Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1964

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1963       Rok 1965Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     ZKD = Závodní klub Družba

Rok 1964Vstup do nového roku
   …

Taneční zábava
   1. ledna 1964 přivítala nový rok omladina veselou taneční zábavo v ZKD (v Městské dvoraně) společenskými čaji při hudbě kroužku Akord, vedený Mil. Jaškou ze Smiřic a sólisty L. Burešem rovněž ze Smiřic a E. Čapkovou z Holohlav. Tyto společenské čaje měla v oblibě zejména mládež ze Smiřic i z okolí. Byly pořádány jednou týdně v období předplesovém a po ukončení plesové sezóny ještě dlouho do jara.

Plesy
   …

Činnost zahrádkářů
   …
   29.-31. března výstava ovoce. Vystavováno bylo: 51 exponátů jablek, 3 exp. hrušek, 2 ořechy a 4 pěkná krmítka a budky pro ptactvo. Úvodní přednášku „O ptactvu“ pronesl prof. V. Řízek z Jaroměře. Výstavu navštívilo: 303 žáci a 310 dospělých, celkem 613 účastníků.
   …
   Také brigádnická práce zahrádkářů pro veřejnost zasluhuje ocenění. Byl proveden postřih stromků na zahradě dětských jeslí v Nývltově ulici, důkladný průklest stromů podél Labe, účast při pracech na přístavbě hasičské zbrojnice ajv.

Divadelní zájezdy
   …

Přednášky o archeologii
   Správce místních muzejních sbírek Karel Vorel uspořádal v lednu 1964 pro žáky místní ZDŠ několik besed o archeologii. Pravěk na Smiřicku, Archeologické vykopávky na Trotině aj. Vždy za účasti 30 žáků.

Počasí v zimě
   Počasí v lednu 1964 bylo zprvu dost mrazivé, takže bylo dost ledu, i náhon a Labe zamrzly ( v HK se na Labi bruslilo, ve Smiřicích na náhoně rovněž). U školy na hřišti zřízeno kluziště, kde již od začátku prosince minulého roku bylo stále živo za dne při školním vyučování (při tělesné výchově) – též při umělém osvětlení. Sněhu bylo celkem málo nejen u nás, ale i na horách, takže si lyžaři zatím nemohli zimy plně využít. Koncem ledna (v posledních dnech) se mírně oteplilo, takže led měkl a na počátku února většinou roztál, povolil. Po této oblevě teprve v druhé polovině února začalo mírně mrznout. V poslední třetině měsíce ještě v noci mrzlo, ale za dne ukazoval teploměr kolem 0 stupňů C. Sněhu bylo v zimě celkem málo.

Lihovar: zastavení výroby lihu
   V únoru 1964 v místním lihovaru definitivně ukončena výroba lihu z melasy a od podzimu téhož roku 1964 zavedena náhradní výroba: plnění šípkového čaje do sáčků a plnění miniaturek značkovými likéry.

Záchrana tonoucí
   13.února ve 4. hodiny odpoledne chodila malá Miluška Valentová z 1. třídy se svou kamarádkou po slabém ledu na zamrzlém náhonu ve Smiřicích v blízkosti sídliště pod lihovarskou vlečkou a probořila se. Děvčata volala o pomoc a jejich volání uslyšel žák VII. třídy místní ZDŠ Karel Hažva, který byl nablízku. Přiběhl a tonoucí Milušku zachránil. Za svůj pěkný a pohotový čin byl veřejně ve škole pochválen.

Lyžařský zájezd dětí
   V týdnu od 16.-22. února 1964 se vypravila 65 členná skupina místní devítiletky na výcvikový lyžařský zájezd v Horním Maršově v rekreačním středisku Vzlet. Zájezd pořádalo SRPŠ a vedli jej učitelé Jan Vašíček, František Mach, Zdeňka Poláková a Stanislava Jeklová, po stránce hospodářské jej zajišťovaly Zdeňka Burešová a Olga Malá. Děti si pobyt platily. Počasí bylo celkem příznivé, zájezd dobře splnil své poslání.

