Smiřice - statkové dílny, bývalá pila

Na dílnách byly opravovány stroje a traktory z celého statku.
Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Toto místo je v Cukrovarské uliciVýstavba parní pily.
  Lesy na panství smiřickém přinášely důchodu znamenitý výtěžek, však ustanovil si nový pán za hranice české přes Liberec do Saska, za kovové stříbrné po dráze vyvážeti, umínil si zde ze dříví prkna, fošny, latě i pro dráhy prahy nařezati aby tato dovážka lehčí se stala. Odeslal zdejšího stavitele Josefa Valáška z č.104 do míst, kde již parní pily měli, aby dle toho velkolepou pilu zřídil. Roku 1864 koupilo se nejprv 7 železných strojů - katry zvané, potom ještě 3, tedy úhrnem deset. Jistě stál každý jeden přes 500 fl, řezání dřeva však víc než 300 000 čistého výtěžku ročně dávalo, vejroční mzda dělníků u parních pil obnášela 50 000 fl. ( zdroj Mitiskova kronika )

  Pan ing. Kupka ve smiř. pravodaji píše:,,Došlo k vykácení převážně listnatých stromů v labském rozplavu a na přilehlých nábřežních vyvýšeninách. Získané kvalitní dřevo po zpracování na parní pile ve Zbuzanech skončilo ve skandinávských loděnicích. Dřevo z dubů bylo použito na výrobu pražců pro stavbu pardubicko - liberecké dráhy". Pila měla 10 strojů a zaměstnávala několik desítek dělníků.

dílny, pila Smiřice
Podnikatel baron Liebieg nechal postavit tuto smiřickou parní pilu.

dílny, pila Smiřice
Detail z fotografie nahoře.

dílny, pila Smiřice
Tady je již budova přistavěná a jeden komín navíc. Již jednou přefocená fotografie je od p. Voláka.

dílny, pila Smiřice
Zvětšená část fotografie nahoře. Každý člověk měl klobouk.Seznam zaměstnanců na statkových dílnách v srpnu 1977.
Fotografie z lidí z dílen    Další stránky o statku

Zaměstnanců bylo 71. Pracovali ve dvou zámečnických dílnách (Z), v traktorárně (T), soustružně (S), sedlárně (Se), truhlárně (Tr),
elektrodílně (E), skladě (Sk), kanceláři (K), jídelně (J), vrátnici nebo jinde (P). Nastoupil jsem až za dva roky, takže víc nevím (?).


Bek Josef - T
Binar Vladimír - Z
Bortlík Jan -Z
Březovský Josef - P
Čapek Jaroslav - Z
Čermák Josef - Sk
Černilovský Josef - Se
Dašek František - Z
Duda Vladimír - T
Fejgl Josef - T
Fendrych Drahoš - T
Fischer Roman - T
Havel Jiří - ?
Hodyc Jaroslav - T
Holečková Marie - J
Homolka Josef - ?
Horák Karel - ?
Hubka Josef - Z
Chvála Jaroslav - Z
Janáček Luboš - ?
Jirka Ladislav - Sk
Jirousek Ladislav Ing. - ?
Jirousek Zdeněk - ?
Jonáš Zolitar - T
Kopecký Ladislav - ?
Košťál Josef - ?
Kotrba Zdeněk - T
Kroulík Josef - T
Kroutil Josef - Z
Kundrt Miroslav - T
Laburda Josef - E
Lášek Václav - T
Louda František - ?
Mach Vladislav - T
Malý Josef - Z
Manych Rudolf - Sk
Mareš Josef - Z
Michajlov Ivan - ?
Moník Josef - Z
Mrázek Václav - Tr
Najman Vladislav - ?
Nepokoj Ladislav - Z
Oppa Miroslav - Z
Pácal Vladimír - T
Podlipný Josef - T
Prokop Petr - Z
Rada Stanislav - P
Radoušová Milena - K
Rufrová Marie - ?
Rutar Alois - P
Skalický Jiří - S
Skořepa Václav - Z
Slezák Lubomír - T
Slezák Oldřich - Z
Spatzier Rudolf - Z
Stuchlík Jan - Sk
Šimánek Jaroslav - Tr
Šimon Vlad. Ing. - vedoucí
Šlejhar Bořivoj - Z
Šlejhar Vlastimil - Z
Špryňar Václav - Z
Šteffen Lubomír - S
Tuna Josef - ?
Uždil Josef - Se
Válek Milan - Tr
Vašíčková Hana - Sk
Vitouš Josef - K
Vořechovský Zdeněk - T
Zákravská Marie - ?
Zákravská Olga - K
Zoufořt - ?

