Smiřice - úprava Zemanovy ulice

Jsou použity fotografie ze smiřického archívu.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy uliceplan
Nová příjezdová cesta k nádraží,(pozice a/b) dříve sloužily modře označené cesty.
Ing. Robert Čeřovský rýsoval plán v Hradci Králové dne 11.4.1930
Jedná se o rozdělení katastrálních čísel.
Od kat. čís. 23/1, majetek p. Horáka odděluje se část ,,a" ve vým. cca 1 a 80m2
Od kat. čís. 26 majetek pí. Rehové odděluje se část ,,b" - 64m2
Kat. čís. 25/2 majetek Obec Smiřice - 77.80 m2
Kat. čís. stav. 64/2 majetek Obec Smiřice - 2.80 m2
Zdroj: Okr. archiv HK

Zemanova ulice
Pohled ze Zemanovy ulice k nádraží. 17.10.2005
Tato část je upravena podle plánu nahoře.Smiřická kronika:
   29.března 1947 po dlouhém předcházejícím jednání o zveřejnění zámeckého parku začala dobrovolná pracovní povinnost občanstva při bourání staré zdi zám. parku - naproti bývalé radnici. Získaný materiál odvezen částečně na úpravu silnic (zvláště do ulice Nádražní, kde byla příliš hluboká vozovka a bylo potřebí ji zvýšit asi o 40 cm), zčásti uschován pro budoucí stavební potřebu.

   V létě 1947 konána v pracovní povinnosti občanstva úprava ulice pod nádražím mezi domy p. Fr. Víta a p. F. Cihlo.

   26. října 1947 vyzval MNV občanstvo ku práci na odstranění mostu u mlékárny a jiným potřebným pracem na úpravě města. Členové místního národního výboru v čele s předsedou Josefem Kutilem a zaměstnanci MNV šli vzorným příkladem a proto práce rychle postupovala.

   V červnu 1948 rozebrán v pracovní povinnosti občanstva most u Schieffnerových. Dobrovolnými brigádami za četné účasti občany upravena na jaře 1948 cesta od mlékárny kol Vítových (truhlářské dílny) směrem k nádraží.

   29. dubna 1949 usneseno v plenu MNV provésti výdlažbu silnice k nádraží a položení kanalizace za celkovou částku Kčs 210 000,-. Náklad bude uhrazen z příspěvků státu z akce 5 M: Kčs 150 000,- a zbytek úsporou v rozpočtu.

   24. května 1950 zahájila dobrovolná pracovní brigáda občanů práce na úpravě silnice pod nádražím u Ryntovy zahrady.

   V listopadu 1950 byla vydlážděna silnice pod nádražím až k nákladní pokladně . Prostranství pod nádražím získalo tak pěkný vzhled. Nově upravená silnice zabrala též část nádražní zahrady, Ryntovy a přilehlé zahrádky. Silnice (její část) byla zbudována nákladem železniční správy.. Na podzim byly vydlážděny (dokončeny práce) chodníky u Zemanových, u truhlářského závodu (přidruženého závodu (ČSSZ) a od mlékárny k Vašatovým.Zemanova ulice
Mostek u Schiefnerů. Schiefnerovi měli v budově prodejnu.

Zemanova ulice
Pro porovnání podobný pohled, jako na obrázku nahoře. Pohled z Hankovy ulice. 7.4.2010

Zemanova ulice
Demolice mostu u Schiefnerů. Vzadu stojí stejná budova jako vpravo nahoře (stejná je i na fotce dole).

Zemanova ulice

Zemanova ulice
Původně ulicí protékal potok Jordán od Holohlav, který se vléval do Mlýnského náhonu.
Popis přeložení toku potoka Jordán

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice