Smiřice - 13.5.1945 slavnost na malém stadioně a foto vojáků

Zdroj fotografií Smiřický archiv a Ing. Lubomír Kupka, fotili p. Litomiský a p. Hník
Popisoval Ing. Milan Plšek.dle vzpomínek pamětníků, zejména děkuje L. Kupkovi a M. Vágnerové.

Zpět na hlavní stránku        Fotografie ze dne 10.5.1945

Konec války ve Smiřicích ve vzpomínkách pamětníků.

Film pana Litomiského, ukazující stejné události jako na fotografiích, je součástí --- tohoto filmu ---

rusové
Vzdávání pocty.
Zleva: důstojníci RA, Govorov, R. Brettschneider, J. Černý, Milada Horáková

rusové
Projevy na stadionu, řeční Adolf Novák.

rusové
Projevy na stadionu, řeční Adolf Novák.

rusové
Projevy na stadionu, řeční Rudolf Brettschneider, vlevo ve vojenské lodičce Fr. Voženílek, generálmajor Govorov,
vpravo Ota Špaček a Josef Rousek, Vlasta Zahálková, holčička mezi vojáky RA

rusové
Řeční generálmajor Govorov, za ním zleva: Jaroslava Dostálová-Votrubcová, Eva Julišová-Těšitelová,
Marie Slezáková, Milada Horáková-Vágnerová, Jan Černý, Josef Čeněk

rusové
Generálmajor Govorov a předseda Revolučního národního výboru Jan Černý, ředitel smiřické školy.
Vlevo Jaroslav Jirousek z hospody, vzadu Josef Němec

rusové
Vlevo Jaroslav Jirousek, ...., Generálmajor Govorov, vpravo R. Brettschneider

rusové

rusové
Kliknutím se obrázek zvětší.

1 Hana Kašparová-Fabiánová, 2 František Halák, 3 Robert Rusnok, 4 František Šíma, syn pískaře, 5 Hedvika Křížalová, 6 Miluše Pospíšilová, 7 Jaroslava Jilovská-Najmanová, 8 Karla Zákravská, 9 Josef Smrtka, 10 Josef Čeněk, 11 Jiří Zahálka, 12 Josef Horák, z hospody, 13 Miloslav Svatoň, 14 Karel Bašek, 15 Ladislav Kudr, 20 učitelka Štrumhausová, 21 Pospíšil, 22 Anežka Kutíková, 23 Josef Kutil, 24 Bartoš, 25 Josef Sychrovský „Odip“, 26 Jech z Lednice, 31 Miloslav Tuzar, 32 Josef Pátý /ze mlýna, otec účetní/, 33 Němec /syn četníka/


rusové
Pohled na shromáždění před tribunou, dvojice vpředu zády: Zdeněk Runkas a Vlasta Bačová

Ve filmu natočeném o Smiřicích jsou použity unikátní filmové záběry pana Litomiského z konce války :
protitankové zábrany u mostu, podpálené dokumenty na nádvoří zámku, příjezd Rudé armády, projev gen. Govorova,
ničení výbušnin. Obrázky dole jsou z tohoto filmu.

rusové rusové rusové
Vlevo: Na nádraží přijel první svobodný vlak, tady natírají nápis ČSD.
Uprostřed: Odstraňování německého nápisu na škole.
Vpravo: Sovětští důstojníci projíždějí Smiřicemi.

rusové rusové rusové
Vlevo: Předseda Revolučního národního výboru Jan Černý vítá osvoboditele.
Projevy na stadionu. + Projev generála Govorova.

rusové
Vojáci odpočívají u plotu Horákovy hospody, dnes hostinec ,,U nádraží".

rusové

rusové

rusové

rusové

rusové rusové
Tyto fotografie jsou převedeny z negativu.

rusové        rusové
Fotograf Fr. Hnik ze Smiřic zhotovil tuto fotografii generálmajora Govorova.
Na druhé straně je gen. věnování s datem 20. 5. 1945.

Dokonce ani smiřická kronika nezaznamenala křestní jméno Generálmajora Govorova.

Govorov

Zápis v pamětní knize města Smiřic 11. května 1945.

   Srdečně prožíváme radost čechoslovanského národa v den jeho osvobození od německo-fašistických okupantů. Této radosti osobně jsem si povšiml při svém setkání, jak jej organisoval československý národ a zvláště obyvatelé města Smiřic našim vojákům, poddůstojníkům a důstojníkům. To byl spontánní projev vítězství svobodymilovného národa nad mocí krvavého fašismu, vroucí lásky československého národa k svému osvoboditeli, dělnicko-rolnické Rudé armádě, přátelskému národu - Svazu Sovětských Socialistických Republik, jejímu vůdci maršálu Stalinovi.

