Smiřická kronika

Zpět na hlavní stránku      Kroniky v archivu v HK

1960 - 1970      1971 - 1975      1976 - 1980      1981 - 1988

Na výše uvedené hradecké stránce jsou vystaveny tyto pamětní knihy:
Pamětní kniha obce Smiřice do r. 1914, Pamětní kniha obce Smiřice 1914 – 1933,
Pamětní kniha obce Smiřice 1934 – 1948, Pamětní kniha obce Smiřice 1949 – 1959


  Do kroniky zapisovali: p. učitel Zahálka, p. uč. Liška, ing. Kupka, pí. uč. Malá, p. Tuzar. (ostatní neznám)
  Po ukončení zápisů panem Tuzarem město Smiřice hledalo náhradu. Nikdo neměl zájem, proto bylo rozhodnuto, že zápisy budou provádět elektronickou formou pracovnice smiřické knihovny. Po schválení textů budou tyto vytištěny a následně svázány a uloženy do archívu (od roku 2017).
  V roce 2019 píše kroniku Ladislava Reichová z městského úřadu Smiřice.kronika kronika
Vazba devátého ( 1983 - 1998 ) a desátého dílu ( od roku 1999 ) pamětní knihy.
V obou kronikách nejsou žádné obrázky ani fotografie. Krásný obrázek vlevo, s iniciály autora TF 02, je volně vložený do knihy. ( X. díl )
Jestliže znáte autora kresby, prosím o kontakt. Existují i jiné kresby Smiřic ?

kronika kronika
Připravené podklady pro první koncept. + Současný pisatel kroniky pan Miloslav Tuzar. ( 30.1.2008 )

Děkuji panu Tuzarovi za ochotu.

kronika
Ukázka z kroniky. Na levé straně je písmo paní učitelky Miroslavy Malé, vpravo už psal pan Miloslav Tuzar.

   Pan Tuzar mi popsal, jak postupuje při psaní smiřické kroniky.
   Nejprve si připraví materiály z různých zdrojů. V tom mu nejvíce pomáhá pan M. Volák, smiřický Zpravodaj, novinové výstřižky, rádio i vlastní zápisky. Text si připraví do určitých oddílů např. počasí, kultura atd. ( zapisuje až za celý rok najednou. ) Připravený text pan Tuzar přinese na schůzi Letopisecké komise. Budoucí zápis se přečte a zapracují se případné připomínky. Potom už se zápis zapíše do kroniky.
   Pro představu o jaký objem textu se jedná – například zápis roku 2004 je natažený na 30 stranách. Píše se na úzké linky podložky. Dnes se používají tužky se speciálním inkoustem, ty se dříve nepoužívaly.
   Jak mi řekl pan Tuzar, z knihy se netrhají listy. Takže se nesmí udělat chyba. Přesto se to stane, jemu naštěstí jen dvakrát od roku 2003, kdy začal psát.
   Po zapsání textu se kronika ukáže vedení města, které souhlas vyjádří razítkem.

   V Letopisecké komisi zasedají ( leden 2008 ) profesor Karel Novák, bývalá učitelka Miroslava Malá, bývalý učitel Miroslav Volák, předseda rybářů a bývalý starosta Smiřic Jiří Heřman a zapisovatel Miloslav Tuzar ( otec současného starosty ).

kronika kronika
Ve smiřických dokumentech jsem našel proužky, s texty psanými na psacím stroji, od pana Zahálky. Byla to jeho příprava textu kroniky.
Vpravo: Miroslav Volák, člen redakční rady smiřického Zpravodaje, vzadu sedí Josef Spurný. ( sklenářství ) 15.1.2008

kronika kronika kronika
Vazba 1., 3. a 4. dílu kroniky. Kroniky jsou uloženy v archivu Hradec Králové.
Fotografie ze smiř. archivu.

   Pro příklad uvádím p. Tuzarem připravený text do Letopisecké komise, ten se může lišit od zápisu do kroniky ( anebo může být úplně vyškrtnut ):
   Velkou aktivitu pro výbornou prezentaci Smiřic projevil pan Přemek Andrýs, který na svých stránkách našeho města předkládá historické i současné fotografie a i jiné zajímavosti. Vznikla tak úctyhodná obrazová kronika města, kde lze nalézt současnost i historii Smiřic, zámecké kaple, zámku a nechybějí ani fota z letadla. Dokumenty promlouvají i o zaniklých firmách, dále jsou prezentovány i školy a spolky. Lze zde nalézt i články velmi historické o Smiřicích i Holohlavech a z blízkého okolí převzaté z Mitiskovy kroniky.
   Panu Andrýsovi patří za tuto vzdělávací činnost, moderní technikou přístupnou široké veřejnosti, velké uznání a poděkování.