Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1993

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1992        Rok 1994        Smiřické kroniky1993

   V roce 1993 už lze mluvit o jakési konsolidaci rušných poměrů. To ovšem neznamená, že zavládl klid.
   Bylo to období v různých forem privatizace, jako vždy, když se jedná o velké majetkové přesuny, objevily se různí šejdíři a pseudopodnikatelé. Do “světla ramp” vystoupili také ti, kteří opravdu podnikat chtějí, umí a konečně mohou.
   Při pozorném sledování dějů a znalostí lidí překvapí to, kolik zapřisáhlých nepřátel kapitalistického životního stylu, bývalých náměstků, ředitelů, místních až celostátních funkcionářů. Kupodivu také bývalí esenbáci i estébáci se činí. Ti poslední vztah ani ne jako podnikatelé, více podnikavci.

   Po déletrvající, dá se říci až nechutné, tahanici skončila existence státního útvaru Č-SFR a k 1.1.1993 vznikly ČR a SR. Je až obdivuhodné, jak se dějiny opakují. pěkně zachytil dění po roce 1918 Ferdinand Peroutka v díle “Budování státu”. Dlouho se značné množství občanů, mezi nimi i já, domnívalo, že Československo je pro ně nezbytnost. Při troše zadumání jsou od roku 1918 byli střídavě, či následně. Československá republika, v r. 1939 už s pomlčkou Česko-slovensko ( alespoň na známkách) pak už nesvobodný Protektorát Čechy a Morava spolu s něčím, co si na známkách říkalo Slovensko, používalo též název Slovenský štát a bylo na mapě. Před osudem poražených států se Slovensko zachránilo jen Slovenským Národním povstáním, které (vlastně jsem o tom už psal, jenže pod cenzurou) bylo jen národním alibi, zaplaceným tisíci životy slušných a poctivých lidí.
   Následovala opět Československá republika, poté dostala přezdívku -lidově demokratická-, aby se následně stala ČSSR.
   Po r. 1968 jsme byli sice federovaní, ale též okupovaní. To vlastně po vládě prezidenta Novotného zase důkladně zapracoval slovenský nacionalismus. Listopad 1989 následovala a byli jsme Č-SFR. Už to vzbudilo pochybnosti o udržitelnosti federace. český premiér Pithart byl tak nakloněn ústupkům, že by premiéru Mečiarovi snad odsouhlasil i to, že Čechy jsou kolonií. (Už za války o tom byl hezký vtip)
   Razantní ministr Klaus nakonec provedl elegantní oddělení obou zemí. A je klid. Jenže úsilí Masaryka a Štefánika je na dlouho zapomenuto. Slovensko už je cizina. Idea národa Československého zasutá pod drobné i větší pocity křivd.
   Přijdou a vzniknou nové křivdy. Začíná to dělením majetků, bude pokračovat jednáním o hraniční čáře, možná o muzejních zápůjčkách a kompenzacích. Bývalý režim, komunistický, bylo v těhle věcech velkorysý. Muzejní a zámecké sbírky stěhoval každý kdo měl moc. Kamkoliv. Při stěhování není možný dokonalý dohled. A asi dost věci zmizí. Rozbitý, založeny, ukradený ? Kdo ví?

   Také členům KSČ - pardon, bývalým členům, otrnulo. Všelijak své strany přejmenovali, nalezli do jiných, ale jsou již sebevědomější. Přišli na to, že je nebude nikdo ani zabíjet, ani zavírat. To nečekali. Myslili, že se za těch cca 40 let jejich vlády lidé naučili jednat jako oni.
   Zaplať Bůh - ne! Ale opravdu v zaplať Bůh? Co když se to národu vymstí? Mají majetky, nemalé, mají znalosti, velké, mají kontakty, všude, mají zbraně, hodně! To podle mého není pro ty “obyčejné” lidi příjemné. Jenže, chceme-li demokraticky žít, nemůžeme užívat metody totalit! No a s tím totality ve své kalkulaci počítají.

--------------------------------

Leden
   Že by začal překrásně, to nelze říci. Spotřební družstvo Konzum (dříve Jednota), se staronovým vedením rozhodlo, že skončí prodej v Rodově. Prodejna tam byla postavena v akci “Z” a předána Jednotě. bohužel byli pořádní, takže nelze smlouvu napadnout. Rada rozhodla, aby město prodejnu odkoupilo a pronajalo vybrané firmě k prodeji potravin. Tak se také později stalo. jenže za částku dvojnásobnou, než byla částka převodní.

Sběrné suroviny
   Také začala hra o areál sběrných surovin. Je to obdoba případu v Rodově. Jenže zde jsou alespoň pozemky prokazatelně městské. Bohužel stavby byly převedeny jako přenosné kůlny a mobilní buňky. Ty městu asi náležet nebudou i když je pořizovalo. Zákony mají někdy paradoxní výklad.

Magnet
   Tahání a s Magnet a budovu prodejny pokračuje. Teď už o fyzické užívání. Město postupuje nekompromisně a nabídlo budovu do pronájmu. Zájem projevil pan Ing. Čermák, p Ing. Baborák, pánové Matějíček - instalační materiál, p. Hájek - potraviny, p. Němeček - stavební vybavení. Jen to železářství., Které město nezbytně potřebuje se neobjevilo.

Lékaři
   Protože je již takřka jisté, že budova v níž pracují lékaři je majetkem města, projevili páni doktoři zájem o uzavření nájemních smluv s městem. Jsou rychlí, ale bude nutné vyčkat do majetkoprávního dořešení. Nechceme najímat to, co ještě právem není naše.

   Hned zkraje roku přiběhl na MÚ p. Klimeš, celý bledý. V depozitáři kaple byl zloděj. Zbledl jsem taky. K ukradení tam toho bylo dost. Naštěstí v neštěstí to byl hlupák, až blbec. Šláhl po věcech méně hodnotných. Dva obrazy svatých. Podle atributů sv. Antonín a sv. Josef. Dále “Vera ikon” Chilli rouška Máří Magdalény, missál a klíč, Obrazy vytrhal z rámu i blindrámů. Do depozitáře se dostal takřka akrobaticky. Přes lešení a oválným voštinovým oknem římsy.
   Zkusil jsem to po něm. Neměl jsem žádnou zátěž a přesto to nebyla legrace.
   Přivolali jsme policii, hoši dělali co uměli. Jenže to ztracené předměty nevrátilo.

p. premiér Klaus
   Rada byla informována o otevřeném dopisu premiérovi. Šlo O snížení dotací obcím a městům. Odezva byla značná, zejména proto, že se k dopisu připojilo 51 starostů z okresu. Okamžitá odezva byla i z vlády. K restrikci sice došlo, ale byla všelijak zmírňována. Zanedlouho mi při setkání pan premiér dal najevo, že ho podobné iniciativy příliš netěší a označil mě za organizátora “smiřické lobby”.

Labe
   V získané budovy Labe došlo ke škodě. potencionální zájemci p. Dostál a Vaněk váhají a váhají. Jednou ano jednou ne. A do toho přišly ostré mrazy. Takže mezi svátky a budově popraskalo několik radiátorů, zdravotní a sociální instalace. Neprodleně byla vyzvána pojišťovna a zahájeny opravy. Vlastně i výměna plechových, již značně poničených radiátorů a rozvodů slitinové.

Agrobanka a.s.
   Ve městě se uchycuje Agrobanka a.s. již napevno. Dosud sídlí její expozitura v nájmu v budově zámku. Te´d Ale zakoupili dům čp. 96 v Palackého ulici. Z obchodních prostor vzniknou bankovní. Jen já tam pamatuji na rohu drogerii p. Sezimy, po něm ji vedl p. Ekrt, p. Jiří Špryňar, pp. Počtová a Marková, p. Zákravský a teď uzavírá řadu pp. Rejfková a Holubová. V obchodě prodával potraviny p. Vlach a, potom p. Lochman. Když byl zmíněn sortiment na galanterii a prádlo, kralovala zde dlouho p. Pištová, Malíková a Knapová.

   28.1. schválila městská rada návrh rozpočtu na rok 1993 a připravila ho k předložení zastupitelstvu.

Vestavba kanceláři
   Po vleklých nedohodách s spořitelnou, týkající se užívání bývalé kanceláře ředitele, dochází k rozumnému narovnání. Město uvolni spořitelně kancelář, spořitelna bude participovat na přestavění podkrovních prostor na kanceláře. Finančně, pochopitelně. Bude to třeba, protože přenesených pravomocí bude stále více.

Čestné občanství
   Dříve zmíněné jednání o udělení čestného občanství panu radovi Mautnerovi z Markhofu postoupilo. Pan rada poctu s radostí přijal a navrhl, aby oficiální předání a převzetí proběhlo dne 28. června 1993

Pozemkové nepořádky
   Bývalé nepořádky se mstí. Při výstavbě Kršovky zacházeli tehdejší představitelé města s pozemky dost svévolně, Vlastně úplně nezákonně. Něco, toho bylo víc, si přivlastnili, nějaké kousky nechali k domovním parcelám. Stará paní M. drží takhle parcelku č. kat. 206/6 (104 m2) Má ji oplocenou a včleněnou do zahrady. Město by jí ji rádo i dalo, jenže byrokracie brání a paní už je z toho nešťastná. A co těhle nepořádku je, to je děs

   Zájemci o nájem “Magnetu” se rozhojnili o firmu “Regal”, představovanou pány Bouzem, Kluzem a Malým. Ti musí v dohledné době opustit prodejnu v “Andrejsáku” (kino Máj), který bude vrácen v restituci rozvětvené rodině Kludských.

Mlýnský náhon
   Od zatopení části náhona se nikdo nepídil po manipulačním řádu. Proč by soudruh soudruha obtěžoval takovou prkotinou. Takže sestavení tohoto řádu zůstalo na nás. Gró práce s ní měl p. radní Hájek.

   Město se postupně vybavuje počítačovou technikou. Při našem příchodu zde byl na úřadě jeden starý pronajatý počítač. Teď už jsou zde čtyři. Z toho dva na přenesenou činnost sociálního a pracovního úřadu.

Lindacom
   Firma “Lindacom”, velkoobchod s potravinami, zřízený paní Lindrovou, potřebuje sklady. Město ji poskytlo prostory v přízemí hospodářských budov u zámku. Po dobu dvou let se snížením nájemného, za náklady na opravy a úpravy.

   P. tajemník Suchánek zpracoval přehled služeb a obchodů ve městě v porovnání r. 1939, 1948, 1989 a letos. Nejvíce jich bylo v letech před válkou. Do r. 1948 došlo od r. 1945 k mírnému oživení, pak prudký úpadek v počtu i kvality v éře rozvinutého socialismu. Teď nastává jakés - takés oživení. Jenže, kdo má opravdu peníze, ten se do Smiřic nehrne a kdo je nemá, ten nemůže zřizovat dílnu, čí obchod.

--------------------------------

Únor
   A bylo by to bývalo “ kulaté” výročí. Příležitost k četným a halasným oslavám, rozdávání hradu i prebend. Takhle se soudruzi jen zlobí. Třeba anonymně a ne zcela pravdivě na stránkách Rudého práva. Ano, netajím se tím, že jsem psal kroniku jinak - poplatně době - to není žádný objev. Každému kronikáři seděla za zády letopisecká komise a cenzura rady MěNV. A Smiřice se opravdu změnily v socialistické městečko, jenže já mohl srovnávat s minulostí a nesrovnatelně velkými obcemi “socialistických” zemí. Do těch kapitalistických jsem nesměl.

   Značný rozruch způsobil otevřený dopis panu premiérovi, který se sobě vlastní necitlivostí ironizoval některé snahy starostů. A naznačil, že starostové již začínají svůj volební boj. Odezva ze Smiřic byla rychlá a prudká. Článek nazvaný “Myslíte to opravdu a vážně?” podráždil. Snad ani ne pana premiéra, jako jeho nohsledy.