Odprodej domku čp. 384
   Ve schůzi pléna MNV 19. února schválen odprodej domku čp. 384 Eduardu K. za odhadní cenu stanovenou ONV.

Vítězný únor
   ...

Turnaj kuželkářů
   Kuželkářský odbor místní TJ Dynamo si vede velmi čile. Zahájil přípravné práce pro přístavbu druhé dráhy vlastní kuželny na Lednici a v únoru 1964 uspořádal mezipodnikový kuželkářský turnaj, který se těšil značnému zájmu (80 zájemců)

MDŽ
   …

Zájezd ZDŠ do divadla
   …

Volební komise
   V letošním roce 1964 se konají volby do MNV, proto plénum na své schůzi 13. března ustavilo volební komisi, do níž byli zvoleni: Vladimír Zemek, Alois Krymlák, Jindřiška Nosková, Jaroslav Duchoň, Anna Počtová, František Mach, František Šteffen, Josef Liška, Miroslav Svatoň. Pro město Smiřice navrženo pro volby do MNV 35 obvodů.

Pomlázková zábava
   … v ZKD

Koncerty
   11. dubna a 18. dubna v ZKD …

Zdravotní přednášky
   …

Beseda s občany
   14. dubna místní odbočka Svazu čsl. - sovětského přátelství spolu s místním výborem Národní fronty ve Smiřicích uspořádaly v rámci předvolební kampaně besedu s programem: Nové zákony ČSSR – Rodinné právo, občanské právo. Besedu v jídelně Městské dvorany vedl soudce krajského soudu Dr. Zdeněk Starý z HK.

Soutěž ve společenském tanci
   19. dubna uskutečněna péčí ZKD a jeho tanečního kroužku soutěž ve spol. tanci. soutěž přilákala zejména mládež – soutěžící i přihlížející v počtu 140.

Schůze občanů
   …

Propagační neděle
   V poslední dubnovou neděli (26.4.1964) využili členové májové komise a její spolupracovníci propagační neděle k pozvánkám na májové oslavy a k výzvám na vyhlašování závazků občanů na zvelebování města.

Výchovné koncerty ZDŠ
   …

Kabelizace a automatizace telefonní sítě
   Smiřice velmi utrpěly na svém zevnějším vzhledu tím, že kromě dřívějších zemních prací na vodovodu aj. přistoupily k tomu i práce na přeměně telefonní sítě kabelizace vedení a automatizace.

Úprava elektrického vedení
   Prováděna též generální úprava elektrického vedení: kladen byl podzemní kabel na silnější napětí (dosud většinou jen na 120 V, nyní na 380 V, případně na 220 V). Staré sloupy elektrického vedení se vytahují a nahrazují nástřešáky, případně novými sloupy betonovými nebo kovovými.

Vzhled města
   Chodníky i cesty hlavní ulice i ulic postranních byly hodně rozkopány. Ke zhoršení stavu přispěly na jaře i větší deště, které způsobily, že na ulicích bylo i hodně bláta. Obvyklý jarní úklid města, který byl ve Smiřicích už tradiční a občanstvem vždy v dubnu předmájovými oslavami vykonáván, letos byl vcelku pro shora uvedené příčiny neúčinný.

Objížďka
   Od jara letošního roku se pracuje na úpravě státní silnice v silničním úseku Černožice - Semonice, proto doprava je vedena objížďkou přes Smiřice – Vlkov – Jaroměř 2 (Josefov – pozn. P.), takže Smiřice mají nyní na hlavní ulici velmi živý provoz.

Počasí
   Počasí na jaře roku 1964 bylo vcelku dost příznivé, spíš chladnější, čímž se jarní práce trochu opozdily. Ovocné stromy kvetly většinou až v květnu, koncem dubna jen meruňky a třešně. V dubnu se ozvala již několikrát jarní bouřka (také na 1. května), přeháňky byly velmi časté – aprílové počasí. Poměrně málo slunečných dní.

