Holohlavy - ulice Na Lávkách

Zpět na hlavní stránku

Vedla tudy cesta ze smiřického zámku k holohlavskému kostelu. Blízko žel. trati stojí sochy svatých ( na této stránce ).
Cesta byla často podmáčená, proto zde byly zřízeny lávky přes vodu.

V ulici je 22.1.2015 evidováno 23 adres:

čp.125, 127, 128, 129, 132, 139, 140, 145, 146, 148, 153, 154,
155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 177, 178 a 244

parcely
Klikni pro přímý přístup k popisům domů.


Jsou použity materiály z holohlavské kroniky a Okr. archivu Hradec Králové.

Nedatované fotografie byly pořízeny 7.1.2006

Parcelační návrh vpravo rýsoval Ing. Parchomenko 30. června 1938. Klikni pro velký formát.Na Lávkách
Ulice Na Lávkách. Cesta vede vpravo do Černožic rovně do Holohlav. Domy řadím podle této fotografie. 4.5.2006

Na Lávkách
Jak říkají usedlíci: je to "zadrátovaná ulice". 8.3.2020

Na Lávkách
V roce 2020 byly elektrické dráty umístěny pod zem, kabely zatím zůstaly. 16.12.2020

Na Lávkách
Od září do listopadu 2021 byla ulice rekonstruována. Nové parkovací místo z pohledu od Smiřic. 6.11.2021

Starosta Miloš Malínský pro smiřický Zpravodaj 2021:
   V loňském roce jsme v této lokalitě dokončili vybudování Sportovního parku pro děti a mládež a kabelové vedení el. nízkého napětí v chodníkovém tělese, včetně nového pouličního osvětlení a rozhlasu. Po sledování průjezdu motorových vozidel jsme došli k názoru, že z důvodů větší návštěvnosti dětí na Sportovním parku nedáme do ulice „zbytečnou“ ceduli dalšího snížení rychlosti, kterou řidiči nedodržují, ale je nutné provést zklidnění motorové dopravy jiným, účinnějším řešením koridoru. Proto po poradě s odborníky došlo k projektu jednak výměny dožitého živičného krytu se zakomponováním moderních prvků a zálivů pro parkování aut s vodorovným dopravním značením a částečnou výsadbou vzrostlých stromů, aby se nám moderní ulice líbila a hlavně došlo z bezpečnostních důvodů zklidnění motorové dopravy.

Na Lávkách
Pohled od "Brodku" na upravenou vozovku dvěma zvýšenými částmi. Vpravo je odbočka do ulice U Jordánu. 2.12.2021

Na Lávkách
Domy popisuji směrem k pozorovateli.
Dům čp. 2, zobrazený nahoře, stojí na křižovatce s odbočkou na Černožice. 10.6.2008

Na Lávkách Na Lávkách
Pohledy z věže smiřického kostela z různých dob.
Na Lávkách
Pohled z prostoru dnešní ulice Na Lávkách. U bílého domu čp. 2 začínají dnes Smiřice. Výřez z pohledu.Levá strana ulice

Na Lávkách 154
Čp. 154.


Čp. 129

Na Lávkách 129
Čp. 129

Na Lávkách Na Lávkách

Tučkovi Plán rodinného domu na parc. k. č. 130 a 131, pro PT. manžele Marii a Josefa Tučka, řídícího učitele, v Holohlavech rýsoval Václav Volt stavitel Smiřice, 23. června 1939.
Stavební komise se sešla 25.6.1939. Ze žádosti o povolení k obývání:
Zamýšlím dnem 1. července 1940 nastěhovati do nově postaveného domu na katastru holohlavském zájemce bytů.Podpisy Marie a Josefa Tučkových.Na Lávkách
Pohled severní a jižní.

