Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1961

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1960       Rok 1962Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).

Rok 1961

Rozpočet MNV
   …

Kino MNV
   Nový vedoucí kina MNV s. Ad. Novák velmi pečuje o zlepšení provozu i estetického vzhledu prostředí. V plánu kina na rok 1961 je zejména rekonstrukce světla a úprava vjezdu včetně zřízení vrat ajv. Také výběr filmů a návštěvnost i finanční hospodaření se zlepšily (ve všech ukazatelích nad 100 procent), právě tak práce celého kolektivu zaměstnanců kina.

Dětské divadelní představení
   8. ledna 1961 péčí SRPŠ a místní devítiletky uspořádáno v sále ZK Družba pohostinské představení dětské divad. skupiny z Jaroměře -za slušné účasti a zájmu mládeže i dospělých.

Činnost zahrádkářům
   Z činnosti místní odbočky Svazu zahrádkářů ve Smiřicích, jež čítá t.č. 123 členů, za rok 1961 vypisujeme :
   10. ledna přednáška prof. Slavíka z Hradce Králové námět: Beseda s ovocnářem. Účast: 18 členů.
   Ve dnech 21.-23. ledna 1961 konána v Besedě městského hotelu ve Smiřicích výstavka zimního ovoce. 35 členů – zahrádkářů vystavovalo celkem 192 ukázek zimního ovoce, Výstavku zhlédlo 512 návštěvníků.
   2. února 1961 u příležitosti výroční členské schůze za přítomnosti 32 členů promluvil prof. Kovanda z Hradce Králové o houbovitých chorobách ovoce.5. března zájezd 12 členů na výstavu jarních květin v České Skalici.23. března přednášel s. Maršák z Náchoda „Pěstování ovoce u nás a v zahraničí“. Účast 28 členů.
   11. dubna za přítomnosti 76 posluchačů v kinu MNV přednáška s. Havlů z Hradce Králové. „S květy život radostnější“. Spojeno s promítáním světel. obrazů.
   10. května s. Hrouda z Jaroměře hovořil ke 42 posluchačům na námět „Ošetření stromů po odkvětu“.
   6. června uspořádán kurs zavařování ovoce za vedení odborníka z továrny – konservárny VDP - 45 účastníků.
   18. června zájezd autobusem – Opočno – Dobruška – Nové Město N.M. - Peklo – Náchod – Dobrošov - Ratibořice. - 52 účastníků.
   16. července zájezd autobusem: Karštejn – Slapská přehrada – Konopiště – Český Šternberk – 50 zájemců.
   30. července návštěva akce jaroměřských zahrádkářů „Jaroměř v květech“. Společná návštěva 16 členů.
   24. září polodenní zájezd na Hrádek u Nechanic za účasti 16 zahrádkářů.
   19. listopadu 1961 exkurse 52 členů do místního cukrovaru v době kampaně.

Přednáška
   17. ledna 1961 uspořádala místní pobočka Svazu ČSSP besedu o zájezdu do SSSR za účasti 50 zájemců.

Vítání občánků
   15. ledna 1961 …

Zpráva v tisku
   21. ledna 1961 v časopise Nové Hradecko (t.č. okresní noviny - týdeník) vyšel článek redaktora Jiřího Hradeckého pod názvem „USA – Smiřice 1:4“, v němž je psáno o dobré činnosti smiřického gigantu - velkovýrobě prasat. Doprovázeno obrázkem.

Beseda TJ Dynamo
   22. ledna pořádala Těl. jednota Dynamo besedu s tělovýchovnými filmy za účasti 62 posluchačů.

Cukrovarská kampaň
   23. ledna 1961 ukončena byla cukrovarská kampaň. Protože se urodilo nebývale velké množství řepy (takřka ve všech krajích našeho státu), byla kampaň, která začala již v polovině října 1960, prodloužena až do ledna. Byla to nejdelší kampaň od dob trvání cukrovaru, trvala 100 dnů, bylo zpracováno 1,200.000,- q řepy. Plán výkupu splněn na 144 procent, cukernatost bylo 15,65 procent, denně zpracováno průměrně 11,600 q, bylo vyrobeno 156.800 q cukru velmi dobré jakosti, melasa obsahuje pouze 3,68 cukru, provozní ztráty 0,97 procent. ...
   Ke zdolání kampaňových prací přispěli značnou měrou důchodci. Málo pochopení našel cukrovar v řadách zaměstnanců JZD. Pro příští kampaň bude třeba zajistit vhodnější ubytování pro přechodné zaměstnance. Cukrovar oceňuje zvláště pomoc žáků jedenáctiletky ze Dvora Králové n./L, kteří pomohli o vánočních svátcích. Cukrovar ve Smiřicích byl po 4 dekády držitelem putovní vlajky.
   V roce 1961 bude uskutečněna I. etapa elekrifikace a připravena stavba transformovny. Budou řešeny usazovací jámy, recirkulací vody povede se vyčištění usazovacích jam. V příštích letech má být rekonstrukcí továrny zvýšena kapacita na 16.000 q řepy denně. …

vodovod

Vodovod     ====>
   Postup prací na městském vodovodu byl velmi rychlý. Ke 20. lednu 1961 bylo místo plánovaných 950 m potrubí skutečně položeno 1650 m potrubí. Zřízeno bylo 5 výtoků. V jarních měsících bude instalováno čerpací zařízení a postavena transformační stanice. Dosavadní kryt sběrné studny bude odstraněn. I když nebyl vodovod ještě zřízen všude, přece jen přinesl úlevu aspoň obyvatelům v hlavní třídě Palackého a v ulici Jiráskově.Kluziště
   V zimním období 1960 – 61 zřízeno na hřišti u školy bezpečné kluziště (k jeho zřízení a udržování použito též vody z hydrantu hlavně budovaného vodovodu). Kluziště využíváno zvlášť školní mládeží.

Plénum MNV
   27. ledna 1961 …

Rybářské školení
   Od ledna do června 1961 pořádala místní pobočka svazu rybářů školení rybářského žactva.

Plesy
   V plesovém období 1961 konány tyto zábavy:
   14. ledna: VI. rybářský ples – s hudbou ZK ZVÚ z Hradce Králové – 320 účastníků a zájemců
   21. ledna: Společenský ples místní skupiny ČSM – hudba ZK Družba – velmi pěkně navštívený, i když méně než jiná léta
   28. ledna: Společenský večer ZK Družba – s vlastní hudbou – velmi malá návštěva (asi 70 párů)
   4. února: Společenský ples posluchačů zem. školy mistrovské – hudba ZK Družba – asi 230 návštěvníků
   11. února: III. ples SRPŠ při ZDŠ Smiřice – hudba ZK Družba – menší návštěva než obvykle
   26. února: Sportovní ples TJ Dynamo – hudba ČSD z Hradce Králové – velká návštěva (na 350 úč.)

