Smiřice - Průmyslová ulice

Ze zápisu zastupitelstva města Smiřice 14.12.2020:
Zastupitelstvo města Smiřice, v souladu s § 84 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje název „Průmyslová“, pro novou ulici na pozemcích p. č. 910/3 a 912/2 vedoucí od křižovatky Hradecké ulice u železničního přejezdu k líhni drůbeže Mach.

Zpět na hlavní stránkuPrůmyslová
Za domem v Hradecké ulici stojí zásobníky sila, uprostřed je popisovaná ulice,
vpravo stojí brána zlikvidovaného statku Zderaz. Pohled od železničního přejezdu na Zderazi. 29.12.2020

Průmyslová
První část cesty k zatáčce. 29.12.2020

Průmyslová
Pohled od zatáčky na solární elektrárnu. 29.12.2020

Průmyslová
Další úsek cesty. Vzadu jsou už vidět budovy bývalého Gigantu, dnes firma Mach. 29.12.2020

Průmyslová
Pohled zpět na areál sila. 29.12.2020

Průmyslová
Vchod do firmy Mach. 29.12.2020

Průmyslová
Vpravo od firmy Mach je areál starého psího útulku. 29.12.2020Pro doplnění ze zápisu zastupitelstva města Smiřice 14.12.2020:
... odstoupení od realizace psího útulku.
   Bc. Tuzar vysvětlil, že se dlouhodobě se stavbou počítalo, nicméně s ohledem na nejistou ekonomickou situaci se dospělo k názoru, že stavět útulek v této době je luxus a prostředky by se měly vložit do jiných důležitějších investičních akcí. Na rozhodnutí měla vliv i provozní politika útulku, kdy odbor správy majetku prověřoval provozní náklady jiných zařízení. Jen za rok 2019 činily provozní náklady našeho útulku 419 tis. Kč, u nového se očekávají náklady ještě vyšší. Psi, kteří jsou tam nyní umístěni, budou přesunuti do útulku v Lukavici, kde nám 4 kotce zarezervují. Neumístitelný pes bude umístěn za roční poplatek 15 tis. Kč, pro umístění dalšího psa je stanoven roční poplatek 5 tis. Kč, vše vyjde ročně celkem na 30 tis. Kč. V rozpočtu se tedy počítá s 30 tis. Kč jako fixními náklady na psy a navíc s 20 tis. Kč jako případnou podporou útulku.
   K dotazu Bc. Novotného, jak útulek využívá DDM, uvedl Bc. Tuzar, že se jedná o kroužek provozovaný paní Labíkovou.Průmyslová
Od psího útulku jsem se přes ruiny dostal do měsíční krajiny bývalého statku Zderaz.
Vpravo u domu je vjezd do této slepé ulice. 29.12.2020
Kliknutím se fotografie zvětší