Holohlavy - Andrejsek a další související rody

Na stránce jsou také rodokmeny: Jelínek čp. 34,  Klouza,  Lefnar,  Propílek,  Tuček,  a další nedokončené větve.

U čísla domu čp. 29 v Holohlavech je zapsáno původně jméno Andrejs - další nositelé tohoto jména jsou na této stránce

Data nejsou jistě úplná. Tyto informace byly zjišťovány z matrik fary v Holohlavech. Prosím o jakákoliv doplňující data.
V matrikách jsou rozdílné informace. Platí to hlavně o jménech a bydlištích. Někde uvádím vše. Přemek Andrýs 2019
Symbol ===> znamená odkaz na označenou osobu v jiném rodokmenu.

Zpět na hlavní stránkuHolohlavy č. 29

čp. 29
Stránka popisující hospodářství čp. 29, na jeho místě dnes stojí Lipová ulice.


Majitelé domu čp. 29 (od Martina Kareše):

1710 Matěj Andrejs od Václava Michka
1729 Filip Andrejs od otce Matěje Andrejse
1740 Jan Andrejsek po zemřelém bratru Filipu Andrejskovi
1747 poručníci Václav Mrdač (Mrdáček), Jan Chmelík, Václav Karásek a Štepán Pácalt od Jana Andrejska, který při vojně o všechen dobytek a movitosti přišel a jeho stavení i pole proto velmi zpustlý
1754 Václav Andrejsek od čtyř výše uvedených poručníků
1787 prodal kus louky Václavu Vognarovi ze Smiřic pro vystavění domku
1794 prodal kus pole Matěji Kotlantovi z čp. 47
1794 prodal kus pole svému synu Janu Andrejskovi pro vystavění chalupy čp. 33 čp. 33 ====> pokračování
1794 prodal kus pole své dceři Anně a jejímu manželovi Mikuláši Hynkovi z Černožic
1795 prodal kus pole svému zeti Janu Tomanovi pro vystavění chalupy čp. 34 ====> pokračování
1797 prodal kus louky synu Janu Andrejskovi
1797 prodal kus pole dceři Alžbětě Andrejskové
1797 Filip Andrejsek od otce Václava Andrejska ====> pokračování
1831 Jan Andrejsek po zemřelém otci Filipu Andrejskovix) Matěj Andrejsek z Holohlav
   a1) Jan Andrejsek *cca 1698 †15.3.1753 si vzal 22.5.1730 Kateřina Zilvarová *cca 1698 †20.1.1752 dcera Matyáš Zilvar z Černilova    a2) Ludmila Andrejsková †28.11.1728
      b2) Filip Andrejsek *cca 1698 †23.6.1740 si vzal 19.1.1740 Kateřina Pácaltová *cca 1703 †25.11.1739
       dcera Jan Pácalt z Holohlav
         c1) Kateřina Andrejsková z Holohlav si vzala 20.11.1740 Mikuláš Hinek, syn Jana Hinka z Čáslavek
         c2) Václav Andrejsek *21.3.1733 si vzal 11.8.1754 Magdalenu dceru Jiří Hanuš ze Skalice
            d1) Matěj Andrejsek *24.2.1755 †8.3.1757
            d2) Anna Andrejsková *17.12.1756
         c3) Jan Andrejsek *3.11.1731 si vzal 23.1.1757 Anna Vachová dcera Jana Vacha ze Skalice
         c4) Pavel Andrejsek 14.1.1735 †18.1.1735
         c5) Karel Andrejsek *27.5.1736 †1.6.1736

Filip syn Matěje Andrese z Holohlav si vzal 18.11.1725 Kateřinu dceru Pavla Machka ze Skalice
   Kateřina *24.6.1726 †29.12.1729 dcera Filipa Andrese a Kateřiny
   Elizabeth / Alžběta *14.10.1727 †2.1.1730 dcera Filipa Andrejse a Kateřiny
   Matěj *17.10.1729 syn Filipa Andreyse a Kateřiny
   Jiří *7.10.1737 syn Filipa Andreyse a Kateřiny

18.5.1725 se v Holohlavech narodila Anna Marie dcera Matěje Andreše a Teresie
28.5.1727 se v Holohlavech narodila Marie Antonie dcera Matěje Andrese a Teresie

9.9.1731 se v Holohlavech narodil Václav syn Jana Andrese a Kateřiny
30.3.1733 se v Holohlavech narodila Kateřina dcera Jana Andrejse a Kateřiny
27.2.1735 se v Holohlavech narodil Jan syn Jana Andrejse a Kateřiny
18.2.1737 se v Holohlavech narodila Elisabetha / Alžběta dcera Jana Andreyse a Kateřiny

3.1.1752 se v Holohlavech narodil Jan Václav syn Václava Andreise – matka není udána
10.12.1753 se v Holohlavech narodila Anna Barbara dcera Václava Andreise a Magdaleny
19.11.1756 se v Holohlavech narodila Magdalena dcera Václava Andreise a Magdaleny - při úmrtí 31.7.1757 zapsaná jako Marie

31.7.1757 zemřela v Holohlavech Marie dcera Václava Andrejse 9 měsíců
2.1.1727 zemřel v Holohlavech František syn Matěje Andrese 4 roky
29.1.1732 zemřel v Holohlavech Matěj Andreys 20 let
29.1.1738 zemřela v Holohlavech Kateřina 60 let vdova po Andrys
3.5.1743 zemřel v Holohlavech Petr Andris 35 let

5.2.1730 Jan Andrejsek syn Jiřího Andrejska z Holohlav si bral Annu dceru Jakuba Valáška ze Skaličky.Václav Andrejsek otec Jana

a) Jan Andrejsek syn, *cca 1769, Hol. č. 33 si vzal 14.7.1797 Marie Karpíšková *cca 1779, Hol. č. 21 †14.9.1846, Hol. č. 33
  rodiče Jan Karpíšek a Anna, Hol. č. 19
   b1) Marie Andrejsková *15.5.1798, Hol. č. 52

   b2) Jan Andrejsek *15.5.1799, Hol. č. 52

   b3) Václav Andrejsek *13.7.1800, Hol. č. 52

   b3) Jan Andrejsek *5.9.1802, Hol. č. 52

   b5) Jan Andrejsek *cca 1804, Hol. č. 33 si vzal 20.1.1834 Kateřina Schejbalová *cca 1808 dcera Jan Schejbal č. 26 a Doroty

nevím o kterého se jedná
Václav Andrejsek Holohlavy č. 33 zemřel 5.4.1841 ve věku 40 let

   b4) Václav Andrejsek, *cca 1803, Hol. č. 50 / 49, chalupník z Hol. č. 33 si vzal 27.1.1823
      Anna Zákravská, *cca 1803, Hol. č. 13, rodiče Josef Zákravský, Hol. č. 13 a Barbora Vopinková z Velichovek č. 16
      c1) Anna Andrejsková *25.12.1822, Hol. č. 33

      c2) Anna Andrejsková *6.1.1824, Hol. č. 49 si vzala 30.4.1850 Jan Antoš *cca 1825, Račice č. 36, krejčí v Hoříněvsi
         d1) Františka Antošová, Hoříněves si vzala Josef Fejtek, čeledín u Malburga ve Sm. č. 7
            e) Josef Fejtek *25.4.1880, Smiř. č. 7, oddán 20.7.1909 ve Wahringu ve Vídni
         d2) Josefa Antošová *19.3.1859 †13.3.1949 si vzala František Pultr, dělník z Hol. 41, chalupník z Hol. č. 79
            rodiče Anna Pultrová (otec nebyl), dcera Jiří Pultr a Marie Divecká, oba Velká Skalice
            e1) Emilie Pultrová *30.4.1883, Hol. č. 41
            e2) Františka Pultrová *20.4.1885, Hol č. 41 vzala si Hlava
            e3) Josefa Pultrová *14.9.1886, Hol. si vzala 13.10.1912 František Kobík
            e4) František Pultr *5.2.1888 †10.6.1888, Hol. č. 79
            e5) Anna Pultrová * 27.3.1889, křestní list byl vydán ku sňatku 26.8.1920
            e6) Josef Pultr *31.1.1891, Hol. č. 79

