Kronika města Smiřic - VI. díl, rok 1972

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen nadpisy, jsem text nepřepisoval.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1971        Rok 1973        Smiřické kronikyZa Smiřice krásnější v roce 1972

Volební program

   Soudruh Vladimír Jirásek, šéfredaktor z Hradce Králové, který smiřické poměry ze svých častých návštěv dobře zná, v jednom z prvních čísel letošního ročníku Nového Hradecka píše: ,,O smiřických občanech je známé, že dovedou přiložit ruku k dílu, že se dokáží smířit i s mořem bláta, že se dovedou uskrovnit. Takoví byli už před více než deseti lety, kdy začali budovat vodovod, takoví jsou stále. ...“

Plán akcí „Z“

Práce rady a komisí

   … ing. L. Kupka ustanoven do funkce muzejníka a Josef Zilvar vedoucím průvodcem Pamětní síně …

Drobné živnosti
   Provozování drobné živnosti pro rok 1972 povolila rada MěstNV těmto občanům:
   J. Černilovský – práce sedlářské a čalounické
   Gregor Jan – práce krejčovské
   Joneš Ladislav – práce knihařské
   Knajflová – práce krejčovské
   Mazáková Jiř. - práce krejčovské
   Roll Jiří – práce zednické
   Volt Václav – práce klempířské

Dům služeb
   … napínání a sušení záclon. Podnik KORT Praha vyrobil a ve Smiřicích instaloval stroj značky NZ 360, na kterém je možno během 10 minut napnout a usušit i nejrozměrnější záclony. K moderně zařízené a vybavené prodejně papírnictví, hraček a sportovních potřeb, která byla ve Smiřicích otevřena koncem minulého roku, přispělo toto potřebné zařízení k dalšímu obohacení služeb obyvatelstva.

MO KSČ – přednášky

Vzpomínka na V.I. Lenina

   v městském rozhlase

Kurs medového pečiva

Početní stanice

   V lednu 1972 zřízen byl Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky Ministerstva zemědělství ČSR, oborový podnik Praha, odštěpný závod 06 ve Smiřicích – zámku.
   …. Početní stanice byla uvedena do provozu k 1. dubnu 1961 a vybavena tehdy dostupnou technikou československé výroby, tj. stroji Aritma.
   V začátku zaměstnávala početní stanice 10 pracovníků a strojové vybavení sestávalo z 1 tabelátoru T 300, 4 děrovačů, 2 přezkoušečů a 1 třídičky. Postupně byl strojový park doplňován a modernizován a zvyšovány stavy pracovníků.
   V roce 1969 bylo vedením Oborového podniku Velkovýkrmen rozhodnuto, že technika, která je doposud používána, bude nahrazena malým děrnoštítkovým počítačem DT 100, výrobkem n.p. Aritma Praha. Počítač byl dodán 29. prosince 1969 a v průběhu roku 1970 uveden do provozu. Současně bylo nutno vyškolit celou řadu pracovníků a seznámit s touto novou a ve srovnání s stávající značně progresivnější technikou.
   Když byl z rozhodnutí Ministerstva zemědělství a výživy ČSR založen k 1. lednu 1972 specielní podnik pro řízení výpočetní techniky, bylo současně rozhodnuto dosavadní Strojně početní stanici vyčlenit z oboru působnosti Velkovýkrmen a začlenit ji jako samostatný odštěpný závod do tohoto specializovaného nového podniku.
   Nový závod zaměstnává v současné době 60 pracovníků, z toho 46 žen většinou ze Smiřic nebo nejbližšího okolí. ….

Počasí v zimě 1971-72
   … Kluziště u školy ZDŠ mohlo být využíváno teprve od poloviny ledna 1972. …

Slavnostní slib učitelů
   … Nové Hradecko 15.2.1972 …

Definitivní výsledky sčítání k 1.12.1970
   … ve Smiřicích k tomuto dni bylo přítomno celkem 2527 osob … trvale bydlících 2411 … celkový počet domů 471 (z toho rodinných domků 357) … Přehled motorových vozidel ke dni sčítání vykazoval 172 osobních aut, 137 motocyklů (skútrů) …

Závazkové listy občanů
   akce „Z“

Výroční schůze KSČ
   předseda s. Karel Kutil

Výročí Února

Plesové období

SSM

Soutěž tvořivosti mládeže na ZDŠ

Smiřický „Gigant“

   Druhým největším závodem oborového podniku Velkovýkrmny Praha – Řepy je závod 03 ve Smiřicích. Smiřický „Gigant“ představuje rozhodující část výroby a po různých vnitřních úpravách se od původních desetitisíc kusů zástavovaných míst dostalo na 27.500 kusů maximální kapacity. … Nové Hradecko 29.2.1972

Lihovar
   Také ve smiřickém závodě Východočeských konzerváren a lihovarů modernizují linku na stáčení miniaturek. Výroba miniaturek a práce žen, které za vedení jednoho muže v provoze pracují, bude značně ulehčena.

Nad plánem města

Příslušníci Sovětské armády pomáhají při plnění volebního programu

   29. února a v prvních dnech měsíce března pracovala ve Smiřicích v ulicích Jiráskově a Palackého početná skupina sovětských vojáků se svými veliteli na výkopu a kladení kabelů. Vojáci měli velmi dobrou pracovní morálku a práce rychle postupovala. ….

