Holohlavy - školní kronika 1962 - 1973

Zpět na hlavní stránku    Další školní kroniky

Starší ročníky     1963 / 64     1964 / 65     1965 / 66     1966 / 67     1967 / 68
1968 / 69     1969 / 70     1970 / 71     1971 / 72     1972 / 73     další ročníky

Ze školní kroniky 1939 - 1973 přepsala Marie Kormundová. Děkuji.Školní rok 1962 – 1963Zahájení škol. roku.
  
  Školní rok byl zahájen 1. září společným shromážděním žáků, učitelů, rodičů a zástupců veřejnosti. Nově nastoupivší žáci byli přivítáni ředitelem školy a pionýry. Po projevu ředitele školy přivítal žáky za MNV s. Ladislav Žižka, dále k nim promluvil zástupce patronátního závodu obce předseda ZV ROH státního cukrovaru a úspěchy v práci jim popřála s. Marksová za st. st. v Holohlavech a OV KSČ. Poté se žáci rozešli do tříd.

Rozdělení žactva.
Škola je dvojtřídní s celkovým počtem žáků 58. Rozdělení do tříd je takovéto:
I. tř. 1. a 4. p. roč. 10 + 18 žáků = 28
vyučuje Ladislav Cölba
II. tř. 2. a 3. p. roč. 14 + 16 žáků = 30
vyučuje Jaroslava Odehnalová.

Zdravotní stav žactva.
  V letošním roce hodně žáků trpělo anginami, chřipkami a v říjnu se rozšířily infekční boláky, které vyřadily řadu žáků po dobu 14 dnů z vyučování. V listopadu měla škola karanténu pro infekční žloutenku, kterou onemocněla Jana T. Celkem na škole bylo zameškáno 1831 vyučovacích hodin, což je na 1 žáka 72 hodiny.
  Ošetření zubů bylo letos provedeno v březnu pojízdným ambulatoriem z UNZ KNV v Hradci Králové. Byli jsme plně spokojeni, protože tato forma šetří čas škole a usnadňuje práci lékaře. Osádka vozu se zdržela ve škole 1,5 dne. Přespala na vlastních lehátkách ve třídě.
  Celková prohlídka žáku byla v květnu, kdy školní lékařka důkladně prohlédla všechny děti a poslala o výsledku škole zprávu. Několik žáků bylo předáno k odbornému vyšetření na orthopedii, dva na neurosthenii, 4 na vyšetření zraku. V červnu odešla na doléčení po infekční žloutence Hana Š. do Karlových Varů.

Pohyb žactva.
Během roku byl pohyb žactva na škole následující:
15. 9. byl přeřazen do zvl. školy Pavel Kočíř
28. 2. se odstěhovala na Slovensko M. Mlinkoviczová
5. 4. se přistěhoval ze Sendražic Jan Hajda a Josef Hajda
28. 4. se odstěhovala Světlana Valášková
Celkový počet žáků na konci roku byl 57.

Plnění usnesení UV KSČ o komunistické výchově.
  Usnesení UV KSČ o komunistické výchově bylo prostudováno ve škole, doplněno okresní instruktáží a prodiskutováno v členské schůzi ROH. Seznámeni s ním byli členové výboru SRPŠ a vedoucí PO. Zaměřili jsme se na použití regionálního materiálu, což pomohlo výuce vlastivědy. Poměr dětí k práci byl velmi dobrý. Výkyvy jsou způsobeny spíše nestejnou obratností v manuelní práci a pouze v ojedinělých případech tělesnou lenivostí, než špatným poměrem k práci. Plnění "Usnesení" prolínalo celou letošní prací školy.

Sběry. V lednu vydal KNV výzvu na pomoc našim papírnám. Sebrali jsme celkem 2800 kg papíru, 400 kg hadrů. Obsadili jsme tak první místo v okresní soutěži průměrem na 1 žáka 63 kg. Na podzim jsme odevzdali 800 kg kaštanů a v červnu 26 kg léčivých bylin. Za peníze získané sběrem jsme koupili 3 stany Jizera, 4 kotlíky a vybavení pro táboření.

Činnost PO.
  Pionýrská organizace se snažila pomoci škole hlavně při sběrových akcích. Z iniciativy pionýrů byl proveden na podzim sběr padaných jablek a zde jsme byli první v okresní a desátí v krajské soutěži. Odměnou byl kopací míč a diplom.
  Dalším článkem činnosti byly kulturní akce školy za pomoci PO. Jmenuji oslavy VŘSR, štafeta k 7. listopadu, Novoroční oslavy, MDŽ, Májové oslavy, MDD. Z menších akcí to byly kultur. vložky při výročních schůzích ROH stát. statku, JZD a MDŽ na stát. statku, rozhlasová relace k únoru, dětské divadlo Zvířátka a loupežníci.
  Skupinovou vedoucí byla Jaroslava Odehnalová, oddíly vedly Marie Štréglová a Věra Bohdanecká. Jiskry vedly žákyně 8. tř. ZDŠ ve Smiřicích Jindra Cölbová, Milena Chlupatá, Hana Andrýsová a Marie Andrýsová. Vedoucí Jisker byly poslány na 14 denní školení do pionýrského tábora v Bělči. Marie Štréglová byla odměněna odznakem ČSM za práci v PO.

SRPŠ.
  Jednou z nejaktivnějších složek, která spolupracovala se školou je SRPŠ. Scházelo se pravidelně na měsíčních schůzkách ve výboru, organizovalo 3 členské schůze, 2 třídní schůzky. Z každé schůzky byl vyhotoven zápis, jehož opis byl předán ?NV.
  SRPŠ organizovalo besídky a spolu se složkami NF a Jednotou uspořádalo Dětský den, v Holohlavech tradiční, s bohatým programem.
  SRPŠ bylo iniciátorem zájezdu dětí ZDŠ a MŠ na horskou školu v Horním Maršově, kde přispělo finanční částkou na devítidenní pobyt. Není možno hodnotit jednotlivce a jejich aktivitu, protože všichni členové výboru a velmi mnoho rodičů pomáhalo.

Škola v přírodě.
  20. května odjeli žáci školy společně s mateřskou školou na školu v přírodě do Horního Maršova. Budovy patří státnímu statku ve Smiřicích a byly nám propůjčeny s kuchyní a veškerým ložním prádlem.
  Rekreovalo 56 dětí ZDŠ, 31 dětí MŠ. V kuchyni pracovaly tyto ženy: M. Duchoňová jako hlavní kuchařka, M. Jelínková, Z. Němečková a M. Merklová. Pedagogický a pomocný dozor u dětí: L. Cölba, j. Odehnalová, M. Štréglová, A. Cölbová.
  V mateřské škole byli J. Zaoralová, O. Joštová, V. Chlupatá, Z. Sokolovská, S. Vébrová.
  Pobyt byl vyměřen na 9 dní. Cena pro rodiče byla stanovena 80 Kčs včetně cesty za dítě, rozdíl skutečné ceny 40 Kčs doplácelo SRPŠ. Náklady na 1 dítě se pohybovaly kolem 120 Kčs. Počasí nám přálo, pršelo pouze jeden den. Vyučování přerušeno nebylo, pokračovalo v nezkrácené formě. Každý den odpoledne jsme byli na turistické vycházce: Na Rýchorách, v Jánských Lázních, V Malé Dolní Úpě, v Dolním Maršově na exkurzi v papírně; dvě odpoledne jsme ponechali dětem v klidu pod stany na lesní louce. Cena celého zájezdu činí 11 000 Kčs.

Dětský den.
   Po návratu ze školy v přírodě jsme začali připravovat Dětský den, v pořadí už šestý. Tentokrát jsme sestavili program převážně tělovýchovný za pomocí Dynama Smiřice. Kulturní program vyplnila Cimbálová muzika ZVÚ a dechová hudba mládeže ZVÚ. Také naše děti předvedly tanečky. Účinkovala i mateřská škola. Počasí nám vyjímečně posloužilo. Celou sobotu až do 4 hodin ráno pršelo. Když však vyšlo slunce, kaluže rychle vysychaly a v rekordním čase 4 hodin se dopoledne připravila celá výzdoba parku. I na večerní zábavu bylo příjemné počasí. Účast byla letos vyjímečně vysoká. Odpoledního programu se účastnilo asi 800 dospělých diváků a na 300 dětí, na večerní zábavě bylo 300 tancujících. Přes vysokou režii zůstal rodičovskému sdružení pěkný přínos, 2 300 Kčs.

školní kronika
MDD 1963 - čelo průvodu.

školní kronika
MDD 1963 - mateřská škola.

školní kronika
MDD 1963 - mládežnická dechovka ze ZVÚ Hradec Králové.

školní kronika
MDD 1963 - děti s kočárky.

školní kronika
MDD 1963 - gymnastky z Dynama Smiřice

školní kronika
MDD 1963

školní kronika
MDD 1963 - mladí turisté.

školní kronika
MDD 1963 - při nástupu.

školní kronika
MDD 1963 - při nástupu.
Jak jsme dříve říkali u ,,parketu", bylo takovéto zábradlí.

školní kronika
MDD 1963 - Předseda SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) pan V. Martínek, při proslovu.

školní kronika
MDD 1963 - pohled na tribunu a holohlavskou školu.

školní kronika
MDD 1963 - tanečky žákyň.

Závěr školního roku.
  Před zakončením školního roku byly všechny děti jeden a půl dne stanovat v nedalekém lese v Habřině.
  Školní rok byl zakončen v sobotu 30. června rozdáním vysvědčení a odcházející žáci byli obdarováni upomínkovou knížkou.
  O prázdninách se v budově školy nedělaly žádné opravy, zakoupila se pouze pumpa za 450 Kčs, kterou ustavil p. Jan Pultar.
Zapsal Ladislav Cölba.Školní rok 1963 – 1964Zahájení školního roku.
   Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září. Z hostů byl přítomen zástupce MNV, zástupce cukrovaru ve Smiřicích, předseda SRPŠ, zástupce patronátního závodu Státní statek Holohlavy a rodiče, hlavně žáků 1. třídy. Shromáždění bylo společné v tělocvičně školy. Ředitel školy žáky přivítal, určil jejich rozdělení do tříd a malým prvňáčkům předal upomínkový dárek SRPŠ, knížku. Po krátkých projevech hostí se žáci odebrali do tříd.