      c3) Václav Andrejsek *7.10.1825, Hol. č. 33, chalupník z Hol. č. 49
        si vzal Anna Prostředníková, *25.12.1827, Sendražice +3.11.1899, Neznášov č. 8 - byla porodní bába
        rodiče Jan Prostředník, Habřina č. 49 a Marie Schrámová / Šrámová z Račic č. 3
         d1) Marie Andrejsková *27.10.1847, Hol. č. 49 †14.11.1899, Neznášov č. 29 - 52 let svobodná
         d2) Václav Andrejsek *30.4.1849, Hol. č. 49
         d3) Josef a František *6.2.1851 †11.2.1851, Hol. č. 49 - dvojčata

      c4) Josef Andrejsek *11.9.1828 †, Hol. č. 33

Propílek       c5) Marie Andrejsková *28.12.1829, Hol. č. 33 si vzala 3.2.1857
         Josef Propílek *18.3.1818, Hol. č. 35, nájemník ze Smiřic č. 21, podruh z Hol. č. 51
         rodiče Jan Propílek, podruh z Hol. č. 46 a Marie Janýrková / Janírková z Čibuze č. 6 / 17
         d1) Barbara Propílková *6.11.1857, Hol. č. 34
         d2) Anna Propílková *28.6.1859, Hol. č. 51 †13.4.1884, si vzala 27.6.1881
            Josef Koza *7.12.1858, dělník ze Smiřic č. 19     ====> rodokmen Koza
            rodiče Jiří Koza, hajný z Lejšovky č. 38 a Kateřina Petrová z Jeřiček č. 4
            e1) Františka Kozová *19.12.1881, Smiř. č. 19
            e2) Josef Koza *24.1.1883, Smiř. č. 19 †19.10.1957, Smiř. č. 228 si vzal 15.11.1919
              Františka Kutíková, *Hol., bydlela v Smiř. 236
            e3) Josefa Kozová *13.3.1884 †12.5.1884, Smiř. č. 19
         d3) Marie Propílková *22.4.1861, Hol. č. 51
         d4) Františka Propílková *26.1.1866 †20.3.1867 narodila se v novém domě ještě bez čísla
         d5) Václav Propílek *15.8.1868, Smiř. č. 19
         d6) Aloisie Propílková *16.1.1870 †25.11.1874, Smiř. č. 19
         d7) Josef Propílek *21.12.1871, Smiř. č. 21,
            přešel k církvi cčs. v r. 1921 a vrátil se zpět 1935, obě hlášení přišla z Jílemnice

Lefnar       c6) Františka Andrejsková *17.5.1831, Hol. č. 49 †7.4.1908, Smiř. č. 27 si vzala 29.1.1856
         Josef Lefnar *1832, Hořičky č. 63, †24.8.1889, obyvatel z Habřiny č. 25, obchodník ze Smiřic č. 27
         rodiče Václav Lefnar, Havlovice č. 63 a Veronika Beirová, Havlovice č. 43
         d1) Josef Lefnar *11.12.1856, Habřina č. 25 †14.2.1909, Smiř. č. 97 obchodník ze Smiř. č. 99
            1. ženu si vzal 22.4.1879 Antonie Ježková *cca 1856, Nový Ples č. 6
            rodiče Josef Ježek, rolník a Anna Kutíková oba z Nového Plesu č. 6
            e1) Oldřich Richard Jan Lefnar *4.4.1880, Smiř. č. 99, †25.7.1958, oženil se 28.4.1910
             na faře v Popovicích s Františka Janoušková *1888 †1967 z Butovsi
               f1) Jiří Lefnar - zemřel jako batole
               f2) Věra Lefnarová *1912 †89 let, bez potomků
               f3) Miroslava Lefnarová *1917 †7.11.2005 vdaná Formánková
               f4) Jiří Lefnar *1919 †64 let, bez potomků
            2. žena Josefa *1856 byla Aloisie Brusnická *1858 Neděliště č. 63, †1929
            rodiče Josef Brusnický *1821 †1890, rolník v Nedělištích č. 63 a Josefa Kundrtová *1830 †1917 z Rosnice
            e2) Josef Jan Kajetán Lefnar *7.8.1885, Smiř. č. 99 †1930
            e3) Zdenka Anna Lefnarová *28.11.1887, Smiř. č. 99, vdaná Freiberková †5.4.1972
            e4) Jiří Jan Vojtěch Lefnar *19.4.1890, Smiř. č. 99, †31.5.1946
         d2) Jan Lefnar *1.2.1864, Smiř. č. 27 †11.4.1892

čp. 29
Zleva stojí Josef Lefnar *1856, Jiří Lefnar *1890, Zdenka Lefnarová *1887, Václav Janoušek bratr Františky, Aloisie Lefnarová *1858, babička Anežka Janoušková, teta Ulrichová, Františka Lefnarová rozená Janoušková, Oldřich Lefnar *1880.
Popisovala dcera Oldřicha Lefnara paní Miloslava Formánková v Butovsi 1984. Za foto děkuji M. Sládek.


      c7) Josef Andrejsek *9.2.1833 †28.2.1834, Hol. č. 33

      c8) Jan Andrejsek *30.10.1835 †28.1.1836, Hol. č. 33

      c1) Jan Andrejsek *20.5.1834, Hol. č. 33

   b6) Mikuláš Andrejsek *17.9.1805, Hol. č. 33

   b7) Mikuláš Andrejsek *11.2.1812 †26.2.1812, Hol. č. 33

a?) 7.9.1828 Jakub Křauský (Křanský?) Rasošky č. 9 si vzal Anna Andrejsek dceru Václava Andrejska z Hol. č. 29
Holohlavy čp. 29

a?) Filip Andrejsek *cca 1777 †4.4.1830 (53 let), syn Václava, Holohlavy č. 29 si vzal 19.6.1779
  Kateřina Adamírová *cca 1779, Hol. 13, †8.3.1855, Hol. č. 29
 rodiče nevěsty: Karel Adamíra a Kateřina Horáková z Vlkova

  b1) Anna Andrejsková *17.9.1799, Hol. 26

  b2) Václav Andrejsek *30.11.1801, Hol. 26

  b3) Jan Andrejsek *17.2.1804, Hol. 26, †12.3.1869 se oženil 5.6.1831 s Marie Kotlandová *1812, Hol. č. 47 †14.11.1846, Hol. č. 29
       rodiče Jan Kotland (Kotlant) *1786 Hol. č. 47 a Kateřina Syručková (Siručková) *1789 †1859, Hol. č. 12 ===>
     c1) Anna Andrejsková *29.6.1834, se vdala 14.4.1856 za Jiří Šrámek , vdovec a sedlák z Librantic č. 66
        rodiče Jan Šrámek sedlák z Čáslavek č. 29 a Kateřina Grošková z Vlkova č. 47
          d1) Františka Šrámková *cca 1863, se vdala 20.6.1882 za Josef Fidler *cca 1853, Rusek č. 55
          d2) Alois Šrámek *18.2.1869, Librantice č. 66, se oženil 13.2.1893 s Marie Malá *3.8.1867, Meziříčí č. 178

