Holohlavy čp. 35

Majitelé: v r. 1654 - Jan Hošek, 1713 - Jan Kučera, 1730 - Jan Kučera, Josefínský katastr - Jakub Kučera. Louka - Suchá.

Zpět na hlavní stránku      Dům stojí v holohlavské Školní ulicičp. 35
6.10.2019

čp. 35
Místní národní výbor Holohlavy

--------------------------------

čp. 35

Žádost obecnímu představenstvu z roku 1872.
Plán chybí.


Text žádosti vpravo:
Slavné představenstvo obecňi !
   níže psaná chce své hospodářské staveni Čís. 35 dle přiloženého nástinu, lit: A.B. dále přistavěti a staré hospodářské staveňi rozbourat, nové ma pozustati z jedné světňice, z jedné kuchině a siňe a chci výše jmenované místnosti od kamene a cihel cela bezpečňe postavíti a taškovou krytinou přikryti.
   Žadám slavné představenstvo obecňí, by mi k potřebné stavbě povoleňi uděliti ráčilo.
   Holohlaveh 15 Máj 1872 Anna MaliřJsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

čp. 35
Plán přestavby domku č.p pro P.T. konsumní družstvo v Holohlavech. Ve Smiřicích v červnu 1931.
U půdorysu jsou texty: Soused, Skladiště, Krám, Vchod (vpravo) a Dvorek.
Obchod sloužil do té doby, než byla postavena v akci ,,Z" nová samoobsluha.

čp. 35
Razítka na plánu: Ústřední konsumní družstvo zapsané společenstvo s ručením obmezeným Hradec Králové a Robert Čeřovský.V roce 2014 probíhá modernizace budovy Obecního úřadu.

čp. 35
Zadní přístavek je pryč, vybetonované základy ukazují půdorys nové stavby. 12.9.2014

čp. 35 čp. 35
Vlevo vchod do místnosti na obrázku vpravo. Fotografie z voleb do obecního zastupitelstva. 15.10.2010

čp. 35
Před zbouráním zde byla zasedací místnost (dříve také knihovna). Zde sedí při první schůzi nově zvolené zastupitelstvo Holohlav.
Dveře vlevo vedou do dvora. 8.11.2010

čp. 35
Pohled z druhé strany místnosti. Za zadními dveřmi byly schody a přístup ke kanceláři úřadu. 8.11.2010

čp. 35
Dvůr čp. 35. - 12.9.2014

čp. 35 čp. 35
Vlevo jsou vývěsky Obecního úřadu Holohlavy. 12.9.2014
Domu vlevo se týká upozornění dole.


Předměřice Holohlavy Panu Josefu Voženílkovi, majiteli hostince v Holohlavech.
   Oznamuji Vám, že k žádosti Ústředního konsumu v Holohlavech, bude se konati stavební komise v neděli dne 7. února 1932 o 10 hod.
   Žadatel hodlá postaviti kolnu pro uhlí těsně vedle Vašeho domu, o čemž se vyrozumíváte.
Starosta Andrejsek.
Pan starosta se spletl v majiteli, protože pan Bartoš, starosta Předměřic, odepisuje:
   Vracíme se sdělením, že fy. Jos. Voženílek prohlásil, že majitelem jest Kamil Nepasický o čemž jej telefonicky vyrozuměl. V Předměřicích n./L. dne 6.2.1932.
Nově zbudované prostory obecního úřadu Holohlavy
Závěrečná kontrolní prohlídka se uskutečnila 23.4.2015.

čp. 35
První vchod zatím slouží pro vstup na úřad. 16.2.2015

čp. 35
Již brzy se bude vstupovat novým vchodem. Stará úřední místnost se změní na zasedačku. 16.2.2015
Děkuji panu starostovi Malínskému za umožnění fotografování. Stihl jsem to včas, stěhování se prý blíží. Fasáda se bude dělat později.

čp. 35 čp. 35
Chodba.
Vstup a spojovací schody s toaletami a budoucí zasedačkou. Vpravo jsou dveře kuchyňky. 16.2.2015

čp. 35 čp. 35
Pohled z chodby do pracovny starosty a pracovnic úřadu. Stejné místnosti jsou i na obrázcích dole. 16.2.2015

čp. 35 čp. 35
Obě místnosti rozdělují posuvné dveře. 16.2.2015

čp. 35
12.9.2015

Školní ulice
Na podzim 2012 bylo postaveno parkoviště a chodník ze zámkové dlažby před Obecním úřadem. 13.11.2012
Vložený obrázek ukazuje chodník před rekonstrukcí 19.5.2012.