Chovatelé drob. hosp. zvířectva
   Místní pobočka chovatelů drobného hospodářského zvířectva ve Smiřicích – odbor králíků čítá k 1.1.1961 17 členů, kteří mají 69 chovných králíků. Pobočka 5. února 1961 provedla stolní bodování, při němž z 38 chovných králíků získalo 34 – I. cenu, 3 – II. a 1 - III. (Poznámka: Na podporu činnosti pobočky věnoval MNV Smiřice před časem putovní cenu, kterou na výstavě v r. 1956 za nejlepší mládě získal s. Štěpán Mazák ze Smiřic, v letech 1957 – 1958 – 1959 chovatel J. Bláha. Pobočka chovatelů DHZ má 3 odbory: chovatele a) králíků, b) drůbeže, c) holubů)

Lyžařský zájezd
   5. - 12 února 1961 zúčastnilo se 68 žáků místní školy lyžařského výcvikového zájezdu do Maršova, kde byli ubytováni v táboře Vzlet, jehož majitelem t.č. je ZV ROH smiřického státního statku. Zájezd vedli učitelé L. Černý, F. Mach, J. Vašíček, Zd. Klímová a Zd. Suchánková. Zájezd byl velmi úspěšný.

Přednáška
   6. února pořádal místní sbor požárníků besedu na námět /Požární bezpečnost“, kterou vedl člen SPO Václav Šmída. Účast: 56 osob.

Kulturní odpoledne
   12. února péčí místní pobočky Čsl. svazu rybářů uspořádáno kulturní odpoledne s přednáškou a filmem. Přítomno 65 účastníků.

Přednáška
   22. února přednáška MUDr. Hejny „Krev je život“. Pořadateli ČSČK a OB – v besedě Měst hotelu. 95 osob.

Plénum MNV
   24. února 1961 …

Vzpomínka Února
   25. února vzpomenuto 13 výročí Únorového vítězství pracujícího lidu v sále kina MNV proslovem vedoucího kina s. A. Novákem, kulturní vložkou a promítnutím čsl. filmu Zd. Brynycha „Smyk“. Velmi početná návštěva.

Počasí
   Počasí začátkem roku 1961 v lednu a únoru celkem mírné, spíše vlhké, blátivé, málo slunečné. Teprve konce ledna vždy večer přituhlo, přes den opět mírní obleva, v posledním týdnu ledna jen zcela mírný sněhový poprašek. Teprve 5. února 1961 napadl v letošní zimě po prvé sníh ve větším množství (asi 10 cm). I když byl vlhký, přece vzbudil zvláště u mládeže radostnou náladu. Počasí počátkem března teplé, předjarní, takže na zahradách i v polích se již pracovalo dost usilovně. Koncem března se počasí zhoršilo, ochladilo, bylo dost deštivo., větrno, nevlídno, proti mírné zimě počasí mnohem horší.

Sčítání lidu
   1. března 1961 provedeno na celém území ČSSR sčítání lidu (již IV., předcházející sčítání lidu byla v letech 1921, 1930 a 1950, domů a bytů. …

Besedy nad kronikou
   V březnu 1961 konány v jídelně ZK Družba 3 besedy …

Dětské divadelní představení
   5. března 1961 k oslavě MDŽ sehrál divadelní kroužek pionýrské organizace místní ZDŠ v sále společenské domu ZK Družba pohádky Karla Čapka: Pošťákův sen a Pro kočku. Hráno s úspěchem odpoledne za účasti 250 diváků, zvláště dětí.

Beseda KSČ
   7. března 1961 péčí místní místní městské organizace KSČ, pobočky SČSP a Osvětové besedy uspořádána v sále kina beseda se starými členy KSČ. Hlavní projev ke 40. výročí založení KSČ pronesl redaktor Petr Pech. Přítomno bylo 91 účastníků.

Oslavy MDŽ
   8. března 1961 byla pozvána předsedkyně místního svazu žen s. Anna Počtová k předsedovi ONV v Hradci Králové spolu s některými předsedkyněmi VŽ z obcí okresu. Všechny pozvané byly vyznamenány a za dobrou práci odměněny věcnými dary.
   Veřejná oslava MDŽ konána 14.3.1961.
   Oslavy MDŽ konány i ve všech místních závodech a podnicích. Při této příležitosti vystoupila i kulturní úderka místní ZDŠ v cukrovaru a v lihovaru.
   Téhož dne sehrána byla za účasti okresní poroty STM v Loutkové scéně hra J. Kaliby „Petr a pan Proto“.

Sovětští hosté
   8. března 1961 navštívili Smiřice sovětští turisté z Orenburku (na Urale) v počtu 17 osob na pozvání odbočky Svazu čsl.-sovětského přátelství z místního státního statku. Odpoledne si prohlédli zařízení „Gigant“, dále navštívili Loutkovou scénu, kde uviděli ukázky její činnosti, dále mateřskou školu, výstavku dokumentů v místním muzeu, byli přijati na MNV a večer se zúčastnili slavnostního večera ve společenském sále ZK Družba, na němž byli naším občanstvem velmi vřele přijati. Přítomno na 250 účastníků. Milé hosty za MNV přivítal předseda K. Novák.

Přednáška
   11. března pořádala místní Těl. jednota Dynamo v Besedě měst. hotelu za přítomnosti 80 návštěvníků přednášku, doprovázenou filmem „Olympijské hry v Římě“.

J. Zeman - úmrtí
   12. března 1961 zemřel v Praze smiřický rodák zasloužilý učitel inspektor ministerstva školství Josef zeman ve věku téměř 94 let. Pohřeb žehem se konal 17. března 1961 ve strašnickém krematoriu v Praze za velmi četné účasti zástupců úřadů, ministerstva školství, škol a školských pracovníků. Za město Smiřice se pohřbu zúčastnili správce muzejních sbírek Karel Vorel a kronikář Petr Zahálka, který se také za rodné město se zesnulým rozloučil.
   Vzpomínkové proslovy pronesli rovněž zástupci ministerstva školství a za spolupracovníky ředitel Beneš z Prahy.
   Zápis upomínkového proslovu odb. učitele a kronikáře P. Zahálky nad rakví insp. J. Zemana 17.3.1961:
   „V hluboké úctě a s pocitem upřímné vděčnosti skláníme se nad památkou milého krajana – rodáka našeho města – zasloužilého učitele pana inspektora Josefa Zemana.
   Vždy jsme se těšili na jeho milé řádky, kterými nás potěšil. Jeho dopisy, psané úhledným rázovitým písmem, právě tak jako rukopisy jeho prací budou nám provždy nejen milou upomínkou, ale i cennými doklady jeho ušlechtilé, skromné, poctivé a vytrvalé práce, jakož i pokladnicí vzácných rad. Potěšili jste se i Vaším dopisem, který jste obdrželi před necelým měsícem. Netušili jsme tehdy, že je to dopis poslední.
   Rádi jsme Vás mezi sebou vídali při Vašich návštěvách rodného města, vídali Vaši tvář s milým úsměvem, který nám vždy dodával chuti a odvahy k další práci, kterou jste tak průkopnicky začal svou historickou prací „Z pamětí Smiřic n/L.“ Občané našeho města na Vás, pane inspektore, na svého čestného občana, nezapomněli. Děkujeme Vám za všechnu Vaši péči a lásku, práci a obětavost. V našem městském muzeu máme všechny památky na Váš pečlivě pro věčnou paměť uschovány. Z našich srdcí vděčná vzpomínka na Vás nikdy nevymizí.
   Čest Vaší práci! Pokoj Vašemu popelu!“

Lidová univerzita
   14. března 1961 konala se v ZK Družba za účasti 29 zájemců přednáška Lidové univerzity „Věda proti pověrám“. Přednášel lektor z Hradce Králové ze Společnosti pro šíření vědeckých a politických znalostí

Přednáška
   17. března pořádala místní odbočka Svazarmu besedu spojenou s promítáním filmu „Cesta po Bulharsku“. 40 účastníků.