Vatra míru
   30. dubna 1964 v předvečer 1. máje sešlo se občanstvo, zvláště mládež s osvětlenými lampiony v prostorách pod nádražím, odkud za soumraku vyšel průvod za zvuků veselých pochodů z městského rozhlasu městem na malý stadión, kde po projevu učitelé místní ZDŠ Františka Macha byla zapálena vatra míru.. Slavnosti, v závěru zpestřené vypálením světelných raket, přihlíželo mnoho účastníků z řad mládeže i dospělých.

15 let PO
   Prvomájové oslava v letošním roce byly součástí oslav 15. výročí založení Pionýrské organizace ČSM (1949-1964). U příležitosti těchto oslav uspořádána péčí místní PO v sále ZKD výstavka: 15 let PO. V průběhu měsíce dubna konáno též v témže sále slavnostní shromáždění PO s kulturním programem - odpoledne pro mládež a dospělé.

Svátek práce
   1. května již od rána vyhrával městský rozhlas. Občanstvo brzy zrána se scházelo do prostoru před nádražím. Odtud o 9. hodině ranní vyšel průvod, v němž zařazeno bylo občanstvo nejen ze Smiřic, ale i z okolí: z Holohlav, Rodova, Račic, Hoříněvsi, Sendražic, ze Smržova atd. V průvodu vyhrávaly 2 dechové hudby. Počasí bylo poměrně chladné, občas i poprchávalo. Pořad slavnosti na malém stadiónu: 1. státní hymny (ČSSR a SSSR). 2. zahájení předsedou MNV Karlem Novákem. 3. Hlavní projev přednesl za OV KSČ s. Vencl z HK. 4. Slavnost zakončena Internacionálou.
   Po slavnosti koncertovala na malém stadiónu dechová hudba ZKD. Odpoledne bylo na hřišti sportovní odpoledne, které patřilo většinou mládeži. O zájmu svědčila pěkná návštěva přihlížejících diváků. Počasí však bylo nestálé a déšť vystoupení sportovců neprospěl.
   Večer konána ve společenském sále ZKD májová taneční veselice.

Den vítězství
   V sobotu 9. května 1964 vzpomenuto výročí Dne vítězství. Dopoledne v 9,30 hodin konalo se v sále ZKD slavnostní zasedání pléna MNV s kulturním pořadem. Po ukončení položeny u památníku osvobození a u hrobů (pamětních desek) padlých smiřických občanů vzpomínkové věnce.

Okresní přehlídka loutkových souborů
   17. května 1964 u příležitosti 15. výročí založení PO pořádána pod záštitou rady MNV ve Smiřicích okresní přehlídky loutkářských přihlášených souborů okresu HK. Přehlídky se zúčastnily 4 soubory: z HK, Malšovic, Pouchova a ze Smiřic. Zájem obecenstva i účast byly velmi pěkné.

Úprava nájemného – beseda s občany
   19, května 1964 uspořádala Domovní správa ve Smiřicích v jídelně ZKD besedu s občany – uživateli bytů s informacemi o otázkách nově upravovaného nájemného (úhrady za užívání bytů a za služby s užíváním bytů spojené – s platností od 1.10.1964). Zájem byl velmi značný, o čemž svědčila přeplněná jídelna. Informace podával tajemník MNV Josef Zilvar. Dotazy četné, diskuze bohatá.

Pohostinské představení VČ Loutkového divadla
   23. května v ZKD ...

Vystoupení strýčka Jedličky
   24. května 1964 připravil ZKD pro děti veselé vystoupení velmi známého „Divadélka strýčka Jedličky“ z Prahy pod názvem Za pohádkou se strýčkem Jedličkou. Pro přemíru dětských zábav v květnu a pravděpodobně i nevhodně volenou dopolední dobu byla tato beseda velmi slabě navštívena,.