Policie
   Před měsícem začalo špatně mést “nové koště”, pan policejní prezident Vyleta. A že prý zkoncentruje policii jen do několika míst. Všech 95 panu starostů, přítomných na jednání u pana přednosty OkÚ., Ing. Jiřího Vlčka podepsalo mnou předloženou protestní petici. Policajti potřebujem v terénu! A odezva byla milá 6.II. Hradecké noviny, že se policejní stanice rušit nebudou.

   Ve městě zatím probíhají jednání o nájemních smlouvách. Vše je dost syrové. Budovy nejsou nově zapsány na listech vlastnictví, staré zápisy, pokud znějí na město, jsou zpochybňovány. Realitní kancelář Agrodat s tím má dost práce.

Poplatky - škola
   Náklady na provoz škol nese zřizovatel. Tím je zde město. Státní příspěvek nestačí a školu navštěvují děti z okolních obcí, kde byla řada škol zrušena. Vypočítali jsme potřebné náklady a obrátili se na domovské obce dětí s žádostí o alikvotní úhradu. Byly drobné neshody o výši částky, ale přesto že zákon na tuto situaci nepamatuje, Dohodli jsme se.

   Bývalí lidoví myslivci mění své zvyky i název a stávají se honebním společenstvím. Také uzavírají na honitbu a její užívání nájemní smlouvy. Na levém břehu je to smržovský Háj.

Svaz měst a obcí
   Město bylo členem “Svazu měst a obcí”. organizace založena v roce 1990 p. Ing. Černíkem (předsedou vlády v letech 1968 až 70). Rozhodli jsme se věnovat příspěvek místo SMO raději ZOO ve Dvoře Králové. Došli jsme k názoru, že hrošík, kterého tímto sponzorujeme je pro život užitečnější, než celý SMO.

   Pokoušíme se využít školní jídelnu. Nabízíme stravování důchodců. I za výhodnějších podmínek. Mimoškolní zájemce platí za oběd 20,50 Kč, důchodce 16,50 Kč. Ale zrovna tahle služba se příliš neujala. Možná i pro pasivní rezistenci vedoucí kuchyně. Nebo pro její nedostatek organizačního talentu?

Odpady
   Firma Rund z Jaroměře odsud dováží domovní odpad. Je spolu s radou terčem stálých připomínek. Ne pro špatnou kvalitu služeb, ale proto, že cena stoupá. Po jednání se zástupci podniku Technické služby HK jsme my i naši oponenti došli k závěru, že firma Rund je pro město stále nejlevnější. Odpor občanů je pochopitelný. Dřívější systém umožnil zavážet stará ramena Labe, takže dnes žijeme mezi zakrytými smetišti.

   Restaurace Labe bude pronajata pánům Dostálovi a Vaňkovi. Na jejich podnět sem bude zaveden plyn.

Rodov
   Ani Rodov nezůstává stranou zájmu. byt v čp. 45, který je značně sešlý město zrekonstruuje za spoluúčasti budoucích nájemníků. Z nákladů 110 000 Kč uhradí realitní kancelář Agrodat 20 000Kč, nájemníci 50 000 Kč a zbytek 40 000 Kč město. Vložených 50 000 Kč bude umořeno prominutím nájemného po vypočtenou dobu.

   Vážný zájemce o nájem budovy “Magnet” firma Regal rozšířila nabídku služeb o zabezpečení prodeje potravin v rodově. Tam své služby vypověděl “Konzum”.

Úpravna vody
   Město je investorem stavby akumulace a úpravny vody. Ta bude sloužit i pro obce Holohlavy a Černožice. Jenže došlo disproporci mezi náklady a zdroji. Zkratka ceny vzrostly a slíbenou dotaci jsme dostali jen zčásti. Dost se o to postarali vedoucí činitelé VaK. Chtěli, aby město vstoupilo do akciové společnosti. K nám se připojily obce Černožice a Holohlavy. Zřídili jsme sdružení právnických osob ČHS Ekovoda. Ani nepříliš “čistý” postup VaK nás neodradil. Byl z toho dost rámus u pana přednosty OkÚ. Zástupci ministerstva a p. řed. VaKu rozhodně nebyli nadšení. Závěr byl pro město příznivý. Značnou část dotace jsme dostali. Je zajímavé, ale ne překvapující, že jsme museli něco (dost), dodat z městského. I to, že se o náklady s námi odmítly Černožice podělit.

   Drůbežářské závody s.p. nabídly městu svůj obytný dům do bezúplatného převodu. Protože p. řed Kulda odmítl převést i částku na opravy - dům je značně poničen - město nepřijalo.

Kotelna střed
   Město, lépe řečeno městská rada doporučuje plynofikovat kotelnu u pošty. Je sice stavěna na koks, ale páni topiči svou práci berou takřka jako “vedlejšák”, takže často roztápí hnědým uhlím a město je zavaleno dýmem.

Přátelé hrnce
   Organizátoři “Smiřického hrnce” založili “Společnost přátel Smiřického hrnce”. Je to zčásti věc vážná, protože s organizací festivalu hudebního humoru je spousta starostí. Zčásti jde o recesi, parafrázující různé honosné společnosti, představují své prezidenty a jiné zvučně otitulované činovníky.

Dobré vepřové?
   19.II. upozornily Hradecké noviny na rozkrádání kafilerního masa z uhynulých zvířat. To se dělo v prostoru pohodnice pod Bílým kopcem hubilesském katastru. Takřka jistě jsme za věcí viděli několik členů cikánských rodin. Podezření se ukázalo správným. Jenže jsme netušili, že transportují tohle maso až na Jablonecko a tam je prodávají do potravinářské sítě. Pak si kupte “domácí zabijačku”.

   Od 22. do 26.II. uspořádal dům dětí zimní prázdninový pobyt v Křinicích u Broumova. Dětské dobrovolné organizace nejsou, supluje je organizace placená.

--------------------------------

Březen
Oltářní obraz
   Poučeni krádeží v depozitáři kaple se bojíme. Proto už pár týdnů vyjednáváme o umístění Brandlova obrazu “Klanění svatých Tří králů”. Ani v Komerční bance (bývalý Steinského palác) to nemohli bezpečně umístit. Prostory sháněl i dr. Svatoň v Praze, ale vždy kousek obrazu přesahoval přes vstupní otvory,nebo jinak.
   Až 2.III. jsme dostali zprávu, že se dá umístit ve sbírce starých mistrů na zámku Hluboká. Našli Jsme pochopení u pana Dr. Žíly, policejního ředitele okresu a 3.III. jeli Tři králové s ozbrojeným doprovodem na nové místo. na zápůjčku byla uzavřena řádná smlouva.

Svoz
   Prozaičtější je odvoz domovních odpadu a popela. Dnes se jim říká “tuhý komunální odpad”. Jenže lidé se ho naučili dávat kam je napadlo. Teď musí za odvoz a uložení platit. V ba Bláhové důvěře jsme dohodli odvoz popelnic tzv. známkovým systémem. Tedy, Máš ji plnou popelnici, kup si za 30 Kč známku a nech odpad vyvézt. Protože jsme už dříve sledovali množství vyváženého neřádu, zjistili jsme rychle, že kleslo o 40%. Ne, že by nebyl, ale “šetřílkové” ho zčásti pálí, zčásti hází do příkopů. Nadělají škody za tisíce, ale oni sami ušetří asi 60 Kč.

Provoz škol
   Bylo trochu nedorozumění s okolními obcemi kvůli financování provozu školy. Habřinští představitelé zkoušeli, zda by mohli platit méně a pan starosta hlava z Holohlav je o pravdě druhého obtížně přesvědčitelný. Nese To jeho původní povolání - důstojník ČSLA. Armáda asi k prosté lidské důvěře nevychovává. Nakonec zaplatili všichni.

   O získání místní lékárny do nájmu požádala současná vedoucí paní RNDr, PhMr Javůrková. Její žádost byla kladně vyřízena. Rád bych viděl, jak by s ní vyběhli komunisté, kdyby byla opačná situace a ona představovala straně a vládě třídního nepřítele. Jenže nejsme-li jako oni, nemůžeme bývalé stranické exponenty perzekuovat. Tak se to alespoň tvrdí. Je-li to vždy dobře??

Opět milice !
   Opět dostala městská rada odpověď parlamentu k problému, kde jsou zbraně LM, údajně odevzdané armádě. Přestože o tom není, alespoň na statcích žádný doklad, přestože nesehnal žádný doklad ani nikdo jiný, ubezpečili na spaní poslanci že je vše úplně v pořádku. Doplňují jen “Dej to pán Bůh!”

   Došlo ke konečné dohodě s Českou spořitelnou a.s. o výši příspěvku na stavbu kanceláří v podkroví budovy. Shodli jsme se na částce 200 tis. Kč a jejich kompenzaci desetiletým bezúplatným užíváním místností bývalé ředitelny.

   O lepší využití domu čp. 28 diskutuje rada i MZ již nějakou chvíli. Nový nájemce poloviny domu p. Hlaváček bude provozovat prodej a instalaci elektrozboží.

   Nezákonná nastěhování do bytu se množí. I u nás. Jenže tady je městská rada nekompromisní. Vystěhovat. V případě rodiny R. (ano, jsou to romové) s odkladem cestou milosti, protože mají malé děcko. Přesto nám nadělali starosti a nepříjemnosti víc než dost.

   Regulace a měření tepla v bytech. Jde o první řádné ekologické opatření. Ovšem z kapes majitelů domů. Velcí znečišťovatelé mohou díky svým konexím a možná i osobním interesům vládních činitelů, takřka vše. V městských domech musí být letos dokončena. Přípravu zahájila realitní kancelář Agrodat spolu s firmou Petrotherm.

Katastr
   Obec Holohlavy opětovně požaduje úpravu katastru, zejména v části střelnice. Rada nedoporučuje žádosti vyhovět.

   V bývalé autobusové zastávce prodává tabákové výrobky pan Jedlička. Chce prodej rozšířit o prodej květin a keramiky ve vedlejší místnosti. Tahle iniciativa je jen vítána.

--------------------------------

Duben

   Apríl byl vždycky trochu bláznivý měsíc. Možná se to říká v souvislosti s počasím a jeho proměnlivostí. Možná, že i člověk v očekávání jara, nedostatkem vitamínu a zmátořen zimou, tropí hlouposti.

Magnet
   U nás to začalo maličko dříve. Už 31.3. končil poslední termín Magnetu a.s. na vyklízení prodejních prostor a na předání klíčů městu. Všechny výzvy s odrážely od představitelů a.s. jako hrách ode zdi. Takže 1.4. po poslední hlasité výzvě na místě, za asistence nezávislých svědků (policie součást odmítla), byla budova násilně otevřena, byly vyměněny zámky, odečteny elektroměry, vodoměry a provedena inventura zbylých předmětů. Nebylo jich mnoho. Takže teď jen rychlé na stěhování firmy Regal.

SMO
   Snad bylo i trochu bláznivé rozhodnutí města, vystoupit ze Svazu měst a obcí. Ne, že by to byla nějaká ztráta pro město, ale kvůli tomu, že příspěvek určený pro SMO byl převeden jako dar malému nosorožci (nebo snad hrošíkovi) v ZOO Dvůr Králové. Jejich SMO zatím udělal udělal jen to, že existuje.

   Konečně byla uzavřena inventura. Je to sice podivné, ale přeci jenom se vždy najde nějaká dosud nezainventovaná věc. A zpravidla ne nějaká drobnost. Tentokrát instalatérský motorový závitořez. Předmět velikosti větší bedny a vážící snad 1,5 q. A to je ve sklepě někdy od roku 1980 či déle.
   Při auditu zjistili kontroloři vyslaní OKÚ, že bylo nesprávně použito 100 153 Kč z dotace na školní jídelnu. Částka bude neprodleně převedena zpět na správný účet. A pak tvrdí pan premiér Klaus, že nechce peníze “s mašličkami”. Tedy účelově získané i určené.