Oslavy MDŽ

Školení CO

Lyžařský zájezd

Přednáška

   … s. J. Kroutil z Hradce Králové kromě podaných informací promítl řadu barevných diapozitivů pod názvem „Londýnské vteřiny“. Pořadatelem byla Osvětová beseda. Malá účast.

Čištění mlýnského náhona
   V únoru a březnu 1972 čištěn byl mlýnský náhon směrem od vodárny ke Smiřicům. Při čištění použito mechanizace (bagru). Náhon nebyl již dlouhá léta čištěn a letošní práce byly z hygienických důvodů již velmi nutné.

Celoměstský závazek, odevzdání

Požár v Holohlavech

   Požární siréna ve Smiřicích ohlásila 13. března 1972 požár v drůbežárně JZD v Holohlavech. Požár vznikl od přetopených, neodborně instalovaných kamen. Byla zničena střecha, Zahynulo na 700 malých krůtích kuřat. Způsobená škoda 45.000 Kčs.

Výstava fotografií
   Ve dnech 25. - 26. března 1972 uspořádána péčí místní OB v sále ZK Družba výstava fotografií PhMr. Jiřího Stříbrného. Výstavka vybraných dokonalých snímků zkušeného autora a býv. vedoucího kroužku fotografů – amatérů přilákala mnoho návštěvníků a zájemců. Pořadatelé i účastníci výstavky vzpomněli tak života a díla obětavého, skromného a velmi oblíbeného autora snímků, který před dvěma roky zemřel.

Den učitelů

Měst NV – DS změny

   1. dubna 1972 nastoupila do funkce ekonoma MěstNV s. Mil. Rejhonová a dnem 15. dubna t.r. přešel dosavadní ekonom do funkce vedoucího Domovní správy s. Vladimír Zemek

Školení pedagogů

Realizace akcí – porada

Běh Mladé fronty

   12. dubna 1972 pořádala místní Tělovýchovná jednota Sokol společně se ZDŠ v prostorách zámeckého parku za účasti 94 závodníků (57 chlapců a 37 děvčat) běh Mladé fronty.

Pionýrská skupina na ZDŠ

100. výročí založení Občanské besedy

Vítání občánků

   16. dubna t.r. v obřadní síni MěstNV přivítáno bylo do života 26 občánků. …

Přednáška mjr. Malinské
   … v úterý 18. dubna 1972 … na námět „Z Buzuluku do Prahy“ … … v Novém Hradecku dne 3. května 1972 …

Výstavka knih

Jarní směna

   … V dubnu celkem 948 občanů odpracovalo 4.573 hodin. …

Televizní relace ze Smiřic
   V pondělí 17. dubna 1972 v podvečer kol 18,30 hod. při oblastních novinách v pražské televizi zařazena byla též krátká relace ze Smiřic. Byla při ní převedena ukázka nové smiřické samoobsluhy a též několik záběrů z brigádnické práce školní mládeže při bouračce Zápařkova domku v Jiráskově ulici čp. 24. Ve Smiřicích tato televizní relace – byť jen stručná a krátká – zapůsobila zejména nyní v současném období rozsáhlé místní výstavby po stránce propagační mezi občany velmi dobře.

Přednáška Osvětové besedy
   … 25. dubna 1972 námět „Svrchovanost ČSSR a waršavská smlouva …

Jarní úklid města

Pamětní deska J. Zemana

   29. dubna 1972 odpoledne odhalena byla slavnostně pamětní deska smiřickému rodákovi inspektoru Josefu Zemanovi na jeho rodném domě čp. 87 v Palackého třídě za přítomnosti žactva ZDŠ a ZŠ i učitelů místních škol, zástupce rady MěstNV tajemníka J. Lišky a dalších hostí. Spoluúčinkoval též dětský pěvecký sbor ZDŠ.

Akademie žactva ZDŠ
   … spoluúčinkovali též žáci hudební školy a dětský pěvecký sbor za řízení uč. Josefa Veselého. Tento sbor v okresní soutěži obsadil velmi čestné 2. místo. …

Májové oslavy
   Vzhledem k současně prováděným úpravám vozovky na Palackého třídě a v přilehlých ulicích nebyly ve Smiřicích v letošním roce pořádány veřejné májové oslavy ve větším měřítku.
   V předvečer Svátku práce, tj. 30. dubna 1972 za soumraku prošel městem lampionový průvod … na malý stadion, kde za živého zájmu přítomných byla zapálena vatra míru. Na ochozu zámku koncertovala 25 členná dechová hudba ZVÚ z Hradce Králové. … Od rána odvážel autobus Velkovýkrmny četné zájemce ze řad zaměstnanců statku i další občany na veřejné oslavy do Hradce Králové. …

Oslavy 27. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou
   .. slavnostní zasedání pléna MěstNV v sobotu 6. května 1972 … (přítomno 265 osob) … Po ukončení … odebrali se všichni účastníci … k Památníku osvobození, kde byly položeny vzpomínkové věnce.