Stav žactva k 1. září byl takovýto:
Celkem 54, z toho 37 chlapců a 17 dívek.
Rozdělení do tříd:
1. tř. - tř. uč. Ladislav Cölba 27 (17 + 10)
2. tř. - tř. uč. Jaroslava Odehnalová 27 (20 + 7)

Zdravotní stav.
  Nemocnost žáků byla průměrná, nevybočila z normálních mezí. Infekčních chorob vážnějšího rázu a rozšíření nebylo, hodně dětí trpělo anginami. Celkem bylo zameškáno 1495 hodin - průměr na žáka je 56 hodin. Celková prohlídka žáků školy byla provedena 15. října školní lékařkou. Při této prohlídce lékařka přeřadila Pavla K., který věkem patřil do 1. ročníku, do mateřské školy pro opožděný duševní vývoj a příliš infantilní projevy. Prohlídku zubů provedla školní stomatoložka 9. září a jejich ošetření bylo 31. září v ambulatoriu ve Smiřicích. Druhé ošetření bylo 17. března - prohlídka - a 21., 22. května pojízdnou ambulancí, tak jako loňského roku.
  Ochranné očkování proti TBC v 1. tř. bylo 10. a 12. září a 18. června. Proti záškrtu se očkovalo 15. října. Druhá lékařská prohlídka byla 24. února. Všechny akce OÚNZ byly škole včas oznámeny.

Pohyb žactva.
Dne 16. října 1963 byl přeřazen do MŠ v Holohlavech Pavel K.
26. října se přistěhovala Světlana Valášková
30. listopadu se odstěhoval Emil Cibiri.
9. prosince se přistěhoval Josef Meliš a Milena Melišová.
14. prosince se odstěhovala Jana Trčková.
10. ledna 1964 se přistěhoval Pavel Tomáš.
1. února se odstěhovala Jana Šrámková.
10. února se přistěhovala Magdal. Molnárová.
14. března se odstěhovala Magdal. Molnárová.
21. dubna se odstěhoval Pavel Tomáš.
Celkem se přistěhovalo 5 žáků, odstěhovalo 6 žáků. Na konci školního roku bylo na škole 53 žáků, z toho 36 chlapců a 17 dívek. Proti začátku škol. roku je úbytek 1 žák.

Prospěch žactva.
  Pololetní vysvědčení bylo vydáno 1. února, výroční vysvědčení 27. června. V pololetí prospělo celkem 50 žáků, neprospěli 2 žáci. Na konci roku prospělo 50 žáků, neprospěli 2. Oba budou opakovat příslušný ročník.

Učitelé.
  Na začátku školního roku nastoupili službu Ladislav Cölba jako ředitel školy a třídní učitel 1. třídy, Jaroslava Odehnalová jako učitelka 2. třídy. Od 1. března nastoupila mateřskou dovolenou a ONV ustanovil místo ní Františku Grymovou, důchodkyni, vzornou učitelku z Černožic. Tato působila na škole do 27. června.

Sběry.
  Žáci školy se aktivně zúčastnili sběrových akcí, čímž přispěli našemu průmyslu množstvím 400 kg hadrů, 560 kg papíru, 3 200 kg železa. Za sběry škola utržila 500 Kčs. Peníze byly uloženy na konto SRPŠ. Pro lesní zvěř sebrali 800 kg kaštanů, které byly prodány za 400 Kčs Myslivecké společnosti v Poříčí u Trutnova. Tato darovala škole knihu o turistice.

Činnost PO.
  Pionýrská organizace se začala od počátku roku slibně vyvíjet. Vedoucími družin byly žákyně ZDŠ ze Smiřic Marie Andrýsová, Hana Andrýsová a Z. Bohdanecká. Vedoucími Jisker byla Jindra Cölbová, Milena Chlupatá. Skupinovou vedoucí byla jmenována Jaroslava Odehnalová.
  Děti se pravidelně scházely a za pomoci skupinářky si vypracovaly plán práce na celý rok. Na schůzích se připravovaly na 15. výročí založení PO. K těmto oslavám bylo svoláno v červnu slavnostní skupinové shromáždění. Letošní horskou školu jsme vlastně věnovali celou oslavě PO. Děti zde žily pionýrským životem. Těsně před sjezdem jsme byli jeden den tábořit. Všem chutnal oběd, uvařený na ohništích a pěkně se odpočívalo ve stanech. Škoda jen, že pro příští rok nemáme dosud zajištěny vedoucí.

Horská škola.
  Na horskou školu jsme se letos vypravili sami, bez mateřské školy. Prožili jsme 9 překrásných dnů v Krkonoších, navštívili kopce i kopečky, byli jsme na Sněžce a na Černé hoře. O žaludky dětí pečovaly s. Němečková, Rychterová, Hošková a Merglová o děti starali L. Cölba, A. Cölbová, Hanzlová, Grymová. Celkový náklad byl 7 000,- Kčs. Z toho 4 200 Kčs zaplatili rodiče, 2500,- Kčs uhradilo SRPŠ a 300 Kčs daroval VŽ. Spokojenost projevily hlavně děti. Předseda SRPŠ poděkoval všem pracovníkům za obětavost. Pro příští rok budeme připravovat pobyt alespoň na 14 dnů.

Exkurze.
  Letošní rok je druhým rokem, kdy se soustavně vyučuje vlastivědě. Nové pojetí výuky vlastivědy vychází z praxe a jejího poznání. Proto se do vyučování zařazují exkurze do různých pracovišť. Navštívili jsme Konservárnu v Černožicích, ve Smiřicích, státní statek v Holohlavech, pekárnu v Holohlavech, cihelnu v Předměřicích a mlékárnu v Jaroměři.

Kulturní akce.
  Do školního plánu byly též zařazeny oslavy a různé kulturní akce pro žáky. Společně se smiřickou školou jsme 7. XI. shlédli film Timur a jeho parta, 25. 2. film Děti kapitána Granta, 7. 5. film Malý Bobeš.
  Také divadlu jsme věnovali pozornost. 9. 3. jsme jeli autobusem do Hradce Králové, kde jsme navštívili Krajskou loutkovou scénu a shlédli hru Krása nesmírná. 13. 3. jsme navštívili Krajské oblastní divadlo a viděli Andersenovu pohádku Slavík. 22. 5. jsme opět navštívili lout. scénu a sice tentokrát ve Smiřicích, kde Kraj. lout. div. hrálo hru Tři volavčí pera. Vlastní akce jsme též pořádali. Na podzim to byla besídka k VŘSR, kulturní vložka ROH stát. statkům, besídka k vánocům, kultur. vložka k výroční schůzi JZD, besídka k MDŽ, kultur. vložka k volbám do MNV.

školní kronika
Akce v holohlavském loutkovém divadle.

Volby do MNV.
  16. června se konaly volby do MNV, ONV, KNV a národního shromáždění. Volební místnost byla na MNV v knihovně. Výzdobu vchodu provedla s dětmi učitelka F. Grymová, vlastní místnost L. Cölba a J. Peřina. V den voleb vítali voliče pionýři a pionýrky a do místního rozhlasu přednesli kulturní vložku. (Viz foto). Do MNV byl zvolen Ladislav Cölba, ředitel školy.

školní kronika
Volby1964 - recitování do rozhlasu.
zleva ?, Jarmila Martínková, Lída Kábrová, Světlana Valášková, Jarmila Valášková,
druhá řada zleva: Ladislava Žižková, Lída Semeráková, Ivana Cölbová

školní kronika školní kronika
Volby1964 - František Bohdanecký s manželkou a paní Matoušová s manželem.

Dětský den 21./6.
  Jako každoročně, i letos jsme připravovali Dětský den. Bohužel, příprav a práce hodně a potom nám vše pokazil trvalý déšť. Celý program byl přenesen do hostince a pořad byl proveden tak jako na hřišti. Návštěvníci se však do sálu všichni nevešli, odcházeli domů. Večer byla taneční zábava, opět v Jednotě. Návštěva značná. Výsledek byl takovýto: S dary a výtěžkem vstupného se právě uhradila režie. Doufejme, že nám příštího roku bude lépe sloužit čas.

školní kronika
MDD 1964 byl v sále

školní kronika
MDD 1964

školní kronika
MDD 1964

Závěr školního roku.
  Končí nám školní rok plný událostí a vzruchu. Je 27. červen, sobota. Děti se scházejí na poslední cestě do školy a ze školy. Tělocvična se plní. Zahajujeme poslední setkání. Po ředitelově proslovu, kde děti varoval před úrazy a požáry, přišlo na řadu odměňování. Rozdává se vysvědčení a žáci čtvrté třídy, kteří odcházejí do Smiřic, dostávají upomínkovou knihu. Děti se loučí se soudružkou Grymovou. Před námi jsou dva měsíce prázdnin. Škola utichá.

Prázdninový úklid.
  Pro nedostatek peněz jsme letos upustili od malování učeben a vnitřních úprav. Velký úklid provedla A. Cölbová.
31. srpna 1964. Lad. Cölba ředitelŠkolní rok 1964 – 1965Zahájení školního roku.
   Školní rok 1964 - 65 byl zahájen 1. září. Žáci se sešli v plném počtu v tělocvičně školy. Po přivítání ředitelem školy k nim promluvili: zástupce MNV s. Jar. Peřina, předseda SRPŠ s. Václav Martínek. Byli přítomni všichni rodiče dětí z 1. třídy, kteří se zúčastnili první vyučovací hodiny. Všichni žáci měli na lavicích připraveny učebnice a pomůcky. V letošním roce dochází k omezení výdeje pomůcek zdarma. Některé dražší pomůcky npř. plnicí pera si rodiče zakupují sami. V distribuci učebnic změna není.

Žáci a učitelé. Celkem nastoupilo do školy 50 žáků.
Vyučováni jsou: 1. pr. 12
2. " 12 v I. třídě_
3. " 13
4. " 13 ve II. třídě_
Vyučující: Ladislav Cölba, řed. školy - 1. tř
Jaroslava Odehnalová, učitelka - 2. tř.