   Stále pokračuje úsilí města o získání celého areálu zámku. Zdá se to být prací Sisyfovou. Celý postup privatizace statku a velkovýkrmny budí dojem, že za ním stojí vlivná, ale osobně zištná skupina lidí. Majetek je zanedbáván, ztrácí hodnotu a nakonec ho někdo koupí “za babku”.

   Koupě prodejny v Rodově od “Konzumu” byla realizována za 300 000 Kč, vypůjčených od OkÚ. A hned bylo jednáno o nájemní smlouvě s firmou Regal.

Půjčky
   Je překvapivé, jak je náhle každý každému dlužen. Od města žádá přechodnou finanční výpomoc realitní kancelář Agrodat. Do konce července 500 tis. Kč. Město zase vyžádalo výpomoc od okresního úřadu 2,2 mil. Kč na stavbu úpravny a akumulace vody, 1,4 mil. na kotelnu střed a 1,2 mil. Kč na kotelnu v Govorově sídlišti. Teď jen sledovat řádné splácení. I pan H. potřebuje úvěr na úpravu prodejny v čp. 27. Po prošetření majetkových záruk byla schválena Městská záruka za bankovní půjčku.

   Rodov nemá dosud zpracovanou studií ekologické stability (SES), proto byla zadána p. Ing. Vyvrdové.

   Úporná vstřícnost a dokonalý takt auditorky, vyslané OkÚ, spolu se vzpomínkami na její “velkou stranickou minulost” nás dovedly k rozhodnutí, že “již nikdy více” a jali jsme se hledat nezávislého auditora.

   Kdo něco má, zpravidla chce víc. Fotbalisté mají na náměstí prodejní buňku. Pronajali zelináři za podmínek ve městě obvyklých. Se souhlasem města. Teď by chtěli peněz více - neomezené nájemné. Protože zatím lze vycítit konkurenční tlak, vyvíjení dalšími podnikateli, město omezilo částku na 25 000 Kč/rok.

Školné v Hradci Králové
   Hradec Králové požaduje příspěvek na provoz škol za žáky, kteří dojíždějí do ZŠ ze Smiřic. Žákům do prospěchového průměru 1,2 budou hrazeny náklady celé, méně úspěšným pouze 1 160 Kč. Tady tolik, Kolik činí náklady ZŠ ve Smiřicích.

Zbraně Lidových milicí
   Zbraně LM a pohádka o slepičce a kohoutkovi. Pan ředitel Policie ČR nám sděluje, že vyřízení postoupil Policii ve Východočeském kraji.

Hasiči
   Město píše Okresní správa požární ochrany. Chce plán kontrol, vydává pokyny na ochranu úrody před požáry a rozbor požárnosti.
   To slovo vymyslel génius jazykové tvorby. Nebo spíš úplný trouba. Důležité je, že se nám hasiči hádají. I zde je vidět, že funkcionáři byly většinou ustanovení stranickým rozkazem. Ti placení. Ti dělní nemohli být vrcholovými funkcionáři. A to dnes přechází do jiných dimensí. Taky věkový průměr členstva je značný. Referent výchovy dorostu má svých dobrých 70. let. A co teď s tím. I kdyby byl zlatý s dětmi nenaváže rozumný kontakt.

   Při náhodné návštěvě zájemce o odkoupení bývalé velké samoobsluhy, vydražené kdysi p. K., jsme zjistili, že p. K. v manipuloval doručení za půjčku i objekt kotelny - střed. Šlo o flagrantní podvod, založeny na nepozornosti notářské koncipientky a na tom, že geodézie napsala list vlastnictví na základě podkladů a ne ověřených dokladů.
   Po delší, nepříjemné tahanici se nám podařilo uvést věci do právního stavu. Pěkný byl výrok p. K.. který věc zinscenoval: “když s autem koupím náhodně zapomenutou zlatou cihlu, tak si ji přeci nechám! No ne!”

Zámek
   Úsilí o získání budovy zámku pokračovalo dopisem p. ministrovi Luxovi. Odpověď byla sice přívětivá, ale v podstatě říkala, že není v silách ministerstva nám vyhovět.

   Jeden z mála fungujících spolků v městě je Klub kuželkářů Zalabák. Každoročně pořádá turnaj a proto, Proč mu nepomoci alespoň částkou na nákup cen.

   Ze stavby označované jako kůlna na stroje, určené však ke zřízení závodní jídelny statku zůstalo po maléru vedení statku a odchodu soudruha ředitele G. Brože, nositelé řádu práce do nuceného důchodu torzo. Restituce této stavby byla vedena na vybrané vlastníky, kteří svůj majetek takřka obratem prodali panu Bruno Khellerovi, či spíše firmě Clasics. Kapitál je zřetelně německý. Jenže při nepořádcích v evidenci byla spolu s restituovaným pozemkem vydána část městská. Aby nedošlo ke zdržení ve stavbě, a protože na těch kouscích nemá město eminentní zájem, vzali jsme od firmy směnku na cenu pozemku s tím, že v průběhu roku bude vyplacena.

Škola Rodov
   Škola v Rodově slouží již delší dobu jako příležitostná shromažďovací budova. Někdy i jako hospoda. Po letech pololegálního provozování se přihlásil p. C. k provozování legálnímu. Po předložení potřebných dokladů jsme mu prostory pronajali. Ovšem, jak se ukázalo později, nebylo to pro něj, ani pro obec žádné štěstí.

Merov s.r.o.
   Holohlavské hospodářství statku nadělalo nepořádek. Po zahájení správního řízení jsme byli informováni, že již nemáme koho postihnout. Farma (jak teď říkají hospodářství) přechází do rukou nájemců, kteří se nazvali Merov s.r.o. Je to jedna z forem, jak se domoci majetku. A protože s.r.o. tvoří bývalý čelní funkcionáři statků, lze předpokládat, že uspějí.

Školka
   Mateřská škola Smiřice a dětské jesle, jsou majetkem statků s blíže nespecifikovaným majetkovým podílem odborů. To ale jen asi! Taky v tom mají statky i odbory zmatek. Město má zájem získat budovu i vybavení do svého majetku. Jenže tyhle nejasnosti tomu velice brání.

   Není to neobvyklé, Ale někdy přeci jenom překvapivé, jak i prosperující firmy usilují o drobné výhody. Velkoobchod Lindacom si upravil v zámku prostory pro sklady. V situaci akutní nouze, musil vyklidit prostor v Holohlavech. Přesto jeho majitelka vymáhá slevu na nájemném.

--------------------------------

Květen

   Zdá se, že tento naději nabízející měsíc může probíhat bez honosných a nákladných oslav. Jenže nic se nemá přehánět a my bychom neměli zapomínat na radost z konce války. Na nadšení s nímž zde byli vítání rudoarmějci. O tom, že zde a dříve mohli být vítání vojáci USA snad někteří tušili. Ale ti oprášení a žíznivý kluci i fotříci na tancích, koních, býčkách nevěděli nic o politických dohodách a o tom, kdo koho může či musí osvobodit. Otto sprostší pak bylo jednání těch, kteří věděli. Od východních politiků naše přicmrdovače. I když, kdo po roce 48 nebyl v té, či oné míře přicmrdovačem. Takže nikdo a nic neslavil. Je to možná chyba racionálně monetaristických politiků, neboť již staří římané věděli že k vládě a spokojenosti lidu jsou nedílně nezbytné “panen et ciscenes”.

   Jednání s lékaři a právními nástupci OÚNZ v cíli. K uzavření nájemních smluv potvrzení majetkových práv města. Méně vítaným výsledkem je zjištění, že péče minulého majitele udělala z domu takřka trosku.Je třeba předělat kotelnu, střechu, vodovodní instalace a dostavět výtah, zubní ordinaci atd. atd. A protože takovýhle dům mám jít domovníka, chceme zřídit ve volných prostorách podkrovní byt.

   Podařilo se nám zabezpečit finanční krytí půjčkami z OkÚ a proto byla vyhlášená výběrová řízení na stavby. Vítězně vyšly:
   - kotelna střed firma KRIF
   - kotelna Govorova ulice firma Novotný
   - vestavba kanceláři Fa Perfekt, p. Zd. Marek ml.

   Provozovatelé restaurace Labe pánové Dostál a Vaněk o.s. žádají o snížení nájemného. Kompenzaci za technické zlepšení budovy. Rada se jim snažila vyhovět, nechtěla však změnit nájem na dar, Takže dohoda byla asi tak na 2/3 požadovaného.

   Firma Regal má snahu vytápět budou provozovány levněji a chce vyměnit akumulační kamna za regulovaná přímotopná tělesa. Trochu nás uvedla do rozpaků. My nevíme, zda akumulačky jsou v našem vlastnictví. Ale po zjištění - jsou. Jinak úsporné kroky vítáme.

Dvorana
   Dvorana - jediný větší společenský sál ve městě. Tedy spíš bývalý sál, dnes ruina do níž teče. Dochází na její rekonstrukci. Zatím jen na plány, které tvoří Ing. arch. Králík. Začíná komplexní rekonstrukci střechy.

Odpady
   Město, které je odpovědnou institucí za ukládání odpadu, dostalo zprávu, že poplatek za uložení jedné tuny v Nahořanech již nebude 475 Kč, ale 715 Kč/t. K tomu manipulace a dopravné. Po letech zavážení slepých ramen Labe, což bylo teď sice zadarmo, ale doplatí na to naší potomci, se náklady zdají neúměrné.

Ostuda
   Začátkem roku došlo k neadekvátnímu reagování pracovnice stavebního úřadu města na požitý alkohol. Ostudy byla fůra. I na okresní policii. Paní jsme doporučili odchod z úřadu, ale trvalo rok, než odešla.

   Od počátku volebního období pracuje MÚ pro veřejnost denně. Protože administrativa bují, přistoupíme k tomu, že pondělky budou vyhrazeny pro vnitřní administrativní práci úřadu.

ČSZ a Zálabí
   Rozdělení svazu zahrádkářů působí i potíže. Kolonie Zálabí, spíš její paní předsedkyně, touží po užívání pokud možno bez placení nájemného. Protože majetkoprávní vztahy mezi oběma svazy nejsou dosud vyjasněné, je nutné vyčkat na dohodu.

   Myslivecký svaz ztratil své klubové zařízení. Bylo vydáno v restituci oprávněnému majiteli. Hledá prostor adekvátní potřebám. Zkusí jsme jednat s Střeleckým klubem, který je právním nástupcem Svazarmu. Jenže střelnice je v cizí honitbě, takže to by bylo nevhodné. Tedy nelze. Ale po kratším jednání jsme se dohodli se závodem Pektin na “chaloupce”

   Od počátku května se město pere o možnost zřídit zónu ekologické stability. S byrokraty, s kým jiným. Novinové články, osobní intervence, nátlaky a jednání. Vše vyžaduje stejné úsilí, jako Kdybychom chtěli v Národním parku zřídit atomovou střelnici. Dokonce jsem si získal pověst rebela.

   V květnu jsme také dostavěli úpravnu a akumulaci vody v Černožicích. Byla uvedena do zkušebního provozu.

   30.V. došlo k, na naše poměry, významné fotbalové události. Při příležitosti obnovení travnatého hřiště sehrála “ Stará garda SK Smiřice” utkání s klubem Laska Vídeň (2:2). Utkání bylo i oslavu narozenin (52) Ladislava Čermáka. Ochrannou ruku nad jeho prvními fotbalovými kroky měl smiřický klub. Byl později v družstvu mistra ligy 1960 - Spartaku Hradec Králové.

--------------------------------

Červen

   Ceny takřka všeho to rychleji, tu pomalý rostou. Není divu, dostáváme se do tržní, státem nechráněné, sféry. Opět na tom jsou hůře ti slušní a šetření. Jejich úspory ztrácejí svoji kupní sílu i když je úbytek zčásti vyrovnáván úroky. Druhou příčinou růstu cen je lidská chtivost. Ve městě jsou velice nízké sazby nájemného, i několikrát nižší než ve větších městech. Dopravní náklady nejsou významně rozdílné. Přesto je zde dráž než v Hradci a Pardubicích. To jsou vyšší rabaty obchodníků.