Na Lávkách
Pohled východní a západní.Na Lávkách Na Lávkách
Vlevo: Dům čp. 125 byl postaven v roce 1932.
Vpravo: Čp. 159

Na Lávkách Na Lávkách
Čp. 139 + Dům čp. 146 vznikl 1959 - 1961

Na Lávkách 160 Na Lávkách 164
Čp. 160 + Čp. 164

Na Lávkách
Čp. 164 vzadu stojí dům s čp. 162. - 30.1.2010

Na Lávkách 162 Na Lávkách 145
Čp. 162 + Čp. 145 vzniklo roku 1961

Na Lávkách
Opravená fasáda na domě čp. 145. Vpravo vede cesta do Jabloňové ulice. Foceno 12.7.2011Pravá strana ulice


Čp. 128

Na Lávkách 128
Čp. 128.
Vratislav Karpíšek získal pozemek od Josefa Slezáka č.p. 50 a s manželkou Zdeňkou postavili na něm r. 1939 vilu,
kterou projektoval, stavěl stavitel Václav Volt ze Smiřic. Hol. kronika. Foceno 13.7.2013

Karpíškovi Podpisy manželů Karpíškových ze žádosti o povolení stavby domu datované dne 14. června 1939.
V záhlaví žádosti je text:
Zdeňka Vratislav Karpíšek, disponent firmy Malburg ve Smiřicích ....
Zápis komise
    k povolení stavby domu je datován 25. 6.1939, pro stavbu rodinného domu s příslušenstvím na parc. č. kat. 142, 143/1 a 144/2


Na Lávkách 128 Na Lávkách 178
Vlevo: Čp. 128., vpravo: Čp. 178

Na Lávkách 148 Na Lávkách 161
Čp. 148 + Čp. 161 - majitelé se nastěhovali na vánoce roku 1972.

Na Lávkách
Zleva čp. 158, čp.161 ( dostal na jaře 2012 novou fasádu ) a čp. 148. - 28.4.2012

Na Lávkách 158 Na Lávkách 155
Čp. 158 + Čp. 155

Na Lávkách 140 Na Lávkách 132
Vlevo: Čp. 140 + Vpravo: Čp. 132


Čp. 132

Na Lávkách
Dům čp. 132 dostal v létě 2010 novou barvu fasády. 15.7.2010

-----------------------------

Na Lávkách 132

Plán na postavení rod. domku pro pí. Ant. Převrátilovou na č.k. 100/4 v Holohlavech,
rýsoval Ing. Robert Čeřovský stavitel ve Smiřicích v květnu 1941.

Z povolovacího protokolu:
Antonie Převrátilová byla ze Smiřic čp. 377.
Stavba (rodinný domek) bude přízemní o jednom pokoji a kuchyni s předsíní a dřevníkem na pozemku pí. Bož. Valáškové č.parc. 100/4.- Vnější rozměr (délka) stavby podél cesty z Holohlav do Smiřic 8.80 m, hloubka k východu 7.15 m. Střecha bude kryta taškami.
Budiž postaráno o zdravou pitnou vodu dostatečně hlubokou studní.
Přítomný soused p. Jan Hofman č. 33 z Holohlav nemá námitek proti povolení stavby, jen žádá, aby hraniční plot byl dostatečně hustý a vysoký.

Žádost o povolení stavby byla podána 10. září 1941.
Stavební komise se sešla 14.9.1941.
Žádost o užívání a obývání novostavby došla na úřad 18. května 1944.
Kolaudace se uskutečnila 11. července 1944.
Okresní úřad udělil povolení se zpětnou platností 20. května 1944 za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:
1./ Střešní konstrukce u komínu musí být pobita plechem.
2./ Dveře k půdě i se zárubní musí býti na vnitřní straně pobity plechem.
3./ Venkovní omítka bude dokončena teprve po zrušení stavebních omezení. Převrátilová

Podpis Antonie Převrátilové byl na plánu.

V hol. kronice se píše: ,,vzniklo roku 1942, r. 1960 dokončili manželé R. přístavbu k novostavbě a tím získaný slušný byt obsadili".Na Lávkách Na Lávkách
Vlevo: Čp. 177. V roce 2006 byl dům zarostlý popínavou zelení.
Vpravo: Čp. 153

Na Lávkách
Čp. 177 v zimě bohaté na sníh. Vlevo čp. 153. - 30.1.2010
Za historii domu čp. 177 děkuji jeho majitelům:
"Pozemek jsme koupili od MěstNV Smiřice asi v r.1972, původně byl majitelem smiřický lékař MUDr Zlámalík.
Dům jsme začali budovat v r.1974, kolaudován byl r.1980."