Středisko MDS zaniklo k 31.12.1992 a druhý den 1.1.1993 z jeho části vznikla firma Kotas. Ta zde působila do roku 2013. Tuto část dílen převzala sousední firma Brukov, vyrábějící kontejnery a budovy zbourala.dílny, pila Smiřice
Přední část budov firmy Kotas. Byly zde čp. 168 a 215. - 14.1.2005

dílny
Celkový pohled na zadní část.
Na staré katastrální mapě je tento prostor označen: ... Ústřední hospodářské závody". 10.10.2006
Kliknutím se fotografie zvětší

dílny
Přední část. 10.10.2006
Kliknutím se fotografie zvětší

dílny, pila Smiřice
Budova firmy vyrábějící kontejnery. Břízy jsem zasadil v roce 1989. - 7.2.2005

dílny, pila Smiřice dílny, pila Smiřice
Vlevo: 4.5.2003. Nejblíž vede železniční trat z Hradce Králové ( zleva ) do Jaroměře.
Dva letecké záběry ukazují prostor bývalé pily a potom statkových dílen.
Bytový dům má červenou střechu. Nejblíž je prostor bývalého cukrovaru. Šedá linie vlevo je Cukrovarská ulice.

dílny, pila Smiřice
Pohled na popisované budovy je převzat ze stránek mapy.cz.

dílny
3.2.2010

dílny
Popisovaná budova od Cukrovarské ulice. Panel na štítu budovy.

dílny
Na nádraží se při rekonstrukci kolejí převrátil 6.6.2005 jeřáb.      Další fotografie jsou zde.

dílny
Plán rozvodu elektřiny. - Kliknutím se fotografie zvětší
   Popis plánu: nahoře je zadní část budovy (u kolejí), zleva mimo plán byla umístěna zámečnická dílna, dvě místnosti truhlárny, průchod napříč budovou, umývárna, toalety a šatny. Plán začíná místnostmi skladů. Nahoře nůžky a ohýbačka, dole klempírna. Soustružna s velkým a malým soustruhem, pilou, frézkou, bruskami a drážkovačkou. Další místnosti jsou čalounické dílna nahoře a sklady. poslední je chodba, která byla už převzata vlastníkem skladu v další budově.
   Původně byly celé dílny Státního statku vytápěny vedením horkovodu z cukrovaru, který rád zamrzal. Později byla každá budova dílen vytápěna zvlášť. V soustružně byl kotel, který vytápěl soustružnu, klempírnu i místnost u nůžek. U zámečnické dílny byla kotelnička, ta zase vytápěla i truhlárnu.


dílny
Přední část. Část za požární přepážkou vlastnil jiný vlastník.
Za statku zde byl (před postavením nové budovy) sklad.

dílny
Za statku sídlili vpravo elektrikáři, např. pan Laburda.

dílny
Kancelář a zasedačka.

dílny
Ruda Spatzier, Jarda Šmejcký a Přemek Andrýs. 7.1.2005

dílny
Soustružna (malý soustruh, frézka, drážkovačka a ruční lis).

dílny
Soustružna (velký soustruh, pily, brusky).

dílny
Soustružna. Pohled od zadních dveří.

dílny
Truhlárna pohled od vchodu (pila, pásová pila, protahovačka, frézka, hoblovka a pásová bruska).
Vzadu jsou dveře do zámečnické dílny, vpravo do druhé dílny viz. dole.

dílny
Truhlárna. Za statku tady pracovali Václav Mrázek, Milan Válek a Jaroslav Šimánek.

dílny
Zámečnická dílna.

dílny
Do zámečnické dílny se pohodlně vešla dvě nákladní auta.

dílny
Dvůr u kolejí. Okna truhlárny a odstraňování části komínu. 26.10.2006

dílny
Zadní vchod. Na zdi je zdobený držák, možná už od vzniku budovy.