Josef Andrejsek      c2) Jan Andrejsek *9.5.1836 †22.3.1840, Hol. č. 29
     c3) Karel Andrejsek *19.9.1837, Hol. č. 29 †22.9.1882, se oženil s
        Anna Vojtěchová z Rodova č. 29
          dcera Václav Vojtěch z Rodova č. 29 a Barbora Macháčková ze Světí č. 9
          d1) František Andrejsek *7.2.1862 †27.11.1918, Hol. č. 29 - neoženil se
          d2) Josef Andrejsek *20.10.1863, Hol. č. 29 †1941 Praha      ===> foto

---------------------------

Jiří Hak mi v srpnu 2021 doplnil informace a poslal fotografii Josefa Andrejska:

   Josef Andrejsek bydlel v roce 1936 v Děčíně (Památník Rašínova gymnázia v Hradci Králové) a při své návštěvě hřbitova jsem našel náhrobek Josefa Andrejska, nar. 13.9.1863 a datem úmrtí 1941 v Praze (podle informace ze správy hřbitova byl bývalým poštovním inspektorem - pohřben 20.3.1941, přesné datum úmrtí zatím neznám).

Kliknutím na fotografii Josefa se ukáže celá průkazka.

---------------------------


          d3) Jan Andrejsek *16.3.1865 †10.7.1865, Hol. č. 29

          d4) Františka Andrejsková *3.7.1866, Hol. č. 29, se vdala 1.2.1887 za
             Josef Tvrdý *cca 1864, rolník v Habřině č. 42
              rodiče Václav Tvrdý, Habřina č. 42 a Kateřina Blatníková, Divec č. 19
                e1) Josef Tvrdý *24.3.1890, Habřina č. 42 si vzal za manželku
                   Františka? Bergmanová †04.1979 ze Sendražic č. 52
                  f1) dcera
Josef Tvrdý syn Josef Tvrdý otec                   f2) dcera
                  f3) Josef Tvrdý      ===> foto
                      g1) Josef Tvrdý †06.1980
                           si vzal za manželku Růžena Melgrová †11.2002
                          h1) Blanka Tvrdá
                          h2) Jaroslava Tvrdá (prodávala čp. 29 obci Holohlavy)
                          h3) Vratislav Tvrdý

              e2) Václav Tvrdý *7.11.1892, Habřina č. 42
              e3) Anna Tvrdá *29.1.1894, Habřina č. 42
              e4) Jaroslav František Tvrdý *25.11.1904 †7.2.1905, Habřina č. 42

          d5) Marie Andrejsková *9.9.1869, Hol. č. 29 †4.11.1951 Hol. č. 52, se vdala 19.5.1892 za Václav Tuček , Hol. č. 52 ===>
              e1) Marie Andrejsková *17.6.1893 †16.8.1993, Hol. č. 52
              e2) František Josef Andrejsek *14.3.1894 †27.4.1914, Hol. č. 52
              e3) Jan Andrejsek *27.12.1898, Hol. č. 52, se oženil 16.1.1923 ve Vřešťově s Marie Dušková

          d6) Aloisie Andrejsková * 9.6.1870, Hol. č. 29, se vdala 1.7.1895 za František Bílý *21.11.1866, Hoříněves č. 81
              rodiče Václav Bílý a Anna Škvrnová z Máslojed č. 42

          d7) Anna Andrejsková *20.2.1873 †24.5.1893, Hol. 29, sebevražda arzenem

          d8) Emilie Andrejsková *26.2.1874, Hol. č. 29 se vdala 21.1.1896 za Jan Valášek *12.5.1870, Neznášov č. 1
              rodiče Václav Valášek, kovář z Neznášova č. 1 a Marie Haková ze Rtyně č. 10
              e1) Václav Valášek *27.4.1898 †1.4.1899, Neznášov č. 24

          d9) Jan Andrejsek *1.3.1877, Hol. 29 †10.7.1879

          d10) Antonie Andrejsková *12.7.1879, Hol. 29 se vdala 8.7.1901 za Karel Bachtík *16.11.1863, Úpice č. 251
              (naddozorce při c.k. finanční stráži v Malé Úpě)
              rodiče Antonín Bachtík, bednář v Úpici č. 251 a Marie Rožnovská ze Semonic č. 18
          d11) Jan Andrejsek *17.9.1882 †26.9.1882, Hol. č. 29

     c4) Františka Andrejsková *29.2.1839, Hol. č. 29 se vdala s
          1. muž Josef Voltr *cca 1836, Hol. č. 54, svatba 26.1.1864
          2. muž Josef Klouza *cca 1845, Hol. č. 48, svatba 4.2.1868 ===>

     c5) Josefa Andrejsková *10.3.1843, Hol. č. 29 se vdala 13.6.1865 za Václav Kulhánek *cca 1837
          rodiče František Kulhánek, mistr pekařský v Trotině č. 7 a Anna Bubnová z Lochenic č. 41
          d1) Anna Kulhánková *cca 1864 se vdala 26.11.1887 za Václav Řehák *cca 1863
               rodiče Ferdinand Řehák ze Slatiny č. 73 a Emilie Kociánová ze Slatiny č. 81

     c6) Jan Andrejsek *4.1.1845, Hol. č. 29

  b4) Kateřina Andrejsková *12.4.1806, Hol. č. 29

  b5) Václav Andrejsek 7.4.1808, Hol. 29, dělník v Hol. č. 62, ponocný si vzal Marie Veselovská , Černilov č. 83
        rodiče Jan Veselovský, Ćernilov č. 83 a Dorota Neumanová, Černilov č. 82
     c1) Anna Andrejsková *28.3.1847, Hol. č. 13, si vzala 13.7.1874 v Čibuzi
        Jiří Bouček - portýr ze zámku Dobřenického č. 1 / poklasný ve Skřivanech
        rodiče Jiří Bouček, řezník ve Vlkově č. 44 a Anna Horáková dcera Jana z Blešna č. 44
          d1) Františka Boučková *30.11.1871
     c2) Josef Andrejsek *20.1.1844, Hol. č. 13 †27.9.1875, obecní domek, obuvník z Hol. č. 13 / 27 si vzal 23.11.1869
          Marie Ulíková *2.8.1842, Třebovětice č. 13
         rodiče Štěpán Ulík / Uhlík, Třebovětice č. 13 a Barbora Jarošová ze Žiželeves č. 17
          d1) Anna Andrejsková *3.4.1870, Hol. č. 27 si vzala Václav Skokan , dělník z Hol. č. 13
             rodiče František Skokan, špitálník z Hol. a Františka Zilvarová, Rodov č. 1
             e1) Josef Skokan *19.1.1891 †12.9.1891, Hol. č. 13
     c3) Václav Andrejsek *17.10.1851, Hol. č. 13 †6.12.1915 Jaroměř, si vzal 8.11.1896
           Františku Ulíkovou *3.1.1853 Třebovětice č. 13 †4.11.1915 Hol. č. 62
čp. 55           (bratři si vzali sestry)
          d1) Františka Andrejsková *14.4.1897, Hol. č. 62
          d2) Marie Anna Andrejsková *18.8.1900, Hol. č. 16
     c4) František Andrejsek *17.2.1854, Hol. č. 48, chal. Hol. č. 76
        si vzal Marie Sedláčková , Oujezdec č. 7
          rodiče Jan Sedláček, podruh z Oujezda č. 7 a
          Kateřina Tomanová, Jásenná
          d1) Josef Andrejsek *13.2.1880, Hol. č. 76,
            strojník v Hodoníně č. 7 si vzal 5.9.1908
             Anna Fišerová *3.3.1883, Nové Benátky č. 13
             rodiče František Fišer, úředník v cukrovaru
             ve Smiřicích č. 42 a Barbora Slánská, Zdětín č. 6
          d2) Karel Andrejsek *30.10.1881 †14.4.1882 Hol. č. 55
          d3) Jan Andrejsek *22.6.1884 †1.8.1884, Hol. č. 55
          d4) Josefa Andrejsková *29.9.1889, Hol. č. 55
          d5) František Andrejsek *24.5.1893, †1.3.1972 Hol. č. 55
            si vzal
            Bedřiška Lukášková *10.3.1898 †15.11.1990
             e) Jaromír Andrejsek *20.6.1924 †25.8.2002
                f1) syn
                f2) Eva vdaná Roubalová