   V téhle souvislosti, vzrostly ceny ukládání odpadu i ceny vodného a stočného. Při kontrole příčin jsme zjistili vyšší provozní i režijní náklady. Asi to bude pravda.Gipsy stále klesající spotřebě vody a ani administrativní, ani provozní aparát VaK a.s.

   Ve snaze urychlit výstavbu zóny ekologické stability jsme spolu s podnikem Východohospodářské stavby HK a.s. a zemědělským družstvem Háje Smržov podnikly kroky k zřízení “sdružení právnických osob Ekolabe”. Sdružení bylo zaregistrováno, ale pro nestabilitu ZD Smržov později rozpuštěno.

Labe
   Pánové Dostál a Vaněk o.s., kteří provozovali restauraci Labe a v přízemí zřídili potravinářský obchod došli k názoru, že se jim tato činnost nerentuje. Proto dávají výpověď. Město ji přijalo a nabízí dům do nájmu. Škoda, že objekt odpovídá svými dispozicemi období zcela netržnímu, kdy bylo jedno kolik kdo protopí a zda se obchod rentuje. Prostě, bylo to nás všech a všichni jsme na to dopláceli.

Lindacom
   Firma Lindacom doplácet nechce. Neustále se domáhá slevy na nájemném. Starosta odpověděl, že město vložilo nemalou částku do úprav skladových prostor, takže úleva nájemného není odůvodnitelná. A mám o nepřítele víc.

Záruky
   Agrobanka v České Skalici uplatňuje svou finanční půjčku a záruku za ní na městské kotelně. Jde o případ již dříve zmíněného obmyslného podvodu. Město zareagovalo dost prudce s tím, že o zástavě nebylo informováno a že jí neuznává. Příčinou nerudné reakce byla i autoritativní formulace dopisu AGB.

   Střecha na domě čp. 266 (obecňák) je natolik zchátralá, že teče lidem do bytů. Protože chceme vestavbu do podkrovních prostor, musíme střechu nejprve opravit. Ono by to bylo nutné stejně. Město vloží už nyní finanční prostředky do nákupu materiálu. Dohoda o nákupu a provedení prací byla uzavřena s majitelem klempířství p. Dostálem.

   O nájem Labe projevili zájem už tři podnikatelé. Nejnadějnější je fa. Unika, která mi jí provozovat restauraci i otevřít železářství. Také později zde tato firma provozovala své obchody. Domnívám se, že nepříliš úspěšně. Vedoucí byl sice vysokoškolák, ale ne hospodský. S personálem to bylo podobné. O práci v hospodě Byla snad nejlépe informována výčepní. Ne Dobré je zejména to. že zde pravidelně nevaří a hospoda je otevřená pouze od 15 do cca 22 hod.

Dvorana
   Restaurace Dvorana, lépe řečeno její dostavění, je provedeno na náklad fy. Avant, která sem vložila 850 tis. Kč. Město je splácí promíjením nájemného. K 1.7. je umořeno 44 044 Kč. To rozhodně není mnoho.

   Právní zástupce a současně likvidátor Domácích potřeb Pardubice převzal případ budovy a Magnetu. Domáhá se finanční úhrady za budovu. Jenže ono to není tak zcela jednoduché. Nejprve je třeba dokázat, že se domáhá za toho, kdo převzal závazky k budově. Následně si uvědomí, že jsme ke dni platnosti zákona o obcích měli k budově právo k hospodaření. Je tedy právem naše a zákon nic neříká o úhradách. Zdá se, že p. Dr Mládek převzal po p. Dr. Chládkovi nevděčný případ.

Atrakce
   Podnikavců jako když naseje, podnikatelů málo. To je smutný povzdech. Ale i houpačkáři, dnes podnikatelé v oblasti zábavy se snaží oškubat své zákazníky i město. Ty prvé nadsazováním cen a zkracováním doby houpání i ježdění. Město neochotou hradit předepsané poplatky. Ano vím, občas není dobré počasí, nadřou se při bourání i stavění atrakce, ztrácejí čas četnými přesuny. V opodstatněných případech lze poplatek snížit.Jenže oni by nejraději neplatili nic a ještě by snad chtěli zaplatit za režijní náklady.S ohledem na mimořádně obtíže provozovatelů - manželů Dubských - byl poplatek snížen.

Vietnamci
   Vietnamští obchodníci, provozující pouliční prodej se snaží zabezpečit si trvalé prodejní místo. Dohodli jsme se na ročním předplatném. Prodávají na rohu prodejny masa a potravin “U Brožů”. Sice se vydávají za politické uprchlíky, pravděpodobně mezi nimi i nějací jsou, převážně však video dobře organizované obchodní, překupnické asi i drogové gangy. Využívají jednak nedokonalost naší legislativy, jednak u platnost naší administrativy. Bohužel, zneužívají i své drobné prodejce. Jsou na svých bossech závislí a jimi odíraní. Přesto se jim prý zde žije lépe než ve Vietnamu.

--------------------------------

Červenec

   První prázdninový měsíc naprosto nesignalizuje prázdniny Městského úřadu a zastupitelů. Město žije bez prázdnin a dovolených. Dá se dokonce říci, že intenzivněji, protože začala druhá polovina roku a času na práci ubývá.

Labe
   Již první dny měsíce byly rušné. Zastupitelstvo rozhodovalo o nájem novém nájemci restaurace Labe. Vyhovělo požadavku fy. Unika se zahájením od 1.9.1993.

ČHS akciovka
   KaK a.s. Hradec Králové požádal město o zapůjčení majetku města a vlastně i majetku dalších dvou obcí, Černožic a Holohlav k provozu dodávky pitné a čištění odpadní vody. Se souhlasem obou spolumajitelů bylo žádosti vyhověno. Je připraveno zřízení sdružení právnických osob “ČHS Ekovoda” přičemž iniciály obcí účastnic tvoří první část názvu.

Daně ?
   Protože paní poslanci Parlamentu ČR podléhají tlaku velkých měst v otázce placení daní, vyvolal sibiřský starosta článkem v Hradeckých novinách (12.7.) ohlas malých a menších obcí. Byl úspěšný a o změně systému přestali poslanci jednat.

   Systém vytápění bývalé Malburgovy vily, dnes zvláštní školy a loutkového divadla, je nákladný a zastaralý. Proto město přistupuje k jeho rekonstrukci. Provádět ji bude fa. Pedrotherm. Spolu s rekonstrukcí měření a regulace je smluvní cena 210 tis. Kč.

Hasiči
   V hasičském sboru Smiřice vypukla palácová revoluce. Jeho funkcionáři, většinou pohrobkové socialistického způsobu obsazování funkcí, se cítí nedostatečně společenský hodnocení. Ale ono není za co hodnotit. Pan Kubín, který je požárník, či hasič, srdcem, má s nimi stále potíže. Obrátili se i na zastupitelstvo se stížností na nedostatečnou spolupráci města se spolkem. Byly pozvání k osobnímu jednání u starosty. Jenže buď nepřišli, nebo neměli konkrétní stížnosti. Jednu ano - odvolávali se na to, že jim starosta ještě ani jednou pořádně nevynadal, zatímco jeho předchůdce je každý rok alespoň jednou pořádně “zmrdal”. Jak řečeno, tak napsáno.

   Pan C., občan Holohlav si stěžuje na vznik “divoké” skládky za stadionem. Neměl pravdu, jde o prostor Kam byla již před lety ukládána suť z přestavby lihovaru, což mu nevadilo. Jenže v té době nepoužíval restituovanou louku, kterou mu tentokrát zaměstnanci města přejeli. Dříve ukázněný kolektivista je nyní tvrdým obráncem soukromého vlastnictví. Aby nedošel úhony, Byla mu nabídnuta kompenzace.

Dotace
   Ministerstvo kultury, zastoupené Památkovým ústavem Pardubice, převedlo 100 tis. Kč. na údržbu zámeckého areálu.Zatím je ovšem nutno vidět ruce a vliv smiřického rodáka Dr. Jaroslava Svatoně. Ten na nás nezapomíná. Jenže na pokrytí celé potřeby údržby a oprav bychom musili mít příznivce ve všech ministrech jejich náměstcích. Do těchto staveb, zruinovaných v uplynulé socialistické hře a dobách války (abych nebyl nespravedlivý) by bylo třeba vložit několik desítek milionů.

   Dům dětí a mládeže nezahálí ani o prázdninách. Výlety, táborové pobyty, řidičský kurz na malé motocykly, vyučování dopravním pravidlům bezpečnosti a technice jízdy na kole - to není ani málo, ani malá práce. Chyba je v tom, že se rodiče naučili odkládat své děti jako do úschovny zavazadel.Bez osobního vztahu k jejich činnosti. Dříve se na činnosti nejrůznějších spolků podíleli osobně. Dost to upevňovalo rodinné vztahy a udržovalo kontinuitu spolku či sdružení. Dnes nemají na co navázat.

--------------------------------

Srpen

   Měli bychom psát o okurkové sezóně, nedostatku dění a o prázdninové pohodě. Bohužel ta se nedostavuje. Zčásti proto, že si lidé odvykli starat se sami o sebe, zčásti proto, že naříkání se stalo nejprve sebeobranou, později módou. Za války i v padesátých letech byl každý spokojený současně i podezřelý. Později většina lidí naříkala spíš nad hmotným rozdílem mezi vedoucími společnosti a párii. Ale oni ti čelní představitelé vedoucí síly státu kradli skutečně nehorázně. Vlastně ne, oni nekradli, jim stačilo naznačit že ho to či ono mají zájem. Současné aféry v politických, podnikatelských, parlamentních i policejních kruzích jsou přirozeným následkem předchozího. Schází nám to páté p, jako poctivost.

   Abych také zanaříkal, protizákonně se dostávají do městského bytu manželé J. ze Skalice. Dohodli si bez vědomí města, jako majitele bytu, vzájemnou výměnu. Budou nucení byt opustit. Kdyby město 1x něco podobného tolerovalo, stalo by se svémocné obsazování bytu pravidlem.

   Firma Perfekt, Která provádí vestavbu kanceláří do půdních prostor MÚ nabídla ústy p. Zd. Marka ml. majitele firmy, dohodu. On vybaví severní stranu vestavby topením. město mu za to pronajme jednu z kanceláři na této straně. Náklady si “odbydlí”. Dohoda je zřetelně výhodná pro obě strany, takže proč ne. Ještě jsme navrhli převod firmy z HK do Smiřic i oficielně. To z důvodu daňových.

Neplatiči
   Mnozí bydlící v městských bytech neplatí. To pochopitelně způsobuje úvodu realitní kanceláře Agrodat i městu. To rozhodlo odeslat všechny dlužníky urgenci úhrad. V případě nedobytnosti nastoupí soudní žaloby, případně výpovědi.

Odpady
   Skládky odpadů všeho druhu obklopují město. Zavezená slepá ramena Labe, Mlýnský náhon od Mlýnského mostu po restauraci Dvorana, staré Labe od zámku po vtok do nového řečiště, vybagrované písníky, Stará cihelna (později třešňovka). Dříve či později způsobí potíže. Písníky k Čibuzi již nyní. Prosakující a protékající vody, zejména dešťové vyluhují toxické složky a unášejí je směrem k Labi. Proto Je nutný monitoring a proto je nutné ho i platit. Hlavní aktér, který vydělával na těžbě písku i na poplatcích za ukládání odpadu se udělal insolventním. Teď se dá monitoring skládají všichni, kteří sem odpad oficielně vyváželi a platili úložné. Ti co jsem jen tak, na divoko naváželi jsou nezjistitelní.

