Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1984

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1983        Rok 1985        Smiřické kroniky1984

   S nadějí do dalšího roku. Nadějí na zachování míru, na další rozvoj životní úrovně a také na to, že se lidstvu nepodaří vyhubit samo sebe.
   Prudký poválečný rozvoj průmyslové výroby způsobuje řadu ekologických potíží. Pokud si to na svém území trpí velké státy, jsou účinky pouze lokální. Země o naší rozloze jsou však postiženy celé. A to není legrace. Podle statistiky UNESCO máme po NDR nejvyšší obsah kysličníku síry v ovzduší. Ale nejen to, znečištění vod, podzol zemědělské půdy, přehnojování syntetickými hnojivy a další, to vše ohrožuje zdraví národa. V tomto roce bylo hradecko vyhlášeno oblastí se zvýšeným ohrožením exhalacemi.
   A to jsme v podhůří Krkonoš a Orlických hor. I když je z pochopitelných důvodů řada ekologických údajů utajena, svědčí právě tento stav o jejich blízkosti ke kritickým hodnotám¨¨ Tedy i bez zbrojení a válčení, včetně dalších plýtvání z nerozumu budeme mít starostí nad hlavu.

   Haldová Nedá se říci, že se nic nevyvíjí pozitivně. Pracovitost našich lidí je až udivující. Rozvoj obcí a menších měst je odvislý převážně od akcí "Z", tedy dobrovolné práce občanů. Velká města jsou modernizována do reprezentativní podoby ze státních zdrojů. Vývoj jde kupředu, i když tempo růstu životní úrovně je proti předchozímu desetileté značně zpomaleno.
   Ani počasí nám příliš nepřeje. Zima sice nebyla krutá, ale jako již po několik let chudá na sníh. Pokud jsme měli naděje na doplnění vodních zdrojů, zmizela. Přitom se poměrně brzo ozvalo jaro. A zahrádkáři i zemědělci začali soutěžit, kdo dřív. Závěr těchto spěchů zpravidla odpovídá lidové moudrosti "Práce kvapná málo platná". Letos se to osvědčilo v plném rozsahu. Sadba venku pomrzla a pod folii skomírala. Zahrádkáři měli ve většině případů dvojí práci i vydání. Jen ti co pěstují sadbu byli spokojeni s výdělkem.
   V zemědělství trpěla zejména řepa. Jednak chladem, jednak suchem. Ale ani ostatní plodiny na tom nebyly nejlépe. Vůbec je rok bláznivý. Dlouhotrvající sucha, potom chladna a časté, krátké, nevydatné deště. Potom horka až tropická, provázená zase dešti. Meteorologové si nebyli jisti žádnou předpovědím protože jedna fronta následovala druhou, často se prolínaly, překrývaly, vytlačovaly a rušily.

   Město žilo svým normálním způsobem. Občané dokončili výstavbu penzionů pro důchodce a tyto byly poměrně rychle obsazeny našimi staršími spoluobčany. Je to tam skutečně velmi pěkné a dobře zařízena i péče, ale, to nešťastné ale. Když dojde k onemocnění, nebo ztrátě mobility, znamená to stěhování do domova důchodců, či do nemocnice pro pacienty vyžadující soustavnou péči. A jak se říká - přesazovat starý strom a stěhovat starého člověka, to nebývá dobré.
   Po schválení radou MěstNV jsme se přihlásili do celostátní soutěže kronikářů, vyhlášené k 40. výročí osvobození naší republiky.
   A vlastně nejen naše kronika, ale celá republika žije přípravami na oslavu tohoto výročí, které vlastně vyznačuje i výročí konce II. světové války v Evropě.
   Můžeme si pouze přát, aby obdobná hrůza již nikdy nepostihla lidstvo. A musíme pro to i hodně dělat.

-----------------------------------

Titulní list roku 1984 vyzdobila a grafička a řezbářka Jarmila Haldová malbou "Noční práce kronikáře"

-----------------------------------

Chronologický popis života města

Leden - nevýrazné zimní počasí v lednu bylo určitě příjemné energetikům, ale způsobilo komplikace lékařům. Zejména zde, v Labské rovině, bylo krčních chorob nadmíru. Ani společenský život neodpovídal lednu. kdysi to byl ples na ples, v poslední době je tato forma zábavy spíše výjimkou. Přispívá k tomu i neutěšený stav jediné větší společenské místnosti ve městě - Dvorany.

2.1.
   - 60 vedoucích se sešlo ve VaV

3.1.
   - rozhlasová relace ve škole

5.1.
   1. zasedání rady města ...
   - závazky pro město ... celkový závazek 38 682 hdon

6.1.
   - 3 výstavky v knihovně

7.1.
   - 3 turisté šli 50 km na lyžích

13.1.
   - kuželkářský přebor pro 17 lidí

14.1.
   - Společenský ples hasičů v Holohlavech pro 120 hostů

16.1.
   - školení uličních organizací KSČ pro 90 lidí
   - koulení 14 pracovníků "početky"

17.1.
   - školní kolo olympiády ve znalosti ruského jazyka - 60 dětí

19.1.
   - výchovný koncert pro MŠ Holohlavy
   2. zasedání rady ...

20.1.
   - rozhlasová relace ve škole k narozeninám G. Husáka
   - setkání pionýrů a představitelů města - 70 lidí
   - zimního srazu turistů se ze Smiřic zúčastnilo osm lidí
   - výlet na Ozon, chatu VaV

21.1.
   - úmrtí Lenina ve školách - 7 chovatelů holubů jelo do Plačic na výstavu

23.1.
   - přednáška manželů Prostředníkových o Turecku pro 72 lidí
   - rozhlasová relace ve škole o Smetanovi

24.1.
   Děti ze ZvŠ byly upozorněny na to, že od založení RVHP uplynulo již 30 let.

25.1.
   V rámci vzpomínek na výročí úmrtí V.I. Lenina promítlo kino Máj sovětský film "Viděl jsem zrod nového světa". Představení shlédlo 12 diváků.

27. - 29.1
   - zájezd na chatu VaV Ozon pro 52 lidí

28. - 29.1.
   - zájezd pro 60 lidí VaV na chatu "Domov" v Deštném
   Po oba dny byla v Holohlavech velká výstava drobného zvířectva. Zúčastnilo se ji i 15 členů organizace ze Smiřic. Výstavu shlédlo 610 diváků.

19.1.
   Loutková scéna zahájila sezonu hrou Hračky na cestách. Přišlo 67 dětí.

31.1.
   - přednáška pro rodiče nastávajících prvňáčků - 47 maminek
   - exkurze do knihovny

...

-----------------------------------

Únor ...

1.2.
   - okresní kolo matematické olympiády - 5 žáků ZŠ

2.2.
   3. rada města ...
   V závěru jednání schválila rada návrh na udělení čestného uznání s. Evženu Jelínkovi, za jeho dlouholetou práci promítače. Tato činnost je nesmírně časově náročná a s. Jelínek ji převzal po svém otci.

4.2.
   - Babský bál v Holohlavech pro 130 lidí

4. - 5.2.
   TJ Sokol Kukleny připravila žákovský turnaj v kopané. Od nás se zúčastnil 25 žáků s trenérem a vedoucími.

10.2.
   - klubový večer SSM Smiřice "Moderně se oblékat"

12.2.
   - přednáška pro 43 zahrádkářů
   - loutkové divadlo Hračky na cestách pro 90 diváků

13.2.
   - 70. členů KSČ mělo školení
   - soutěž "Pionýr - svazák - komunista" pro 5 pionýrů
   - literární soutěž pro 45 pionýrů
   - kreslení dětí MŠ

16.2.
   4. jednání rady ...
   V závěru jednání schválila rada koncept zápisu do kroniky města za období červen - prosinec 1983.

17. - 22.2.
   - školní lyžařský výcvik pro 33 žáků

18.2.
   Fotbalisté připravili turnaj "O štít únorového vítězství". Účast pouze dvou hrajících mužstev svědčí o tom,že počasí bylo nevalné.
   - výlet početky (PRŘVT) do Orlických hor - 39 lidí

19.2.
   - dětský karneval pro 240 návštěvníků
   - loutkové divadlo Hračky na cestách pro 60 diváků
   - přednáška pro 18 včelařů

20.2.
   - přednáška Problémy dospívající mládeže pro 23 posluchačů
   - přednášku turistů o cestách s diapozitivy vyslechlo 10 zájemců

21.2.
   Byl slavnostně zahájen další rok výcviku branců. Za účasti představitelů MěstNV, Svazarmu a MěKS bylo přivítáno 25 budoucích vojáků.
   - beseda nad kronikou pro 44 posluchačů
   - beseda v Dřevotvaru o Únoru pro 35 zaměstnanců

22.2.
   - politické školení ve škole - 40 lidí
   - beseda milicionářů ve škole
   - školení požárníků, 16 členů
   Kuželkáři TJ Sokol se podíleli na zabezpečení turnaje jednotlivců, uspořádaného k výročí únorových událostí. Koulelo 29 lidí.

23.2.
   - beseda v ZNZZ k Únoru pro 25 zaměstnanců
   - výstavka dětských prací v MŠ Holohlavy

Ve dnech 23. - 24.2. proběhly oslavy Vítězného února v ZŠ. Připravil je pedagogický sbor a aktiv MaK. Besedu a film s tématikou únorových událostí postupně vyslechlo a shlédlo 730 žáků. K nim se připojil i 53 žáků zvláštní školy.

   1. plenární zasedání MěstNv bylo zasedáním slavnostním. Mimo 45 poslanců a 148 občanů se ho zúčastnili hosté Zdena Řídká - poslankyně FS a ing. Jiří Šedivka CSc - poslanec KNV, vykonávající službu předsedy ONV. Za oNV byly přítomni poslankyně Věra Kutilová a Dana Špačková.
   Slavnostním projevem l 36. výročí vítězství pracujícího lidu a závazkem "Občané svému městu" zahájil jednání s. Kutil, předseda MěstNV.
   Po slavnostním zahájení seznámil s. Opletal přítomné s hospodařením za rok 1983 a rozpočtem na rok 1984. Současně podal zprávu o zabezpečení správy a ochrany majetku.
   Činnost "výboru lidové kontroly", lidově nazývaného vlk, zhodnotil poslanec, předseda VLK Ing. Málek.
   ...

24.2.
   - přednáška pro chovatele v Holohlavech

25.2.
   - holohlavská školka na exkurzi v VČ KOLI

26.2.
   - loutková hra Jenda mezi broučky pro 90 diváků

27.2.
   - výcvik 17 branců

28.2.
   - slib 160 jisker
   - zahájení výtvarné soutěže Děti, mír a umění.

...

-----------------------------------

Březen - letos se zdálo, že nebudem muset lézt za kamna, ale jen pár dní. zejména ke konci března se značně ochladilo, avšak beze sněhu. Teploty klesaly až k -7°C. ...

1.3.
   ČSŽ Smiřice zahájil měsíc slavnostní schůzí s programem, připraveným dětmi z MŠ. ... 5. zasedání rady ...

2.3.
   - MŠ Smiřice v knihovně
   - 16 členů rybářského kroužku
   - požárnická oslava MDŽ 24 členů

3.3.
   - 4 družstva dorostenců hráli fotbal

5.3.
   MěKS zabezpečilo pro členy a zejména členky ROH místních závodů vystoupení Hradeckého divadelního klubu s představením Don Juan dědečkem. Provedení v sále kina bylo sledováno a vysoce kladně hodnoceno 130 diváky.
   Pro ženy pozvané k oslavě MDŽ na MěstNV předvedli hudební pásmo žáci LŠÚ. I s malými hudebníky se zde sešlo 30 lidí.

6.3.
   - výstava v knihovně
   Ženy důchodkyně měly připravený pořad Dostaveníčko Hanou Vítovou. Přišlo jej vyslechnout a shlédnout 172 žen.
   - oslava MDŽ v OUNZ

7.3.
   - dětské dárky do domova důchodců

8.3.
   Dnes bylo oslav MDŽ jako naseto. Uspořádaly je podniky Vč KOLI, Dřevotvar, ZNZZ, VčC, školy ZŠ a ZVŠ a organizace chovatelů v Holohlavech. Celkem pro 240 žen. ...

9.3.
   - 4 výstavky vedoucí knihovny

10.3.
   Další kolo dorosteneckého turnaje v kopané, opět se sešla 4 mužstva.
   Velkou oslavu MDŽ připravily členky ČSŽ Holohlavy. Sešlo se jich zde 80, aby v družné zábavě strávily odpoledne a večer. Při odpoledním programu je potěšilo a pobavilo 15 žáků místní MŠ.

12.3.
   - školení uličních organizací KSČ pro 85 lidí
   - 15 dětí ZVŠ na divadle v Hradci Králové

12. - 13.3.
   - burza dětského ošacení pro 140 zájemkyň

13.3.
   - děti MŠ Holohlavy u hasičů

15.3.
   ZV ROH VČC připravil aktiv BSP z místních závodů. Nešlo pouze o setkání výměnu zkušeností, ale i o veselou společenskou událost, spojenou s tancem a hrami. Sešlo se 60 členů BSP a jejich rodinných příslušníků.
   - politické školení učitelů
   6. schůze rady města ...
   - výstava ruských knih

16.3.
   - slavnostní schůze ke dni učitelů pro 75 pracovníků školství
   - 7 pionýrů odjelo do Spišské Nové Vsi

17.3.
   - chovatelé z Holohlav jeli na výstavu do České Skalice

18.3.
   - přednáška pro 42 včelařů

19.3.
   - přednáška Sexuální výchova pro 22 zájemců
   - vycházky PO do přírody

22.3.
   Jedno mužstvo TJ Dynamo hrálo v turnaji fotbalového svazu v Hradci Králové.

24.3.
   - výlet 12 zaměstnanců VČC v jaroměřském divadle
   - Večer v klubu pro 19 svazáků

25.3.
   Zápas z turnaje fotbalového svazu byl konán tentokrát ve Dvoře Králové. Ze Smiřic se zúčastnilo 1 mužstvo, tedy 12 hráčů. Doprovázelo je 53 fanoušků.

26.3.
   Pedagogická propagace v SRPŠ. To je ukázka, jak jednoduché věci lze složitě nazývat. Jde o schůzku rodičů s učiteli jejich dětí.

27.3.
   - přednáška pro 54 zahrádkářů

28.3.
   - školní rozhlasová relace ke dni učitelů

29.3.
   2. jednání pléna MěstNV ...

31.3.
   Určitou kuriozitou bylo promítání filmu Koncert na konci léta, na kterou se dostavilo 7 diváků. A to snad ani nestálo za promítání, neboť režie musila být daleko vyšší než tržba. Naštěstí podobných případů není mnoho.
   (také se mi stalo, že kino nehrálo, protože nás bylo málo - pozn. P.)
   - branný den v ZŠ
   - besedy v knihovně

... Určité potíže vznikly rozhlasovému kolektivu, který mohl pouze nacvičovat, neboť celý březen byl městský rozhlas v rekonstrukci. Po měsíci knihy přichází další - měsíc bezpečnost.

-----------------------------------

Duben je také měsícem lesů. ...

1.4.
   - Sto jarních kilometrů se 14 turisty
   Ani pracovníci velkovýkrmen nechtějí zůstat ve sportu pozadu. 15 se jich zúčastnilo okresní zemědělské olympiády ve stolním tenisu.
   A přece ženy předčily dnes všechny. 76 žen se sešlo na přednášce o kosmetice. I když si na nás muže trvale stěžují, chtějí pro nás být krásné. Jen se občas ptám, zda každá pro svého manžela - ale tato otázka je asi tak stará, jako samo lidstvo.

2.4.
   - výstavka v knihovně

3.4.
   - přednáška pro pracovníky VaV

4.4.
   - 125 dětí školy v zákulisí loutkového divadla

5.4.
   - beseda s pracovníky n.p. Tesla HK se 17 holohlavskými svazáky
   7. zasedání rady ...
   Tajemník s. Štěpán předložil k posouzení projektový úkol autobusového nástupiště a kryté čekárny. Realizace by měla být na pozemcích pod nádražím ČSD. Oba pozemky jsou doposud v soukromých rukou a bude jednáno o výkup. ...

6.4.
   - školení 24 nových členů rybářů

7.4.
   - dvoudenní lyžařský pochod 10 turistů

9.4.
   - školení 90 členů KSČ

10.4.
   - beseda v knihovně
   - beseda dětí s VB
   - dvě výstavky v knihovně

12.4.
   - rozhlasová relace o kosmonautice

14.4.
   TJ Dynamo připravilo fotbalovou soutěž zemědělských podniků a organizací O zlatý klas. Přišlo 150 lidí.
   - tenisový turnaj žáků - 25 tenistů

15.4.
   "Míček Flíček" opět na scéně a opět s plným zájmem a soustředěním 102 diváků.

17.4.
   - přednáška pro 21 zahrádkářů Smiřic
   - další školní školení VB
   - pořad pro mateřské školy

18.4.
   - beseda v ZŠ s lesníkem

19.4.
   8. jednání rady ...
   S vedoucí knihovny s. Ševčíkovou hodnotili poslanci činnost knihovny za rok 1983. V průběhu roku bylo zapsáno 509 čtenářů, kteří si vypůjčili 23 240 knih a časopisů. Fond knihovny je 22 157 svazků.
   Dále rada schválila vydání pamětního listu pro žáky končící docházku do základní školy ve Smiřicích. List bude vydán nákladem 1 000 ks.
   ...

20.4.
   - exkurze do knihovny

24.4.
   Pionýrská skupina A. Malé připravila pro své členy Dukelský závod branné zdatnosti a závod v orientačním běhu. Sešlo se 126 závodníků.
   - rozhlasová relace k Leninovi
   Dnes také byly zahájeny oslavy výročí založení celostátní pionýrské organizace. Zúčastnilo se 600 pionýrů, kteří při této příležitosti vyhlásili dubnové aktivity.

27.4.
   - klubový večer SSM pro 10 zájemců

28.4.
   - den pionýrů

29.4.
   - sportovní a kulturní akce ke dni pionýrů pokračovali
   Na střelnici probíhala okresní liga střelců za účasti 50 závodících.
   TJ Dynamo ukončilo sérii 30. mistrovských a přátelských utkání v kopané.

...

-----------------------------------

Květen ...

1.5.
   Svátek práce, svátek činnosti, která umožnila jednomu druhu primátů rozvinout myšlenkové schopnosti až do stavu logického myšlení. Byl u nás slaven 2 450 obyvateli. Ti se zúčastnili průvodu. Další byli na místě oslav již dříve, takže lze říci, že slavilo celé město. Přes slunné ráno se později výrazně ochladilo, takže svetry i kabáty byly milé.
   Krátký, výstižný projev se diametrálně lišil od kdysi tak oblíbených obsažných vystoupení několika řečníků. Přednášející charakterizoval mezinárodní situaci, napjatost vztahů mezi velmocemi, snahu našich zemí bránit mír. Vysvětlil, že dopady ekonomické krize nepříznivě ovlivňují i naši hospodářskou pozici. Dále řekl, že poctivá a účelně řízená práce může tyto dopady silně paralyzovat, ne však zcela eliminovat.
   Po průjezdu alegorických vozů začala zábavná část oslav vystoupením hudební skupiny Kolaps a končila večer májovou veselicí v režii TJ Dynamo.

3.5.
   - výstava ve škole a knihovně
   - děti na filmech Jen počkej zajíci
   zasedání rady města
   Vedoucí školní jídelny s. Marelová podala zprávu, že se zde stravuje denně 620 až 640 osob. To je číslo velmi vysoké a při kapacitě jídelny způsobuje zejména to, že veškerá výchova ke kultuře stolování odpadá. Vždyť mají-li se děti najíst v průběhu max. dvou hodin, připadá na 60 osob 12 minut času na celý oběd. A to je, zejména pro ty menší, velmi málo. ...
   V závěru rozhodla rada, po předchozím schválení v MěV KSČ o veřejné pochvale a umístění fotografií na desku cti pro následující občany:
   Janu Heřmanovou, Otakara Ježka, Stanislavu Klimešovou, Slavoje Lochmana, Zdeňku Melichovou, Květoslava Mengera, Jiřího Pitera, Jaromíra Šípa, Miroslava Voláka

4.5.
   - film o olympiádě v SSSR pro školní děti

5.5.
   Výstava bonsají byla dílem smiřických zahrádkářů a MěKS. Vlastním pěstováním těchto trpasličích stromků a jejich sestavováním do mikrozahrad, podle japonského vzoru, se zabývá učitelka Dostálová. Práce a trpělivost to musí být obrovská. Přišlo 46 návštěvníků. Je to málo. Snad i proto, že málo lidí ví, co jsou to bonsaje.
   - fotbalové zápasy

7.5.
   Výstava bonsají byla ukončena přednáškou ... 21 posluchačů.

8.5.
   - vzpomínka na rok 1945 ve škole
   - básničky ve školce k roku 1945
   Oslavou skončení II. světové války v Evropě byla již tradiční vatra míru, spojená s lampionovým průvodem. Při této příležitosti vzdali občané úctu všem padlým v boji proti fašismu položením věnců u památníku osvobození. Přišlo 1670 občanů.
   - v těchto dnech 12 pionýrů odjelo do Spišské Nové Vsi

10.5.
   - příjezd prvního rudoarmějce do Smiřic

13.5.
   Svazarmovci uspořádali přebor ve střelbě, nazvaný Pohár osvobození. Soutěžilo 20 střelců.

14.5.
   Hudební skupina Lokálka přilákala na své vystoupení 152 posluchačů ...
   MŠ Smiřice uspořádala lehkoatletickou olympiádu pro své žáky. S olympiádami se nám v poslední době roztrhl pytel. Možná bude brzo i olympiáda batolat. Uvedené se zúčastnilo 16 sportovců.
   Interní vystoupení žáků LŠU ...
   - beseda k založení KSČ v Dřevotvaru pro 45 lidí

16.5.
   - beseda pro 41 mládežníků "Květnové dny ve Smiřicích"

17.1.
   - filmy pro školní děti, exkurze v opravně zemědělských strojů

18.5.
   - návštěva operety 47 členy ČSČK a ČSŽ

21.5.
   - přednáška pro mládež "Hygiena dospívající mládeže a antikoncepce"

22.5.
   - koncert pro školní děti
   8 kandidátů na členství v KSČ ukončilo dnes cyklus školení nazvaný "Škola mladých komunistů"

23.5.
   - výstava v knihovně a ve škole
   Pohádky z kufru - hříčku předvedenou hradeckými divadelníky shlédlo 180 dětí.

24.5.
   - školní děti v muzeu hornictví v Kutné Hoře a v kostnici

25. - 27.5.
   Celostátní přehlídku kulturní aktivity pracovníků zemědělství v Valašském Meziříčí navštívilo 60 pracovníků VaV.
   Již desátá schůze rady MěstNV. Tentokrát v klubovém zařízení ČRS. ...

26.5.
   - vítání občánků
   - večer v klubu pro 17 členů SSM
   - 48 zahrádkářů ze Smiřic na výletě ve Vranově nad Dyjí
   - 17 chovatelů z Holohlav odjelo na výstavu do Žírče
   - okresní přebor ve střelbě z libovolné malorážky
   - 4 mistrovské zápasy v kopané

28.5.
   Pro starší pionýry přijela zazpívat hradecká folková skupina Kantoři. ... 51 dětí
   Žáci MŠ si zase přišli poslechnout své starší kamarády z LŠU. ...

29.5.
   - MŠ navštívila farmu velkovýkrmen v Holohlavech

30.5.
   - protialkoholní přednáška

31.5.
   Na třetím zasedání pléna MěstNV bylo pouze 39 z 45 poslanců. Chladné jaro je příčinou řady onemocnění. mimo tří hostů, poslanců ONV, přišlo 36 občanů. ...
   Tajemník ONV s. Ing. Popelka předal MěstNV Smiřice a občanskému výboru č. 6 čestná uznání rady ONV za výsledky práce r. 1983. Za předaná uznání poděkoval s. Lhotský. ...
výlet
Fotografie z neurčeného zájezdu dne 31.5.1984 pořídil Václav Prostředník.

výlet
Druhý vpravo sedí pan Emanuel Skákal.


A opět jeden měsíc za námi. Co do počasí, rozhodně nebyl květnový. Ranní mrazíky, přes den chladno. A tak bylo od začátku do konce. Vegetace to důkladně pocítila. ...

-----------------------------------

Červen - vstup do dalšího měsíce nebyl, pokud se týká počasí, odlišný od předchozího. Možná jen tím, že přišly úporné deště. ...