František a Bedřiška hrob
František Andrejsek *1893 s manželkou Bedřiškou roz. Lukáškovou *1898.
František byl Holohlavech starostou. Na holohlavském hřbitově je pochovaný také jejich syn Jaroslav.  b6) Karel Andrejsek *11.5.1810, Hol. č. 29 †6.6.1883, Hol. č. 32, se oženil 6.11.1836 s
       Anna Čapková *cca 1813, Hol. č. 11 †20.8.1878, Hol. č. 11
       rodiče Václav Čapek a Kateřina Vognarová z Hol. č.11
     c1) Jan Václav Andrejsek *19.10.1838 †21.10.1838, Hol. č. 11
     c2) Anna Andrejsková, *10.1.1840 †22.1.1840, Hol. č. 11
     c3) Františka Anna Andrejsková, *25.5.1841 †10.6.1841 Hol. č. 11
     c4) Josefa Andrejsková *18.10.1842, Holohlavy č. 11 se vdala 10.5.1864
        Václav Skořepa *23.11.1840, panský čeledín ze Smiřic č. 1
         rodiče Josef Skořepa, Habřina č. 14 a Marie Vopinková ze Vřešťova č. 18
     c5) Josef Andrejsek *27.4.1845, Hol. č. 11
     c6) Karel Andrejsek *1.8.1846 †20.10.1846, Hol. č. 11
     c7) Františka Andrejsková *19.9.1847 †30.4.1848, Hol. č. 11
     c8) Františka Andrejsková *cca 1850, Hol. č. 11, vdala se 27.1.1874 za Jan Michek *cca 1849, chalupník z Holohlav č. 27
          d1) František Michek *20.4.1879, Hol. č. 27
          d2) Jan Michek *5.10.1881, Hol. č. 27
     c9) Václav Andrejsek *6.9.1851 †10.12.1851, Hol. č. 11
     c10) Anna Andrejsková *29.1.1852, Hol. č. 11 se vdala 6.2.1877 za Josef Zilvar *cca 1854, obuvník v Černožicích č. 27
          rodiče Josef Zilvar / Silvar, tesař z Černožic č. 27 a Anna Kotvaldova ze Sendražic č. 62
          d1) Karel Zilvar *28.1.1878, Černožice č. 32 se oženil 9.1.1911 v Solopiskách s Anna Králová
          d2) Josef Zilvar *13.4.1881, Čern. č. 27 se oženil 1.5.1921 v Bubenči s Anna Štomanová
          d3) Anna Zilvar *16.6.1885
          d4) Jaroslav Kamil Zilvar *2.7.1891, Smiřice č. 84

  b7) Josef Andrejsek *21.2.1813 †27.2.1813, Hol. č. 29

  b8) Josef Andrejsek *8.6.1814 †15.6.1814, Hol. č. 29

  b9) Anna Andrejsková *20.8.1815, Hol. č. 29, se vdala 28.11.1845 za Jan Šimera *cca 1817, nádvorník na zámku smiřickém č. 1
      rodiče Václav Šimera a Marie Jarkovská z Velké Bělče č. 1
     c1) Karel Šimera *6.9.1847, Smiřice č. 1 †26.11.1854
     c2) Josef Šimera *29.9.1851, Smiř. č. 1 †30.3.1853

  b10) Mikuláš Andrejsek *4.11.1817, Hol. č. 29 †3.4.1876, Hol. č. 55 se oženil 28.11.1843 s
         Františka Michková *16.5.1821, Hol. č. 45 †2.6.1906 Hol. č. 56
      rodiče Jan Michek, chalupník z Hol. č. 45 a Marie z Jásenýho č. 5
     c1) Josef Andrejsek *9.3.1847, Hol. č. 55, dělník ze Smiřic č.55 se oženil s Anna Havelková
         rodiče Jan Havelka, kovář z Trotiny a Františka Volfová z Rodova
          d1) Františka *18.5.1886 †21.7.1886, Smiřice č. 55
     c2) Kateřina Andrejsková *15.11.1844, Hol. č. 45 si vdala 17.10.1870 za Václav Dvořák *23.7.1843, Černožice
     c3) Anna Andrejsková *28.5.1849, Hol. č. 55
         rodiče Václav Dvořák, podruh z Černožic č. 20 a Anna Fabiánová, Černožice č. 32
Křeček           d1) Anna Dvořáková *21.3.1871, Hol. č. 55, se vdala 25.6.1893 za František Křeček *8.2.1870, Hol. č. 62
              rodiče Jan Křeček Hol. č. 74 a Kateřina Vojtěchová z Rodova č. 16
              e1) Josefa Křečková *17.3.1893, Hol. č. 58 se vdala 6.5.1913 za Vojtěch Prokop , Hol. č. 13
              e2) Josef Křeček *26.2.1894 †7.3.1894, Hol. č. 74 - dvojče
              e3) Františka Křečková *26.2.1894 †1.3.1894, Hol. č. 74 – dvojče
              e4) Václav Křeček *20.7.1895, Hol. č. 74
              e5) František Křeček *25.7.1896 †21.7.1896, Hol. č. 74 - dvojče
              e6) Josef Křeček *25.7.1896 †24.7.1896, Hol. č. 74 - dvojče
     c4) Jan Andrejsek *2.3.1852, Hol. č. 55, krejčí v Holohlavech se oženil s Anna Kovandová *cca 1860 z Habřiny č. 54
          d1) Kateřina Andrejsková *25.11.1880, Hol. č. 55 si vdala 28.2.1927 za Václav Potůček
              Kateřina měla také nemanželskou dceru Aloisii Andrejskovou *24.3.1907, Habřina č. 90
     c5) Františka Andrejsková *10.12.1853 †22.12.1853, Hol. č. 55
Divecký      c6) Františka Andrejsková *14.11.1858, Hol. č. 55 se vdala 24.4.1883 za
           Josef Divecký , Velká Skalice č. 22 (Skalice), dělník v Hol. č. 58/59
          rodiče Václav Divecký z Velké Skalice č. 22 a Františka Křečková z Hol.
          d1) Josef Divecký *5.2.1884, Hol. č. 58 se oženil 4.4.1909 v Rosicích s Františka Košťálová z Rosic
          d2) František Alois Divecký *19.6.1886, Hol. č. 59 se oženil 21.6.1915 u sv. Prokopa na Žižkově s Marie Červenková
          d3) Anna Divecká *8.11.1891, Hol. č. 59 se vdala 10.6.1934 v Rosicích za Karel Thun
          d4) Václav Divecký *16.10.1894, Hol. č. 56 se oženil 30.11.1921 v Rosicích s Marie Rosůlková z Rosic