Zdravotní stav.
  Nemocnost v letošním roce byla značná. Postihly nás dvě infekční epidemie: spalničky a neštovice. Zameškáno bylo celkem 2245 hodin což činí na žáka 45 hodin. Zdravotní služba OÚNZ se pečlivě starala o své svěřence. Očkování bylo provedeno celkem 3 x, TBC zkouška 1 x, prohlídka chrupu na začátku roku ve třídě, oprava pojízdnou zubařskou ambulancí, celková prohlídka před odjezdem na horskou školu.

Pohyb žactva.
  Během roku se odstěhovalo 6 žáků. Nepřistěhoval se žádný.
Tomáš Moravec
Karel Moravec do Libčan
Milena Rezková
Jana Rezková do Prahy
Zdena Hojdová
Josef Hojda do Ostravy
Školní rok dokončilo 44 žáků, z nichž prospělo 38 žáků, neprospělo 6 žáků. Z neprospěvších 3 žáci byli navrženi do zvláštní školy, kam budou od 1. září docházet.
Pololetní vysvědčení bylo vydáno 31. ledna.

Sběry.
  Ve sběru surovin byli žáci v letošním roce velmi aktivní.
Myslivcům do Poříčí předáno 1560 kg kaštanů,
Sběrné suroviny odvezly 2400 kg hadrů a papíru.
Škola se zúčastnila sběrové soutěže PBW a v okresním měřítku se umístila jako 7.
Získané finanční prostředky 1 100 Kčs byly uloženy na konto SRPŠ a použity k částečné úhradě horské školy.

Činnost PO.
  Pionýrská organizace se od začátku roku rozjela naplno. Žáci byli rozděleni do 4 družin. 1. družinu jisker vedla pí. Hošková
2. družinu jisker vedla pí. Hanzlová
3. družinu pionýrů vedla žákyně 8. tř. Z. Bohdanecká, I. Černá
4. družinu pionýrů vedla pí. Suková.
Všechny družiny pracovaly velmi aktivně za vedení skupinové vedoucí, učitelky Jaroslavy Odehnalové. Na školení oddílových vedoucích vyslána pí. Jana Suková.

Tělovýchova. III. CS.
  Tělovýchova v letošním roce byla ve znamení nácviku spartakiády. K nácviku zvláštní skladby pro malotřídní školy jsme vybrali 24 dětí, se kterými učitelka J. Odehnalová nacvičila s úspěchem skladbu. Nácvik započal v lednu a vyvrcholením bylo spartakiádní vystoupení na OS v Novém Bydžově. OV ČSTV nám zajistil odvoz autobusem a v kolektivu 160 cvičenců málotřídních škol zacvičily naše děti velmi pěkně. K nácviku bylo využito školního magnetofonu a každé volné chvilky.

Horská škola.
  Jako každoročně, i letos vyslalo SRPŠ děti naší školy do Horního Maršova k 11 dennímu pobytu v horách. Jeli jsme letos velmi brzy. Už 11. května jsme poprve spali v horách. První dva dny nebylo pěkné počasí, ráno skoro 0°, přes den deštivo. Poté se ale počasí umoudřilo, denně svítilo od rána do večera sluníčko, opékalo dětské tváře do hněda. Každý den dopoledne jsme se učili, odpoledne potom jsme věnovali turistice. Nachodili jsme více než 60 km. Prožívali jsme druhé jaro. Zatímco v Holohlavech začínaly kvést jabloně, v Maršově byly louky žluté petrklíči, bílé sasankami a ovocné stromy teprve rašily. Každý den zdobily naše stoly čerstvé květiny. I sníh jsme poznali, pravý zimní, když jsme si vyšli na Černou horu. Nahoře 1 m sněhu, a několik set metrů níže louky plné bledulí. Mají letos děti nač vzpomínat. Osazenstvo: Ladislav Cölba
Jaroslava Odehnalová pedagog.
Jana Suková a výchova Stan. Hanzlová
Milan Matějka - řed. školy z Račic
J. Němečková
K. Hošková pracovnice
M. Richterová v kuchyni
P. Jelínková

Celkem bylo 36 dětí naší školy
19 dětí z Račic
55 dětí celkem
Odvoz kufrů provedl státní statek, brambory a zeleninu jsme dostali ze závodní kuchyně st. statku. Celkový náklad za 11 dní pobytu včetně cesty byl 7 200 Kčs.

20 let ČSSR.
  Celé jaro a léto žila škola, tak jako ve všech obcích, v přípravách oslav 20. výročí našeho osvobození. I žáci k oslavám přispěli jak prací na úpravě parku a květinových záhonech před školou, tak v samotných oslavách několikerým vystoupením v místním rozhlase. Péčí škol. a kult. komise za vydatného přispění rodičů byl důkladně prořezán a upraven park u školy, natřen plot, opravena školní vodárna.

Výroční vysvědčení.
  Závěrečné vysvědčení bylo vydáno 30. června na školní slavnosti za účasti zástupců SRPŠ, MNV a KSČ. Žákům, kteří odcházely do 5. třídy do ZDŠ Smiřice, byly předány knihy jako upomínka na školu v Holohlavech. Knihy zakoupilo SRPŠ. Rozloučili jsme se též se soudružkou učitelkou Jaroslavou Odehnalovou, která byla na vlastní žádost přeložena do Černožic. Také jí zakoupilo SRPŠ na památku nástěnné hodiny.
  Před zakončením školního roku probíhalo jednání o zrušení místní školy a předání její správy pod ZDŠ Smiřice. Jednání neuspělo v kladné vyřízení a tak byla zatím ponechána dosavadní organizace školy tj. zůstala dvojtřídní škola se samostatnou správou.
  O prázdninách bylo provedeno malování školy (Komunál. podnik Smiřice).
  MNV zabral pro účely CO obce dosavadní kabinet, který byl vyklizen částečně na chodbu, částečně do malé náhradní místnůstky.
31. srpna 1965. Ladislav Cölba ředitel školyŠkolní rok 1965 – 1966Zahájení.
  Školní rok 1965 - 66 byl zahájen 1. září veřejnou slavností v tělocvičně školy. Byla zde představena žákům a přítomným rodičům nová učitelka Libuše Bažantová, která nastoupila za Jaroslavu Odehnalovou, přeloženou na vlastní žádost do Černožic. Za veřejnou správu byl přítomen předseda MNV Jar. Peřina, který k dětem promluvil. Po slavnostním zahájení se rozešly děti do svých tříd a rodiče prvňáků se zúčastnili první vyučovací hodiny.

Žáci a učitelé.
Celkem nastoupilo do školy 37 žáků. Vyučováni jsou: 1. p.r. 6
2. p.r. 9
3. p.r. 10
4. p.r. 13
V první třídě vyučuje Ladislav Cölba, v druhé třídě vyučuje Libuše Bažantová.

Zdravotní stav.
  Zdravotní prohlídky byly provedeny podle plánu OÚNZ. V září chrup, v říjnu očkování TBC a obrna. Celková prohlídka byla v květnu před odjezdem na horskou školu. Infekčních chorob většího rozsahu nebylo.

Pionýrská organizace.
  Od počátku roku byl zaveden provoz PO. Skupinovou vedoucí byla s. učitelka Libuše Bažantová, oddíly PO vedla maminka pí. Jana Suková a Stan. Hanzlová. Pracovaly podle celoročního plánu. Jiskry pracovaly pod vedením starších žákyň ze ZDŠ Smiřice. Vedly je žákyně: Iva Cölbová, Lad. Žižková, Jar. Štefenová a Jar. Zezulová. Pedagogic. dohled vykonával Lad. Cölba. Pionýři a Jiskry plnily pracovní úkoly školy. Turistická náplň plánu se soustředila na pobyt na horské škole.
  Sběrová činnost byla záležitostí PO. Sebralo se celkem 560 kg kaštanů, 1050 kg papíru a hadrů. Léčivých bylin bylo odevzdáno 17 kg.

Horská škola.
  Po celý rok byla připravována horská škola. Na účet SRPŠ dávaly děti výtěžky za kaštany a sběry surovin. Bylo organizováno spoření rodičů na horskou školu. Protože objekt v Maršově byl předán míst. národnímu výboru v Maršově, ztratili jsme tím i my budovu pro horskou školu. Vstříc nám však vyšel MěNV Hradec Králové, který nám zapůjčil k 14 dennímu pobytu objekt na Polomu u Sedloňova.
  Zde jsme strávili opravdu krásné dny od 10. května do 21. května. Nádherné slunečné počasí nás provázelo po Orlických horách, které jsme poznali zdálky i zblízka při celodenním výletu na Šerlich. Ubytování nám vyhovovalo po všech stránkách. Pouze kuchařky si stěžovaly na vzdálenou prodejnu potravina a masa. Dětem však úplná odloučenost od světa vůbec nevadila.

Dětský den.
  Protože loňského roku se upustilo od konání dětského dne, rozhodl se výbor SRPŠ letos dětský den uskutečnit za každého počasí, které opravdu nepřálo. Datum stanoveno na 19. června. Deset dní před slavností se sily indiánské kroje a čelenky pro maškarní průvod. Hudba ČSD z Hradce Králové přijela z deště, pršelo celé dopoledne, v poledne vysvitlo slunce a pěkně bylo do 3 hodin. Průvod a úvodní hry jsme ještě stačili provést, ale potom se pustilo do deště a bylo po zábavě. Přes tuto vrcholnou nepřízeň počasí přišlo na hřiště hodně diváků.

Konec škol. roku.
  Školní rok byl zakončen 30. června rozdáním vysvědčení. O prázdninách se žádné úpravy ve škole nedály.
25. 9. 1966. Zapsal Cölba, ř. školyŠkolní rok 1966 – 1967Organizace školy.
  Nový školní rok byl zahájen 1. září 1966. V letošním školním roce začíná nový způsob práce u nás (jinde běžný). Byla zřízena školní družina a vychovatelkou byla jmenována Jaroslava Kozmová, učitelka. V druhé třídě vyučuje Libuše Bažantová, v prvé tř. Ladislav Cölba.
  Počet zapsaných žáků je 40, do školní družiny zapsáno 33.