Volební schůze
   25. května 1964 konala se v sále ZKD veřejná schůze voličů za přítomnosti 33 nově navrhovaných kandidátů do MNV, 2 kandidátů navržených do ONV, 3 soudců mimo povolání. Kandidát do voleb KNV s. Tomeš Václav
   Kandidát do Národního shromáždění: s. Kopecký Zdeněk
   Soudce z povolání do okr. soudu: Dr. Ptáček
   Ze stávajících (nynějších) poslanců poslanců MNV: 18
   Přítomno 110 občanů
   Pro volbu do MNV zaregistrováno 35 poslanců, z nichž je 27 mužů a 8 žen, 3 členové ČSM. Této volební schůzi předsedal s. Vladimír Zemek, referát o přípravách voleb do národních výborů a NF podal předseda MNV K. Novák. Všichni přítomní kandidáti do voleb byli občanům - voličům představení.

Slavík
   V zahradě (v parku) u lihovaru uhnízdil se v letošním roce po dlouhé době opět slavík, který za krásných jarních večerů dlouho do noci prozpěvoval své líbezné melodie. Tento slavičí zpěv přilákal den co den téměř po celý květen a ještě v první třetině června velké množství mladých i starších posluchačů ze Smiřic i z širokého okolí, přijížděli sem zájemci i z HK, z Jaroměře a jiných míst.

Počasí
   V týdnu na začátku června 1964 byly parné dny, dusno, často i bouřlivo, leckdy i s dost vydatnými přeháňkami. Teploty dosahovaly v ranních hodinách i 15 stupňů Celsia, za poledne až 30 stupňů. Někde se objevily i kroupy. Blesky způsobily i časté poruchy na elektrickém vedení. 2. června odpoledne vznikl požár v Čáslavkách u Ćernožic a v Rasoškách.

Tragické neštěstí
   Velmi bouřlivo bylo též ve středu 3. června 1964 a blesky ve Smiřicích způsobily zkraty na elekr. vedení, m.j. i na transformátoru v zámku. Ve čtvrtek ráno snažili se závadu v tomto transformátoru odstranit zaměstnanci státního statku Smiřice s. S. a vedoucí místní elektrárny s. S.. Při práci došlo k vážnému neštěstí. Při pokusu zapnutí proudu byl vysokým napětím (35 000 V) zasažen zaměstnanec S. tak, že jím byl zabit a správce S. utrpěl vážné popáleniny 3. stupně, takže musil být ihned dopraven do nemocnice v Josefově. Tragické neštěstí způsobilo pochopitelně mezi naším občanstvem veliký rozruch.
   Bouřlivé počasí potrvalo i v dalších dnech. Zvláště silné hromobití spojené se silným a prudkým lijavcem bylo v sobotu 6. června večer a v noci. Toto přeháňkové počasí dost značně narušovalo již začínající senoseč (zvláště na zahrádkách).

Výstava obrazů
   V první polovině června 1964 péčí několika pracovníků ZKD uspořádána v sále Městské dvorany výstava obrazů akademické malířky Heleny Šrámkové a místních malířů – amatérů. Výstava, upravená péčí Lad. Bureše, Lad. Žižky a PhMr. J. Stříbrného i j., těšila se značnému zájmu a byla hojně navštívena.