hotel Andrejsek   b11) Josef Andrejsek*16.3.1820, Hol. č. 29, se oženil 18.11.1843 s
     Barbora Valášková *cca 1822, Hol. č. 43
      rodiče Jan Valášek, Hol. č. 43 a Marie Valášková Trotina č. 7
     c1) Josef Andrejsek *31.7.1846 Smiř. č. 81 †9.3.1911 Smiř. č. 94,
                mistr stavitelský ze Smiř. č. 21 / 94           ===>
         se oženil 9.5.1876 se Františka Kvasničková
           *1.4.1852 Smiř. č. 39 †19.7.1910 Smiř. č. 94
           rodiče Václav Kvasnička mistr pekařský ze Smiřic č. 39 a
           Anna Kulířová z Velichovek č. 7
             její sestra Antonie si vzala Václava Kotlanda
             mistra tesařského ze Smiřic č. 93
          d1) Josef Rudolf Andrejsek *20.3.1877, Smiř. č. 21 si vzal
            Marie Kulhánková *19.1.1876 †25.5.1905 Vídeň XVIII, okres Schöffelg. č. 31,
            manželka Josefa Andrejska, c.k. poštovního officiála ve Vídni
            dcera Václav Kulhánek, šafář ve Zderazi č. 1 a Anna Konečná z Malé Skaličky č. 7
          d2) Karel Andrejsek *20.11.1878, Smiř. č. 21 se oženil 15.8.1915 ve Smiřicích s Emilie Melichová
          d3) Václav František Andrejsek *25.11.1880, Smiř. č. 21 †19.6.1904, Ipswich Eastern, Angl.
          d4) Jindřich Ludvík Andrejsek *28.7.1882 †26.10.1882, Smiř. č. 21
          d5) Rudolf František Andrejsek *2.4.1884 †8.10.1884, Smiř. č. 21
          d6) Jindřich Josef Andrejsek *15.6.1885 †2.7.1886, Smiř. č. 21
          d7) Františka Andrejsková *15.3.1888, Smiř. č. 94 se vdala 7.5.1910 v Praze II za Alexandr Filip *26.5.1878, Mladá Boleslav
              rodiče Jan Filip a Josefa Homolková
          d8) Jaroslav František Andrejsek *9.1.1890 †29.9.1891, Smiř. č. 94
          d9) Marie Cecilie Andrejsková *22.11.1891 Smiř. č. 94

     c2) Karel Andrejsek *16.1.1849, Smiř. č. 81
     c3) František Andrejsek *21.12.1852, Smiř. č. 81 se oženil s
        Marie Hlavatá Trotina č. 2
         rodiče Jan Hlavatý, Trotina č. 2 a Anna Škarytková z Jeřiček
     c4) Marie Andrejsková *6.11.1864 †30.11.1864 Smiř. č. 81

  b12) Marie Andrejsková *17.3.1822, Hol. č. 29, se vdala 4.11.1867 za Josef Relich *19.5.1812, Rusek č. 38
      rodiče Josef Relich z Rusku a Marie Chmelařová ze Stěžer

  b13) Jiří Andrejsek*cca 1826, Hol. 29, se oženil 16.1.1860 s Kateřina Moníková *1.11.1834 †1.3.1903 Hol. č. 82
      nemanželská dcera Marie Moníková, dcera Josefa Moníka a Kateřina Tyčová
     c1) Anna Andrejsková *6.6.1860, Hol. č. 29 †2.1.1877, Hol. č.60
     c2) Františka Andrejsková *26.2.1862, Hol. č. 55 se vdala 19.10.1884 za Jan Andrés , dělník v Hol. č. 55
        rodiče Jan Andrés a Františka Petříková ze Vřešťova č. 32
     c3) Josef Andrejsek *6.7.1864 †16.4.1879 Hol. č. 57
     c4) Karel Andrejsek *5.3.1871, Hol. č. 60, zedník z Hol. č. 57 se oženil s Marie Ježková *26.1.1876, Hol. č. 82
          rodiče Josef Ježek a Františka Marksová oba z Holohlav
          d1) František Andrejsek *21.12.1896, Hol. č. 57 †listopad 1980, Hol. č. 82 si vzal Marie Horská †duben 1979, Hol. č. 82
             e1) František Andrejsek *cca 1923, Hol. č. 82
                 f) František Andrejsek
             e2) Karel Andrejsek *20.1.1924 †21.8.2008    Hol. č. 82 ===>
                 1. žena
                    f) Karel Andrejsek
                      g1) Romana Andrejsková
                      g2) Karel Andrejsek, oba Hoříněves
                 2. žena Lucie Dolinská
          d2) Zdenka Andrejsková *5.4.1900, Hol. č. 82 se vdala za Pinkas
     c5) František Andrejsek *18.5.1873, Hol. č. 60, zedník v Hol. č. 57, se oženil 21.8.1900 s Anna Pultrová *17.10.1880, Hol. č. 58
         rodiče Josef Pultr, čeledín v pivovaře ve Smiřicích, bytem v Hol. č. 22 a Kateřina Pácaltová ze Semonic č. 8
          d1) Marie Andrejsková *12.10.1903, Hol. č. 58
          d2) Marie Anna Andrejsková *12.10.1903, Hol. č. 22
     c6) Marie Andrejsková *18.7.1875 †1.6.1879, Hol. č. 60
     c7) Anna Andrejsková *14.9.1878 †23.5.1879, Hol. č. 60

čp. 60
Čp. 60 ve Smiřické ulici, stojí u uličky k nádraží. 7.3.2006Holohlavy č. 34 - Jelínek

Stránka popisující hospodářství čp. 34,


čp. 34 Jan Toman , šafář ze dvora měl syna Jana
a) Jan Toman *cca 1767 si vzal 11.5.1795
   Kateřina Andrejsková *cca 1774, Hol. č. 29
  rozená Andreiskova u matky Marie
  b1) Mikuláš Toman *14.1.1804, Hol. č. 53
  b2) Mikuláš Toman *1.12.1805, Hol. č. 34
  b3) Anna Tomanová *29.5.1807, Hol. č. 34
  b4) Anna Tomanová *20.10.1808, Hol. č. 34 si vzala Václav Jelínek(?), Rodov
  b5) Marie Tomanová *25.4.1811, Hol. č. 34

-------------------
29.12.1838 zemřel v Holohlavech č. 34 Jan Andrejsek ve stáří 35 let -------------------

a) Václav Jelínek , Holohlavy č. 34 a Anna Wolfová , Rodov č. 17

  b1) Václav Jelínek *cca 1820, Hol. č. 34 si vzal 16.6.1841
     Kateřina Kotlandová *11.7.1818, H. č. 47 †16.10.1899, H. č. 34
       viz rodokmen Kotland ===>
       c1) Anna Jelínková *20.9.1842, Hol. č. 34 si vzala
           Václav Havel *22.1.1836, Újezd
           rodiče Jiří Havel, Oujezd č. 20 a Kat. Husáková, Vlkov
          d1) Josefa Havlová *22.4.1859 †22.6.1859, Hol. č. 34
          d1) Josef Havel *31.12.1866, Hol. č. 34
          d2) Karel Havel *29.10.1868, Hol. č. 34
          d3) Josefa Havlová *3.3.1871, Hol. č. 34 si vzala
             Jan Polák *2.7.1868, Sendražice č. 27
          d4) Anna Havlová *29.11.1872. Hol. č. 34
          d5) Václav Havel *14.8.1875, Hol. č. 34
          d6) Jan Havel *30.5.1878 †12.12.1878, Hol. č. 25
          d7) František Havel *6.12.1881, Hol. č. 25

