Smiřice - rekonstrukce průtahu městem 1. etapa r. 2018

Na stránku také fotografoval Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     popis Palackého ulice    oprava mostu přes náhon     2. etapa prací 2019cedule Rekonstrukce průtahu města – etapa 2018

Vážení občané,
   dne 13. 8. 2018 byla zahájena letošní etapa Rekonstrukce průtahu městem. Jen připomínám, že se jedná o rekonstrukci krajské silnice, jejímž realizátorem je Údržba silnic Královéhradeckého kraje. Firma SWIETELSKY stavební s.r.o. je firmou provádějící stavební práce.
   Termín dokončení letošních prací je stanoven na 18. 11. 2018.
   V úseku od závor po křižovatku Palackého–Jiráskova bude hlavní silnice po dobu stavebních prací plně uzavřena.
   Výjezd z ulice Jiráskova na Palackého bude po celou dobu umožněn směrem ke kapli. K jiným dopravním omezením, než která jsou nastavena v současné době, v souvislosti s rekonstrukcí průtahu městem v letošním roce nedojde.
   V prostoru u trafiky před nádražím je zřízeno provizorní místo pro přecházení.
   Po odstranění asfaltu a vybagrování staré konstrukce komunikace budou v hloubce 0,5 m provedeny tlakové zkoušky. Pokud bude stav podkladových vrstev špatný, tak bude muset být odstraněno dalších 0,5 m.
   Následně budou naváženy konstrukční vrstvy a postupně usazovány silniční obruby. Zároveň bude v průběhu stavby odstraněn starý most přes Mlýnský náhon a vybudován nový.
   Chodníky, které jsou již dnes podél hlavní silnice vydlážděny zámkovou dlažbou, budou opraveny do původního stavu. Chodníky se starou dlažbou budou předlážděny do nové zámkové dlažby. Pokládku nových zámkových dlažeb financuje město. Rovněž tak město financuje parkovací a autobusové zálivy podél hlavní silnice.
   S ohledem na probíhající práce je nutné dbát zvýšené opatrnosti na přilehlých chodnících. Zvláště pak nejezdit po nich na kole, ale sesednout nebo objíždět trasu postranními ulicemi....
   Dne 15. 8. 2018
   Děkujeme za pochopení.
   Bc. Luboš Tuzar, starosta
--------------
Aktuálně k 16. 8. 2018:
   Po provedených tlakových zkouškách se ukázalo, že podkladové vrstvy budou muset být vybagrovány do hloubky 1 m.

Zdroj: www.mestosmirice.cz/

průtah
Začátek prací v Hankově ulici 13.8.2018. Foto Miroslav Volák.

průtah
Detail Elišky 13.8.2018

průtah
Zemanova ulice 13.8.2018

průtah
Hankova ulice 13.8.2018

průtah
Hankova ulice 13.8.2018

průtah
Většina vrchní části vozovky je už odvezena 14.8.2018

průtah
Palackého ulice 14.8.2018

průtah
Třeba zmizí i zábradlí na pravé straně bývalého mostu přes Mlýnský náhon. 14.8.2018

průtah
Dlažba chodníků se změní. Zemanova ulice 14.8.2018

průtah
Přechod u trafiky. Stejný je také u závor. 15.8.2018

průtah
Zábradlí bývalého mostu je pryč. Foto M. Volák 20.8.2018

průtah
Hankova ulice. Foto M. Volák.21.8.2018

průtah
"Archeologické" práce před bývalým mostem. Foto M. Volák. 21.8.2018

průtah
Pokládání geotextilie. 22.8.2018

průtah
Látka je následně zahrnuta. 22.8.2018

průtah
Vykopávky. Foto M. Volák 28.8.2018.

průtah
Zemanova ulice, pohled k nádraží. Foto M. Volák 28.8.2018.

průtah
,,Špionážní" foto plánu oprav Hankovy ulice. Foto M. Volák 28.8.2018.

průtah
Fotografie,,kanalu o dwouch oknech v Mezimosti" z roku 1888. Zemanova ulice 28.8.2018

průtah
Plán kanálu nahoře.
Na této stránce se o tomto kanálu píše.

průtah
Likvidace kanálu a detail cihly ze smiřické cihelny. Foto M. Volák 29.8.2018.

průtah
Panoramatická fotografie Zemanovy ulice 19.9.2018
Kliknutím se obrázek zvětší.

průtah
Začaly se objevovat obrubníky a je už vidět obrys vozovky 24.9.2018.

průtah
24.9.2018.

průtah
24.9.2018.

průtah
26.9.2018.

průtah
Hankova ulice před závorami. 28.9.2018.

průtah
Parkovací ostrůvky. 28.9.2018.

průtah
Práce pokračují i na státní svátek. 28.9.2018.

průtah
"Zátiší" u závor. Foto Miroslav Volák 11.10.2018.

průtah
Zemanova ulice 11.10.2018.

průtah
Výška původního chodníku se bude znižovat. Vložený obrázek ukazuje nadmořskou výšku 242 metrů 935 mm.
Foto Miroslav Volák 13.10.2018.

průtah
Průchodem vzadu se původně chodilo k nádraží, na místě dnešní cesty byla zahrada. Foto Miroslav Volák 15.10.2018.

průtah
Ten hydrant se plete, že. Foto Miroslav Volák 15.10.2018.

průtah
Tak jsme ho přemístili. 20.10.2018.

průtah
Přes koleje se chodí obtížně. Foto Miroslav Volák 2.11.2018.

průtah
Hankova ulice. Foto Miroslav Volák 2.11.2018.

průtah
Pohled od závor. Foto Miroslav Volák 2.11.2018.

průtah
Pohled přes budoucí most do Palackého ulice. Foto Miroslav Volák 2.11.2018.

průtah
Palackého ulice 1.11.2018.

průtah
Panoramatická fotografie Zemanovy ulice 6.11.2018
Kliknutím se obrázek zvětší.

průtah
Palackého ulice 10.11.2018.

průtah průtah
V Zemanově ulici je už také položená vozovka. 15.11.2018.

průtah
Pokládá se poslední vrstva potahu v Zemanově ulici. Foto Miroslav Volák 23.11.2018.

průtah
Vrstvy vozovky. 26.11.2018

průtah
V sobotu 24.11.2018 práce pokračovala od mostu do středu města.
Prší a potah je ještě teplý, proto ta pára.