Životopisy.
  Učitelka Libuše Bažantová se narodila 11. 12. 1936 v Lovčicích u Chlumce n. C. Vystudovala pedagogickou školu v Hradci Králové. Jako učitelka působila na různých školách v okrese Hradec Králové, naposledy v Lochenicích. Od 1. září 1965 ustanovena do Holohlav.
  Učitelka Jaroslava Kozmová se narodila 7. 9. 1941 v Praze. Otec byl dělníkem, matka úřednicí. Vystudovala pedagogic. školu v Praze 16. Jako učitelka nastoupila ve Velenicích u Zákup, učila ve Stvolínkách. V r. 1963 se provdala a s manželem přestěhovala do Hradce Králové a po mateřské dovolené ustanovena do Holohlav jako vychovatelka školní družiny.

PO.
  Vedoucí pionýrské skupiny byla pověřena učitelka Lib. Bažantová. Jako vedoucí družin slíbily pracovat pí Suková a pí. Vokřálová. Jiskry vedou žákyně Cejpová, Cölbová, Žižková. Schůzky byly určeny na pondělí, středy a pátky. Družiny pionýra se schází pravidelně, ale jiskry v 1. tř. mají často okénko. Celá skupina se pustila s chutí do práce, do soutěžení ve sběru. Podařilo se jim sebrat 10 q kaštanů, které jsme poslali do Krkonoš, 12 q papíru a hadrů. Úctyhodný výkon za půl roku práce.

Den armády.
  Den armády jsme oslavili 2 x. Společně na oslavě se školou ve Smiřicích v kinu na filmu Malý Bobeš, podruhé přímo ve škole, kde nás navštívili vojáci z jaroměřské posádky, vedeni kpt. Mir. Hlavou. Přijeli s rychlopalným dvouhlavňovým dělem a samopaly. Po přednášce s besedou následovala volná prohlídka zbraní a střelba ze samopalu. Děti poslaly do kasáren obrázky (kresby) a poděkování.

Zdravotnictví.
  Prohlídkou zubů 15. září začala zdravotní péče. Pokračování přišlo 14. října, kdy 1. tř. byla očkována proti tetanu, 2. tř. proti neštovicím, 3. a 4. tř. proti tetanu. Kontrola očkování neštovic provedena 26. října a zuby ošetřeny ve Smiřickém ambulatoriu 16. listopadu.
  Chřipková epidemie začala 7. listopadu a vrcholila kolem 15. prosince, kdy počala slábnout. Postupně se vystřídaly v nemoci všechny děti, včetně ředitele školy.

Oslavy.
  Oslavy VŘSR nebyly letos prováděny na veřejnosti, pouze školní besídkou s filmem jsme jich vzpomněli.
  Vánoční besídka byla dětmi radostně připravována. Ozdobily si stromeček, nacvičily program. Pohoštění zajistila Jednota - od Dohlížecího výboru jsme dostali darem 200 Kčs. Na doplnění se promítaly pohádkové filmy.

Vánoční a pololetní prázdniny.
  Vánoční prázdniny začaly 22. XII. a trvaly do 2. ledna včetně. O vánočních prázdninách napadlo trochu sněhu, což umožnilo několik dní sáňkování. Pololetní vysvědčení bylo rozdáno 28. ledna a pololetní prázdniny končily 4. února. Měkké počasí trvalo a několik dní silnějších mrazů umožnilo týdenní využití školního kluziště na hřišti.

Změna učitelů.
  Učitelka Jaroslava Kozmová odchází učit do Babic, učitelka Libuše Bažantová odchází na mateřskou dovolenou. Do 2. tř. nastupuje učitelka Bronislava Krejcarová, jako vychovatelka školní družiny učitelka v.v. Marie Weisserová.

  V únoru těsně po pololetí byla výroční schůze JZD Holohlavy. Všechny děti nacvičily půlhodinový program písní a recitací. Odměnou jim bylo pohoštění a spokojenost družstevníků. K výročí února bylo nacvičeno pásmo pro místní rozhlas. Tradiční besídka k MDŽ byla též záležitostí školy. Společně s dětmi se ZDŠ účinkovala též mateřská škola.
  Koncem března začaly přípravy k odjezdu na horskou školu. MěNV v Hradci Králové nám propůjčil opět chatu na Polomu v Orlických horách. Rodičovské sdružení se ujalo organizace, sehnalo do kuchyně 4 maminky, aby dětem vařily. Vedoucí kuchařkou byla pí. Němečková a jí pomáhaly pí. Hošková, Jelínková a Horynová.
  Společně s námi jela škola z Račic. Pedagogický dozor obstarali: L. Cölba, B. Krejcarová, M. Matějka, M. Weissarová a J. Suková.
  Celkem bylo na Polomu 40 dětí z Holohlav a 18 dětí z Račic. Počasí nebylo příliš pěkné. Prvý týden od 15. května bylo slunečno, ale druhý týden pršelo celé 4 dny. Když jsme nemohli ven, organizovaly se hry v místnosti, promítaly se filmy, zpívalo se a přehrávalo divadlo, které měly nacvičeno račické děti.
  Žádný delší výlet jsme kvůli nepříznivému počasí nemohli podniknout, chodilo se po okolí. Kladem byly exkurze do domácích tkalcovek, kde děti viděly i ruční tkaní látek.

  V červnu připravilo SRPŠ s Jednota dětský den. Proti dřívějším byl chudší na program, ale bohatší na sportovní činnost. Byl organizován jako sportovní soutěž a děti si přišly na své.
  V posledním týdnu školy se šlo stanovat na Chloumek. Krásný slunečný den, lesní stráň, řada stanů, tři ohniště s kotlíky bramborové polévky, špekáčky na opékání, to už byla vhodná kulisa k závěru roku.
  Výroční vysvědčení bylo vydáno 30. června na slavnostním shromáždění. Odcházející žáci dostali upomínkové knížky, zakoupené SRPŠ.
31. srpna 1967. Zapsal L. Cölba.Školní rok 1967 – 1968Organizace školy.
  Školní rok 1967 - 68 byl zahájen 4. září 1967 s počtem zapsaných žáků 39 a 2 třídními učiteli. Pro školní družinu byla ustanovena 1 vychovatelka. Škola je dvojtřídní se školní družinou. Vyučovalo se v jedenáctidenních cyklech s jednou volnou sobotou. Rozvrhy hodin a školní plány práce byly vypracovány do 10. září.
  Nově na školu nastoupila Zdena Kotlandová, učitelka, jako vychovatelka ve školní družině.
  Ředitelem školy je Ladislav Cölba, současně vyučuje v 1. třídě, učitelkou ve 2. třídě je Libuše Bažantová, která se vrátila z mateřské dovolené.

Učebnice a pomůcky.
  Jako každým rokem i letos byly vydány žákům učebnice a pomůcky zdarma. Organizací výdeje byla pověřena uč. L. Bažantová. Většina učebnic, vrácených na konci škol. roku byla poškozena. Přes péči, kterou věnovali třídní učitelé a SRPŠ učebnicím, se nepodařilo přesvědčit všechny žáky a rodiče, že učebnice zakupované státem, musí sloužit více let a proto je jejich údržbě třeba věnovat zvýšenou péči. Vinu na škodách má však též nekvalitní papír a vazba.

PO.
  Po reorganizaci pionýra byla na škole zrušena skupina a žáci přičleněni organizačně k ZDŠ ve Smiřicích. Na škole pracoval pouze 1 oddíl pod vedením pí. Jany Sukové. Organizace Jisker byla zrušena. Tím byla jaksi narušena mimoškolní činnost dětí a ještě že máme školní družinu, kterou navštěvovala většina malých dětí, nebyly tyto úplně bez dozoru. Ve třídách jsme obnovili třídní samosprávy.

Oslavy.
  Po slavnostním zahájení škol. roku následovaly interní oslavy dne armády, Velké říjnové soc. revoluce, mikulášská a vánoční besídka, MDŽ, květnové oslavy, dětský karneval a dětský den.

Zdravotní stav.
  Po stránce zdravotní bylo o žáky pečováno ústavem národního zdraví. Dvě prohlídky zubů, dvoje očkování, jedna prohlídka školním lékařem zajistily zdravotní stav. Běžné anginy, chřipky, několik případů příušnic proběhlo celkem bez následků. Úraz byl jeden a to hned na počátku škol. roku. Josef Hodumarský si zlomil nešťastnou náhodou nohu a byl po dobu pěti týdnů vyřazen z vyučování. Od vyučování tělesné výchově byla po celý rok osvobozena Helena Veverková z 1. p. roč., protože je dosud léčena na vykloubené nohy. Dočasně byl od TV osvobozen Petr Hošek z 1. p. r. po operaci slepého střeva.

Školení učitelů.
  Z. Kotlandová absolvovala v říjnu školení pro vychovatelky škol. družin. L. Bažantová dokončila dvouleté školení pro ruční práce, absolvovala kurs tělesné výchovy a zdravotnické školení. Lad. Cölba dokončil studium na pedagogické fakultě státní zkouškou a získal způsobilost vyučování 6. - 9. p. roč. v oboru přírodopis - základy zeměděl. výroby. Současně je mu přiznána kvalifikač. skupina A.
  V souvislosti s konáním státní zkoušky na pedagog. fakultě byla L. Cölbovi udělena placená dovolená studijní v trvání 9 týdnů. Za něho vyučovala učitelka Horáková z Hradce Králové od 15. dubna do 18. června.

Sběry.
  Organizace školních sběrů byla přenesena na školní družinu. Celkem bylo odevzdáno 20 q papíru a textilu, 4 q kaštanů.

Školní prázd.
  Školní prázdniny o vánocích a na jaře byly v budově věnovány úklidu a úpravám.

Politic. udál.
  Na školní práci měly vliv i politické události, které nastaly po lednovém zasedání pléna ÚV KSČ. Obrodný proces, který byl tímto zahájen, zasáhl i oblast výuky. Na děti zapůsobila volba nového presidenta Ludvíka Svobody, sledoval se pečlivě tisk, rozhlas a televize a celkový život v obci. Ten však nebyl přílišně narušen a KSČ získává sympatie občanů.

Stavy žáků.
  Na počátku roku bylo zapsáno 39 žáků (22 chlapců a 17 dívek). Během roku se přistěhovali 2 žáci a 3 se odstěhovali. Školní rok tedy dokončilo 38 žáků, z nichž postupuje 36 a 2 opakují ročník. Do Smiřic odchází do 5. třídy 10 žáků, nově zapsaných pro škol. rok 1968 - 69 je 7 žáků. Předpoklad pro rok 1968 - 69 je 36 celkově zapsaných žáků.