       c2) Josef Jelínek *28.1.1844 †13.6.1844, Hol. č. 13

       c3) Františka Jelínková *22.4.1845, Hol. č. 34 si vzala 21.5.1867
          Josef Decker *18.12.1840, hodinář v Přelouči č. 20
          byl to svobodník 18. pěšího pluku velkoknížete Constantina
          d1) Josefa Deckerová *19.2.1865 †21.9.1941, Vídeň III.
          d2) Josef Decker *16.2.1867, Hol. č. 34

       c4) František Jelínek *3.12.1846, Hol. č. 34 si vzal Marie Mokrá , Oujezd č. 45
          byla to vdova po František Kutík , chalupník z Hol. č. 30
          d1) Marie Jelínková *30.6.1874 †13.7.1874
          d2) Marie Jelínková 17.8.1875, Hol. č. 30

       c5) Josef Jelínek *26.2.1851, Hol. č. 34

       c6) Václav Jelínek *18.7.1854, Hol. č. 34 si vzal
          1. žena: 19.11.1878 Františka Chmelíková *10.5.1857, Neznášov č. 28 †18.3.1901, Hol. č. 34
          rodiče Václav Chmelík, chalupník z Neznášova č. 28 a Marie Jechová , Oujezdec
          d1) František Václav Jelínek *29.11.1883 †20.1.1951, Hol. č. 34 si vzal 28.1.1913
              Marie Tučková *12.10.1886, Hol. č. 10 ===>
Jelínek              e1) Marie si vzala Jarchovský
          d1) Jaroslava Jelínková si vzala Waltr
             e2) Františka Jelínková si vzala Hošek
                f1) Jarka Hošek
             e3) Eliška Jelínková *cca 1923, Hol. č. 34 si vzala
                 Rudolf Levínský *1915, Stojice u Pardubic - 27.7.1996, Hol. č 34
          d1) Rudolf Jelínek *1948, Hol. č. 34 †Smiř. č. 148
                          Fotografie rodiny od Rudolfa Levínského
          d2) Václav Jelínek *1949
           Eliška měla ještě nemanželského syna Františka Jelínka *1945,
           jeho otec byl František Bohdanecký , Hol. č. 16
          2. žena:Václava Jelínka byla Františka Feiglová *2.5.1865, Neznášov č. 44
              rodiče Jan Feigl, chalupník v Neznášově č. 44 a Marie Koblasová
              dcera Jana Koblasa z Černožic č. 9
       c7) Kateřina Jelínková *5.5.1856, Hol. č. 34
       c8) Karel Jelínek *9.3.1858, Hol. č. 34, dělník z Hol. č. 14 / 27 / 47 si vzal 20.10.1885
              Anna Voříšková *29.3.1867, Lochenice
              rodiče Jan Voříšek, obuvník z Hol. č. 14 a Kateřina Doležalová z Lochenic č. 6
          d1) Jaroslav Jindřich Jelínek *14.7.1887 †15.6.1888, Hol. č. 77
          d2) Emiliána Jelínková *28.4.1890, Hol. č. 27
          d3) Jaroslav Josef Jelínek *26.7.1893, Hol. č. 14
          d4) Růžena Kateřina Jelínková *11.11.1894, Hol. č. 14
          d5) Karel Jelínek *13.5.1897 †13.2.1898, Hol. č. 14
          d6) Marie Anna Jelínková *27.6.1899 †16.7.1899, Hol. č. 16

       c9) Josefa Jelínková *22.4.1859, Hol. č. 34

  b2) Marie Jelínková *25.4.1811, Hol. č. 34
  b3) Karel Jelínek *12.?.1813, Hol. č. 34
  b4) Jiří Jelínek *10.3.1815, Hol. č. 34

Jelínkovi
František Jelínek *1883 a Marie Tučková *1886Holohlavy č. 10 - Tuček

hrob a) Jan Tuček, Hol. č. 10 + Dorota Nováková, Piletice č. 11

  b1) Václav Tuček *30.7.1825, Hol. č. 10 †3.4.1909, mistr truhlářský v Hol. č. 52 si vzal 27.10.1856
     1. žena: Marie Černá *cca 1837, Černožice č. 35 †12.10.1883, Hol. 52
     rodiče Václav Černý z Čern. 35 a Marie Špryňarová z Neznášova č. 32
     c1) Anna Tučková *7.7.1857 †12.7.1857, Hol. č. 10

     c2) Jan Tuček *19.1.1859 †9.2.1859, Hol. č. 10

     c3) Josef Tuček *7.3.1860, Hol. č. 10, 1944, chalupník z Hol. č. 52 si vzal v červenci 1884
           1. žena: Františka Rambousková *9.10.1842, Lochenice č. 62 †12.1.1899 Hol. č. 11
           Františka byla vdova po Václav Kotlant / Kotland *14.12.1845 †3.4.1876, ===>
            hostinský v Hol. č. 11
            s prvním mužem Václavem Kotlantem měla Františka Rambousková
               a) Josef Václav Kotland *27.2.1871, Hol. č. 21 †31.8.1887
               b) František Kotland *8.8.1873, Hol. č. 21 †4.12.1879, Hol. č. 11
           s Josefem Tučkem měla Františka
            d) Marie Tučková *28.5.1886 †28.5.1886, Hol. č. 11
            2. žena: Josefa Tučka *1860 byla Marie Prokopová *2.10.1880, Hol. č. 13,
            vzali se 28.4.1903
             d1) Anna Tučková *14.4.1904 †21.2.1905, Hol. č. 11
             d2) Marie Tučková *21.4.1905 †22.5.1984, Hol. č. 11 si vzala Josef Klouza
             d3) Josef Vojtěch Tuček *30.1.1907, Hol. č. 11 si vzal Františku
               e1) Marie Tučková vdaná Větrovská, Hol. č. 11
               e2) Josef Tuček †4.1.2021, Hol. č. 11 - bez potomků
               e2) Jiří Tuček, Hol. č. 11 - bez potomků

     c4) Jan Tuček *13.2.1862, Hol. č. 10 †4.11.1942, zedník z Hol. č. 52 si vzal 13.1.1885 Kateřina Málková
            d1) Marie Josefa Tučková *12.10.1886 si vzala 28.1.1913 František Jelínek *1883 †1951 ===>
            d2) Josef Tuček *28.8.1890, Hol. č. 10 - učitel
               e1) dcera ?
               e2) Josef Tuček - učitel, si vzal Irena Beková *11.12.1935
                  f1) Jan Tuček *1959
                  f2) Lada Tučková *1961 si vzala Lalák Ivan

     c5) Marie Tučková *18.3.1864, Hol. č. 10 si vzala 23.11.1886 Jan Čadík, rolník Lochenice č. 63
hrob         rodiče: Jan Čadík, Loch. č. 63 a Anna Pilňáčková Loch. č. 11

     c6) Václav Tuček *12.9.1867 †10.4.1946, Hol. č. 52 si vzal 19.5.1892
        Marie Andrejsková *9.9.1869, Hol. č. 29 †4.11.1951, Hol. č. 52 ===>
         ;rodiče Karel Andrejsek a Anna Vojtěchová - rodokmen nahoře
            d1) Marie Tučková *17.6.1893 †16.8.1893, Hol. č. 52
            d2) František Josef Tuček *30.11.1894 †27.4.1914, Hol. č. 52
            d3) Jan Tuček *27.12.1898 †září 1980, Hol. č. 52 si vzal 16.1.1923 ve Vřešťově
               Marie Dušková *1902 †1.12.1988
               e) Vlasta Tučková *cca 1924, Hol. č. 52 si vzala
                   František Jakubský *20.11.1918, Neznášov
                  f1) Vlasta Jakubská
                  f2) Jana Jakubská měla dva syny
                  f3) František Jakubský si vzal Halina
                     g1) Marek Jakubský, Hol. 52 a Dagmar mají dceru a syna
                     g2) s druhou ženou má František Jakubský dceru

     c7) František Tuček *27.12.1869 †26.12.1870, Hol. č. 10

     c8) František Tuček *15.5.1875 †30.9.1875

  2. žena:Václav Tuček *1825 si vzal 9.1.1893
     Anna Machková *4.10.1823, Sendražice č. 18 †10.5.1901, Hol. č. 52,
     vdova po Josef Machek, dělník z Holohlav, Anna byla nemanželská dcera Kateřina Tomková,
     dcera Jiří Tomek
     Anně bylo 72 let, ženichovi bylo 67 let

