Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1982

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou doplněny pro ilustraci.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1981       Rok 1983        Smiřické kroniky1982

   Rok 1982 je organizací UNESCO označen jako rok úcty ke stáří. ...
   I ve Smiřicích lze pozorovat, že staří lidé se často cítí zbytečnými a přehlíženými. Možná že zde spolupůsobí i přecitlivělost, provázející stáří, protože zejména starší spoluobčané se velkou měrou zasloužili o rozvoj města. Klasickým příkladem je výstavba restaurace "Labe", která byla letos slavnostně otevřena.
   Sám začátek roku nebyl nikterak přívětivý. Zima sice byla taková, jaké bývaly před léty. Jenomže jsme si již odvykli. Období mírných zim nás trochu rozmazlilo. Chladna trvala neobvykle dlouho. Ještě začátkem května teploměr klesal na -2 až -4 stupně C (ze7. na 8.5.). Byly obavy, zda nepomrznou květy. Ale nestalo se tak. Léto také nebylo takové nanicovaté. Od počátku července do konce září skoro nepršelo a teploty byly stále velmi vysoko.
   Úroda obilí, zeleniny, ovoce i brambor je nadprůměrná. Pouze cukrovka asi doplatila na sucho. Bohužel obrovské množství ovoce zůstalo nevyužité, protože na nadprodukci naprosto nejsme připraveni. Je to obrovská škoda.
   Ani zima nebyla pro naše pásmo typická. Podzim trval vlastně až do druhé poloviny listopadu a byl velmi teplý a suchý. Na začátku prosince byly přímrazky, které však netrvaly dlouho a vánoce byly takřka, místy i skutečně na blátě.
   Dá se říci, že pro zemědělce to byl rok pěkný. ...

Tok času

-----------------------------------

Titulní list vyzdobil akademický malíř prof. Mojmír Hamsík kresbou "Tok času", symbolisující práci kronikáře.

-----------------------------------


Chronologický přehled

Leden ...

2.1.
   - výlet 10 turistů do hradeckých lesů
   - beseda 24 svazarmovců - střelců

4.1.
   - začátek školy

5.1.
   - výstavka v knihovně

8.1.
   - relace školního rozhlasu k narozeninám presidenta Husáka
   - návštěva školáků v hradeckém divadle a koncertu v divadle Reflektor
   - turisté na lyžařském zájezdě ve Vysokém n./J

9.1.
   - společný ples rybářů a myslivců

10.1
   - výstavka děl V.I.Lenina v knihovně

12.1
   - vzpomínka na M. Majerovou v knihovně

14.1.
   - hasičský společenský ples v Holohlavech

15.1
   Kuželkáři připravili přebor jednotlivců, který trval až do 22.1.. Soutěžilo 10 borců.

17.1.
   Jenda mezi broučky - to je název další úspěšné hry našich loutkářů. Na dvě představení přišlo 208 dětí.

19.1.
   - děti MŠ ve smiřické škole

21.1.
   Mládežníci z Holohlav zahájili kurs politického vzdělávání přednáškou na počest výročí narození V.I.Lenina. Přišlo 18 posluchačů. Obdobné vzpomínkové akce proběhly v ZDŠ a ZŠ. Zúčastnilo se jich 770 dětí.

22.1.
   - beseda s příslušníkem SNB vyslechlo 105 žáků ZŠ
   - Babský bál v Holohlavech - 120 lidí

23.1.
   - vítání občánků

24.1.
   Opět Jenda mezi broučky ve dvou představeních. Tentokrát za účasti 192 dětí.

25.1.
   - kurs kosmetiky navštívilo 20 žen

29.1.
   - dětský maškarní ples pro 180 návštěvníků
   - sportovní ples TJ Dynama - 200 hostí
   - dopolední koncert pro 158 dětí v Hradci Králové

30. - 31.1.
   Chovatelé z Holohlav uspořádali výstavu svých výpěstků (či snad chovanců?). Byla velmi úspěšná a ve dvou dnech ji navštívilo 250 zájemců ...

Leden končí, ukázal své možnosti. Sníh a mráz až -20 stupňů C. ...

-----------------------------------

   Únor - v tomto roce skutečně bílý. Zda posílil pole to teprve uvidíme. V každém případě byl chladný a nadělal dost starostí energetikům a také rodinám, které již dobraly svůj kontingent uhlí. Takže ve spojení s nepříjemným překvapením z posledního ledna - zvýšením cen masa a masných výrobků - nevstupovali lidé do začátku masopustního měsíce nikterak rozjásaně. V přepočtu na spotřebu pracovního času máme ceny potravin velmi vysoké a z průmyslově vyspělých zemí budeme asi na čelném místě. Změna cen, byla již velmi výrazná byla pro důchodce mírně kompenzována zvýšením nízkých důchodů o 40,- Kčs za měsíc.

4.2.
   Holohlavští mládežníci pokračovali v politickém vzdělávání. Sešlo se jich 18.

5.2.
   MěKS a smiřičtí svazáci připravili klubový večer se sportovcem - střelcem Josefem Hojným - naším občanem. Téma besedy byl neobvyklé: "Jak jsem se stal mistrem světa". Z celé besedy vyplynulo, že cesta k mistrovství není ani snadná ani jednoduchá. Přišlo 45 posluchačů.

8.2.
   - výstava k únoru ve školách

13.-14.2
   Turisté prošli značnou část Orlických hor. 5 nadšenců putovalo v mrazu a nevlídném počasí 40 km.

14.2.
   Opět Jenda mezi broučky - loutková scéna má své žně. Přišlo 161 dětí.
   - přednáška pro 38 včelařů

15.2.
   - 30 žáků ZŠ besedovalo s milicionářem
   - přednáška o drogové závislosti pro školu

16.2
   Přednáška o drogách byla ve škole opakována.
   - přednáška pro 43 zahrádkářů

18.2.
   4 zasedání rady
   Poslankyně Koldínská dostala na starost zabezpečení "Hovorů s mládeží" a poslanec Krejčí přednesl informaci o výcviku branců. Bylo konstatováno, že druhé výcvikové období se ve Smiřicích nebude konat. Zato byla provedena příprava prvního cyklu 1982.
   Tajemník s. Štěpán přednesl zprávu o jednání s OÚNZ o vymezení stomatologického obvodu pro druhého lékaře. ...

20.2.
   Hradečtí pionýři, kteří vyhledávají stopy bojů proti nacistům, navštívili místní pamětní síň a besedovali s. Ing. Kupkou o životě A. Malé. Přišlo 19 dětí.
   Turisté se vydali pěšky z Týniště do Opočna. 22 km není pro zdatné sportovce žádný zvláštní výkon. Šlo jich 7.

21.2.
   Smiřičtí chovatelé svolali výroční členskou schůzi. Spojili ji s přednáškou k výročí únorových dnů. Přišlo 18 členů.

22. - 27.2
   Týden soutěže jednotlivců v "habaďuře" byla akcí k oslavě únorových událostí. Soutěžilo 10 sportovců.

22.2
   - beseda o únoru v Dřevotvaru
   - beseda se členy LM ve škole

23.2.
   Smiřické žena a MěKS se spojily při přípravě kurzu studené kuchyně. V kulinářském umění se zdokonalovalo 25 žen.
   - děti z holohlavské MŠ navštívili černožický závod VČKOLI
   - přednáška o drogách ve škole
   - školní rozhlasové relace k únoru

25.2.
   - kino o únoru pro děti
   - přednáška pro SSM o únoru

Slavnostní plenární zasedání MěstNV, svolané společně s MěVNF a MěVKSˇoslavilo výročí VÚ. Zúčastnilo se 100 občanů. ...

26.2.
   - výstavka "Dětský hrdina února 1948 v beletrii" v knihovně

   Únor končí, našemu městu přinesl další zlepšení kultury služeb. Byl otevřen závod veřejného stravování "Labe". Výsledek několikaletého úsilí občanů i funkcionářů MěstNV. Akce, která nebyla nikterak laciná. Je to však nejlepší restaurace ve městě. Radost z jejího otevření poněkud kalí rozpačitý přístup vedení RaJ k obsazení personálem. Přes námitky MěstNV určují RaJ omezenou otevírací dobu. Při tom je "Lidový hostinec" dříve "U Valterů" rušen zcela a z "Dvorany", kdysi pýchy města, se stává pouze bufet se denním provozem. To se občanům vůbec nelíbí. A není divu. Snad se situace upraví.

-----------------------------------

Březen ...
   Vláda zjistila, že úprava pracovní doby, tolik občany kritizovaná, způsobuje víc škody, než užitku. Proto umožnila, aby organizace pracovaly, po dohodě s ONV, KNV a ROH od 6 a 7 hod. V našem kraji s tím budou určitě komplikace, neboť VČ kraj byl iniciátorem nevhodné změny. A dále zde sdělovací prostředky prohlašovaly, že došlo k vysokým úsporám energie. Zdá se, že přání bylo otcem myšlenky a krom toho, chybu každý nerad přiznává.

1.3.
   - MěLK uspořádala dvě výstavy
   - beseda s kronikářem pro školu

2.3.
   - přednáška pro 37 zahrádkářů ze Smiřic

3.3.
   - přednáška pro 36 zahrádkářů z Holohlav

4.3.
   - školní pásmo o loutkáři "Matěj Kopecký"

5. schůze rady
   Kladně byla vyřízena žádost manželů K. a Anežky Hartigové o souhlas s cestou do NSR. K. jedou za dcerou, paní Hartigová za snachou a k hrobu syna Ing. Jana Hartiga.

5.3.
   Děti ze ZDŠ, vedené svými učiteli, popřály občankám našeho města, žijícím v domovech důchodců, k MDŽ. ...

6.3.
   Holohlavské velkovýkrmny vyslaly 20 dětí svých zaměstnanců na hory. Tedy do podnikové chaty. Po týdenním pobytu se právě dnes vrátily osvěžené a zdravě unavené sportem.
   Zaměstnanci cukrovaru vyjeli na představení Shawovy hry "Pygmalion" ... 12 osob
   Ani turisté nezaháleli, 7 jich šlo z Doudleb do Borohrádku, asi 18 km.
   - ples Velkovýkrmen - 250 hostí Jen škoda, že velký sál "Dvorany" je tak sešlý a zanedbaný. To odrazuje návštěvníky.

7.3.
   - SSM oslavovalo MDŽ
   - dětský karneval - 350 účastníků
   V Holohlavech se děti zúčastnily veřejné schůze občanského výboru. Tedy nejen zúčastnily, ale i aktivně přispěly k zdárnému průběhu kulturní vložkou. Současně proběhla i oslava MDŽ, pořádaná ČSŽ Holohlavy. Přišlo 140 lidí. ...

8.3.
   Ve zvláštní škole pogratulovaly děti svým učitelkám.
   V ZŠ se organizace oslav ujal ZVROH. Setkání se uskutečnilo v restauraci "Labe". Bylo všemi 50 účastníky kladně hodnoceno.
   - další oslavy

9.3.
   - svazarmovské školení 30 branců

10.3.
   Sokol - oddíl tenistů zahájil turnaj starších žákyň. Soutěžilo 18 děvčat.
   - soutěž v recitaci
   Estráda "Alfa - klubu" byla pro mládež velmi přitažlivá. Přišlo 300 diváků.

11.3.
   O zlé koze - loutkové představení. O jeho uskutečnění se postaralo MěKS a učitelský sbor. Vidělo je 200 malých a hlavně vděčných diváků.

13.3.
   5 turistů se vydalo na dálkový pochod hradeckými lesy. 60 km je i pro trénovaného chodce dost.
   - vítání 18 občánků

15.3.
   - proškolení pionýrských kronikářů smiřickým kronikářem
   - děti ze školky ve smiřické knihovně

16.3.
   - beseda s kronikářem ve škole
   - přednáška zahrádkářů

18.3.
   6. schůze rady MěstNV ...
   na závěr předložil předseda s. Kutil návrh na zveřejnění nejlepších pracovníků na desce cti. Návrh byl projednán a schválen MěVKSČ. Odměněni byli:
   Ludmila Vokřálová, Stanislava Kozová, mjr. Vladislav Stránský, Josef Černý, Josef Čermák, Josef Hájek, Miloslav Tuzar, Josef Hanousek, Jaroslava Rejzková.

20.3.
   - Pepíkovskou zábavu pořádalo TJ Dynamo pro 300 lidí
   - výročka rybářů 145 osob

21.3.
   Loutkáři sehráli "Honzu pecivála", který potěšil 82 dětských diváků.

23.- 26.3.
   - jarní burza dětského oblečení - 500 žen

23. - 24.3.
   Kuželkáři se s vervou pustili do turnaje o putovní cenu města Smiřic. Tentokrát se jim podařilo sestavit a zainteresovat 16 tříčlenných družstev z celého kraje. I s pořadateli se turnaje zúčastnilo 50 lidí.

25.3.
   Předseda ČSČK, J. Kupka vysvětlil dětem v ZŠ techniku ošetřování úrazů. Svůj výklad doprovázel praktickými ukázkami. Měl 83 posluchačů. - beseda v knihovně o knize

26.3.
   - přednáška o drogách

29.3.
   - rozhlasová relace ve škole ke dni učitelů

30.3.
   Manželé Prostředníkovi přednášeli a promítali diapozitivy ze své cesty po Francii. Tito dva lidé užívají každý rok dva či tři týdny cestováním po Evropě. Je to drahá záliba, ale pro ty, kdo rádi poznávají nové,asi nejkrásnější.

31.3.
   Vedoucí školní družiny s. Kupková, spolu se členem včelařské organizace s. Bouzem, uspořádala kurz pečení medového pečiva. 33 účastníků vidělo, co dalo práce tradiční pernikářství. Všichni však byli potěšeni svými krásnými výrobky.

-----------------------------------

Duben ...

1.4.
   - přednáška včelařů

2.4.
   - kroužek rybářů navštěvuje 14 adeptů
   - taneční večer v rytmu Disco - 100 účastníků

4.4.
   4 loutkáři se jeli podívat na přehlídku pořádnou v České Třebové.
   - beseda 27 fotbalistů k zahájení sezony

5.4.
   - beseda o kosmonautice - 82 zájemců
   - školení 8 rybářů
   - politické vzdělávání mládeže v Holohlavech - 20 posluchačů

7.4.
   - výstava se zdravotnickou tématikou pořádal ČSČK a MěLK

8.4.
   7. schůze rady
   ... a dále probrala se pprap. Brátem (zástupcem náčelníka OOVB) vývoj a strukturu kriminality.
   Velmi závažná byla příprava pohotovostního plánu pro případ výskytu slintavky. Z NDR se totiž rozšířila na sever Čech.
   Rada též schválila změny ve výboru SPO Smiřice. Předseda J. Vaněk odstupuje z funkce (mění zaměstnání a odchází do Krkonoš, jako vedoucí chaty) a do funkce na přechodnou dobu navržen s V. Špryňar. Funkci politicko výchovného pracovníka bude vykonávat F. Šimon. Definitivní obsazení funkcí rozhodne výroční členská schůze.
   Na toto jednání navazovalo plenární zasedání MěstNV ...
   Zajímavá byla diskuze, ve které upozornili občané na to, že na jedné straně odevzdávají společnosti práci, na druhé je tato ničena. Ať už skládkou materiálu na výstavbu Pektinky, či občany cikánského původu. A to nebyl rasismus, ale prosté konstatování. Přes veškeré a značné náklady na převýchovu a výchovu těchto občanů, přes veškeré ohledy (nebo možná právě kvůli nim) se setkáváme pouze se zcela pasivním postojem ke společné práci a často i s vandalstvím.

9.4.
   Partyzánský samopal, to je název branné hry, kterou PO a Svazarm připravil pro 108 soutěžících.

11.4.
   - Pomlázková zábava TJ Dynamo - 300 osob

13.4.
   - Pedagogická propagace při třídních schůzkách
   - přednáška pro 68 zahrádkářů

16.4.
   - svazarmovské školení řidičů pro 52 osob

19.4.
   - dětská kreslená soutěž Duben měsíc bezpečnosti

21.4.
   - oslava narozenin V.I.Lenina ve školách

22.4.
   A opět rada MěstNV - již 8. v tomto roce. Pouze k problematice energetiky vydalo ONV 3 usnesení rady. Jejich zabezpečení bylo uloženo s. Ing. Nejedlému. Bylo by zajímavé vědět, jak ONV a další složky účinně působí na uvedení smiřické vodní elektrárny do provozu (stojí již 1,5 roku a možná bude spuštěna s podzimem).
   S. Ševčíková podala zprávu o dění v knihovně. V roce 1981 bylo zapsáno 509 čtenářů, kteří si vypůjčili 23 022 knih.
   Rada schválila odpis nevymožitelných pokut uložených KOVP. Jde o tři případy. ...

27.4.
   - besedy nad kronikou pro školu
   - předání 80 občanských průkazů

30.4.
   - výstavky v knihovně o květnu

   Končící duben ...

-----------------------------------

   Květen - Studený máj - v stodole ráj - je-li toto přísloví pravdivé, pak zase jednou bude pěkná úroda. Květen byl opravdu chladný a nepřívětivý. Noční teploty klesaly i pod nulu. Dobře, že to nepostihlo jabloně a třešně v květu. Horší to bylo s meruňkami a broskvemi.

1.5.
   Ranní budíček a po něm májový průvod. Letos velmi silně navštívený, ale také studený a mokrý. V průvodu bylo asi 1800 účastníků. Převážně v pláštěnkách a pod deštníky. Děti, které se tak rády ukáží v národních či pionýrských krojích se tentokrát halily do svetrů a ještě byly promrzlé. V pamětní síni jsem jim podával horký čaj.
   Po velmi krátkém a věcném projevu manifestace skončila průvodem alegorických vozů.
   O nevlídném počasí svědčí i to, že dětské odpolední soutěže byly navštíveny pouze 50 soutěžícími a diváky. Ani taneční veselice TJ Sokol nebyla nijak zvlášť přeplněná. Přišlo pouze 100 tancechtivých.

2.5.
   sportovní odpoledne TJ Dynam, to byly tři zápasy kopané. Hráli žáci, dorost a muži. Tedy se soudci 75 spolu se soudci 75 sportovců. Přihlíželo 25 diváků. a funkcionářů.

3.5.
   - rozhlasové pásmo ve škole

4.5.
   - beseda o manželství pro 80 mladých

5.5.
   - žáci ZŠ se sešli k výročí povstání

6.5.
   - soutěž v recitaci v MŠ v Holohlavech ke květnu
   - výstavka v knihovně

   Rada zasedala již po 9.
   Z předložené zprávy (o kinu) vyplynulo, že průměrné představení přináší 345,4 Kčs. Po odpočtení režie jde s veškerou pravděpodobností o ztrátovou záležitost.
   Vedou školní jídelny, s. Marelová sdělila, že se v tomto zařízení stravuje 640 až 660 dětí a 30 dospělých. Uvařit a nakrmit takřka 700 osob v tak nevyhovujícím zařízení, jaké mají Smiřice, to je skutečně úctyhodná činnost. S výchovou ke správnému stolování to však nemá nic společného.
   ...

7.5.
   - beseda se žáky o koncentračním táboře
   - besedy nad kronikou
   Večer byl slavnostní průvod městem, spojený s vatrou míru a projevem u památníku osvobození. Zúčastnilo se 900 lidí.

8.5. - fotbalové odpoledne - SSM pořádalo Májový věneček - 300 tancechtivých

9.5.
   Dechová hudba Velkovýkrmen koncertovala v parku v Holohlavech pro 100 posluchačů. malá účast byla způsobena chladem a deštěm.

11.5.
   - přednáška pro 42 zahrádkářů

14.5.
   Již třetí setkání BSP ze závodů ve Smiřicích. Zúčastnili se pracovníci cukrovaru, dřevotvaru, velkovýkrmen a konzerváren. Organizaci zabezpečilo MěKS. Přišlo 100 občanů. Setkání proběhlo v přátelském a skutečně veselém duchu.

18.5.
   - besedy členů PO a KSČ s dětmi
   - výstava v knihovně

19.5.
   - přednáška pro smiřické chovatele - 12 osob
   Letní branné cvičení, pořádané ZŠ, PO a Svazarmem, to je vlastně to, čemu se kdysi říkalo pochodové cvičení. Teď je zpestřeno vojensko-brannými prvky. Cvičilo 720 dětí.

20.5.
   10. zasedání rady
   ...

21.5.
   Klubový večer Náboženství, člověk, společnost. Pořadatelé SSM Smiřice a MěKS. Dostavilo se 30 zájemců.
   Za dobu existence lidské společnosti se podařilo vytvořit zcela nepřehlednou řadu mýtů a na př. sumerské pověry přežívají až do dnešní doby. Jedno náboženství přebírá z druhého a navazuje na tradice, které se osvědčily (viz na př. Artemis efeská a Efes jako místo úmrtí Panny Marie). Nejhorší na tom je to, že se zpravidla i těch nejkrásnějších myšlenek zmocní ti, kteří je udělají nástrojem své touhy po moci. Dosud se to úspěšně podařilo s každou vírou.

beseda o náboženství
Beseda pro SSM Smiřice 21.5.1982
Kliknutím se fotografie zvětší

beseda o náboženství


22.5
   - vítání občánků
   Svazarm zorganizoval střeleckou soutěž Pohár osvobození. Závodilo 40 střelců.

28.5.
   - oslava MDD v holohlavské MŠ
   Ani holohlavští požárníci nezaháleli. Dokonce byli velmi pilní. Zorganizovali několik požárnických soutěží pro různé věkové kategorie. Soutěžilo 140 lidí. Později opékali uzeninu pro děti. Tam přišlo 45 malých mlsounů. Nakonec byl taneční zábava za účasti 180 lidí. To není z jeden den málo.

29.5
   Smiřičtí chovatelé se vypravili na výstavu do Žírče ...
   Obě mateřské školy vyslaly své pěvecké soubory na okresní přehlídku. Tedy, nelze říci, že by se nějak výtečně umístily, ale již to, že se děti naučí vystupovat na veřejnosti, je neocenitelné.

30.5.
   - oslava MDD ve smiřické MŠ

...

-----------------------------------

   Červen - poslední měsíc první poloviny roku. Podle dlouhodobých zkušeností, co se udělá do července, to je hotovo. V druhé polovině roku jsou už zpravidla značné obtíže s vyburcování aktivity občanů. Proto asi i tento červen je plný akcí a činorodosti. A zase, žádné zvláštní teplo, spíš chladno a sucho, až to již bylo nepříjemné.

1.6.
   První den června proběhl ve znamení dětské radosti. Soutěžní odpoledne s odměnami v MŠ Holohlavy, dětský den, uspořádaný holohlavskými ženami, koncert dětí -žáků lidové školy umění - turnaj v přehazované a vybíjené. To je činnost na několik dní. Všech těchto zábav se zúčastnilo 280 dětí a pořadatelů.

3.6.
   Třetí plenární zasedání MěstN proběhlo za účasti 67 občanů, 42 místních poslanců, 3 poslanců ONV a 4 KNV.
   Po zahájení předala poslankyně V. Cejnarová našemu NV čestné uznání rady VčKNV za příkladné výsledky v soutěži NV v r. 1981.
   Po poděkování pokračoval normální program. Dnes poněkud rušněji, neboť řeč byla o službách, zejména v pohostinství prodejnách potravin. Je obecně známo a kritizováno to, že rozsah služeb je nedostatečný a příslušné podniky se příliš nesnaží tento stav zlepšit. To v plném rozsahu znovu osvědčili zástupci n.p. RaJ v Hradci Králové s. Švagerka a Kořínek, kteří vystoupili tak, že to vypadalo, jako kdyby zde byli občané pro n.p. RaJ a ne naopak. Zástupce Jednoty se na jednání nedostavil vůbec (čepoval vedle sálu pivo).
   Dotaz na účelnost stávající pracovní doby k poslankyni KNV vznes Ing. Kupka, ale odpověď nedostal, zdá se, že jde o příliš ožehavý problém.
   Dále vznesl dotaz na termín vybudování hudební školy ve Smiřicích. Zde odpověděl s. Kutil, že akce je trvale sledována, ale že momentálně není dostatek financí.

4.6.
   Pod patronací MěstNV a ředitelství ZŠ proběhla již po několikáté soutěž v kresbě na asfalt. Šlo o skutečnou oslavu MDD. Zúčastnilo se 80 dětí.

5.6.
   Turisté TJ Sokol se vydali na dálkový pochod Českým rájem. Šlo jich 7.

6.6.
   Smiřické ženy spolu s MěKS připravily Dětský den. Na tuto oblíbenou procházku pohádkami a dětskými hrami se dostavilo 60 školáků i předškoláků

8. - 16.6.
   Putovní kino - promítající večer na stadionu bylo zásobeno vynikajícími filmy z produkce různých zemí. Ale největší návštěva byla na filmu O Bože, jak hluboko jsem klesla! Trochu lascivní námět, půvabné herečky a zájem je zajištěn. A vlastně pro ně, do kina se lidé chodí bavit, intelektuálové uvažovat a kritici si vydělávat na živobytí. Zjistil jsem, že převážné většině obyvatelstva (mně také), se nejvíce líbí film, který oficialní kritika silně pohaněla.

9.6.
   - vzpomínka na Lidice ve školách

10.6.
   11. schůze rady K stoletému výročí založení hasičského sboru ve Smiřicích udělila rada MěstNV spolu s MěVNF čestné uznání Svazu požární ochrany ve Smiřicích. ... Schválili nákup nakladače HON od Vč cukrovarů za 30 tis. Kčs s tím, že bude využit v akcích "Z".

12.6.
   Okresní střelecká soutěž Svazarmu. Střílelo 52 závodníků, kterým naše nová střelnice plně vyhovuje.

13.6.
   - návštěva 40 zaměstnanců cukrovaru v pražském divadle Semafor
   - přednáška pro včelaře

15.6.
   - výstava v knihovně

20.6.
   Požárníci se snaží zainteresovat mládež, proto uspořádali společně s pionýrskou organizací soutěž požárních družstev mládeže. Zúčastnilo se ji 120 dětí. Současně byli diváci seznámeni i s požární technikou a jejím vývojem. Od džberu k vodnímu dělu - s to vše za 100 let - to je velký pokrok.

22.6.
   - loučení dětí se školkou v Holohlavech za účasti 60 lidí
   - výlet ZŠ do Ratibořic

23.6.
   - přednáška ČSČK ve škole

24.6.
   12. zasedání rady
   ...
   - udělení pochvaly třem žákyním
   Dále se rozhodla udělit pamětní medaile za zásluhy o rozvoj města členů, SPO:
   zlaté - V. Doležalovi, B. Šťastnému st., S. Lochmamovi, J. Šípovi, A. Fumferové, J. Knapovi
   stříbrné - J. Čapkovi, B. Šťastnému ml., J. Vašátkovi, V. Kubínovi
   bronzové - P. Svatoňovi, M. Špryňarovi
   A po pochvalách trochu komplikací. Vedení RaJ reagovalo na závěry posledního plenárního zasedání zcela svérázně. Odvolala se proti rozhodnutí MěstNV o provozní době. Rada však nezměnila své stanovisko, neboť provozní doba navržená RaJ sice možná vyhovuje pracovníkům této organizace, ale ne občanům.
   Zde leze jen povzdechnout nad dobou, kdy si každá hospoda vážila zákazníků a každý hospodský byl skutečně hostitelem, jinak totiž zkrachoval.

25.6.
   Po dlouhé a těžké nemoci zemřela dnes Magda Rezková, statečná žena, která za války spolupracovala v Praze se skupinou kpt. Morávka. Po zatčení gestapem byla odsouzena k dlouholetému vězení. Byla Rawensbrücku, snad nejhrůznějším ženském koncentračním táboře. Zde poskytovala účinnou pomoc zejména francouzským vězeňkyním. Za svoji statečnost byla dekorována Čs. válečným křížem a medailí "Za zásluhy" I. stupně. Po návratu z tábora se již nikdy nezapojila do veřejného života a o svých zážitcích i odbojové činnosti odmítala mluvit. Tvrdila, že konala jen povinnost každého poctivého Čecha. Byla tetou partyzána Antonína Seligera.
   - závěrečné zkoušky 23 rybářů
   Místní pionýrská organizace navázala družební kontakty ze Spišské Nové Vsi. Jejich zástupci přijeli na návštěvu do Smiřic. Byli přivítáni na MěstNV a po oficielním přijetí si prohlédli zámecký kostel, pamětní síň a ostatní zajímavosti. Provázel je místní kronikář, který jim nastínil historii vzniku vývoje i dnešního rozvoje města. Prohlídky a besedy se zúčastnilo 32 členů PO. Delegace ze Slovenska zde pobyla do 27.6.

26.6.
   - výlet chovatelů ze Smiřice na výstavu do Třebechovic
   - přednáška holohlavských chovatelů
   Dorostenci TJ Dynamo se zúčastnili turnaje fotbalistů v Jaroměři. Jelo jich i s trenérem 16.
   - výlet ČSŽ na pečeného berana do Orlických hor

28.6
   - slavnostní slib 17 jisker

30.6.
   - ukončení školního roku

   Červen končí, je optimální počasí pro celou vegetaci. Po jarních přísušcích se deště umoudřily a přišly. Nebylo jich mnoho, ale byly. Jinak se děti vesele koupaly, kde se dalo. Dokonce bylo u nás lepší počasí než v Bulharsku a černomoří. Původní obavy z nedobré úrody míjejí. Situace vypadá i na to, že bude mírná nadúroda.

-----------------------------------

   Červenec ... Teploty až tropické, pro obilí ideální podmínky k dozrávání. Totéž pro třešně i jahody. Okurky plodily jako o závod. Jen byly, alespoň v tomto kraji, svízele s vláhou. Té bylo málo.

3.7.
   První neděli v červenci je smiřická pouť. Už to není ta správná česká pouť se všemi příbuznými za stolem, ale je. A před ní vždy taneční zábava. Tentokrát ji pořádala J Dynamo za účasti 210 lidí.
   Odpoledne sehrál fotbalový dorost Memoriál K. Teleckého. Zúčastnilo se 75 hráčů, tedy pět až šest družstev.

   Od 3. do 8.7. se naši loutkáři účastnili Loutkářské Chrudimi. Byla to pro ně dost slavnostní událost, protože zakladatel a dlouholetý principál Petr Zahálka dostal od Svazu českých divadelních ochotníků (sekce divadelních loutkářů) čestné uznání J.K. Tyla. Vysoké ocenění obdržel k 80. narozeninám.
   Medaili Za zásluhy o rozvoj amatérského loutkářství dostal od ministerstva kultury jeho syn Jiří Zahálka. Z našeho kraje byli z´tímto způsobem letos odměněni 4 občané.

4.7.
   Pionýrská organizace uspořádala v Javorníku vlastní tábor. Zúčastnilo se jej 30 dětí, kterým letos počasí opravdu přálo. Vrátily se opálené jako černoušci. Tábor trval do 24.7.

6.7.
   Naši loutkáři sehráli představení v dětském táboře n.p. Fotochema na Dachově.

8.7.
   13. schůze rady
   Do funkce vedoucí MěKS byla schválena J. Baudyšová za s. Burešovou, která odejde koncem roku na vlastní žádost.
   Rada schválila zákaz vjezdu autobusů a nákladních automobilů do sídliště gen. Govorova.

10.7.
   Večerní čaje v holohlavském parku. Pořádal je SSM Holohlavy a bylo prodáno 300 vstupenek. To je účast až rekordní. Totéž se opakovalo i 17.7.

22.7.
   14. schůze rady

24.7.
   - přednáška pro 40 holohlavských chovatelů

31.7.
   Pořadatelem večerních čajů byl dnes ČSŽ Holohlavy. Ale ten již nebyla tak úspěšný. Přišlo jen 100 návštěvníků.

   Červenec je u konce. V našem kraji prakticky nepršelo, srážky jsou hluboko pod normálem, teploty vysoko nad ním.
   Přes počáteční obavy je již na ní vidět, že úroda ovoce i zeleniny bude vynikající. Vzniká ovšem druhý paradox, Nerudovský - kam s ním. Konzervárny již nyní zastavily příjem okurek nakládaček. A to je teprve začátek sezony.

   Srpen - krásné až subtropické léto pokračuje. Pokud jiné kraje hlásí srážky, zde pršet nechce. dost patrné je to na travních porostech, kde vzniká suchopár. To je nepříznivá prognóza pro sklizeň objemových krmiv. Zato obilí je krásné, řea se zdá menší, ale to může ještě dohnat. Cukernatost je podle orientačních zkoušek nadprůměrná.

5.8.
   15. zasedání rady
   Nejprve byla provedena kontrola plnění úkolů předaných z ONV Mimo jiné bylo nově uloženo snížit podíl nákladů na akci "Z" o 5%. To není málo.
   ...
   Velmi zajímavá byla žádost RaJ,které chtěly od 9. do 21.7. uzavřít provozovnu Dvorana z důvodů čerpání dovolené. MěstNV žádost zamítl. A právem. Který hostinský by byl uzavřel živnost v období plných žní. Je patrné, že podniku příliš nezáleží na zisku a už vůbec ne na zákaznících. Pokud se tento stav radikálně a všude nezmění, nebude ve službách pořádek.

5.- 8.8
   - turisté vyjeli do Vysokých Tater

7.8.
   Zahrádkáři, alespoň ti praví se dělí na košťálníky a kytičkáře. Každá skupina přísahá na svou víru. Ale rostliny mají rádi všichni. Tentokrát se jeli kytičkáři podívat na velkovýrobu květin. Bylo jich 52.

14.8.
   - večerní čaje ČSŽ v holohlavském parku pro 300 lidí, opakovaly se ještě 21. a 28.8. s návštěvou 320 a 280 lidí

18.8.
   16. zasedání rady ...

21.8.
   - výlet 42 holohlavských chovatelů a zahrádkářů do Kroměříže

26.8.
   4. plenární zasedání MěstNV ...

27. - 29.8.
   Pět turistů v Krkonoších na 3 dny. Představa projitých kilometrů je veliká. Ale udělali alespoň něco pro své zdraví, (tedy myslí si to, protože koncentrace sirných zplodin je v Krkonoších vyšší než např. v Jaroměři). Je to způsobeno průmyslovým okolím v ČSR, PLR i NDR.

31.8.
   - výstava v knihovně o Fučíkovi a ve škole o nových knihách

   Srpen a s ním i prázdniny končí. Letos se vyvedly nadobyčej. Teplo až vedro - zemědělci sklízeli "ostošest". Vedlo se jim. Jen vláhy je málo. I ovoce ia zelenina vyzrává rychleji. Ovoce je již teď nadbytek. Na to zase není připraven výkup a zpracovatelské závody, dokonce ani exportující organizace. Zdá se, že v důsledku malé operativnosti závodů a podniků je přebytek horší než nedostatek. ...
   V tomto měsíci byla zahájena betonáž přístavby školy.

-----------------------------------

   Září ... Sklizeň obilí je již skončena. Letos však nebyly v Hradci Králové národní dožínky. Vláda vyzývá k úsporným opatřením a dožínky nebyly nikdy laciné. Tento kurz je naprosto správný a škoda, že nebyl nastoupen dříve. Ale nad rozlitým mlékem.

1.9.
   Za účasti pracovníků ZŠ, ZvŠ a funkcionářů NV byl slavnostně zahájen školní rok 1982 - 83. S maminkami a tatínky, babičkami a dědečky, kteří se přišli podívat na své nadějné ratolesti a vnoučata, bylo na hřišti u školy 760 lidí. ...

4.9.
   - svazarmovci zorganizovali střeleckou soutěž Velká cena Smiřic pro 41 střelců a pořadatelů
   - turisté vyrazili v 6. na jednodenní pěší výlet
   - hráči tenisu soutěžili o Pohár města Smiřic

7.9.
   - představení pro děti Expedice humoru

10.9.
   SPO Smiřice slaví letos 100 let své existence. I když hlavní oslavy proběhly v červnu, zavzpomínali starší členové na společném posezení. Ani nejstarší již nepamatují velitele sboru Pádra, který v období I. světové války krátce po ní byl významnou hasičskou osobností. Dokonce je dnes hasičská sekyrka - dříve neodmyslitelná součást výzbroje - muzejním exponátem. A zde v pamětní síni není žádná. Vzpomínání se zúčastnilo 35 členů sboru. - výstavka v knihovně

17. schůze rady
   Na závěr vyhodnotila rada soutěž požárních hlídek ve žňovém období. Za 1. místo získali s. Šťastný ml., Kubín a Remeš - bylo to 2000 Kčs. Druhé místo s odměnou 1000 Kčs obsadili s. Vašátko, Šimon a Mach. Jako 3. v pořadí se umístily s. Remešová, Šťastná a Kubínová, Dostaly 500 Kčs.

11.9.
   Hradečtí střelci uspořádali na naší střelnici soutěž za účasti 25 závodníků. Zdá se že naši svazarmovci postavili svépomocí jednu z nejlepších střelnic v kraji. Dva dny 11. a 12.9. trval tenisový turnaj pro pamětníky. ... 10 hráčů

13.9.
   - literární soutěž poezie ve Dvoraně - 220 posluchačů

15.9.
   - beseda v ZŠ s vojáky - nábor chlapců do vojenských škol

17. a 18.9.
   Smiřický hrnec - pěvecko hudební soutěž spojená se zábavnými programy se stává pojmem mezi mladými milovníky zábavné hudby. Tentokrát se pořad skládal ze tří částí. První večer byl nazván "Pojďte pane, budeme si smát". Šlo o kabaretní program, připravený amatérskými soubory. Měl velmi slušnou úroveň i když, ale to snad v pouze jednom či dvou případech byli směšní účinkující, ne však jejich výstup. Návštěva byla značná, zejména proto, že se sjeli trempové a sqwaw z široka daleka. Mezi sebou si říkají volové a buchty - tedy oslovení nad jiné něžná. Přišlo 300 posluchačů, účinkující nepočítaje. Mnozí z nich, nemajíce jiných možností, přespali "pod širákem", tedy v parku a okolí na trávě pod vlastní celtou či přikrývkou. Ještě že bylo pěkně a teplá noc. mládí je stejně krásné! Já takhle přespat, mám "housera".
   Druhý den přinesl hlavní soutěžní program. Vyslechlo jej 30 lidí a dobře se pobavili. Sám název svědčí o tom, že pořad je více humorný než vážný. Byly předány hlavní ceny "Smiřické hrnce". Tentokráte smaltované, zdobené a se zabroušeným dnem.
   A večer "Dvorana smíchu". Opravdu, obecenstvo se smálo až slzelo Je až ku podivu, s jak málo prostředky lze pobavit lidi. Profesionálové na to často potřebují velmi drahé rekvizity a řadu pomocníků. Televize milionové náklady a přesto lidi nerozesměje. Zde pár nadšenců uvede do vytržení 400 lidí. Asi těm profesionálům a odborníkům na zábavu schází právě to nadšení.
   Celá akce skončila úspěšně a zdárně. Jejími patrony byli členové SPO a SSM Smiřice. Spiritus agens - vedoucí MěKS s. Drahuška Burešová.Smiřický hrnec
Čekání na vystoupení u Dvorany při Smiřickém hrnci 1982.18.9.
   - vítání občánků

21.9.
   - přednáška pro 44 smiřických zahrádkářů

18. schůze rady ...
   Zprávu o stavu a dění okolo památek přednesl s. J. Novotný a V. Klimeš. Letos je snad vše v pořádku. Sochy jsou rekonstruovány, kronika napsána, jen práce na kostele jdou zvolna. Nadšenci - Matyáš, Liška a Klimeš postavili uvnitř lešení pro očekávané restaurátory a stavební organizace.
   SPOZ pracuje již 30 let. Ing. Bayerová doporučila, aby k tomuto výročí udělila rada ONV s. M. Špryňarové, L. Vokřálové, E. Vítové a J.Liškovi čestné uznání. Rada MěstNV návrh schválila.
   Na závěr doporučil s. Opletal, aby prostředky z fondu rozvoje a rezerv byly převedeny na konto akce "Z".

24. a 25.9
   - burza dětského odívání - 300 žen

25.9.
   Svazarm uspořádal střeleckou soutěž Velkou cenu ČSAD, patronací automobilových opravářů. Zúčastnilo se 50 střelců.
   - beseda nad kronikou - 27 občanů

27.9.
   děti MŠ Holohlavy na exkurzi na nádraží

28.9.
   - výlet ZDŠ v technickém muzeu v Praze

29.9.
   - výlet ZDŠ do hvězdárny a muzea v Hradci Králové
   - přednáška pro 22 žen v Holohlavech o mezinárodní situaci

   Září je u konce, počasí je více jako v srpnu, ale nikdo si nestěžuje. Jen ti, kteří nevědí kam s úrodou ovoce. A to ještě není hlavní sklizeň u konce. Na horách se již objevuje nedostatek vody. Lze říci, že prakticky nepršelo od května. Probíhá závěr sklizně brambor a začíná sklizeň cukrovky - obojí za krásného počasí a v pohodě.

-----------------------------------

   Říjen - tradičně měsíc nepohody, doznívajícího léta a začátku zimu. Ale letos ne. Kde jsou Alšovi pasáčci, choulící se pod pytlem u ohénku a brambor. Letos by jim bylo teplo. ...

2.10.
   - jednodenní výlet 4 turistů
   - taneční zábava mládežníků - 200 hostů

12. - 22.10.
   Dny bulharské kultury. To není jednorázová akce, ale celý soubor pásem, informací, setkání, promítání atd. atd. Vedoucí MěKS s. Burešová měla plné ruce práce a hlavu starostí. Trochu ji pomohla její nástupkyně s. Baudyšová, která se do práce zaučuje. Pro přehled toho, co se dá v malém městě udělat - program těchto dnů:

12.10.
   Beseda s představiteli BLR, druhým tajemníkem velvyslanectví BLR, kulturním radou velvyslanectví, ředitelem domu kultury BLR v Praze a zástupcem bulharského ústavu ČSAV.
   Ráno byli hosté přivítáni spolu se zástupci města Nového Bydžova na MěstNV. Poté a po prohlídce města se všichni jmenovaní sešli v restauraci "Labe" na besedě a slavnostním obědě.

14.10.
   "Z nebe padají kamínky"- literární pásmo, připravené kulturním střediskem BLR, pro děti. Neznámé pohádky, úryvky z knih pro děti a zejména ilustrace, byly pro školáky přitažlivé.

19.10.
   Koncert bulharských umělců. Ne tedy koncert v pravém slova smyslu, ale kombinace pěveckých a baletních vystoupení.
   Přijeli sólisté Státního akademického divadla a dále opery a baletu v Sofii. I při nedostatečném vybavení jeviště v sále kina šlo o velmi pěkný zážitek.

22.10.
   Posezení s přáteli - závěrečná akce, kde se sešli představitelé BLR, společenských organizací Nového Bydžova i Smiřic v restauraci "Labe". Zde při hudbě, tanci a nějaké té skleničce byly dna kultury BLR ukončeny.
   Po celou dobu trvání této zajímavé a společensky závažné události byla otevřena prodejní výstava předmětů (keramiky, textilu, galanterie), dovezených z BLR.

A po popsání programu "Dnů kultury BLR" se vrátíme opět k běžným událostem.

15.10.
   - beseda nad kronikou s 29 občany
   - posvícenská zábava TJ Dynamo - 350 lidí

16. - 19.10.
   - 6 turistů ve Vysokých Tatrách

19.10.
   - aktiv funkcionářů MěVKSČ

22.10.
   - výstava ruských knih v knihovně

23. a 24.10.
   Soubor Loutková scéna sehrál čtyři představení pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Jako již tradičně, zájem byl veliký a sjelo se 444 dětí.

23.10.
   - "Večer v klubu" SSM - za zvuků "disco" si zatančilo 25 účastníků
   Zahrádkáři otevřeli výstavu ovoce a zeleniny, doprovázená výstavou květin. Letos bylo opravdu co vystavovat. Tak klimaticky příznivý rok nebývá často. Však se na vkusně instalovanou výstavu (nápady převážně s. učitelky Dostálové) přišlo podívat 675 zájemců. Výstava trvala do 25.10.

26.10.
   - dětská výstava zeleniny v MŠ Holohlavy
   - přednáška pro 39 zahrádkářů

28.10.
   - přednáška a výstava v knihovně

   Vzpomínáme mnohých výročí, ale na sebe zapomínáme. Žádná z organizací, ani ZŠ nevzpomněla toho, že před mnoha lety vznikla naše republika, před méně lety došlo k znárodnění klíčového průmyslu a zcela nedávno byla uzákoněna federace.

29.10.
   - klubový večer SSM - 25 lidí

30.10.
   - výlet dětí (z početky) do Domů dětí na Pražském hradě
   Škoda, že naše děti nemají alespoň zlomek vymožeností dětí velkých měst. Od té doby, co je Labe špinavé, nemají se ani kde koupat. A to jsou plány na zřízení koupaliště již asi po třetí zpracovány.

   Říjen končí, ale zdá se, že léto ještě nepředalo plně vládu podzimu. Je poměrně teplo, sucho a ani stromy nepouštějí listy. Jabloně jsou z valné části olistěné a čekají na první mrazík. Sklizeň okopanin je takřka u konce. Jen do řep mírně zapršelo začátkem měsíce, ale srážky jsou stále daleko pod normálem, zatím co průměrné teploty, denní i noční, vysoko nad ním.

-----------------------------------

   Listopad - letos mimořádně významný pro všechny přátele SSSR. Vzpomínáme totiž 65. výročí VŘSR a 60 let vzniku SSSR.
   I na kulturní a společenský život města tyto oslavy zapůsobily. Řada organizací a institucí zorganizovala schůze a společenské večery k těmto výročím.

4.11.
   - děti v kině na filmu "Lenin v říjnu"

5.11.
   - výstava knih ve smiřické i holohlavské knihovně
   Je již tak málo pamětníků. Zde ze Smiřic to byl asi pouze pekař Emil Rufer, který byl členem Rudé armády. Ale říjnové revoluce se nezúčastnil.
   - 21. schůze rady ...
   Rada schválila zásadu, podle které budou do pensionu pro staré občany přednostně přijímáni zájemci ze Smiřic a Holohlav. Tyto penziony jsou zřejmě lepším řešením než domovy důchodců. Těm totiž i sami důchodci říkají čekárna na smrt.
   Na závěr zástupci TJ Dynamo požádali o povolení tanečních zábav a odpoledních čajů. Byli zklamáni ve svém očekávání. Rada potvrdila své původní rozhodnutí, nepovolit! Důvod je jednoduchý - není záruka solidního průběhu a město má již smutné zkušenosti s podobnými akcemi z dřívějška.

7.10.
   - opět divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký - 206 diváků

9.11.
   - literární pásmo a výstava v knihovně

10.11.
   Zimní branné cvičení - letos ale nedopadlo jako zimní, protože teplota se držela na +8 až 10°C. Snaha ze strany ZŠ a Svazarmu byla. "Pochoďáku", jak cvičení nazývají děti, se zúčastnilo 700 žáků.
   v dopoledních hodinách zemřel Leonid Iljič Brežněv, který stál dlouhá léta v čele SSSR. Byl již delší dobu nemocen, ale stále řídil stát mozkem velkého státníka a pevnou rukou. Do funkce byl zvolen po odvolání N.S. Chruščeva. Zpráva o jeho smrti byla publikována 11.11. a to i v Moskvě, kde jsem v těchto dnech byl. Nástupcem byl zvolen Jurij Antropov, který předtím působil jako velitel státní bezpečnosti (KGB).

12.11.
   - beseda PO k VŘSR
   - "Večer u samovaru" setkání 25 členek ČSŽ Smiřice

16.11.
   Okresní kulturní středisko spolu s ZŠ bylo iniciátorem vzpomínky na A. Malou. Uplynulo již 40 let od smrti ... 75 členů PO
   - přednáška pro 47 zahrádkářů

18.11.
   - soutěž Puškinův památník v ZŠ
   22. schůze rady ...
   Jako vedoucí MěKS nastupuje Jana Baudyšová. Podle rozhodnutí dnešní rady s platem 1800 Kčs měsíčně.

19.11.
   - divadlo pro děti ZŠ

21.11.
   - loutkové divadlo Jenda mezi broučky - 172 diváků

23.11.
   Pod patronací MěVKSČ připravilo MěKS vzpomínku na 40. výročí úmrtí A. Malé. Po uvítání , provedeném s Marelem, vystoupil s referátem, vlastně svojí vědeckou prací Dr. Štrait. vyslechli jej mimo 130 občanů i příbuzní Anežky Malé. Její sestry a příslušníci jejich rodin. Nedostavil se však její syn, Karel Malý a k určitému rozčarování občanů, ani žádný z představitelů vyšších stranických orgánů. Je škoda, že neumíme lépe ocenit hrdinství.

24.11.
   Holohlavské ženy společně navštívily ruský film Moskva slzám nevěří. Bylo jich 20.

25.11.
   - soutěž 45 dětí o znalostech SSSR

26.11.
   - koncert skupiny Kolaps - 40 posluchačů

27.11.
   TJ Dynamo uspořádalo Turnaj čs.-sovětského přátelství. Fotbalové utkání sehrála dvě družstva za poměrně pěkného utkání. Rozhodně ne zimního.
   Po celý měsíc byly výstavy dopisů a dárků dětí. Vše získané při dopisování a výměně s žáky z SSSR.

   Měsíc listopad končí ve znamení přátelství lidu ČSSR a SSSR. Vlastně lid je přátelský ve všech zemích, pokud se nepodaří naočkovat mu nenávist k lidu země jiné, jak jsme to zažili na vlastní kůži s nacisty.

-----------------------------------

   Prosinec - letos zcela neprosincový. Teploty trvale nad nulou a ani v noci neklesají k bodu mrazu. Snad jednou či dvakrát, ale zcela zanedbatelně. Ani srážky se dosud nedostavily. Mírně chumelilo na horách. ... Protože došlo k snížení dovozu exotických druhů ovoce (pomeranče, banány, fíky a pod.), myslela si řada lidí, že bez nich nemůže být. Letošní nadúroda tuzemských plodů tento postup plně ospravedlňovala. Ale fronty vznikaly i jinde. Zčásti šlo o neschopnost obchodu zásobit prodejny rovnoměrně a pravidelně, zčásti o naši představu vánoc. Zkrátka a dobře, jsme dost zaměřeni na to, dobře a hodně se najíst. ...

6.12.
   Hra "Kutásek a Kutilka" měla v loutkovém divadle ji řadu repris, ale přišlo zase 120 dětí.

7.12.
   Smiřické ženy, spolu s MěKS připravily Mikulášskou besídku. Po ni v družné besedě uzavřely svoji roční činnost a začaly si připravovat práci na příští rok.
   - večerní škola Marxismu a Leninismu pro 24 žáků KSČ

9.12.
   Pionýrská organizace přijala slib 5 nových členů.
   Večer se uskutečnilo 6. plenární zasedání MěstNV. Tentokráte silně navštívené. Zúčastnilo se jej 42 poslanců MěstNV, 2 ONV a 1 KNV. Hlavně však 228 občanů. Asi proto, že byli přizváni zástupci obchodních organizací: Potraviny, RaJ, Služby, Tvorba, Sběrné suroviny a Uhelné sklady.
   ... V druhé fázi byla dosti rušná diskuse na ožehavá témata:
   a - možnost sportovního vyžití dětí v místě, kde není kluziště, koupaliště a kde nově vybudovaná tělocvična ZŠ je v důsledku chyby projektu (nedostatečná akustická izolace) pro hlučnost nejméně na půl roku v rekonstrukci.
   b - stav veřejného stravování pracovníků místních závodů. Jídlo je dováženo z Hradce Králové. Není vždy chutné, zřídkakdy teplé. To občany právem rozčiluje a popouzí.
   c - nedosažitelnost veřejného telefonu v Hoohlavech a, konec - konců v nočních hodinách jsou obtíže i ve Smiřicích. Dále vadí, a dost i to, že město nemá veřejné záchodky. To není analogie Zvonokos, ale potřebné a nutné veřejné hygieny.
   d - soustavné znečišťování silnic stavebními a zemědělskými organizacemi. Ničení chodníků a rabátek (prostory s hlínou ohraničenou kameny - pozn. P.) neodpovědnými šoféry, ničení parku občany cikánského původu, nedokončené chodníky a pod.
   Bylo toho dost a ještě řada připomínek k úrovni obchodu a služeb. Některé připomínky byly zodpovězeny ihned, některé zodpoví organizace písemně.

12.12.
   Turisté využili dobrého počasí a putovali ze Starkoče, přes Ratibořice do České Skalice. Šlo jich 12.

14.12.
   - přednáška pro 28 zahrádkářů

15. - 22.12
   - vánoční besídky ve škole

16.12.
   - přednáška ČSČK
   - večer početka hodnotila socialistickou soutěž 137 zaměstnanců

17.12.
   - vánoční turnaj 20 kuželkářů

19.12.
   - pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraků v loutkovém divadle pro 186 diváků

21.12.
   - vánoční koncert hudební školy v Pardubicích navštívilo ve Dvoraně 87 posluchačů
   - besídka v holohlavské školce
   - děti ze školy na výletě v Praze

22.12.
   - učitelé ZVŠ připravili vzpomínkovou besídku k 60. výročí vzniku SSSR

25.12.
   Holohlavské ženy jsou velmi aktivní. Pozvaly estrádní soubor, který trochu zpestřil letošní teplé vánoce. Po sněhu ani památky, spíše pršelo, či mžilo. Estráda byla hojně navštívena. Přišlo 200 diváků.

   Kulturní rok uzavírali mládežníci. Smiřický SSM uspořádal taneční zábavu. Vydařila se, přišlo 300 tancechtivých. A přes vyslovené obavy nevznikly žádné nepříjemnosti. Až na konstatování, že i když nejsou podávány alkoholické nápoje, je dost opilých. Oni si totiž nosí pití sebou. Je to trochu ostuda, ale je to tak a nejen ve Smiřicích.

30.12.
   - zasedání rady

   Skončil prosinec a tím i rok 1982. By neobvyklý, zejména počasím. Tak výrazně pěkné, ale suché léto a mírný, opět suchý podzim již dlouho nepamatujeme. Vše se podařilo sklidit bez brigád a velké nervozity. Ta však panovala v mezinárodním dění, a to značná. ...
   Naše město získalo letos novou restauraci a byla zahájena stavba učebního pavilonu - spojky staré a nové školní budovy. Dále je ve výstavbě dům pečovatelské služby. Rozrůstáme se a ztrácíme zvolna charakter venkovského městečka. Letos byl zaveden do provozu i závod na výrobu pektinu, ale zatím je záběh výroby spojen se spoustou potíží a komplikací. Každý začátek je těžký.

-----------------------------------

Hospodaření národního výboru
   ... Příjmy celkem 7 132 tis. Kčs
   ... Výdaje celkem 6 814 tis. Kčs
   Výdaje na přestavbu školy 927 000 Kčs

Přehled činnosti místních institucí

Základní škola
   Slavnostní zahájení školního roku 1. září 1981 - 82 provedl ředitel ZŠ J. Liška ... Na něj navázal tajemník MěstNV s. Štěpán a předseda SRPŠ s. Rousek.
   Poté delegace pionýrů položily věnečky k památníku osvobození, desce na paměť umučených nacisty a k pamětní desce A. Malé.
   Děti, které přešly do třídy, vyslechly projev ministra školství, seznámili se s třídním učitelem a rozvrhem hodin.
   Letos je 11 tříd 1. až 4. ročníku obsazeno 344 dětmi. Pátý až devátý ročník má též 11 tříd s 369 dětmi. Soustřeďují se zde žáci z 15 obcí obvodu Smiřic.
   ...
   Ve škole pracuje 40 oddílů PO SSM s 680 členy. Organizace navázala družební styky s PO SSM ve Spišské Nové Vsi. V rámci těchto vztahů se uskutečnily výměnné zájezdy.
   Vysokou aktivitu projevují děti ve sběru druhotných surovin. Shromáždily 33 t papíru a textilu, 122 kg pomerančové kůry, 650 kg kaštanů a 400 kg léčivých bylin.
   Nově založený pěvecký sbor, vedený učitelkou Turečkovou, uspořádal řadu veřejných vystoupení. Nejvděčněji byl uvítán v domově důchodců v Černožicích. Děti předvedly program a předaly, zde žijícím Smiřičákům, malé dárky.
   ...
   Po plodném a úspěšném roce končili ve 22 třídách 702 žáci. ... prospělo 687 žáků a 76 žáků má samé jedničky. ...

Svaz požární ochrany Smiřice
   Jedna z nejstarších organizací ve městě. Letos oslavili požárníci 100 let své existence. Jejich předsedou je František Šmejcký, zaměstnanec velkovýkrmen. Jak je ze záznamu patrné, dochází k dost časté výměně funkcionářů.
   Organizace má 50 členů. ... 9 žen ...
   Mimo vlastní odbornou činnost odpracovali požárníci 2640 hod. na různých akcích. V organizovaném sběru druhotných surovin odevzdali 38,7 t železného šrotu. To je pro organizaci slušný přínos, protože se dnes na 1 t platí 500 Kčs.

Socialistický svaz mládeže Smiřice
   V současné době je řízen místopředsedkyní Ivetou Koudelkovou, neboť předseda má určité obtíže s bilancí příjmů a výdajů organizace. Svazáků je pouze 25. ... Činnost organizace je úměrná počtu členů. ...

Český svaz zahrádkářů Smiřice
   Jeho předseda Jiří Hampl má na starosti 174 členy, převážně starších. ...
   Uspořádala 7 přednášek, 1 výstavu a hlavně, členové:
   - vysadili 242 ks ovocných stromů
   - dodali 34 q ovoce; 15,1 q bobulovin; 1,5 q zeleniny a 2 q česneku - mimo vlastní spotřeby

Český rybářský svaz Smiřice
   Se svými 248 členy, řízenými Jiřím Heřmanem patří mezi početně nejsilnější organizace ve městě. ...
   Členové organizace si svépomocně staví klubovnu, vlastně spolkový dům. Je to práce značná, ale již před dokončením. Pomáhali i při úklidu ve smiřickém cukrovaru. Pochopitelně lovili v rybnících, krmili ryby, prosekávali led atd. Při těchto činnostech odpracovali 5 570 hodin.
   Ani úlovky nebyly nejhorší. Na udici chytili 2 207 ryb v celkové váze 2 555,2 kg. Tedy průměr je 1,16 kg/ks. Do sítí 500 ks línů, 1800 ks kaprů, 210 ks cejnů a 800 ks bílé ryby. V násadových rybnících (Lejšovka, Újezd, Sendražice) spotřebovali 83 q krmných odpadů.

Československý červený kříž Smiřice
   V organizaci došlo k výměně stráží. Dlouholetý předseda Jaromír kUpka pro vysoký věk (74 let) odstoupil a nově byla zvolena vedoucí místní lékárny RNDr Stanislava Javůrková, kterou přesvědčovali o nutnosti převzít tuto funkci již asi dva roky.
   Organizace má 228 členek a 27 členů ve věkovém rozmezí 18 - 60 let a 109 žen a 26 mužů nad 60 let. ...
   Společně uspořádali 3 přednášky, dobrovolné pečovatelky odpracovaly 3 477 hodin, aktivisté ČSČK ošetřili v cukrovaru 2 390 případů zranění a nemocí při kampani. Zdravotnické hlídky se účastnily všech závažných veřejných akcí. Na konto kladů si organizace připsala 4 nově získané dárce krve, 13 zasloužilých dárců (za 6 odběrů) a 1 vzorného dárce (za 3 odběry).

Český svaz žen Holohlavy
   Milada Luňáčková předsedá 81 člence. ... Mimo to odpracovaly ženy 1310 hodin při pomoci zemědělství, odevzdaly 1070 kg papíru a 350 kg textilu. ...

Český svaz žen Smiřice
   135 žen, vedených Ing. Marií Janatovou, lze rozdělit na skupinu 10 děvčat od 18 do 60 let a 15 žen nad šedesátku.
   Vedou si velmi čile a odpracovaly společně 1511 hodin. ...

Český svaz chovatelů Smiřice
   Při poměrně malé členské základně - 30 registrovaných členů, z toho jedna žena ... je organizace vedená Ervinem Lamlou velmi úspěšná. Ne snad ani kulturní a osvětovou činností, ale výsledky fyzické práce. Letos odevzdali členové do státního nákupu produkty v hodnotě 88 787 Kčs, tedy 2960 Kčs/člena. Prodány byly: 4591 vajec, 887 králičích kožek, 104 kg králičího masa jatečného, 69 králíků pro lékařský výzkum, 4 kozí kožky, 67 kozího masa, 163 kg ovčího masa, 321 kg ovčí vlny, 142 ks nutriích kožek a pro VaV Smiřice bylo dodáno 15 q sena z obtížně skliditelných ploch.
   Z disproporce prodaných kožek a množství králičího a nutriiho masa lze odvodit vlastní spotřebu cca 650 kg masa králičího a 300 kg masa nutriiho (při 5 kg masa/ králíka a nutrii). A to je velmi slušná přínos. Ale dá to práci!

TJ Sokol Smiřice
   S 330 členy ...
   Činnost je rozdělena do oddílů, podle okruhu zájmů. Ale v tělocvičně se nedá po dobu oprav cvičit, takže ty a ti nejmenší se nemají kde vydovádět. Je to pro Smiřice snad již typický nedostatek. Za léta co zde žiji se zlepšilo, vybudovalo a udělalo mnoho. Ale pro mimoškolní vyžití dětí takřka nic. Dokonce i školní tělocvična, otevřená v roce 1975, slouží dětem velmi sporadicky. Jednou není cvičitel, potom není energie na vytápění a nyní probíhá rekonstrukce na odhlučnění. Na svých dětech vidím, jak jim pohybová výchova schází, a o smyslu pro kolektivní výpomoc ani nemluvě.
   Čile si vedou kuželkáři a tenisté. Soutěžní družstva kuželkářů hrají krajský přebor. Družstvo A je v čele tabulky; B uprostřed.
   Tenisté se sice účastní nejrůznějších typů soutěží, ale bez výrazných úspěchů. ...
   Ani turisté nelení - těch je však málo. Připravili 23 výletů (oni tomu říkají akce), pěšky, na kole i na lyžích. Dělají to dobře a jsou přírodě asi nejblíže.

Český zahrádkářský svaz Holohlavy
   Organizaci se 40 členy řídí s. Levínský. ... Členové vysázeli 72 ovocných stromů a 7 q raných brambor. Dále odpracovali 240 hod. v akci"Z a 80 hodin pro vlastní organizaci.
   ... Zahrádkáři uspořádali jeden společenský ples a zájezd na Moravu.

Svaz požární ochrany Holohlavy
   Předseda Radislav Richtera má péči o 53 členů. ... Opravili výjezdové auto, uspořádali 3. ročník požárnické soutěže v Holohlavech a účastnili se na soutěžích v Pohoří, Třebešově, Vilanticích, Dubenci, Škodějově a Dobrušce. V Holohlavech uspořádali sběr starého železa. To je, spolu s výchovou žáků, činnost skutečně pěkná.

Mateřská škola Holohlavy
   Školní rok 198 - 82 byl zahájen s 81 zapsaným žákem. ...
   A nyní mírná retrospektiva, nutná z toho důvodu, že dění v MŠ nebylo po léta systematicky sledováno. MŠ vznikla ze zemědělského útulku pro děti, zřízeného 8.8.1955, po intenzivním úsilí "Rady žen" v Holohlavech. Ale již 26.2.1956 byl útulek přeměněn na MŠ s 32 dětmi. Začátky byly obtížné, ale společným úsilím rodičů a učitelek se podařilo v průběhu dalších let vybudovat opravdu pěkné prostředí pro děti. V roce 1975, dnem 1.7. skončila činnost bývalé obecné školy v Holohlavech a do prostoru celé budovy byla rozšířena MŠ. Rekonstrukce trvala 6 týdnů a podíleli se na ní stejnou měrou občané Holohlav i Smiřic. Byl to dar rodičům i dětem k 700. narozeninám města. Do užívání byla MŠ předána 30.8.1975.

Velkovýkrmny - oborový podnik, závod 03
   Výrobní program závodu je velmi široký, ale jeho základ spočívá v produkci masa a mléka. ...
   Závod hospodaří na 10 984,35ha zemědělské půdy z níž je 8 668,62 ha půdy orné. ...
   V podniku pracuje 1871 pracovníků. Z nich je 94 THP (technicko hospodářský pracovník). ...
   - statistika platů a výnosů

Východočeské konzervárny a lihovary - závod 13
   Závod v současné době vyrábí a stáčí ocet i vlastní obaly na ocet (polyetylenové lahve). Dále produkuje tekutý pektin a ve výstavbě je zařízení na práškování pektinu. Výroba nealkoholických nápojů zaostávala, až posléze pro zastaralost a opotřebovanost zařízení byla v prosinci zastavena.
   Přehled o hlavní roční výrobě:
   ocet z ocetnice 13 725 hl
   do lahví stočeno (10% ocet) 20 609 hl
   nealkoholické nápoje 36 899 hl
   tekutý pektin 395 t
   To vše představuje 16 913 000 Kčs ve velkoobchodních cenách.
   V závodě pracuje 91 lidí a jejich průměrný měsíční výdělek činil 2 435 Kčs ...

Východočeské cukrovary - závod Smiřice
   Úkoly roku 1982 byly takřka bez zbytku splněny, přes obtíže se zabezpečením obsluhy kotelny. Nábor pracovníků byl zahájen v květnu na okresech Trutnov, Hradec Králové, Náchod a na Slovensku.
   V tomto roce byly zpracovány 102 000 t řepy a vyrobeno 11 965 t cukru ve 100Rdt. Toto množství vyrobilo 127 osob, jejichž průměrný měsíční výdělek je 3 044 Kčs. Závod zjistil, že zpracování 1t řepy stojí 560,3 Kčs a výroba 1 t cukru 4 777,5 Kčs. Do značné míry byly čerpány přesčasové hodiny. ...
   Řepná kampaň byla zahájena 29.9.1982 v 6,00 hod. a ukončena 22.12.1982 ve 14,00 hod. Zjištěná cukernatost je 15,17%. V důsledku neobvykle přívětivého podzimu byla poslední řepa od zemědělců přijmuta již 20.10., z toho vyplynuly potíže cukrovaru se skládkami. Závod též zkoušel některé technické novinky, ukládku předeprané a větrané řepy, regulaci hladin na odparce, měření hustoty vápenného mléka pomocí radioizotopů a automatické rozpouštění zadin.
   Spotřeba vody na zpracování 1 t řepy činila 2,05 m3. Z usazovacích jam bylo vyvezeno 27 156m3 hlinitých usazenin. Náklad na vyvezení 1 m3 byl 20,94 Kčs.

PRŘVT
   Podnik racionalizace, řízení a výpočetní techniky ZVž ČSR.
   Organizace, která má za sídlo nejmodernější budovu ve městě se zabývá převážně vyhodnocováním úspěchů a neúspěchů výrobních a správních celků. K tomu používá vysoce výkonné výpočetní techniky, obsluhované, řízené a spravované 156 lidi.
   Stanice je osazena 3 děrnoštítkovými počítači, jejich hodina práce je účtována částkou 341,- Kčs/jednotku; 2 počítači SAPO EC 1030, které pracují z 2416,- Kčs/jednotka; a 2 minipočítači , fakturovanými za 288,- Kčs/hod.
   Průměrný výdělek je zde 2 274 Kčs/měs a produktivita pracovníků činí 20 090 Kčs/rok. Přesčasových hodin je relativně málo, pouze 1243 hod/rok na font prac. času 167 960 hod.
   ...

Kino máj
   Místní kino sehrálo v roce 1982 337 představení, navštívených 19 100 diváků a na vstupném byl získáno 104 176 Kčs.
   Po přepočtu bylo průměrné představení navštíveno 56,8, diváka. Výtěžek z 1 představení byl 309,1 Kčs a průměrný divák platil za rok 5,45 Kčs. Bilance odpovídá asi padesátiprocentní návštěvnosti a i dosti hrubý odhad režie spojené s provozem vede k vážným pochybnostem o rentabilitě kina.

Zpráva matrikáře
   Matrika sleduje trvale dění, život a vlastně i smrt v obci. V tomto roce registrovala matrikářka s. Špryňarová tento pohyb stavu obyvatel:
   Ve Smiřicích se narodilo 17 dívek a 20 chlapců
   V Holohlavech se narodilo 6 dívek a 4 chlapci
   celkem 23 dívek a 24 chlapci
   MěstNV byl dějištěm 39 sňatků z nichž 6 uzavřeli občané příslušní do jiného matričního obvodu a 2 sňatky byly uzavřeny s cizím státním příslušníkem. Z nich jeden byl poněkud exotický - Afgánec, národnost u nás neobvyklá.
   Letos jsme se rozloučili s 39 občany našeho města. Mezi nimi bylo 19 žen a 20 mužů.

Tento roční zápis byl uzavřen 17.4.1983.