Divadlo Půlnoční mše
   Téhož dne 17. března sehráli smiřičtí divad. ochotníci sdružení v ZK Družba div. hru Petra Karvaše „Půlnoční mše“ za účasti 160 diváků. Táž hra sehrána v soutěži LUT 25. března 1961 za účasti soutěžní poroty s. J. Vavřičky z krajského osvětového střediska a s. Jarmily Drobné, dramaturgyně KOD z Hradce Králové. O měsíc později 27. dubna opakována byla táž div. hra u příležitosti večera ke vzpomínce 40. výročí založení KSČ. Přítomno 180 posluchačů.

Taneční zábava
   18. března pořádal ZK Družba v sále Společenského domu taneční zábavu („Josefskou“). Hudba ZK. 180 účast.

Lidová univerzita
   21. března 1961 přednáška Lidové univerzity „Zákony vývoje lidské společnost“ za účasti 28 zájemců. Za týden nato 28. března další přednáška „Smysl života v socialistické společnosti“. Účast: 19. Lektoři Společnosti pro šíření polit. a věd. znalostí

Cihelna
   Cihelna ve Smiřicích v roce 1961 je ve stálé činnosti. Vedoucí cihelny s. Nálevka podává radě MNV 24.3.1961 zprávu: V uplynulých měsících byl plán splněn. Plánovaný počet zaměstnanců je 27, skutečnost 22. Rozdíl se snaží cihelna vyrovnat brigádníky. Plán na rok 1961 je 3,050.000 cihel. V cihelně je nedostatek prostor na sušení cihel tzv. kellerů. Mechanizační zařízení je zastaralé. S investicemi se nepočítá, ježto prý není výhledovou. Materiál je velmi dobrý a v dostatečném množství.

J. Novotný - vzorný učitel
   28. března 1961 ke Dni učitelů vyznamenán byl ředitel zdejší ZDŠ Jaroslav Novotný za své zásluhy ve školství titulem „Vzorný učitel“.

Svazarm
   V březnu 1961 pořádala místní pobočka Svazarmu ve 4 půldnech kurs malých motocyklů za vedení místních instruktorů ss. Sedláčka a Kouby. Kurzu se účastnilo vždy kolem 40 zájemců.

Spoření
   Ve Smiřicích v místních závodech spoří 550 zaměstnanců, kteří ukládají průměrně 60.000 Kčs měsíčně. Ve školním spoření je zapojeno 580 dětí a jejich průměrné měsíční úspory činí Kčs 7.000,-. (Podle stavu z března 1961).

Plénum MNV
   31. března 1961 …

Nástavba školy
   V březnu 1961 se začalo opět pracovat na dostavbě II. poschodí místní školy. Pracovalo se na podbíjení stropů – vedoucím party byl důchodce s. Josef Kutil.

Dětská besídka
   2. dubna odpoledne v době jarních prázdnil pořádal Závodní výbor ROH místního cukrovaru dětskou besídku s pestrým pořadem.

Taneční zábava
   Téhož dne 2. dubna konala se ve společenském sále ZK Družba pomlázková taneční zábava. Hudba ZK.

Lidová univerzita
   4. dubna: přednáška na námět „Tajemství lidského mozku“ … 63. návštěvníků
   11. dubna přednáška „Život člověka očima biologa“ … 32 osob....

Vzpomínková beseda
   18. dubna péčí místní odbočky Svazu čsl.-sovětského přátelství uspořádána beseda se vzpomínkami na zájezd do Sovětského svazu. Vzpomínky přednesla předsedkyně OV SČSP s. Müllerová z Hradce Králové. Účast 81 osob.

Okresní soutěž amat. filmu
   ZK Družba ve Smiřicích společně s Osvětovým domem z Hradce Králové uspořádal v ZK ve Smiřicích okresní soutěž LUT v amatérském filmu ve dnech 8 a 9. dubna 1961 Soutěž byla dost početně obeslána a zájem soutěžících značný. Nejlepší filmy byly vždy večer promítnuty i veřejně. Ze Smiřic se soutěže zúčastnil s pěkným úspěchem i kinokroužek ZK Družba. Veřejného promítání se zúčastnilo po prvé 30, po druhé 40 zájemců kromě soutěžících.

Výstavky
   Péčí místní skupiny Lidové myslivecké společnosti uspořádány ve vhodných výkladech místních obchodů výstavky: v březnu „Šetřte naše lesy“, v dubnu „Šetřte naši lovnou zvěř“.

Akce o Kongu
   Ve dnech 19. - 20. dubna 1961 u příležitosti akce na podporu osvobozeneckého boje konžského lidu, promítnut v kinu MNV film „Kongo v boji“. Film zhlédlo celkem 610 diváků.

Velkovýkrmna
   Ze zprávy o činnosti velkovýkrmny prasat za I. čtvrtletí 1961 v radě MNV 21.4.1961: Nejhorším problémem je nedostatek selat pro zástav, nyní chybí 5000 kusů. Zpožďuje se navážení pavilonů, neosvědčují se asfaltové podlahy, na kterých se prasata zraňují. Eram neprovedl instalaci větracího zařízení, v krmných dávkách se odráží loňský nedostatek brambor, přírůstky jsou plněny pouze na 44 dkg. Vepři nejsou klidní, protože nemají dostatek živočišných bílkovin. Do druhého čtvrtletí jde velkovýkrmna s nedodávkou 50.000 kg. Úkoly jsou stanoveny značně vysoko. Neplnění je zaviněno rovněž tím, že dochází k častému měnění krmiv a mimoto i proto, že velkovýkrmna je často nucena dodávat prasata rozkrmená ve váze do 100 kg.

Okresní přehlídka loutkových souborů
   23.-24. dubna 1961 konala se ve Smiřicích okresní přehlídka loutkářských souborů okresu Hradec Králové. Vystoupily na ní soubory: „Jitřenka“ u Hradce Králové, soubor ze Lhoty pod Libčany, soubor Těl. jednoty Sokol z Malšovic a soubor Loutkové scény ZK Družba Smiřice. Všecky soubory vystupovaly pod patronátem místních závodů: cukrovaru, lihovaru, státního statku a rady MNV, které souborům věnovaly m.j. též věcné dary. Přehlídky byla velmi zdařilá a těšila se zájmu četných návštěvníků.

Přednáška
   25. dubna místní pobočka Svazarmu pořádala besedu na námět „Oleje a mazadla“ - instruktorem s. Procházka. přítomno 36 zájemců.

Okresní rybářské závody
   30. dubna uspořádány na starém rameni Labe okresní rybářské závody za účasti 52 osob.