   Krade se v drobném i velkém. Při pracích na přestavbě sálu Dvorany vznikla nepotřebná zásoba cihel i střešní krytiny. Jeden z zedníků se dohodl s šoférem a svémocně obé odvážel domů. Jsa přistižen, nepovažoval to za krádež a byl dokonce dotčen tím, že chceme odcizené uhradit. Morálka socialismus je hluboce zakořeněná.

Odstoupení člena zastupitelstva
   Pan Mengr, člen zastupitelstva za KSČM vystoupil z této strany a považuje za svoji povinnost odstoupit i z funkce v zastupitelstvu.Na rozdíl od podstatné většiny členů KSČ byl a je pan Mengr člověk poctivý a pracovitý. Jsem přesvědčen, že ze své stranické příslušnosti nikdy nic nevytěžil, ani se vytěžit nesnažil.Je škoda že odstupuje, ale při debatě o možném dalším setrvání upozornil i na obtížnou situaci, vzniklou onemocněním jeho manželky. Po něm následující kandidáti za KSČM p. Klapka Mir. a Hlaváček Jos. odmítli vstoupit do zastupitelstva, paní Jitka Brožová “s touhle partou dělat nebude!”, takže až čtvrtý, pan Leš se funkce ujal. Zatímco ti předchozí byli a jsou plně dětmi své doby, pan Leš zase ten, který celý život dělal a slušně žil.

Rozdělaná práce
   Protože se zlomil rok, provádí rada MZ důslednou kontrolu rozdělaných prací a uložila sledování plnění smluv a termínů.
   Jde o - v rekonstrukci kotelny v Govorově sídlišti
   - plynofikace kotelny Smiřice - střed
   - rekonstrukci Městské dvorany
   - rekonstrukce topení ve zvláštní škole
   - dokončení školní jídelny (komunikace, rekonstrukce školní kotelny)
   - vestavba kanceláři MěÚ
   - regulace a měření tepla v Govorově sídlišti
   není toho málo ale jde to.

   Jídelna “U Rudolfů” je oblíbeným místem nenasycených. Ale také žíznivých. Ať ti se posadí pod strom u trafiky manželů Jedličkových. To by ještě šlo, ale oni vypité vypouštějí za trafikou. Není divu, že se paní Jedličková ohražuje. A to vše proto, že pan Rudolf šetři a má uzavřené sociální zařízení. Tedy, pokyny k jeho otevření a pohrůžka pokutou.

   V rodově Si mládež dělá před prodejnou na lavičkách rejdiště. To by snad ještě šlo, ale ona tam taky dělá nepořádek. Lavičky přemístí zaměstnanci města do méně frekventovaného a méně znečistitelného prostoru. Buď na obecní, nebo na najatý pozemek. Snad to trochu pomůže.

   Zahrádkářská kolonie “Zálabí” se osamostatnila a její vedoucí paní Svobodová usiluje o změnu nájemní smlouvy. Samozřejmě, pokud by se měla od původní lišit, chtějí kolonisté docílit výhody. K tomu město nechce a nemůže přistoupit. Dokonce tam dochází i k nelegálnímu zřizování studní.

   Trochu vzduchu i polemiky odnesl do života města článek z mého pera, uveřejněný 12.8. v Hradeckých novinách. Nejlepší na něm je fotografie, pořízena po nelehké resekci stoličky, a ještě tuhou tváři po anesthezi (já vím, píše se anesteze, ale pero i mysl někdy uklouznou). Ale jsou druhy popudila otevřenost textu, i když jsi na ně nenaříkám. Zkratka, zase přišlo pár anonymů.

   Privatizace statků, rozuměno bývalých státních, jde jako když jít nemá. Čím déle se bude protahovat (či bude zainteresovanými protahována), tím nižší hodnotu budou majetky mít.

--------------------------------

Září

   Měsíc počínajících žákovských povinností, měsíc rozhodování o věcech odložených v období prázdnin a pro město měsíc Smiřického hrnce. Ne, že bychom tenhle pidifestiválek připravovali až září. To bychom dopadli. Jenže těsně před ním a chvíli po něm ruchu nejvíce.

Kronika
   S britskou kroniku a její vazbu již léta zdobí ak. mal. Jiří Škopek z Jaroměře. Ten požádal o zapůjčení těch dílů kroniky, na nichž se podílel. Na výstavu k přehlídce celoživotního díla - jak se říká. Ono mu za rok bude 60, takže to přeci nějaký mezník je. Ale retrospektivní a celoživotní, to až mu bude sto a více. Rádi jsme mu vyhověli.

   Dům čp. 266, běžně zvaný “obecňák” má zchátralou střechu. Není divu. Eternit asi od roku 1931. Protože už je opravdu nebezpečí z prodlení, objednáváme opravu. Plech zakoupí vybraná fa. Dostál již letos.

   V budově OÚNZ (dnes již městské) dentální laboratoř. Chce si jí tam zřídit p. Bartošová. Proč ne?

   Nedávno zmíněná dotace od HK, spolu s pokutou, kterou uložil OkÚ Stavocentru za nepovolené narušení památného objektu budou vloženy do opravy střechy západního traktu zámeckých budov. Částka bude stačit asi tak na 1/8 křídla. Oni sice naši předkové kdysi pomalu postavili Prahu, jenže my teď máme rychle opravit to, co dvě generace chátralo. To snad ani nelze.

Kdo jinému jámu …
   Starosta města se obrátil na okresního ředitele policie, pana JUDr. Ferdinanda Žílu s žádostí o lepší dohled na dopravní situaci. Pan ředitel žádosti vyhověl a první, kdo byl pokutován, byl řidič MÚ. Kontrolovaný traktor neodpovídal předpisům.

Svévole
   V Rodově si p. Václav Š. postavil u domu plot. Jenže bez povolení, v zatáčce “zabral” kus obecní plochy a vyvolalo stížnost projíždějících automobilistů. Město mu uložila pokutu ve výši 1 500 Kč, navrhlo nájemné, povinnost do dvou měsíců od výpovědi stavbu zrušit. Povinnosti byly zapsány jako věcné břemeno do listu vlastnictví. Ten nahrazuje pozemkovou knihu. Zatím špatně.

   Rada jednala o zřízení veřejné meteostanice. Přístroje přislíbil opatřit pan radí Čeněk, návrh a plánek pan radní Hájek.

Hrnec
   Již 7.9. avisoval Hradecký Kurýr - plus konání Smiřického hrnce. Tentokrát poprvé dvoudenního a na dvou jevištích. To je nebývalé. Hrnec propukl 11. a trval do 12 9. Bylo zde kapel a zpěváků, bylo zde lidí - ale “ó běda” - byl zde také déšť a chladno a prostě sv. Petr byl nenáladě. Údaje, které máme jsou pouze přibližné.Vystupovalo cca 100 umělců a poslouchalo asi 2 500 návštěvníků. Přes nepřízeň počasí, přes mokré vlasy i nohy, platilo “Smiřice - bránice Evropy”. To bylo hlavní vstupní heslo a mechanismus vytváření smíchu i úlohu bránice při tomto dějí vysvětlil pan Dr. Vodňanský. A hned na to spaní s tou Jiřím Toufarem bránice přítomných rozhýbali.

Srážka
   13.9. - Jako šťastnou třináctku bude toto datum brát řidič dodávky., který vjel u Trotiny na přejezd zrovna pod pracovní železniční vůz. Měl štěstí. Vyšel z toho s poraněnou nohou a obličejem. Ale nic moc. Zato dodávka byla zrušena důkladně, vláček jen počechrán.

Náhon
   “Povodí Labe” se rozhodlo, že pročistí Mlýnský náhon, což myslíš představitelů podniku znamená vybrat bahno z ne zatopené části, uložit ho někde blízko na pole a zatrubenou část propláchnout rychlým proudem. Požádali jsme o zjištění chemického složení bahna. Do toho se povodí moc nechtělo, my zase nechceme spolu dělat úložiště těžkých kovů. V nánosech jich je asi třikrát víc, než připouští předpis. A město je zodpovědné za ekologii.

   VČE, ještě státní podnik, projevili zájem o odkoupení domů čp. 552 od města. Rada je požádala o nabídku ceny a doporučila, aby v tomto domě byly postupně soustředěny všechny byty, k nimž má VČE užívací práva. Dále se již neozvali.

Odpadky
   Odvoz odpadků - snad poslanecký trest pro městská i obecní zastupitelstva. Obec je právní subjekt udržování pořádku na svém katastru. Obec může vyhláškou upravit nakládání s odpady, ale již nemá kontrolní pravomoc. Výsledkem je to, že ti pořádně spořádaně platí, lajdáci se směji. Vyhlášku o poplatků “z hlavy”, tedy městskou dávku vyhlásit nesmíme. Úhrada “známkovým svozem” přivedla řadu “vychytralků” k zjištění, Že nelze kontrolovat počet svozu. Tedy neměli žádný odpad k odvežení, ale buď ho pálily, nebo rozhazovali v okolí obce. Také ho cpali do městských odpadních nádob. Prostě vše, jen aby se vyhnuli placení. A apelovat na zdravotní ohrožení? Vždyť to není hned A teď, takže až choroba přijde už se o pálení PVC nebude nic vědět.

   Proti přesvědčení několika zastupitelů schválilo zastupitelstvo dotaci ve výši 30% nákladů. Ze snahy zalíbit se jsou někteří zastupitelé ochotni rozdat pokladnu. Městskou, ne svojí soukromou.

   Ve “Společnosti Smiřického hrnce”, což je pracovně - legrační organizace zastupuje člena - město Smiřice - jeho starosta Ing Kupka. Toto rozhodnutí oznámila městská rada sekretáři společnosti.

   Firma Regal požádala o snížení nájemného z domu čp. 27. Městská rada nedoporučuje toto snížení, ale navrhuje přechodné přerušení placení nájemného, formou vystavení, pro dlužníka zúročené směnky (2,5 až 3 procenta úroků). Firma na tuto nabídku nereflektovala, přestože běžný krátkodobý úvěr pod 15 procent úroků nelze zajistit. A nižší částky už vůbec ne. Je obecný nedostatek “volných” peněz do podnikání.

   Jiná firma, výroba nábytku Jelínek, zahajuje 24.9.1993 práci v nově postavené provozovně. Město prodalo manželům Jelínkovým pozemek. Za solidní cenu. Přibližně za rok zde vyrostla dílna, respektive vyrábějí, respektive budou vyrábět nábytek. K zahájení prací byli pozváni zástupci města.

Dětská ordinace
   Poprvé se ozval p. MUDr Jarolímek s nabídkou, že pokud bude mít ordinaci, zahájí ve Smiřicích pediatrickou praxi. Rada uvažovala o možnosti vestavby do půdních prostor v budově zdravotnictví. Nápad byl neproveditelný. Je až zajímavé, že pozdější návrh vázl spíš na administrativních potížích, než na realizačních možnostech. Budeme-li považovat 29.9.1993 za zahajovací den, bude dnem realizace, otevření ordinace až den: 6 2.1995.
   Přičemž vlastní zřízení trvalo tři měsíce. Hrůza a děs byrokracie nás zničí.

Meteostanice
   Snaha zajistit informativní meteostanici, jsme jednali, narazila na pracovní přetíženost p radního Hájka. Ten slíbil zpracovat architektonický návrh. Nezdařilo se mu nalézt volný čas až do: konce volebního období v roce 1994.Mezi tím pan radní Čeněk zajistil bezúplatně potřebné přístroje. Ale on by zřízenou stanici stejně nějaký darebák rozbil.

   Velice úspěšní byli členové dopravního kroužku. Soutěže mladých cyklistů v Bulharsku se družstvo umístilo na II. místě. Varna hostila soutěžící z větší části Evropy. O práci pana Aleše Šoba svědčí i umístění jednotlivců. Na druhém místě Kateřina Hrubá, na pátém Petra Langerová a Petr Brzák. 9. byl Tomáš Kulhánek. Nebydlí všichni ve Smiřicích, ale kroužek zde navštěvují.