dílny
Zadní vchod uprostřed budovy.
Vlevo byl sklad, rovně umývárna se šatnou a dál dveře do truhlárny, vpravo jsou dveře záchodů.

dílny
Vrata k padacím nůžkám a velké ohýbačce.
Dveře vedly do soustružny, vzadu je čalounická dílna (říkali jsme jí sedlárna). (za statku pan Uždil)

dílny
Okna čalounické dílny (sedlárny).

dílny
Zadní část dvora před opravou. Jiná firma.

dílny
Zadní část.
Majitel budovy vpravo nechal vyvozit ze sklepa budovy tolik materiálu, že skoro dosahoval až do výšky stropu.
A nechal to být - po zbourání budov byl tento materiál znovu do tohoto místa po bývalých katrech liebigovy pily nahrnut.

dílny
Bývalá skladová budova u kolejí vyhořela.      Fotografie z tohoto požáru jsou zde.

dílny
6.5.2020

dílny
Postupné bourání z pohledu od "cukrovarského" domu. 8.5.2020

dílny
Všechno je odstraněno. Pohled z nádraží. 12.6.2020

dílny
Prázdný prostor čeká na novou stavbu. 12.6.2020

dílny
Otevřel se pohled na bývalé budovy Dřevotvaru. 12.6.2020dílny, pila Smiřice
Levá část ,,Plan zur irweiterung der Dampf. Brettsage in Smiřitz"
Podle polohopisu objekt stál u tunýlku pod železniční tratí.

dílny, pila Smiřice
Pravá část plánu, který rýsoval Valášek 20. března 1865.Úraz na pile

úraz úraz
Slavnému c. kr. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové !
Černý Jan 13/V. 1862 narozen, bytem ve Smiřicích, truhlářský pomocník, zaměstnán v dílně Nejv. c. a k. fondu ve Smiřicích. 12 K
Dílna c.k. velkostatku ve Smiřicích. Vyrábění a spravování hospodářských strojů a náčiní. čís. čl. lístku 91/38 u
29/IV. 11 1/4 hodin dopoledne kruhová pila
v domácím ošetřování ve Smiřicích v domě čís. 32
společenské pokladně nemocenské ve Smiřicích
Zranění prstů ruky pravé a sice oděrky palce na str. radiar (?), pohmožděno tržná rána posledního článku ukazováčku a pohmožděno a tržná rána s rozrušením kosti posledního článku středního prstu.
Úplnou neschopnost po více než dobu 4 týdnů.
Snad částečnou trvalou.
Neměl a snad nebude míti.
Dr. Hrubý (lékař)

Při rozřezávání prkénka tvrdého smekla se poraněná ruka, a zachytila mu pila prsty u pravé ruky a zranila mu tři a sice ukazováček a dva prostřední prsty.
Brutar Jan svědek Jan Jech svědek
Ve Smiřicích, dne 29/IV 1903.
Motyčka c.a k. vrchní správa SmiřiceStavba truhlárny a kolárny s ručním skladištěm

plán
Rýsoval ve Smiřicích dne 28. srpna 1906 Václav Kovařík.

Ze žádosti o povolení ke stavbě:
   C. a k. vrchní správa panství Smiřického zamýšlí na místě staré, chatrné, dřevěné, lepenkou kryté truhlárny a kolárny s příručním skladištěm, postaviti na tomtéž místě novou truhlárnu a kolárnu s příručním skladištěm zděnou, taškami krytou, a hned u truhlárny zároveň postaviti kůlnu pro dvě garnitury mlátiček na obilí.
   Stavba této kůlny bude mezi dřevěnými sloupy cihlami vyzděná a taškami pokrytá a provedená c. a k. stavitelem Václavem Kováříkem ze Smiřic.....
   Ve Smiřicích, dne 28. srpna 1906

Z protokolu:
   ... stavba spodní jest hrazdová, na cihly vyzděná, bez stropu opatřená, vršek z tvrdé hmoty falcovými taškami pokrytá. Stavba tato účelu svému úplně vyhovuje.
   Stavební znalec Václav Kottland
   Stavební povolení bylo vydáno 10.9.1906