Smiřice - Příční ulice

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku

V ulici je evidováno 6 adres: čp. 154, 158, 159, 174, 201 a 252

Klikni pro přímý přístup k domům.Příční ulice
Zleva: naproti autobusové zastávce čp. 158 a 159 ( červená střecha ), na vzdálenější straně Příční ulice čp. 154 a 252.
Pod rozestavěnou garáži je rohový dům čp. 201. Nová ulice vede svisle vpravo. - Foto Karel Ulman z Náchoda dne 13.8.2005.

Příční ulice
Vjezd do Příční ulice z Nádražní ulice vpravo jsou autobusové zastávky. 12.5.2006

Příční ulice
Vjezd do ulice za ranního slunce 10.5.2006.

Příční ulice
Křižovatka s Hradeckou ulicí. 7.6.2011Čp. 154

Příční ulice
Čp. 154 - 12.5.2006

Příční ulice
Nákres na přestavbu obytného stavení pana Františka Horáka čís. 154 ve Smiřicích, rýsoval J. Andrejsek 31. března 1905
Protokol k žádosti p. Františka Horáka za povolení přestavby stavení čís: 154 ve Smiřicích byl sepsán 15. dubna 1905.
Žadatel hodlá ve svém domě zříditi nové byty.

-----------------------------

Příční ulice

HorákNákres na stavbu kolny pro p. Františka Horáka, č.p. 154 ve Smiřicích,
rýsoval v březnu 1910 Karel Volt.

Protokol za povolení přístavby a přestavby dílny a skladiště na zahradním pozemku č. 19 p. Františka Horáka byl sepsán 20. března 1910.

František Horák se podepsal na žádosti 4. března 1910

Vachek      Baudyš
Sousedé: Vachek František čp. 18 a Baudyš František čp. 44 nemají žádných námitek.Čp. 252

Historie tohoto domu je popsána --- na této stránce. ---

Příční ulice 252
Čp. 252 - 12.5.2006.Čp. 201

Příční ulice 201
Stavba domu čp. 201 - 26.6.1996 fotil Václav Prostředník.

Příční ulice 201
Čp. 201 - 12.5.2006.

Příční ulice 201
Za domem čp. 201 byl zbořen dům v Nové ulici. Elektrické vedení je už pod zemí. 30.6.2016.Čp. 174

Fotografie domu jsou na stránce o Nové ulici.

Příční ulice
Na rohu ulice stojí nový dům čp. 174. 26.10.2017Čp. 158

Příční ulice
Plán rozmístění parcel pro souseda Petra Pekárka z roku 1865
Svislá ulice se dnes jmenuje Hradecká.
V polovině Příční ulice je vlevo nahoře parcela Petra Pekárka, uprostřed Barta, vpravo Rousek. Dole Just a Hrubý.
Stejné místo na velkém plánu z roku 1868.


Rousek Z protokolu
   sepsaného 26. června 1865 k žádosti pana Josefa Rouska podané dne 21. června 1865 pod číslem 245 za povolení stavby nového obydelního domku na velké obci.

Podpis Josefa Rouska vpravo pochází ze žádosti.

-----------------------------

Ze žádosti:
   V hluboké úctě podepsaný zamýšlí ku svému domku čís. pop. 179 ve Smiřicích přistavěti novou dílnu kolářskou.
Smiřice, 1. března 1912
Tužkou připsáno: Mezující soused pan Jindřich Fibír, učitel ve Lhotě u Červeného Kostelce.

Doležal Číslo 179 má v katastru parcela - pozn . P.

Z protokolu
   k vyšetření žádosti p. Václava Doležala za povolení přístavby kuchýně a kolářské dílny při jeho domu čp. 158 ve Smiřicích, byl sepsán 11. března 1912.
   Paní Marie Brdičková (podpis vpravo) v zastoupení svého vnuka p. Jindřicha Fibíra spolumajitele domku čp. 158 (asi má být čp. 159 - pozn. P.) ve Smiřicích, dává následující vyjádření do protokolu:
   Brdičková Proti přístavbě dílny souseda p. Václava Doležala nemám ničeho k namítání, vyhražuji si však, že udržování plotu na polovici délky celého hraničního pozemku, a sice polovici plotu od ulice měřeno, bude povinnosti vlastníka domu čp: 159, t.j. p. Jindřicha Fibíra, a udržování druhé polovice plotu až na hranici zahradního pozemku p. Václava Lukáška čp: 165, bude povinností vlastníka čp: 158. Podotýkám, že do polovice plotu od ulice měřeno, započítána jest zeď přístavby, tak že pro vlastníka domku čp: 159 zbude k udržování plotu jen část nezastavěné polovičky.
   Pan Václav Doležal souhlasí


Čp. 159
Plán na přístavbu nové kolářské dílny ku domku čís. pop. 179 ve Smiřicích
rýsoval Václav Týč, úředně oprávněný zednický mistr Černožice n/L. - razítko obecního úřadu ze dne 18.3.1912
na štítě je nápis Kolářství J. Doležala.

Příční ulice
Dva bílé domy mají čp. 158, vzadu stojí dům Měst. úřadu čp. 159. - 12.5.2006.

Příční ulice
Pohled z Nádražní ulice na zadní části domů - 12.5.2006.Čp. 159

Bárta Ze žádosti
   Já podepsaný koupil jsem na zdejší obci jeden díl pozemku ...
Smiřice 15ho března 1865 Josef Barta

Z protokolu
   sepsaného 7. května 1865 k žádosti pana Josefa Barty podané dne 12. dubna 1865 pod číslem 127 za povolení stavby nového domku.
   Přítomná stavba založí se dle plánu na vlastním místě stavebníkově do rovné čáry uliční, vyvýší se s ohledem na nízkou polohu dle potřeby, stavy se z tvrdého hmotu, pod těžkou střechu tak že nemuže proti samé nic býti namítáno.
Valášek stavitel
Mezující soused Petr Pekárek a pan Josef Rousek jednohlasně udávají že proti stavbě .. k namítání nic nemají

Příční ulice
Nájemní dům čp. 159 - 12.5.2006.