--------------------------------

Říjen

   Ještě nedávno jsme v říjnu Oslavovali svátek Země cizí a hlavně vítězství většinového politického uskupení uvnitř sociálně demokratické strany Ruska. Na vznik ČSR jsme raději a záměrně vzpomínali a jeho datum překryly dnem znárodnění a ještě následně dnem vzniku federace.Vlastně Prvním krokem k následnému rozdělení stát. Teď už je zase v kalendáři 28. říjen dnem svátečním. Jenže není právě ta ČSR-

Kanceláře
   Vestavba místnosti v podkroví radnice je dokončena. Jako všechny stavební práce v tomto období je nákladnější než bylo uvažováno. Ceny rostou. Ještě k tomu přistoupí vybavení kanceláři. Trochu mě mrzí, že starostenská kancelář je vybavená nábytkem, který komunisté ukradli některému exulantovi. Ti byli z odstrašujících a zjistit důvodů zbavování in “absentia” majetků i svobody. Ty horší majetky byly předávány úřadům či státu, ty lepší si rozebrali buď estébáci přímo, nebo je “za babku” koupili různí funkcionáři. Proč zrovna já teď musím sídlit v ukradeném - asi proto, že je málo peněz.

Střechy
   Do tělocvičny teče - střechou! To tedy není ani nic nového, protože tam teče prakticky od dokončení stavby, asi nic překvapivého, protože tady teče do všech rovných střech. Úspory minulosti se dnešku krutě nevyplácejí. S ohledem na pokročilou roční dobu provedeme nezbytné opravy a generálku až v roce 1994.

Kotelny
   Obě přestavované a upravované kotelny působí městu potíže. Kotelna na náměstí, která je předělává na skok na plynovou tím, že firma si sehnala subdodavatele, který sice nabízí stavební práce, ale jehož dělníci snad nerozeznají lžíci od fanky. V Govorově ul. jsou spíš obtíže technického rázu, protože původně to byla kotelna mazurová, předělaná na plynovou dost narychlo. Teď je přestavována na poloautomatickou plynovou. Takže i dobrá firma s tím má dost co dělat.

VaK
   O privatizaci VaK již zmínka byla. Celé staronové vedení VaK usiluje o zahnutí Oblasti do své správy podle nové zásady bývalý “nomenklaturní kádr” nejlepší soukromý podnikatel. Všichni ti soudruzi ředitelé, náměstci a jim podobní se chopili příležitosti k vlastnímu obohacení. A to tedy umí dokonale. Obce Černožice, Holohlavy a město Smiřice je popuzují. Chceme síť od pramene po kohoutek a od výlevky po čistírnu do majetku. Cena přebíraného majetku je dle privatizačního projektu 24.444 tis.Kč. Navrhujeme nechat síť provozovat organizaci VaK Hradec Králové a ovlivňovat cenu vody.

Odpady
   Opět odvozy odpadů. Je až překvapivé jak jsme výjimečné město. Kolik lidí neprodukuje žádný domovní odpad. Spíš to bude tak, že se jim nechce platit za odvoz. O odpadech a cenách za jejich odvoz jedná rada i zastupitelstvo poněkolikáté. Sociálně se tvářící, ale socialistický uvažující zastupitelé by nejraději viděli odvoz na náklady města. Pochopitelná by byla adresná sleva, Nepochopitelná je plošná dotace. Nakonec byla dojednána plošná dotace ve výši 30% úhrady. Je to cca 120 000 Kč. Je to principiálně špatné velice populistické.

Majetky města
   Městské majetky nejsou doposud řádně zaregistrovány. Zákon o obcích mluvil roční době pro zjištění a evidenci. Jenže páni poslanci,, jako mnohém jiném, neuvážili reálnost splnění. Parlale je v italštině mluvení, hovoření, parlament je tedy mluvírna v našem případě až kecárna. Jenže dá-li se o věcech a problémech mluvit, je to přece lepší, než muset o nich mlčet. Snažíme se urychlit jak dohledání, tak zapsání.
   A návazně na to zajistit registraci majetku přejmutých od VaK. Současně zajistit doklady k registru zájmového sdružení ČSH - Ekovoda.
   Cena vody
   Vodné a stočné na rok 1994 bude vyhlášeno ve výši:
   pro obyvatelstvo 12,30 Kč/m3
   pro podnikatele 26,30 Kč/m3
   Přičemž stočné je vyšší než vhodné

   Okresní úřad na oznamuje, že od 1 1.1994 bude rozšířen o pověření stavebního úřadu na celý územní obvod. S tím bude spojeno sice víc práce, ale také přibudou příjmy do z městské pokladny.

Sociální odbor
   Agenda sociálního odboru se stále rozšiřuje. O práci zde projevila zájem sekretářka MÚ, paní Červinková. Nadějí místo je po zkoušce odbornosti přijata paní Pae. mgr. Beranová. Manželka zdejšího lékaře. Ta zkratka signalizuje pedagogickou magystrini (paedagogiaze magister). Bojím se pedagogů i když dělají sekretářky.

   Dlouhodobé jednání s rodinou H., kteří kdysi s jakousi smlouvou získali Městský pozemek, pak o něj vlastním zanedbáním povinnosti registrace a dvojím úmrtí v rodině přišli, je u konce. Uzavřeme novou kupní smlouvu a napravíme nedbalost předků.

   Nájemce restaurace “Labe”, firma Unika opomněla uhradit poplatek z prodeje tabákových a alkoholických výrobků. Protože to jsou začínající a nezkušení podnikatelé, Bude jim prominuta zvyšovací přirážka 50% za opoždění platby.

Auditor
   Po neblahých zkušenostech s auditem, provedeným emisaři OkÚ za rok 1992 jsme auditora vybrali a zaplatili jej. Je jím p. Ing. Václav Koutník z Hradce Králové. Toto naše rozhodnutí vzbudil o pracovníků OkÚ podiv, možná i nelibost. Mají mít solidní a politicky nezatížené auditory.

   2 a 3.10. byli ve Smiřicích a Předměřicích hosté z Bavor. Sedmičlenná skupina městských funkcionářů Vilsbiburgu si prohlédla město, navštívili jarmark v Ostroměři a s velkým nadšením kvitovali koncert chrámové hudby, který vyslechli v chrámu svatého Jakuba v Jičíně. O návštěvě psal i “Vilsbiburger Zeitung” dne 11.10 1993.

Poslední kampaň ?
   Cukrovar s.p. Smiřice je řízen p. řed Milenou Seidlovou. Zahájil přes opačný názor bývalých VČ Cukrovarů Hradec Králové (dnes asi Banop Hradec Králové) kampaň. Konkurenti z Banopu tvrdí, že poslední. Uvidíme, ale jsem přesvědčen, že udělají mnohé proto, aby měly pravdu. Do začátku se jim podařilo zatížit Smiřice všemi dluhy, které nadělali. Kouzla privatizace jsou mocná, staré partajní přátelství zavazují. To bylo vidět i z reakce na článek a vlastně i z článku, uveřejněného 21.10 1993 v Hradeckých novinách. Jsem skoro přesvědčen, že se jím a v různých šmejdech nezkušenému vedení cukrovaru, podaří prognózu naplnit

--------------------------------

Listopad

   Republikou hýbal územní uspořádání. Zda dvě země, či 13 regionů, nebo mnoho okresu. I vysocí ladí a parlamentní činitelé si pletou samosprávní, státněsprávní a veřejnoprávní činnosti. Jde pochopitelně o partikulární politické hry, při nichž poslanci ukazují prstem na kdekoho, jedeme do svých řad. Přesto právě odtud vylézá nejvíce ostud. Vlastně největší, alespoň co do objemu peněz, jsou mezi vysokými státními úředníky .Okolo textu v HN 4.9.1993 se rozpoutala menší bitva.

   Lidi zajímá víc pohyb cen na trhu.Rozhodně neklesají. Říci, že zářím spokojeností nadějích vývojem, nelze. Jenže když se podívám do všech postkomunistických zemí, říkám jen zaplaťpánbůh za vývoj u nás. Mohl by být i lepší, kdyby lidé byli poctivější a rychlejší, kdyby byly pilnější.

   Jedna kancelář v druhém patře MÚ je pronajímána p. Z. Markovi ml., majiteli fy. Perfekt. Za prostředky vložené do úpravy podkroví. Bezplatné užívání je vypočteno na 36 měsíců, tedy do listopadu 1996.

Tenis
   I okolo tenisového hřiště jsou nějaké majetkoprávní nepořádky. Parcelní čísla 61/5;61/6 a části 61/2 i 61/4 jsou majetkem města, bez smluvních závazků užívány tenisty. Ti mají zájem o jejich odkoupení za symbolickou cenu. Město jim nabízí dlouhodobý pronájem za symbolickou částku. Asi na 50 let při nájemném cca 50 Kč/rok.

   V budově bývalého OÚNZ vzniká byt pro správce domů. Město je ochotno participovat na úhradě nákladů, pokud bude řádně vykonávána správcovská činnost.

   Okresní správa sociálních služeb uvažuje o převodu penzionů do majetku města. Proto nabídla i uvolněný byt správce k obsazení městem. Je tam třeba hodinu starších lidí, přičemž správce musí umět provést drobné opravy a údržby. Město zahájilo jednání s manželi B., kteří bydlí v zámeckém areálu.

   Městská rada dostala dopis, zčásti upozornění, zčásti stížnost na to, že dům čp. 266 má hanebnou a tekoucí střechu. Je to pravda, ale ta střecha chátrá od roku 1931 nebo 1932. Už 60 let. Kdyby tak pomalu chátraly všechny střechy, už bychom mohli na “obecňák” dát střechu pozlacenou. Máme na ni už připravené peníze a snad i materiál. Do týdne jsem se dověděl, že vše připravila paní, nespokojená s tím, že rodina Jejího syna ještě nedostala přidělaný byt.

Kotelna
   Plynová kotelna v Govorově byla dokončena a přejmuta. Firma Skrbek z Hradce Králové dokončila i rekonstrukci měření. Údajně! Byli tam nedodělky, ne předané a nepřevzaté části. Dohledat pana Skrbka je velice obtížné.

Rehabilitace
   Rehabilitační ordinace. Poliklinika I. předala dům ve Smiřicích městu jako oprávněnému majiteli. Ale nechce dále provozovat ordinaci rehabilitace. Ona je nešťastně umístěná na druhém patře. Už s “houserem” se tam jde s obtížemi. To lze napravit výtahem. Takže hledáme někoho, kdo by rehabilitaci provozoval. Pan Hradní Hájek přislíbil zkusit jednání s panem Dr. Matějovským.

   Protože skautská organizace ve městě živoří a není v silách udržovat domeček v parku závodů Pektin, dohodlo město změnu smlouvy o užívání. Součástí dohody bylo to, že město má právo jmenovat správce. Tím bylo jmenováno Myslivecké sdružení Labská rovina. Má chuť a sílu domek užívat.

Dvorana
   Nájemci hospod si zřejmě představuji, že lze činnost provozovat, aniž by do ní byly vkládány prostředky. Chtěli by jakési “perpetum mobile”. Firma Avant, nájemce Dvorany má na své hospodské vůbec smůlu. Současný pan V. neplatí ani teplo ani jiné energie. O to lépe pije. Pijící hospodský je neštěstí pro podnik. Ano, byly nějaké dohody o správnosti a funkčnosti měření tepla. To se může stát, že měřič funguje tak, či onak špatně. O tom se lze dohodnout a město se také s Avanty dohodlo. Ověříme funkčnost měřidla, v případě nutnosti jeho výměny to zabezpečí Avant a město alikvotně prodlouží dobu užívání restaurace.Tedy - dohoda možná.

   Bývalý představitele města ukradli Pleštilovým všechno, dnes jsou potomci rodiny Lefnarových, paní M. roz. Lefnarová a paní H., Lefnarova vnučka mezi restituenty. Mají právo i na kus ulice a plochy pod veřejným osvětlením. Chodník, budou-li ochotni prodat, odkoupíme. K pozemku pod osvětlením se snad dohodneme na věcném břemenu.