Volby
   14. června 1964 konány byly po celém státě všeobecné volby do Národního shromáždění a do národních výborů všech stupňů. Byly dobře předem připraveny po stránce politické i organizační a jejich průběh byl klidný, důstojný. Za smiřický volební obvod zvoleni byli: do Národního shromáždění poslanec Zdeněk Kopecký z HK, do Krajského národního výboru v HK Václav Tomeš, do ONV ing. Vladimír Hájek ze Smiřic, soudcem z povolání do Okresního soudu v HK Dr. Ptáček.
   Při volbách do místních národních výborů byly Smiřice rozděleny na 35 volebních obvodů. V jednotlivých obvodech byli zvoleni (seřazeno podle abecedy):
   Absolon Václav, Adamíra František, MUDr. Bludský Jiří, Dubrovský Alexej, Duchoň Jaroslav, Dušek Jiří, Fabián Jaroslav, Hájek Josef, Hájková Danuše, Hanousková Marie, Hník Ota, Hvězda Jaroslav, Jíreš František, Kolmanová Stanislava, Kosek Zdeněk, Kozina Josef, Kupka Lubomír, liška Josef, Malík Rudolf, Marel Václav, Mařan Josef, Počtová Anna, Prostředníková Ludmila, Rejhonová Miloslava, Rezková Jaroslava, Řehák Josef, Svatoň Josef, Svoboda František, Špaček Vladimír, Šteffen Lubomír, Švorcová Miroslava, Trojan František, MVDr. Vančák Václav, Ing. Výravský Zbyněk, Zilvar Josef.

V ustavující schůzi nově zvoleného MNV zvoleni byli:
   předsedou MNV Smiřice Václav Marel
   náměstkem předsedy František Adamíra
   tajemníkem MNV Josef Zilvar
   členy rady MNV: Duchoň Jaroslav, Fabián Jaroslav, Liška Josef, Mařan Josef, Počtová Anna, Špaček Vladimír

Sběr odpadových surovin
   Žactvo místní devítiletky sebralo ve školním roce 1963 – 64 celkem 12 vagónů odpadových surovin v úhrnné ceně Kčs 17 000,-. Z výdělku věnováno Kčs 7 000,- na zlepšení vybavení školy.

Vzájemné dopisování do zahraničí
   …

Školní jídelna
   Školní jídelna zdejší ZDŠ byla v provozu po celý školní rok a stravovalo se v ní průměrně 170 žáků a 15 dospělých učitelů a zaměstnanců školy.

Loutkářská Chrudim
   7. července 1964 na Loutkářské Chrudimi s velmi pěkným úspěchem vystupoval opět 37 členný kolektiv Loutkové scény ZKD ze Smiřic s rukopisnou novinkou hry autorů j. a H. Lamkových Křížem krážem.

Alois Krymlák – úmrtí
   17. července zemřel v nemocnici dlouholetý člen strany KSČ, člen MNV, rady MNV, ONV a řady jiných složek ve městě Alois Krymlák. Živě se zajímal o zápisy v kronice MNV, býval i členem letopisecké komise.

Senoseč - Ovoce
   Senoseč proti jiným letům byla bohatší (pro dost deště...) Úroda třešní poměrně značná, ale kvalita ovoce horší (červivé), méně peckovitého ovoce, zvláště meruněk bylo proti loňsku málo, jablek (rané druhy) bylo dostatek, ale špatné jakosti, malé a červivé ovoce, hodně padavek.

Počasí
   Počátkem července 1964 bylo vcelku chladno, zamračeno, deštivo, v druhé třetině měsíce tepleji, slunečno, sucho, koncem měsíce velká horka, parno, dusno, teploměr ve stínu stoupl i na 30 stupňů C, sucho. Začátkem srpna již opět chladněji, vlhko, proměnlivo, přeháňky nepříliš vydatné, ale práci při sklizni přece jen opožďovaly. Toto většinou nestálé, vlhké, deštivé, nepříznivé počasí potrvalo i po celý srpen. Úroda obilí je dost dobrá, zrní i sláma poměrně bohaté, pro nepřízeň počasí zůstávalo však obilí dlouho neposečeno, takže leckde zrní počíná vzrůstat v klasech (ve středních a v západních Čechách, zvláště na Litoměřicku je však t.č. velmi sucho). Hodně dešťů způsobilo i značné stoupnutí vody na řekách, i v Labi je hodně vody – téměř plné koryto, což je v polovině srpna zjev nebývalý.