Pamětní deska – odhalení
   Po tomto pietním aktu odhalena byla v přízemí budovy MěstNV pamětní deska obětem 2. světové války … Vzpomínkový projev pronesl předseda ŠKK Josef Řehák …

Státní vyznamenání
   … vysoká státní vyznamenání, která k 1. a 9. květnu 1972 propůjčil president republiky z okresu Hradec Králové 8 jednotlivcům, mezi nimiž: Za mimořádné pracovní výsledky převzal vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ Gustav Brož, ředitel závodu Velkovýkrmny Smiřice.

Taneční soutěž SSM
   … soutěž o Pohár města Smiřic za účasti 50 soutěžících.

Dny kubánské kultury
   .. v Novém Hradecku dne 23. května 1972. … 16. května bylo filmováno též pro čsl. televizi. Záběrů bylo využito v sobotu 24.6.1972, kdy v televizních novinách v 19 hodin byla podávána poměrně obšírná zpráva o návštěvě kubánské delegace v čele s gener. tajemníkem KS Kuby a předsedou vlády Fidelem Castrem: při této příležitosti byla připojena i řada záběrů ze smiřických DKK. tyto snímky (přivítání, hosté, výstava prací ajv) byly pro smiřické občany milým a zcela nečekaným překvapením. Novinová zprávy z Pochodně a Nového Hradecka i pořízené snímky z návštěvy kubánských hostí jsou v archivu řádně uschovány.

Občanské průkazy
   18. května byly slavnostním způsobem odevzdány patnáctiletým žákům a žákyním místní devítiletky občanské průkazy.

Filmový festival
   Od úterý 23. května do čtvrtka 1. června 1972

Rudá standarta Velkovýkrmny

Exkurse z Brna

   .. do zámecké kaple ..

Mezinárodní den dětí

Sběr léčivých bylin – zvláštní odměna

   Nejlepšími základními školami na okrese Hradec Králové ve sběru léčivých bylin ve školním roce 1971 -72 jsou ZDŠ Smiřice a Předměřice n./L.

Zdeňka Poláková – diplom ÚV KSČ
   … za dosavadní činnost a výsledky v pedagogické práci …

Dětská besídka mateřské školy

Hosté z Černigova

   … M.j. zhlédli naši hosté mléčnou farmu smiřického závodu Velkovýkrmny v Holohlavech.

Životní prostředí města
   Plenární zasedání MěstNV 15. června 1972 … Exkurse – pamětní síň a Zámecká kaple

Dětský den
   V neděli 18. června 1972 … v sále ZK …

Přednáška
   V červnu 1972 uskutečnila skupina SSM i přednášku „Vkus a nevkus“. Zúčastnilo se jí 19 zájemců.

Hodnocení socialistického závazku k 30.6.
   … Mimořádného ocenění si zaslouží iniciativa občanů při budování kanalizační sítě a započetí s komunikací v ulicích Spořilov I. a II., vybudování komunikace v Legionářské ulici a úpravy dalších cest a prostranství. Velmi hodnotné dílo vzniká dokončováním chodníkové úpravy v Nádražní ulici.
   … Velmi pěkné dílo bylo odevzdáno pracovníky Dřevotvaru v obřadní síni atd.
   … Za I. pololetí roku 1972 bylo odpracováno … celkem 19.671 brigádnických hodin. …

Počasí: zima – jaro 1972

Výstavka dětských prací

Sušárna obilí a čistička

   K 1. červenci 1972 byl dán souhlas k zahájení výstavby stacionární sušárny obilí a posklizňové čističky ve VNS Smiřice. Jedná se o akci v hodnotě téměř 3 a půl miliónu Kčs, která bude uvedena do provozu ve žních 1973 jako komplexní posklizňová linka.

Nová prodejna obuvi
   V pondělí 3. července 1972 předána do užívání jedna z dalších nově zřizovaných prodejen ve Smiřicích. Nová moderně vybavená prodejna obuvi a koženého zboží, … byla vybudována nákladem půl miliónu korun. Má 88 m2 prodejní a 38 m2 skladové plochy. .l..

Demolice čp. 100
   Domek čp. 100 v Palackého třídě, ve kterém byla umístěna stará prodejna obuvi, byl v červnu a červenci 1972 zbourán. Na jeho demolici pracuje v akci „Z“ řada občanů, kteří tím plní své závazky. takto nově vzniklou prolukou mezi domy čp. 99 a čp. 101 povede nová ulice po bývalém dvoře a mezi zahradami k mlýnskému náhonu a budoucímu středu nové čtvrti města se 100 projektovanými bytovými jednotkami.

Návštěva Břet. Večerka
   Začátkem července 1972 (1.7.) byl ve Smiřicích na návštěvě bývalý redaktor Úchylné mládeže, nyní důchodce Břetislav Večerek z Náchoda. V roce 1947 zpracoval Sborník k osmdesátinám inspektora Josefa Zemana. Nyní pracuje ještě na úpravě Zemanových Pamětí. Byl též v zámecké kapli a na osobní návštěvě kronikáře.

Taneční zábavy

Pionýrský tábor

   Pionýrská skupina Anežky Malé na místní ZDŠ uskutečnila o hlavních školních prázdninách 1972 týdenní stanový letní tábor na Potštejně. Zúčastnilo se ho 50 pionýrů za vedení svých oddílových vedoucích. Tím jejich celoroční bohatá činnost vyvrcholila.