Pozemek
   Prodejnu v Rodově jsme odkoupili, ovšem pozemek Pod prodejnou o výměře 770 m2 (č.kat. 31 k.u Rodov) je v majetku státu. Jsme nuceni zatím její najmout, později odkoupit. Nabídnutá cena je 33 202,40 Kč. To zase není tak mnoho. Budeme o parcelu v zájmu Rodova usilovat.

   Stále tahanice s Magnetem a.s. a jednání si likvidátorem Domácích potřeb s.p. p Dr. Mládkem jsou únavné. Páni právníci se ani sami v případu nevyznají a vymýšlejí si.

Přestupky
   Důsledku dvojí opakované choroby p. Dr. Rouska vznikl nepřehlédnutelný stav ve vyřizování přestupků. Také Členové komise neusilují úporně o vyřizování takřka bezvýchodné problematiky. Je totiž možné zjistit toho, kdo čin spáchal, dokázat mu to, vyměřit mu trest.
   Však je prakticky nevymožitelný. Pachatel bývá buď insolventní, nebo na sociální podpoře. Cikánské rodiny před pachatele předstrkují mladistvé. Ti lhou jak červení psi a kryjí skutečné pachatele. Takže dám OkÚ doporučuje, abychom přinesli pravomoc komise na již uzdraveného p. doktora.

   Firma Classic, která odkoupila kůru za dvoranou cituje tu s pozemky, snad nedopatřením, spíš panovavším pořádkem, uchvátila i pozemky městské. Ne mnoho, ale přeci. Zatím jsou městem Dány firmě do užívání proti vystavené směnce na 200 tis. Kč. Tento druh užívání se nyní mění na vlastnictví a řádnou kupní smlouvou. Jde o č.k. 0734/8 a 732/2.

   S rehabilitačním Střediskem se začíná vyjasňovat. Zájem projevil p. Medelský. Chce ovšem finanční spoluúčast města na novém vybavení rehabilitaci. Stará je jednak skutečně zastaralé, Jednak si je také Poliklinika I. VB do jiné ordinace. Oprávněný lékař ortoped zde bude p. Dr. Kadlec.

   Okolo privatizace zdravotnictví je v téhle zimě vůbec dost temných proudů. Spíš zištných darebáků

--------------------------------

Prosinec

   Vánoce a lidé
   Měsíc svátků vánočních, Ježíška, dárků a v posledních letech i netrpělivé nespokojenosti. Nad čím? No takřka pochopitelně nad tím, že někdo má víc a někdo méně. Že není na nové auto když předsíni kdejaký podnikavec i leckterý podnikatel už má třetí. Ano, je to lety naiputovaná závist. Viditelné výhody majetných jsou příčinou závistí i když jsou majetní díky své píli, umu a pracovitosti (těch je velice málo). Neviditelné, přesto značné, výhody příslušníků dříve vládnoucí strany byly také důvodem k závisti. Jenže důvodem jen tušeným. Jejich příjmy byly utajovány. Garáže jejich ochránců, policistů a důstojníků dokonce tajné. Kdo tady měl odvahu a mohl porušit státní tajemství?
   Mnoho je dané snahou rodičů podplatit své děti dárkem. Kde je doba, kdy nám stačila knížka a pocit, že nás mají naši rádi.

Rodov
   Smiřice, městská část má svůj závazný územní plán, rodovská část ne. V přípravě Programu obnovy vesnice” zadalo město zpracování územního plánu i pro tuto část. Závazek na sebe převzal Ing. arch. Králík.

   Část hospodářských budov zámku, již mělo v péči a snad i ve vlastnictví Stavocentrum Hradec Králové byla vyvázána z privatizace přímým prodejem úsilím Města Smiřice. Ovšem převést je do majetku města je daleko obtížnější. Úředníci dělají vše proto, aby snadné bylo nesnadným a nesnadné aby se stalo neřešitelným.

   Firma Tiztiz(?), rytectví a gravérství, která má obtíže s prodloužením nájmu se Statky Smiřice se obrátila na město s žádostí o pronájem bývalé kanceláře Stavocentra. Vázání povinností projednat záměr v zastupitelstvu, rozhodli radní projednat tuto záležitost až v březnu

   Paní T., vnučka Weidnerových zjistila, že část pozemku pod budovou prodejny elektropotřeb je právem její. Dnes chce na městu finanční náhradu, nejraději dlouholetý nájem za částky úměrné Praze ne Smiřicím. Takže opět spor.

   Zájem o rehabilitaci projevil p. Medelský již zcela konkrétně. Město jsem vkládá na úpravu vodoléčby do moderní podoby 90 tis. Kč. p. Medelský je ochoten vložit 200 tis. Kč. Rada doporučuje uzavřít smlouvu za obvyklých podmínek jako s lékaři. Po dobu dvou let snížit nájemné na 30% ve městě běžného nájemného (cca 90 Kč/m2 rok) promíjených 70% je nájemník povinen vložit do zlepšení vybavení lékařské péče ve městě.

   Byla též objevena nepovolená skládka odpadu. Při jednání s p. Ing Pávkem jsme zjistili, že se jedná o habřinský katastr v prostoru lesíka “v hrdlákách”. Přesto si nejsem jist ani dnem, ani hodinou, kdy něco podobného provedení kdo tady.

Odpady
   Ceny stoupají. I při ukládání domovního odpadu. Firma Marius Pedersen, která zde užívá název “Horní Labe” má krom toho prakticky monopol na skládkování. Takže může Bez obav upravit cenu za uložení TKO (tuhý komunální odpad) ze 475 na 519 Kč/t.

Prodejna
   Bývalá velká samoobsluha, dnes majetek pana K. z Jaroměře je stále uzavřena. Pan K. budou zastavil Agrobance, peníze sebral a víc ho zde nebylo. Obchoduje kdesi v Německu. Kdo měl s jeho obchody co společného, tenis splakal. Teď bych chtěla Agrobanka, aby se město připojil jako žalobce k soudnímu sporu proti p. K. Pokus o získání kotelny do svého vlastnictví a jejího následného zastavení bychom sice žalovat mohli, ale šlo jen o pokus, snadno vysvětlitelný jako nedopatření.

   Pozemek 912/5 je slušný kus země. Proto o něj občas někdo projeví zájem. Zpravidla do té chvíle, než si uvědomí, že jakékoliv činnosti, kromě zemědělské, zde brání linka VN, která má své ochranné pásmo. Paradox je v tom, že linka – alespoň se to dozvím domnívám - slouží pouze cukrovaru. Ten bude asi končit, protože nemá vlastní zdroj tepla a teplo z Černožic je drahé.
   Teď jsou zájemci o pozemek 2p. Dvořák a fa Perfekt. Asi jen do upozornění na linku vysokého napětí.

Školka
   Statky Smiřice předkládají privatizační projekt. Kolikátý už? K tomuhle potřebuji potvrzení, že město je ochotno bezúplatně převzít budovu mateřské školy a jeslí. Proč ne?

--------------------------------

Škola

   Školní rok 1992 - 93 nezačal nikterak šťastně. Již na jeho začátku, 1.9.1992 zemřel bývalý ředitel školy pan Josef Liška, po roce 1968, spolu s předsedou MěNV p. Janderou designovaný tajemník NV. O pár měsíců později její nečekaně následovala paní učitelka Danuška Hájková (+5.3.1993). Tato opravdu měla vydržet v životě déle. Pečovala o malé děti 1. a 2. třídě. Bylo jich 60 let a prožila je v práci a snaze zabezpečit rodinu a její zázemí. To se jí s pomocí manžela, který léta dělala hlavního architekta VČ KNV, úspěšně dařilo.

   Měsíc po zahájení školního roku začala sezóna nově otevřené školní jídelně. Její dokončení zjišťoval zejména pan František Malý a pan Zdeněk Marek starší.

   Úspěšně byla dokončena regulace a automatizace plynové kotelny. Ovšem následně se projevila řada potíží, spojení s nedostatky v projektu jeho provedení. Je také udivující, že dodržení vzdálenosti plynového vedení od základů stavby je nutné dodržet v přesnosti takřka na centimetr, závažných nedostatků automatizaci a regulaci si nikdo nevšimne. Museli jsme velice důrazně vystoupit na projektanta i realizátora, aby byly chyby odstraněny. A to ještě musíme říci “zaplať Bůh”, že nedošlo k výbuchu, nebo větším škodám.

   Školní děti sbíraly Kaštany a pomerančovou kůru. Na rozdíl od minulých let jim sběr nikdo ne přikazoval a záleželo jen na organizačních schopnostech třídních učitelů a žáků samotných zda ano či ne. Také v odměňování je rozdíl. Dříve šla přibližně polovina vybraných peněz do pokladny okresních pionýru, 2. polovina místnímu SRPŠ. Obojí nějak zaniklo. Peníze ze sdružení jsou uloženy pro potřebu školy, Tys ho to nějak profunkcionařené. Teď dostávají děti peníze z valné části přímo, pouze dohodnutý podíl je určen na školní pomůcky.

   Vznikají různé Školní a mimoškolní soutěže. Třeba literární na téma ”Koho chleba jíš …”. Název byl nešťastný, protože evokoval spíš vzájemný vztah nadřízeného a řízeného, než to, že děti měly napsat vše, co vědí o chlebu.Odměna nejlepším byla knížka.

   Kdo z žáků soutěžilo v zpracování tématu “Smiřice 2000”. Práce Martina Seidla byla publikována. V místním Zpravodaji i v Hradeckých novinách.

   Mile překvapilo to, že se děti ze dvou tříd rozhodli uspořádat sbírku ve prospěch “Fondu dobré vůle” a nadace “Děti dětem”.
   Také sbírka ve prospěch ZOO - safari Dvůr Králové byla iniciována dětmi. Stali se titulárním i vlastníky jedné mořské ryby.

   No pak škola dostává příspěvky od některých podnikatelů. Na pomůcky a potřeby. Začíná se tak rozhýbávat komunisty zastavený kolotoč veřejné dobročinnosti a vzájemné všímavosti. Jde o to, aby anonymní lhostejnost ustoupila do pozadí. Je také nezbytné, aby dobré skutky nebyly ostentativně honosné a ponižující.

   Ani Škola nebyla ušetřena pozornosti darebáku. Proto snad ten povzdech nad rostoucí kriminalitou. Roste stále a nejvíce při rychlých společenských změnách. Pochopitelně se na ní ještě projevuje sice vysoce humanistický, ale již asi méně uvážený “generální pardon”, udělený panem prezidentem krátce po porážce komunismu. Při hlubším zamyšlení se domnívám, že tento čin měl víc špatných, než dobrých důsledků. Recidivisté se opět pustili do své neblahé činnosti. Vyváží svoboda řady darebáků utrpení jen jedné rodiny, již bylo zavražděno dítě, jen hrůzu jediné znásilněné třídě z právě mraženého? Kdo je schopen objektivně rozhodnout?
   Jedno Však je jisté - nejvíc generuje vychováno v době “radostných zítřků”, což si snad uvědomuji, byť neradi, rodiče i učitele

Statky Smiřice
   Tento, Ještě nedávno obrovský podnik se zhroutil tlakem vnějších i vnitřních vlivů. Hospodařil převážně na ukradené půdě, kterou nyní musí vracet či vyplácet dědicům původních majitelů. Má vracet i hodnoty u kterých zvířat a strojů. Z čeho? Výnosy podniku odváděl státu, budovy nechával v péči počasí a zubu času. Majitelé je dostávají a jen pláčí. Stroje si rozebrala hustá s.r.o. či jiné podobné právnické osoby, které se nejčastěji rodí v hlavách bývalých ředitelů a tajemníků. Takže krom zastavení prací na čištírně odpadních vod z Gigantu a vydávání majetků (občas i cizích) se na statcích mnoho neděje. I když pod poklidným povrchem občas v vře. Tuším, že boj mezi několika skupinami, které chtějí pro své osobní to pro urvat ze spravovaného co nejvíc. Ta agonie bude asi dlouhá.