Vatra míru
   Téhož dne 30. dubna večer vyšel lampionový průvod mládeže od malého stadiónu městem s hudbou ZK a trubačským sborem pionýrů podle školy k Domu pionýrů, kde po proslovu učitele místní školy Josefa Tučka zapálena vatra míru. Slavnost zpestřena ohňostrojem. Kromě mládeže se jí zúčastnili v hojném počtu i dospělí. V závěru slavnost poškozena mírným deštěm.

Májová veselice
   30. dubna 1961 ve společenském sále ZK Družba pořádána májová veselice při hudbě ZK Družba pobavilo se225 účastníků, především ze řad mládeže.

Svátek práce
      Oslavy Svátku práce konaly se opět ve Smiřicích. Přípravy řídila májová komise za účasti všech složek Národní fronty. V dubnu, zvláště koncem měsíce, konán ve městě celkový úklid na chodnících, v ulicích a i v parcích ve všech prostorách města. I když je ve městě dosud velmi znát hodně pozůstatků dřívějších prací pro výkop vodovodu, telefonního kabelu, staveniště školy ajv., přece jen město bylo k 1. máji uklizeno a pěkně slavnostně vyhlíželo.
      1. května ráno zasvitlo sluníčko již od časného rána a vzbuzovalo naděje na pěkný den. Městský rozhlas od raných hodin vesele vyhrával, prostranství města i ulic, zejména u školy a na shromaždišti průvodu na silnici ke Zderazi bylo veselo. Slavnostní průvod vyšel o 9. hodině, v jeho čele nesena čsl. státní vlajka, ja ní postupně malebné skupiny vlajkostrády, účastníků v národních krojích, v pionýrských a sportovních aj. úborech i uniformách, pracující z místních i okolních závodů a podniků, členstvo různých organizací, spolků a složek, členové MNV, četní hosté a občané z místa i okolí. V průvodu vyhrávaly 2 dechové hudby: ZK Družba a OB z Dohalic, rovněž trubačský sbor pionýrů. V průvodu seřazeny byly i alegorické vozy, četa motoristů Svazarmu, řada osobních aut, hospodářské stroje /kombajny aj..
      Sraz účastníků a průvodu byl na malém stadiónu.
      Slavnost zahájena vztyčením státní vlajky československé a sovětské a projevem předsedy MNV K. Nováka. Hlavní projev přednesl člen ONV s. Zinzák. Ze shromáždění odeslána resoluce na ÚV KSČ.
      Po ukončení konal se koncert dechové hudby z Dohalic. Na hřišti připraveny byly dětské atrakce a závodivé hry, na velkém stadionu sportovní odpoledne. Hlavní slavnost proběhla za pěkného, slunečného počasí, ale ještě dopoledne se počasí pokazilo a déšť z velké části četné účastníky přinutil k úkrytu, nebo k návratu domů. Rovněž odpoledne bylo počasí střídavě deštivé, zamračeno až do večera.
      Celkový průběh smiřických oslav 1. května 1961, jíž se zúčastnilo na 3500 osob, byl radostní a důstojný.

Výstavka
   V květnu 1961 péčí správce veřejných sbírek K. Vorla uspořádána v muzeu výstavka s odděleními: Dokumenty a památky z okupace a koncentračních táborů, Ze života lidu Smiřic a okolí, Komunisté v odboji a budování, Stavba Gigantu, akce Trotina, nástavba školy ajv. Výstavku navštívilo 342 osob.

Rybářské závody
   3. května péčí místního Lidového rybářského spolku pořádány klubovní závody rybářů o putovní pohár za účasti 120 zájemců.

Den vítězství
      9. května vzpomenuto Dne vítězství slavnostním zasedáním MNV. Slavnostní projev se vzpomínkou výročí příchodu osvobozující Rudé armády proslovil předseda MNV K. Novák. U památníku padlých, u pamětních desek Anežky Malé a Josefa Pavlisty a na hrob Antonína Seligra položeny vzpomínkové věnce. Při slavnostním zasedání MNV 9. května odevzdány též 28 důchodcům ze Smiřic výměry o zvýšení důchodů.

Odúmrť
   Domek čp. 296 na Spořilově ve Smiřicích po zemřelé Marii Skořepové přešel jako odúmrť do majetku státu a byl předán do správy finančního odboru ONV. Rada MNV žádá ONV v Hradci Králové 5.5.1961 o převedení tohoto domku do správy MNV Smiřice.

Přednáška
   11. května 1961 pořádala Těl jednota Dynamo besedu s přednáškou učitele F. Macha na námět „Tradice proletářské tělovýchovy“ Přítomno 120 zájemců.

Přednáška
   19. května: přednáška Auto – moto klubu – Svazarm Hradec Králové – ve Smiřicích „Motorismus“ před 65 návštěvníky.

Filmový festival
   V týdnu od 13.-20. května 1961 v rámci oslav založení KSČ uspořádán ve smiřickém kinu MNV Filmový festival pracujících. Promítnuty byly filmy: Páté oddělení (730 diváků), Jasné povětří (407), Policejní hodina (609).

40. výročí KSČ
   Místní výbor KSČ pořádal 13. května 1961 v sále ZK Družba slavnostní večer na oslavu 40. výročí založení KSČ. Po uvítání a slavnostním projevu přednesli členové ZK Mír z K Jaroměře velmi hodnotné hudebně recitační pásmo „A hrdý buď“.

Lidová univerzita
   23. května 1961 v cyklu Lidové univerzity přednáška z oboru astronautiky – lektorem člen ČSVS – 78 účastníků.

Zájezd na divadelní představení
   24. května zájezd autobusem na divadelní festival v Jaroměři, na div. představení hry Třetí sestra, nad kterým měla rada MNV Smiřice záštitu - 36 účastníků.

Zdravotní přednáška
   25. května péčí místní odbočky Č. červeného kříže a SČSP uspořádána přednáška „Sovětské zdravotnictví“ - 71 návštěvníků.

Zájezd VČLD
   30. května sehrálo profesionální Východočeské loutkové divadlo z Hradce Králové v sále ZK Družba pro zdejší školní mládež 2 představení: pro menší děti „Kůzlata a vlk“ od Medvědkinové a pro větší hru „Veselý hrobař“ od J. a H. Lamkových. Na obou představeních přítomno celkem 600 dětí.

Přednáška
   V květnu péčí SRPŠ uspořádána pro rodiče beseda s přednáškou zástupce VB s. Charouska „Škodlivé vlivy na mláde6“ - 49 zájemců.

Svazarm
   Místní odbočka Svazarmu pořádala v květnu 1961 kurs motocyklů ve 4 večerech po 40 účastnících.

40 let FPT
   30. května: Beseda Těl. jednoty Dynamo s filmem a diapozitivy na námět 40 let FPT – 60 návštěvníků.

Převod domu do správy MNV
   Do majetku státu – správy MNV Smiřice přecházejí podle vyhlášky č. 88/59 domy č. 99 a čp. 273 se všemi parcelami zapsanými v pozemkové knize – oznámení fin. odboru ONV radě MNV dne 2.6.1961.

Dětský den
   4. června 1961 v rámci oslav Mezinárodního dne dětí pořádal místní Výbor žen na malém stadionu na Šternberku dětský den s pestrým pořadem.

Rybářské závody
   Téhož dne konány péčí místních rybářů závody rybářského žactva za účasti 100 zájemců.

