Holohlavy - dům čp. 48

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Dlouhá ulice, zde dům stojí    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice 48
Dům čp. 48 - 18.6.2006

Dlouhá ulice 48
Staré dřevěnice čp. 48 kolem roku 1950 - smiř. archiv.
V roce 1969 byl pravý domeček zbourán a rozšířena cesta.

  1654 – nový chalupy na obci, 1713 / 1730 – Jan Klouza, Josef. katastr – Josef Klouza, v čase psaní kroniky – Josef Klouza
  Názvy rolí: vod dnech – 2 str. 3 věr.  Louky: za tomáškou
  Po třicetileté válce postavena byla na obecním pozemku u děkanství nová chalupa, kterou osadil rod Klouzů. Ve starých seznamech se nevyskytuje „Klouza“, což možno vysvětliti buď omylem, nebo cizím původem.
  Rod se držel stále na chalupě a odštěpila se z něho boční větev na čp. 44 a 41.
  V poslední době získal i další pozemky napřed, v neckách a nad Líbání, většinou dlouhodobým nájmem od děkanství.

--------------------

Holohlavská kronika 1868
16. ledna vypukl večer o 9 hodině v čís. 48 vedle děkanství vdově Klouzově patřícím. Že byl vítr chabý a pomoc hojná, oheň byl as za hodinu uhašen stráviv stodolu a kryt na domovním. Dřevěné domovní bylo přikryto lepenkou a stodola znovu postavena byla r. 1882.

--------------------

Václav Klouza Ze žádosti pana Klouzy o povolení stavby stodoly:
   „Nemaje při mé usedlosti dosud žádné stodoly, uzavřel jsem letos takovou si vystavěti....“
V Holohlavech dne 11. července 1881 Václav Klouza

Další stavění bylo v roce 1895
   „Nížepsaný hodlá na svém místě a sice již při stávající stodole, nový ohni vzdorný chlív přistavěti....“
V Holohlavech dne 28. března 1895
Plán dole.

Dlouhá ulice 48
Nákres na přistavbu chleva u p. Václ. Klouzy č. 48 v Holohlavech.
Rýsoval V. Kottland ve Smiřicích dne 28. března 1895.