Prospěch.
  Celkem prospělo 36, tj. 94 %, neprospěli 2 tj. 6 % žáků.

Dětský den a závěr škol. roku.
  SRPŠ, jehož předsedou byl zvolen Jaroslav Jelínek, připravilo na 9. června dětský den. Příprava byla důkladná, ale přece se nevydařil. Téměř celý den pršelo, stihla se jen část programu a sportovní soutěže byly dokončeny příští neděli.
  Vysvědčení bylo rozdáno 29. června, kterýmžto dnem byl ukončen školní rok a učitelé odešli na zaslouženou dovolenou a žáci na prázdniny.

Prázdninové úpravy.
  Během prázdnin byla umyta škola, připraveny učebnice a pomůcky, aby 2. září mohl započít nový školní rok. Učitelé se sejdou 29.srpna, aby jej řádně připravili.

školní kronika
První třída holohlavské školy 1967 - 68. ( dva ročníky )

školní kronika
Druhá třída holohlavské školy 1967 - 68. ( dva ročníky )Školní rok 1968 – 1969Zahájení.
  Školní rok byl zahájen 2. září 1968 v 8 hodin obvyklým způsobem. Žáci se sešli s rodiči před školou, společně se shromáždili v tělocvičně. Po úvodu ředitele školy, který připomněl žákům bezpečnostní pravidla s podotknutím, že škola je blízko státní silnice, silně frekventované projíždějícími vojenskými jednotkami, promluvil tajemník MNV L. Papež. Ve svém projevu vyzval děti, aby se celý rok pilně učily, aby dělaly čest obci a ke každému se chovaly slušně. Zmínil se též o nedávných událostech, kdy do naší země vstoupili vojáci z Polska, Maďarska, Německa, Bulharska a SSSR. Při této příležitosti vyzval děti, aby se při průjezdu vojáků chovaly zdvořile.
  Po slavnostním úvodu se rozešly děti do tříd. Začala normální školní práce.

Zdravotní stav.
  Každým rokem začínáme s lékaři. Hned počátkem září prohlídka zubů, TBC, očkování proti tetanu a neštovicím. Všechny tyto akce děti ve zdraví přečkaly. Je v pořádku, že zdravotníci jezdí hned zpočátku.

Oslavy.
  V podzimním období byly provedeny oslavy 28. října. Společně se smiřickou školou byly uvedeny oslavy 50 let ČSSR v kině ve Smiřicích. Společně s MNV s školskou komisí byly zasazeny 2 lípy jedna česká a druhá slovenská. Slavnost sázení lip svobody byla uvedena žákovským programem a proslovem tajemníka L. Papeže. MNV položil věnec u desky padlých občanů z 1. světové války. Vzpomínkový proslov měl ředitel školy L. Cölba.
  Další slavení bylo až na vánoce, kdy se děti pobavily vlastní besídkou a filmem, který pro ně připravil státní statek. Jednota darovala cukrovinky v hodnotě 200 Kčs.
  V březnu jsme slavili MDŽ. Důstojná, velmi hezká oslava byla součinnost výboru žen, školy a Jednoty. A to je všechno.

Stavy žáků a organizace školy.
  Škola je dvoutřídní. Ředitelem Ladisl. Cölba, učitelkou Lib. Bažantová, vychovatelkou školní družiny Zd. Kotlandová. Školní rok začal 2. září, vánoční prázdniny jsou od 23. XII. do 5. I., pololetní od 1. 2. do 4. 2. , jarní od 24.3. do 30. 3.
  Ve škole se vyučují 4 postupné ročníky o počtech 7, 8, 12, 7, celkem 34 žáci. Během roku se přistěhovala 2 děvčata cikánského původu, která chodila do zdejší školy 2 měsíce.
  Na žádost občanů byla zřízena mimoškolní tělesná výchova. Cvičilo se ve školní tělocvičně a cvičitelkami byly dobrovolné pracovnice v počtu 3. Jindra Cölbová, Z. Tlustá, Z. Bohdanecká. Protože se cvičení osvědčilo, byl ustaven na jaře Sokol.
  V zimním období zřídil MNV na školním hřišti kluziště a zavedl osvětlení. Při letošní dlouhé zimě to byl záslužný čin.

Oprava střechy.
  Už několik let je na škole vadná střecha. Pod mnoho tašek podtéká, dvojí vichřice porušila hřeben střechy a tak nezbývalo jiného, než si vyžádat finanční krytí a sehnat pokrývače. Protože však porucha nebyla tak velkého rozsahu, aby se musela přeložit celá krytina, nechtěly podniky zakázku přijmout a po půl roce hledání se přece našel pokrývač, který střechu důkladně opravil. Nechal si dobře zaplatit. Oprava stála 5.500 Kčs.

Školní inspekce.
  29. ledna 1969 navštívil školu okresní školní inspektor Jiří Rumlan. Provedl důkladnou revizi školního zařízení a byl přítomen čtyřem vyučovacím hodinám. Prohlédl si dokumentaci školy a o návštěvě zaslal písemnou zprávu.

SRPŠ.
  Ustavující schůze rodičů byla v září. Bylo přítomno 80 % rodičů, kteří vyslechli úvodní zprávu ředitele školy zaměřenou ke zlepšení výchovné činnosti školy a rodiny. Předsedou byl zvolen Jaroslav Jelínek, třídními důvěrníky Jana Suková a Jaroslav Šrámek. Výbor a celá organizace však během roku nevyvíjela obzvláštní činnost.

Sběry.
  Podle školních směrnic neorganizuje škola sběry surovin. Aby vůbec mohly Sběrné suroviny něco odvézt byl sběr zařízen takto: V určený den a hodinu přijelo auto Sběrných surovin, vykoupilo od dětí sběr a ohlásilo výsledek škole.
  Kaštany pro myslivce byly sbírány družinou a 10 q znamenalo pro školu příjem 450 Kčs, určených na školní výlet, dárkové knihy a cestné pro děti přihlášené do soutěže Mladý zdravotník.

Soutěž.
  Letos poprvé jsme se zúčastnili okresního kola soutěže ČSČK. Soutěžila 3 děvčata ze třetí třídy a z 20 družstev se umístila na 11. místě. Družstvo doneslo škole diplom. V příštím roce budeme pokračovat ve školení Mladý zdravotník.

Tragedie.
  Dětský den se letos nekonal. V červnu zpočátku nesloužilo počasí a když se dohodl Sokol se SRPŠ na datu koncem června, musel být tento odložen na neurčito pro tragickou příhodu, kterou krátce vylíčím.
  Bývalý žák školy, Mirek Pácalt, hoch zdravý, silný a bystrý, náhle zakončil svůj mladý život. Zemřel tragickou smrtí oběšením. Zanechal zdrcenou rodinu a všechny své kamarády, kteří jej všichni vyprovodili na smutnou poslední cestu.
  Po této příhodě neměl nikdo chuti do konání dětského dne, dne radosti.

Školní výlet.
  Na závěr školního roku jsme vykonali školní výlet autobusem do ZOO ve Dvoře Králové, na přehradu do Bílé Třemešné, na Zvičinu a zpět. Počasí bylo výletově příhodné. Děti byly spokojeny.

Závěr roku.
  Závěr školního roku byl tradičně slavnostní. Na společném shromáždění jsme se rozloučili se školou, také se soudružkou učitelkou Bažantovou, která odchází do Malšovic. Působila na škole 4 roky. Odcházející žáci i s. učitelka byli podarováni upomínkovou knihou.

Úpravy ve škole.
  Koncem července nastoupili do školy malíři. Vymalovali obě třídy, sociální zařízení, sokly chodeb natřeli latexovou barvou. Úklid po malování pomohly rychle dokončit hbité ruce mladých maminek: pí. Vařečková, Suková, Tvrdá, Hošková, Knapová, Tomková a Jelínková. Celé malování stálo 2500 Kčs.
  Po dokončení úklidu, vyleštění podlah ve třídách, byla škola připravena přijmout nové žáky.
  Srpnové události se nijak obce a školy nedotkly.
Dne 31. srpna 1969 Zapsal Ladislav Cölba ředitel školyŠkolní rok 1969 – 1970Zahájení škol. roku.
  Školní rok byl zahájen 1. září. Žáci a rodiče se shromáždil v tělocvičně školy ráno v 8 hodin. Z hostí přišli pouze za MNV tajemník L. Papež, za SRSŠ předseda J. Carda. Ředitel školy pronesl zahajovací projev, ve kterém přivítal nové žáky a všechny vyzval k cílevědomé práci. Zdravici přednesli též za MNV L.Papež a za SRPŠ J. Carda.
  Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do tříd.
  V letošním roce nastoupila do druhé třídy nová učitelka, Marie Teichmanová, která vyučovala na ZDŠ v Černožicích. Bydlí v Černožicích, odkud denně dochází.
  Ve školní družině zůstala nadále vychovatelka Zdena Kotlandová.
  Jako každý rok, i letos dostali všichni žáci nové učebnice a část pomůcek. V pedagogické radě byl schválen a vypracován plán práce na nový školní rok; v něm jsou zakotveny všechny úkoly školy v práci školní i mimoškolní.

SRPŠ.
  Hned po zahájení školního roku bylo svoláno rodičovské sdružení, které si zvolilo nový výbor. Aktivní činnost slíbili všichni funkcionáři a zavázali se též manuelní pomocí škole. Výbor se sešel v 1. čtvrtletí 2 x, svolal 2 členské schůze a učinil několik zásadních rozhodnutí. Jedním z nich bylo vyslat děti na horskou školu. Během roku se konaly ještě 3 schůze výboru a 2 schůze členské. Počáteční aktivita poněkud opadla a když se neuskutečnilo vyslání dětí na horskou školu pro infekční onemocnění většiny žáků, výbor upustil i od další činnosti.
  Přece však nepřestal úplně pracovat. Byla zorganizována brigáda na úpravu školního parku a někteří členové pomohli při instalaci výstavy žákovských prací ve škole.

Organizace školy.
  V letošním roce má škola 2 třídy. Celkem navštěvuje školu 39 žáků. Do prvního školního roku bylo zapsáno 11 žáků. Počet žáků ve školní družině je 24. Do školní jídelny chodí na oběd pravidelně 16 dětí.