Cukrovar Smiřice s.p.
   Syrský cukrovar má sice dlouho tradici, ale k tomu i zastaralé zařízení, modernizaci nesmysl rozčleněnou dopravu ukládku a výrobu, hlavně však nemá vlastní zdroj tepla.Závislost na dodávkách drahého tepla a ztráta možnosti levné vagonové dopravy způsobují značné technické i ekonomické potíže.Hlavní potíží je silná zadluženost. Při privatizaci podniku si soudruzi, předávající se teď na podnikatele, zařídili to, že doslova zprevitalizovali celý podnik s výjimkou závodu Smiřice a ještě jednoho malého cukrovaru. Na tyto zbytky státního podniku převedli všechny dluhy, které podnik měl. Na Smiřice připadlo asi 60 mil. Kč. S touhle zátěží se těžko cokoliv podniká. Takže ředitel, cukrovarník, Ing. Moc, který chtěl původně závod získat, odešel. Na jeho místo nastoupila ekonomka paní Seidlová. Podařilo se jí zahájit i dokončit kampaň. Údajně finančně nepříliš úspěšnou - teplo bylo příliš drahé. Ale nebylo nutné provést konzervaci podniku. Dořezná byla 18 prosince 1993.

Pektin
   Na osudech místních závodů je patrná neodbornost, lhostejnost v řízení jejich účelnosti. Prosperující, modernizovaný lihovar se zavedenou značkou likérkou byl zanedbáván jak obchodně, tak technicky, že se z něj stala a pouze plnírna miniaturek a výrobna všelijakých bublinatých vod. Konečný cíl - ZD monopolní výrobu pektinu pro RVHP. První zakoupené výrobní zařízení bylo nevhodné a po léta trčelo ve skladech závodu, než bylo postupně zčásti odepsáno, zčásti použito na náhradní díly. Druhá přestavba začala až poté, co se různé zájmové skupiny dohodly na tom, že pektinka bude opravdu ve Smiřicích. Trvalo to dlouho, ale nakonec byla pektinka dokončena. Začala produkovat, bohužel nepříliš kvalitní A relativně drahé pektin. I tento závod je závislý na dodávkách tepla z Černožic.Vlastní kotelnu, sice zastaralou, ale ještě provozovatelnou nechali “uvážliví vedoucí” zbourat dříve, než byla dodávka odjinud zajištěna.
   Teď stojí závod před zcizením. Jakou formou to bude, či zda to vůbec bude - ví Bůh. Zájemci se sice objevují, ale jsou spíš z “drážďan” než z “berouna”.

   Z Agrodatu akciová společnost, ze ZNZ vznikla s.r.o. Cerea. Oba subjekty zápasy o přežití. Agrodat ztratil velkopodnikatelské zázemí, zkouší měnit ředitele. Podle jakého klíče nevím, ale jednoho jsem znal již ze svého takřka třicetiletého působení v koželužství. Když nastoupil sem, Uvědomil jsem si, že díky rodinnému zázemí nikdy nedělal a asi nikdy dělat nebude. Že byl názor opodstatněný se ukázalo po pár měsících.. Odcházel a za ním zůstaly nesplněné závazky a nevyrovnané dluhy.

Kulturní a sportovní dění
   Na úvod je nutné říci, že spolkový život, udržovaný z příkazu, jak se říká “z musu” velice rychle zaniká. Takže SRPŠ, ČSČK, ČSŽ a pod. mizí z povědomí. Jejich předsedové, často ji členstvo bylo jmenováno, čí určeno “rodnou stranou”. Pracovali na stranický příkaz a jakmile ten ztratil svou moc, přestali pracovat

Městské kulturní středisko
   Nadále pracuje Městské kulturní středisko vedené paní Trávníkovou. Je to instituce oficiální, placená a s větším, či menším úspěchem supluje zaniklou, dobrovolnou “Osvětovou besedu”. Rozdíl mezi oběma je v tom, že beseda zdržovala nadšence a lidi zapálené, středisko je profesní. Díky tomu, že je vedeno paní, která má ke kultuře opravdu pěkný vztah, pracuje dobře. Letos uspořádalo následující pořady.

   19 1. Klubový pořád s herečkou Janou Šulcovou, který konferoval Zdeněk Vrba. Paní Šulcová mluvila nejen o své herecké dráze, ale zejména o morálce, její obecné potřebě a o tom, jak si jí přestavujeme.

   28.1. Folkový zpěvák Jiří Dědeček. Ta No sice přilákal dost zájemců, ne však tolik, jako paní Šulcová. Z jeho úst sděl hlavně zpěv, jak se koneckonců od zpěváka očekává .A protože věkový průměr občanů města je vyšší, tak netáhne.

   16.3. Dalibor Janda se Zdeňkem Vrbou. Pořad vyprávění o příbězích idolu mládeže před 10 až 12 lety. Zpěvák Janda budí rozporuplné mínění. Jeho chraptivý hlas vzbuzuje (vzbuzoval?) v dívkách erotické chvění, v chlapcích touhu napodobit a závist. Starší mu nemohou zpravidla přijít na jméno. Pokud zpíval s Lucií Bílou, tehdy “enfant terrible” zpěváků a zpěvaček, byla občas legrace. Výroky sl. Bílé Nejenže svojí otevřeností provokovali měšťanskou pseudo morálku (a ta byla “ňáko” propracovaná) mocných, ale zlobily její kolegy a kolegyně. Dnes je paní Lucie váženou a vynikající zpěvačkou. Ale otevřené a provokativní výroky si neodpustí ani teď. Budiž jí za to chvála.

   21.3. Dětský karneval. Tentokrát byl pořádán v Holohlavech. Ono totiž ve Smiřicích není kde ho uspořádat. Nedobré je í to, že pokud město dá značným nákladem do pořádku Dvoranu, bude její provoz nepochybně ztrátový. Karneval měl dobrou odezvu, děti radost, až na špínu a nepořádek v hostinci.

   1.4. “Smím prosit?”, to byl výchovný pořad Jany Matysové z Brna. Jak se tančilo a tančí. Proč lidé tančí. Jak se mají při tanci chovat O tom všem slyšeli žáci ZŠ. Zda si z toho vezmou nějaké Poučení pro život? Kdo ví?

   16.4. “Rocková polízanice” - to byl koncert rockové kapely. Tento hudební žánr musí mít něco do sebe. Přežívá už víc než jednu generaci.Stále se líbí a iniciuje.Mojí generaci kdysi k bujarému pohybu i když já se po parketu nikdy moc nepohyboval. Dnešní bujarým rvačkám, z téhle polízanice měl ledaskdo polízanici opravdovou. Policie se dostavila v “příhodnou dobu”. Tedy, když domlácení už byli odvedeni domů a “bijcí” utekli.

   27.4. Herec Jan Kanyza televizním hlasatelem Alexandrem Hemalou přijeli pobavit smiřičáky. A oni to umí. Ne ale lacinými legráckami, ale životními příběhy, kterým Němci říkají … . To smutné se zapomene, veselé zdůrazní a příběh má hned jiný dopad.

   9.5. Pořad ke Dni matek. Svátek, který byl potlačen, protože politicky činné ženy nebývaly tak moc matkami. Takže proč by se měl slavit nějaký den matek. Dnes to přišlo i na den léta slavený jako konec války. Ona vlastně kapitulace III. říše byla 8.5., ale vesele se armády i jednotlivci rvali dál. Rusové do Prahy dorazili až 9.5., takže úředně jsme měli den míru o den posunutý. Ze všech těhlechto svátků je nejhezčí opravdu ten den matek.

   25.5. Láďa Vízek, fotbalista a Štěpán Škorpil, sportovní komentátor. Vyprávění o obtížné v životě sportovních hvězd. Od dob starého Říma platí "Panen et cirunes”, takže ti moderní gladiátoři se v obtížích netopí. Je to sice řehole co do časového rozvrhu a fyzických nároků. Ale dává to na docela dobře namazaný chléb. Láďa Vízek, známý fotbalový internacionál má nejen “zlaté nožičky” ale i chytrou hlavu. Takže teď podniká a svoji sportovní minulost užívá jako reklamu.

   17.6. Hudební škola, vlastně umělecká škola končí jeden školní rok. Závěrečným koncertem. Ten je vždycky pěkný a hojně navštívený rodiči i prarodiči. Protože děti dávají do svého výkonu opravdovost a elán, je návštěva jejich vystoupení požitkem a radostí.

   18.6. Závěrečný koncert ZÚŠ ještě jednou, tentokrát pro hosty z Vilsbiburgu. Členové zastupitelstva i představitelé SPD, což je obdoba ČSSD. Ovšem v demokratické dokonalejší a pracovní výkonnější podobě. Byli potěšení dobrou hudbou. Ani oběd v “Labi” nebyl špatný.

   11. - 12.9. Smiřický hrnec. Kopec starostí, spousta shánění a dohodování. Jak ze strany “Společnosti přátel”, tak města. Ale je to splaceno spoustou legrace a dobré hudby. Letos poprvé dvoudenní a jako na potvoru oba dny za moc nestály co do počasí. Chladno, déšť i jinak nanicovaté. To však neodradilo skalní fandy. Ti byli schovaní pod deštníky, pod pláštěnkami jen pod klobouky. Ne, že by z deště byli nadšení, ale vydrželi to.
   Hrnec dopadl dobře, ale bylo patrné, že dva dny je moc. Bude stačit jeden.

   13.10. Imitátor Václav Faltus. Člověk, který si se schopností poslouchat a napodobovat hlasy známých osobností udělal živnost. Umí. Lidé se bavili. Měl plný sál posluchačů. Vlastně sál? Sáleček loutkové scény.

   14.10. Pokračovatel rodinné tradice loutkářů, Matěj Kopecký, už nejezdí s komediantským vozem. Ale jezdí. Dnes přivezl dětem pohádkový výběr “O dracích a princeznách”.

   13.12. Vánoční zpívánky - pořad pro děti ZŠ. Připravila ho Jana Matysová. S koledami je to horší. Podstrkují je všechny zvukové nosiče, nabízí rozhlas i televize. Aktivní zpívání maminek dětem? Slyšet není. Ještě pamatuji, že moje maminka si při domácích pracích zpívala. Dnes? Kde se pak mají naučit samy zpívat.

   20.12. “Duo musici”, houslista a kytarista. Hráli pěkně, klasickou i vánočně náladovou hudbu. Ovšem - termín! Těsně před svátky, kdy každá hospodyně dotahuje co se dá, zapsané děti i manžela! To nemohlo dopadnout jinak, než že duo bylo doplněno na účastnický septet.

   Ony ty návštěvy jsou jen málokdy na naplnění sálu. Lidé raději zírají na video, v televizi.

Městská knihovna
   Přes úzkostiplná volání obce spisovatelské i vydavatelskou- nakladatelské čtou lidé dále. Pochopitelně, odbyt všech titulů není zaručen.
   Dříve to bylo obchodně jednodušší. Vyšla nadekretovaná kniha, autor dostal honorář, odevzdal část svému příznivci, já šel do prodeje, byla-li neprodejná, do stoupy. A tak dokola. Političtí činitelé ani ne odevzdávali nic svým příznivcům a prostě přikázali všem knihovnám, někdy i podnikovým, povinný odběr svých spisů. Ve sklepích ležela starší vydání.
  Prostě - lidé čtou, knihovny patří mezi dost frekventovaná kulturní vzdělávací zařízení. Pochopitelně, nevýdělečná a dotovaná. Naše knihovna se snaží čtenáře oslovit nejede knihou, ale i besedami o knize, jejím významu pro lidstvo, vzniku i výrobě.
   Hlavním objektem pozornosti jsou žáci škol. Nejde o suché přednášky, spíš o besedy provázené promítáním, případně spojené s exkurzi.

Nadpis Rozpočet je zapsán tužkou text chybí - pozn P.