Telefon – automatizace
   V létě o prázdninách zapojen již automatický telefon, což bylo spojováno též s výměnou přístrojů, kabelizací vedení apod. S tímto zařízením spojeno i omezení počtu zaměstnanců na poště o 2.

Elektrické vedení - úprava
   Současně se pokračuje i v úpravě elektrického vedení o napětí 220 – 380 V ve všech částech města. V ulicích veřejné osvětlení upraveno nově na vysokých stožárech s výbojkovým osvětlením (hlavní ulice po prvé osvětlena 20. srpna 1964, pravidelně se však výbojkami svítí od října 1964). Vzhled města se tím značně zlepšil, ulice získaly městský ráz. V téže době se upravují i dlážděné chodníky v Palackého třídě, poškozené kabelizací telefonního vedení a elektrorozvodné sítě. pracuje se i na přístavbě hasičské zbrojnice.

Oslava Slovenského národního povstání
   …

Zahájení školního roku
   1. září 1964 zahájen byl na prostranství před školou nový školní rok 1964 – 65 ….
   Stav žactva na místních školách k 1. září 1964 se jeví takto:
   ZDŠ vykazuje na I. stupni 265 dětí v 10 třídách
   na II. stupni 399 dětí ve 13 třídách
   celkem 664 dětí ve 23 třídách
   Na I. stupni nutno opět zavést část. střídavé vyučování.
   Mateřská škola vykazuje k 1.9.1964 ve 2 třídách celkem 60 dětí.
   Na zvláštní škole je v 1 třídě k témuž dni 8 chlapců a 7 dívek, tj. celkem15 žáků

Aktiv komunistů
   … 29.září 1964 … Schůzi předsedali střídavě ss. Vladimír Zemek a František Jandera, předseda MV KSČ, který přednesl také hlavní referát.

Rudý prapor vlády
   Kolektiv smiřického státního statku je opětovně držitelem Rudého praporu vlády. Výsledky, kterých dosahují, ukazují, že právem. Na Gigantě mají prasata průměrné denní přírůstky nejvyšší v celé republice. ...

Cukrovarská kampaň
   Cukrovarská kampaň ve Smiřicích začala letos dříve než obvykle – již v pondělí 6. října 1964 ve 12 hodin. …

Zájezd do Prahy
   31. října 1964 podniklo 309 žáků se svými učiteli ZDŠ zájezd vlakem do Prahy, kde si kromě různých jiných pamětihodností prohlédli též Národní divadlo (s odbornými průvodci) a zúčastnili se ve Stavovském divadle (J.K:Tyla) představení hry Al. Jiráska „Lucerna“. Hlavní postavu hry mlynáře hrál bývalý žák zdejší školy a smiřický rodák Luděk Munzar, který od r. 1956) (tedy od svých 23 let) je členem činohry ND. V přestávce hry se také deputace žactva zúčastnila krátké besedy s L. Munzarem v divadelní šatně. V této hře účinkoval rovněž (v úloze učitelského mládence Zajíčka) člen činohry (elév) Josef Velda, který také delší dobu ve Smiřicích se svými rodiči bydlil (po roce 1945 otec jeho J. Velda byl jedním z vedoucích úředníků, matka byla několik let učitelkou smiřické školy).

Školení kronikářů
   …

Besedy o archeologii
   Také ve školním roce 1964-65 uspořádal správce místních muzejních sbírek Karel Vorel ve spolupráci s místní školou několik besed o archeologických vykopávkách v okolí Smiřic aj. pro žactvo školy.

VŘSR výročí - Vatra míru - Štafeta míru
   6. listopadu v předvečer výročí VŘSR prošel městem lampionový průvod mládeže od nádraží na malý stadión,. kde byla zapálena vatra míru. Večera se zúčastnilo i značné množství dospělých. ...

Taneční zábavy
   …

Výstavka fotografů
   Týž ZKD uspořádal v sále ZK výstavu fotografií většinou prací členů fotografického kroužku ZK. Zhlédlo ji v týdnu od 3.-9.10.1964 celkem na 150 zájemců.