Péče o zdraví.
  Okresní ústav národního zdraví - školní služba - pečlivě sledoval zdravotní stav žáků po celý rok. Zuby byly prohlédnuty a opraveny dvakrát, očkování proti TBC jednou, očkování proti neštovicím jednou, očkování proti tetanu jednou. Celkovou prohlídku provedl MUDr Šrůtek. Chřipková epidemie v zimním období proběhla velmi mírně. Horší byla jarní epidemie planých neštovic, kdy onemocnělo celkem 30 dětí. Tato epidemie také znemožnila odjezd na horskou školu, která byla pečlivě připravována po celý rok a kam mělo odjet i 9 dětí z mateřské školy.

Oslavy.
  V podzimním období byl oslaven 28. říjen a 7. listopad školními interními besídkami, doplněnými filmem. Na vánoce byla připraven vánoční nadílka s pohoštěním, na kterou přispěl Dohlížecí výbor Jednoty částkou 300,- Kčs. Společně s námi se veselily i děti z mateřské školy. Rok 1970 byl rokem V. I. Lenina, jehož 100 výročí se oslavovalo. Škola proto připravila tyto akce:
  22. února přednášel ve škole velitel lidových milicí s. Bureš z Černožic
  23. února byl ve škole promítnut film k únoru - spojený s úvodním slovem o významu února
  K MDŽ zhotovily děti přáníčka, která předali ženám ve státním statku, JZD a Jednotě. Akce se setkala s uznáním. 7. března byla veřejná besídka v Pohostinství, na které účinkovaly děti mateřské školy, ZDŠ, a byly provedeny ukázky cvičební hodiny starších žáků ze Sokola. Účast veřejnosti byla velká, celá oslava byla NV kvitována jako zdařilá.
  V dubnu byly třídy vyzdobeny nástěnkami na téma Lenin, s. F. Kaláb měl ve škole přednášku o Leninovi, doprovozenou světelnými obrazy, navštívili jsme v Černožicích film Rodina Uljanovových.
  Letošní oslavy 1. máje byly nevydařené - ne programem, ale počasím. Od rána padal sníh s deštěm, byla zima, ale přesto šlo do Smiřic na oslavy 10 dětí s oběma učiteli. Návaznost na oslavy osvobození měla i návštěva filmu Revoluční rok 1848.
  K 25. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou konal MNV slavnostní zasedání, kde žáci přednesli velmi působivý program. Přítomní občané jej vyslechli v naprostém tichu. Škole se dostalo poděkování.
  Starší žáci jeli do Hradce Králové na výstavu "Na Žižkově válečném voze", která byla instalována v Domě pionýrů.
  Místní přebory v lehké atletice jsme konali pouze pro školu, to byla právě škola v karanténě kvůli epidemii neštovic. Byl proveden souboj ve čtyřboji: skok daleký, hod míčkem, běh na 50 m, běh na 300 m. Ukázala se zdatnost všech žáků a řada z nich si odnesla čestné diplomy, které byly rozdány při ukončení školního roku.
  Na červen jsme připravili výstavu školních žákovských prací, kterou shlédlo 86 občanů. Výstava byla instalována na chodbách a ve třídách školy, a občané měli možnost si prohlédnout i moderní učební pomůcky. Výstava byla všestranná, celoroční činnost školy byla publikována na výrobcích, v číslech a fotografiích. Akce byla veřejností kladně hodnocena.
  Na školní výlet jsme jeli autobusem na trase: Kuks - zámek, Dvůr Králové - zoologická zahrada, Bílá Třemešná - přehrada na Těšnově, Zvičina a navečer domů. Výlet nebyl příliš drahý, ale náročný na dětský výkon. I počasí nám sloužilo.
  Druhý školní výlet byl na závěr školního roku do Ratibořic, motivovaný Po stopách Boženy Němcové. Vlakem jsme jeli do České Skalice a potom jsme cestovali pěšky. V Ratibořicích jsme zdálky viděli filmování Babičky.
  Konec školního roku byl slavnostní, odcházejícím žákům byly předány upomínkové knihy, které zakoupil ZV ROH státního statku v Holohlavech.

Sběry.
  Sběr surovin chápeme jako nutnost pomoci národnímu hospodářství. Odevzdali jsme 450 kg papíru, 400 kg kaštanů, 7 kg pomerančové kůry a menší množství léčivých bylin. Výtěžku bylo použito na vylepšení akcí, pořádaných školou.

Soutěže.
  V dubnu se škola zůčastnila dopravní soutěže pořádané Veřejnou bezpečností. Při vyhodnocení soutěže jsme nevyšli naprázdno. Okrskový náčelník VB nám předal míč, skládanku letadla, pravítka, rozvrhy a letáčky. Žáci, kteří navštěvovali kroužek Červeného kříže se zůčastnili soutěže Dobrých skutků. Výsledky budou známy 1. září.

Výzdoba.
  K Únoru, dubnu, květnu byla provedena vlajková výzdoba a výzdoba tříd a oken. Žáci pracovali též na výzdobě státní silnice před Závodem míru a při průjezdu presidenta republiky s. Svobody při jeho návštěvě Východočeského kraje.

Závěr roku.
  Školní rok byl ukončen 30. června a dokončilo jej 40 žáků. Z toho 2 žáci propadli a budou opakovat třídu, 2 žáci přestupují do Zvláštní školy. Nových žáků bylo pro příští rok zapsáno 15.

Prázdniny.
  Letošní prázdniny začínají 1. července a končí 31. srpna. Během prázdnin se ve škole žádné větší opravy nedály. Třídy se umyly, natřely hydrovoskem, vyleštily a čekají na nové žáky.
V Holohlavech, dne 31. srpna 1970. Ladislav Cölba ředitelŠkolní rok 1970 – 1971Zahájení
  Školní rok 1970/71 byl zahájen 1. září. Žáci a rodiče se shromáždili před školou a v 8 hodin byli uvedeni do učebny, kde bylo provedeno slavnostní zahájení školního roku. Jako host byl přítomen předseda MNV Jaroslav Peřina a předseda SRPŠ Josef Carda. Po projevu ředitele školy L. Cölby se s bývalými žáky mateřské školy, kteří přešli do 1. třídy, rozloučila ředitelka MŠ Mil. Finková. V závěru promluvil k dětem předseda MNV.
  Žáci byli rozděleni do tříd. V 1. třídě zůstalo 15 žáků 1. post. roč. a 7 žáků 3. postup. ročníku. Třídním učitelem je L. Cölba. Do 2. třídy odešlo 13 dětí 2. post. ročníku a 8 dětí 4. post. ročníku. Třídní učitelkou je Marie Teichmanová. Do školní družiny se přihlásilo 23 dětí. Vychovatelkou je Zdenka Kotlandová..
  Žáci dostali učebnice a část školních pomůcek. V pedagogické radě byl schválen plán práce, v němž jsou zakotveny všechny úkoly školy ve školní i mimoškolní práci. Letošní rok bude velmi bohatý na společenské události a školu tj. žáky a učitele čeká mnohoR>
Ideově výchovná práce školy.
  Školní rok 1970-71 byl od počátku ve znamení reorganizace vyučování směrem k ideově výchovné práci mezi žáky a rodiči. Tento úkol byl sledován ve všech učebních předmětech a do procesu byly zapojeny i složky výchovné. Výsledky se projevily hlavně v postoji k dnešku, ve veřejných vystoupeních žáků, v jejich chování ve škole i mimo školu a kladný odraz byl ve veřejnosti.

Oslavy a akce školy.
  Celý školní rok byl naplněn intenzivní prací dětí a učitelů. Přináším přehled jednotlivých akcí se stručným zhodnocením:
  a) Připravili jsme slavnostní zahájení školního roku, kde k dětem promluvili zástupci veřejnosti.
  b) Rozhlasovou relaci k 51. výročí ČSSR připravili učitelé a provedena byla společně s dětmi.
  c) 54. výročí VŘSR bylo oslaveno odpolední akademií s programem školy a koncertem dechové hudby ZVÚ z Hradce Králové. Zpráva byla otištěna v Novém Hradecku.
  d) Veřejná schůze MNV a VO KSČ byla doplněna bohatou kulturní vložkou. Solidarita s bojujícími Vietnamem a tím i návod k internacionální výchově žáků byl dán návštěvou 2 Vietnamců ve škole. Návštěvu zprostředkoval ing. Teichman, v jehož závodě jsou Vietnamci zaměstnáni. Společná beseda byla doplněna filmem o Vietnamu.
  e) O vánocích děti uspořádaly vánoční besídku u stromečku. Byly promítnuty filmy a nadílku dětem zaplatil DV Jednoty.
  f) V únoru jsme pozvali do školy zástupce Lidových milicí z Hradce Králové.
  g) V březnu děti a učitelé společně se Svazem českých žen připravili besídku k MDŽ. Účinkovali též žáci mateřské školy.
  h) Pěkná byla též kulturní vložka při výroční schůzi JZD.
  ch) Květnové oslavy se konaly za účasti školy a dětí v obci. Byla provedena relace v místním rozhlase. K desce padlých byla položena kytice. Ve škole se uskutečnila beseda se zasloužilými členy KSČ s. Luňáčkem a s. Luňáčkovou. Byla vyzdobena škola, MNV, JZD, upraven park a okolí školy.
  i) Vyvrcholením oslav byly oslavy 50. výročí založení KSČ. Opět žáci a učitelé vzpomenuli tohoto výročí v místním rozhlase. Byla nově vyzdobena škola a MNV. Ve škole děti dokončily soutěž 5 x na výbornou, která byla pro letošní rok vypsána domem pionýrů a mládeže v Hradci Králové. Závěrem květnových oslav 50. výročí KSČ pak byla slavnostní akademie, na které se podílely všechny děti.
  j) V červnu se konal zdařilý dětský den a ve škole byly otevřena výstavka dětských prací, školních pomůcek a techniky.
  k)V červnu byla též provedena registrace pionýrského oddílu. Slavnostní slib složili pionýři v zasedací síni MNV za přítomnosti zástupců MNV, KSČ a Svazu žen. Děti byly pohoštěny.
  l) Vedení školy dohodlo se SRPŠ uspořádat školní výlet na Konopiště, na Slapy a do Prahy. Výletu se účastnily všechny děti, učitelé a za SRPŠ předseda J. Carda a pí. Čejková. Autobus poskytl státní statek v Holohlavech. Byla prohlédnuta kostnice v Sedlci, zámek Konopiště, děti se svezly motorovou lodí po Slapském jezeře, v Praze se prohlédly Staroměstské náměstí, prošly několik ulic a Václavské náměstí a celý výlet byl zakončen návštěvou letiště. Počasí nám přálo a domů jsme přijeli v 11 hodin večer.
  m) Školní rok byl zakončen opět malou interní oslavou.