Na Lávkách
Po úpravě silnice, pro zpomalení dopravy, byly v ulici zasázeny nové stromy. 22.3.2022

Čp. 127

Na Lávkách Na Lávkách
Dům čp. 127 - Pan Milan Hroch mi poslal nedatovanou fotografii s poznámkou: ,,dům čp. 127 stavěli manžele Černí
a kolaudace proběhla v roce 1939. V roce 2008 zde bydlí vnuk s rodinou." Děkuji.

-----------------------------

Na Lávkách

Na Lávkách Plán rodinného domku p.p. manž. Černý Frant. a Marie v Holohlavech
rýsoval Ing. Batík František, stavitel, Josefov

Zápis komise
    k povolení stavby domu je datován 25. 6.1939, pro stavbu rodinného domu s příslušenstvím na parc. č. kat. 100/1 k pp. žádosti manž. Marie a Františka Černého z Rodova. (strojní zámečník v Rodově č. 1)
Popis stavby:
    Budova přízemní, obsahuje 3 obyt. místnosti, spíž, chodbu, schody na půdu.
    Na dvoře prádelna, dřevník, chlívek, záchod a studnu.

Sousedé, Obec Holohlavy, ani Božena Valášková (majitelka realit ve Smiřicích č. 113) nečiní žádných námitek.

Vpravo pohled do dvorku.Který domek si postavila paní Valášková si nejsem jistý.

Valášková Ze žádosti o povolení:
    V úctě podepsaná Božena Valášková soukromn. ve Smiřicích N/L. čp. 102 zamýšlí na svém pozemku čkat.99 - 102, dle rozparcelování parcela č. 1 katastr. Holohlavy postaviti rod. domek...
Ve Smířicích 30 července 1938 Božena Valášková

Zápis sepsaný dne 14. srpna 1938 o komisionelním stavebním povolení ku stavbě rodinného domku a schválení parcelačního rozdělení k žádosti paní Boženy Valáškové ve Smiřicích
Zájemníci: paní Dytrychová, paní Valášková Bož., Klouza Jos., za obec Krejčí Ant.
Stavbyvedoucí Rulík Alois, odborný mistr zednickýNa Lávkách 244 Na Lávkách 165
Čp. 244 + Čp. 165

Na Lávkách
Začátek ulice z pohledu od Holohlav. Vlevo stojí dům čp. 165 - 12.11.2012


Prostor na konci ulice - místo Sportovního parku U Svatých

Sportpark
Sportovní park U Svatých. 22.3.2022

Na Lávkách
Stará fotografie od p. Šimurdy ukazuje pohled ze železničního mostu na neupravenou cestu směrem na Smiřice. Vpravo čp. 145.

Na Lávkách
Detail železničního přejezdu na silnici k holohlavskému dvoru.
Na kolejích stojí menší Jaroslava Andrýsová *1923, vdaná Ryntová a její nevlastní sestra Anna Andrýsová, vdaná Štěpánková.
Foto od Josefa Rynta.

Na Lávkách Na Lávkách
Vlevo: Stará cesta k holohlavskému kostelu v roce 1934..
Vpravo: Jiná fotografie stejného místa. Obě fotografie jsou od p. Šimurdy.

Na Lávkách
Na vloženém obrázku je vidět, jak to vypadalo, když se ještě stahovaly závory na staré cestě. 19.3.2007

Ze zápisu ze zasedání Národního výboru v Holohlavech 3.4.1959:
Upozorniti ČSD písemně na to, že závory ze ČSSS (státní statek) ke Smiřicům zůstávají po odjezdu vlaků a někdy po celé puldne zavřeny, čímž vznikají velké prostoje potahů i traktoru a že se bude žádat na nádraží v Černožicích náhrada.