Muzeum
   V muzeu místním péčí jeho správce K. Vorla uspořádána v prosinci 1964 výstavka mincí, fotografií a dokumentů. Navštívilo ji na 290 účastníků.
   Péčí téhož pracovníka uspořádány ve škole pro žactvo besedy o Anežce Malé aj.

Zájezdy lihovaru
   ...

TJ Dynamo
   Z činnosti Těl. jednoty Dynamo Smiřice za rok 1964:
   Ke dni 31.12.1964 má TJ Dynamo: 358 příslušníků, z toho 130 mužů, 57 žen, 22 dorostenců, 9 dorostenek, 80 žáků a 60 žákyň.
   Jednota vykazuje oddíly: základní tělesné výchovy, turistiky, sportovní oddíly: sportovní gymnastiky, ledního hokeje, stolního tenisu, kuželkářů a nejpočetnější a nejagilnější: kopané.
   Družstvo kopané žáků bylo zařazeno do okresní soutěže a v roce 1964 se umístilo z 9 družstev na 2. místě. Družstvo dorostu v kopané hraje rovněž v okresním přeboru a je na 3. místě. Družstvo kopané mužů v okrese skončilo na místě 6.
   …
   Na přístavbě kuželníku odpracovali kuželkáři letos 948 brigádnických hodin. Na velkém stadiónu postaveno skladiště (420 brig. hodin).

Ze statistiky
   Ke dni 31.12.1964 mělo město Smiřice podle záznamů MNV: 2450 obyvatel.
   Počet sňatků na MNV Smiřice v roce 1964: 24.
   Počet narozených v témže roce: 15 chlapců + 15 dívek, celkem 30.
   Počet úmrtí: 7 mužů a 4 ženy, celkem 11.
   Počet odvedených branců: 18.

Přehled hospodaření MNV Smiřice za rok 1964
   …
   Příjmy celkem Kčs 1 072 570,65
   Výdaje Kčs 1 021 137,89
   …

V pravidelné činnosti po celý rok 1964 jsou:
   Lidová knihovna
   … (stejné jako v r. 1963 – pozn. P.)
   Kino MNV
   …
   ZK Družba
   Závodní klub Držba, jehož vedoucím je Bohumír Hradský. …
   Loutková scéna téhož ZK sehrála v roce 1964 celkem 18 představení. Zúčastnila se celostátní soutěže STMP hrou – novinkou manželů Lamborových „Křížem krážem“, s níž dosáhla pronikavého úspěchu.
   (Poznámka kronikáře: 12. listopadu 1964 přinesl všechen denní tisk na čelných místech zprávu pod nadpisem Nejlepší divadelní inscenace v sezóně 1963-1964. Odborná porota umělecké soutěže k 20 výročí osvobození ČSSR ocenila jako nejlepší z přihlášených divadelních inscenací … v oboru loutkových divadel, amatérských inscenací: soubor ZV ROH. ČS. státních statků ve Smiřicích za loutkovou hru „Křížem krážem“. Úřední zpráva o vítězném umístění smiřického souboru v této tak významné celostátní soutěži doručena byla teprve dodatečně, proto novinová zpráva byla tak překvapující, nečekaná. Vítězný soubor obdržel kromě diplomu také čestnou odměnu ve výši Kčs 1000,-)

Lihovar – plnění plánu
   Východočeské konservárny a lihovary, závod Smiřice dne 30. listopadu 1964 splnily celoroční plán na 101,5 %. Rada MNV ve Smiřicích zaslala závodu blahopřání ke splnění úkolu.

Lidový soud
   Místní lidový soud ve Smiřicích projednal v uplynulém roce 1964 celkem 13 případů, z nichž 8 bylo projednáno senátem, ostatní případy postoupeny okresní prokuratuře, občanskému výboru, jinému MLS nebo závodnímu výboru ROH.