Zlepšování škol. prostředí.
  V září 1970 rozhodla rada MNV zbudovat ústřední topení ve škole v hodnotě 310 000 Kčs. Po zhotovení dokumentace byla výstavba zadána fě Eram v Hradci Králové a v únoru nastoupili do školy topenáři. Rodiče provedli přípravné práce - bourání otvorů, zabudování příček - a koncem května byla celá montáž provedena. Stavbu kotelny a uhelny jsme prováděli v akci Z brigádnicky. O stavbu se zasloužili: F. Nepokoj, F. Andrejsek, J. Jošt, F. Bezvoda, L. Cölba, a řada brigádníků z řad rodičů. Lešení na stavbu komína zapůjčilo stavební družstvo z Černožic, práce povoznické provádělo JZD a státní statek, výkop jámy pro kotelnu s bagrem z Cukrovaru provedl Vl. Vokřál. Koncem srpna byla stavba ukončena a v září mají být montovány kotle a zařízení kotelny. Nátěr radiátorů a trubek provedli učitelé obou škol spolu se správními zaměstnanci.

Vyznamenání ředitele školy místním nár. výborem.
  K 50. výročí KSČ bylo předáno řediteli ZDŠ L. Cölbovi čestné uznání za práci při výstavbě ústředního topení a za práci ve veřejnosti. Tím byla oceněna také práce celého učitelského sboru a školy vůbec, protože mu byli velmi nápomocni.

Veřejná činnost učitelů.
  Veřejná činnost učitelů byla bohatá a plně zaměstnávala jejich volný čas.
  L. Cölba pracoval jako předseda školské a kult. komise, člen rady MNV, knihovník, odpovědný redaktor místního časopisu, jednatel SČSP, byl pověřen vedením deníku stavby ústředního topení a s tím spojenými starostmi, v OSP pracoval jako vedoucí malotřídních škol v okrese a v ROH jako důvěrník.
  M. Teichmanová byla aktivistkou ŠKK v Holohlavech, ve výboru SČŽ v Černožicích a vedla PO ve škole.

SRPŠ.
  Sdružení rodičů a přátel školy se sešlo na první schůzi 10. září 1970 a zvolilo nový výbor. Předsedou se stal J. Carda, místopředsedou J. Vojkůvka, pokladníkem L. Suk, jednatelkou J. Čejková, třídní důvěrnice E. Sokolovská a J. Pospíšilová. Byl zpracován plán práce na celý rok, který se zaměřil na hmotnou pomoc škole (brigády při výstavbě ústř. topení, úprava okolí školy) obstarávání pomůcek pro pracovní vyučování a práce mezi rodiče. Dále bylo pamatováno na pomoc při školních akcích (dětský den, výzdoby). Se strany ŠKK nebylo SRPŠ nijak zvlášť řízen, předseda byl aktivistou ŠKK. Rodiče projevili pochopení hlavně při brigádách a odpracovali 396 hodin zdarma.

PO.
  Činnost pionýrské organizace byla obnovena 1. září a organizace byla registrována v květnu 1971. Skupina měla 7 členů a vedla ji učitelka M. Teichmanová. Činnost byla bohatá. a) účastnila se soutěže 5 x na výbornou
b) 6 x vystoupila na veřejnosti
c) pomáhala udržovat okrasné kouty v obci
d) pomáhala při výzdobě školy a obce
e) provedla výcvik plavání
f) měla besedu s myslivci a uskutečnila s nimi jarní vycházku do lesa
g) slavnostní slib složila v červnu


Nemocnost.
  Na podzim byla část dětí nemocna chřipkou, v zimě byly děti zdravé a zjara propukla velká epidemie spalniček. Učitelka M. Teichmanová byla nemocna v listopadu (chřipka a slabý zápal plic), vychovatelka Z. Kotlandová si v lednu zlomila ruku a 6 týdnů nemohla vykonávat službu.

Sběry.
  Školní sběry probíhaly od září do května. Bylo sebráno 900 kg kaštanů, 15 kg léčivých bylin a pomeranč. kůry, 1 100 kg papíru a hadrů. Výtěžek byl věnován na zakoupení dárkových knížek pro vycházející žáky, na zakoupení cen pro školní soutěž při dětském dnu a zbytek jako dárek dětem na školní výlet.

Tělovýchova.
  Tělesnou výchovu ve škole vedla učitelka M. Teichmanová, která řídila i turistické vycházky. Mimo školu navštěvovaly děti Sokol a někteří byli členy požární ochrany. Vyvrcholením byly celoškolní lehkoatletické závody, jejichž vítězové se zúčastnili okrskových závodů v Černožicích. Do celookresního kola nepostoupil z naší školy žádný.

Pomoc OPS.
  Velmi kladně lze hodnotit letošní pomoc OPS školám. Sekce 1. - 5. malotřídních škol připravila řadu hodnotných akcí. Málotřídní školy našeho úseku uspořádaly společnou hospitaci s tématikou vyučování slohu. Vyučovalo se v Čibuzi u s. Kopáčové. Středisko pro modernizaci vyučování nám zaslalo sadu hodnotných diapositivů, sešity pro 1. třídu s předtiskem, pomůcky pro Čj a počty, brožury ke studiu a ze státní dotace velkou serii diafilmů a diapositivů pro vyučování vlastivědy.

Závěr.
  Malba na chodbách a učebnách byla při stavbě topení velmi poškozena, ale bylo upuštěno od letošního malování, protože ještě není přezkoušeno topení a sváry těles a rour. Malovat se bude o prázdninách 1972.
31. 8. 1971 Zapsal Cölba


  MNV zakoupil pro vybavení 2. třídy 12 stolků a 48 židlí.
  ONV zakoupil 1 diaflex.Školní rok 1971 – 1972Zahájení škol. roku 1971-72.
  Školní rok byl zahájen 1. září. Slavnostnímu zahájení bylo přítomno mnoho rodičů, zástupci MNV a ředitelka mateřské školy. Po slavnostním proslovu ředitele školy promluvil k dětem předseda MNV Jaroslav Peřina. Děti se rozešly do tříd, kde jim byly dány instrukce pro nadcházející rok.
  Rozdělení žáků do tříd bylo takovéto: 1. a 3. post. ročník vyučuje ředitel Ladislav Cölba, 2. a 4. post. roč. vyučuje učitelka M. Teichmanová. Školní družinu vede Zdena Kotlandová.

Infekční žloutenka.
  Hned v prvních dnech školy onemocněl žák 3. třídy Sáva P. infekční žloutenkou. Infekci si přivezl z pionýrského tábora. Celá škola byla dána do karantény do 15. října. Tím se ochromil chod školy. Všichni žáci byli očkováni.

Před volbami do NV.
  Od počátku září byla škola zapojena do předvolebních příprav. V obci bylo zřízeno agitační středisko. Členem rady AS byl jmenován i Ladislav Cölba a Marie Teichmanová. AS připravilo řadu přednášek, filmů a debatních večerů. Na všechny akce se tiskly pozvánky a školní děti je roznášely do rodin. Kromě toho byly všechny akce zveřejněny plakáty. Návštěva však byla slabá. Místnost AS byla na MNV. Výzdobu provedl aranžér z KNV za pomoci Lad. Cölby. V AS byly na panelech vystaveny fotografie ze života obce a školy dříve a dnes.

VŘSR.
  Do předvolebních akcí byly zařazeny i celostátní oslavy 28. října a VŘSR. K obojím oslavám přispěla škola nacvičením rozhlasových pásem. Samotná oslava VŘSR byla v sále Jednoty pod patronací SČSP a NF. K slavnostnímu odpoledni byly pozvány ženy ze Skřivan, jejich pěvecký soubor předvedl své vystoupení.

Volby do NV.
  26. a 27. listopadu 1971 byly uskutečněny volby do všech stupňů NV a nár. shromáždění. Volební komise zasedala v místnosti AS, upravené jako volební místnost. V den voleb přivedla k volební urně všechny zaměstnance státního statku dechová hudba a po celou hodinu vyhrávala. Po celou dobu voleb hrál místní rozhlas a čas od času byly hlášeny zprávy o průběhu voleb. Nemocné a staré občany přivážel do volební místnosti kočár státního statku. Také školní děti se seznámily s volební místností. Byla jim umožněna návštěva v druhém volebním dnu dopoledne. Volby byly ukončeny 27. listopadu ve 14 hodin velkým vítězstvím NF. Pro kandidáty hlasovalo 99,7 % voličů. 16. prosince poprvé zasedal nový národní výbor a na tomto slavnostním zasedání byla kultur. vložka školy.

Ústřední topení.
  Školní ústřední topení, jehož výstavba byla započata letos na jaře, bylo dokončeno 9. prosince. Tohoto dne byl poprvé zažehnut oheň pod kotlem a v celé budově se rozlilo příjemné teplo z ohřátých radiátorů. Oheň pod kotlem už nevyhasl. Topení bylo ve zkušebním provozu. Schází ještě provést isolaci trubek ve sklepě.

Vánoce.
  Končí kalendářní rok. Vánoční stromek byl postaven v tělocvičně, besídku připravily děti ZDŠ a MŠ. Drobné dárky v podobě cukroví daroval dohlížecí výbor Jednoty. Po programu byl promítnut film "Vánoční sen". Pro děti končil rok 22. prosince.