Koncert K. Waldaufa
   11. června odpoledne na velkém stadiónu konán koncert dechové hudby Karla Waldaufa z Prahy za spoluúčinkování zpěváka Jar. Slováčka aj. Nákladnému koncertu předcházely velké přípravy za nepříznivého počasí. Koncert se velmi vydařil, byl pěkné úrovně, hojná účast občanstva ze Smiřic i z celého okolí, dobrá nálada. Pořadatel: oddíl kopané TJ Dynamo byl spokojen i s pěkným ziskem. Přítomno na 1300 spokojených návštěvníků.

Generálská operka
   Ve dnech 17.-18. června 1961 v sále LS ZK Družba premiéra Generálské operky Zd. Brdečka – O. Rödla vždy večer pro dospělé jako příprava pro celostátní přehlídku na X. jubilejní Loutkářskou Chrudim.

Divadelní zájezdy
   19. června zhlédli všichni žáci místní ZDŠ divadelní představení Tylovy Lesní panny, v divadle Vítězného února v Hradci Králové. 29. září 1961 navštívili žáci v témž divadle hru Lad. Stroupežnického Naši furianti. (Smiřická škola zakoupila pro žatvo vždy celé představení) Zájezdu se zúčastnilo vždy přes 600 diváků.

Školní výlety
   Na konci školního roku 1960-61 v červnu 1961 pořádány zájezdy a výlety místní školy ZDŠ …

Vodovod
   V r. 1961 připravena k výstavbě nová trafostanice v Holohlavech, která je nutná k úspěšnému postupu prací na vodovodu ve Smiřicích (prováděna VČE – rada MNV 23.6.1961). Dosavadní trafostanice je zřízena na 5 kV a bude nahrazena rozvodem 35 kV.

Rekonstrukce elektr. sítě.
   Již v létě 1961 byli upozorněni majitelé domů v Palackého třídě, aby si včas dali provést rekonstrukci elektrické instalace, protože se připravuje převod z dosavadního napětí 120 V na 220/380 V. Pohár 1961

Lidová knihovna
   Činnost lidové knihovna ve Smiřicích za 1. pololetí 1961: Knihovna obsahuje celkem 5.385 svazků. Vypůjčování cizí literatury obstarává knihovník Josef Semrád v Praze. Doplňování knihovny je vázáno na rozpočet ONV. V 1. pololetí bylo vypůjčeno celkem 3850 knih . … Celkem vypůjčuje 318 čtenářů … Půjčuje se dvakrát týdně formou samoobsluhy. ...

Nástavba školy
   Od března 1961 postoupila značně práce na nástavbě školy. Provedena byla elektroinstalace, vyzděny příčné zdi, místnosti byly omítnuty, zazděny okenní a dveřní rámy. Omítalo se strojově. Pomocné přírůční práce: prosévání písku, škváry, obnažení dlaždic na půdě apod. vykonali žáci 8. a 9. tříd ZDŠ. Také o prázdninách ve stavebních pracech stále velmi usilovně pokračováno: upravováno schodiště a vnitřní zařízení místností ve II. poschodí. Veškeré práce byly v akci Z a prací se zúčastnili stálí pracovníci, řemeslníci i dobrovolní brigádníci pod dohledem stavitelů Zd. Marka, Josefa Hájka, ing. Vladimíra Hájka, Šubsta aj.

Taneční zábava
   1. července TJ Dynamo pořádala pouťovou taneční zábavu. Hudba ZK Družba. Účast na 400 osob.

X. jubilejní Loutková Chrudim
   6. července 1961 sehrál soubor Loutkové scény ZK Družba Smiřice na celostátní přehlídce loutkářských souborů na jubilejní X. Loutkářské Chrudimi hru Generálská operka od Bezděka - Rödla tak úspěšně, že při závěrečném hodnocení obdržel soubor kromě čestného uznání i hlavní cenu: skleněný pohár a nejvyšší uznání ze strany pořadatelů a první (byť neoficiální, protože pořadí nebylo podle předchozích ustanovení stanoveno) cenu. Inscenace hry smiřického souboru byla velmi srdečně přijata jak obecenstvem při představení (získala několikrát potlesk při otevřené scéně) tak i při hodnocení v plénu a při závěrečném večeru. Viz podrobnější zápisy (též cizích hostí) v kronice LS.

--------------------------

Foto vpravo:
pohár z jubilejní X. Loutkářské Chrudimi fotil Vladimír Sladký 26.3.2021

--------------------------

Rekreace mládeže a dospělých
   Děti pracujících strávily hlavní prázdniny ze značné části v pionýrských táborech ROH ...
   V červenci 1961 byl v provozu též městský pionýrský tábor u Pionýrského domu u Labe pro mládež, která zůstala o hlavních prázdninách ve Smiřicích. Vedla jej stálá vedoucí PO při místní škole s. Staňková. …

Zájezd
   13.-15. července 1961 uspořádal ZV ROH místního cukrovaru zájezd autobusem na Slovensko. … Zúčastnilo se 55 zájemců.

Divadlo Lucerna
   29. července 1961 sehráli místní divadelní ochotníci, sdružení v dramatickém kroužku ZK Družba div. hru Al. Jiráska Lucerna za režie Ladislava Bureše a Josefa Bureše. Původně měla být hra uvedena v zámeckém parku, ale pro nepříznivé počasí sehrána byla za velmi početné návštěvy občanstva na jevišti Společenského domu ZK Družba (na 350 účastníků)

Požár
   24. srpna 1961 v noci vypukl požár ve skladišti firmy Ingstav n.p. u labského jezu ve Smiřicích. K požáru se dostavily požární sbory ze Smiřic a z Hradce Králové. Bližší údaje vis v zápisech místního požárního sboru.

Kopaná
   26. srpna sehrálo družstvo dorostenců místní TJ Dynamo v Hradci Králové jako předzápas ligového zápasu v kopané mezi družstvy Hradec Králové – Ostrava. Účast byla velmi početná. Zápas skončil remízou 2:2. Pro Smiřice bylo toto utkání a možnost sehrát zápas v Hradci Králové při takovéto příležitosti zvláštní ctí a nadto i finanční zisk v částce ca Kčs 6.400,- což bylo zvlášť vítaným příspěvkem ve prospěch tělovýchovy v místě.

Svazarm
   V srpnu 1961 za vedení místních instruktorů ss. Kouby a Sedláčka pořádal Svazarm kurs motocyklistů – 40 zájemců.

Utonutí
   Od 26. srpna 1961 pohřešována byla vdova po místním hodináři V. ze Smiřic. Její tělo bylo nalezeno po 4 dnech 29. srpna v řečišti mlýnského náhona v blízkosti vodárny ve Smiřicích.

