Holohlavy, Smiřická ulice čp. 21

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice
Čp. 21 - 23.3.2006 Plán dole se týká stodoly za domovním stavením.

   Číslo toto vzniklo rozdělením čp. 20 ( statku Karpíškovu v tom smyslu, že tento rozdělen byl ve dva celky, as se stejnou výměrou polností. Původní rod Karpíšků držel dále toto nově oddělené číslo. As v r. 1867 koupil vše Václav Kotlant z čp. 47 ( druhor. syn ), který původní dřevěné stavby přestavěl ( nynější domovní a stodolu ). Týž v r. 1831 koupil od svého strýce Karla Kotlanta čp. 11, kde již stál dnešní hostinec, a polnosti přičlenil k čp. 11. Stavení čp. 21 prodal Matěji Skořepovi z Habřiny, který býval kočím u děkana Pokorného. Týž oženil se s dcerou Jana Martince z čp. 19 a drželi při hospodářství i nájem hostince čp. 36 ( tehdy Kamila Kučery ). Z finančních důvodů koupil stavení Josef Sehnoutka ( broďák ) z čp. 56 ve veřejné dražbě r. 1892 a pozemky, které držel, přivtělil k čp. 21.Smiřická ulice
   Jeho syn Václav Sehnoutka a ,,dnešní" majitel Josef hospodářství dále rozšířili.

   Doplnění:
    Tehdejší ,,dnešní" majitel Josef Sehnoutka s manželkou měli dvě dcery. V roce 2013 rodina stále vlastní tento majetek.
Celá rodina Sehnoutkova je vyfocena na této stránce

----------------------------

Na fotografii vpravo je Václav Andrýs *1915 se synem Václavem *1948, vzadu stojí ještě nepřestavěný dům čp. 21.

----------------------------

Ctěné představenstvo !
    Já níže podepsaný ustanovil jsem se natom, při mé usedlosti č. 21 v Holohlavech potřebná domovní a hospodářská stavení vy\stavěti.K tomu cíly předkládám tuto stavební nákres i s polohou stavební místo značící, a žádám obecní představenstvo Jan Kotlanttímto slušně, aby žádost mou i s přiloženym nákresem proskoumali a neshledavší žádných překážek, an z tvrdého hmotu stavěti a lepenkou krýti se bude, k provedení stavby té mi povolení udělilo.
    V Holohlavech 28. března 1868. Jan Kotlant
Zdroj: Okr. archiv HK.
----------------------------
Slavné obecní zástupitelstvi !
   Josef Sehnoutka Níže psaný zamýšlím při domovním stavení vazbu s krytinou předělati a nové půlpatro dle plánu přiloženého vystavěti.
    Slavný obecní zástupitelstvi řáčiž mně po zhlédnutí té věci potřebné povolení k této zamýšlené stavbě uděliti, neb se uvoluji veškeré stavební i policejní předpisy šetřiti a stavbu oprávněnému znalci panu |Václavu Holubovi z Jaroměře nechat provésti.
    V Holohlavech dne 26ho. unora 1896 Josef Sehnoutka

----------------------------

Smiřická ulice
Plán na přístavbu kolny u čp. 21. majitel pan Václav Sehnoutka rolník v Holohlavech.
Rýsoval Václav Volt stavitel Smiřice n.L v květnu 1926. Poznámka uprostřed: Použito při komisi dne 14.5.1926. J. Andrejsek.

Smiřická ulice
Pohled na tuto část ulice dne 29.3.2009, vpravo je vidět pařez čerstvě poražené lípy zasazené v roce 1919.