   Přejeme celému československému národu brzké očištění od zbytků fašismu, ustanovení demokratického pořádku, aby se stal svobodným, silným i nezávislým státem.

    Přeji dobré zdraví presidentu československé republiky doktoru Ed. Benešovi.

Generálmajor Govorov
Podplukovník Gazev
Plukovník Djudu
Plukovník Astefeb
Major Zednický
Major Tjutjunikov
Starší leitnant Latšekov
Hrdinové sovětského svazu: Širikov, Krasnov, BočarovObrázek vpravo: Generálmajor Govorov, velitel 120. střelecké divize „Gatčinské“ při projevu na smiřickém stadionu.Generálmajor Ivan Pavlovič Govorov

  Ve Smiřicích je ulice Gen. Govorova ( panelákové sídliště ), všeobecně se říká, i v městském rozhlase hlásí, ulice Generála Govorova, major se ztratil.

Hledal jsem křestní jméno gen. Govorova na webu, našel jsem jen jediného generála se stejným příjmením, avšak jednalo se o jiného člověka. Na původně vystavené fotografie a informace reagoval pan Jan Pácal z Hradce Králové a napsal mi:
  Díval jsem se na fotografie ruských vojáků osvobozující Smiřice, kde je uvedeno jméno generála Govorova. Musím upozornit že generál uvedený na vašich stránkách není pravděpodobně totožný s tím který byl v roce 1945 ve Smiřicích. Podle mých údajů by se mělo jednat o velitele 120. střelecké divize / 117. střeleckého sboru / 21. armády / 1. ukrajinského frontu generálmajora Ivana Pavloviče Govorova.
  Pro zajímavost ještě uvádím že nedalekou Jaroměř měly osvobodit jednotky 13. střelecké divize (generálmajor Sergej Nikolajevič Alexandrov) /43. střeleckého sboru / 59. armády, Hradec Králové pak 314. střelecká divize ( plukovník Petr Filimonovič Jefimenko ) ze stejného sboru.

-----------------------

Pan Marek Čech mi 26.2.2016 napsal:
Dobrý deň!
   Zaujala ma stránka Vašej obce, najmä časť venovaná druhej svetovej vojne.
   V texte "Zápis v pamětní knize města Smiřic 11. května 1945" sú podpísaní o.i. aj Hrdinovia Sovietskeho zväzu Širikov, Krasnov, Bočarov.
   Ak ovládate ruštinu, tu je pár informácií k dvom týmto statočným bojovníkom aj s fotografiami, možno ich dokážete identifikovať na niektorých Vašich fotografiách:
Michail Sergejevič Širikov - www.warheroes.ru
Zosim Alexejevič Krasnov - www.warheroes.ru
K Bočarovovi som zatiaľ nenašiel relevantné informácie.
   A tu je ešte krátka informácia k veliteľovi 120. streleckej divízie, ktorá oslobodila Vašu obec, Ivanovi Pavlovičovi Govorovovi. Spracoval som ju aj na základe info z Vašej stránky. Vďaka. : forum.valka.cz
   S úctou
Marek Čech, Košice, SR

-----------------------

rusové rusové
Sovětský důstojník a vyparáděný důstojník Čsl armády František Voženílek. Majitel či lépe provozovatel mlýna. Před komunisty musel on s rodinou i jeho bratr Josef s rodinou utéci do zahraničí. Bratr Jan, který měl statek v Jeřicích zde zůstal a byl dlouho vězněn. František zemřel buď v USA, nebo Kanadě, Josef v Německu, Jan ( asi v r. 1990 ) v Praze.

rusové rusové
Tyto fotografie jsou převedeny z negativu.

rusové rusové
V reakci na fotografii vlevo mi Zdeněk Vorel napsal:
,,s vojáky stojí u račické zastávky moje babička Růžena Vorlová roz. Jirousková z Holohlav (zemřela v roce 1949), která tam prodávala jízdenky a starala se o celkový vzhled zastávky za pomoci květinové výzdoby, koštěte, kbelíku a hadru. Vedle ní je zřejmě (asi) Dana Jirousková z Černožic její neteř, která v Račicích často pobývala, pak se vdala do Smržovky..."
rusové rusové rusové rusové

rusové
Skupina rudoarmějců.

rusové rusové rusové

rusové rusové rusové

rusové rusové rusové

rusové rusové

rusové rusové
Vojáky fotografoval František Hnik ze Smiřic.

rusové rusové
Tyto fotografie jsou převedeny z negativu.

rusové rusové