Holohlavy, Smiřická ulice čp. 30

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice
Torzo staré chalupy u Srkalů. Vzadu je vidět Merklův statek z fotografie nahoře. Holohlavský archiv.

Smiřická ulice 30 Smiřická ulice
Čp. 30 - nový dům převzal číslo po staré chalupě rodiny Srkalovy. Foto od p. Minaříka.
Vpravo dole je foto ze dne 4.5.2008.


   Majitelé čp. 30
   V roce 1654 Tomáš Hlaváček
   V roce 1713 Václav Rozvařil Smiřická ulice
   V roce 1730 Václav Rozvařil
   Josefínský katastr Václav Rozvařil
   František Srkal
   Názvy luk: U Jánský

   Jan Rozvařil (jméno Jan je tu opsáno správně - ? - pozn. P.) je ještě veden v rejstříku r. 1813, jsa 54 let stár, s manželkou Alžbětou a 4 dcerami 17 – 5 roků. R. 1850 vyvozoval František Wachek (asi zeť)

   Doplnění:
   František Srkal *9.5.1896 †30.7.1983 měl pronajatý hostinec U Nepasických (blízko Obecního úřadu Holohlavy), s manželkou Marií *8.11.1905 †24.12.1984 měl syny Františka *12.2.1934 †16.11.1984, Jiřího *3.4.1936 †10.11.1960 a dceru Hanu.
   Jiří zemřel při vlakovém neštěstí u Stéblové.
   František se ženou Alenou *1.6.1941 †15.9.1999 měli syna a dceru.
   Hana se provdala za Františka Fejgla z Rodova (jeho rodiče Františka a František Fejglovi, vlastnili v Rodově hostinec).
   Původní chalupa je zbouraná, v nově postaveném domě žil syn František. Nemohl ohnout nohu v koleně, proto si ho mohou pamětníci pamatovat, jak jezdil na motorce s nohou nataženou dopředu. V roce 2006 vlastní dům jeho dcera s manželem.

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Fotografie ukazuje divadelní představení holohlavských ochotníků před srkalovou chalupou. Foto od p. Minaříka.
Vpravo: Na místě bývalého statku čp. 29 vyroste Lipová ulice. Tomuto statku je věnována tato samostatná stránka.

Smiřická ulice
Čp. 30 dostalo na jaře 2011 nový kabát a střechu. 21.5.2011