čp. 52
Čp. 52 v Dlouhé ulici, stojí u holohlavského hřbitova. 17.3.2019

a) Václav Chyba, Hol. č. 52 si vzal Marie Klausová, Hol. č. 48
     b) Jan Chyba, Hol. č. 52 si vzal Kateřina Hynková
        rodiče Václav Hynek, čtvrtsedlák z č. 10 a Alžběta Nováková č. 10, oba Habřina
        c1) Františka Chybová *13.9.1841, Hol. č. 52
        c2) Anna Chybová *1834 si vzala František Havlík *1832, Slatina č. 51
        rodiče Václav Hynek č. 51 a Dorota Prokopová č. 58, oba Slatina

Tučkovi
Tučkova rodina stojící před chalupou čp. 10.
Zleva Václav Tuček *1867 a jeho syn Jan *1898 (hřbitovský - otec pí. Jakubské), zemědělec a kostelník Jan Tuček *1862, jeho syn učitel Josef *1890, (jeho sestra byla Marie Jelínková - Levínská), před ním stojí jeho syn Josef Tuček budoucí učitel ve Smiřicích, s kníry Josef Tuček *1860 a nakonec jeho syn Josef *1907, který měl děti Jiřího, Josefa a dceru Marii vdanou Větrovskou.
Václav, Jan a Josef, stojící vzadu, byli bratři.

Andrýs Andrýs
Vlevo: Josef Tuček řídící hol. školy (c4/d2/e2), p. Kutík, Tuček Jan (otec Josefa)
Vpravo: Josef Tuček s vnoučaty Jirkou, Josefem a Marií Tučkovými.

Andrýs
Marie Tučková při promoci zleva:
?, pí. Větrovká máma, Větrovský syn (manžel Matie Tučkové), maminka Františka Tučková, Ludmila Vokřálová, Marie Tučková,
Josef Tuček ml.,otec Josef Tuček st., Jiří Tuček, ?, Josef Klouza (otec p. Vokřálové), ?, ?
Fotografie a popis od Rudolfa Andrýse *1919.

Josef Tuček Jiří Tuček
Dvojčata Josef a Jiří Tučkovi (c3 / d3 / e2)

Tuček
Vlevo stojí Petr Peřina, vpravo Standa Prokop. - Václav Prostředník fotil při oslavě 60. narozenin Jiřího a Josefa. 15.2.2002

Tuček
Josef Tuček byl v mládí velkým fandou starých aut.

TučekHolohlavy - Klouza

čp. 48
Stránka popisující dům čp. 48.

hrob v Holohlavech
8.1.1853 zemřela v Holohlavech č. 41 Anna Klouzová, 64 let, svobodná dcera po zemřelém Josefu Klouzovi, chalupníku z Holohlav č. 48

a) Josef Klausa *cca 1785, Hol. č. 42 / 48 si vzal 13.10.1807
   Anna Kotlant *cca 1789, Hol. č. 47 ===>
       rodiče Matěj Kotlant a Anna Smotlachová
   b1) Marie Klouzová *27.8.1809, Hol. č. 48 si vzala 25.6.1833
     Josef Hodek *1797, familiant z Ruseku
   b2) Václav Klouza *21.3.1811 †31.7.1860, Hol. č. 48 si vzal
     Kateřina Tomanová *1811, Hubiles č. 7 †21.4.1885, Hol. č. 48
     c1) Josef Klouza *4.1.1842 †21.1.1843, Hol. č. 48
     c2) Josef Klouza *15.11.1844, Hol. č. 48
     c3) Josef Klouza *1845, Hol. č. 48
      1. ženu si vzal 4.2.1868
      Františka Voltová roz Andrejsková, *29.2.1839 vdova po Josef Volt
        d1) František Klouza *26.1.1866, Hol. č. 29
        d2) Josef Klouza *17.12.1867, Hol. č. 29
      2. žena Josefa *1845 byla Marie Holečková, Roudnička
        rodiče Jan Holeček, chalupník č. 8 a Anna Pečenková, č. 10, oba Roudnička
        d1) Václav Klouza *5.8.1886, Hol. č. 48 si vzal 7.2.1911 v Jaroměři
           Božena Klozerová
     c4) Jan Klouza *11.1.1847, Hol. č. 48
     c5) Václav Klouza *13.1.1850 †25.6.1912 - viz hrob ===>, Hol. č. 48 si vzal 3.6.1879
         Josefa Špalková *1.11.1851, Charbuzice č. 1 †25.1.1901 - viz hrob, Hol. č. 48
         rodiče Josef Špalek, chalupník z Charbuzic a Anna Jelínková ze Stěžer č. 2
        d1) Josef Klouza *18.7.1880, Hol. č. 48 †8.6.1944 - viz hrob, si vzal 27.6.1906
         Františka Dušková *18.12.1883, Lešany č. 4 †11.4.1930 - viz hrob
         rodiče František Dušek, rolník v Lešanech č. 4 a Františka Malínská, Horní Prasetín č. 17
           e1) Josef Karel Klouza *23.3.1907, Hol. č. 48
           e2) Ladislav Josef Klouza *16.3.1909, Hol. č. 48
           e3) František Josef Klouza *13.3.1911
           e4) Stanislav Klouza *23.7.1912 †10.7.1913
        d2) Marie Klouzová *2.6.1882, Hol. č. 48
        d3) František Klouza *14.10.1885, Hol. č. 48 si vzal 19.6.1909 Marie Hanková
        d4) Josefa Klouzová *17.3.1894 †18.6.1895, Hol. č. 48
   b3) Anna Klouzová *3.6.1814, Hol. č. 48
   b4) Kateřina Klouzová / Klausa *3.8.1816, Hol. č. 48 měla nemanželského syna
     c1) Jan Klouza *7.5.1838 †30.4.1839 Hol. č. 39
   b5) Františka Klouzová *21.8.1818, Hol. č. 48

--------------------

a) Jan Klouza, Hol. č. 48 si vzal Marie Andreysová, Vlkov č. 37
   b1) Václav Klouza, chalupník z Hol. č. 41 si vzal ----- Stránka popisující dům čp. 41.
    Marie Hrochová *cca 1779, Hol. č. 28 †22.6.1880, Hol. č. 41
    rodiče Václav Hroch Hol. č. 28 a Kateřina Prokopová
     c1) Anna Klouzová *cca 1822 †9.4.1829 (7 let), Hol. č. 48
     c2) Josef Klouza *26.4.1823, Hol. č. 48 si vzal 17.7.1860 Josefa Adamírová *cca 1832
     rodiče Jan Adamíra, Hol. č. 35 a Marie Ptáčková, Neděliště č. 18
        d1) Anna Dorota Klouzová *6.2.1861, Hol. č. 35 †23.5.1861
        d2) Josef Klouza *17.3.1862 ?, Hol. č. 35, rolník z Hol. č. 41 si vzal 27.8.1895 Františka Rezková *17.6.1862, Semonice č. 26
           rodiče František Rezek, rolník ze Sendražic č. 26 a Kateřina Hynková, Čáslavky č. 7
           e1) Marie Klouzová *9.9.1896, Hol. č. 41
Josef Klouza *1897            e2) Josef Klouza *6.12.1897 †11.10.1982, Hol. č. 41 foto ===>
             si vzal Marie Tučková *21.4.1905 †22.5.1984
              f1) Jitka, vdaná Volfová *17.5.1928 †29.1.2017
              f2) Blanka, vdaná Zadrobílková *9.2.1931 †29.12.2009
              f3) Ludmila, vdaná Vokřálová *1935
              f4) Stanislava, vdaná Žižlavská *1942
                  Fotografie od rodiny Klouzových.