Smiřice – střed, projekt
   V hradeckém Stavoprojektu začal ing. arch. Gabriel se svou skupinou práce na konečném projektovém řešení sídliště Smiřice – střed, které si vyžádá náklad 22 miliónů korun. Bytová výstavba je navržena v šesti objektech typu 706 B o celkovém počtu 100 bytových jednotek. Součástí sídliště je objekt tělocvičny, budovaný u stávající školy ZDŠ o rozměrech 30x15x7,5 m. Tělocvična jejíž součástí jsou i šatny a sociální zařízení, bude sloužit nejen potřebám školy, ale i veřejnosti. Sídliště je vybaveno kotelnou, která je navržena i pro II. stavbu sídliště, trafostanicí i doprovodnými inženýrskými sítěmi, kanalizací, vodovodem, teplovody, terénními úpravami, telekomunikacemi atd. Venkovní osvětlení i sadové úpravy budou provedeny v akci „Z“. Realizací sídliště mají Pozemní stavby Hradec Králové započít ještě na podzim letošního roku.
   Kromě toho se v ateliéru ing. J. Noska začne s projektem čistící stanice Smiřice, která je zařazena v seznamu účelové výstavby s termínem zahájení v roce 1973 a s dokončení v r. 1974. Ve výhledu se počítá i s vybudováním nového přivaděče vody pro zlepšení tlakových poměrů.

Akce „Z“ - postup prací
   Předcházející odstavce hovoří o projektu budoucí výstavby, která podstatným způsobem změní tvář našeho města. Naši občané však nečekají se založenýma rukama na budoucí léta, ale již nyní v současné době věnují téměř každou sobotu a neděli i volné chvíle ve všední dny po skončené pravidelné pracovní době práci na zvelebení města ve smyslu hesla volebního programu. V hlavní třídě Palackého dokončují si občané domovní kanalizační přípojky, je vyměřena šířka i výška vozovky, výška chodníků i rozsah budoucích zelených pásů podél silnice. Za pomoci odborných pracovníků dláždí se chodníky v hlavních i postranních ulicích, dokončuje se kanalizace a postupně i vozovky v jednotlivých ulicích. 24. srpna 1972 a v dalších dnech položen v Palackého třídě na jednu polovinu vozovky od lihovaru až po náhon asfaltový koberec, později pokryta jím vozovka celá.

Brigádnická ulice
   Příkladnou práci provedli občané v Legionářské ulici. v červnu si svou (Legionářskou) ulici dali zcela do pořádku. Věnovali její úpravě mnoho brigádnických hodin: připravili vozovku pro betonování, pomohli při vlastním betonování a při úpravě rigolů a okrajů, pomocí traktoru odstranili stromky, které byly již přestárlé a nestejně rostlé, volná místa oseli travou, která se brzy zazelenala. Všichni tito občané,kteří svépomocí vybudovali ve své ulici svépomocí kanalizaci s konečnou úpravou vozovky z betonu a zelenými pásy mezi chodníky, zasloužili se právem zvláštního uznání a díků MěstNV za příkladnou pomoc v plnění soc. závazku „Za Smiřice krásnější“. V pátek 4. srpna 1972 večer sešli se všichni spoluobčané této ulice po odpracování 3714 brigádnických hodin k závěrečnému hodnocení a přátelskému posezení, aby v družné kolektivní zábavě dokumentovali oprávněnost hesla „Socialisticky pracovat, socialisticky žít“. Na žádost občanů potvrdila rada MěstNV změnu názvu ulice na „Brigádnická ulice“

Úprava parku
   V srpnu 1972 a v dalších měsících se usilovně pracuje také na rozsáhlé úpravě parku, kde podle předem vypracovaného plánu )za odborné pomoci ing. F. Dobrkovského z KSPPOP z Pardubic) mýtí nevhodné přebytečné stromy a nevzhledné křoví, památkovým úřadem chráněné stromy se označují a ponechávají. Podle potřeby se do parku naváží hlína z míst, kde jí je nadbytek a pod. V současné době je park dokonale asanován a jeho plocha rozšířena o přestárlou višňovku která přiléhala k parku. …

Sodovkárna lihovaru
   V létě 1972 byla zahájena výroba v nové sodovkárně, která patří Východočeských konzervárnám a lihovarům – závod Smiřice. Ve smiřické sodovkárně, která dodá na trh 20000hl nealkoholických nápojů, se vyrábí Arokola, Rocola a limonády. Převážná část produkce přijde na okres Hradec Králové. Novou výrobou má se odstraniti nebo aspoň zmírniti dosavadní kritický nedostatek dobrých nealkoholických nápojů. První limonáda ve smiřickém lihovaru (sodovkárně) vyrobena ve zkušebním provozu dne 24. srpna1972 (první láhev limonády odevzdána ředitelem ing. V. Rejhonem na MěstNV k ochutnání). Pravidelný provoz výroby zahájen 27.srpna 1972.

