Holohlavy - dům čp. 48

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Dlouhá ulice, zde dům stojí    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice 48
Dům čp. 48 po renovaci. 31.5.2022

Dlouhá ulice 48
Dům čp. 48, vpravo stojí fara. Cesta vede ke hřbitovu a k dál k rybníku. - 18.6.2006

------------------------------

Klouzovi
Pan Václav Klouza, kterému děkuji za fotografii, píše:
... můj otec Ladislav Klouza se narodil 16. 3. 1909 v č.p. 48. Posílám jednu fotografii, je to pohlednice, měl by na ní být můj děda a babička. Z těch dětí nevím, možná je tam i otec, ta dívka by měla být moje teta, tedy otcova sestra Anežka. Bohužel nevím přesnou dobu vzniku této fotografie.

Klouzovi
Zvětšená část fotografie nahoře.      Částečný rodokmen Klouzovy rodiny

Dlouhá ulice 48
Staré dřevěnice čp. 48 kolem roku 1950 - smiř. archiv.
V roce 1969 byl pravý domeček zbourán a rozšířena cesta.

  1654 – nový chalupy na obci, 1713 / 1730 – Jan Klouza, Josef. katastr – Josef Klouza, v čase psaní kroniky – Josef Klouza
  Názvy rolí: vod dnech – 2 str. 3 věr.  Louky: za tomáškou
  Po třicetileté válce postavena byla na obecním pozemku u děkanství nová chalupa, kterou osadil rod Klouzů. Ve starých seznamech se nevyskytuje „Klouza“, což možno vysvětliti buď omylem, nebo cizím původem.
  Rod se držel stále na chalupě a odštěpila se z něho boční větev na čp. 44 a 41.
  V poslední době získal i další pozemky napřed, v neckách a nad Líbání, většinou dlouhodobým nájmem od děkanství.

--------------------

Holohlavská kronika 1868
16. ledna vypukl večer o 9 hodině v čís. 48 vedle děkanství vdově Klouzově patřícím. Že byl vítr chabý a pomoc hojná, oheň byl as za hodinu uhašen stráviv stodolu a kryt na domovním. Dřevěné domovní bylo přikryto lepenkou a stodola znovu postavena byla r. 1882.

--------------------

Václav Klouza Ze žádosti pana Klouzy o povolení stavby stodoly:
   „Nemaje při mé usedlosti dosud žádné stodoly, uzavřel jsem letos takovou si vystavěti....“
V Holohlavech dne 11. července 1881 Václav Klouza

Další stavění bylo v roce 1895
   „Nížepsaný hodlá na svém místě a sice již při stávající stodole, nový ohni vzdorný chlív přistavěti....“
V Holohlavech dne 28. března 1895
Plán dole.

Dlouhá ulice 48
Nákres na přistavbu chleva u p. Václ. Klouzy č. 48 v Holohlavech.
Rýsoval V. Kottland ve Smiřicích dne 28. března 1895.