Holohlavy - dům čp. 50

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Dlouhá ulice, tady dům stoji    Zpět na hlavní stránku    Foto otce a syna SlezákovýchDlouhá ulice 50
Čp. 50 - 5.3.2007

Majitelé domu:
1654 – Jakub Michálek, 1713 / 1730 - Václav Karpíšek, Josef. katastr – Jan Karel, v čase psaní kroniky Josef Slezák

  Názvy rolí: za sady 1 str. 0,25 věr.  Louky: za lávkami

Protokol.
Sepsán v obci Holohlavské dne 18. srpna 1868. Nížepsané představenstvo podává správu částečně vystaveného stavení Jana Slezáka, číslo 50. v Holohlavech a sice: 1. Toto stavení z části vyhořelo dne 30. září 1862, a dostavěno bylo dne 28. října 1863.
2. Toto stavení obsahuje 1. světnici, kuchyň a komoru; a 1. výměničná světnice stojí přes dvůr pod zvláštní střechou.
3. Dne 3. listopadu roku 1863 se započalo v tomto stavení obývati a skutečně se obývá.
4. Toto stavení má parcellní číslo 54., výměra obnáší 179°.
5. K tomuto protokolu se nemůže plán přiložiti poněvadž jen střecha schořela, a spodek zděný zůstal.
Skončeno a podepsáno

Stavení vyhořelo společně s čp. 49 a 51

Holohlavská kronika k tomu píše:
1862

  7. září na slavnost Andělů strážných odpoledne vypukl oheň v čís. 50 u Slezáka chalupníka, načež i spolu č. 49 Ant. Lorenz a č. 51 vdovy Kateřiny Vognarovy v popel lehly. Oheň vyšel z komory v zadu, kde podruhyně Joštka žhavé uhlí na ošatce pod postelí uschovala. V ten den (v neděli) odbývala se v Hoříněvsi slavnost odhalení desky spis. Václ. Hanky, takže málo mužů doma přítomno bylo.
  Po ohni při čištění studny událo se neštěstí. Ve studni nadýchal se Jan Slezák otravných plynů a s ním ve studni pomáhající jeho švakr Válek z Račic drže omdlelého volal o pomoc. Na zemi dlícími ženami přivolaný Vác. Tuček ( děd nynějšího Jana ) z č. 10 přispěchal a spustil se po provaze do studny a za pomocí nahoře Slezáka na provaz uvázaného vytáhl. Při zachraňování však i řečený Válek, chtěje vylézti a nadýchati se čerstvého vzduchu omdlel, strhnuv i Tučka, který jej držel nad vodou studny. Lidé nahoře na oba zapomněli, ač Tuček volal o opětné hození provazu, takže oba nacházeli se v kritickém postavení, oni všichni od studny odešli, zabývajíce se kříšením Slezáka. Až přispěchavší manželka Tučkova, hledajíce muže, vyprostila je z nemilé situace a byli oba, Válek polomrtvý a tuček blízek mdloby ze studny vytaženi. Zámecký dr. Pšorn oba omdlelé vzkřísil a nemilá tato příhoda minula bez těžkých následků.

Dlouhá ulice 50
Plán na stavbu konírny, chléva, sekárny a vepřince, majitel pan Josef Matějček, rolník Holohlavy č.p. 50.
Půdorys zleva: komora, Konírna, Kravín, Řezárna, Vepřinec a kolna.
Rýsoval Václav Volt, stavitel Smiřice v únoru 1926.

Dlouhá ulice 50
Návrh stodoly a bytu u čís. 50 v Holohlavech.
Texty půdorysu: Vlevo sklep, Pokoj, Kuchyně, Spíž, Síň, Mlat, Přístodolek, Sousedova stodola.
Rýsoval Josef Ponik... stavitel v Dehtově, v březnu 1935

Dlouhá ulice 50
Čp. 50 - 5.3.2007

Dlouhá ulice 50
17.3.2021