Počasí – žně – úroda

Stav žactva

   Školní rok 1972-73 ...
   ZDŠ na I. stupni v 7 třídách je 211 žáků
   ZDŠ na II: stupni v 9 třídách je 287 žáků
   Ředitelem je s. Jaroslav Novotný, zást. ředitele s. Margit Syberová
   Stav žactva zvláštní školy: ve 3 třídách je zařazeno 33 dětí. K 31. 8.1972 odešel do důchodu dosavadní ředitel ZŠ s. F. Mach a novým ředitelem ustanoven s. Jan Vašíček, který dosud působil po řadu let na místní ZDŠ.
   Mateřská škola má k 1.9.1972 ve 3 třídách 90 dětí.
   V jeslích je zapsáno ve 2 odděleních 35 dětí a jejich kapacita je plně využita.
   Ředitelkou předškolního zařízení je s. Emilie Semeráková,vedoucí sestrou v jeslích s. Věra Kutilová.

MěstNV škole – škola MěstNV

Výročí Slovenského národního povstání

Výjezdní zasedání MěstNV

   do Dobrušky

Přednáška
   26. září 1972 pořádala Osvětová beseda přednášku na námět „Hygiena stravování“. Účast: 31 zájemců.

Národní dožínky
   v Hradci Králové

Dřevotvar
   Ve schůzi rady MěstNV 29. září 1972 podal předseda výrobního družstva „Dřevotvar„ s. Hladík a stavební technik ing. Klíž zprávu o rozvoji provozovny ve Smiřicích. Hala nové provozovny bude postavena nákladem 7 miliónů pro 50 pracovníků stálých s perspektivou 200 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Stavba bude zahájena v roce 1973.

Pečovatelská služba.
   Okresní národní výbor v Hradci Králové zřídil v roce 1972 ve Smiřicích pečovatelskou službu pro přestárlé. V září 1972 zajištěna tato služba u 9 přestárlých osob. ...

Ředitel Jan Černý – úmrtí
   26. září 1972 po krátké nemoci zemřel v 84. roce svého života bývalý dlouholetý ředitel škol ve Smiřicích. ...předseda Revolučního národního výboru ve Smiřicích v r. 1945, … rozloučili se s milým učitelem a ředitelem v pardubickém krematoriu 2. října 1972.

Vítání občánků
   … 22 nových občánků …

Besedy nad kronikou

Beseda SSM

Požár

   17. října 1972 kolem 23. hodiny noční vypukl požár v prostoru rodinného domku u Rychterů. Smiřičtí požárníci se shromáždili ihned po vyhlášení poplachu. K požáru se dostavili i požárníci z Hradce. Oheň byl brzy zlikvidován.

Kultura

Soutěž ONV

   … o nejkvalitnější přípravu na Národní dožínky …

Nová prodejna – Textil
   Koncem října 1972 otevřena byla ve Smiřicích nová prodejna textilu. …

Sběr léčivých bylin

Výstavba Smiřic – postup prací

   ...Námět architektury parku v provedení ing. Dobrkovského z Krajské památkové péče z Pardubic realizuje stavební skupina státního statku Jičín – Soudná za vedení ing. Gabriela. Plocha parku je zatravněna, cestičky vyasfaltovány, osvětlení parku provedená v akci „Z“ je zajištěno sedmi výbojkami. V současné době se ještě dokončují poslední úpravy. ...
   Je nutno vysoce ocenit i práci občanů při budování nových chodníků a zelených pásů v Jiráskově ulici, při dokončování náročné kanalizace na Ohradách apod. Velmi hodnotné dílo odevzdali příslušníci místní tělovýchovné jednoty: zastřešili betonovou plochu stadiónu. Svaz rybářů jim pomohl a kompletně upravil místnosti a prostranství.
   Pracuje se též na úpravách ulice Eduarda Karla a na kanalizaci v nově se tvořící ulici mezi Pleštilovými a Havlovými (čp. 99 a 101) k náhonu, jehož část se směrem ke šrotovně (k mlýnu) zatrubuje.
   V jižní části města provádějí Rudné doly Jeseník výstavbu 12 rodinných domků typu „Okal“, které budou sloužit pro stabilizaci pracovníků Velkovýkrmny.
   Také práce na vozovce hlavní třídy v úseku od náhona k přejezdu železniční trati (k závorám) postupují poměrně rychle – pracuje se s potížemi: při nutném provozu, z obcí za Labem se např. dováží řepa do cukrovaru, do domácností zásoby paliva na zimu, dodávky zásob do obchodů musí být každodenní, plynulé, atp. Úprava tohoto úseku dokončena teprve 28. - 29. listopadu 1972, kdy zde bly položen poslední asfaltový „koberec“. ...

Cukrovar
   Východočeské cukrovary – závod Smiřice se modernizoval vybudovaným složištěm řepy.
   … Závod … zajišťuje výstavbu 16 bytových jednotek pro své zaměstnance. Velké potíže jsou způsobovány závadnou vodou (způsobuje zvlášť závod „Konzervárny“ Černožice n./L.) a pomalým uvolňováním bytů zaměstnanců., kteří již ukončili pracovní poměr a odešli do důchodu.

