Obecní a školní kroniky obce Holohlavy

Zpět na hlavní stránku      Obecní kroniky jsou vystaveny v Okr. archivu v HK


Obecní kroniky

Holohlavy - kronika První díl A  Holohlavy - kronika 1B - do r. 1958  Holohlavy - kronika 1935 - 1938
Holohlavy - kronika 1945 - 1956  Holohlavy - kronika 1957 - 1963
Cbrázky obalů kronik ze stránek Okresního archívu v Hradci Králové: díly 1A, 1B, 1935 - 1938
1945 - 1956 a 1957 - 1962

První díl A - OPRAVA chybných údajů v seznamu majitelů domů

1B - do r. 1958 není přepsaná

kronika let 1935 - 1938      roky 1945 -1948      roky 1949 - 1956       roky 1957 - 1963


kronika Holohlav
Zápis v kronice

kronika Holohlav
Nová kronika obce Holohlavy. Foceno 2.5.2011Zápisy ze schůzí Místního Národního Výboru v Holohlavech z roku 1945


Školní kroniky

Holohlavy - kronika Holohlavy - kronika Holohlavy - kronika Holohlavy - kronika

1840 - 1919

roky 1855 - 1886
roky 1887 - 1919
seznam učitelů

1919 - 1939

         1919 - 19391939 - 1973

        1939 - 1947
        1948 - 1957
        1958 - 1962
        1963 - 1973

1973 - 1975

         1973 - 1975