Zájezdy
   V srpnu 1961 konány ještě další zájezdy autobusem …

Počasí
   Počasí na jaře a v prvních letních měsících vcelku nestálé, poměrně, poměrně vlhké, chladnější než bývá obvyklé v tuto dobu. Časté deště a přeháňky narušovaly polní práce a senoseč. I odkvět stromů byl chabý.
   Také v červenci časté přepršky oddalovaly a prodlužovaly sklizeň obilí. Ani v srpnu se počasí nezlepšilo. Kritickým dnem byl pátek 11. srpna 1961, kdy po předcházejícím slunném a parném čtvrtku přihnala se nadobyčej dlouhotrvající bouřka s deštěm, která se od časných ranních hodin (již od svítání) stále stupňovala a vyvrcholila kolem 8. hodiny ranní v prudký lijavec spojený s krupobitím, při čemž padaly kroupy (kusy ledu), dosahující velikosti až 35 mm. Delší dobu trvající liják a kroupy způsobily značné škody na obilí, na ovoci, na pařeništních oknech, sklenících, střechách apod. Spousty vod a prudké lijavce se snesly i s krupobitím nad Jaroměří a Hradcem Králové (leckde byly zatopeny sklepní byty, sklepy, podjezd, leckde byly zatopeny silnice, vodou přeplněné příkopy apod- Před 10. hodinou dopoledne se téhož dne 11. srpna 1961 přechodně vyčasilo. Dešťové přeháňky však trvaly s přestávkami i 12. srpna. Koncem srpna se počasí proti předcházejícím nevlídným a deštivým dnům přeci jen zlepšilo 27. srpna a v následující dny bylo velmi pěkně, slunečno, skoro horko, kdy počasí vhodné pro rychlejší ukončení opožděných žní.
   Podle zprávy z rady MNV z 11. srpna 1961 krupobití způsobilo v zahradnictví Komunálních služeb ve Smiřicích škody ca Kčs 37.000,-.

Nákupní horečka
   V letním období 1961 vyskytlas se v našem Východočeském kraji mezi občanstvem náhlá poplašná a zcela neopodstatnělá nákupní horečka,. která se projevila i ve Smiřicích. Pro porovnání důsledků jejích uvádíme zde některé údaje nákupů za stejné období ve smiřických obchodech za srpen 1960 a 1961
   ….
   masové konzervy 450 kg / 770 kg
   mýdlo 393 kg /1115 kg
   cigarety 30.730 ks / 55.200 ks
   …
   Nákupní horečka v následujícím období brzy polevila.

Stav žactva na školách
   1. září 1961 zahájen na místních školách školní rok 1961-62 obvyklou slavností na školním hřišti za účasti žactva, učitelů, četných hostí i rodičů a přátel školy. Vlastní slavnosti předcházel průvod městem od malého stadiónu .
   Stav žactva za ZDŠ Smiřice k1. září 1961:
   na 1. stupni: 241 dětí (122 chl. + 119 dívek) v 9 třídách
   na 2. stupni: 380 dětí (189/191) v 11 třídách
   celkem: 621 dětí
   Poznámka: K vyučování nepovinnému náboženství se přihlásili z celé školy ZDŠ pouze 3 žáci.
   Na mateřské škole ve Smiřicích k témuž dni jsou 2 třídy s 60 žáky.
   Zvláštní škola má k 1 září 1961 otevřenu 1 třídu se 17 žáky (11 chl. a 6 dívek).

Plavecké závody
   4. září péčí ZDŠ pořádány plavecké závody mládeže, jichž se zúčastnilo 120 plavců.

Výstavka v muzeu
   8. září uskutečněna v místnostech smiřického muzea v Mlýnské ulici výstavka: Život a dílo inspektora Josefa Zemana. Uspořádána péčí správce muzejních sbírek Karla Vorla. Navštívilo ji ve dnech oficiálního otevření 120 zájemců.

Beseda s Luďkem Munzarem
   Téhož dne 8. září 1961 uspořádal Závodní klub Družba v sále místního kina besedu se smiřickým rodákem Luďkem Munzarem, členem národního divadla v Praze. Milý host velmi poutavě hovořil o práci v Národním divadle, jehož členem je od r. 19456 (od 23 let svého věku), o filmu, o práci v rozhlase a televizi.
   Besedu s L. Munzarem navštívilo 8.9.1961 na 300 účastníků. Večer zakončen srdečným rozhovorem a promítnutím ukázky filmu, v němž náš host hrál jednu ze svých oblíbených rolí.

Požár
   V září 1961 (12.9.) vznikl samovznícením požár v sušárně obilí v novostavbě u Zderaze.

Zájezd
   14. září uspořádal ZV ROH místního cukrovaru zájezd zaměstnanců na brněnský veletrh, Účast: 35 osob.

Okresní archiv – zrušení pobočky
   Okresní archiv v Hradci Králové oznámil (rada MNV 15. září 1961), že na základě rozhodnutí správy ministerstva vnitra zrušuje pobočku okresního archivu ve Smiřicích. Veškeré smiřické písemnosti, vzniklé působením různých spolků a organizací budou převezeny do úschovy Okresního archivu v Hradci Králové. Rada MNV souhlasí s rozhodnutím až na to, že se ve Smiřicích ponechají jednak cechovní památky, jednak též materiál, připomínající život a dílo inspektora Josefa Zemana.

Těl. závody
   19. září péčí místní ZDŠ a TJ Dynamo uspořádány u příležitosti zahájení tělocvičné sezóny 1961-1962 sportovní závody, jichž se zúčastnilo na 350 cvičenců.

Cukrovar
   Ze zprávy o činnosti cukrovaru v radě MNV 22. září 1961:
   Zprávu podal nový ředitel s. Adolf Vít (dřívější ředitel ing. O. Coufal odešel na jiné působiště). Zkušební chod továrny bude zahájen 27. září 1961. Kampaň začne asi 5. října a potrvá do 20 prosince 1961. Sklizeň řepy začala zatím na státních statcích a řepy svezeno dosud velmi málo. ….
   Dosud (ke dni 22. září) chybí 75 pracovních sil.

V. Honsnejman 60 let
   28. září 1961 se dožívá dlouholetý zaměstnanec MNV Václav Honsnejman 60 let a odchází 1. listopadu do důchodu. Za jeho mnohaletou práci bylo mu poděkováno a od MNV odevzdán vhodný dar.

Zájezd
   V září uskutečněn zájezd zaměstnanců mechanizačních dílen ČSSS na veletrh v Brně – 45 účastníků.

Požárníci – školení
   V témž měsíci září 1961 pořádal místní požární sbor školení o hašení. Instruktorem byl s. V. Šmída. Účast: 135 osob.

Svazarm
   Další školení na námět „Křižovatky“ pořádal místní odbor Svazarmu – vedoucím s. Kouba. 15 zájemců.

Počasí
   Počasí v září 1961 většinou pěkné, příznivé pro sklizeň okopanin. Ovoce peckovitého (rynglí a švestek všeho druhu) dostatek. V létě hodně meruněk, později i broskví, zvláště ze Slovenska a z ciziny (zejména z Bulharska). Rostlo hodně hub; lidé jezdí do okolních lesů i do vzdálenějších míst: na mostek, ke Dvoru Král n.)L aj.

Beseda
   4. října 1961 SRPŠ při místní ZDŠ pořádalo ve Smiřicích besedu s krajským pyrotechnikem za účasti 40 osob.

Brigáda soc. práce
   V říjnu 1961 obdržel kolektiv sedlářů mechanizačních dílen místního státního statku titul Brigáda socialistické práce (BSP) Titul udělen na slavnostní schůzi v ZK Družba za přítomnosti 60 účastníků.

Akce Z – čestné uznání
   V akci Z získala obec Smiřice v soutěži ONV v roce 1960 první místo a tím i odměnu Kčs 4.000,-,
   v r. 1961 čtvrté místo (Kčs 1000,-) MNV Smiřice obdržel v I. pololetí čestné uznání ONV odbor pro zvelebování a výstavbu – za rok 1961. Stejné čestné uznání ONV 1961 obdržela i místní škola ZDŠ.

Sraz CO
   15. října 1961 uskutečněn péčí MNV za účasti 50 osob sraz CO. Zpravodajem byl předseda MNV K. Novák.

Koncert pro mládež
   24. října pořádán místní školou ZDŠ výchovný koncert v sále ZK Družba. Účinkovali na něm klavírní virtuos Pavel Štěpán (též slovní doprovod a závěrečná beseda po skončení koncertu), virtuos na housle Ivan Štraus, operní árie a písně zpívala Ludmila Vondráčková.

Vzpomínka na A. Malou
   Téhož dne 24. října 1961 uspořádala uliční organizace KSČ vzpomínku na Anežku Malou – účast 26 osob.

Filmové besídky
   V říjnu a listopadu 1961 péčí ZV ROH místního cukrovaru promítány byly filmy pro děti (účast 35 a 18 dětí).

Přednáška
   31. října 1961 v sále místního kina přednáška pracovníka Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí s. Šmída z Hradce Králové o úspěších sovětské astronautiky. Byla doplněna barevným filmem Cesta ke hvězdám. Pořádala místní odbočka SČSP před 85 účastníky.

Výročí V5SR
   7. listopadu 1961 v sále Společenského domu ZK Družba pořádána péčí všech místních složek a organizací veřejná oslava výročí VŘSR za velmi početné účasti pracujících, hostí i všech vrstev občanstva. Ve městě proběhla tohoto dne hvězdicová Štafeta míru a přátelství. … promítnut byl několikrát film „Leťte holubi“ pro mládež s proslovem učitele ZDŠ F. Macha a pro dospělé s úvodním projevem zástupce SČSR Al. Krymláka. V rámci oslav předveden byl i film Dcera strážce majáku. Těmito podniky zahájen byl ve Smiřicích Měsíc čsl.-sovětského přátelství.

Volby soudců
   Plenární zasedání MNV 10. listopadu 1961 spojeno bylo s veřejnou schůzí občanstva a představením kandidátů pro připravovanou volbu soudců. Na soudce z povolání kandiduje za smiřický obvod JUDr. Soňa Kubová, na soudce Stanislava Pavlíková, František Černý, Věra Charousková, MVDr. Vančák, František Šteffen – ze Smiřic a Jan Martínek z Holohlav. Ze smiřických kandidátů potvrzeni byli pro dlaší období též Al. Krymlák a Josef Lukášek (kromě již uvedených St. Pavlíkové a MVDr. Vančáka). Hlavním předmětem jednání byl referát o čsl. soudnictví, který podala JUDr. S. Kubová. Následovala pak diskuse, v níž zejména s. F. Šteffen uvedl příklady ze své prakse jako soudce. V dalším průběhu podány zprávy o připravovaných volbách soudců. Na schůzi kromě členů MNV přítomno též 57 občanů a kandidáti na volby soudců.

Nástavba školy dokončení
   13. listopadu bylo zahájeno vyučování v dokončené nástavbě místní školy ZDŠ a tím bylo odstraněno i směnné vyučování ve třídách, které po řadu let působilo nesnáze nejen dětem ve škole, ale i učitelům a rodičům.

Vojín Vl. Dostál - pochvala
   Vojenský útvar V Chlumci nad Cidlinou oznámil radě MNV 17. listopadu, že vojín Vladimír Dostál byl vyznamenán za vzorné plnění vojenských povinností odznakem Vzorný voják. Rada MNV zaslala rodičům jmenovaného oznámení o vyznamenání spolu s poděkováním za dobrou výchovu.

Přednáška
   19. listopadu pořádala místní skupina ČSM přednášku s. Hlávky „Země Jižní Ameriky“. Účast: 40 zájemců.

Lidová akademie
   Ve dnech 21. a 28. listopadu v rámci Lidové akademie přednášel Dr. Cabicar z Hradce Králové „O výchově dětí“. Pořádalo SRPŠ za účasti 19 a 68 osob.

35 let Loutkové scény
   25.-28. listopadu 1961 konána v jídelně ZK Družba jubilejní výstavka „35 let trvání Loutkové scény ve Smiřicích“. Navštívilo ji na 600 účastníků, z nich většina dospělých. Při tomto výročí uskutečněno 5 představení úspěšné Generálské operky, z nichž prvé předvedeno před pražskou porotou pro zahraniční zájezdy za účasti zástupců ministerstev školství aj. druhé představení určeno pro vyspělejší mládež a další byla pro dospělé. Poslednímu představení přítomen též autor hry Doc. O Rödl.

Zájezd
   26. listopadu 1961 zaměstnanci Dřevotvaru uspořádali jednodenní zájezd autobusem do Prahy. Ze Smiřic 19 osob.

Fotoportrét M. Švabinského
   Na podzim 1961 získán pro místní školu ZDŠ zásluhou bývalého žáka školy a místního rodáka Jaroslava Litomiského od národního umělce Maxe Švabinského, který ve Smiřicích v dřívějších letech u svých známých také nějaký čas pobýval, fotoportrét s vlastnoručním autorovým věnováním.

Výstava Gagarin
   Od 3.-8. prosince upravila místní odbočka SČSP výstavu Gagarin – zapůjčený soubor – Výstavku navštívilo na 1000 osob včetně školní mládeže.

Přednáška
   17. prosince kulturní večer TJ Dynama se vzpomínkou výročí smlouvy SSSR ČSSR – 65 účastníků.

Zájezd loutkářů do Itálie
   27. prosince 1961 po předcházející přehrávce celého pořadu, určeného pro zájezd do zahraničí (přehrávka uskutečněna před vánocemi v sále LS za účasti zástupců ZK Družba, MNV Smiřice, ONV Hradec Králové, KNV, ministerstva školství a vnitra, ÚD LUT, hostí, tlumočníků a všech účinkujících a účastníků zájezdu (odcestoval kolektiv 14 členů Loutkové scény ZK Družba na čtyřtýdenní turné do Itálie. Bližší údaje viz. v kronice LS za rok 1961 – 62.

Státní statek – plnění plánu
   Výsledky hospodaření na Státním statku Smiřice...
   Farma Zderaz má k 15.12.1961 853 ha zemědělské půdy, z toho orné 652 ha …
   Průměrný výnos cukrovky na 1 ha : 406 q. ...

Počasí
   Počasí v podzimních měsících roku 1961 celkem mírné, pro práce na polích a zahradách příznivé.

Kluziště
   V prosinci 1961 před školou ZDŠ bylo zřízeno na školním hřišti jednoduché, vhodné a bezpečné dětské kluziště o 2 dvorcích: pro začátečníky a pro pokročilejší s brankami pro hokej. Aby se mohlo kluziště využívat i ve večerní době, bylo zřízeno i elektrické osvětlení. Bylo v provozu po dobu mrazů – k přívodu vody využíváno hydrantu prodlouženého vodovodu, letos zavedeného v Jiráskově ulici.