ZNZZ
   Nově vybudovaný závod ZNZZ má užitnou kapacitu 1900 vagónů. Provoz je zajištěn na 2 směny, má 32 t sušku s kapacitou 6 vagónů denně. Závod má potíže s obsazením odborných řemeslnických prací s opomenutím pohotovostního bytu v objektu a nedostatkem vhodných bytů pro zaměstnance. Závod nárokuje do roku 1975 z prováděné výstavby celkem 5 bytů.
   Vzhledem k velkému významu nově zbudovaného závodu připojujeme v kronice ve stručnosti jeho účel, úkoly a vývoj:
   Zemědělský nákupní a zásobovací závod je zemědělský podnik, ve kterém se soustřeďuje veškerá obchodní činnost pro zemědělské závody, tj. pro JZD a státní statky. Provádí se zde všecka nákupní činnost zemědělských výrobků a zemědělské závody se zásobují všemi potřebami pro zemědělství tzn. hnojivy, krmivem, osivem, sadbou ajv. …
   Ve Smiřicích po výstavbě Velkovýkrmny (lidově řečeno Gigantu) vznikla takováto výrobna ve mlýně. Výrobnu dal do provozu Státní statek n.p. ve Smiřicích a vyráběl v ní ve vlastní režii krmiva jen pro Gigant. Po nařízení nejvyšších státních orgánů převzal od r. 1.1.1965 veškeré výrobny krmných směsí ZNZZ. Tímto dnem převzata byla i výrobna ve Smiřicích a ZNZZ Hradec Králové začal svoji činnost na úseku výroby krmných směsí v budově starého mlýna ve Smiřicích.
   Provozovna ZNZZ byla upravena na výrobnu z mlýna jen nejjednodušším způsobem. Pracovalo se zde na 3 směny, protože výrobní kapacita by jinak nestačila zásobit dostatečným množstvím krmiv Gigant a ostatní předvýkrmny a výkrmny smiřického státního statku. Postupně se však výrobní proces vylepšoval, takže výroba stále stoupala. Poslední větší technologická úprava se uskutečnila od ledna do května v roce 1969 při plném provozu vlastními silami a prostředky. Po této úpravě bylo možno zavést dvousměnný provoz, při kterém bylo dosaženo výkonu jako při třech směnách předešlých, ba ještě většího.
   Přehled o výrobě od roku 1965:
   V r. 1965 vyrobeno 2.000 vagónů krmných směsí
   1966 / 2.100
   1967 / 2.260
   1968 / 2.350
   1969 / 2.380
   1970 / 2.590
   1971 / 2.610
   Ke konci roku 1970 usnesli se všichni zaměstnanci výrobny založit „Brigádu socialistické práce“. Plánované úkoly BSP řádně plní.
   V roce 1972 bylo v prostoru pod cukrovarem značným nákladem dobudováno a dáno do provozu nové moderní výrobně nákupní středisko ZNZZ v Hradci Králové. Je postaveno obilní silo o kapacitě 1.900 vagónů skladovaného množství obilí. Vedle sila je zbudována nová moderní výkrmna (možná má být výrobna – pozn. P.) krmných směsí o výkonu 10 tun směsi za 1 hodinu.

Výročí VŘSR

Výjezdní zasedání ONV do Smiřic

Pracovní sobota 11. listopadu 1972

Plénum – hodnocení aj.

   … Schválena též koupě domu čp. 17. ...

Školení CO (Civilní obrana)

Schůze rodáků v Praze

   … Smiřičtí rodáci, žijící v Praze, na své město nezapomínají (scházejí se v Praze již od r. 1941, jejich obětavým svolavatelem v současné době je jejich předseda Jaroslav Litomiský) …
   Podrobná zpráva o této pražské schůzce byla zveřejněna v Novém hradecku v čísle 49 ze dne 5.12.1972 pod názvem „Nezapomínají na rodné Smiřice“.

90 let Českého svazu požární ochrany 2. prosince 1972

Čestná uznání

   … MěstNV Smiřice členům sboru …. Obdrželi je? Josef Černilovský, Josef Knap, Slavoj Lochman, Karel Novák, Josef Pikola, František Polák, Bohumil Šťastný.

Výstavka
   … ze života organisace …. (požárníci)

Rudá standarta Velkovýkrmny

Veřejná schůze občanů

   14. prosince 1972 uspořádána ve velkém sále ZK veřejná schůze občanů za účasti 320 osob. Byla velmi dobře připravena a organizována. Přítomní i zástupci vyšších orgánů: předseda Vč KNV Jindřich Řehořek, vedoucí tajemník OV KSČ Dr. V. Říha, předseda ONV ing. I. Vaníček, tajemník ONV ing. F. Popelka, posl. KNV M. Cejnarová, poslanec ONV František Černý z Holohlav aj. Po vystoupení kulturní úderky žactva ZDŠ přednesl zprávu o plnění volebního programu NF a soc. závazku "Za Smiřice krásnější v roce 1972" předseda MěstNV Dr. F. Jandera. Zpráva velmi dobře vystihla náročnost výstavby města a plnění daných úkolů. V plném znění byla otištěna ve smiřickém Zpravodaji čís. 15.
   Za nejlépe odevzdanou práci a největší počet brigádnických hodin byli odměněni čestným uznáním MěstNV následující občané: Josef Hlavatý, Jaroslav Jágr, Václav Koza, Petr Krejčí, Michal Lakatoš, František Malý, Josef Skořepa a Miroslav Volák.
   Čestná uznání MěstNV odevzdána dále:
   organizacím: Českému svazu rybářů, Tělovýchovné jednotě, Loutkové scéně ZV ROH Velkovýkrmny
   závodům: Velkovýkrmny Smiřice, nositeli řádu práce, Východočeským cukrovarům, závod Smiřice, Východočeským konzervárnám a lihovarům, závod Smiřice, ZDŠ Smiřice
   Děkovný dopis zaslán byl i 20 rodinám, které se rozhodující měrou podílely na odpracování 3.714 brigádnických hodin při úpravě dnešní Brigádnické ulice.
   Čestné uznání rady ONV odevzdal Dr. F. Janderovi předseda ONV ing. Vaníček a čestné uznání OV NF vedoucí tajemník OV KSČ Dr. Říha.
   Po živé a hodnotné diskusi zdařilá veřejná schůze byla skončena. Stala se dobrým nástupem pro splnění všech nastávajících úkolů v socialistickém závazku "Za Smiřice krásnější v roce 1972".

F. Malý, návrh na vyhodnocení
   Rada MěstNV navrhla s. F. Malého st. na jeho vyhodnocení předsedou VčKNV. S. Malý odpracoval v r. 1972 zdarma 364 hodiny na zastřešení betonové plochy na velkém stadiónu, kanalizaci a úpravě povrchu vozovky.

50. výročí založení SSSR

Kluziště

   … na hřišti u školy ...

Tělocvična ZDŠ
   Na podzim 1972 zahájena byla stavba tělocvičny při ZDŠ dodavatelským způsobems předpokladem dokončení r. 1974.

Propagace
   V letošním roce upraven pro cizince – návštěvníky Průvodce pamětihodnostmi Smiřic ve 4 jazycích: rusky, německy, francouzsky, anglicky.
   Byla zajištěna též fotodokumentace pravidelnou spoluprací místního občana Boh. Lukáška s pravidelnou obměnou fotosnímků z různých příležitostí ve vitríně MěstNV.

Péče o přestárlé

Pohyb obyvatelstva

   K 31. prosinci 1972 je celkový současný stav obyvatel ve Smiřicích 3605 osob. Smiřickým občanům se v r. 1972 narodilo 43 děti (loni39). Naproti tomu zemřelo 19 smiřických občanů a 46 občanů z okolích obcí našeho matričního obvodu. Na MěstNV Smiřice uzavřeno bylo 27 sňatků. Obřadní síň na MěstNV byla vybavena novými estetickými doplňky.

Domovní správa
   Ke dni 31.12.1972 má Domovní správa Smiřice ve své správě tento bytový fond: 49 domů a 204 byty. Většina domů je starší 60 let a jeví se tedy nutnost velkých a nákladných oprav. … Se souhlasem rady MěstNV převádějí se vlastnictví domy čp. 17 od s. Fejčka a čp. 40 od s. Vašaty. …

Výsledek hospodaření za MěstNV rok 1972 k 31. prosinci 1972
   …
   Příjmy celkem Kčs 7,227.538
   Výdaje celkem Kčs 6,234.028
   Zůstatek Kčs 993.510
   … výdaje např.: Komplexní bytová výstavba (Zahradní ulice) Kčs 473.763 …

Městská lidová knihovna
   … k 31.12.1972 vykazuje celkem 8.740 svazků …

Kino
   V místním kinu uskutečněno v roce 1972: 261 filmových představení (z původně plánovaných 278). Celková tržba za rok 1972 při 14.217 návštěvnících byla splněna pouze na 73 % původně plánované tržby. Návštěvnost kina proti dřívějším letům klesá, ačkoliv výběru filmů je věnována stejná péče.

Loutková scéna

Zpravodaj MěstNV

Výrobní výsledky závodu Velkovýkrmna 03 Smiřice za rok 1972

Cukrovar

   … Melasa, vyráběná v letošní kampani, svým složením nevyhovovala lihovarům pro značné množství dusitanů, které znemožňovaly lihové kvašení. ...
   Vlečky je používáno hlavně při přísunu paliv, vápence a koksu, v kampani převážně při expedici melasy a částečně i cukru. Jinak veškerá řepní manipulace je přesunuta na dopravu ČSAD.
   Surový cukr byl odesílán do rafinerií v rámci podniku: do Českého Meziříčí a do Skřivan. Vzhledem k odmítnutí melasy u smiřického cukrovaru lihovary byla většina melasy dodána do Lachemy Kaznějov, kromě toho dalším 11 odběratelům. Průměrné měsíční výdělky všech pracovníků byly splněny na 99 % (2338.- Kčs).

Lihovar

Dřevotvar

   Začátkem roku 1972 bylo zahájeno jednání s pracovníky MěstNV a Pozemních staveb Hradec Králové o možnosti uvolnění některých částí pozemku dosavadního skladu Dřevotvaru jednak pro umožnění prací na vyčištění a zatrubení mlýnského náhona, jednak pro plánovanou výstavbu 100 bytových jednotek (prostor bývalého Lefnarova dvora a zahrad Bartoškových, Havlových, Čeřovské atd.).
   Dřevotvar žádanou část pozemku uvolnil a pracovníci Pozemních staveb provedli provisorní oplocení zbývající části skladu Dřevotvaru. V roce 1972 byly zahájeny vlastní práce na vyčištění náhona od mlýna až po most u Opletalových.
   Provozovna v té době pokračovala ve výrobě nábytku: soupravy obývacích pokojů a některé typy pohovek. Stále aktuelnější se stávala otázka nových provozů,protože dosavadní – dřevěné baráky – pomalu, ale jistě dosluhují a již nevyhovují jednak nárokům, kladeným výrobou, jednak jako pracovní prostředí.
   pro výstavbu 100 bytových jednotek bylo potřebí uvolnit část provozu u bývalé Lefnarovy sušárny, zbourat dosavadní kanceláře a umožnit průjezd pro těžkou mechanizaci a navážení panelů na stavbu. Byla proto zbourána část starých budov. Současně se v této době, tj. v červnu 1972 začaly provádět sondy na pozemku Velkovýkrmny pod nádražím (v proluce před domkem Zadníčkových), o kterém bylo uvažováno jako o staveništi pro novou provozovnu družstva. Zahájení jednání o výkupu pozemku se vleklo až do roku 1973. Bylo příznivé. Projekt nového provozu byl zadán Pozemním stavbám, které převzaly pro rok 1973 až 1975 i výstavbu provozu. ...

Český svaz žen
   … současný stav členek ČSŽ činí 90 … 20. září 1972 při nových volbách ČSŽ zvolena byla předsedkyní s. ing. Marie Janatová.

Tělovýchovná jednota Sokol
   … K 31.12.1972 vykazuje celkem 298 příslušníků …

Český červený kříž
   … čítá ke dni 31.12.1972 celkem 210 členů (52 mužů a 158 žen). … Předsedou je s Jaromír Kupka

Český rybářský svaz
   … Koncem roku 1972 měla 87 členů, příslušníků do 18 let 7, 25 žáků. Předsedou je s. Jiří Heřman, jednatelem s. Josef Knap, pokladníkem s. Josef Černý, hospodářem Václav Špryňar, který je i spolkovým kronikářem.

Český svaz ovocnářů a chovatelů
   …. čítající v r. 1972 již 164 členů … Předsedou organizace je J. Vít, jednatelem Hampl. …

Český svaz chovatelů drobného zvířectva
   z. o. Smiřice má v roce 1972 celkem 25 členů: 12 místních a 13 přespolních z obcí: Rodov, Hoříněves, Máslojedy, Čistěves, Lužany, Lejšovky a Skalice. ...
   5 členů kynologie vybudovalo se souhlasem MěstNV a TJ Sokol cvičiště na malém stadionu, kde se pravidelně koná výcvik služebních psů. ...
   Předsedou organizace je ldislav Mazák, jednatelem Karel Novák, členy výboru: J. Šafka, Vl. Hlaváček, Josef Kozina, Josef Bláha a Jaroslav Jágr.

Myslivecká společnost „Labská rovina“ se sídlem ve Smiřicích
   Vývoj a činnost do roku 1972.
   V roce 1963 došlo ke slučování honiteb. Myslivecká společnost Smiřice se sloučila tehdy s Mysliveckou společností Rodov. Vznikla nová MS, která uzavřela smlouvu o výkonu práva myslivosti s Velkovýkrmnou státní statek Smiřice.
   Společnost obhospodařovala 950 ha honebních pozemků na které dodatečně byla provedena ONV honitace a začlenění honitby do jednotlivých skupin. Smlouva byla uzavřena na 10 let. Po sloučení čítala členská základna 19 členů. V nově založené společnosti, která přijala název „Labská rovina“ se sídlem ve Smiřicích, vykonával funkci mysl. hospodáře s. Soukup a předsedou zvolen s. J. Škarytka. ….
   Postupem let se členská základna mění. Místní MS je převážně polní honitbou , proto hlavní lovnou zvěří je zvěř drobná, tj. zajíc a bažant. Je tu lovena i zvěř srnčí, kachny, holubi a králíci. Ze zvěře škodné se ve zdejší honitbě vyskytuje liška, jezevec, tchoř, kuna, lasice. Z pernatých dravců je to jestřáb, káně lesní a rousné, poštolka, krahujec, vrána šedivka i vzácně vrána černá, straka, sojka, sovy, moták. Z těchto druhů škodné zvěře jsou některé druhy z hlediska myslivosti škodlivé a proto jejich lov je povolen. U většiny pernatých dravců se jedná o druhy vzácné, užitečné, které je nutno chránit. V roce 19872 byla v místní honitbě dokonce zjištěna i zatoulaná zvěř černá. Jedno sele bylo i uloveno. Z velmi vzácné zvěře se u nás občas vyskytují labutě.
   Koroptev, která byla dříve hlavní polní zvěří, se u nás vyskytuje nyní v malém množství a již od roku 1957 se neloví a je jí věnována ze strany myslivců co největší péče. … Ročně je ve zdejší MS uloveno průměrně 4 – 6 ks srnčí zvěře. …
   Zaječí zvěře je u nás uloveno ročně asi 350 ks, což představuje na 1225 kg zvěřiny. Dále je prováděn vždy po 3 letech i odchyt zaječí zvěře. Do Interlovu se dodává zpravidla asi 50 ks této živé zvěře, která je deportována převážně do zahraničí.
   V bažantí zvěři bývá ročně uloveno průměrně rovněž 350 ks. I u této zvěře je prováděn odchyt. Ulovená zvěř je zčásti dodána do VP, část rozprodána občanům v místě a část rozdělena mezi členy MS.

Svazarm