1.6.
   - den dětí pořádal MDD, ČSŽ Smiřice, Svazarm, škola PO - celkem 900 lidí

2.6.
   - 8 turistů na 50km pochodu Českým rájem

3.6.
   - pořad pásma pohádek pro 72 dětí

4.6.
   - nábor žáků na vojenské školy
   - oslava MDD v Holohlavech pro 120 dětí

5. - 9.6.
   - výlety školních dětí

7.6.
   Jednání rady NV, již jedenácté. Dá se říci, že bylo věnováno převážně požární obraně. V poslední době vznikly připomínky k tomu, že v dopoledních hodinách není naše jednotka schopna vyjíždět k požárům. Akceschopnost je odvislá od mužstva a to je převážně v zaměstnání mimo obec. A důchodci? Pokud je to možné, jsou v práci a pokud to možné není, zpravidla jejich zdravotní stav nevyhovuje nárokům požárníků. Kvůli snížené akceschopnosti byla uplatněna výhrada při schválení B. Šťastného do funkce velitele na další období.
   ...
   Děti ze ZVŠ vyjely do Adršpašských skal na školní výlet. Bylo jich i s pedagogickým dozorem 51. Při počtu 730 žáků ZŠ je 48 žáků zvláštní školy 6% mládeže mezi 6 - 15 rokem, kteří z nějakých důvodů brzdí chod normálního vyučování. A to je opravdu vysoký podíl.
   - koncert pardubické konzervatoře pro 85 diváků

11.6.
   Divadelní představení Pěst na oko shlédlo 80 zájemců.

12.6.
   - školení KSČ pro 90 členů uličních organizací
   - ve škole o L. Janáčkovi

13.6.
   - ve škole o 150 výročí narození Jana Nerudy

14.6.
   - školení 28 rybářů

16.6.
   - vítání občánků
   Holohlavští svazáci organizovali přespolní běh v okolí Chlomku. Vlastně v běhu orientačním, disciplině to dosti náročné nejen na fyzickou, ale i duševní kondici. Přišlo a proběhlo se 28 závodníků.
   - žákovský turnaj malých fotbalistů

17.6.
   - 4 turisté se vydali na kole do Ležáků

18.6.
   - přednáška Výběr a volba partnera pro 13 zájemců

21.6.
   - školení 23 požárníků
   12. schůze rady ...
   Rada vzala na vědomí (a jistě ne s nadšením) dopis náčelníka okresní správy SNB o zrušení OOVB Smiřice, ke dni 30.6.1984. Takže Smiřice budou opět bez vlastní stanice bezpečnostní a komunální policejní služby. Jediný, kdo se raduje, jsou různé místní i okolní nekalé živly.
   A ještě jedno zamítnutí. Obyvatelé sídlišť a vůbec všichni závislí na dodávce tepla z olejové kotelny, požadují 24 hodinový topný režim, namísto nynějšího 16. hodinového. Rada zvážila tuto žádost a možnosti jejího splnění. Z ekonomických důvodů se rozhodla nevyhovět.

22.6
   - 100 pionýrů složilo slib
   - výlet 39 zaměstnanců Dřevotvaru, cíl Konopiště a Kutná Hora

23.6.
   - myslivecký den pro 94 lidí
   - přednáška o chovu ovcí v Holohlavech pro 10 posluchačů
   - den dětí v "početce" pro 52 dětí
   - rybářské závody mládeže pro 54 závodníků

25.6.
   - loučení 56 dětí se školkou v Holohlavech

26.6.
   - slavnostní pololetní schůze ROH v "početce" pro 58 lidí
   - přednáška o mezinárodní situaci pro 37 holohlavskýćh žen

27.6.
   - loučení 65 dětí se smiřickou školkou

28.6.
   Na besedu s dětmi přijela do Smiřic spisovatelka Marie Kubátová. Žena, která věnovala své spisovatelské srdce dětem a milovanému podkrkonoší. Její vyprávění vyslechlo a s nadšením na ně vzpomíná 150 dětí ZŠ. Besedu zajistila vedoucí MěLk společně s aktivem MaK.

29.6.
   - ukončení školního roku
   - rybářské zkoušky 45 účastníků

30.6.
   - večer v klubu holohlavských svazáků

Červen, letošní chladný, nepřívětivý červen nevěstil na prázdniny nic dobrého. Dá se říci, že stále ještě bylo nutno nosit teplé oblečení. A deště - sice ne úporné, ale časté a znepokojující. ...

-----------------------------------

Červenec - ani tento měsíc nevěstil nic příliš pěkného, alespoň jeho začátek. Ještě bylo poměrně chladno a deštivo. Ale velmi nerovnoměrně. Jsou místa kde byl průměr srážek vysoce nad normálem, jinde hluboko pod ním. Společenský život i brigádnická činnost poněkud stagnuje. Jsou dovolené.

1.7.
   - pracovníci cukrovaru se vydali do Krkonoš - 14 lidí

1. - 14.7.
   - pionýři na táborech

5.7.
   13. zasedání rady ...

19.7.
   14. zasedání rady
   Poslanci jednali o využití půdního fondu, zabývali se žádostí ředitelství VčKOLI o přidělení pozemků v ulici Kpt Jaroše aa záměrem, vystavět zde výrobu nealkoholických nápojů. S tímto záměrem členové rady nesouhlasili.
   ...

7.7.
   - holohlavští hasiči na soutěži v Dubenci

7. - 8.7.
   - 15 turistů na 140 km cyklistickém výletě

14.7.
   VD Dřevotvar, přesněji jeho ZV ROH připravil fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 42 hráčů a diváků.

16.7.
   - školení KSČ pro 80 členu uličních organizací

18.7.
   - smiřičtí svazáci jeli společně do kina - 7 lidí

20.7.
   - smiřičtí zahrádkáři na plantáži růží ve Slatiňanech - 47 lidí
   - 14 rybářů jelo chytat na přehradu v Pastvinách, znovu jelo 16 lidí 27.- 29.7.

21. - 29.7.
   - týdenní výlet 8 turistů do Banské Bystrice a okolí

   Rád bych napsal, že skončil krásný červenec, ale do krásného chybělo hodně. Sice jeho druhá polovina již nebyla tak nepříjemná, ale zase nic zvláštního. Časté, krátké a nevydatné deště působily potíže zemědělcům a dovolencům. A při tom je trvalý nedostatek vody. Regulace, meliorace, odvodnění a ukvapené zásahy do přírody se začínají projevovat. Je jen škoda, že ti, co tyto potíže způsobili již zpravidla nevidí důsledky svých "odborných" zásahů. Snad s výjimkou Litomyšle, města, které v posledním roce bylo již třikrát zaplaveno a to až do výše 130 cm v náměstí. Zde totiž nedávno zbourali starou obtokovou hráz a zavezli odtokovou struhu. Velmi drahé a nebezpečné poučení.

-----------------------------------

Srpen, další z měsíců, kdy si novináři vymýšlejí příslovečné kachny. Kronikáři to dělat nemohou a proto jsou zápisy krátké. Letos - bez nadsázky - stojí za zmínku úroda hub. Rostly již koncem července, v srpnu se jich objevila po celé Evropě záplava. A to i těch, které bylo dříve vidět jen velmi zřídka . křemeňáky, světlé hříbky, později i ryzce. Dokonce i ve Smržově. Jen škoda, že značná část tamních lesů je ze strategických důvodů uzavřena.

1. - 10.8.
   Naši turisté se zapojili do mezinárodní akce zvané "Horská cesta přátelství". Pětice jich šla po vrcholcích a někde i rovinu. Z Eisenachu do Budapešti, 400 km.

2.8.
   15. zasedání rady města ...
   Poté posoudili členové rady činnost bytového podniku za I. pololetí. Shodli se na tom, že BP a jeho ředitel s. Zemek plní svoji práci dobře. Schválili tudíž výplatu zálohy na celoroční vypsané prémie.

3. - 20.8.
   - 30 pionýrů vyjelo na tábor na Želivce

3. - 5.8.
   - další rybářské výlety na Pastviny

11.8.
   Požárníci z Holohlav se zúčastnili soutěže v Benešově. Jelo jich 12 - změřit síly a poučit se.

18.8.
   - přednáška chovatelů
   - 8 turistů šli 18 km Českým rájem

19.8.
   - myslivecký hon na kachny

20. - 30.8.
   - výstavka k SNP v knihovně

20. - 26.8.
   8 členů SSM Holohlavy se zúčastnilo sportovních her zemědělské mládeže. ... Příprava na tuto sportovní událost probíhala v nedaleké Slatině.

23.8.
   16. zasedání rady města ...

24.8.
   - výstavka o socializaci zemědělství

25. - 26.8.
   - 7 turistů prošlo 85 km Orlickými horami

27.8.
   - SNP v cukrovaru

31.8.
   Pracovníci VD Dřevotvar pozvali na vzpomínkový večer k oslavě SNP přímého účastníka bojů. ...

   Srpen skončil, nakonec se počasí umoudřilo a stabilizovalo. Nelze říci, že bylo všude krásné, ale sklizeň, byť opožděná, z valné části proběhla. Poněkud horší to bylo na horách, kde zpoždění bylo příliš veliké. Je i abnormálně vysoká úroda brambor, ale jejich sklizeň teprve přijde.

-----------------------------------

Září, dalo by se vzletně říci "škola volá", ale u nás doopravdy. Výstavba učebňového pavilonu pokračuje zvolna zejména pro nedostatek pracovníků. To dělá MěstNV vážně starosti. Ostatně učitelskému sboru také. Ještě stále nastupují silné ročníky.

1.9.
   - střelecká soutěž "Velká cena Smiřic" pro 40 závodníků
   Smiřičtí zahrádkáři navštívili výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích. Mimo to navštívili několik zámků a kulturních památek. Dvoudenní zájezd byl pro řadu z nich skutečně sváteční událostí.

3.9.
   - zahájení školního roku
   - výstavka v knihovně

5.9.
   - přednáška MUDr. Rottové pro ČSŽ Smržov


rada města
Vyznamenání Josefa Bůty za zásluhy o budování města od předsedy MěstNV Karla Kutila. Vpravo sedí Bohumil Šťastný.

rada města
Vyznamenání Miloslava Nejedlého za zásluhy o budování města.

rada města
Instalatér Oldřich Tlustý a klempíř Václav Volt (vpravo).
Pan Kupka datoval tyto fotografie 5.9.1984, v zápisu 6.9.1984 píše jen o návrhu na ocenění. (?)

6.9.
   17. zasedání rady města ...
   V souvislosti s dokončením stavby penzionu a jeho otevřením podal tajemník s. Štěpán radě NV návrh na udělení pamětních medailí těm, kteří se o stavbu nejvíce zasloužili. Na udělení zlaté medaile byli navrženi - Václav Volt, Oldřich Tlustý st., Josef Bůta, Ing. Miloslav Nejedlý, František Malý ml. Stříbrná medaile byla navržena B. Starému, P. Kubálkovi, Z. Holečkovi a L. Federzelovi, bronzová M. Henclovi a J. Mesárošovi. Dále byla navržena zlatá pamětní medaile Ing. Václavu Rejhonovi, řediteli Vč KOLI, k jeho 60. narozeninám.
   ...

7.9.
   Po několikaleté usilovné práci našich občanů a velké organizační činnosti MěstNV byl otevřen pro staré občany penzion důchodců. Je kompletně vybaven nábytkem i domácími potřebami. Zájemci o bydlení budou ubytováni v bytech pro dvě osoby. Sami si zajišťují snídaně a večeře. Obědy jim pečovatelská služba přiváží. Lze mluvit o velkém pokroku v péči o staré osoby. Ale jednu stinnou stránku to přece má. V případě onemocnění a nepohyblivosti je obyvatel přemístěn do domova důchodců. Opustí tedy domácí prostředí. Toho se řada občanů bojí.

8.9.
   - 32 mladých lidí z Holohlav odjelo na výlet po jižní Moravě

9.9.
   - vzpomínka na SNP ve škole

12.9.
   - 12 požárníků z Holohlav ve Škodějově

15.9.
   - střelecká soutěž Velká cena ČSAO pro 41 závodníků

14. - 16.9.
   Smiřický hrnec . dnes již velmi známá přehlídka amatérských hudebních těles a tělísek - byla organizována OKS. Osm ucelených pořadových bloků přilákalo do Smiřic 1822 platících návštěvníků. Zorganizovat pro taková počet lidí ubytování a zvýšení zásobování, to je opravdu náročné. Ale pracovníci MěKS, SPO a hradecká skupina Kufr to zvládli. Zvláště je nutno ocenit úsilí vedoucí MěKS s. Baudyšové.
   Účastníci, kteří zde přespali byli nenároční. Spali ve vojenských stanech, někteří"pod širákem. Ne nadarmo si říkají "vandráci" a považují se za dědice tradic dřívějších "trampů". O pravých vandrácích toho však již mnoho nevědí. Tito dobrovolní vyděděnci společnosti, kteří si mezi sebou říkali "bratránci", vymizeli se vznikem socialistické společnosti.

17. - 18.9.
   - burza dětského ošacení pro 240 žen

20.9.
   Rada projednala na své 18. schůzi zejména kulturní problematiku města. Zahájila zpráva s. Baudyšové o činnost MěKS, která obsahovala informaci o 30 akcích kulturně - výchovného charakteru, zabezpečených v tomto roce.
   Dále informoval s. Novotný, předseda letopiseckého aktivu o péči věnované kulturním památkám a práci s kronikou. Současně rada schválila koncept zápisu do kroniky za leden až květen 1984.
   Bylo uloženo s. Klimešovi, který převezme funkci po s. Ing. Nejedlém, projednat se stavební organizací památkové péče v Opočně, zajištění stavebních prací na restauraci zámeckého kostela v r. 1985.

21.9.
   Pod patronací MěKS byl uspořádán pěvecký koncert. Členové nové pěvecké skupiny při KKD přednesli řadu operních arií pro 63 smiřických posluchačů.

22. - 23.9.
   21 pracovníků "početky" se vydalo na pochod po krkonošských hřebenech.

22.9.
   Šachové odpoledne - simultánka šachistů ze Smiřic a okolí s šachovým velmistrem Jansou. To byla pro místní zájemce o šachy skutečná lahůdka. Velmistr Jansa bojoval na 50 šachovnicích.

24. - 30.9.
   - výstava v knihovně

27.9.
   - beseda dětského lékaře MUDr. Šrůtka s dětmi smiřické mateřské školy
   - děti z MŠ Holohlavy byli na nádraží
   - přednáška o SNP ve škole
   Pro žáky připravila PO "Běh Mladé fronty". Závodů, které oslavují mládežnický deník, se zúčastnilo 350 žáků.

28.9
   Dukelský závod branné zdatnosti prověřuje tělesnou připravenost dětí k životu a hlavně chlapců k vojenskému životu. Běh, střelba, to je pro 240 žáků ZŠ opravdová prověrka schopností.

29.9.
   Ve škole proběhla příprava k civilní obraně, jíž se zúčastnilo 770 osob. Poté připravili vedoucí PO další část hry "Paměť". Jde o zachycení vzpomínek účastníků, případně pamětníků odboje proti fašismu. Ve hře je zapojeno 620 pionýrů. Ti současně plní podmínky další hry "Cestou ke svobodě a míru".
   Den uzavřeli pionýři slavnostním shromážděním, které bylo i příležitostí k vyhlášení plánů a závazků.

   Září skončilo. Potvrdilo pouze to, že letošní rok je co do počasí skutečnou anomálií. I když jsme očekávali chladné, nebo již podzim připomínající počasí, byli jsme příjemně překvapeni. Slunce svítilo takřka stále a teploty byly nadprůměrné. Jen dost často zapršelo. Tím byly znemožněny, či alespoň značně zkomplikovány letošní opožděné žně v horských oblastech.
   Byl to i měsíc úspěšný pro naši kroniku. v 3. celostátní soutěži kronikářů jsme ve skupině obcí a měst s 2 až 5 tisíci obyvatel umístili v okresním kole na prvním místě. Je to skutečný důkaz, že práce kronikáře je na výši požadavků. jako součást soutěže byl vypracován zápis, nazvaný "40let proměn Smiřic". Ten zachycuje kulturní, pracovní i politické dění ve městě od r. 1945 do r. 1983. Kopie zápisu se tímto stává přílohou ke kronice. Svým umístěním postupuje kronika do krajského kola soutěže.

-----------------------------------

Říjen ...

1. - 3.10.
   - turistický pochod Českým středohořím
   - výstava v knihovně ke Dni armády

2.10.
   240 dětí shlédlo představení hry Doktor Bolíto. Zájezd divadla Drak připravilo společně MěKS, OKS a aktiv MaK.
   - rozhlasová relace ve škole
   - besedy pro školu v knihovně

4.10.
   - besedy s vojáky ve škole
   Dnes přijela do Smiřic vzácná návštěva. Představitelky pokrokového ženského hnutí ve Švédsku. Delegátky byly přijaty představiteli lidosprávy, KSČ a ČSŽ. Přátelského jednání, poněkud stíženého lingvistickými překážkami se zúčastnilo dvacet lidí.
   Jednání rady ...

5. - 7.10
   - 4 turisté přešli Strážské vrchy - 91 km

6. - 14.10.
   Dlouhou cestu po východním Slovensku (719 km) na kolech udělali turisté - cyklisté. V pěkném počasí to byla krásná rekreační cesta. Jelo jich 9.

6. - 7.10.
   - turnaj 10 tenisových pamětníků

9.10.
   - vystoupení hudební skupiny Kolaps pro 50 lidí

12.10.
   - výlet 48 zahrádkářů do Prahy
   - přehlídka filmů pro rybáře
   - cestování turistů až do 16.10. po Lužických horách a Žitavskem 94 km

13. - 22.10.
   Přehlídka filmů. To jsou žně pro kino. V tomto týdnu navštívilo představení 1568 diváků. ...

18.10.
   - výstavka nových knih ve škole
   Zasedání rady ...

19.10.
   - klubový večer SSM

20. - 21.10.
   - tenisový turnaj O pohár města Smiřic pro 16 lidí
   - zaměstnanci Dřevotvaru vyjeli na podnikovou chatu - 31 lidí

21.10.
   - loutkové divadlo míček Flíček pro 60 diváků

22.10.
   - přednáška Člověk proti válce pro 26 lidí

22. - 26.10.
   - výstavka v knihovně

23.10.
   - rozhlasová relace ve škole

24.10.
   - školka z Holohlav v cukrovaru

25.10.
   Ideově politické vzdělávání učitelů. Probíhá prakticky každých 14 dní ve školním roce a je až kupodivu, do jaké hloubky musí být ideologické zásady probírány - vždyť jinak by je učitelé musili už dávno znát zpaměti.
   Plenární zasedání MěstNV ...
   Na závěr jednání předal s. Kutil zlatou pamětní medaili místopředsedovi MěstNV s. Markovi za obětavou práci pro rozvoj města. To bylo spojeno s oslavou jeho 55. narozenin.
   V diskuzi upozornila s. Kluzová na nízkou účast občanů na brigádách, plenárních zasedáních a veřejných stranických schůzích. Příspěvek byl oprávněně kritický. Vždyť i dnešního plena se zúčastnilo 41 poslanců, ale pouze 12 občanů.

26.10.
   - koncert na počest SNP navštívilo 26 posluchačů

27.10.
   - 47 zaměstnanců Dřevotvaru bylo na operetě

30.10.
   - beseda nad kronikou pro 27 lidí

31.10.
   740 žáků a učitelů ZŠ bylo zainteresováno na akci "Péče o zeleň". Pro vysvětlení, šlo o vysoce potřebné a důležité shrabání a uklizení listí a stařiny z parku a veřejných ploch. - hovory s mládeží na téma "Kouření, alkohol"

Další měsíc končí. Byl pěkný co do počasí a ani nevypadal příliš podzimně. Cukrovar pracuje a město je jako každoročně znečišťováno auty rozvážejícími řepu. ...

-----------------------------------

Listopad ...

1.11.
   - výstava knih a hraček sovětských dětí v holohlavské školce

3.11.
   - beseda nad kronikou pro 18 svazáků
   - výlet 10 turistů
   - 21 myslivců na honu

5.11.
   - literární pořad pro školu

7.11.
   - o VŘSR ve škole
   Památka všech revolucionářů a sama VŘSR byla uctěna položením věnců k památníku osvobození. Přišlo 72 občanů.

8.11.
   - kino pro děti o VŘSR
   21. zasedání rady ...
   Hosty zde byli kpt. Novák, náčelník okresní inspekce požární ochrany, Ing. Mencl, předseda OV SPO a F. Šmejcký, předseda SPO ve Smiřicích. Z toho plyne, že byla projednávána činnost SPO. Schůze byla asi rušná a jejím výsledkem bylo odvolání s. Boh. Šťastného ml. z funkce velitele požárníků a jeho nahrazení Václavem Kubínem s platností okamžitou. Dále jednala rada o neochotě ředitelů závodů uvolňovat požárníky z práce k výjezdům a o způsobu jak zjednat nápravu. V té souvislosti rada rozhodla aby předseda NV dostával pravidelně rozpis služeb řidičů.
   K tomu byla zvážena potřeba, vybavit objekt "Pektinu" požární sirénou. ...


Den sportu
Svátek kultury a sportu 9.11.1984

Doc. Vratislav Svatoň
9.11.
   - slavnostní schůze ZO ČSČK k výročí VŘSR pro 42 členů

   Svátek kultury a sportu - tak se jmenovala přípravná a propagační akce ke Spartakiád. O významu a užitečnosti spartakiád přednášel místní rodák Doc. Vratislav Svatoň, spoluautor spartakiádní skladby mužů. Cvičení má v krvi. Jeho otec František Svatoň - natěrač a lakýrník - byl výborným cvičencem a později náčelníkem Sokola. Své zkušenosti předával žákům i dorostu a samozřejmě i svým dětem - čtyřem klukům.
   Mimo Vrátu zde byli i další vysoce významné osobnosti sportovního světa. Miluše Halíková, autorka skladby pro rodiče a děti, Květa Jeriová, členka střediska vrcholového sportu RH Jablonec - držitelka 2 stříbrných olympijských medailí v lyžování a Josef Hojný, člen střediska vrcholového sportu RH Brno, čtvrtý ve střelbě na OH v Moskvě.
   Ukázky spartakiádních skladeb, cvičení "aerobic" a pásmo básní a písní vyslechlo a shlédlo 310 zájemců o sport.

10.11.
   - loutková hra Kačátko pro 80 dětí

12.11.
   - přednáška Pokojové květiny pro 32 zájemců

13.11.
   - přednášku pro holohlavskou SČSP uspořádal Ing. Kupka - 12 lidí

14.11.
   - výstavka v knihovně ČSŽ Smiřice a MěKS připravilo večer u samovaru. Navštívilo ho 54 občanů, kteří vyslechli velmi zajímavý výklad o životě žen v jednotlivých svazových republikách.

-----------------------------------
Květa Jeriová
Na obrázku vpravo je Květa Jeriová ve Smiřicích dne 9.11.1984 na Svátku kultury a sportu

-----------------------------------15.11.
   - literární a výtvarná soutěž pro děti SSSE očima dětí

17.11.
   Páté setkání BSP ze všech místních závodů proběhlo za srdečného veselí všech 154 zúčastněných. Tato neformální společenská událost dává všem přítomným možnost pobavit sebe i ostatní. Kačátko - loutková hra pro 60 dětí

18.11.
   Naši loutkoherci se účastnili soutěže v Libčanech,kde vzniká tradice soutěží amatérských souborů.

20.11.
   - slavnostní schůze SČSP

22.11.
   - oslava VŘSR v Holohlavech pro 20 žen
   22 schůze rady ...

23.11.
   - pracovníci "početky" na zájezdu v NDR

24.11
   - myslivecký hon pro 24 střelců - vítání občánků

27.11.
   - přednáška pro 38 zahrádkářů

...

-----------------------------------

Prosinec ...

1.12.
   - mikulášská nadílka "početky"

4.12.
   - zahrádkářská přednáška pro 39 osob
   MěKS zabezpečilo mikulášskou nadílku v prostorách kina Máj. Bylo zde 140 dětí, které od Mikuláše, na kterého z nich věří asi jen velmi malé procento, očekávaly a také dostaly dárek.

7.12.
   V Libčanech bylo okresní loutkářské školení, na které jelo 13 našich loutkářů.

8.12. Rybářská organizace ve Smiřicích se dožívá 50 let. K tomuto jubileu uspořádali slavnostní schůzi, jíž se zúčastnilo 280 lidí. V prostředí nové klubovny to byla oslava opravdu pěkná. Je jen škoda, že zde není podobné vyhovující zařízení pro děti.
   - myslivecký hon 25 lidí

11.12.
   - literárně historická soutěž ve škole

12.12.
   - rozhlasová relace ve škole

Od 12. do 15.12 byla v kině přehlídka dětských filmů. byl to svým způsobem dárek státního filmu dětem. Promítané snímky shlédlo 536 diváků.

13.12.
   6. plenární zasedání MěstNV ...
   Došlo i k již déle očekávané personální změně. Ing.. Miloslav Nejedlý, vedoucí DSO a člen správní komise, odchází na ONV a na jeho místo byl zvolen Václav Klimeš.
   Předseda NV s. Kutil předal Evženu Jelínkovi čestné uznání za dlouholetou práci promítače v našem kině. Pocta zajisté zasloužená, když si představíme nejméně čtyři večery z týdne strávené v promítací kabině.
   Následovala diskuse, ve které se rozloučil se Smiřicemi s. Ing. Nejedlý, který zde působil 8 let. ...
   Kriticky vystoupil s. Rousek k neplnění závazků některými rodiči a zejména k úpravám otevírací doby místních provozoven RaJ. Za podnikové ředitelství odpověděl s. Švagerka. Jeho odpověď vyzněla nepřesvědčivě a také nikoho z přítomných neuspokojila.

14.12.
   - vánoční koncert skupiny Kantoři pro 75 lidí

15.12.
   - zaměstnanci školství na výletě do Prahy

16.12.
   - loutkové divadlo Perníková chaloupka pro 131 diváků

18. - 21.12.
   - besídky ve škole

18.12.
   - výstava nových knih v knihovně
   Členové ČSČK navštívili nový penzion pro důchodce a seznámili se se způsobem života našich starších občanů, kteří zde bydlí. Prohlídku absolvovalo 17 lidí.

20. - 23.12.
   Požárníci informovali o nebezpečí spojené s vánočními svátky a světýlky na stromečku. Zejména o Štědrém dnu je požárnických výjezdů dost. Letos byl i jeden velmi nežádoucí. Večer 23.12. byly Smiřice vyburcovány z předvánočních příprav zvukem sirény.
   Každý, kdo vyhlédl z okna, mohl vidět záři vycházející z areálu výrobny pektinu. A nebyla to záře ledajaká, bylo ji vidět zeširoka-daleka. Požární sbory byly také brzo, jen ten místní se poněkud zdržel. Došlo k nějakému, blíže nevysvětlenému nedorozumění ve vyzvání, což bylo předmětem dalších jednání mezi tajemníkem MěstNV, okresním vedením PO a ředitelem krajské správy spojů.
   To je však nepodstatné. Důležité je to, že hořel pouze sklad přepravek a ne výrobna a že nikdo nepřišel k úrazu.
   Škoda byla sice značná, 406 tis. Kčs a to vše způsobila dětská hra a hlavně odhozené svazky zapálených prskavek. Vedení závodu rozhodně nemělo pěkné vánoce.

26.12.
   - myslivecký hon na zajíce
   - 14 turistů šlo na Štěpánský vejšlap

27.12.
   24. schůze rady ...
   Schůze byla uzavřena společenskou zábavou a pohoštěním.

30.12.
   - poslední myslivecký hon

... Musíme se i trochu pochlubit. Naše kronika byla ve skupině obcí a měst od 3 do 5 tis. obyvatel vyhodnocena v okrese jako nejlepší a v kraji jako druhá, za Jablonným v Orlických horách.

-----------------------------------

Přehled činnosti místních institucí

Základní škola Smiřice
   ...
   Do školy je zapsáno 720 dětí, z toho 17 cikánských. Pečovat o ně bude 36 učitelů. Z nich 17 dojíždí. ...
   ...
   - bylo sebráno 43 860 kg papíru a textilu, 3 600 kg kaštanů a žaludů, 684 kg léčivých bylin a 213 kg pomerančové kůry
   Martina Veverku, žáka V.C, pozval ministr školství s Vonduška. Chtěl mu osobně poděkovat za záchranu dvou životů. V březnu tento žák zachránil dvě tonoucí děti A. z Černožic. Statečnost a duchapřítomnost desetiletého chlapce je obdivuhodná.
   Školní rok a školní docházku ukončilo 96 žáků. Do středních škol bylo přijato 36, další šli do učebních oborů

ČSČK Smiřice
   Předsedkyně organizace je PhMr RNDr Stanislava Javůrková, která se stará o činnost 366 lidí. Převážně jde o ženy, kterých je 311. ...Organizace se věnovala péči o staré a bezmocné občany. Osm pečovatelek odpracovalo 3 400 hod. Pět z nich bylo vyznamenáno čestným odznakem Zasloužilá pečovatelka I. stupně. Jsou to sestry PbMr Stříbrná, Černá, Rejzková, Rousková a Tarantíková. ...
   Členové ČSČK konali také zdravotní službu v cukrovaru od 8.10.1984 do 4.1.1985 a ošetřili zde 2 201 případů.

Český svaz chovatelů Smiřice
   ... 32 členů, z nichž jsou 4 ženy ...

ČSŽ Smiřice
   Organizace má 128 členek ... Na jejich konto lze připsat 1073 hodin odpracovaných pro vlastní organizaci, 438 hodin v zemědělství, 384 při úklidu penzionu a 197 na úpravě městské zeleně. Nasbíraly 2 950 kg druhotných surovin a na fond solidarity odevzdaly 500,- Kčs.
   ...

ČSŽ Holohlavy
   Organizace, vedená s. Miladou Luňáčkovou, má 82 členek. ... Odpracovaly 320 hodin při úklidu obce, 720 hodin v zemědělství a 200 pro vlastní organizaci. Odevzdaly 1 700 kg papíru a 63 textilu ...

Český zahrádkářský svaz Holohlavy
   Z 41 organizovaných členů, vedených Rudolfem Levínských, tvoří převážnou většinu občané starší. ... Tito milovníci přírody odpracovali 280 hodin pro zkrášlení obce, 80 hodin pro vlastní organizaci ... krom toho vysázeli 131 stromů různých druhů.

Český zahrádkářský svaz Smiřice
   Smiřické zahrádkáře, kterých je 180, metodicky řídí mladý předseda, Ing. Vladimír Famfulík. ... Společně odpracovali 765 brigádnických hodin ...

Myslivecké sdružení Smiřice
   Správně se jmenuje Labská rovina a je pouze mužskou organizací. Předsedou je Jiří Voltr, který se stará o 25 mužů ... 276 hod při zvelebení obce, 222při pomoci zemědělcům, 147 v lesním hospodářství a 659 při myslivecké činnosti. Jenom výsadba 2 500 ks stromků je počin velmi záslužný. samotný lov přinesl tyto výsledky:
   zajíci 209 ks, bažanti 70, kachny 72, králíci 12, lišky 3, kuny 6, ondatry 12, tchoři 4, straky 28, psi 4, kočky 36, srnci 36, srnci 2, srny 2, srnčata 3

Český svaz včelařů
   Svaz má 92 členů, z nich pouze 2 ženy. ... o rozsahu vykonané práce se předseda František Khol z Čibuze nezmiňuje. ...

Svazarm
   Do činnosti je zapojeno 85 členů ...

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)
   Na této organizaci je zajímavá nestálost, lépe řečeno proměnlivost členské základny. Ta je totiž odvislá od toho, zda do školy chodí, či nechodí dítka členů. Rodiče dětí navštěvujících školu více, či méně pilně pracovali na stavbě učebnového pavilonu.
   ... Má 500 členů převážně žen. Předsedou je Přemysl Rousek.

Pomocná stráž veřejné bezpečnost (PO VB)
   Jednotka se skládá ze 14 mužů.Jeden je starší 60. let a do 18. let není žádný. Obchůzkové službě věnovali členové 3 058 hodin. ...Údržbě dopravních značek věnovali 58 hodin a výstavbě učebnového pavilonu 100 hodin. ...
   Velitel jednotky Martin Rejzek soustavně dbá o zvyšování politické a odborné úrovně. O úspěšnosti této snahy svědčí i to, že znovu obhájili titul Vzorná jednotka PSVB.

Loutková scéna ZV ROH Velkovýkrmny
   Účinkuje zde 23 dospělých a 12 mladých členů. ...
   Principálem je Slavoj Lochman. Soubor připravil 5 her, s kterými sehrál 10 představení. Shlédlo je 936 platících diváků, převážně dětí. Pouze 216 dospělých. Soubor se účastnil přehlídky v Libčanech. Jeho snahu odměnili porotci čestným uznáním a věcnými dary.
   Vybavení scény zlepšili členové úpravou jevištního osvětlení a nákupem nových loutek. Velkým úspěchem je ustavení dětského loutkářského souboru.

TJ Dynamo VOP - oddíl kopané
   Za předsedu si členové zvolili Josefa Černovola z Vlkova, funkci místopředsedy vykonává Jaroslav Samek ze Smiřic. Organizace, která má 126 členů je representována 42 chlapci, 26 dorostenci, 57 muži a 1 ženou. Hráči jsou rozděleni do 5 mužstev podle věku a výkonnosti.
   Mladší žáci hrají II. třídu - okresní přebor. ... Umístili se na 7. z 9. mužstev.
   Starší žáci hrají také okresní přebor ...
   Dorost B hraje v okresní soutěži, což je bývalá II. třída. Pro nedostatek hráčů nebyl do ročníku 1984 - 85 přihlášen.
   Dorost A v krajské soutěži (IA třída) setrvává více na konci, než ve středu tabulky. ...
   Dospělí B - jsou v okresní soutěži. Umístili se na 3 místě ...
   Dospělí A - v okresním přeboru (II. třída) vyhráli svoji skupinu. ... Kvalifikační zápasy se Sokolem Převýšov nedopadly v náš prospěch, takže na postup do krajské soutěže jsme neměli. ...
   Oddíl má 11 trenérů a 1 člen se stal kvalifikovaným rozhodčím. Do života města se členové zapojují i prací:
   při výstavbě veřejně prospěšných zařízení 86 hodin
   při údržbě vlastního areálu 1 234 hodin
   při pomoci zemědělství 240 hodin

SSM Holohlavy
   Organizaci vede Jiří Juriček. Spolupracuje s 32 členy. ... odpracovali 1 025 hodin ...

SČSP - při ZDŠ Smiřice
   Organizace, i když nepočetná, vyvíjí dosti intenzivní činnost. Seznamuje žáky školy se životem v SSSR ... 5 besed a 6 výstavek z historie i současnosti SSSR ...
   Je zajímavé, že odbočka vyvíjí intenzivní činnost i v oblasti pomoci pěstitelům. Rozšiřuje překlady z časopisů "Cvetovodstvo" (Pěstování květin) a "Subtropické kultury", do specializovaných organizací zahrádkářů.

Český svaz chovatelů Holohlavy
   Holohlavští chovatelé nejsou početní, je jich 35 ...
   Pro zlepšení výstavních prostor dělali členové nové klece. Ani okolí nenechali bez povšimnutí. Vysadili 30 stromků v zahradě okolo výstavního areálu..

Pionýrská skupina Anežky Malé
   Do skupiny přísluší 318 chlapců a 364 dívek. Jejich aktivita je organicky spojena s činností školy. ...

SSM Smiřice
   Složení základní organizace je vzácně vyvážené. Třináct dívek a třináct chlapců. S činností je to poněkud horší. Provedli drobné úpravy vlastní klubovny, uspořádali turnaj ve stolním tenisu a společnou soutěž ve znalostech historie města.

Filmový klub při ZV ROH VaV
   Členové klubu natočili v roce 1984 dva snímky. Jeden z nich o farmě Rýcholka, druhý nazvaný "Chrám a tvrz" je zpracován podle stejnojmenné knihy Pavla Eisnera. Kritizuje nešetrné zacházení s mateřským jazykem. Humorné podání této kritiky bylo oceněno již tím, že film byl promítán na celostátní přehlídce "Humor v amatérském filmu", spolu se snímkem "Alfonz". Klub se také účastnil soutěže pořádané KVOS zemědělství filmem "44", poukazujícím na zbytečné odčerpávání zemědělského půdního fondu. I druhý snímek "Přívětivá krajina" byl kritický. Ukázal, jak nadzemní vedení teplovodu zohyzďuje ráz krajiny.
   Angažovaná práce členů klubu si zaslouží chvály, které se ji dostává od odborníků i četných laiků.

Český rybářský svaz Smiřice
   Organizace vedená Jiřím Heřmanem je jednou z nejaktivnějších. Letos její členové vzpoměli 50. výročí jejího vzniku. ...
   Rybáři odpracovali v tomto roce 3 565 brigádnických hodin, z toho 1910 v akci "Z".
   Ve vlastním revíru ulovili členové:
   kapr 853 ks, lín 22 ks, cejn 136, tloušť 17, štika 38, candát 13, úhoř 6
   k tomu ovšem přistupují úlovky cizích rybářů v místním revíru a našich rybářů v revírech cizích. ...

Sbor požární ochrany Holohlavy
   Organizaci vede Radislav Richtera, který řídí 52 lidí. ...
   Členové odpracovali 1890 hodin, z nich 545 v akci "Z". Organizace se účastnila na 9 soutěžích. ...

SČSP - VaV Holohlavy
   Blahoslav Klíž předsedá 34 členům 34 členům středního věku. Mezi nimi je 9 žen. ...
   Za vzorné uspořádání turnaje v kopané, na počest VŘSR, dostala odbočka čestné uznání OV SČSP.

TJ Sokol Smiřice
   Organizace má 228 členů nejrůznějších věkových kategorií. ... Vede je Bohumír Šmejda.
   Organizace žila přípravou celostátní spartakiády, na níž se připravovalo 85 cvičenců. ... Dokonce jeden z členů turistického oddílu získal mistrovskou výkonnostní třídu. Je jím J. Jágr. Další sportovci se v průběhu roku stali nositeli 29 různých výkonnostních tříd.
   ...

Velkovýkrmny
   V ročním rozboru konstatují pracovníci, že přes nepřívětivé počasí bylo docíleno velmi pěkných výsledků. Obilí sypalo průměrně 5,6 t/ha, přičemž špička byla v Hořiněvsi a Holohlavech, více než 9 t/ha. ...
   Výkrm vepřů dodal masnému průmyslu 72 043 ks žírných prasat aa 957 vyřazených kusů, při průměrné porážkové hmotnosti 128,85 kg/ks. Docílená cena je 17,59 Kčs/ks.
   - statistika výroby ...

Východočeské konzervárny a lihovary
   - statistika výroby

Východočeské cukrovary - závod Smiřice
   ...
   V letošním roce bylo kontrahováno 2 184 ha v tržním množství 85 417 t cukrovky. Ovšem při ošetřování plochy, zejména proti řepčíku maločlenci a háďátku stačily prostředky (Furagan) pouze na 100 ha. A koroptve, které byly účinným pomocníkem v tomto boji, nejsou.
   Vlastní činnost cukrovaru zahájil výkup dne 1.10.1984 v 10 hod., trval 89 dnů a 8 hodin, skončil 28.12. v 18 hod.
   Kampaň byla zahájena 9.10. v 6,00 hod. ukončena 2.1.1985 ve 21 hod. Trvala 84 dny a 21 hodin. Dovářka bezprostředně navázala na skončení kampaně a trvala do 4.1.1985
   Za tuto dobu bylo:
   zpracováno řepy 100 120 t,
   vyrobeno cukru 100 RdT 10 999 t
   vyrobeno melasy 50% 3 803 t
   - statistika výroby
   Trvalé potíže má cukrovar se stavem kotelny, která je zastaralá a neodpovídá potřebám výroby.

Podnik racionalizace a řízení (PRŘVT / početka)
   V moderní budově, naplněné informacemi pracuje 160 lidí, kteří tyto informace vyhodnocují, třídí a předávají svým zákazníkům. V závodě jsou tři staré děrnoštítkové počítače, které letos pracovaly 4 672 hodin a vydělaly 814 tis. Kčs (průměrná sazba 178 Kčs/ hod. strojového času). Dále dva počítače SAPO EC 1230, ty pracovaly 4 318 hod za 12,467 mil. Kčs Za průměrnou hodinu bylo účtováno 2 887 Kčs. Pět minipočítačů "jelo" 4 898 hod. a přineslo 1,474 mil. Kčs při průměru 301 Kčs/hod. Ostatní zařízení výpočetní techniky pracovala 22 666 hod. a závod za ně tržil 806 tis. Kčs. Průměrná mzda pracovníka činila 2 339 Kčs/měs. ...

-----------------------------------

Rozpočet a jeho čerpání
   ...
   Příjmy celkem 8 411 000 Kčs
   ...
   Výdaje celkem 8 402 000 Kčs

Akce "Z"
   Kde jsou příjmy a vydání, tam je zpravidla i práce. A kolik jí bylo u nás, to je patrné z tabulky.
   Investiční část - hodnota díla (tis. Kčs) / Náklady (tis. Kčs) / Počet hodin / Z toho zdarma
   penzion pro důchodce - 43 / 27 / 560 / 560
   penzion pro důchodce II. stupeň - 389 / 245 / 11 060 / 1 310
   úprava okolí penzionu - 980 / 622 / 18 075 / 1275
   sběrna druhotných surovin* - 460 / 269 / 4 842 / 932
   komunikace Holohlavy - 751 / 395 / 155 / 155
   komunikace sídliště gen. Govorova - 724 / 252 / 110 / 110
   celkem inv. část - 3 347 / 1 810 / 34 792 / 4 342

Neinvestiční část
   různé** á 7,50 Kčs/hod - 58 / 7 / 6 780 / 6 780
   údržba a opravy 12,50 Kčs/hod - 865 / 257 / 69 200 / 63 600
   údržba zeleně 10 Kčs/hod - 29 / 4 / 2 480 / 2 480

* akce nebyla dokončena
   ** byly provedeny tyto práce: demolice čp. 107, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava náměstí Míru, úprava chodníků. úprava skladu materiálu, v Holohlavech byla upravena místnost občanského výboru, MŠ, oploceno hřiště, upraven hřbitov a sklad organizací NF. V rámci akce Z byla dále prováděna dostavba ZŠ. Vytvořená hodnota díla 1 252 mil. Kčs. Zdarma bylo odpracováno 3 780 hodin.

Zpráva matrikáře
   V roce 1984 do 31.12. říká matrika že se:
   narodilo - 42 dětí ve Smiřicích a 5 v Holohlavech, z nich 22 děvčat a 25 chlapců
   přistěhovalo - 268 osob
   odstěhovalo - 87 osob
   zemřelo - ve Smiřicích 44 a v Holohlavech 7 lidí. Z toho počtu 23 ženy, 27 mužů, 1 dítě.
   Stav obyvatel je: 3 560 lidí , 2 820 ve Smiřicích, 740 v Holohlavech.

...

Tento zápis byl ukončen 25. srpna 1985.