           e3) Anna Klouzová *19.8.1900, Hol. č. 41 †31.10.1901

     c3) Václav Klouza *cca 1827, Hol. č. 41, chalupník z Hol. č. 35
        1. ženu si vzal 5.2.1850 Marie Adamírová *cca 1829 Hol. č. 35 †9.9.1851
        d1) Anna Klouzová *27.7.1851 †4.2.1855, Hol. č. 35
        2. žena byla Josefa Adamírová *cca 1832, (sestra Marie)
           Josefa byla vdova po Josef Klouza si vzala ještě František Flégr *5.12.1836, Hol. č. 44 ===>

     c4) Anna Klouzová *27.3.1831, Hol. č.48
     c5) Marie Magdalena Klouzová *16.5.1832, Hol. č. 48
     c6) Marie Klouzová *15.2.1834, Hol. č. 48

     c7) František Josef Klouza *26.4.1837, Hol. č. 41 si vzal
        Františka Heicmanová / Hejcmanová
        rodiče Josef Heicman, mistr truhlářský č. 122 a Kateřina Vojtěchová č. 145 oba Smiřice
        d1) Emilie Josefa Klouzová *21.5.1866 †září 1866, Hol. č. 122
        d2) Eugenie Marie Klouzová *2.5.1867, Smiř. č. 122 si vzala Jan Kern
        d3) Otokar Klouza *5.2.1869 †7.3.1869
        d4) Otokar František Klouza *22.6.1870, Smiř. č. 122 †12.2.1876
        d5) Theodor Josef Klouza *15.4.1872 †4.6.1872, Smiř. č.1
        d6) Oldřich Václav Jan Klouza *14.5.1873, Smiř. č. 1 si vzal 5.9.1927 v Klatovech Barbora Bozděchová
        d7) Marie Františka Anna Klouzová *21.2.1877, Smiř. č. 173
        d8) Vilém František Klouza *26.1.1878 †28.8.1878, Smiř. č. 173

     c8) Marie Klouzová *cca 1844, Hol. č. 41 si vzala 13.11.1857 vdovce
        Jan Hanuš *1808, chalupník z Velké Skalice č. 12
        rodiče Mikoláš Hanuš tamtéž č. 12 a Veronika Řeháková z Černilova č. 29
        d1) Josefa Hanušová *28.3.1860, Skalice č. 12 †
        d2) Marie Hanušová *9.5.1861, Skalice č. 12, †25.5.1944, Skalička
        d3) Václav Hanuš *25.10.1863 †10.3.1932, Skalice č. 12
        d4) Jan Hanuš *29.4.1867 †2.5.1867, Skalice č. 12
        d5) Anna Hanušová *16.10.1868, Skalice 12

   b2) Dorota Klouzová *21.1.1794, Hol. č. 43 si vzala Jiří Veselý podruh z Hol. č. 35
    rodiče Jan Veselý z Černilova č. 134 a Marie Vojtěchová z Černilova č. 70
     c1) Jan Veselý *12.12.1835, Hol. č.35


--------------------

Semonice - Flégr

a) Václav Flégr, chalupník ze Semonic č. 46 (16?) si vzal Kateřina Klouzová z Holohlav č. 48
   b1) Jan Flégr, chalupník ze Semonic č. 56 si vzal Kateřina Kleinandr
     rodiče Hynek Kleinandr, podruh z č.5 a Kateřiny Vébrové č. 58, oba Rokytník
     c1) Kateřina Flégrová *5.11.1846, Sem. č. 46
     c2) Anna Flégrová *5.4.1851, Sem. č. 46
     c3) Václav Flégr *28.3.1853, Sem. č. 46
     c4) Marie Flégrová *18.10.1855, Sem. č. 46
     c5) Jan Flégr *5.8.1862, Sem. č. 46
     c6) František Flégr *19.2.1865, Sem. č. 46
   b2) Václav Flégr *cca 1803, chalupník z Hol. č. 44 si vzal Kateřina Valášková, Hol. č. 43
     c1) František Flégr *5.12.1836, Hol. č. 44 si vzal 21.11.1864 Josefa Klouzová , roz. Adamírová *cca 1832 viz nahoře ===>
     c2) Marie Flégrová *3.9.1838, Hol. č. 44
     c3) Josef Flégr 11.2.1845, Hol. č. 44
Nepřiřazené

Holohlavy č. 24
a) Jan Andrejsek a Marie Jakoubková
b1) Anna Andrejsová *25.8.1787, Hol. č. 34
b2) Marie Andrejsková *21.7.1789 +10.8.1790, Hol. č. 24
b3) Marie Andrejsková *7.8.1791, Hol. č. 24
b4) Mikuláš Andrejsek *18.12.1793, Hol. č. 24
b5) Jiří Andrysek *11.11.1800, Hol. č. 24

22.6.1787 zemřela Kateřina Andrejsková, Holohlavy č. 24 ve stáří 24 let
5.7.1787 zemřel Jan Andrejsek, Holohlavy č. 24 ve stáří 53 let

-----------------------------------

Holohlavy č. 26
23.5.1845 zemřela v Holohlavech č. 26 Anna manželka Václava Andrejska ve věku 65 let

-----------------------------------

Holohlavy čp. 27
Jan Andrejsek
1780 Jan Andrejsek
a) 1850 Václav Andrejsek, zedník z Holohlav č. 27 a Marie Karpíšková Hol. č. 21
b) Marie Andrejsová *21.8.1852, Hol. č. 27 si vzala 1.2.1875 Josef Šimera *17.5.1849, Černilov, dělník v Hol. č. 27
nemanželský syn Kateřiny Šimerovy, podruhyně z Černilova č. 121, dcery Josefa Šimery, Černilov č. 121 a Marie Kačerová z Malé Skalice

Marie vdova po Janu Andrejskovi zemřela v Holohlavech č. 27 29.2.1836 ve věku 75 let

a) Václav Andrejsek si vzal Anna Sehnoutková
b) Anna Andrejsek *29.9.1810, Holohlavy č. 27

-----------------------------------

Mikuláš Andrejsek *cca 1793, Velká Skalice č. 16, syn Jana Andrejska z Holohlav č. 27 a Kateřiny ze Smiřic
si vzal 1. 2.1835
Anna Bouček *cca 1808, dcera Jana Boučka z Velké Skalice č. 16 a Marie Říhové? z Čibuze?
29.3.1849 zemřel ve Smiřicích č. 89 Mikuláš Andrejsek, poklasný na panském dvoře Zderazském, podruh, rozený z Holohlav č. 27 - 55 let
7.3.1902 zemřel v Holohlavech v obecním domě Josef Andrejsek *11.3.1847 / 8 (přepsáno) 53 let, narozen v Holohlavech, sešlost věkem

-----------------------------------

Holohlavy č. 40
18.10.1821 zemřel v Holohlavech č. 40 Jan Andrejsek ve věku 49 let