Pohyb obyvatel
   Počet obyvatelstva Smiřic podle zápisů na MNV ke dni 31. prosince 1961 činil: 2542 osob. Počet sňatků za rok 1961:: 32, narozených dětí 27 (15 chlapců a 12 dívek), zemřelých 25 (11 a14), odvedených branců 20.
   V obvodu poštovního úřadu Smiřice pobíralo 883 důchodců měsíčně celkem Kčs 420.354,- (stav k 31.12.1961). Počet rozhlasových přijímačů v témže obvodu 1407, televizních přijímačů: 472. Poštovní novinová služba doručovala čtenářům téhož obvodu: 297 výtisků Rudého práva, 276 výt. Pochodně, 99 Práce, Zemědělských novin 126, Mladé Fronty 25, Nového Hradecka 132 výtisků atd.

Distribuce v místě
   Prodejny místního obchodu … (Seznam prodejen s tržbami – pozn. P.)
   Masna, Kovomat, Obuv, Mlékárny, textil, Drogerie, Narpa, Kniha, Oděvy, Samoobsluha, Pramen (Hradecká), Benzin, Trafiky.
   Pro vánoční zásobování bylo podnikem Ovoce a zelenina přiděleno na měsíc prosinec 1961 zdejším prodejnám.
   cibule 120 kg, jablka 150 kg, hrušky 90 kg, citrony 780 kg, pomeranče 1080 kg, banány 50 kg, ananas 30 kg.
   Kromě toho bylo přiděleno: 45 kg pomerančů místní mateřské škole a 40 kg pomerančů místní ZDŠ.

Dětské jesle
   Provoz dětských jeslí ve Smiřicích byl v letošním roce 1961 ovlivněn velmi rozšířenými infekčními spalničkami mezi dětmi. Pedagogickou výchovu v jeslích řídí dr. Pellarová z Hradce Králové, která spolu s krajskou jeselní sestrou Kučerovou pravidelně každým rokem smiřické jesle navštěvuje. Pro vycházky dětí zakoupeny byly overálky a doplněn inventář prádla, zejména ložního. Kroužek spolupráce s rodiči byl v roce 1961: 4x. rodiče provedli nové oplocení budovy a zřídili dětské koupaliště.

ZK Družba
   Závodní klub Družba sdružuje v současné době tyto soubory:
   1) Divadelní kroužek má v r. 1961: 30 členů a vykazuje za letošní rok 6 veřejných vystoupení. Zúčastnilo se soutěže LUT
   2) Loutková scéna sehrála celkem 32 představení, z toho 22 ve Smiřicích a 10 na zájezdech. Shlédlo je úhrnem 5158 diváků (3180 dětí a 1976 dospělých), průměr 163. Nejúspěšnější byla Generálská operka na X. jubilejní LCh.
   3) Kinokroužek amat. filmu má 9 členů. Zhotovil 5 krátkých filmů (úzkých 16 mm): Smiřický občasník, Kachní farma, Kronika, Jezdecký den Bědovice, Pionýrský tábor Gagarin. Film Kachní farma získal 1. cenu při krajské přehlídce amat. filmů se zemědělskou tématikou.
   4) Kroužek fotoamatérský má t.č. 6 členů,
   5) Kroužek hudební má t.č. 14 členů
   6) Kroužek hudební (lidovka) má t.č. 10 členů ….

Závodní škola práce 1961
   Závodní škola práce 1961 byla v provozu u závodů:
   a) Státní statek (na zámku) po 10 měsíců – 20 přednášek s průměrnou účastí 15 zájemců b) Farma Zderaz – po 7 měsíců, 17 lekcí s návštěvou 14 osob
   c) Velkovýkrmna – po 8 měsíců, 19 / 18
   d) Mechanizační dílny po 9 měsíců 17 / 20
   Závodní škola práce v místním cukrovaru byla v provozu po celý rok a vykazovala 16 přednášek po 2 hodinách. Na cukrovaru byly 2 kolektivy, soutěžící o titul BSP.

Lihovar
   Z činnosti ZV ROH místního lihovaru:
   V únoru 1961 schválena a ministrem Uhrem podepsána výstavba nového závodu na výrobu „Pektinu“ ve Smiřicích v částce cca 26,000.00 Kčs. Zájezdy závodním autobusem v r. 1961: …

Zájezdy do divadla DVÚ
   Závodní výbor ROH Státního statku Smiřice obstaral na rok 1961 předplatné na představení DVÚ v Hradci Králové a pečoval o pravidelné měsíční zájezdy …

Turistické zájezdy
   Turistický oddíl TJ Dynamo Smiřice pořádal od jara do podzimu 1961 turistické, vlastivědné a kulturní zájezdy a výlety (vlakem a tůry pěší), při nichž účastníci v počtu 6 – 20 za vedení průvodců z vlastních řad (Vlastimil Prokeš, Oldřich Čertner a Marie Hermochová) shlédli a navštívili: ...

Kino MNV
   Místní kino MNV vykazuje za rok 1961 tuto činnost: uspořádáno celkem 367 filmových představení, t. j. 102 procent stanoveného plánu, shlédlo je 52.199 návštěvníků, tj. 90,5 procenta. Celková hrubá tržba činila 116.358,- Kčs, tj. 96,96 procent.

Činovníci kopané vyznamenáni
   U příležitosti 60. výročí organizované sportovní kopané byli od krajského výboru ČSTV v Hradci Králové vyznamenáni činovníci oddílu kopané TJ Dynamo ve Smiřicích: zlatým odznakem Ladislav Černý, stříbrným odznakem Skála a Telecký.

Komunální služby
   Činnost Komunálních služeb města Smiřic (ze zprávy s. K. Nováka v plénu MNV 22.12.1961):
   Komunální podnik má k dnešnímu dni 101 zaměstnance, z toho 15 učňů. Obhospodařuje 30 různých středisek (provozoven). V r. 1962 převezme i zahradnictví na Pouchově. Velká obtíž je v tom, že některá řemesla vyžadují v letním období mnohem víc zaměstnanců, než má podnik k disposici, v zimním období by tito zaměstnanci neměli práci. Podnik obstarává služby ve svém obvodu pro ca 17.000 občanů ve 30 obcích.
   … Ve svém hospodaření je zapojen na rozpočet MNV Smiřice.
   Rozšiřování služeb plní KS hlavně se zaměřením na vesnice. V roce 1961 byly zajištěny tyto služby:
   v Předměřicích – holičství a kadeřnictví, prádelna a mandl
   na Pláckách – holičství a kadeřnictví
   v Černožicích n//L. - sběrna
   v Plotištích n/L. - sdružená nová kadeřnická provozovna

Výsledek hospodaření MNV v r. 1961
   … Úhrn rozpočtových příjmů celkem na rok 1961 - 2 131 567,46 Kčs
   … Celkový úhrn rozpočtových výdajů na rok 1961 – 1 988 616, 39 Kčs
   …

Po celý rok 1961 konány předběžné přípravy pro zřízení domovní správy při MNV Smiřice, jež byla uskutečněna od 1. ledna1962.
   ...