Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1985

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1984       Rok 1986        Smiřické kronikyŠkopek 1985

   ...
   Občané města se usilovně snažili dokončit plánované akce. Pokud se to někdy nepodařilo, spočívala chyba spíš v nereálně stanoveném plánu, než v organizační i fyzické práce.
   A ještě několik slov k počasí. To bylo letos skutečně atypické. Po lednových mrazivých vlnách velmi teplé předjaří. V druhé polovině května začalo osmitýdenní období chladna, kdy ranní teploty se blížily k 0°C. A sucho. V srpnu na začátku nadnormální srážky následované tropickými vedry. A potom dlouhý a velmi teplý podzim, Zdá se, že i ta příroda má někdy své "mouchy". Ale s těmi si zatím nedovedeme poradit. A možná, že je to i dobře.

-----------------------------------

Titulní list roku 1985 namaloval Jiří Škopek, je datovaný v rokem 1989

-----------------------------------

Chronologický popis života města

Leden - letos nikterak mírný. Sněhu nebylo mnoho, ale mrazy byly dosti silné. Tedy do -24°C a někde až do -27°C. ...

4.1.
   - nový rok v ZŠ

5.1.
   - pásmo ve škole k 75. výročí narození A. Malé
   - cvičení 61 mladších žáků TJ Dynamo v tělocvičně

9.1.
   - výstavka v knihovně

10.1.
   - beseda o Praze v MŠ Holohlavy
   1. schůze rady města ...
   Na této schůzi byl počet orgánů rozšířen o "městský aktiv k výkonu státního obchodního dozoru". Jeho složení je následující: předseda s. Muzikant, členové s.s. Rousek, RNDr. Javůrková, Ing. Janatová.
   Dále byl znovu zřízen telefon v úřadovně VB ve Smiřicích. Přesto, že úřadovna slouží veřejnosti pouze jednou týdně, odpoledne, má SNB ve správě celý bývalý hostinec "U křepelek. Mezi občany již vzniká pochybnost o účelnosti a ekonomičnosti tohoto opatření. Pravděpodobně by bylo jeho využití pro potřeby pionýrů účelnější.
   Rada schválila výkup domu čp. 70 v Hanzově ulici (po našem v Jechově uličce) od paní Endrysové. Také schválila rozvoz uhlí pro Holohlavy ze skladu v Jaroměři - je to blíž a levnější pro občany.
   ...

11.1.
   - koncert LŠU pro housle a kytaru pro 23 lidí

12.1.
   Holohlavští požárníci připravili ples. Pro neutěšený stav sálu a silné mrazy se sešlo 58 lidí. To je málo i na úhradu režijních nákladů.

13.1
   - loutkové Perníková chaloupka a Kačátko pro 102 dětí

17.1.
   - zdravotnické školení pro 10 pionýrských vedoucích

18.1.
   - výstavka v knihovně
   - školení rybářů

19. - 21.1.
   - oslava výročí narození V.I.Lenina v organizacích
   - školené členů uličních organizací strany
   - 110 lovců a nadháněčů odchytávali zajíce

22.1.
   - beseda s vojáky
   - pionýrský slib skládalo 80 nových členů

23.1.
   - přednáška pro 56 zahrádkářů

24.1.
   - přednáška ČSŽ "Citové vztahy mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi" pro 21 žen

25.1.
   - děti z MŠ Holohlavy ve škole

26. - 27.1.
   Holohlavští chovatelé opět představili velkou výstavu svých výpěstků. Vystavovali pochopitelně i jejich konkurenti. Přišlo, přijelo a posuzovalo 630 návštěvníků.
   - lyžařský zájezd Velkovýkrmen do Deštného
   - Babský bál v Holohlavech pro 110 lidí
   - loutkové Perníková chaloupka a Kačátko pro 109 dětí

29.1.
   Rybáři se sešli ve svém odborném kroužku a povídali si o záměrech do budoucí sezony. Bylo jich 47.

30.1.
   - přednáška "Aktivní stáří" pro 38 občanů

31.1.
   Ideově politické vzdělávání učitelů je v podstatě forma povinného školení, na němž se pedagogičtí pracovníci seznamují se světovým děním z pohledu dialektického materialismu. Přišlo 40 lidí.

   Chladný a nepříznivý leden končí. Žádnou radost nezpůsobil ani lidem, ani energetikům. Labská cesta k elektrárně v Chvaleticích zamrzla. Zásoby na skládkách byly dostatečné. chybami se člověk i řídící orgány učí.

-----------------------------------

Únor ...

1.2.
   - 2 výstavy v knihovně

2. - 3.2.
   - dva lyžařské zájezdy Velkovýkrmen - Ozon a Deštné pro 77 lidí

5.2.
   Holohlavský ČSŽ připravil kurz studené kuchyně, který navštívilo 25 žen. Při veškeré úctě k ženám a jejich dvěma pracovním směnám (zaměstnání a domácnost) je nutné říci, že nejlepšími kuchaři byli a jsou muži. také instruktorem tohoto kurzu byl muž. Ženy totiž vaří jak se naučily a postrádají v tomto umění rozlet a fantasii.
   - relace ve škole k výročí Jaltské konference

7.2.
   3. jednání rady ...
   V závěru uložila rada s. Kozové, předsedkyni zdravotní komise, vytvářet předpoklady pro stravování důchodců.

8.2.
   TJ Sokol sezvala výborovou schůzi, na které členové výboru zhodnotili činnost organizace. Sešlo se jich 52.
   - úvodní školení 25 rybářů

9.2.
   - vítání občánků
   - požárnický ples pro 20 lidí

10.2.
   - lyžařské zájezdy VV a "početky"

11.2.
   - školení 75 členů KSČ

12.2.
   Další kurz studené kuchyně v Holohlavech, tentokráte za účasti 25 žen a Mistra kuchaře.

13.2.
   Zasedala letopisecká komise, která schválila zápis do kroniky za II. pololetí 1984. Drobné úpravy, které komise doporučila, byly provedeny na místě. Současně bylo dohodnuto pořádání besed nad kronikou k 40. výročí konce nacistické okupace naší vlasti.

14.2.
   Loutkové představení "O princeznách a dracích" zabezpečilo OKS, MěKS a obě mateřské školy. Děti byly bezprostředním kontaktem a loutkoherci a loutkami u vytržení. Přišlo jich 189.

15.2.
   - setkání 80 pionýrů s představiteli lidosprávy
   - výstavka v knihovně
   - 12 turistů na lyžích do 14.2. ve Vysokém n. J.

16.2.
   Fotbalový turnaj o "Pohár vítězného února" se konal při -12°C a nebyl příliš navštíven. I s hráči se zde sešlo 60 lidí.
   Hudební skupina "Kolaps" účinkující pod hlavičkou MěKS Smiřice postoupila do oblastního kola (Porty) což je celostátní soutěž hudebních těles.
   - lyžařské zájezdy VV pro 219 lidí
   - zahrádkářský ples v Holohlavech pro 150 lidí

20.2.
   - beseda o včelách pro 70 posluchačů

21.2.
   Slavnostní schůze ČSŽ ve Smiřicích byla spojena s oslavou MDŽ. Zahájil s. řed. Liška, poté si ženy vyřídily své svazové náležitosti. Po kulturním vystoupení dětí z MŠ ve Smiřicích byla beseda o uplynulých 40 letech od osvobození republiky. Byla to vlastně beseda nad kronikou.
   Po besedě ženy v družné zábavě oslavily MDŽ.
   - zasedání rady města ...
   Poněkud horší to bylo se schválením požadavku výrobny krmiv na prodloužení provozu staré výrobny (bývalého mlýna). Protože se již o několikáté prodloužení, přesto, že je budova v havarijním stavu, rada souhlas nedala.
   ...

22.2.
   - beseda nad kronikou k výročí února pro 14 lidí v Holohlavech
   - odborová konference VV

23. - 24.2.
   - turisté na lyžích v Jetřebích horách

24.2.
   - 8 besed ve škole s příslušníky LM
   - beseda o včelách pro 36 lidí

25.2.
   - výtvarné práce v MŠ Holohlavy k únoru
   "Cestou k Bajkalu" - tak se jmenovala přednáška, organizovaná MěKS. Slova, provázená velkým počtem diapozitivů, vyslechlo 72 občanů.

26.2.
   - besedy ve škole o rozvoji města

28.2.
   Letos první plenární zasedání MěstNV. ...
   Hlavním bodem programu byl slavnostní projev k 37. výročí únorových událostí.
   Po slavnostním programu byla zahájena diskuze. Převážně kritická a oprávněně. Příčinou byla pomalá oprava vodovodu v Lidické ulici, stav kotelny ve škole, nedostatek učeben a potíže ve školní jídelně. Ani střecha na ZŠ není v pořádku.

   Plenární zasedání uzavřelo i druhý měsíc roku. Měsíc, který proběhl ve znamení vzpomínek na slavné dny roku 1948, ale také ve znamení silných mrazů, které již doléhaly i na naše hospodářství.V některých závodech bylo nutno omezit odběr energie, případně přerušit práci.

