Smiřice - Palackého ulice, staré čp. 147

Tento dům stál až na konci ulice za zámeckým parkem u Labe a Tyršova mostu.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a SOA Hradec Králové.čp. 147
Úprava řečiště Labe. 28.12.1934
Kliknutím se fotografie zvětší

čp. 147
Zámecký most u popisovaného domu asi v r. 1930.
Více o tomto mostě.

čp. 147
Zadní část domu. Foceno při stavbě mostu v letech 1932-3.

Palackého ulice
Popis říká, že: dům čp. 147, stával u zámeckého kamenného mostu. Často měnil obyvatele.
Za války 1944 se stal obydlím německé strážní jednotky. Mezi domem a Tyršovým mostem bylo kulometné hnízdo.
Při revolučním dění byly v domě nalezeny zásoby výbušnin.
Dům byl později obýván občany romské národnosti a značně chátral, nakonec byl zbořen.
Dnes má číslo čp. 147 jiný objekt občanské vybavenosti. 10.11.1979 fotil V. Prostředník.


Čp. 147 – do roku 1780 čp. 2
   č. parcelní 170, úrok ze zahrady 17 gr.
   Byl to domek postavený původně na levé straně Labe za zámeckým mostem, při regulaci Labe došlo ke změně toku, dostal se na pravou stranu, před nově postavený Tyršův most. Zanikl demolicí v majetku státních statků.
   První majitel Antonín Frohlink, bývalý felčar smiřický, po sobě nechal domek se zahradou. Dle závěti měl převzít syn Karel Fröhling. Pokud by nebyl schopný hospodařit, měl být domek prodán, Karel dostat 100 zl., zbytek rozdělen mezi 6 sirotků.
   Domek byl předlužen, nikdo ho nechtěl převzít a proto byl prodán v licitaci.
   6.2.1777 ho za 510 zl. převzal Matěj Černý. Po jeho smrti domek dědí
   7.4.1907 za 510 zlatých jeho syn Karel Černý.
   10.2.1847 byl majetek koupil za 667 zl. 30 kr. František Hotovec.
   17.3.1862 kupují za 4000 zl. Václav Hynek s manželkou Kateřinou.
   24.8.1872 přechází za 1100 zl. na Václava Hynka
   Od 20.11.1876 je zaznamenána majitelka Anna Hynková

-----------------

Z protokolu
   k žádosti velkostatku Smiřice za povolení přestavby obydelního stavení při domu čís. pop. 147 byl sepsán 12. července 1880.
   Jelikož na tuto obmyšlenou stavbu žádné souhraničí nezůstávají tak také nebyl žádný k ní předvolán jelikož provedena bude na vlastním pozemku a ze stávajících chlévů a maštele které na pozemky správě velkostatku Smiřice hraničejí.

Z protokolu
   sepsaného dne 18.11. 1880 na přijmutí přestavění dřívějších chlévů na obydelní stavení panství Smiřickému patřící pod č. pop. 147. … podle stvrzeného plánu … jsou všechny místnosti úplně vyvedené a dokončené ….


Palackého ulice
Ćp. 147. Foto z konce 2. sv. války.

čp. 147
Pohled z parku. Foto Prostředník

čp. 147
Pohled z parku. Foto Prostředník

Palackého ulice
Pohled z Tyršova mostu na místo kde původně tento dům stál. 10.12.2005Palackého ulice
Plán ,,Chlév pro mladý dobytek pro Holohlavy na parcele čís. 633".
rýsoval 30. dubna 1914 St. Pěšina, c. a k. stavitel Smiřice

Pozvání.
   K žádosti sl. c. a k. vrchní správy velkostatku Smiřice za povolení k stavbě prozatímního letního chléva na parcele čk. 633 těsně za domem čp. 147, odbývati se bude ... dne 10. srpna 1914 ... místní komisionelní šetření...


-------------------------------------

Bourání čp. 147 - červenec 1985

čp. 147
Foto V. Prostředník

čp. 147

čp. 147

čp. 147

čp. 147

čp. 147

čp. 147
Průhled do parku.

čp. 147

čp. 147
Vlevo je Tyršův most, vpravo stojí zámek.

čp. 147

čp. 147