurešObě navštívily Holohlavy, protože se chtěli podívat na Macháčkův dům. U mé matky jsem s nimi mluvil dne 20.7.2005. Jana Krausová má s bývalým manželem Janem Krausem dva syny, Adama *1982 a Davida *1980 ( dole uprostřed ), jejím partnerem byl Karel Roden. Vladimír Dvořák ml., dole s bývalou manželkou Michaelou Jílkovou je nevlastní bratr Jany. Herečka Jitka Schneiderová *1973, ( v levém spodním rohu, manželka herce Davida Švehlíka *1972 - syn Aloise Švehlíka ), by měla být sestřenice Jany.

------------------------

Matrika oddaných Hubiles:
Václav Holeček, 30 let, chalupník z Velký Skalice č. 2, manželský syn Václava Holečka, chalupníka z Velký Skalice č. 2 a jeho manželky Kateřiny, rozené Jana ...(?) z Bukoviny č. 27.
si vzal 24.srpna 1852 za manželku
Maria Šrámek, 20 let, manželská dcera Františka Šrámka, zahradníka z Malé Skalice číslo 20 a jeho manželky Marie, rozené Pfléger z Holohlav číslo 14. - str 33
-----------------
Václav Hodek, 30let 1m 28dní starý, mistr kolářský v Rusku číslo 13 manželský syn Daniele Hodka, sedláka v Rusku číslo 13 a jeho manželky Doroty, rozené Vojtěchové z Pouchova číslo 17
si vzal za manželku 29. června 1856
Františka, 22let 2m 19 dní, manželská dcera po zemřelém Františku Šrámkovi, půlsedláku v Malé Skalici číslo 20 a jeho manželky Marie, rozené Pflégrové z Holohlav číslo 12 - str.34Dlouhá ulice
Holič a Kadeřník Stanislav Bureš. (také nahoře)
Později pracoval o kousek dál viz: čp. 10 Byl vedoucím hudebního spolku Tamburaši.
Místo je určeno podle podoby domu. Foto od pí. Volocké.

Dlouhá ulice
Václav Prostředník fotografoval 1.2.1996

Dlouhá ulice
15.5.2008

Dlouhá ulice
4.8.2019

Dlouhá ulice
16.2.2020

Dlouhá ulice
16.2.2020

Dlouhá ulice
16.2.2020

čp. 12
Bourání čp. 12 - 24.2.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

Dlouhá ulice
1.4.2020Zvonička

zvon
Sloup se zvonem stojí za plotem čp. 12 - detail zvonu s datem 1921.
17.1.2006

Ke kříži r. 1870 před čp. 13 z dobrovolných sbírek zřízeného postavena byla r. 192.. zvonice pro čsl. příslušníky nákladem sboru.
Železný plůtek pro porouchání, kolem jezdícími povozy byl odstraněn. Hol. kronika.

Dlouhá ulice --------------------

Ze zápisu schůze MNV Holohlavy 4.4.1948:
   Pan Svoboda správce silnic z Jaroměře bude vyzván aby zlikvidoval záležitost křížku, který byl vinnou jejich zaměstnance povalen na křižovatce silnice v obci mezi číslem 13 - 12 o čemž byl vyrozuměn již dne 12. února 1948.

--------------------

Přemístění kříže mezi domy čp. 12 a 13 v roce 1948.
  Při navážení štěrku na průjezdní okresní silnici již v únoru skácelo nákladní auto silniční správy O.N.V. v Jaroměři kříž na rozcestí mezi domy čp. 12 a 13 při silnici umístěný. Poněvadž dávno vadil čilé frekvenci v těchto místech, bylo o jeho přemístění již dříve několikráte jednáno a nyní též s ohledem na jeho poškození stalo se přemístění nutným. Hledáno vhodnější místo, ale jednání se opět protahovalo. Když ani návštěva zástupce památkového úřadu, kterého zdejší administr. J. Špelda povolal nepřivodila konečné řešení a rozvalené kameny na rozcestí ohrožovaly veřejnou bezpečnost, byly svépomocně dobrovolnou brigádou 5 mužů a 1 potahem velkostatku přemístěny. Po opravě poškozeného železného kříže správou okres. silnic, byl tento za vedení Lad. Rohleny, s pomocí J. Cardy a Černého Jaroslava z čp. 6 znovu postaven na ohrazeném obecním pozemku před Kampeličkou ( bez velkého vrchního kamene, který již dříve vlivem mrazu měl nebezpečnou trhlinu ). Přemístění mimo potah vyžádalo si 45 hodin pilné práce. Za nutné snížení získal kříž velmi podstatně na vzhledu vhodnějším umístěním ku všeobecné spokojenosti veřejnosti. Brigády zúčastnili se vesměs členové M.N.V. kteří na podnět předs. Chlupatého usnesli se osobně povzbuditi občanstvo ku dobrovolným pracem.

Dlouhá ulice Dlouhá ulice
Prostranství před domem čp. 13.
Na voze sedí Václav Andrýs ( čp. 28 ), vpravo je detail kříže a zvoničky, později přemístěné.
Na malé fotografii z hol. kroniky stojí v zákrytu za sebou.

Dlouhá ulice
Pro porovnání. Čp. 13 (uprostřed) patří do ulice Na Kopečku. - 19.9.2005

Dlouhá ulice
Stodola patřila k hospodářství. 26.3.2017

Dlouhá ulice
24.4.2005

Dlouhá ulice
Výše zmiňovaná zvonička. 26.3.2017

Při bourání domu čp. 12 je zvonička odstraněna. Starosta Malínský byl majitelem domu v lednu 2020 ujištěn, že se zatím renovuje.