-----------------------------------

Březen - konečně mrazy ustupují. Sice pomalu a neochotně, ale přeci. ...

1.3.
   - 30 zaměstnanců VčKOlI odjelo na výstavu Salima v Brně

2. - 3.3.
   Deset pracovníků PRŘVT se vydalo na přechod Krkonoš. ...
   Přehlídky dětských loutkářských souborů se zúčastnili i naši mladí. Jeli sbírat zkušenosti a okouknout, jak to na takových soutěžích chodí. Pod vedením dospělých jich bylo 16.

3.3.
   - loutkové "Dvě Maričky" pro 86 dětí

4.3.
   Výcvik branců byl uspořádán pro 15 nastávajících vojáků. Podle mne by byl užitečnější výcvik všech dětí ve znalosti dopravních předpisů, první pomoci a plavání. zabíjet člověk umí snad už od svého vzniku.
   -----------------
   Tento zápis ukazuje, jak pan Kupka vkládal do kroniky své myšlenky a názory. Většinou tyto komentáře vynechávám. Přitom další informace vynechával (např. kam jeli mladí loutkáři 2.3.). Letopisecká komise si s tím asi moc hlavu nelámala - pozn. Přemek.
   -----------------
   - výchovní koncert pro školu
   - školení 40 učitelů

5.3.
   Dárek starším ženám k MDŽ, hudebně zábavný pořad "Hrajeme pro radost", byl kvitován s povděkem. SPOZ a MěKS tak potěšil 122 důchodkyň.

6.3.
   Další setkání s kulturou. V rámci MDŽ pozvalo MěKS zpěvačku Laďku Kozderkovou, aby s doprovodem klavíru uvedla písně oslavující ženu, lásku a život. Povedlo se jí to dokonale a upoutala 102 občanů.

7.3.
   Členové SPOZ navštívily ženy, které se dožily 80 let a více let. Delegace předaly dárky ...
   Pionýři připravili kulturní vystoupení pro ženy v Habřině. Recitace a zpěv byl milým zpestřením programu.
   Rada MěstNV zasedala již po páté. ...
   Členové rady se obsáhle zabývali stavem obchodů a zásobování ve městě. Uložili předsedovi NV pozvat ředitele "Potravin" k projednání zlepšení zásobování a dořešení kádrových otázek v prodejnách.
   ...

8.3.
   - MDŽ v podnicích i jinde

9. - 10.3.
   - další oslavy MDŽ

11.3.
   - výstava v knihovně

12.3.
   - dokumentační přehled v knihovně o úspěších lidí ve Smiřicích za 40 let
   - vyhlášení literární soutěže
   - škola na exkurzi v VDZ v Černožicích

15.3.
   - další oslavy MDŽ - "Pepíkovská zábava" SPO v Holohlavech
   - Také učitelé se sešli na oslavě Dne učitelů. ...Oslava byla uspořádána v kulturním domě v Ćernožicích a sešlo se zde 70 pracovníků školství.

16.3.
   - přednáška zahrádkářů v Holohlavech

17.3.
   - loutkové Dvě Maričky pro 51 přítomných
   - setkání 15 turistů nad svými diapozitivy
   - přednáška pro 26 včelařů

18.3.
   - školní děti na exkurzích v knihovně

20.3.
   - 28 pionýrů jelo na výstavu v krajském domě pionýrů k 40. výročí osvobození a navštívili také kino
   Pracovníci VČC se vyjeli podívat do sousedního POlska. Exkurzi jim vyjednali polští občané, kteří pracovali na rekonstrukci cukrovaru. Jelo jich 7.

21.3.
   7. schůze rady ...
   ...se členové rady zabývali návrhem seznamu občanů, jejichž fotografie budou vyvěšeny na desce cti. Podle rozhodnutí MěVKSČ a rady MětNV to jsou.
   František Malý ml., Stanislav Šrámek, Josef Kmínek, Jiří Hájek, PhMr. Stanislava Stříbrná, Miloslava Koudelková, Jana Suková, Ivan Balcar, Petr Brož.

23.3.
   - Maškarní bál holohlavských požárníků pro 120 lidí

24.3.
   Přímo navázal Dětský karneval, uspořádaný společně MěKS a ČSŽ Smiřice. Tancechtivých dětí více než dospělých. Sešlo se jich 190. A na závěr tančily i maminky.

29.3.
   - smiřičtí svazáci na plese v Hradci Králové
   Ve Vysokém mýtě proběhla krajská přehlídky loutkářských scén. Zúčastnilo se ji 29 našich loutkoherců.

30.3.
   - vítání občánků
   - výlet 5 turistů

31.3.
   - výstavky fotografií a příloh ke kronice v knihovně v průběhu měsíce

   Březen skončil. Ani nebyl příliš chladný, spíš vylákal všechny zahrádkáře, aby zahájili sezonu. ...

-----------------------------------

Duben - teplé dubnové dny byly sice krásné, ale zdá se, že jaro přišlo příliš brzo. ...

2.4.
   - přednáška pro 28 zahrádkářů

4.4.
   Lidová škola umění vyslala svých pět žáků na okresní přehlídku. Umístila se dobře, až překvapivě. V akordeonu na prvním místě a stejně i ve hře na křídlovku.
   Rada MěstNV projednávala řadu důležitých dějů. Velkou změnou v životě obce může být sloučení obcí, již druhé v krátké době, tentokrát s Rodovem. Takže od 1.7. by město Smiřice mělo tři místní části.
   O přípravách májových oslav informoval Ing. Jiří Šámal, ředitel VV, předseda "májové komise".
   ...
   Na schůzi rady navázalo plenární zasedání NV ...

5.4.
   - 5 loutkářů se jelo podívat na okresní přehlídku do Vysokého Mýta

6.4.
   Starší žáci - kuželkáři se zúčastnili halového turnaje. To je při 11 závodnících celoodpolední záležitost, protože dnes již kuželky jsou zcela vážným sportem a ne doplňkovou zábavou v hostinci. Však na to také doplatila řada kuželníků. Ve Smiřicích byly tři (Lednice, Dvorana a "U Balašů"). Dnes je zde velmi pěkný kuželník, kteří si vybudovali sami sportovci, ale není přístupný veřejnosti. Stejně vlastně dopadly kulečníky, jichž bylo nepočítaně..
   - výlet cukrovaru do Prahy
   - 8 turistů na běžkách v Orlických horách

11.4.
   Dechová hudba LŠU v počtu 25 hráčů se zúčastnila okresní přehlídky, vlastně soutěže dětských dechovek. ...

13.4.
   Dnes si zahrály halový turnaj v kuželkách dorostenky. Bylo jich 15. ...
   Turisté se vypravili na procházku Prahou. Cesta nazvaná "Praha, jak ji neznáte", měřila 45 km a absolvovalo ji 15 chodců. A skutečně šli od jedné málo známé zajímavosti k druhé. Pro děti z MŠ v Holohlavech uspořádaly jejich učitelky loutkové představení. Ne, že by hrály samy, ale pozvaly si profesionály z Hradce Králové. Hru vidělo 58 dětí.
   - dopravní soutěž ve škole
   - vyprávění o knihách v knihovně pro školní družinu

Smiřice
Nákladní auto Sovětských vojsk v Palackého ulici ve Smiřicích. 15.4.1985


17.4.
   - "Duben - měsíc lesů" beseda s lesníkem ve škole
   O své účasti na bojích Svobodovy armády v SSSR promluvil k 50 posluchačům ppl. s. Gosťa. Organizátorem besedy byl ČSŽ a SČSP v Holohlavech.

19.4.
   MěKS připravilo slavnostní koncert k 40. výročí osvobození. Přes veškerou snahu vedoucí MěKS je nutno kritizovat to, že se zúčastnilo pouze 25 občanů.
   - přednáška pro 20 chovatelů v Holohlavech

20.4.
   - 5 turistů na 100 jarních kilometrech
   Smiřičtí zahrádkáři vyjeli do Prahy, prohlédnout si rekonstruované Národní divadlo. Vrátili se naplněni dojmy, většinou krásnými. Pouze umístění a architektonické řešení Nové scény je neuspokojilo. Ale to nebyli sami. Většina z těch, kdo se k danému stavu vyjadřuje, se vyjadřuje nelichotivě. Ještě jsme nepřivykli kombinaci klasicistní budovy ND se supermoderní architekturou Nové scény. Zúčastnilo se 50 lidí.

22.4.
   - o Leninovi ve školách i v Dřevotvaru

24.4.
   - beseda nad kronikou
   Večer byla generální zkouška na akci, kterou pořádala ZŠ, ve spolupráci s LŠU, MŠ a PO - Slavnostní akademii k 40. výročí osvobození. Generálku shlédlo asi 650 žáků, kteří představovali obecenstvo.
   - škola v kině

25.4.
   Vzpomínkové pásmo "Nejkrásnější jaro" pojednávalo o jaru 1945, kdy si Evropa oddechla od fašismu. Ve spolupráci s MěKS byly organizátory MěLK a ZŠ.
   - 18 členů ČSČK jelo do divadla v Jaroměři

26.4.
   Po úspěšné generálce ještě úspěšnější vystoupení. Slavnostní akademie. Zúčastnilo se ji 450 žáků ZŠ, rodičů a zájemců. Akademie sestávala z 18 programových částí. Byla skutečně výborně připravená a zorganizovaná. Měla jen jeden nedostatek. Trvala od 18 hod. do takřka 21,30. V závěru již klesala pozornost diváků.
   Snaha účinkujících byla neotřesitelná a i závěrečné části byly provedeny bezvadně. Při zahájení se podílely i děti ze souborů obou mateřských škol a 30 z LŠU.

27.4.
   - 29 km výlet 7 turistů

30.4.
   - vyhodnocení literární soutěže

   Duben, který je vlastně vstupní branou do květnových oslav, je u konce. Byl celý relativně pěkný. Občané dali město do pořádku, takže v předvečer prvního květnového dne "bylo město jako ze škatulky".

-----------------------------------

Květen - letošní první květnové dny musily uspokojit i nejnáročnější. Bylo poměrně teplo a nepršelo. Den na oslavy jako dělaný. Však také bylo co slavit. ...

1.5.
   Oslavy byly mohutné. Průvodu se zúčastnilo 2 180 lidí. Projev, jak je již v posledních letech tradiční, byl výstižný, krátký a optimistický. Přednesla jej tajemnice OV KSČ s. Květa Solničková. Alegorické vozy jednoduché a zkratkou vystihující to, proč byly vyslány.
   PO skončení oficiální části koncertovala skupina "Kolaps". Význam zkratky či názvu je mi doposud cizí, ale se selháním funkce organismu nemá zřejmě nic společného. Hrají dobře. Vyslechlo je 150 zájemců, převážně mladých.
   Ani žáci LŠU se nenechali zahanbit a jejich dechová kapela koncertovala pro zájemce převážně starší, 28 hráčů ze sebe vydalo vše. A nejen v síle, ale i ve snaze. Bylo to pěkné a dík učitelům LŠU i koncertujícím.
   A na závěr "Májová veselice" - pořadatel TJ Dynamo, dělal co mohl, ale neutěšený stav "Dvorany" odstranit nemohl. Přesto přišlo 290 návštěvníků. Taneční zábava je totiž v posledních letech spíš výjimkou než pravidlem.

Od 1. do 3.5. putovali turisté, cyklisti, okolo středních Čech. Bylo jich pět, jako v Poláčkově románu a každý ujel 160 km.

2.5.
   MěkS bylo pořadatelem a organizátorem výstavy "Hrdinové našeho města". O lidech a jejich boji proti fašismu vyprávěla řada dokumentů, fotografií i doprovodných textů. Shlédlo ji 500 občanů.

4.5.
   9. schůze rady města ...
   Při posouzení provozu školní jídelny rada konstatovala, že se v jídelně stravuje cca 700 dětí a 40 dospělých. ...
   Zprávu o činnosti kina podala s. Kmínková. Bylo 357 představení, navštívilo je 18 870 občanů, kteří odevzdali na vstupném 100 415 Kčs. ...
   Na závěr s. předseda seznámil radu s nově vznikající institucí - radou ředitelů - jejímiž členy ve Smiřicích budou ředitelé VčC, VaV, Vč KOLI, PRŘVT, ZZN, Dřevotvaru a OSP. Rada by měla umožnit soustředění sil a prostředků na operativní pomoc městu.

8.5.
   Jako každý rok i letos vzpoměli občané v předvečer osvobození naší vlasti všech, kteří padli v obou světových válkách na straně těch, kteří bojovali za svobodu. Poté byla zapálena vatra míru, oheň jako poselství boje proti násilí. Zúčastnilo se 820 lidí.

9.5.
   Stejně jako 1. května a jako každý rok byla otevřena pro veřejnost pamětní síň města. Účast nebývá velká, návštěvníci se rekrutují převážně z dětí a příležitostných příchozích. Ale letos jich bylo 1.5. 54 a dnes 33. Snad i proto, že mnozí zde vzpoměli na své známé, padlé či zabité ve válce.
   Odpoledne pořádal OV besedu s důchodci v Holohlavech. Na pozvání přišla ke slovu i kronika, lépe řečeno kronikář.
   Vyprávění o historii obce vyslechli všichni se zaujetím. Sešlo se zde 80 lidí.

10.5.
   - Májový věneček - zábava svazáků pro 180 lidí

13.5.
   - škola v divadle

14.5.
   Aktiv MaK spolu se ZŠ zabezpečil besedu s účastníkem bojů za osvobození ČSR, s. ppl. Gostěm. Přišlo a zajímavé vyprávění vyslechlo 60 dětí a mládežníků. - o založení ve škole

ppl Michal Gosť ppl Michal Gosť
Ppl Michal Gosť bojovník Svobodovy armády - foceno 8.10.1984


15.5.
   Ženy pozvaly s. Gosťu, účastníka bojů Svobodovy armády na besedu. Líčení osobních zážitků je daleko působivější, než sebelepší zprostředkovaný projev.
   - školení kroužku 28 rybářů

17.5.
   - VčKoLI na zájezdu v NDR

18.5.
   Spartakiádního cvičení v Novém Bydžově se účastnilo 40 žáků ZŠ Smiřice.
   - jeden ze zápasů Zemědělského poháru v kopané

19.5.
   Tentokrát Spartakiáda v Třebechovicích. Zase se účastnilo 40 žáků ZŠ a 28 dítek z MŠ Smiřice. Jsou to vlastně přípravy na svátek sportovců.

20.5.
   - výstava v knihovně

21.5.
   Devět kuželkářů z VD Dřevotvar bylo na soutěži v Rychnově.

23.5.
   - zasedání rady města ...
   Za účasti tajemnice OV KSČ, s. Solničkové, provedli hodnocení oslav 1. května. Zde vzniklo trochu nepříjemností, protože 3 učitelky nesetrvaly se svými svěřenci do konce oslav. Konečné řešení je v rukou ředitele školy.
   ...
   Na závěr rada zamítla žádost o odkoupení zahrady u domu čp. 159 (dům soustředěné péče o důchodce), kterou podal J.K.. Poslanci schválili žadateli právo na užívání této zahrady do odvolání.

24.5.
   - klubový večer SSM

25.5.
   - základní kolo soutěže v orientačním běhu pro 70 dětí

27.5.
   Soubor dechové hudby LSU se zúčastnil okresního kola přehlídky. Jelo hrát 25 hudebníků.
   Večer byla beseda, pořádaná společně MěKS, ČSŽ, SPOZ. Šlo o dění ve městě před 40 lety. Úvod přednesl s. Dr. Bláha ze Socialistické akademie, který hovořil o dění a průběhu války obecně. Bylo to věcné vyhodnocení událostí s vtipnými komentáři. Na jeho přednášku jsem navázal vyprávěním o závěru války v nejbližším okolí. Účast nebyla na počet pořadatelů velká, pouze 28 lidí.

30.5.
   - třetí plenární zasedání MV ...
   Náš NV byl za pracovní výsledky, docílené v roce 1984 odměněn čestným uznáním rady Vč . ONV a občanský výbor č. 1 čestným uznáním rady ONV. ...

   Měsíc květen končí a předává vládu chladnou rukou červnu. Letos opravdu rukou až studenou, protože teploty + 2 až +3°C ráno nebyly žádnou výjimkou. To neblaze působilo na veškerou zeleninu. ... Tento ráz počasí přetrval až do června.

-----------------------------------

Červen - ani ten nepřinesl změnu teplot. Až do poloviny měsíce se ráno teploměr držel blízko 7 až 10°C a to nebylo nic příjemného. Rašící příroda (letos vše důkladně zpožděné) ukázala vzniklé škody. Zmrzlé stromy, zejména ořešáky, vymrzlé ovocné školky a sady, hodně vymrzlé vinice. Zdá se, že užitkové rostlinstvo a stromy jsou buď oslabeny exhalacemi, nebo mají sníženou odolnost v důsledku přešlechtění.

dětský den
Dětský den 1985, v myslivecké chatě na Trotině pro statkové děti, zajišťovali milicionáři.


1.6.
   - dětské dny v VD Dřevotvar a "početce"
   Holohlavští požárníci připravili soutěž jíž se zúčastnilo 150 diváků. Mimo oficielní soutěžení si mohl každý zkusit některou z požárnických disciplín.

2.6.
   - výlet dětí VČC do Adršpašských skal
   - dětský den VčKOLI
   V Hradci Králové probíhaly okresní a krajské secvičné na Spartakiádu. Zúčastnilo se jich 29 dětí z MŠ Smiřice a 40 ze ZŠ.

3.6.
   - dětské dny v MŠ Holohlavy a zvláštní škole (ZvŠ)

4.6.
   - výlet ZvŠ
   Městské kulturní středisko zabezpečilo oslavu MDD, nazvanou "Radost dětem". Na zábavném programu se aktivně podílelo 133 dětí.

6.6.
   11. schůze rady ...

7. - 9.6.
   14 členů PO se vydalo do Spišské Nové Vsi, navštívili družební organizaci.

9.6.
   - výlet dětí Velkovýkrmen
   Velká střelecká soutěž o "Pohár města Smiřic" byla konána pod patronací Svazarmu a komise JSBVO (to není nadávka, ale jednotný systém branné výchovy obyvatelstva). Střílelo zde 58 závodníků. Místní střelnice láká svým vybavením.
   - výlet zahrádkářů do Průhonic a do Vinohradského divadla

1.6.
   První skupina zaměstnanců Vv - 25 lidí - odjela na rekreaci do BLR. Ani u Černého moře však nebylo teplo a tak se vraceli trochu zklamaní.

14.6.
   - závěrečné vystoupení žáků LŠU pro 190 lidí
   A opět jednání rady MěstNV, tentokrát v klubovně společenských organizací NF ve Smiřicích.
   Po projednání usnesení rady ONV č. 207 až 214/85 - většinou jde o úsporná opatření v oblasti energetiky a kovů, přistoupila rada k usnesení 215/85. Týká se péče o cikánské obyvatelstvo. Problematika značně složitá a u nás aktuelní. Cikánů - "Romů", jak si sami říkají je zde dost. S běžnou civilizací se ještě nesžili.
   Závažnou otázkou je péče o čistotu vod. Stav na tomto úseku je až katastrofický, ale pro nedostatek investičních prostředků nelze budovat v potřebném rozsahu čistící stanice. Je to jako kolotoč. Snižujeme si hospodářské výsledky ničením životního prostředí a potom nemáme na to, abychom škody alespoň částečně napravili.
   ...

15.6.
   - vítání občánků
   - myslivecký den na Trotině pro 90 lidí
   A ještě rybáři. Soutěž mladých členů bratrstva sv. Petra byla obsazena 75 účastníky. Snad není v "písáku" ani tolik ryb.
   - výlet 5 turistů z Lichkova na Ramzovské sedlo

17.6.
   - školení pro 90 členů uličních organizací KSČ

18.6.
   PRŘVT uspořádal pro své pracovníky exkurzi do Nového Boru. Zde mají sklárny solidně vybudovanou výpočetní techniku. Jel plný autobus 45 lidí.

20.6.
   - zkoušky 42 rybářů

21. - 28.6.
   Filmový festival na stadionu je každý rok společensky i kulturně významná událost. Letos by byl také, kdyby nebylo bývalo tak chladno, doslovně zima, a kdyby nepršelo. Zúčastnilo se pouze 920 diváků, což je na kvalitu promítaných filmů velmi málo.

21. - 23.6
   - výlet 10 cyklistů na "Putování z Rampušákem"

22.6.
   - výlet 38 dětí do ZOO ve Dvoře Králové zajistilo ČSŽ
   Obdobnou akci zajistily i holohlavské ženy pro 70 dětí.

24. - 28.6.
   ČČK, organizace, o níž není příliš slyšet, zajistil výstavu ke spartakiádě. Zejména o práci zdravotníků a jejím významu. Výstavu shlédlo 400 lidí. V této souvislosti byl pozván i sportovní lékař, který přednášel o významu aktivního pohybu pro člověka.

25.6.
   - pracovníci školství odjeli na výlet na Moravu

27.6.
   Představitelé PO položili věneček u pamětní desky své patronky A. Malé. Čestnou stráž stálo 20 pionýrů.
   Do BLR odjížděla další skupina pracovníků VV. Nyní 32 lidí, ale ani konec června není teplý a už dlouho prší.
   - beseda o Jugoslávii pro důchodce, 36 posluchačů

28.6.
   - slavnostní zakončení školního roku

29.6.
   - kurz chovu včelích matek pro včelaře
   - přednáška pro chovatele v Holohlavech
   Na dva dny vyjeli pracovníci VD Dřevotvar do svého rekreačního střediska v Úpě. Odpočívalo ze 28 lidí.
   - školní výlety

   Konec chladného, nepřívětivého června. Lidé jsou nachlazeni, rostlinstvo trpí, vzrůstá obecná podrážděnost. Brigádnická práce, i soukromé stavby také váznou. Zde ve městě se ale staví i bourá. Pokračuje výstavba střediska "Sběrné suroviny", práce na škole, ale ty ne tak rychle jak by bylo žádoucí. Byla zahájena demolice domu čp. 147 u Tyršova mostu. Měl velmi zajímavá osud. Postavili ho jako zemědělskou usedlost, jeho majitel měl však raději než zemědělství dobrou společnost. Skončil v bídě. Potom dům koupilo panství - ještě Liebigové - a dosadili tam strážce (vrátného), od kamenného mostu z parku. Za druhé války zde sídlila část německé posádky (t.zv. spiengskomando), jež měla na starosti zničení mostu před příchodem nepřítele. K tomu nedošlo, snad díky Rakušanům, kteří zde také byli. Poté domek sloužil jako nájemný a poslední léta (asi 15) zde byli ubytováni cikánští spoluobčané. Tedy žádná radost, pití, občas bitky, nepořádek. Dům chátral až do demolice.

-----------------------------------

   Červenec - a stále žádné krásné počasí. daní ve městě je ovlivněno dovolenými a prázdninami. Takže se nic moc neděje, alespoň navenek. Tedy vlastně ano, ale zatím neoficiálně. Podle neúředních informací je obec Rodov od 1.7.1985 organizačně sloučena se Smiřicemi.
   Lze souhrnně říci, že VV zabezpečily pro své pracovníky řadu odpočinkových příležitostí. Celý měsíc se střídal skupiny výletníků v NDR, kde se rekreovalo celkem 36 lidí, další dva turnusy rekreace v BLR - 33 lidí a třináctidenní pionýrský tábor pro 50 dětí, to je značný rozsah péče a starostí. Mimo to i tuzemská rekreace pro dospělé v prostoru nádrže Rozkoš. Zde odpočívalo 64 pracovníků.

2.7.
   - přednáška o Skandinávii pro 35 žen

4.7.
   - zasedání rady města ... Dále se rada seznámila s konceptem zápisu do kroniky za I. pololetí a schválila jej. ...

6.7.
   - fotbalisté v Huntířově
   Zajímavější byla iniciativa žen v Holohlavech, které uspořádaly taneční zábavu. A opravdu 110 účastníků, to svědčí i značném zájmu.

12.7.
   Celozávodní odborová konference VV Smiřice. ...

15. - 28.7.
   Členové PO se v počtu 35 vydali tábořit do Spišské Nové Vsi, lépe řečeno do Slovenského ráje.

18.7.
   - jednání rady města
   Ředitel zvláštní školy s. Kuchta přednesl zprávu o průběhu minulého a zabezpečení nového školního roku.
   Perličkou bylo projednávání zprávy, podané kontrolní skupinou ONV - odboru kultury, o tamější zábavě 6.7. v Holohlavech. Je možné, že úroveň zábavy neodpovídala představám kontrolních orgánů. Ale holohlavská hospoda "U pulce" (naproti parku, u Obecního úřadu, dnes stravovací středisko - pozn P.) není kavárna hotelu Černigov. Je nasnadě, že takováto nedorozumění nepřidají pořadatelům chuť do další akce.

19. - 22.7.
   ZV ROH VČC připravil zájezd do Vysokých Tater. Na autobusové toulky republikou se vydalo 42 lidí.

20.7.
   - 46 smiřických zahrádkářů jelo do Vinohradského divadla
   Ani kritické připomínky neodradily ČSŽ z Holohlav od pořádání taneční zábavy. Poslední se asi líbila, protože teď přišlo 120 lidí.

Do 28.7 se ve dvou turnusech vystřídalo 12 rybářů na "rybolovném zájezdu" v prostoru nádrže Rozkoš. ...

27.7.
   - zájezd SSM po jižní Moravě

   V druhé polovině měsíce se začalo oteplovat a přírod doháněla zameškané. Takže najednou vše jakoby poskočilo. Bohužel ne tak okurky, které byly snad po celé Evropě napadeny plísní. Rostliny zežloutly, zvadly a konec.

-----------------------------------

Srpen - ten se projevil opravdu letně, až tropicky. ... Ale na činnost ve městě mělo krásné počasí dopad zcela neblahý. Ujel kdo mohl. Začali pionýři a zaměstnanci VV, kteří jeli zčásti na tábor do NDR (12) a zčásti na rekreaci do BLR (55). Odjeli 3. a vrátili se 17.8.

Bulharsko
Rekreanti jednoho z turnusů cest do Bulharska, fotili jsme se před odjezdem domů. (1985?)


4. - 18.8.
   - výlety turistů

9.8.
   Začínal pionýrský tábor VV v Zdobnici. Krásná příroda Orlických hor hostila 40 pionýrů. ...

10.8.
   Štafetu pořadatele zábav převzal po ČSŽ Holohlavy místní SPO. Snad v očekávání, že požárníci zabezpečí uhašení žízně i všech vášní, přišlo 140 lidí.
   Ženy, asi nalákané vyprávěním svazáků, se vydaly na Moravu. Jelo jich 45 a výlet se jim líbil.

12. - 18.8.
   Pionýrský oddíl kanoistů vyjel na vodu. Jejich tábor byl vlastně plovoucí. Ale v teplech, které stále trvala se všem dařilo dobře.

17.8.
   Myslivci již vyputovali s puškou. Tentokrát na divoké kachny. Zúčastnilo se 25 lovců.
   A rozutíkali se i zahrádkáři. Holohlavští jeli do Věžky a do Kroměříže. Pouze na 1 den ve 40 lidech.
   Smiřičtí si výlet prodloužili na dva dny, lépe řečeno na dva dny a noc, z níž část strávili ve sklepích Valtických vinařských závodů. Mikulovské je ale lepší. Ochutnávalo 47 zahrádkářů.

19. - 31.8.
   ZV ROH VV se překonává. Snad nikdy nebylo tolik prázdninových akcí jako letos. Rekreační zařízení Ozon navštívilo 47 dětí.

22.8.
   Další sezení rady NV. Nashromáždila se řada dopisů a směrnic, které bylo nutno projednat. Poté přišel na pořad bod, měnící složení města, a tedy nejzávažnější. Cituji část usnesení: "se souhlasem rad a plenárních zasedání národních výborů města Smiřic a obce Rodov a se souhlasem občanů obce Rodov rozhodlo plenární zasedání ONV v Hradci Králové, podle § 16 odst. 1 zákona 36/1960 Sb o územním členění státu, o sloučení obou obcí, s účinností od 1.VII.1985. Ipso facto - Rodov se stal částí Smiřic se všemi výhodami a zápory tohoto sloučení. Z toho vyplývá, že podle platných zákonů se slučují i zastupitelské orgány a vzniká společný národní výbor, do kterého je převedeno 11 poslanců".
   ...

24. - 25.8.
   - 12 rybářů vyjelo na Rozkoš
   - hon 20 střelců na kachny - ještě 21.7.

29.8.
   - 4. plenární zasedání MěstNV proběhlo v sále jednoty v Holohlavech
   Základním bodem jednání bylo připojení obce Rodova k městu Smiřice. Při této příležitosti zvolilo plenární zasedání rodovské poslance, čímž do konce volebního období (do r. 1986) budou členy jednotného poslaneckého sboru MěstNV.
   ...

Zdánlivě okurková sezona v srpnu přinesla podstatnou změnu v životě obce. ...

-----------------------------------

Září - letos sluncem zařící, krásné a teplé. Děti litovaly, že končí prázdniny, zemědělci si pochvalovali úrodu i počasí a houbaři doslovně jásali. Byla to jedna z rekordních houbařských sezon. ...
   U nás začala likvidace bývalé vlečky do lihovaru. Je to velmi zajímavý přístup k ekonomice dopravy. Pokud se firmě Malburg rentovala pro poměrně malou výrobu likérů vybudovat vlečku, postavit most a udržovat i vlastní lokomotivu, dnes, kdy je objem výroby (pektin, nealko) daleko vyšší a pohonné hmoty drahé, byla kolej vytrhána. Deset dnů po dokončení této práce byla v rozhlasu beseda o důležitosti a láci kolejové dopravy.

1.9.
   - střelecká soutěž O cenu města Smiřic pro 31 závodníků
   Také odjela poslední skupina rekreantů z VV do BLR. Byla již menší, pouze 22 lidí.

2.9.
   Slavnostní zahájení školního roku bylo akcí pro 850 zúčastněných. Po slavnostním přivítání ředitelem školy a představiteli lidosprávy se děti rozešly do tříd, aby vyslechly relaci připravenou rozhlasovým kolektivem.
   - věnečky k pamětním deskám

3.9.
   Dnes byl slavnostně zahájen školní rok v MŠ Holohlavy, obsazené 72 žáky.

6. - 15.9.
   Cestou přátelství se po NDR vypravilo 8 turistů, cyklistů z TJ Sokol. Počasí jim přálo, takže ujeli 500 km.

7.9. a pak ještě 14., 21. a 28. se vypravili honci ma kachny. Vždy jich bylo 15. Pokud znám stav kachen v okolí, tak je buďto vybili do poslední, nebo chodili domů s prázdnou. Ale často je procházka velmi zdravá.
   - pracovníci "početky" na Moravě

9.9.
   - školení 95 členů KSČ
   - přednáška o chovu králíků v Holohlavech

12.9.
   Kocour Vavřinec - to je název divadelní hry, uspořádané OKS pro 97 dětských diváků.
   - přednáška a schůze SRPŠ ve škole


Smiřice
Cesta na představení smiřického hrnce 14.9.1985

Jaromír Nohavica

----------------------

Jaromír Nohavica na Smiřickém hrnci 1985

----------------------13. - 15.9.
   "Smiřický hrnec", dnes již kulturní událost, známá po celé republice. Za tři dny se zúčastnilo 2 400 hostů. Organizátorem bylo MěKS, TJ Dynamo a hudební skupina Kufr. Téma bylo poněkud morbidní - "Strach a hrůza v hudbě a písni". Všichni účastníci "Hrnce" se mohli strhat snahou vzbudit ve svých posluchačích děs. Dařil se jim pravý opak, takže ze sálů zněl zpravidla smích a potlesk, pochvalné výkřiky "umí". A i když tento druh hudby - hlučné, rytmické a jaksi naléhavé - je již naši generaci vzdálený, opravdu uměli.

14.9.
   - vítání občánků
   Svazarm uspořádal střeleckou soutěž o cenu ČSAO. Družba mezi oběma organizacemi se již tradiční a udržuje ji trvale s. Matyáš - takto nadšený člen Svazarmu a zaměstnanec ČSAO v jedné osobě.

17. - 18.9.
   - burza dětského odívání

19.9.
   - 18. zasedání rady
   ...
   Informaci doplnil s. Klimeš o přehled prací na restauraci zámeckého kostela. Smutnou perličkou je to, že ze zásob šindelů na pokrytí střechy již jakýsi nenechavec několik balíků ukradl. Je to skoro hanba. A hlavně, schází zde stálý policejní dozor.
   na závěr kulturních informací vzala rada na vědomí, ředitel LŠU, s. Havrda, odjede na 2 měsíce do USA. Přesněji, že bude tuto dobu pracovat jako profesionální hudebník.
   Členové rady jednali i o další výstavbě a zařadili dodatečně do plánu práce akce "Z" výstavbu "točky ČSAD".
   - přednáška pro 36 včelařů

21.9.
   Holohlavští zahrádkáři se vydali na cestu do "zahrady Čech" do okolí Litoměřic. Jak se hospodaří v tamějších sadech shlédlo 36 účastníků zájezdu.
   - hasičská soutěž ve Škodějově pro 12 holohlavských hasičů
   Dvoudenní přechod Krkonoš absolvovalo 28 zaměstnanců PRŘVT. Protože je krásný podzim, šlo se jim dobře.
   A další dvoudenní akce, 15 chovatelů ze Smiřic se vypravilo do Ostravy, podívat se na velkou chovatelskou výstavu.

24.9.
   - přednáška ČČK Smiřice pro 40 posluchačů, další dne 26.9. pro 40 lidí

- 5 výstavek v knihovně v průběhu měsíce

   První měsíc školního roku je u konce. Událo se v něm dost a příroda tomuto dění přeje. Je teplo. krásně a sucho. Ovoce dozrává a zeleninu je nutno intenzivně zalévat. Školní dítka truchlí, že by to chtělo ještě měsíc prázdnin.
   Jejich rodiče se už těšili, že bude otevřena nová část školní budovy. Ale přiložili málo ruku k dílu, takže otevření je odloženo, asi až do konce roku.

-----------------------------------

Říjen - ještě stále s počasím, které by slušelo více srpnu. Až již sucho začíná být hrozivé. Ale pro ty, kteří se zdrželi s podzimními pracemi, je to vítané. Město se připravuje oslavit výročí vzniku republiky, znárodnění klíčového průmyslu a vyhlášení federativního uspořádání státu. Současně byly prováděny přípravy k oslavě VŘSR.

2.10.
   Dvakrát za sebou vystoupil na jevišti loutkového divadla Medvídek Ťupínek. Je to zase postavička osvědčená a dětmi oblíbená. Přišlo se podívat celkem 138 dětí.

3.10.
   Již devatenáctá rada v tomto roce. Poslanci projednávali uplatnění soustavy ZEUMS (zvýšení ekonomické účinnosti mzdových soustav) v rámci působnosti MěstNV.
   Jednání v rámci republiky je opatrné, zdlouhavé a uvážlivé. Sám dopad soustavy je očekáván s netrpělivostí.
   Dále byla projednávána palivoenergetická situace, což je opis pro nedostatek uhlí na trhu.
   Podrobně byla probrána připravenost oslav 68. výročí VŘSR. Zde bylo shledáno vše v pořádku.
   Rada schválila do funkce velitele požárníků s. Václava Kubína. Na závěr uložila závodu VčKOLI, aby si zabezpečil veškerou dopravu do závodu hlavní vrátnicí. To proto, aby nebylo rušeno vyučování ve škole. Příkaz platí ode dne otevření učebnového pavilonu (asi v lednu 1986).

4.10.
   - besedy s vojáky ve školách

5.10.
   - setkání 30 spolužáků ročníku 1927

6.10.
   - zájezd VV na dostihy do JZD Slušovice pro 80 lidí

7.10.
   - výstavky v knihovně

11. - 15.10.
   - výlet 11 turistů po Lužických horách

14.10.
   80 členů MěVKSČ absolvovalo školení uličních organizací.

17.10.
   - schůze rady města

18.10.
   - besedu na téma Rozčiluje tě to miláčku? navštívilo 18 posluchačů
   - předání zlatých odznaků BSP pro 40 pracovníků VV

20.10.
   - výstava v knihovně
   - Perníková chaloupka v loutkovém divadle pro 110 dětí

21. - 22.10.
   Do Klimkovic se jelo podívat na výstavu domácích zvířat 12 smiřických chovatelů.

22.10.
   - zdravotnická přednáška pro holohlavské ženy, 52 lidí

26.10.
   Volná prohlídka svazarmovské střelnice, to byla jedna z propagačních akcí Svazarmu, směřujících k rozšíření střeleckého střeleckého sportu. Přišlo 26 zájemců.

28.10.
   Ve VČC a školních zařízení vzpoměli 40. výročí znárodnění klíčového průmyslu.
   Večer uspořádal MěVSČSP slavnost na počest VŘSR. Přišlo 26 členů městské organizace.

škola škola
Přednáška "Krok do života" 29.10.1985
Kliknutím se levá fotografie zvětší


   A již je u konce říjen. Proběhl ve znamení úporných dokončovacích prací na investičních akcích "Z". Každý stavebník ví, že se blíží zámrazy, i když na sebe nechává řádný podzim čekat. Počasí připomíná nejvíce pěkné babí léto.

-----------------------------------

Listopad - výročí VŘSR ...

3.11.
   - hon 26 myslivců na bažanty

4.11.
   - návštěva 9 členů ČČK v divadle v Hradci Králové

5. - 7.11.
   - besedy k VŘSR

9.11.
   Již 6. setkání BSP ze Smiřic. Tato zdařilá a společensky úspěšná setkání slouží hlavně k pobavení členů. Ale v podtextu jde i o předávání a výměnu poznatků z práce brigád. Sešlo se 160 lidí, zastupujících VV, VčKOLI, Dřevotvar, VčC, MěKS a OVS.

9. - 10.11.
   TJ Dynamo pořádala pohárový turnaj na počest VŘSR. Dívalo se a hrálo 300 lidí.

9.11.
   - taneční zábava v Holohlavech, přišlo pouze 57 lidí

10.11.
   Pejsek a kočička v loutkovém divadle pro 160 dětí

11.11.
   "Kantoři" vynikající hradecká folková skupina přijela zahrát pro školní děti. V cyklu tzv. výchovných koncertů ji vyslechlo 170 žáků ZŠ. Přímý kontakt s hudebníky rozhodně rozvíjí zájem o muzicírování.

12.11.
   - soutěž Co víš o SSSR ve škole
   - rozhlasová relace o Janu Opletalovi
   - přednáška pro 21 holohlavských zahrádkářů

pojízdná ZOO
Ve Smiřicích byla 15.10.1985 na návštěvě pojízdná ZOO Busch Safari.


14. - 18.11.
   - V MŠ Holohlavy připravili výstavku sovětských knih a hraček. - oslava VŘSR ve škole

Odpoledne 18.11. přijeli na pozvání aktivu MaK členové hradeckého divadla Drak a zahráli pro 89 dětí.

19.11.
   - přednáška Sexuální výchova pro 80 dětí

24.11.
   - O pyšné base loutkové divadlo pro 82 dětí
   Od rána probíhal hon na bažanty a zajíce, jehož se zúčastnilo 38 myslivců. A snad opravdu zde nějací bažanti jsou. Dle sdělení jsou z velké části pěstováni v umělých líhních. Po vypuštění do přírody jsou prý úplně tupí, protože nemohli u matky bažantice odkoukat a rozvíjet sebeobranné a jiné nutné instinkty. Prý připomínají slepice.

25.11
   - zdravotnická soutěž pro děti

26.11.
   - přednáška o toxikomanii
   Operetní melodie v pořadu "Jen pro ten dnešní den", to byl "trhák". Přišlo si je poslechnout 105 lidí.

28.11.
   - zájezd do NDR zaměstnanců PRŘVT
   "Večer u samovaru" - již několikrát opakovaný. To je vlastně tradiční akce ČSŽ Smiřice. Tentokrát byl i slavnostnější a to, že při něm došlo k výměně člnských průkozů. Přišlo a aktivně se zúčastnilo 48 žel.

29.11.
   - schůze ČSŽ Smiřice o VŘSR pro 60 zájemců

   Konec listopadu a nikde ani potuchy po mrazu a chladnu. Je sice poněkud chladněji, okolo 0°C, ale to nic není. Hlavně je stále dosti sucho, až znepokojující. Ale snad přes všechny zásahy člověka si to příroda vyrovná. Jen aby ne s lidmi.

-----------------------------------

Prosinec ...

2.12.
   - školení 120 členů KSČ

3.12.
   - schůzky SRPŠ ve škole
   - beseda nad kronikou
   - dětský filmový festival ve dnech 3. - 6.12. vidělo 770 dětí

5.12.
   - vánoční besídka pro 42 dětí
   23. schůze rady ...
   Na základě rozhodnutí rady došlo k výměně funkcí mezi dosavadní matrikářkou s. Špryňarovou a její zástupkyní s. Klimešovou. Výměna je motivována blížícím se odchodem s. Špryňarové do důchodu.
   Město je bohatší o novou ulici, vedoucí paralelně s ulicí Zahradní pod restaurací "U nádraží". I když je dosud pouze ve výstavbě, dostala jméno Husova.
   Dnes také rada schválila koncept zápisu do městské kroniky za období duben - září 1985.

6.12.
   - Mikulášská besídka Velkovýkrmen pro 211 návštěvníků
   - beseda s rozhodčím pro 50 hráčů TJ Dynamo

7.12.
   Holohlavské ženy se věnovaly dětem. Uspořádaly pro ně dětský karneval s nadílkou. Pomáhal jim dílenský výbor ROH VV. Potěšila tak společně 71 dětí.
   - vítání 14 občánků
   - ZV ROH ZŠ na výletě v Praze
   - nadílka v "početce"
   - O pyšné base - loutkové divadlo pro 200 dětských diváků
   Méně příjemné to měli zajíci, na které se vypravilo 22 střelců.

8.12.
   Tělocvična posloužila hráčům tenisu, kteří uspořádali 7. ročník halového turnaje jednotlivců. Přišlo 18 hráčů.

10.12.
   15 žáků ZŠ vyjelo do Sendražic, kde předvedli kulturní pořad na schůzi MNV. Dětská vystoupení jsou žádané.

11.12.
   120 dětí skládalo pionýrský slib. O závažnosti tohoto slavnostního aktu není třeba více uvažovat.

12.12.
   - přednáška lékaře pro 54 lidí
   Šesté a letos poslední plénum MěstNV se sešlo za účasti 51 poslance, 41 občana a řady hostů.
   ...

13.12.
   - zájezd do NDR 40. oddílových vedoucích a pedagogů

14.12.
   Turisté ukončili sezonu pěším výletem. Bylo jich 11.

15.12.
   Tenisté pokračovali v halových turnajích. Tentokrát to byl čtvrtý ročník čtyřher za účasti 16 hráčů.
   - divadlo v Jaroměři pro 24 zaměstnanců "početky"

16.12.
   - beseda Láska pro dva pro 46 mladých
   - začaly besídky ve škole

17.12.
   - Vánoční koncert pro 51 posluchačů
   - žáci ZŠ šli navštívit občany bydlící v pensionech

18.12.
   - besídka v holohlavské školce
   - vystoupení žáků LŠU

19.12.
   - oddílová setkání PO
   Ani kuželkáři nenechali vánoce bez povšimnutí. Uspořádali "Vánoční koulení žen a dvojic". Soutěžilo 24 borců.

20.12.
   ZV ROH svolal odborářskou konferenci VV. Přišlo a přijelo 165 delegátů. Kulturní složku jim připravili členové PO a žáci LŠU.

21.12.
   Členové SPOZ a zdravotní komise NV navštívili smiřické občany, bydlící v domovech důchodců. Nešlo ani tak o předání malých dárků, i když byly milé, ale hlavně o tu chvilku lidské pozornosti.

Od 21. do 31.12. probíhala vánoční rekreace rodin zaměstnanců VV v chatě Domov na Děštném (48 lidí) a Ozon v Žacléři (45 lidí). Všichni si velmi pochvalovali.

26.12.
   Další hon na zajíce. Přišlo 40 myslivců. Kolik se dostavilo zajíců není známo.

27.12.
   Letos poslední, 24. zasedání rady MěstNV ...
   Z operativně řešitelných věcí rada schválila předání židliček vyřazených ze ZŠ TJ Sokol na Nový Ples.

31.12.
   Organizace SČSP připravila Silvestrovskou zábavu. Nebyla nijak příliš navštívena. Pouze 90 lidí. Ale prý se dobře pobavili.

Na závěr roku poděkoval s. předseda Kutil všem občanům, poslancům a členům rady za práci v letošním roce a požádal je o spolupráci v roce 1986.
   ...

-----------------------------------

Přehled činnosti místních organizací

ZŠ Smiřice, školní rok 1984 - 1985
   Slavnosti zahájení roku v pondělí 3. září se mimo žáků, jejich rodičů a pedagogů zúčastnili i oficiální zástupci MěstNV, patronátního vojenského útvaru a SRPŠ. Po projevu ředitele školy s. Lišky vyslechly děti ještě rozhlasový projev ministra školství s. Vondrušky. Poté obdržely nutné informace a rozešly se domů
   K docházce je zapsáno 750 dětí ve 24 třídách. 366 dívek a 384 chlapců. Z nich je 19 dětí ... původu. Přes přirozený úbytek žáků postupem let, je druhý stupeň silnější než první (1-4 třídy 354 žáků, 5-8 třídy 396 žáků). ....
   Ve škole pracuje školní družina, ale stále v podmínkách dosti stísněných., 40 pionýrských oddílů, které se také nemají kam uchýlit a školní jídelna, jež je zcela nevyhovující.
   ...
   Školní rok probíhal v duchu příprav na oslavy 40. výročí osvobození Evropy od nacisticko-fašistického útlaku. Oslavy vyvrcholily celostátní Spartakiádou, jíž se zúčastnila i řada místních dětí. Ve spartakiádním roce bylo mnoho sportovních akcí a také plavecký a lyžařský výcvik.
   V průběhu školního roku děti sebraly:
   700 kg léčivých rostlin
   150 kg pomerančové kůry
   7 000 kg kaštanů a žaludů
   42 000 kg papíru a hadrů
   v celkové ceně 33 728 Kčs
   ...
   Škola doposud pracuje ve stísněných podmínkách, kdy je jedna třída dislokována do prostor svazácké klubovny a druhá do loutkové scény.
   Tímto ročníkem se loučí se školou 83 žáků, z toho 34 dívek. Ke studiu na středních školách se přihlásilo 29 dětí do učebních oborů bylo přijato 53 žáků.
   Slavnostní ukončení školního roku bylo 28. června 1985. 27 žáků dostalo pochvalu ředitele školy za vzorné chování, s vyznamenáním prospívá z II. stupně 152 žáků a 11 z nich má samé jedničky.

TJ Dynamo VOP
   Hráči a příznivci se sdružili do organizace se 140 členy. ... Předsedou je Josef Černovol.

Zahrádkáři Smiřice
   Jde o organizaci s vyšším věkovým průměrem. Ze 166 členů je 88 (65 mužů, 23 žen) starších 60ti let. ...
   Pod vedením Ing. Vladimíra Famfulíka odpracovali členové 570 brigádnických hodin, ...

Zahrádkáři Holohlavy
   Rudolf Levínský se stará o 39 členů ...

Český rybářský svaz
   - 332 členů, z nichž jsou 3 ženy
   - předseda Jiří Heřman
   Vlastní lov byl úspěšný. Za rok bylo chyceno 4 010 ryb o celkové hmotnosti 4 940 kg. V revíru vysadili členové 1 600 ks kaprů o hmotnosti 1 080 kg.
   ...

Červený kříž Smiřice
   - 369 členů
   Dobrovolné pečovatelky odpracovaly 3 476 hodin, ostatní členové 780 hodin. Soustavně pokračuje péče o dárce krve, z nichž 5 obdrželo odznak "Zasloužilý dárce" a 6 "Vzorný dárce". Členové odevzdali 160 kg papíru, 15 kg hadrů, 190 kg železa a 45 kg skla.
   Členky zabezpečují zdravotnické hlídky na veřejných shromážděních a při dětských akcích. ...
   Řídí ji RNDr Javůrková.

Svaz přátel SSSR Smiřice
   Městskou organizaci vede Oldřich Krám. Stará se o zájmovou činnost 189 členů. ...
  

Chovatelé Holohlavy
   V organizaci pracuje 34 členů ... 4 ženy

Chovatelé Smiřice
   - 32 členů, z toho 4 ženy
   ... O řádný chod činnosti pečuje přítel Lamla.

Loutková scéna TV ROH VaV
   Tato zájmová kulturní složka má 42 členů ...
   V tomto složení odehráli loutkáři 9 představení ve Smiřicích a 3 na zájezdech. Shlédlo je 1380 diváků.
   Nízký počet představení na vlastní scéně byl zaviněn tím, že v prostorách LS je umístěna jedna třída ZŠ. Skupinu vede Slavoj Lochman, který již delší dobu pracuje jako principál po Petru Zahálkovi, který ač duševně čilý, nemá již dostatek fyzických sil k této práci.

Kino Máj
   V roce bylo sehráno 286 představení, jichž se zúčastnilo 14 020 diváků, t.j. 49 lidí na přestavení. Na vstupném vybralo státní kino 76 077 Kčs, což odpovídá 5,2 Kčs na osobu. Pokud vezmeme v úvahu to, že řada představení je pro děti za vstupné 2 až 3 Kčs a školní představení že jsou za uznávací, paušální vstupné, je cena vstupenky řadového návštěvníka od 7 do 10 Kčs. Ceny vstupenek tedy proti létům 1953 - 60 vzrostly na 350 až 500% původních (2 Kčs).
   Návštěvnost 36,3% (ze 135 míst svědčí buď o nezájmu občanů, nebo o distribuci málo zajímavých filmů z okresní rozdělovny, případně obojím.
   Proti předchozímu roku klesl počet představení z 357 na 286, diváků ze 100 415 na 76 077 a vstupné z 18 870 na 14 020,-.

Východočeské cukrovary - závod Smiřice
   Tento rok nebyl pro zpracovatele řepy vůbec příznivý.
   Výkup řepy byl zahájen 15.9. v 6,00 hod. a ukončen 17.12 v 18,00 hod. Trval 83 dnů a 12 hodin.
   Kampaň byla zahájena 1.10. v 6,00 hod. a ukončena 7.1.1986 v 9,00 hod. Trvala 98 dní a 3 hodiny. Dovářka začala 7.1. a skončena byla 8.1. ve 20,00 hod.
   Ke zpracování bylo přijato 106 972 t řepy ...
   ...
   výroba cukru 100Rdt 11 180 t
   výroba melasy 50% 5 765 t
   výtěžnost cukru 69,66%
   hrubá výroba 58,394 tis. Kčs
   počet pracovníků 105
   přesčasy 59 915 hod
   přesčasy 1 prac. za den 5,82 hod.
   ...
   Spotřeba vody na 1t řepy činila 1,76 m3, což je proti normě 2,45 značná úspora. ...

Velkovýkrmny - závod Smiřice
   Již v úvodu ročního rozboru je připomenuto, že v tomto roce musel být radikálně řešen problém onemocnění prasat ACH což je Aujeszkyho choroba.
   Pozn. kronikáře - jde o virové onemocnění, přenosné na všechna chovná i volně žijící zvířata. Projevuje se svěděním, zánětem mozku a míchy. Je nazývaná též pseudovzteklina ...
   Dopad na hospodaření i zásobování byl značný. Dodávky byly sníženy o 2 400 t masa a 6 tis. ks selat. Nebát tohoto dopuštění byl by rok velmi dobrý.
   Nelze říci, že by počasí bylo pro rostlinnou výrobu ideální. Dvě vlny silných mrazů na začátku roku poškodily ozimy i víceleté pícniny. Osmitýdenní období chladna od května způsobilo nejméně dvoutýdenní opoždění žní. A v srpnu se dostavila tropická vedra, která urychlila zrání obilovin, především ozimých pšenic a způsobila tak sníženou hmotnost sklizně o 7 - 1%.
   - statistika
   Zato výroba mléka byla dobrá, zejména v hospodářství Holohlavy, kde je dojivost 3.978 l/dojnici.
   ...
   V tomto roce byly nakoupeny stroje v ceně 10,649 mil. Kčs ....
  

Agrodat
   Z názvu je patrné, že došlo ke změně pojmenování bývalého PRŘVT. Snad jen ku prospěchu věci. ...
   Při 160 pracovnících vznikl zisk 1.237 tis. Kčs ...
   Závod je vybaven dvěma děrnoštítkovými stroji, dvěma počítači EC a5 minipočítači.
   ...

ČSŽ Holohlavy
   - 81 žen
   - předsedkyně je Milada Luňáčková

Filmový klub ZV ROH VaV
   Tato zajímavá skupina lidí - je jich pouze 7, samých mužů - přitom 2 již ve vyšším věku, vyvíjí až obdivuhodnou aktivitu. ...
   Zúčastnili se tří soutěží amatérského filmu a na celostátní soutěži "Hudba a film" vybojovali 3. cenu.
   Promítali své filmy pro osm různých organizací, počínaje ZŠ Smiřice a konče školením bezpečnostních techniků zemědělských organizací v Chocni.
   A přitom pracují na 4 nových filmech, jejichž pracovní názvy zde uvádím:
   Jmenuji se Rýcholka, Výstavba početní stanice, Může za to Hanka, Umělecká vazba.
   Dr. Jiří Kalík, který klub vede si zřejmě nevede špatně.

TJ Sokol Smiřice
   Jde o jednu z nepočetnějších místních organizací. Mí 231 členů obého pohlaví. ...
   Odbor základní a rekreační má 146 členů, aktivně a trvale cvičí 107. Odbor se trvale potýká s nedostatkem cvičitelů. Za úspěch lze považovat účast 10 cvičenců, mužů, na spartakiádě v Praze a 12 párů, rodičů s dětmi na okrskovém cvičení.
   Odbor turistiky má 22 členů, 14 aktivních. Předseda J. Jágr je mistrem sportu (turistiky), ...
   Tenisový oddíl pracuje se 42 členy a 7 hosty. Letos zahájil rekonstrukci a výstavbu nového areálu. ...
   Oddíl kuželkářů měl poněkud stížené podmínky, neboť jeho domácí prostředí procházelo rekonstrukcí. S ohledem na tuho zimu se doba rekonstrukce prodloužila. Vypomohly oddíly ze sousedství, ale již to nebylo to pravé. Dojíždění je vždy ztráta času. ř mužstvo A postoupilo do krajského přeboru, mužstvo B hraje okresní soutěž. Druhá polovina roku již byla veselejší a doma. ...
   Za celkové výsledky byla TJ vyhodnocena MěVNF jako jedna ze tří nejlepších organizací ve městě. Z tohoto ocenění měl jistě radost předseda TJ Bohumír Šmejda.

Svaz požární ochrany Holohlavy
   Pod vedením předsedy organizace s. Richtery pracuje 46 mužů a5 žen. Deset mužů je v důchodovém věku. Je škoda, že zde není organizován žádný žák ani dorostenec. ...

Český svaz žen Smiřice
   Jedná se dosti početnou organizaci, sdružující 129 žen. ...
   O píli našich žen svědčí i rozsáhlá brigádnická činnost, V akci "Z" 398 hodin, pro zemědělství 242 hodin a činnost v organizaci 765 hodin. Ani starší občané nezůstali stranou péče ČSŽ. Při úklidu jejich bytů a další pomoci odpracovaly ženy 165 hodin. Z finančních prostředků, získaných převážně sběrem druhotných surovin (2939 kg), věnovaly na fond solidarity 1 380 Kčs. O trvale dobrý chod svazové práce pečuje předsedkyně Img. Marie Janatová.

SSM Holohlavy
   Mládežníků je zde 30, chlapců a mladých mužů 20, z nich 5 do 18 let, Tuto věkovou skupinu doplňují 2 dívky. Je zajímavé sledovat, a v kronice to je patrné, jak se tato organizace probrala k čilému životu. Možná, že iniciátorem činnosti je předseda Jiří Juriček, který jde zejména osobním příkladem. Mimo sportovních akcí, jako je turnaj v malé kopané, odbíjené a nohejbalu, podnikali svazáci i pokusy o kulturní akce. Zájezd na Moravu a beseda nad kronikou jsou jenom ukázkou z těchto snah.
   Mimo to si vybudovali tenisový kurt a hlavně - po demolici staré budovy klubovny si sami zřídili novou v hodnotě díla 60 tis. Kčs Odpracovali přitom 1 400 neplacených hodin.

Konzervárny a lihovary
   Dnes nejmodernější závod ve Smiřicích, který se může pyšnit i tím, že je monopolním výrobcem práškového pektinu v ČSSR. Tomuto se do určité míry podřizují i ostatní výroby. Nealkoholické nápoje se zde pouze redistribuují ze závodu Chrast, vlastní výroba je zanedbatelná a trvale klesá. ...
   Přehled o výrobě je následující:
   ocet 10% 9.882 hl, ocet 8% - výrobek 25.927 hl, pektin práškový 116 t
   - 149 zaměstnanců + výdělky
   Velmi dobře hospodařil závod s energií, ale jeho vliv na čistotu vody je silně negativní. Vodohospodáři jej vyjádřili poplatkem ve výši 2,094 mil. Kčs za rok.

Akce "Z"
   ...
   Investiční část
   Sběrna druhotných surovin a kanceláře uhelných skladů ...
   Rozšíření prodejny potravin - není dokončena ...
   ...
   Neinvestiční část zahrnuje úpravu stavební parcely, klubovnu SSM Holohlavy, oplocení tenisového hřiště, demolici domu čp. 164, úpravu chodníků a rekonstrukci osvětlení.

   Demolice domu čp. 164 byla nutná pro jeho zchátralost. Původně byl vystavěn jako kupecký dům. Posledním obchodníkem byl pan Josef Kubeš, vzhledem velmi vážný, ale v jádru veselý, který nikoho nezarmoutil. O jeho příhodách, zejména, pokud se sešli s fotografem Bohuslavem Pádrem (to bylo dost často, bydlili takřka přes ulici), se vyprávěly legendy. Ale nikdy nikomu neublížili a nikoho neurazili. Častým cílem jejich žertů byli strážníci a četníci (oni říkali "policajti"). Z toho důvodu byly jejich "legrácky" někdy i dost drahé. Oba pak říkali: "To víte, policajt má vždycky pravdu". Poté zde byla sběrna papíru.
   V tomto roce byly také učiněny první kroky k plynofikaci. Přípojka povede odˇ"Červeného kříže" mezi Holohlavy a Chlomkem, pod tratí do prostoru "Lefnarových stodol" a dále do města.
   Ty "stodoly"(ulice Gen. Govorova - pozn P.) jsou obytné domy u sboru církve Českoslovenké-husitské. Ale kdysi to opravdu byla hospodářská stavení při sušárně čekanky. Domy budou demolovány již začátkem roku 1986.

Hospodaření MěstNV
   ...
   Příjmy celkem 8 816 tis. Kčs
   ...
   Výdaje celkem 8 543 tis. Kčs
   Z uvedených údajů je patrné, že rozpočet byl velmi střízlivý, zatímco skutečnost překonala očekávání. To bylo možné pouze zvýšením subvencí a rozpuštěním fondu rozvoje a rezerv.

ZO Svazarm Smiřice
   V organizaci je zapojeno 82 členů ... jejich činnost řídí předseda Josef Trávník. ...

ČSŽ Rodov
   Jedna z mála organizací, která v nové místní části skutečně pracuje. Snad zejména zásluhou předsedkyně Zdeňky Melgrové, která spolupracuje s 22 ženami, z nichž jen jedna je starší než 60 let.
   Práce organizace je soustředěna nejvíce na děti a životní prostředí. Ženy zorganizovaly oslavu MDD, setkání k MDŽ a při úpravě okolí obce odpracovaly 156 hodin. Mimo to nezapoměly ani na kulturu. Přednáška o Indii přilákala nejen ženské, ale i mužské posluchače.

SSM Smiřice
   Početně velmi slabá organizace je vedena Janou Panákovou. Je zde organizováno 6 chlapců, dva z nich nad 18 let a 7 dívek. 4 mladší než 18.
   Nejzávažnějším činem svazáků byl společenský ples. Jinak je jejich aktivita v tomto roce zanedbatelná a nesnese srovnání s aktivitou jejich holohlavských kolegů. ...

Údaje z matriky
   V tomto roce k nám byla přičleněna obec Rodov, jako místní část Smiřic. Proto je i vyšší přírůstek obyvatel.
   V mluvě čísel je stav následující:
   Narozeno - chlapců / dívek
   Smiřice - 20 / 25
   Holohlavy - 8 / -
   Přistěhovalo se 79 lidí
   Odstěhovalo se 112 lidí
   Zemřelo:
   Smiřice 23 mužů / 16 žen
   Holohlavy 27 / 22
   celkem 49
  

Stav obyvatel k 31.12.1985: 3 766 lidí
   Smiřice 2 847
   Holohlavy 747
   Rodov 172

...

Tento zápis byl ukončen 11. května 1986.