Rok 1972.
  Leden ve škole byl ve znamení opakování a pololetního vysvědčení. Zápis do 1. třídy byl proveden 29. ledna. Zapsáno bylo 6 dětí. Krátké pololetní prázdniny a opět začíná práce v druhém školním pololetí. V únoru jsme si pozvali do školy zástupce Lidových milic. Přišel s. Poddaný z Černožic a Müller z Hradce Králové. V téměř tříhodinové besedě se děti dověděly všechno o vzniku a významu LM. Přednáška, vlastně beseda byla doprovozena četným obrazovým materiálem.
  V březnu byl ve škole příslušník VB od dopravního oddílu z Hradce Králové. Provedl názornou instruktáž o bezpečnosti na ulici a názorně děti přesvědčil, že právě ony způsobují hodně dopravních nehod svým neuváženým chováním. Zmínil se i o požárech a zraněních způsobených střelivem.

MDŽ.
  Jako každoročně, i letos byla škola vyzvána ke spoluúčasti na oslavách MDŽ. Letošní oslavy pořádala NF s MNV a byly pozvány všechny ženy z obce. Každá dostala kytičku. Děti předvedly program na jevišti a jejich výkon byl oceněn potleskem.

JZD.
  Letos se koná poslední schůze JZD. Na této schůzi účinkovaly všechny děti v pěkném programu a dostalo se jim uznání v podobě bohaté svačiny. JZD končí a slučuje se se státním statkem v Holohlavech.

Film.
  K oslavě narozenin V.I. Lenina byla v sále Jednoty přednáška pro děti a dospělé a zakončena filmem 15.letý kapitán.

Oslavy osvobození.
  Májové oslavy byly letos v našem okolí bohaté. V předvečer prvního máje byl ve Smiřicích pálen oheň míru na malém stadioně. Místní rozhlas vysílal kulturní pásmo školních dětí. Podobné pásmo vysílal i místní rozhlas v Holohlavech. Současně s ohněm míru hrál k poslechu na zámeckém ochozu dechový orchestr. Tato slavnost byla z Holohlav hojně navštívena. Na prvního máje odvážely do Hradce Králové na průvod lidi z Holohlav 2 autobusy státního statku. Okresních oslav se tak zúčastnilo více než 200 občanů a dětí.
  9. květen a jeho význam byl připomenut místním rozhlasem v kulturním pásmu škol. dětí s průvod. slovem učitelky M. Teichmanové.

Tělovýchova.
  Každoročně se pořádají přebory vesnických škol ve 4 boji lehké atletiky. Závodí se ve skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 50 m a 300 m. Školní vyřazovací kolo proběhlo u nás 18. května. Vítězové jednotlivých kategorií startovali 25. května na okrskových závodech, kterých se zúčastnily školy: Holohlavy, Černožice, Čibuz, Sendražice. Závodilo se na hřišti v Holohlavech. Do okresních přeborů se probojoval od nás J. Slezák ve skoku dalekém, Martin Knap v běhu na 300 m, Jana Dulaňová v hodu míčkem. Okresní kolo se konalo 1. června na hřišti Spartaku v Hradci Králové. Zde startovalo 120 chlapců a dívek, vítězů okrskových kol z celého okresu. Naši borci se umístili asi v prvé polovině.

Slav. zasedání MNV.
  K výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou bylo 22. 5. slavnostní zasedání MNV. Kulturní vložku značně náročnou provedli žáci školy pod vedením L. Cölby a M. Teichmanové.

Dětský den.
  Dětský den byl připraven na 11. června. K poslechu hrála mládežnická dechová hudba ZVÚ, žáci školy předvedli sestavu cvičení na lavičkách, závodivé hry v družstvech, Sokol předvedl závodivé hry v sestavě. V programu byly i závodivé hry na kolách. Slavnost byla zahájena průvodem obcí, předseda MNV měl úvodní projev. Spolupořadatelem slavnosti byla NF. Pro pobavení dětí byly otevřeny stánky: hod míčkem do plechovek, lovení lahví do kroužku, lovení ryb, hod míčkem do cíle. Šplhalo se o ceny na 5 metrové tyči. Celá slavnost trvala do 18 hodin. Hřiště se však vyprázdnilo až v 22 hod. Večer slavili MDD dospělí.

Školní výlet.
  Školní výlet, naplánovaný v pololetí, se uskutečnil 20. června. Autobus státního statku nás vezl přes Opočno, kde jsme si prohlédli zámek, do Hronova s prohlídkou Jiráskova rodného domku, v Dobrušce jsme navštívili nově otevřené muzeum F. L. Věka. Cílem byl Adršpach - skalní město. Jeho prohlídka byla zakončena jízdou na lodičkách po jezírku. Vrátili jsme se v 19 hodin.

Zakončení roku.
  Školní rok byl zakončen 30. června. Zakončení bylo slavnostní za účasti veřejnosti.

Prázdninové práce.
  O prázdninách se celé 2 měsíce ve škole pracovalo. V červenci byly dokončeny stavební úpravy v budově, zbudován kabinet a šatna, nahozena kotelna a dokončena elektr. instalace v kotelně. V srpnu se malovala školní budova. Práce byly zakončeny k 25. srpnu, kdy začínal pro učitele pracovní týden ve škole. Zahájení nového škol. roku bylo připraveno k 4. září.
Ladislav Cölba.Školní rok 1972 – 1973Zahájení školního roku.
  Školní rok byl zahájen 4. září- Slavnostního zahájení se zúčastnili rodiče a zástupce MNV, s. Luňáčková. Po slavnostním proslovu ředitele školy se žáci odebrali do tříd, kde jim byly dány instrukce pro nový školní rok. Celkem bylo zapsáno 32 žáků - 1. tř. 12, 2. tř. 22. Vyučující: 1. tř. řed. Lad. Cölba, 2. tř. uč. M. Teichmanová, školní družina Z. Kotlandová.

Disenterie. Inf. žloutenka.
  Hned po začátku školního roku onemocnělo několik žáků inf. průjmem. Tato záludná nemoc se zkrátka rozšířila po celé škole. Do boje proti ní zasáhla místní a okresní hygiena. Všechny děti prošly zkouškami, okresní hygienik jezdil týdně do školy, vyučování se zúčastnilo stále méně a méně dětí. V polovině říjny jich chodilo do školy 8. Když potom přišlo všem dětem povolení ke školní výuce, onemocnělo 5 žáků inf. žloutenkou. A opět začal boj hygieny. Všechny děti byly očkovány, týdně se dávala ke kontrole moč a každý týden byla zkouška krve. Ve škole se udržovala co nejpřísnější hygiena. V polovině listopadu se stav zlepšil, ale karanténa školy byla určena až do 1. ledna.
  V důsledku obou nemocí se hodně zameškalo. Učební látka byla "doháněna" doučováním a s plánem se sešla až o vánocích.

Oslavy.
  V důsledku školní karantény se nekonala žádná školní shromáždění a bylo omezeno účinkování žáků na veřejnosti. K oslavám VŘSR byly ke kulturnímu programu pozváni žáci ZDŠ ze Smiřic pod vedením s. Veselého. Teprve vánoční besídka ve škole byla první školní akcí. Konala se v tělocvičně společnou nadílkou a promítáním filmů.

PO.
  Na začátku září byla provedena registrace pionýrské skupiny, která čítala 13 členů. Vedoucí byla s. Teichmanová. Zbudovala se nová pionýrská klubovna ze zrušeného kabinetu. Na podzim sebrali pionýři 2 200 kg papíru a za výtěžek jeli do Prahy na lední revui.

SRPŠ.
  10. září byla ustavující schůze SRPŠ; Předsedou byl zvolen Josef Mrkos, jedn. M. Černá, pokladní L. Vokřálová a členové výboru V. Knejp a L. Šolc. Třídní důvěrníci: V. Pospíšilová a Z. . - . Výbor se málo scházel. Členské schůze se konaly v listopadu, prosinci, lednu, dubnu a květnu.
  SRPŠ poslali všechny děti na týdenní pobyt v horské škole do Krkonoš, Velká Úpa.

Rok 1973. starý pohled na hol. kostel
  Leden v novém roce byl ve znamení úsilovné práce žáků a učitelů o splnění učebního programu. O pololetí nebylo klasifikováno 5 žáků, kteří zameškali každý 5 měsíců školy
  V únoru nacvičili žáci poslední program pro výroční schůzi JZD, které přešlo do státního statku. Krátce potom účinkovali při MDŽ.
  Oslavy osvobození byly letos prvně opět ve Smiřicích. Společným průvodem s Černožicemi jsme přišli do Smiřic, kde jsme se zařadili do velkého manifestačního průvodu.
  Jako každoročně i letos pořádala škola školní přebory v lehké atletice. Nejlepší postoupili do okrskového kola, které se konalo za účasti okolních škol v Holohlavech. Do Hradce Králové do okresních přeborů se probojoval Martin Knap a Anna Slezáková.
  Dětský den se letos nekonal, protože školní park je ve výstavbě a náhradní místo nevyhovovalo.
  SRPŠ vyslalo všechny žáky školy na týdenní pobyt na horské škole ve Velké Úpě v Krkonoších. SSM ZVÚ nám zapůjčil chatu Hajaja a týden na horách dětem velmi posloužil. Tím se odbyl i školní výlet, kterým byl na hor. škole výlet na Sněžku.

  Končí školní rok a tím končí také působení dosavadního ředitele L. Cölby. Po 17 letém vyučování odchází do Jaroměře.
  Školu opouští také učitelka M. Teichmanová, která přechází do Smiřic.
  Novou ředitelkou bude A. Matějková, která převzala školu 3. srpna. Ladislav Cölba. 1. 8. 1973

Tímto zápisem končí i tato kniha, dopsaná do poslední stránky.

Následující fotografie byly okopírovány z kroniky, nemají bohužel datování.


Starší ročníky školní kroniky     1963 / 64     1964 / 65     1965 / 66     1966 / 67     1967 / 68
1968 / 69     1969 / 70     1970 / 71     1971 / 72     1972 / 73     další ročníkyškolní kronika
Ladislav Cölba.

školní kronika
Nová škola v roce 1935

školní kronika

školní kronika
Výstava ovoce.

školní kronika
Výstava ovoce - vzadu je umístěno holohlavské loutkové divadlo.

školní kronika
Výstava ovoce - pan Prokop, psal holohlavskou kroniku.

školní kronika školní kronika
Výstava knih na chodbě školy. Dveře vzadu vedou do bytu ředitele školy.

školní kronika

školní kronika

školní kronika

školní kronika

školní kronika