Smiřice - foto z alba
Zdeňka Fišerová vdaná Pfeiferová

Děkuji paní Haně Musilové za fotografie a popis.

Zpět na hlavní stránkuZdeňka Fišerová se narodila 1.srpna 1919 (vysvědčení z r. 1936, Tovaryšský list, Výuční list, Domovský list z r. 1942).
Místo narození: 1. Světí č. 50 (Domovský list, Vysvědčení a Oddací list), 2. ve Světlé příslušné do Čistěvse (Tovaryšský list a Výuční list)
V den sňatku měla domovskou příslušnost do Čistěvse. Otec žil ve Světí

Paní Hana Musilová píše:
,,Dobrý den,
jsem rodačka ze Smiřic, v roce 1945 se rodina odstěhovala do Liberce jako mnoho jiných. Jako děcko jsem potom jezdila na prázdniny k příbuzným a babičce, později na dovolenou už s vlastními dětmi. V těchto letech už většinou člověk velice rád vzpomíná, někdy do Smiřic zajedeme.....
....Jmenovala jsem se za svobodna Pfeiferová Hana, bratři Karel, Jiří a sestra Věra, ale ta je už narozená v Liberci, na prázdniny jsme jezdili ke Schneiderům bydleli v domě u profesora Koucký nebo Kaucký, byl to matematik z Brna a do Smiřic jezdili na letní byt do jejich domu. Babička bydlela nejprve u sestry Kozová, její manžel byl puškař a potom bydlela u Karpíšků, byl to první barák v Holohlavech od mlýna......
rodokmen Pfeifer .....maminka Zdeňka Pfeiferová odešla v roce 1977 ve věku 58 let a otec v roce 1976 ve věku 62 let. Otec byl nasazen v Berlíně a s ním i pan Šeda, který se objevuje na fotkách v Sokole Smiřice.....Zdeněk Šindelář.mi poslal pravou část rodokmenu Preiferových a podle informací od paní Musilové jsem sestavil levou část ( teď je potřeba je ještě propojit :-))
Na Rodovské pamětní desce je jméno: Pfeifer Josef *1891 +1918.
Pfeifer František byl úředník mlýnů, dvakrát je vyfocen --- tady ---.
.


Zdeňka Fišerová
Oddací list ze dne 8.12.1938 Václav Pfeifer z Holohlav č. 77 si bere Zdeňku Fišerovou ze Smiřic č. 176
Datum narození je zde 2.srpna.

Rodiče muže Václav Pfeifer, zedník v Holohlavech č. 18 a Anna, rodem Pácaltová z Holohlav č. 18
Rodiče ženy: František Fišera, dělník ve Světí č. 50 a Anna, rodem Havrdová z Lípy
Svědkové: Karel Schneider, kotlář ve Smiřicích č. 176 a Ladislav Pfeifer, puškař v Černožicích č. 11

Anna Pfeiferová a její dcera Mařenka Pfeiferová hrály v Holohlavech ochotnické divadlo ( foto např. zde ).
,,Pro zajímavost, Mařenka se provdala za pana Sehnoutku, ale nevím kterého, v Holohlavech jich bylo několik. V roce 1946 se přestěhovali jako mnoho jiných i s matkou do Liberce. Mařenka zemřela velmi mladá, bylo ji 37 roků."


Zdeňka Fišerová
V pozůstalosti rodiny se také zachovala fotografie rodiny Sehnoutkovy z Holohlav.
Václav a Anna Sehnoutkovi měli dvě děti Josefa a Marii. Příbuzenské vztahy s panem Sehnoutkou, který si vzal Marii Pfeiferovou, ale neznáme.

Vpředu sedí zleva děti: Hana Srkalová vdaná Fejglová *1926 a Zdena Sehnoutková vdaná Melgrová *1932.
Prostřední řada zleva: Václav Srkal *1920, paní Srkalová, Anna Sehnoutková roz. Černá *1854, Anna Sehnoutková roz. Srkalová *1884, Václav Sehnoutka *1879.
Vzadu zleva stojí: Suchánek, Marie Maršálková roz. Sehnoutková *1905, Ferdinand Maršálek *1902, Zdeňka Sehnoutková *1907, Josef Sehnoutka *1904, Aloisie Kubelková roz. Suchánková *1905 a Aloisie Suchánková *1889 (Rodov).

Za popis děkuji paní Kormundové, Marie Maršálková byla její maminka.
Popis, kde v Holohlavech bydleli Sehnoutkové je na těchto stránkách: majitelé, čp. 31 a čp. 21


Zdeňka Fišerová
Sůl nad zlato 9.3.1930. Zdeňka stojí třetí zprava v dolní řadě.

Zdeňka Fišerová
Patrně kurz vaření, Zdeňka Fišerová je v horní řadě první zprava,
Ateliér Jirouš, Smiřice

Zdeňka Fišerová
Všeobecná živnostenská pokračovací škola v Josefově nad Metují (u Jaroměře).
Zdeňka se vyučila v letech 1933 - 1936 ve Společenstvu krejčích ve Smiřicích dámskou krejčovou, mistr Anny Procházková
Druhá řada odspodu, čtvrtá zprava, stojí Zdeňka Fišerová, školní rok 1935 -1936 třída II.R.
Na zadní straně fotografie jsou podpisy:
Štepan Harvitko(?), R. Peřinová, Bohuslav Volák, J. Krejčí (podle vysvědčení to byl třídní), Ondřej Sivák, Bramlís(?) B. Milada Peřinová,
Maňa Sedláčková, Jiřina Řádková, Máňa Tölgova, Božena Vašatová, Světluše Holubcová.

Zdeňka Fišerová
Stejná třída jako nahoře.

Zdeňka Fišerová Zdeňka Fišerová
Smiřice, Palackého ulice - průvod Vzkříšení, Zdeňka Fišerová, muže neznáme

Zdeňka Fišerová
Schneider byl kotlář, zaměstnanec lihovaru Malburg

Zdeňka Fišerová
Schneiderovi, vychovávali Zdeňku Fišerovou a pan Maršálek.

Zdeňka Fišerová
Ferdinand a Marie Maršálkovi se svou starší dcerou - nevím jestli je četník nebo celník, bydleli u Karpíšků ve vile, kamarádili se Schneiderovými.